Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Т.Г.Шевченко і Вінниччина

ЗМІСТ

Від упорядника

Хоменко Б., Подолинний А. Шевченкіана Вінниччини

Соломонова Т.Р. Рідкісні видання творів Т.Шевченка у фонді Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва

1. Поділля у творчості Т.Шевченка

1.1. Поезія

1.2. Проза

1.3. Фольклорні записи

1.4. Листи та записи у «Щоденнику»

1.5. Малюнки

2. Життя і творчість Т.Шевченка, пов’язані з Вінниччиною

2.1. Перебування Т.Шевченка на Поділлі

2.2. Про літературно-художню творчість Т.Шевченка, пов’язану з Вінниччиною

2.3. Т.Шевченко і наші земляки

2.3.1. Загальні матеріали

2.3.2. Шевченкове коло на Вінниччині

2.3.3. Т.Шевченко в житті і творчості письменників-земляків

2.3.4. Т.Шевченко в дослідженнях вінницьких науковців, письменників, краєзнавців

2.3.5. Т.Шевченко і музичне мистецтво Вінниччини

2.3.5.1. Поезія Т.Шевченка у музичному доробку композиторів-земляків

2.3.5.2. Композитори-земляки на пошану Тараса Шевченка

2.3.6. Твори Т.Шевченка на професійній і самодіяльній сценах Вінниччини

3. Вшанування пам‘яті Т.Шевченка на Вінниччині

3.1. Загальні питання

3.2. Відзначення Шевченкових річниць

3.2.1. Шевченківське свято «В сім’ї вольній, новій» на Вінниччині 1991 року

3.3. Заходи в навчально-виховних закладах

3.4. Заходи в культурно-освітніх установах

3.5. Літературні свята, вечори, конкурси, фестивалі

3.6. Музеї, музейні кімнати

3.7. Художні твори наших земляків про Т.Шевченка

3.8. Т.Шевченко в образотворчому та декоративно-прикладному мистецтві вінничан

3.8.1. Виставки образотворчого мистецтва

3.8.2. Пам’ятники Кобзарю на Вінничині

3.9. Образ Т.Шевченка у творчості земляків-кінематографістів

4. Довідково-бібліографічні видання

Додаток. Наші земляки – лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка

Іменний покажчик


 

Т.Г.Шевченко і Вінниччина

(1814-1861)

Бібліографічний покажчик

Відповідальна за випуск Н.І.Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва,

заслужений працівник культури України

Укладач, комп’ютерний набір Г.М.Авраменко

Редактор О.Г.Поліщук

Комп’ютерна верстка, коректура, оригінал-макет, дизайн Н.В.Спиця

 

Підписано до друку 27.11.13. Формат 60х84/16

Папір офсетний. Умов. друк. арк. 19.0.

Наклад 1000 прим.