Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Т.Г.Шевченко і Вінниччина

2.3.2. Шевченкове коло на Вінниччині

255. Блажевич, О.І. Великий поборник дружби двох народів : (Т.Г.Шевченко і поляки) / О.І.Блажевич // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук. конф., 23-24 черв. 1999 р. – Хмельницький, 1999. – С. 187-195. – Зі змісту: [про Ю.Беліна-Кенджицького, уродж. с.Ковалівка, нині Немирів. р-ну]. – С. 189 ; [про А.М.Венгжиновського, який працював у Вінниц. окруж. упр. Поділ. палати держ. майна на поч. 1840-х рр.]. – С. 191-192.

256. Вертипорох, В. Друзі Кобзаря на Немирівщині / В.Вертипорох // Прибуз. новини. – 1990. – 8 берез.

257. Колесник, В. Декабристи-могилівчани : [О.П.Юшнев-ський, О.О.Корнілович, А.А.Бистрицький – знайомі і друзі Т.Шевченка] / В.Колесник // Поділ. зоря. –1998. – 14 серп. – С. 3.

258. Костенко, А. Шевченко в мемуарах : критич. нарис / А.Костенко. – К. : Рад. письм., 1965. – 252 с. – Зі змісту: [Про мемуари наших земляків див.: І.М.Сошенко. – С. 43-50 ; Ю.Беліна-Кенджицький. – С. 99-104 ; І.П.Клопотовський. – С. 181 ; М.К.Чалий. – С. 206-211].

259. Красноштан, Ю. Тарас Шевченко і декабристи : [О.П.Юшневський, О.О.Корнілович, А.А.Бистрицький, імена яких пов’язані з Поділлям] / Ю.Красноштан // Подолія. – 1993. – 6 берез.

260. Лазаренко, В. Вони жили одними думами : [про видат. сучасників Т.Шевченка, які жили на Вінниччині] // Комс. плем’я. – 1985. – 13 квіт.

261. Малаков, Д.В. По Брацлавщине : (От Винницы до Тульчина) / Д.В.Малаков. – М. : Искусство, 1982. – 174 с. – Зі змісту: [Про викладачів і учнів Немирів. гімназії М.К.Чалого, І.М.Сошенка, Ю.Беліна-Кенджицького, О.Марковича і Марка Вовчка, знайомих і друзів Т.Шевченка]. – С. 93-95.

262. Подолинний, А.М. Друзі Кобзаря : [пол. письм. і поети, які народилися на Поділлі, – друзі Т.Шевченка] / А.М.Подолинний // Вінниц. правда. – 1977. – 8 берез.

263. Подолинний, А. «Лети ж, моя думо, моя люта муко…» : Шевченків. стор. в історії Немирів. гімназії / А.Подолинний // Сл. Просвіти. – 2013. – 7-13 берез. (Ч. 10). – С. 12-13 : портр. ; Прибуз. новини. – 2013. – 14, 21 берез.

Про життєвий і творчий зв’язок відомих українських і російських митців слова, причетних до імені Т.Шевченка: О.Стороженко, М.Некрасов, Марко Вовчок, З.-Ф.Мілковський, А.Коженьовський, Ю.-А.Ролле, М.Чалий, М.Симонов (М.Номис), І.Сошенко, С.Бобровський, О.Маркович.

264. Т.Г.Шевченко і літературне життя Київського університету : монографія / М.С.Грицай, В.Я.Неділько, Г.Я.Неділько та ін. ; за ред. В.Є.Шубравського. – К. : Вища шк. Голов. вид-во, 1989. – 207 с. – Зі змісту: [Наші земляки – студ. і випускники Киів. ун-ту: О.П.Маркович. – С. 61-63 ; І.П.Клопотовський. – С. 72-73 ; М.К.Чалий. – С. 82-86 ; М.П.Старицький. – С. 107-111 ; Є.П.Кирилюк. – С. 156-164 ; В.О.Забаштанський. – С. 188-189].

Т.Шевченко і Ю.Беліна-Кенджицький

265. Беліна-Кенджицький, Ю. У Шевченка в Києві. 1846 р. / Ю.Беліна-Кенджицький // Спогади про Тараса Шевченка : [збірник]. – К., 1982. – С. 153-159 ; «Я дуже щиро Вас люблю…» : Шевченко у розповідях сучасників / Ю.Беліна-Кенджицький ; уклад., передм., прим. О.В.Ковалевського. – Х., 2004. – С. 180-187.

266. Кенджицкий, Ю. Как назвать общество? / Ю.Кенд-жицкий // Встреча с Кобзарем : из воспоминаний о Т.Г.Шевченко : [сборник]. – М., 1964. – С. 42-50.

267. Деніс, М. Марковичі : Немирівський слід / М.Деніс. – Вінниця : ФОП Корзун Ю.Д., 2012. – 336 с. – Зі змісту : [Ю.Беліна-Кенджицький]. – С. 152-153.

268. Колесник, В. Беліна-Кенджицький Юліан / В.Колесник // Відомі поляки в історії Вінниччини : біогр. слов. / В.Колесник ; Вінниц. обл. краєзн. музей, Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2007. – С. 267-268 : портр.

269. Марахов, Г.І. Беліна-Кенджицький Юліан / Г.І.Марахов // Т.Г.Шевченко в колі сучасників : слов. персоналій / Г.І.Марахов. – К., 1976. – С. 17-18.

270. Подолинний, А. Беліна-Кенджицький Юліан / А.Подо-линний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 9.

271. Беліна-Кенджицький Юліан // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 61.

Т.Шевченко і А.Бистрицький

272. Гребельський, С. Шанувальник декабристів : [про знайомство Т.Шевченка з декабристом А.Бистрицьким, який в останні роки життя мешкав у Хмільнику] / С.Гребельський // Вінниц. правда. – 1991. – 23 трав.

273. Іващук, М. Славний син Росії : [про декабриста А.Бистрицького, нашого земляка, знайомого Т.Шевченка] / М.Іва-щук, С.Гребельський // Вінниц. правда. – 1985. – 18 трав.

274. Красноштейн, Ю. Декабристи з Придністров’я : [в т. ч. про А.Бистрицького] / Ю.Красноштейн // Вінниц. правда. – 1989. – 18 жовт.

275. Подолинний, А. Бистрицький Андрій Андрійович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 9.

276. Сергієнко, Г.Я. Декабристи і Шевченко / Г.Я.Сергі-єнко. – 2-ге вид. – К. : Дніпро, 1983. – 188 с. – Зі змісту: [Зв’язки Т.Шевченка з А.Бистрицьким]. – С. 171-172.

277. Бистрицький Андрій Андрійович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 67.

Т.Шевченко і А.Венгжиновський

278. Зленко, Г. Він був добрим приятелем Кобзаря : [А.М.Венгжиновський] / Г.Зленко // Вітчизна. – 1989. – № 3. – С. 180-182.

279. Зленко, Г. Приятель Шевченка – Венгжиновський : літературозн. пошук / Г.Зленко // Чорномор. комуна. – 1978. – 8 берез.

280. Колесник, В. Венгжиновський Аркадій / В.Колесник // Відомі поляки в історії Вінниччини : біогр. слов. / В.Колесник ; Вінниц. обл. краєзн. музей, Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2007. – С. 79-80.

281. Лазаренко, В. Соратник Великого Кобзаря [А.М.Венгжиновський] / В.Лазаренко // Комс. плем’я. – 1985. – 3 верес.

282. Марахов, Г.І. Венгжиновський Аркадій Миколайович / Г.І.Марахов // Т.Г.Шевченко в колі сучасників : слов. персоналій / Г.І.Марахов. – К., 1976. – С. 23-24.

283. Подолинний, А. Венгжиновський Аркадій / А.Подо-линний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подо-линний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 13-14.

284. Венгжиновський Аркадій Миколайович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 109.

Т.Шевченко і С.Гощинський

285. Глинський, І. Наш славний земляк : [С.Гощинський] / І.Глинський // Літ. Україна. – 1966. – 8 берез.

286. Глинський, І. Наш земляк – Северин Гощинський / І.Глинський // Вінниц. правда. – 1968. – 20 лип.

287. Гнатюк, В. Попередник Шевченкових «Гайдамаків» : [пол. письм. С.Гощинський] / В.Гнатюк // Черкаський край – земля Богдана : культурол. зб. – 2-ге вид., допов. – К., 2003. – С. 155-169.

288. Гнатюк, М.П. Шевченко і Гощинський / М.П.Гнатюк // Зб. пр. 11-ї наук. Шевченків. конф. / М.П.Гнатюк / АН УРСР ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1963. – С. 68-77.

289. Колесник, В. Гощинський Северин / В.Колесник // Відомі поляки в історії Вінниччини : біогр. слов. / В.Колесник ; Вінниц. обл. краєзн. музей, Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2007. – С. 123-127.

290. Крементуло, В.К. «Гайдамаки» Т.Г.Шевченка та «Канівський замок» С.Гощинського / В.К.Крементуло // Мово-знавство і літературознавство : зб. вибр. пр. пед. ін-тів. – К., 1964. – С. 17-24.

291. Ромащенко, Л. Коліївщина в художній інтерпретації Шевченка і Гощинського / Л.Ромащенко // Тарас Шевченко і народна культура : зб. пр. міжнар. (35-ї) наук. Шевченків. конф., 20-22 квіт. 2004 р., [м.Черкаси] / НАН України ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – Черкаси, 2004. – Кн. 2. – С. 280-289. – Бібліогр. наприкінці ст.

292. Подолинний, А. Гощинський Северин / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 19-20.

293. Гощинський Северин // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 167.

Т.Шевченко і І.Клопотовський

294. Кларк, В. Тарас Григорьевич Шевченко в Астрахани. По поводу 35-летней годовщины смерти поэта : [переказ спогадів про зустріч І.П.Клопотовського з Т.Шевченком в Астрахані, коли поет повертався із заслання] / В.Кларк // Спогади про Шевченка : [збірник]. – К., 1958. – С. 337-340.

295. Марахов, Г.І. Клопотовський Іван Петрович / Г.І.Мара-хов // Т.Г.Шевченко в колі сучасників : слов. персоналій / Г.І.Мара-хов. – К., 1976. – С. 57.

296. Травушкин, Н.С. Об И.П.Клопотовском и кружке друзей Шевченко / Н.С.Травушкин // Лит. краеведение : метод. рекомендации к спецкурсу. – Астрахань, 1971. – Вып. 9. – С. 31-37.

297. Подолинний, А. Клопотовський Іван Петрович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 38-39.

298. Клопотовський Іван Петрович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 301.

Т.Шевченко і Марко Вовчок

299. Вовчок Марко. До Т.Г.Шевченка : [лист почат. – середи-ни 1859 р.] / Марко Вовчок // Твори : в 7 т. / Вовчок Марко. – К., 1967. – Т. 7, кн. 2. – С. 37.

300. Її ж. До Т.Г.Шевченка : [лист кінця лют. – почат. берез. 1861 р.] / Марко Вовчок // Там само. – С. 76-77.

301. Її ж. До О.В.Марковича : [лист почат. – середини берез. 1861 р.] / Марко Вовчок // Там само. – С. 80.

302. Шевченко, Т. До М.О.Маркович (Марка Вовчка) : [лист від 25 трав. 1859 р., Петербург] / Т.Шевченко // Повне зібр. тв. : у 12 т. / Т.Шевченко ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 2003. – Т. 6 : Листи ; Дарчі та власницькі написи ; Документи, складені Т.Шевченком або за його участю. – С. 182.

303. Його ж. Повне зібр. тв. : у 12 т. / Т.Шевченко ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 2001. – Т. 1 : Поезія. 1837-1847. – 782 с. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка (М.О.Маркович)]. – С. 46-67, 594, 617, 625, 767.

304. Його ж. Повне зібр. тв. : у 12 т. / Тарас Шевченко ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 2001. – Т. 2 : Поезія. 1847-1861. – 782 с. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка (М.О.Маркович)]. – С. 279, 282, 487, 501-502, 690-692, 696, 703-704, 707-710, 746.

305. Його ж. Щоденник / Т.Шевченко // Повне зібр. тв. : у 12 т. / Т.Шевченко ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 2003. – Т. 5 : Щоденник ; Автобіографія ; Статті ; Археологічні нотатки ; «Букварь южнорусский» ; Записи народної творчості. – С. 11-190. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 155.

306. Брандис, Е. Марко Вовчок / Е.Брандис. – М. : Мол. гвардия, 1968. – 335 с. – («Жизнь замечательных людей», вып. 19). – Зі змісту: [Марко Вовчок і Т.Шевченко]. – С. 28-100.

307. Ващук, Ф.Т. Традиції Т.Г.Шевченка в оповіданнях Марка Вовчка / Ф.Т.Ващук // Наукова сесія [Запоріз. держ. пед. ін-ту], присвяч. 100-річчю з часу першого вид. «Народних оповідань» Марка Вовчка. – Запоріжжя, 1957. – С. 8-9.

308. Гаупт, Т.П. Концепція людини у творчості Тараса Шевченка і Марка Вовчка / Т.П.Гаупт // Матеріали конференції «Тарас Шевченко і народ» : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 27-30.

309. Засенко, О. Марко Вовчок. Життя, творчість, місце в історії л-ри / О.Засенко. – К. : Вид-во АН УРСР, 1964. – 665 с. : іл.

Про зв’язки Марка Вовчка з Т.Шевченком див. Іменний покажчик.

310. Дзюба, І. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І.Дзю-ба. – К. : Видав. дім «Києво-Могилян. акад.», 2008. – 720 с. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 179, 482, 498-499, 633.

311. Крутікова, Н.Є. Марко Вовчок і Шевченко / Н.Є.Круті-кова // Зб. пр. 12-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1964. – С. 210-225.

312. Крутікова, Н.Є. Сторінки творчого життя : (Марко Вовчок в житті і праці) / Н.Є.Крутікова. – К. : Дніпро, 1965. – 390 с. – Зі змісту: [Марко Вовчок і Т.Шевченко]. – С. 110-134.

313. Лісовий, П.М. Тарас Шевченко і Марко Вовчок / П.М.Лісовий // Тарас Шевченко : тези доп. та повідомл. обл. наук. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. поета. 11-12 трав. 1989 р. / Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М.Островського. – Вінниця, 1989. – С. 19-21.

314. Лобач-Жученко, Б.Б. Встречи с Т.Г.Шевченко / Б.Б.Ло-бач-Жученко // О Марко Вовчок : воспоминания, поиски, находки / Б.Б.Лобач-Жученко. – К., 1987. – С. 60-79.

315. Лобач-Жученко, Б.Б. Літопис життя і творчості Марка Вовчка / Б.Б.Лобач-Жученко. – 2-е вид., допов. – К. : Дніпро, 1983. – 464 с.

316. Марченко, О. Третя доля-кохання її – то була Україна. Марко Вовчок : до 150-річчя першої зб. «Народні оповідання» та 100-річчя з дня смерті / О.Марченко. – О. : Друк, 2007. – 110 с. – Зі змісту: Доня Шевченкова. – С. 54-63.

316а. Марахов, Г.І. Вовчок Марко / Г.І.Марахов // Т.Г.Шев-ченко в колі сучасників : слов. персоналій / Г.І.Марахов. – К., 1976. – С. 24-25.

317. Недзвідський, А.В. Шевченко і Марко Вовчок / А.В.Нед-звідський // Зб. пр. першої і другої наук. Шевченків. конф. – К., 1954. – С. 236-256 ; Пр. Одес. держ. ун-ту : зб., присвяч. 110-річчю від дня народж. І.Франка / Одес. ун-т. – О., 1956. – С. 95-107.

318. Олейник, Т. У Марко Вовчок было много мужчин, но любила она Тараса Шевченко / Т.Олейник // Сегодня. – 2003. – 10 дек. – С. 11.

319. Подолинний, А. Марко Вовчок / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 55-56.

320. Різниченко, Т.М. До питання про творчі зв’язки Шевченка, Добролюбова і Марка Вовчка / Т.М.Різниченко // Рад. літературознавство. – 1964. – № 2. – С. 60-66.

321. Саечко, Ю. Преемница Шевченко / Ю.Саечко // В мире книг. – 1983. – № 12. – С. 68-69.

322. Тараненко, М. Марко Вовчок : літ. портр. / М.Таранен-ко. – К. : Держлітвидав України, 1958. – 136 с. – Зі змісту: [Про дружбу Марка Вовчка з Т.Шевченком]. – С. 12-14.

323. Титаренко, Н.А. Продовження мовних традицій Т.Г.Шевченка у творчості Марка Вовчка / Н.А.Титаренко // Матеріали звіт. наук. конф., присвяч. підсумкам наук.-дослід. роботи за 1964 рік : [тези] / Житомир. пед. ін-т. – Житомир, 1965. – С. 48-50.

324. Хоменко, Б.В. Народні джерела творчості Марка Вовчка : на матеріалах укр. прози : [простеж. також зв’язок творчості письм. з ідейно-естетич. традиціями Т.Шевченка] / Б.В.Хоменко. – К., 1977. – 175 с.

325. Цурупа, О.І. Тарас Шевченко і Марко Вовчок / О.І.Цуру-па // Колгосп. вісті. – 1984. – 10 берез.

326. Засенко, О.Є. Вовчок Марко / О.Є.Засенко // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 133.

327. Марко Вовчок і Вінниччина (1833-1907) : (реком. покажч. л-ри) / уклад. : Г.М.Авраменко, Б.В.Хоменко ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1983. – 14 с. – (Наші видатні земляки). – Зі змісту: [Марко Вовчок і Т.Шевченко]. – див. Іменний покажчик.

328. Марко Вовчок. Життя і творчість (1833-1907) : до 175-річчя від дня народж. [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад.: Г.М.Авраменко, Б.В.Хоменко ; вступ. ст. «Зоря, що зійшла на Поділлі» Б.В.Хоменка ; ред. М.Г.Спиця ; відп. за вип. Н.І.Морозова / Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2008. – 60 с. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2009/Vovchok.html (дата звернення : 10.08.2012), вільний. – Назва з титул. екрана. – Зі змісту: [Марко Вовчок і Т.Шевченко]. – див. Іменний покажчик.

329. Тарас Шевченко і Вінниччина : біобібліогр. покажч. / уклад.: Г.Авраменко, О.Кізян, Б.Хоменко ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, Вінниц. ДПУ ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2004. – 107 с. – Зі змісту: [Т.Шевченко і Марко Вовчок]. – С. 29-31.

Т.Шевченко і О.Маркович

330. Деніс, М. Марковичі : Немирівський слід / М.Деніс. – Вінниця : ФОП Корзун Ю.Д., 2012. – 336 с.

331. Коцюба, О. Невтомний шукач скарбів народних : до 100-річчя з дня смерті О.Марковича : [є про зв’язки з Т.Шевченком] / О.Коцюба // Літ. Україна. – 1967. – 1 верес.

332. Його ж. Афанасий Васильевич Маркович – выдающийся украинский фольклорист : автореф. дис. … канд. филол. наук / А.Коцюба ; Киев. пед. ин-т. – К., 1963. – 24 с. – Зі змісту: [Про вплив Т.Шевченка на О.Марковича]. – С. 2-4, 21.

333. Його ж. Питання впливу Т.Г.Шевченка на Опанаса Марковича / О.Коцюба // Наук. зап. Ніжин. пед. ін-ту. – Ніжин, 1960. – Т. 11, вип. 1. – С. 24-37.

334. Марахов, Г.І. Маркович Опанас Васильович / Г.І.Мара-хов // Т.Г.Шевченко в колі сучасників : слов. персоналій / Г.І.Мара-хов. – К., 1976. – С. 74-75.

335. Питання шевченкознавства: Т.Г.Шевченко і його сучасники. – К., 1978. – 138 с. – Зі змісту: [Діяльність О.Марковича як визнач. фольклориста в Кирило-Мефодіїв. т-ві]. – С. 32-38.

336. Подолинний, А. Маркович Опанас Васильович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ. ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 55-56.

337. Маркович Опанас Васильович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 383.

Т.Шевченко і 3. Недоборовський

338. Недоборовський, 3.Ф. Мої спогади / З.Ф.Недоборовський // Спогади про Тараса Шевченка : [збірник]. – К., 1982. – С. 366-367 ; Воспоминания о Тарасе Шевченко : [сборник]. – К., 1988. – С. 425-426.

339. Подолинний, А. Недоборовський Зосим Федорович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 63.

340. Недоборовський Зосим Федорович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 40.

Т.Шевченко і М.Некрасов

341. Некрасов, М.О. Відзив про твори Т.Г.Шевченка / М.О.Некрасов // Світова велич Шевченка : зб. матеріалів про творчість Т.Г.Шевченка : в 3 т. – К., 1964. – Т. 1. – С. 121-122.

342. Некрасов, М.О. Відзив Некрасова про твори Т.Г.Шевченка : [витяг з постанови Харків. суд. палати від 20 берез. 1871 р.] // Братерство літератур : зб. матеріалів з історії рос.-укр. літ. єднання : (дожовт. період). – К., 1977. – Вип. 1. – С. 74-77.

343. Некрасов, М.О. На смерть Шевченка : [вірш] / М.О.Некрасов ; пер. П.Усенко // Антологія зарубіжної поезії другої половини ХІХ-ХХ сторіччя / (уклад. Д.С.Наливайко). – К., 2002.

344. Буглов, М.Д. М.О.Некрасов і українська дожовтнева поезія : [в т.ч. М.Некрасов і Т.Шевченко] / М.Д.Буглов // Доповіді та повідомлення / Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М.Островського. – Вінниця, 1959. – Вип. 7. – С. 16-24.

345. Гаркавец, А.М. Из творческой истории стихотворения «На смерть Шевченко» / А.М.Гаркавец // О Некрасове : ст. и материалы. – Ярославль, 1968. – Вып. 2. – С. 282-287.

346. Зданевич, Ю. Шевченко і Некрасов / Ю.Зданевич // Студентські наукові праці : збірник 6. Сер. : Історія. Право. Література / КДУ ім. Тараса Шевченка. – Вип. 2. – К., 1940. – С. 133-152.

347. Лобода, А. Шевченко і Некрасов / А.Лобода // Шевченко та його доба. – К., 1925. – Зб. 1. – С. 99-108.

348. Лучак, А.А. Некрасов и Шевченко : [зі спостережень над віршем М.Некрасова «На смерть Шевченко»] / А.А.Лучак // Т.Г.Шевченко і слов’янські народи : тези доп. міжвуз. наук. Шевченків. сес. 16-21 трав. 1961 р. / КДУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1961. – С. 40-42.

349. Лучук, В. Чотирнадцять перекладів [вірша М.Некра-сова «На смерть Шевченко»] / В.Лучук // Жовтень. – 1972. – № 3. – С. 142-144.

350. Мурашов, М.Ф. Про вірш М.О.Некрасова «На смерть Шевченко» / М.Ф.Мурашов // Наук. зап. Вінниц. пед. ін-ту. – Вінниця, 1962. – Т. 19. – С. 42-44.

351. Нагорная, М. Авторская позиция в поэмах «Гайда-маки» Т.Шевченко и «Кому на Руси жить хорошо» Н.Некрасова / М.Нагорная // Дослідження творчості Т.Г.Шевченка : тематич. зб. наук. пр. – К., 1991. – С. 113-123.

352. Омельченко, В.І. М.О.Некрасов – популяризатор і критик творчості Т.Г.Шевченка / В.І.Омельченко // Наук. зап. Станіслав. пед. ін-ту. – Станіслав, 1956. – Т. 1. – С. 89-102.

353. Подолинний, А. Некрасов Микола Олексійович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 63-64.

354. Полинецкая, Т.В. Т.Шевченко и Н.Некрасов / Т.В.Поли-нецкая // Т.Шевченко і загальнолюдські ідеали : тези доп. та повідомл. на обл. міжвуз. наук.-теорет. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка, 19-21 квіт. 1989 р. / Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова та ін. – О., 1989. – Ч. 1. – С. 46-47.

355. Сокол, О.В. Звукоінтонаційні картини всесвіту у поезіях Т.Шевченка і М.Некрасова / О.В.Сокол // Наук. вісн. / Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – К., 2002. – С. 69-79.

356. Теплинський, М. Запис про Миколу Некрасова у щоденнику Тараса Шевченка : (до пробл. коментув.) / М.Теп-линський // Київ. старовина. – 1998. – № 3. – С. 25-33.

357. Чалий, Д.В. Антикріпосницькі мотиви у творчості Шевченка і Некрасова / Д.В.Чалий // Рад. літературознавство. – 1961. – № 4. – С. 56-67.

358. Його ж. Некрасов и украинская дооктябрьская поэзия : опыт сравн. изуч. : [взаємозбагач. творчості укр. поетів (в т.ч. Т.Шевченка) і М.Некрасова] / Д.В.Чалый ; АН УССР, Ин-т л-ры. – К. : Наук. думка, 1971. – 295 с.

359. Його ж. Шевченко і Некрасов / Д.В.Чалий // Зб. пр. 3-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1955. – С. 42-63.

360. Чернишов, А. Сила великої дружби : [про знайомство М.Некрасова з Т.Шевченком] / А.Чернишов // Прапор. – 1971. – № 12. – С. 80-81.

361. Чуковский, К. Мастерство Некрасова / К.Чуковский. – М. : Сов. писатель, 1959. – 726 с. – Зі змісту: [Поема-містерія Т.Шевченка «Великий льох» і вірш М.Некрасова «Железная дорога» (спіл. в обох письм. картини великої смертності кріпаків на буд-ві залізниці)]. – С. 401-407.

362. Шабліовський, Є. З одного джерела : [М.Некрасов і Т.Шевченко] / Є.Шабліовський // Життя. Література. Письменник : вибр. дослідж. / Є.Шабліовський. – К., 1974. – С. 289-349.

363. Шабліовський, Є. Некрасов і Шевченко / Є.Шабліов-ський // М.О.Некрасов і українська література / Є.Шабліовський. – К., 1971. – С. 16-84.

364. Яковенко, Т.В. Українські переклади М.О.Некрасова «На смерть Шевченка» / Т.В.Яковенко // Великий поборник свободи і гуманізму : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 26-28.

365. Марахов, Г.І. Некрасов Микола Олексійович / Г.І.Мара-хов // Т.Г.Шевченко в колі сучасників : слов. персоналій / Г.І.Мара-хов. – К., 1976. – С. 86.

366. Некрасов Микола Олексійович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 43.

367. Т.Г.Шевченко і М.О.Некрасов : [бібліогр. список] // Т.Г.Шевченко : бібліогр. ювілейн. л-ри. 1960-1964. – К., 1968. – С. 177.

Т.Шевченко і Томаш Падура

368. Лісовий, П.М. Тарас Шевченко про Томаша Падуру / П.М.Лісовий // Тези доп. 7-ї Вінниц. обл. краєзн. конф. / Вінниц. ДПІ ім. М.Островського та ін. – Вінниця, 1989. – С. 25-26.

369. Бабенко, І. Наш земляк поет Тимко Падура / І.Бабенко // Трудова слава (Іллінці). – 1987. – 14 жовт.

370. Гнатюк, В. Тимко Падура в українському історично-культурному процесі / В.Гнатюк // Хроніка-2000. – 2010. – Вип. 81 : Україна-Польща : діалог упродовж тисячоліть. – С. 296-312. – (Літературознавство). – Бібліогр. в кінці ст.

371. Колесник, В. Падура Тимко / В.Колесник // Відомі поляки в історії Вінниччини : біогр. слов. / В.Колесник ; Вінниц. обл. краєзн. музей, Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2007. – С. 474-476 : портр.

372. Мельник, В. Лях з душею запорізькою : [про пол. письм. Томаша Падуру, уродж. м.Іллінці Вінниц. обл.] / В.Мельник // Подільські джерела : альманах / голов. ред. Л.М.Загородня. – Вінниця : ПРАДА АРТ, 2012. – №3 : Річ Посполита : вінницький слід. – С. 114-120 : портр.

373. Мицик, Ю. «Казка про отамана Єрмака» Тимка Падури / Ю.Мицик // Пам’ять століть. – 2001. – № 5. – С. 114-116.

374. Щурат, С.В. Про зв’язки Тимка Падури з декабрис-тами / С.В.Щурат // Укр. іст. журн. – 1968. – № 11. – С. 80-85.

375. Подолинний, А. Падура Тимко / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 66.

376. Падура Тимко // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 76-77.

Т.Шевченко і М.Пирогов

377. Пирогов Н.И. О воскресных школах / Н.И.Пирогов // Избр. пед. соч. / Н.И.Пирогов. – М., 1953. – С. 394-402. – Зі змісту: [Зауваж. М.І.Пирогова про популяризаторів неділ. шк. в Україні, які були послідовниками Т.Шевченка (60-ті рр. ХІХ ст.)]. – С. 394.

378. Антонюк, Г.Д. Шевченко і недільні школи / Г.Д.Анто-нюк // Т.Шевченко і українська національна культура : до 175-річчя від дня народж. Т.Шевченка та 115-річчя заснув. НТШ у Львові : матеріали наук. симп. (Львів, 8-9 черв. 1989 р.) / Ін-т сусп. наук АН УРСР ; Наук. т-во ім. Т.Шевченка у Львові. – Л., 1990. – С. 22-23.

379. Для недільних шкіл : [про внесок в їх організацію Т.Г.Шевченка і М.І.Пирогова] // Друг читача. – 1975. – 6 берез.

380. Кланца, О.П. Внесок М.І.Пирогова та Т.Г.Шевченка в організацію недільних шкіл на Україні / О.П.Кланца, Г.С.Собчук // Х об’єднана наук. медико-техніч. конф., 25 верес. 1992 р., Вінниця : тези доп. – Вінниця ; К., 1992. – С. 7-8.

381. Ротай, Н. Скальпелем і молитвою / Н.Ротай // Україна молода. – 2010. – 25 листоп. – С. 8-9 : фото. – Зі змісту: Спільний проект із … Шевченком. – С. 9.

382. Собчук, Г. Микола Пирогов і недільні школи : [є про внесок Т.Шевченка в організацію неділ. шк.] / Г.Собчук, З.Мартинова, Л.Фоменко // Рід. шк. – 2005. – № 1. – С. 58-60.

383. Марахов, Г.І. Пирогов Микола Іванович / Г.І.Марахов // Т.Г.Шевченко в колі сучасників : слов. персоналій / Г.І.Марахов. – К., 1976. – С. 86.

Т.Шевченко і К. Л. Пржецлавський

384. Бранько, Я. Малював Шевченка : [про худож.-земляка К.Л.Пржецлавського, авт. картини «Кобзар. Малоросійська сцена», на якій зображ. Т.Шевченка] / Я.Бранько // Вінниччина. – 1992. – 11 берез. – (Спец. вип. «Хочу все знати»).

385. Бранько, Я. Він малював портрет Шевченка : [К.Л.Пржецлавський] / Я.Бранько // Краєзнавство: історичний досвід та перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 13-15 жовт. 2010 р. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тіміря-зєва. – Вінниця, 2011. – С. 86-88 ; Матеріали ХІІІ Поділ. іст.-краєзн. конф. (18-19 листоп. 2010 р.). – Кам’янець-Поділ., 2010. – С. 622-626.

386. Зильберштейн, И.С. Встреча с Тарасом Шевченко : [історія пошуку живопис. та поетич. тв. Т.Шевченка в Парижі, в т.ч. про історію створення нашим земляком худож. К.Л.Прже-цлавським прижиттєв. портр. Кобзаря] / И.С.Зильберштейн // Огонек. – 1984. – № 11. – С. 24-27 ; № 12. – С. 18-21.

387. Подолинний, А. Пржецлавський Костянтин Леонар-дович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 71-72.

Т.Шевченко і П.Свєнціцький

388. Свєнціцький, П.3. З брошури «Вік XIX у діях літератури української» / П.З.Свєнціцький // Світова велич Шевченка : зб. матеріалів про творчість Т.Г.Шевченка : в 3 т. – К., 1964. – Т. 1 : Т.Г.Шевченко у вітчизняному дожовтневому літературознавстві. – С. 123-124 ; Посвята : літ.-мистец. зб. / за ред. Р.Лубківського. – Л., 2003. – С. 186.

389. Гнатенко, В. Т.Шевченко в оцінці Павлина Свєн-ціцького / В.Гнатенко // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. – К., 1999. – С. 166-175.

390. Іскорко-Гнатенко, В. Тарас Шевченко в оцінці Павлина Свєнціцького / В.Іскорко-Гнатенко // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр., присвяч. 185-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – С. 166-174.

391. Колесник, В. Свенціцький Паулін / В.Колесник // Відомі поляки в історії Вінниччини : біогр. слов. / В.Колесник ; Вінниц. обл. краєзн. музей, Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2007. – С. 671-672.

392. Лозинський, І.М. П.Свєнціцький про Т.Шевченка / І.М.Лозинський // Т.Шевченко і українська національна культура : до 175-річчя від дня народж. Т.Шевченка та 115-річчя заснув. НТШ у Львові : матеріали наук. симп. (Львів, 8-9 черв. 1989 р.) / Ін-т сусп. наук АН УРСР ; Наук. т-во ім. Т.Шевченка у Львові. – Л., 1990. – С. 34-35.

393. Марахов, Г.І. Польський друг Кобзаря : нові матеріали про вплив Тараса Шевченка на Павлина Свєнціцького / Г.І.Мара-хов // Вісн. АН УРСР. – 1971. – № 2. – С. 93-97.

394. Пачовський, Т.І. Відгуки поезій Шевченка в польській літературі другої половини XIX ст. : [в т.ч. у творчості П.Свєнціцького] / Т.І.Пачовський // Укр. літературознавство. – 1970. – Вип. 8. – С. 91-97.

395. Пачовський, Т.І. Павлин Свєнціцький – популяризатор творчості Шевченка / Т.І.Пачовський // Зб. пр. 11-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1963. – С. 89-95.

396. Подолинний, А.М. Свєнціцький Павлин / А.Подолин-ний // З-над Божої ріки : літ. біобібліогр. слов. Вінниччини. 2-ге вид., перероб. і допов. / упорядкув. і заг. ред. А.М.Подолинного. – Вінниця, 2001. – С. 299-300.

397. Подолинний, А. Свєнціцький Павлин / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 77-78.

398. Свєнціцький Павлин // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 198.

Т.Шевченко і А.Свидницький

399. Мартусь, В. Спалах далекої зірки : [про перебув. А.Свидницького в Миргороді, вивч. і популяриз. ним творчості Т.Шевченка] / В.Мартусь // Прапор. – 1971. – № 7. – С. 76-77.

400. Назаренко, Ю. Послідовник Шевченка і Гоголя [А.Свидницький] // Молодь України. – 1959. – 13 верес.

401. Сохацька, Є.І. Т.Г.Шевченко і А.П.Свидницький: типо-логіч. зіставлення повісті «Близнецы» Т.Г.Шевченка і роману «Люборацькі» А.П.Свидницького / Є.І.Сохацька // Т.Г.Шевченко і Поділля : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка : у 2 ч. – Кам’янець-Поділ., 1989. – Ч. 2. – С. 23-26.

402. Сиваченко, М.Є. Анатолій Свидницький і зародження соціального роману в українській літературі / М.Є.Сиваченко. – К. : Вид-во АН УРСР, 1962. – 416 с. – Зі змісту: [Вплив поезії Т.Шевченка на творчість А.Свидницького]. – С. 76-78.

403. Подолинний, А. Свидницький Анатолій Патрикійович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 78.

404. Свидницький Анатолій Патрикійович // Марахов, Г.І. Т.Г.Шевченко в колі сучасників : слов. персоналій / Г.І.Марахов. – К., 1976. – С. 111-112.

405. Свидницький Анатолій Патрикійович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 198-199.

406. А.П.Свидницький (1834-1871) : рек. покажч. / уклад.: Г.М.Авраменко, В.Б.Бочкова, Б.В.Хоменко ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1984. – 18 с. – (Наші видатні земляки).

Т.Шевченко і Ю.Словацький

407. Дзюба, І. З криниці літ / І.Дзюба. – К. : Обереги, 2001. – 847 с. – Зі змісту: [Т.Шевченко і Ю.Словацький]. – С. 346-369.

408. Дзюба, І. Тарас Шевченко і Юліуш Словацький / І.Дзюба // Warzsawskie Zeszyty ukrainoznawcze / pod red. S.Kozaka. – Warzsawa, 2000. – T. 10.

409. Колесник, В. Словацький Юліуш / В.Колесник // Відомі поляки в історії Вінниччини : біогр. слов. / В.Колесник ; Вінниц. обл. краєзн. музей, Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2007. – С. 704-708.

410. Навроцький, С. Юліуш Словацький – співець Поділля / С.Навроцький // Бар. Барська земля – крізь призму століть : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. / наук. ред. М.Ф.Дмитрієнко. – Бар, 2008. – С. 213-218.

411. Подолинний, А. Словацький Юліуш / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 80-81.

Т.Шевченко і Л.Совінський

412. Дьяков, В.А. Тарас Шевченко и его польские друзья / В.А.Дьяков. – М. : Наука, 1964. – 152 с. – Зі змісту: [Т.Шевченко і Л.Совінський]. – С. 120-121.

413. Колесник, В. Совінський Леонард / В.Колесник // Відомі поляки в історії Вінниччини : біогр. слов. / В.Колесник ; Вінниц. обл. краєзн. музей, Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2007. – С. 740-744.

414. Пачовський, Т.І. Відгуки поезій Шевченка в польській літературі другої половини XIX ст. : [в т.ч. в творчості Л.Совінського] / Т.І.Пачовський // Укр. літературознавство. – 1970. – Вип. 8. – С. 91-97.

415. Пачовський, Т.І. Л.Совінський – перекладач Шевченка / Т.І.Пачовський // Тези доп. наук. сес. [Львів. ун-ту], присвяч. 100-річчю з дня смерті Т.Г.Шевченка. – Л., 1961. – С. 30-33.

416. Сорокін, Б. Перший перекладач Тараса Шевченка [Л.Совінський] / Б.Сорокін // Комс. плем’я. – 1981. – 17 груд.

417. Подолинний, А. Совінський Леонард / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 81-82.

418. Совінський Леонард // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 227.

Т.Шевченко і І.Сошенко

419. Андрущенко, Т. Подвижництво Івана Сошенка / Т.Анд-рущенко // Образотворче мистец. – 2002. – № 4. – С. 36-39.

420. Антонюк, Є. Тарас Шевченко у спогадах І.М.Сошенка / Є.Антонюк // Тези доп. і повідомл. 18-ї Вінниц. обл. історико-краєзн. конф., 3 лют. 1998 р. – Вінниця, 1998. – С. 34-35.

421. Друг Шевченка : [про І.М.Сошенка (1807-1876), укр. худож. і педагога, в т.ч. про його перебув. у Немирові на посаді учителя каліграфії та малювання в 1846-1856 рр.] // Укр. іст. календар’96. – К., 1995. – С. 220-221.

422. Зорич, О. Неповторні сторінки : [про дружбу худож. І.Сошенка і Т.Шевченка : за матеріалами музею-садиби худож. у Богуславі Київ. обл.] / О.Зорич // Літ. Україна. – 1986. – 17 лип.

423. Кучерук, О. Тараса Григоровича я бачив востаннє у п.Сошенка / О.Кучерук // Старожитності. – 1994. – № 7-8. – С. 2-5.

424. Матійко, Г.П. На полюсах Шевченкової біографії : [розповідь про І.Сошенка та В.Енгельгардта] / Г.П.Матійко. – К. : Т-во «Знання» УРСР, 1973. – 48 с.

425. Медведик, П. Сторінки палкої дружби : [І.Сошенка і Т.Шевченка] / П.Медведик // Вільне життя (Тернопіль). – 1957. – 14 черв.

426. Музиченко, С. «Тобі, мій іскренний друже…» : [І.Сошенко] / С.Музиченко // Вітчизна. – 1987. – № 7. – С. 196-197.

427. Нагірнер, Е. Друг Шевченка [І.М.Сошенко] / Е.Нагірнер // Вінниц. правда. – 1962. – 5 черв.

428. Околітенко, Н. «Мій іскренний друже…» : [про взаємовідносини Т.Шевченка і худож. І.Сошенка] / Н.Околітенко // Дніпро. – 1989. – № 3. – С. 32-41 ; Україна. Наука і культура. – К., 1999. – Вип. 30. – С. 364-368.

429. Околітенко, Н. «Намалюй дім з колонами» : урив. з іст. повісті «Рось-Марія» : [про стосунки Т.Шевченка з І.Сошенком] / Н.Околітенко // Жінка. – 1997. – № 3. – С. 10-12.

430. Паламарчук, Г. І.М.Сошенко : [дружба з Т.Шевченком] / Г.Паламарчук // Ленін. молодь (Львів). – 1957. – 16 черв.

431. Пастух, Н. Посланий Шевченкові Богом : [про І.Сошенка] / Н.Пастух // Вінниц. газ. – 1997. – 3 черв.

432. Салига, В. Він відкрив для нас [Т.] Шевченка : [про худож. І.Сошенка] / В.Салига // Столиця. – 2002. – 14-20 черв. (№ 24). – С. 22.

433. Сошенко Іван Максимович / Г.І.Марахов // Марахов, Г.І. Т.Г.Шевченко в колі сучасників : слов. персоналій / Г.І.Марахов. – К., 1976. – С. 117-118.

434. Чалый, М.К. Воспоминания И.М.Сошенко о Т.Г.Шевченко / М.К.Чалый // Т.Г.Шевченко в воспоминаниях современников. – М., 1962. – С. 46-55.

435. Подолинний, А. Сошенко Іван Максимович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолин-ний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 82.

436. Сошенко Іван Максимович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 233.

* * *

437. Тарновський, М. Тарас Григорович Шевченко і Яків Васильович Тарновський (1825-1913) / М.Тарновський ; публ. І.М.Тарновської ; підгот. С.Папета // Хроніка-2000. – 1997. –

№ 19-20. – С. 189-193. – Зі змісту: [вказується, що Я.В.Тарнов-ський певний час був головою Т-ва Юзефо-Миколаїв. цукр. з-ду]. – С. 189.

Т.Шевченко і М.Чалий

438. Діамант у кожусі : [вступ. ст. до публ. В.Бородіна] / М.К.Чалий ; підгот. до друку Н.Сидоренко // Україна. – 1988. – № 10. – С. 13-15 ; № 11. – С. 15-17 ; № 12. – С. 13-15 ; № 13. – С. 15-17 ; № 14. – С. 13-15.

439. Жизнь и произведения Тараса Шевченко : свод материалов для его биогр. / М.К.Чалый. – К., 1982. – 281 с.

440. Життя і твори Тараса Шевченка : звід матеріалів до його біографії / М.Чалий ; пер. з рос., післям. та комент. В.Смілянської ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К. : Веселка, 2011. – 263 с. – Бібліогр.: с. 260-261.

441. Нові матеріали для біографії Т.Г.Шевченка / М.К.Чалий // Спогади про Тараса Шевченка : [збірник]. – К., 1982. – С. 47-59 ; Воспоминание о Тарасе Шевченко : [сборник]. – К., 1988. – С. 50-66.

442. Посещение Т.Г.Шевченком сахарного завода Яхненка и Симиренка / М.К.Чалый // Воспоминание о Тарасе Шевченко : [сборник]. – К., 1988. – С. 360-363.

443. Похорони Т.Г.Шевченка на Україні / М.Чалий // Спога-ди про Тараса Шевченка : [збірник]. – К., 1982. – С. 386-391 ; Воспоминания о Тарасе Шевченко : [сборник]. – К., 1988. – С. 449-455 ; «Я дуже щиро Вас люблю…» : Шевченко у розпові-дях сучасників / уклад., передм., прим. О.В.Ковалевського. – Х., 2004. – С. 314-321.

444. Спогади / М.Чалий // Останнім шляхом Кобзаря : збірка / уклад. М.Л.Новицький. – К., 1994. – С. 175-178.

445. Шевченко на Україні в 1859 році / М.Чалий // «Я дуже щиро Вас люблю…» : Шевченко у розповідях сучасників / уклад., передм., прим. О.В.Ковалевського. – Х., 2004. – С. 264-272.

446. Два неизданные письма Т.Г.Шевченко (с сохран. правописания подлинника и с примеч. М.К.Чалого) : [1) До І.М.Сошенка ; 2) До М.К.Чалого, 1860 р.] // Киев. старина. – 1895. – Т. 48. – № 2. – Отд. 2. – С. 43-44.

* * *

447. Дорошенко, К. Неизвестные письма к Шевченко : из арх. М.Чалого / К.Дорошенко, М.Новицкий // Сов. Украина. – 1962. – № 10. – С. 155-168 ; № 11. – С. 145-153.

448. Комишанченко, М.П. Життя і творчість Т.Шевченка у висвітленні М.К.Чалого / М.П.Комишанченко // Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 1971. – № 13. – С. 78-85. – (Сер. «Філол.»).

449. Лазаренко, В. Біограф Шевченка [М.Чалий] / В.Лаза-ренко // Комс. плем’я. – 1985. – 6 черв.

450. Марахов Г.І. Чалий Михайло Корнійович / Г.І.Марахов // Марахов, Г.І. Т.Г.Шевченко в колі сучасників : слов. персоналій / Г.І.Марахов. – К., 1976. – С. 130-131.

451. Наумова, Н. Перший біограф Тараса Шевченка : [М.Чалий] / Н.Наумова // Укр. мова і л-ра в шк. – 1997. – № 19. – С. 5.

452. Хоменко Б.В. М.К.Чалий – літописець життя і творчості Т.Г.Шевченка / Б.Хоменко // Тези доп. і повідомл. 18-ї Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф., 3 лют. 1998 p. – Вінниця, 1998. – С. 33-34.

453. Подолинний, А. Чалий Михайло Корнійович / А.Подолинний // Тарас Шевченко  і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолин-ний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 96-97.

454. Чалий Михайло Корнійович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 335.