Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Т.Г.Шевченко і Вінниччина

2.3. Т.Шевченко і наші земляки

2.3.1. Загальні матеріали

Чи є ще десь у світі поет, який відіграв

таку важливу мистецьку та історичну роль

в історії свого народу, як Тарас Шевченко?

Анатолій Подолинний

238. Історія міст і сіл Української РСР. Вінницька область. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1972. – 778 с. – Зі змісту : [Т.Шевченко і Вінниччина]. – С. 26, 28, 30, 234, 238, 260, 344, 405, 471, 615, 639, 657, Імен. покажч.

239. Володимирова, Л. Праправнучка Тараса Шевченка [В.Сушицька] – жителька Ладижина і теж пише вірші! / Л.Воло-димирова // 33-й канал. – 2006. – 15 берез. – С. 3.

240. Димчак, О. Завжди з народом : [Т.Шевченко у житті мешканців Липовец. р-ну] / О.Димчак // Вінниц. правда. – 1964. – 9 берез.

241. Зашейко, А. Ладижинська праправнучка Шевченка [В.Сушицька] також пише вірші / А.Зашейко // Нове місто. – 2013. – 14 берез. – С. 9 : портр.

242. Кирницький, М. Разом ходили у бій… : [«Кобзар» на ВВВ] / В.Кирницький // Вінниц. правда. – 1964. – 6 берез.

243. Марценюк, К. Немирівчани і Кобзар / К.Марценюк // Прибуз. новини. – 1994. – 5 берез.

244. Медведєва, І. Нащадки святого Тарасія : [про В.Сушицьку з Ладижина, праправнучку Т.Шевченка по сестрі Катерині] / І.Медведєва // Вінниччина. – 2003. – 7 берез.

245. Назаренко, Є.Д. Тарас Шевченко і подоляни : нариси : [зв’язок Т.Шевченка і його творчості з Поділлям] / Є.Д.Наза-ренко. – Хмельницький : НВП «Евріка», 2003. – 32 с.

246. Нович, М. Де Буг круто в’ється : [розповіді про праправнучку Кобзаря Ольгу Шевченко, жительку Вінниці] / М.Нович // Вінниц. правда. – 1964. – 18 лют. : фото.

247. Пільгук, І.І. Традиції Т.Г.Шевченка в українській літературі (дожовт. період) : [включ. матеріали про вплив традицій Т.Шевченка на творчість письм., наших земляків: Марка Вовчка, М.Коцюбинського, М.Некрасова, С.Руданського] / І.І.Пільгук. – К. : Держлітвидав України, 1963. – 295 с.

248. Піхачек, М. Знайшов Шевченка у собі : [у першому всеукр. конкурсі двійників Т.Шевченка взяв участь наш земляк Федір Ущаповський] / М.Піхачек // Піщан. вісті. – 2011. – 26 листоп. – С. 4.

249. Подолинний, А.М. Друзі Кобзаря на Поділлі / А.М.Подо-линний // Тарас Шевченко : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. поета, 11-12 трав. 1989 р. / Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М.Островського. – Вінниця, 1989. – С. 24-26.

250. Подолинний, А. Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця : ПП «ТД Едельвейс і К», 2012. – 104 с. – (До 200-річчя від дня народж. Тараса Шевченка). – Рец.: Яковенко, Т. Шевченкове сонце над Вінниччиною / Т.Яковенко // Сл. Просвіти. – 2013. – 7-13 берез. (Ч. 10). – С. 13 ; Сентемон, Н. Тарас Шевченко і Вінниччина : презентація кн. / Н.Сентемон // Світлиця. – 2013. – № 1. – С. 31.

251. Пономаренко, О. Шевченкіана Юрія Назаренка : [колекція «Україна і світ», яку понад 40 р. збирав наш земляк, ж-ст і письм. Ю.Назаренко, складається з понад 300 великоформат. томів] / О.Пономаренко // Независим. курьер. – 2011. – 26 січ. – С. 27.

252. Праправнучка Шевченка [Валентина Сушицька] живе у Ладижині, пише вірші, спілкується із молоддю та зберігає таємниці роду // Вінниччина. – 2013. – 13 берез. – С. 9 : кол. фото.

254. Степаненко, В. «Кобзар» проніс дорогами війни : [Шевченків «Кобзар» 1884 р. Леонід Калитко проніс через війну і зберіг дотепер] / В.Степаненко // Соціаліст Вінниччини. – 2009. – 6 берез. – С. 2 : фото.