Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Т.Г.Шевченко і Вінниччина

2.2. Про літературно-художню творчість Т.Шевченка, пов’язану з Вінниччиною

Історія мого життя складає 

частину історії моєї Вітчизни.

Тарас Шевченко

Див. також «Поділля у творчості Т.Шевченка»

117. Глинський, І. Поділля у творчості Шевченка / І.Глин-ський // Вінниц. правда. – 1965. – 9 берез.

118. Ковальова, Є. Поділля в творчості Кобзаря / Є.Кова-льова, В.Верховлюк // Земля Поділ. – 1996. – 8 берез.

119. Кушнір, Б.М. Т.Г.Шевченко про Поділля / Б.М.Кушнір // Т.Г.Шевченко і Поділля : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка : у 2 ч. – Кам’янець-Поділ., 1989. – Ч. 1. – С. 25-26.

120. Присяжнюк, М. Шляхами безсмертя : Т.Шевченко і Поділля : [Поділля у тв. поета, перебув. його в краї] / М.Присяжнюк // Вінниц. правда. – 1974. – 10 берез.

121. Рекрут, Я. Поділля у творчості великого Кобзаря / Я.Рекрут // Робітн. газ. – 2002. – 7 берез. – С. 1.

* * *

122. Братащук, Г.П. До питання про використання Т.Г.Шевченком фольклорних матеріалів про Кармалюка / Г.П.Братащук // Т.Г.Шевченко і Поділля : тези. допов. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка : в 2 ч. – Кам’янець-Поділ., 1989. – Ч. 2. – С. 140-142.

123. Дячок, В. Устим Кармалюк, пісня «Повернувся я з Сибіру», Тарас Шевченко : творення міфологеми : [ставлення Шевченка до постаті У.Кармалюка] / В.Дячок, В.Яременко // Сучасність. – 1997. – № 5. – С.123-127.

124. Народ про Кармалюка : зб. фольклор. матеріалів. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. – 276 с. – Зі змісту: [про пісню «Повер-нувся я з Сибіру» та ставлення до неї Т.Шевченка]. – С. 253-254.

125. Олійник, В.У. До питання про використання Шевченком фольклорних матеріалів про Кармалюка / В.У.Олійник // Зб. пр. 6-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1958. – С. 221-236.

126. Т.Г.Шевченко і Поділля : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка : у 2 ч. Ч. 1. – Кам’янець-Поділ., 1989. – 118 с. – Зі змісту: [Т.Шевченко і У.Кармалюк]. – С. 18, 20, 24-25, 28.

127. Кармалюк Устим Якович : [нар. месник Поділля] // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 282.

* * *

128. Антоновська, М. Еволюція поглядів Т.Шевченка на протистояння «Людина – суспільство» («Варнак» (поема та повість), «Москалева криниця») / М.Антоновська // Літера-турознавчі студії : зб. наук. пр. / КНУ ім. Тараса Шевченка ; Ін-т філол. – К., 2011. – Вип. 31. – С. 13-18.

129. Антоновська, М. Повість Т.Шевченка «Варнак» та український літературний контекст І пол. XIX ст. / М.Антонов-ська // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2011. – Вип. 14.

130. Ващук, Ф.Т. Дві редакції поеми Т.Г.Шевченка «Варнак» : (з творч. лаб. поета) / Ф.Т.Ващук // Зб. пр. 12-ї наук. Шевченків. конф. – К., 1964. – С. 165-177.

131. Губдукаєва, О. Сповідь як засіб психологізації у повісті Т.Шевченка «Варнак» / О.Губдукаєва // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – Вип. 9. – С. 12-16.

132. Демчук, Н.Р. Пейзаж як засіб психологічного аналізу образу у повістях Т.Шевченка «Варнак» та «Наймичка» / Н.Р.Дем-чук // Зб. матеріалів і тез міжнар. наук. конф. «Тарас Шевченко і сучасність», 21 трав. 1996, Рівне. – Рівне, 1996. – С. 82-86.

133. Дмуховский, С.Э. Повести Т.Г.Шевченко «Наймичка» и «Варнак» / С.Э.Дмуховский. – Д. : Изд-во гос. ун-та, 1958. – 141 с.

134. Дмуховський, С.Е. До питання про час написання повістей Шевченка «Наймичка» і «Варнак» / С.Е.Дмуховський // VI наук. Шевченків. конф. : тези доп. / АН УРСР ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1957. – С. 12-14.

135. Іщук-Пазуняк, Н. Кривда, помста і каяття в поемах «Варнак» і «Москалева криниця» / Н.Іщук-Пазуняк // Світи Тараса Шевченка. – Нью-Йорк ; Л., 1991. – С. 53.

136. Луценко, А. Жива легенда : до історії написання поеми «Варнак» / А.Луценко // Літ. Україна. – 1986. – 6 берез.

137. Наумова, Н. Ідея спокути і духовного відродження в поемі Т.Шевченка «Варнак» та однойменній повісті / Н.Наумова // Дивослово. – 1999. – № 11. – С. 45-47.

138. Наумова, Н. Шлях спокути та духовного відродження у поемі Т.Г.Шевченка «Варнак» / Н.Наумова // Тарас Шевченко і українська культура ХХІ століття : зб. наук. пр. / НАН України та ін. – Кам’янець-Поділ., 2000. – С. 43-48.

139. Нахлік, Є.К. Проблема класового й загальнолюд-ського : повість-сповідь «Варнак» Т.Шевченка / Є.К.Нахлік // Укра-їнська романтична проза 20-60-х рр. XIX ст. / Є.К.Нахлік. – К., 1998. – С. 168-177.

140. Перевертень, Н. Шлях морального переродження героїв Є.Гребінки та Т.Шевченка : [розглядаються повісті «Сила Кондратьєв» Є.Гребінки і «Варнак» Т.Шевченка] / Н.Перевертень // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2011. – Вип. 13. – С. 105-110.

141. Тищенко, В.І. Велика проза про Кармалюка : [образ нар. месника у повісті Т.Шевченка «Варнак»] // Нар. творчість та етногр. – 1968. – № 2. – С. 60-63 ; Рад. літературознавство. – 1978. – № 2. – С. 27-35.

142. Його ж. Великий Кобзар про народного героя : [Т.Шевченко про У.Кармалюка] / В.Тищенко // Нар. творчість та етногр. – 1968. – № 2. – С. 60-63.

143. Його ж. Кармалюк у творчості Шевченка // Зб. пр. 25-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1983. – С. 127-134.

144. Хоменко, Б.В. Народнопоетичні мотиви в повісті Т.Г.Шевченка «Варнак» / Б.В.Хоменко // Тарас Шевченко : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. поета, 11-12 трав. 1989 р. / Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М.Островського. – Вінниця, 1989. – С. 16-19.

* * *

145. Бернштейн, М. Літературно-текстологічний аналіз поеми «Гайдамаки» Т.Г.Шевченка // Рад. літературознавство : наук. зап. – 1939. – Кн. 4. – С. 3-49.

146. Брайко, О. «Гайдамаки» Тараса Шевченка: до системного аналізу жанру / О.Брайко // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр., присвяч. 185-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – С. 126-137.

147. Вовк, Я.Г. Історичне минуле в поемах «Конрад Валленрод» А.Міцкевича і «Гайдамаки» Т.Шевченка : порівняль-не вивчення цих поем / Я.Г.Вовк // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2004. – № 10. – С. 29-30. – Бібліогр.: 7 назв.

148. Глинский, И. Переведено и издано в Вятке : [до історії вид. у 1902 р. рос. пер. тв. Т.Шевченка «Гайдамаки»] / И.Глинский // Киров. правда. – 1961. – 30 марта.

149. Гнатюк, М.П. Поема Т.Г.Шевченка «Гайдамаки» / М.П.Гнатюк. – К. : Держлітвидав України, 1963. – 174 с.

150. Голомб, М. Т.Шевченко. «Гайдамаки» : 9-й кл. / М.Голомб // Укр. мова та л-ра. – 2011. – Лют. (№ 5-7). – С. 9-12. – Бібліогр. в кінці ст.

151. Горобець, В.Й. Ще раз про поему «Гайдамаки» Т.Г.Шевченка та «гайдамаччину» в Україні XVIII століття / В.Й.Горобець // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – Вип. 5. – С. 205-210.

152. Гриценко, В. Чиї уста глаголять істину? : (полеміч. нотат. [щодо поеми Т.Шевченка «Гайдамаки»]) / В.Гриценко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2001. – № 2. – С. 5-8 ; Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. – № 1. – C. 151-155.

153. Даценко, С. Філософська концепція часу у поемі Т.Шевченка «Гайдамаки» / С.Даценко // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2001. – Вип. 3. – С. 111-118.

154. Дем’янчук, Г. Народно-краєзнавче підґрунтя поеми «Гайдамаки» / Г.Дем’янчук // Тарас Шевченко і сучасність : зб. матеріалів і тез міжнар. наук.-теорет. конф., 21 трав. 1996 р. / Рів-нен. держ. ін-т культури та ін. – Рівне, 1996. – С. 34-37.

155. Дзюба, І. Шевченкові «Гайдамаки»: з відстані часу : розділ із книжки «Тарас Шевченко» / І.Дзюба // Сучасність. – 2004. – № 6. – С. 67-92. – Бібліогр.: 30 назв.

156. Железняк, М.Г. Засоби вираження часу в поемі [Т.Шевченка] «Гайдамаки» / М.Г.Железняк // Культура слова : респ. міжвід. зб. / Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні АН УРСР. – К., 1989. – С. 30-33.

157. Задорожна, Л.М. Історична концепція Т.Шевченка в поемі «Гайдамаки» / Л.М.Задорожна // Вісн. КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – С. 22-28. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 3).

158. Задорожна, С. Тарас Шевченко крізь призму шкільного шевченкознавства (кілька зауваг з приводу) / С.Задорожна // Шев-ченкознавчі студії : зб. наук. пр. / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2011. – Вип. 14. – С. 288-293.

159. Кім Сук Вон. З досвіду перекладу поеми Шевченка «Гайдамаки» корейською мовою / Кім Сук Вон // Вісн. КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – С. 46-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4).

160. Кодак, М. «Гайдамаки» в час вибуху : епос, лірика, драма в родовій дефініції поеми Т.Шевченка / М.Кодак // Зб. пр. Всеукр. (37-ї) наук. Шевченків. конф., 22-24 квіт. 2009 р., [м.Черкаси] : 195-й річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка присвячується / Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка, ЧНУ ім. Б.Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 338-342. – Бібліогр. наприкінці ст.

161. Козлова, Ю.Ю. Т.Г.Шевченко. «Гайдамаки» / Ю.Ю.Коз-лова // Все для вчителя : інформ.-практ. бюл. – 2012. – № 17-18. – С. 124-126.

162. Коломієць, В.В. Шевченкові «Гайдамаки» в оцінці Івана Франка / В.В.Коломієць // Т.Г.Шевченко і Переяславщина : тези доп. і повідомл. міжвуз. наук.-теорет. конф., присвяч. 145-річчю написання «Заповіту» та 150-річчю виходу «Кобзаря», 13-15 груд. 1990 р. / Переяслав-Хмельниц. філ. КДПІ ім. О.М.Горького та ін. – Переяслав-Хмельницький, 1990. – С. 168-171.

163. Колосова, В. Захист проекту за поемою «Гайдамаки» Т.Шевченка : 9-й клас / В.Колосова // Укр. мова та л-ра. – 2011. – Лют. (№ 5-7). – С. 41-43.

164. Колотило, Т. Гайдамацька Коліївщина і Шевченкова поема : урок історії укр. народу XVIII ст. та його тлумачення / Т.Колотило // Київ. старовина. – 2005. – № 2. – С. 75-80. – Бібліогр.: с. 80 (16 назв).

165. Коляда, І. Методика використання міжпредметних зв’язків з історії України та української літератури з теми : «Коліївщина 1768 року в поемі Т.Г.Шевченка «Гайдамаки» / І.Коляда, С.Микитчук // Історія в шк. – 2008. – № 5-6. – С. 23-28.

166. Клочек, Г.Д. Кілька штрихів до «образу автора» в поемі Т.Шевченка «Гайдамаки» / Г.Д.Клочек // 31-а наук. Шевченків. конф., 9-11 берез. 1994 р. : матеріали / АН України ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка та ін. – Луганськ, 1994. – С. 67-69.

167. Ляшенко, О. «Одноцілий» герой у поемі Т.Шевченка «Гайдамаки» / О.Ляшенко // Зб. пр. Всеукр. (37-ї) наук. Шевченків. конф., 22-24 квіт. 2009 р., [м.Черкаси] : 195-й річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка присвячується / Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка, ЧНУ ун-т ім. Б.Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 343-350. – Бібліогр. наприкінці ст.

168. Матюшкіна, Т. Суголосно-неповторні : (порівнял. аналіз поем «Гайдамаки» Т.Шевченка та «Конрад Валленрод» А.Міцкевича) / Т.Матюшкіна // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 5. – С. 59-63. – Бібліогр.: 9 назв.

169. Мосенкіс, Ю. Трипільський мовний шар поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки» / Ю.Мосенкіс // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2002. – Вип. 4. – С. 115-122.

170. Навроцький, Б. «Гайдамаки» Тараса Шевченка : дже-рела. Стиль. Композиція / Б.Навроцький. – Х., 1928. – 398 с. – (Ін-т Тараса Шевченка).

171. Його ж. Деякі композиційні особливості «Гайдамаків» / Б.Навроцький // Шевченко. – Х., 1928. – Річник перший. – С. 79-91.

172. Його ж. Шевченкові «Гайдамаки» й сучасні перекази про Коліївщину / Б.Навроцький // Глобус. – К., 1928. – № 5. – С. 69.

173. Наум, М.Ю. Громадянська позиція Т.Г.Шевченка : (на матеріалі поеми «Гайдамаки») / М.Ю.Наум // Шевченко – поет, революціонер, мислитель : тези доп. і повідомл. обл. наук.-теорет. конф., присвяч. 175-річчю Великого Кобзаря / Івано-Франків. держ. пед. ін-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 1989. – С. 19-21.

174. Наумова, Н. Візія Коліївщини в польській літературі та поема Тараса Шевченка «Гайдамаки» / Н.Наумова // Вітчизна. – 2008. – № 9-10. – С. 151 : іл.

175. Нахлік, Є.К. Гайдамаччина і «гайдамаки» Т.Г.Шевчен-ка : потреба об’єктивної наукової оцінки / Є.К.Нахлік // 31-а наук. Шевченків. конф., 9-11 берез. 1994 р. : матеріали / АН України ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка та ін. – Луганськ, 1994. – С. 179-184.

176. Неділько, Г.Я. Поема «Гайдамаки» / Г.Я.Неділько // Л-ра в шк. – 1961. – № 2. – С. 21-28.

177. Олійник, В.У. Повість М.Старицького про Коліївщину та «Гайдамаки» Т.Шевченка / В.У.Олійник // Рад. літературознавство. – 1964. – № 1. – С. 106-112.

178. Омельченко, І. «Сини мої, гайдамаки! Нерозумні діти» : гуманістич. зміст Шевченкової поеми «Гайдамаки» / І.Омель-ченко // Дивослово. – 2007. – № 9. – С. 23-26. – Бібліогр.: 5 назв.

179. Омельченко, І. Т.Шевченко. Поема «Гайдамаки» : урок у 9 кл. / І.Омельченко // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2008. – № 5. – С. 16-20. – Бібліогр. в кінці ст.: 5 назв.

180. Осадчук, І. Історична основа поеми «Гайдамаки» Тараса Шевченка / І.Осадчук // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / ВДПУ ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – Вип. 6. – С. 53-59. – Бібліогр. в кінці ст.

181. Охріменко, О. Поема Т.Шевченка «Гайдамаки» в контексті розвитку української романтичної поезії / О.Охріменко // Зб. пр. 27-ї наук. Шевченків. конф., Сімф., 12-14 берез. 1989 р. / АН УРСР ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1989. – С. 100-107.

182. Пономаренко, М. Т.Шевченко – літописець козацької слави / М.Пономаренко, Г.Шихова // Укр. мова та л-ра. – 2012. – № 4. – С. 34-41. – (Шк. світ).

183. Пшук, І.П. Використання матеріалів історії Поділля при вивченні поеми «Гайдамаки» в школі / І.П.Пшук // Наук. зап. Вінниц. пед. ін-ту. – Вінниця, 1962. – Т. 19. – С. 64-73.

184. Ромащенко, Л. Коліївщина в художній інтерпретації Т.Шевченка і Ю.Словацького : (на матеріалі поем «Гайдамаки» і «Срібний сон Саломеї») / Л.Ромащенко // Зб. пр. Всеукр. (37-ї) наук. Шевченків. конф., 22-24 квіт. 2009 р., [м.Черкаси] : 195-й річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка присвячується / Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України, ЧНУ ім. Б.Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 460-472. – Бібліогр. наприкінці ст.

185. Руденко, О.І. Сини мої, гайдамаки! : поема «Гайдамаки» / О.І.Руденко // Вічний, як народ : Не вмирає душа наша, не вмирає воля… : стор. до біогр. Т.Г.Шевченка / авт.-уклад.: О.І.Руденко, Н.Б.Петренко. – К., 1998. – С. 69-80.

186. Русанівський, М. Героїчна епопея : до 100-річчя поеми «Гайдамаки» / М.Русанівський // Літ. газ. – 1941. – № 10. – 7 берез.

187. Семчук, Д.Б. Літературний цитатник : [в т.ч. по тв. Т.Шевченка «Гайдамаки»] / Д.Б.Семчук // Позаклас. час. – 2010. – № 10. – С. 92-95.

188. Слоньовська, О. Історична концепція «Гайдамаків» Т.Шевченка / О.Слоньовська // Дивослово. – 1997. – № 12. – С. 26-30.

189. Стрельбицький, М. Поет як носій перевтілень і етносу : спроба окреслити феномен Шевченкових «Гайдамаків» (1841) / М.Стрельбицький // Літ. Україна. – 2010. – 2 груд. – С. 7.

190. Тищук, Т. Від поеми Т.Г.Шевченка «Гайдамаки» до роману М.П.Старицького «Останні орли» / Т.Тищук // Великий поборник свободи і гуманізму : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 38-39.

191. Ткаченко, Ю.К. Образи Залізняка і Гонти в народних піснях і в поемі Т.Г.Шевченка «Гайдамаки» / Ю.К.Ткаченко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1983. – № 3. – С. 21-23.

192. Фещак, В.В. Коли оживають історичні герої : [образи М.Залізняка і І.Гонти за поемою «Гайдамаки»] / В.В.Фещак // Укр. мова і л-ра в шк. – 1967. – № 9. – С. 37-42.

193. Яблонська, О. «Гайдамаки» Т.Шевченка : внутрішня свобода, національна історія, християнська традиція / О.Яблонська // Тарас Шевченко і народна культура : зб. пр. міжнар. (35-ї) наук. Шевченків. конф., 20-22 квіт. 2004 р., [м.Черкаси]. – Черкаси, 2004. – Кн. 2. – С. 13-20. – Бібліогр. наприкінці ст.

194. Янкович, О.В. В. Порівняльний аналіз п’єси Ф.Шиллера «Вільгельм Телль» та поеми Т.Шевченка «Гайдамаки» / О.В.Янкович, І.Д.Ханчук // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2012. – № 5. – С. 37-39 : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

195. Яременко, В.І. Історіософський зміст Шевченкових «Гайдамаків» : (до 170-річчя виходу поеми) / В.І.Яременко // Укр. іст. журн. – 2011. – № 2. – С. 158-179. – Бібліогр. в підстроч. прим.

196. Яцюк, В. Перші графічні інтерпретації «Гайдамаків» : (до 150-річчя перших іл. до поеми Т.Шевченка) / В.Яцюк // Обра-зотворче мистец. – 1992. – № 1. – С. 17-19.

* * *

197. Дзира, Я. Невідомі джерела Шевченкової поеми «Іван Підкова» / Я.Дзира // Тарас Шевченко і національно-визвольні змагання українського народу : зб. матеріалів міжнар. наук. конф. : доп., тези, повідомл. 20-21 трав. 1996 р. / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1998. – С. 130-138.

198. Дзира, Я. ...Пановали, добували і славу, і волю: невідомі джерела Шевченкової поеми «Іван Підкова» / Я.Дзира // Літ. Україна. – 1997. – 22 трав. – С. 3.

199. Романець, О. Шевченків «Іван Підкова» у літературній традиції : [на матеріалах укр. та рум. письменства] / О.Романець // Зб. пр. 15-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка ; відп. ред. Є.П.Кирилюк. – К., 1968. – С. 222-235.

200. Іван Підкова // Гетьмани України. – Х. : Промінь. – 2007. – С. 33-35.

201. Щербак, В. Іван Підкова / В.Щербак // Історія України в особах ІХ-ХVІІІ ст. – К., 1993. – С. 49.

* * *

202. Бородін, В.С. До питання про основний текст поезії Т.Шевченка «Марку Вовчку» / В.С.Бородін // Рад. літературознавство. – 1970. – № 6. – С. 64-74.

* * *

203. Боронь, О. Поетика повісті Тараса Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали» : (текст, контекст, інтертекст) / О.Боронь // Сл. і час. – 2012. – № 3. – С. 59-69. – Бібліогр. в кінці ст.

204. Боронь, О. Жорж-сандівська ремінісценція у повісті Тараса Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали» / О.Боронь // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. пр. / КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2012. – Вип. 38. – С. 84-88.

205. Железняк, М.Г. Топонімічний коментар до повісті Т.Г.Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали» / М.Г.Железняк // Культура слова : респ. міжвід. зб. / Ін-т мовознавства ім. О.Потебні АН УРСР. – К., 1989. – С. 52-57.

206. Рубан, В. До питання про лексику, фразеологію і стиль російських повістей Шевченка («Прогулка с удовольствием и не без морали», «Музыкант») В.Рубан // Наук. зап. : зб. філол. фак. / Київ. ун-т. – К., 1939. – № 1 : Пам’яті Т.Г.Шевченка. – С. 333-361.

207. Смілянська, В. Шевченкові повісті: український гумор у російському тексті / В.Смілянська // Сл. і час. – 2003. – № 3. – С. 18-24.

208. Хоменко, Б. Фольклорна атмосфера в повісті Т.Г.Шев-ченка «Прогулка с удовольствием и не без морали» / Б.Хоменко // Великий поборник свободи і гуманізму : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 9-12 ; У храмі рідного слова : ст., нариси та рец. / Б.Хоменко. – Вінниця, 2008. – С. 27-31.

* * *

209. Александрова, Г. «Портрет» Миколи Гоголя і «Художник» Тараса Шевченка: загадка таланту і світу мистецтва / Г.Александрова // Дивослово. – 2006. – № 3. – С. 55-58. – Бібліогр.: 15 назв.

210. Антоновська, М.А. Концепція митця в повістях Т.Шевченка «Музикант» і «Художник» / М.А.Антоновська // Літера-турознавчі студії : зб. наук. пр. / КНУ ім. Тараса Шевченка ; Ін-т філол. – К., 2010. – Вип. 29. – С. 24-30.

211. Антоновська, М.А. Повість Т.Шевченка «Художник» у контексті українсько-російських літературних зв’язків / М.А.Антоновська // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. пр. / Ужгород. нац. ун-т та ін. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 8-13.

212. Барабаш, Ю. Молот «войовничого реалізму» і ковадло не менш войовничого «грунтівства» : (Гоголь «Портрет» – Шев-ченко «Художник») / Ю.Барабаш // Сучасність. – 2001. – № 3. – С. 114-131.

213. Бахаєва, Л. Повість Т.Шевченка «Художник» у жанровій системі української прози / Л.Бахаєва // Тези і матеріали 30-ї наук. Шевченків. конф., 27-30 квіт. 1993 р. / АН України ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка та ін. – Донецьк, 1993. – С. 115-117.

214. Габдукаєва, О. Психологізм повісті Т.Шевченка «Художник» та М.Гоголя «Портрет» / О.Габдукаєва // Вісн. КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – С. 4-5. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 18).

215. Дмуховський, С. Повість Т.Шевченка «Художник» / С.Дмухновський // Укр. мова і л-ра в шк. – 1963. – № 10. – С. 26-32.

216. Зарва, В. Російські повісті «Близнюки», «Художник» Т.Шевченка крізь призму просвітницьких тенденцій / В.Зарва // Укр. мова і л-ра в шк. – 2010. – № 1. – С. 46-49. – Бібліогр.: 10 назв.

217. Крупей, Н.В. Портретна характеристика у перекладі (на основі повісті Т.Шевченка «Художник» та її англомов.пер. А.Біленка, Джона Віра і П.Селвера) Н.В.Крупей // Філол. трактати : наук. журн. – Суми ; Х., 2010. – Т. 2, № 3. – С. 160-165. – Бібліогр.: 12 назв.

218. Лебідь, Є. Образ «Femme fatale» у романі Є.Гребінки «Доктор» та повісті Т.Шевченка «Художник» / Є.Лебідь // Шев-ченкознавчі студії : зб. наук. пр. / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2012. – Вип. 15. – С. 88-94.

219. Мойсеїв, І. Знамення фортуни : [повість Т.Шевченка «Художник»] / І.Мойсеїв // Зарубіж. л-ра. – 2003. – Серп. (№ 29). – С. 16-22.

220. Підгреб’я, Н. «Повість ця… дихає правдою» : урок з вивч. повісті Т.Шевченка «Художник». 9 кл. / Н.Підгреб’я, І.Пішко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2007. – № 1. – С. 34-37.

221. Піскун, О. Трагедія митця в суспільстві : (на матеріалі повісті Т.Шевченка «Художник») / О.Піскун // Зб. пр. міжнар. (38-ї) наук. Шевченків. конф., 20-21 квіт. 2011 р., [м.Черкаси] : до 197-ї річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка та 150-ї річниці його перепоховання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкас. облдержадмін. ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Черкаси, 2011. – С. 403-415.

222. Повесть Тараса Шевченко «Художник» : илл., док. : альбом / сост. Л.Н.Сак ; предисл. П.А.Белецкого ; коммент. В.Е.Судак. – К. : Мистец., 1989. – 383 с.

223. Старченко, Т. Повість Тараса Шевченка «Художник» у колі споріднених мотивів світової літератури / Т.Старченко // Інформаційна сфера як духовне явище / ред. А.Москаленко / Ін-т журналістики. – К., 1999. – С. 7-14.

224. Судак, В.О. По сторінках повісті «Художник» / В.О.Судак // Рад. літературознавство. – 1964. – № 2. – С. 75-81.

* * *

225. Бовсунівська, Т. Онірична поетика «Дневника» Тараса Шевченка / Т.Бовсунівська // Дивослово. – 2003. – № 3. – С. 4-7.

226. Дорошенко, В. Сторіччя Шевченкового «Щоденника» / В.Дорошенко // Хроніка-2000. – К., 2011 [за 2010 р.]. – Вип. 4 : Зарубіж. шевченкознавство. – С. 226-283.

227. Коваленко, В. «…Об этом неизреченно божественном чувстве...» : (психіч. риси натхнення Т.Шевченка в його «Щоденнику») / В.Коваленко // Шевченків світ : наук. щорічник : до 200-річчя від дня народж. Т.Г.Шевченка / Черкас. наук. центр шевченкознав. дослідж. ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – Черкаси, 2010. – Вип. 3. – С. 90-94.

228. Маркітанов, Ю. Стильова роль фразеологізмів у «Щоденнику» Т.Г.Шевченка / Ю.Маркітанов // Шевченко і Поділля : зб. наук. пр. за матеріалами другої Всеукр. наук. конф., 20-21 трав. 1999 р. – Кам’янець-Поділ., 1999. – С. 140-144.

229. Меленчук, О. Коментування персоналій у листуванні та щоденнику Т.Шевченка : досвід С.Єфремова / О.Меленчук // Сл. і час. – 2011. – № 5. – С. 65-72. – Бібліогр. в кінці ст.

230. Момот, Н.М. «Щоденник» Т.Шевченка як творчо-психологічний та жанровий феномен : дис… канд. філол. наук / Н.М.Момот ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. – Кіровоград, 2006. – 176 с.

231. Рубчак, Б. Живописаний Шевченко («Журнал» як текст) // Світи Тараса Шевченка : зб. ст. до 175-річчя від дня народж. поета / ЗНТШ. Філол. секція. – Нью-Йорк, 1991. – Т. 214. – С. 65-90.

232. Русанівський, В. Не хроніка – літопис творчості і боротьби : («Щоденник» Т.Шевченка) / В.Русанівський // Зб. пр. 27-ї наук. Шевченків. конф. 12-14 берез. 1989 р., Сімф. / АН УРСР ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1989. – С. 5-19.

233. Семиляк, О. «Журнал» («Щоденник») Тараса Шевченка як історико-естетична пам’ятка / О.Семиляк // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – Вип. 6. – С. 65-73. – Бібліогр. в кінці ст.

234. Тоцька, С. Антитеза та її мовленнєві вираження в тексті Шевченкового «Журнала» / С.Тоцька // Укр. мова і л-ра в Київ. ун-ті : зб. наук. студій, присвяч. 80-річчю каф. україністики. – К., 1999. – С.68-71.

235. Тростогон, А. Іншомовна лексика в «Щоденнику» («Журналі») Т.Г.Шевченка // Великий поборник свободи і гуманізму : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка, Вінниця, 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 49-50.

236. Хоменко, Б. «Журнал» («Щоденник») Т.Г.Шевченка тамільською мовою : [про пер. тв. Кобзаря однією з мов Індії] / Б.Хоменко, В.Фурніка // Україна. – 1987. – № 51. – С. 20-21 ; Пам’ятаймо тую славу!.. : ст., рец., есе / Б.Хоменко. – Вінниця, 2012. – С. 22-26.

237. Ципердюк, І. Перед обличчям символів : перечитуючи «Щоденник» Т.Шевченка / І.Ципердюк // Сучасність. – 2000. – № 5. – С. 118-121.