Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Т.Г.Шевченко і Вінниччина

2. Життя і творчість Т.Шевченка, пов’язані з Вінниччиною

2.1. Перебування Т.Шевченка на Поділлі

22. Розпорядження київського, подільського і волинського генерал-губернатора Д.Г.Бібікова Т.Г.Шевченкові виїхати до Київської, Подільської і Волинської губерній у відрядження за завданням археологічної комісії. 21 верес. 1846 р. / Д.Г.Бібіков // Т.Г.Шевченко : док. та матеріали до біогр. (1814-1861). – 2-ге вид., перероб. і допов. – К., 1982. – С. 78.

23. Лист київського, подільського і волинського генерал-губернатора Д.Г.Бібікова подільському архієпископу Арсенію з проханням сприяти Т.Г.Шевченкові при описі пам’яток старови-ни. 21 верес. 1846 р. // Там само. – С. 79.

24. Т.Г.Шевченко і Поділля : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка : у 2 ч. – Кам’янець-Поділ., 1989. – Ч. 1. – 117 с. ; Ч. 2. – 181 с.

25. Шевченко і Поділля : зб. наук. пр. за матеріалами другої Всеукр. наук. конф. 20-21 трав. 1999 р. / редкол.: Ф.П.Погребенник (голова) та ін. ; Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т. – Кам’янець-Поділ., 1999. – 267 с.

26. Бабишин, С. Зв’язки Шевченка з Поділлям / С.Бабишин // Рад. Поділля. – 1962. – 25 лют.

27. Його ж. Подільськими шляхами : [місця перебув. Т.Шев-ченка на Поділлі] / С.Бабишин // Рад. Поділля. – 1961. – 10 берез.

28. Його ж. Т.Г.Шевченко на Поділлі / С.Бабишин // Рад. Поділля. – 1957. – 9 берез.

29. Батретдінов, О. Кобзаревими стежками : [згадка про перебув. Т.Шевченка у нашому краї] / О.Батретдінов // Вінниц. правда. – 1984. – 8 берез.

30. Білей, Н. ...І знов Шевченко мандрував Поділлям / Н.Бі-лей // Подолія. – 1996. – 19 жовт.

31. Він був на Поділлі : [про перебув. Т.Шевченка в Поділ. краї] // Півден. Буг. – 1991. – 8 берез.

32. Відоменко, О. Шевченко і Поділля / О.Відоменко // Молодь України. – 2002. – 21 берез.

33. Волошка, Г. Шевченківським шляхом : [поділ. шлях Т.Шевченка, що розпочався із с.Морозівка Погребищ. р-ну, нині увічнен. липов. алеями] / Г.Волошка // Панорама. – 1991. – 15 жовт.

34. Гальчак, С. Де мандрував Кобзар / С.Гальчак // Земля над Россю / С.Гальчак. – Вінниця, 1995. – С. 21-23.

35. Гальчевський, С. Де мандрував Кобзар / С.Гальчевський // Шевченко на Поділлі : [збірник]. – Вінниця, 1992. – С. 44-45.

36. Гальчевський, С. Дорогами свободи й рабства : [Т.Шевченко на Вінниччині 1846 р.] / С.Гальчевський // Віта. – 1995. – 11 берез. (№ 10). – С. 2.

37. Глинський, І. Шевченко на Поділлі : [вперше висловлено думку про перебув. поета на Вінниччині] / І.Глинський // Вінниц. правда. – 1964. – 8 січ.

38. Гнатюк, М. Стежками, де ходив Тарас : [Т.Шевченко на Поділлі] / М.Гнатюк // Панорама. – 1991. – 16 трав.

39. Гнатюк, М. Шевченко на Поділлі / М.Гнатюк // Поділ. зоря. – 1994. – 15 січ.

40. Горобець, М. Великий Кобзар і Придністров’я : [про перебув. Т.Шевченка в Могилів-Поділ. р-ні] / М.Горобець // Він-ниц. правда. – 1989. – 26 січ.

41. Його ж. Вічно з нами невмируще Кобзареве слово : [про перебув. Т.Шевченка в Могилеві-Поділ.] / М.Горобець // Сл. Придністров’я. – 1993. – 11 берез.

42. Його ж. Тарас Шевченко і Придністров’я. (1846 р.) : пошу-ки краєзнавців / М.Горобець // Вінниц. правда. – 1984. – 27 трав.

43. Його ж. Чи проїжджав через Могилів-Подільський Т.Г.Шевченко? / М.Горобець // Їх пам’ятає Придністров’я : істо-рико-публіцист. розповіді / М.Горобець. – Вінниця, 1993. – С. 13-18.

44. Гринчук, М. Осінь піснею розбуджена : [про перебув. Т.Г.Шевченка на Поділлі] / М.Гринчук // Панорама. – 1991. – 1 трав. ; Шлагбауми долі : зб. худож.-докум. тв. для позаклас. читання / М.Гринчук. – Крижопіль, 1992. – С. 20-23.

45. Гріга, А. Великий син українського народу : [версія щодо перебув. Т.Шевченка в Тульчині : матеріали місц. краєзн. музею] / А.Гріга // Тульчин. край. – 2001. – 14 берез.

46. Гуньовський, І.М. Ім’я Тараса Шевченка на карті Поділля / І.М.Гуньовський // Тези доп. дев’ятої Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф., 18 лют. 1999 р. – Вінниця, 1990. – С. 49.

47. Гуньовський, І.М. Ім’я Тараса Шевченка на карті Укра-їни : [в т.ч. на карті Вінниччини. Топоніміка] / І.М.Гуньовський // Жовтень. – 1982. – № 3. – С. 134.

48. Дець, В. Подорож Т.Г.Шевченка нашим краєм : [Немирів. р-н] / В.Дець // Прибуз. новини. – 1996. – 2 берез.

49. Дорош, Є.Г. Тарас Шевченко на Поділлі і Волині / Є.Г.Дорош. – Т. : Екон. думка, 2002. – 102 с.

50. Дорош, М. Шляхами Тараса : [про перебув. Т.Шевченка у Хмільниц. р-ні] // Життєві обрії. – 1996. – 28 верес., 30 листоп.

51. Єрофєєва, С. Тисячу кілометрів слідами Шевченка на Вінниччині подолав учитель історії з Гнівані О.Коваль разом із учнями / С.Єрофєєва // 33-й канал. – 2013. – 29 трав.

52. Її ж. Шевченко подорожував Вінниччиною : [учні Гніван. шк. № 2 здійснили експедицію по місцях перебув. Т.Шевченка на Вінниччині] / С.Єрофєєва // Молодіж. газ. Вінниччини. – 2010. – 17 берез. – С. 6.

53. Її ж. Шевченковий дуб на Вінниччині вже зазеленів : гніван. молоді дослідники-краєзнавці презентували результати своєї експедиції в ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва / С.Єрофєєва // Молодіж. газ. Вінниччини. – 2011. – 8 черв. – С. 2 : фото.

54. Жур, П.В. Дума про Огонь : з хроніки життя і творчості Т.Шевченка : [про другу подорож Т.Г.Шевченка на Україну, в т. ч. перебув. на Поділлі] / П.В.Жур. – К. : Дніпро, 1985. – 434 с.

55. Жур, П.В. Труди і дні Кобзаря : літопис життя і творчості Т.Г.Шевченка / П.В.Жур ; вступ. ст. М.Павлюк. – К. : Дніпро, 2003. – 520 с. – (Сер. «Б-ка Шевченків. ком.»). – Рец.: Боронь, О. Літопис Шевченкового життя / О.Боронь // Сл. і час. – 2005. – № 10. – С. 72-74.

56. Земля, яку сходив Тарас : [Т.Шевченко у нашому краї] // Сл. педагога. – 1999. – Квіт. (№ 4). – С. 10.

57. Іллінеччина в глибині століть і в наш час : зб. ст., нарисів, замальовок на краєзн. тематику / уклад. і авт. І.Д.Бабенко. – Іллінці, 2001. – 119 с. – Зі змісту: Бабенко, І. Чи побував Шевченко на Іллінеччині / І.Бабенко. – С. 44-45 ; Кривенко, І. Тарасовими шляхами : [на Іллінеччині] / І.Кривенко. – С. 45.

58. Кавун, М. Їхав Кобзар по Поділлю / М.Кавун // Вінниччина. – 1999. – 6 берез.

59. Касіяненко, Г. Нашим краєм їхав Шевченко : [про подорож Т.Шевченка восени 1846 р.] / Г.Касіяненко // Вінниччи-на. – 2001. – 31 жовт. – С. 4. – (Спец. вип. «Хочу все знати»).

60. Катернога, М. [По місцях перебув. Т.Шевченка на Поділлі і Волині восени 1846 р.] / М.Катернога // Україна. – 1961. – № 13. – Вкл. між с. 24-25.

61. Ковальова, П. Полум’яне слово Кобзаря : [Т.Шевченко і Вінниччина] / П.Ковальова // Колгосп. зоря. – 1981. – 15 жовт.

62. Ковальчук, С. Тарасовими шляхами : [до 165-ї річниці з того часу, як Шевченко відвідав Липовець] / С.Ковальчук // Липо-вец. вісті. – 2011. – 9 листоп.

63. Коли Тарас Шевченко був на Поділлі? : [з історії дослідж.] // Сл. Придністров’я. – 1996. – 30 жовт.

64. Косарчук, О. Мандруючи Поділлям : [про подорож Шевченка по Вінниччині, в т.ч. через Липовець] / О.Косарчук // Сіл. вісті Вінниччини. – 2004. – 6 берез.

65. Кривоніс, О. Тарасовими шляхами пройшли юні історики з Гнівані Тиврівського району / О.Кривоніс // Вінниччина. – 2011. – 11 берез. – С. 9.

66. Ксенчук, В. Побував у селі : [1846 р. Т.Шевченко зупинявся у с. Петриківці Хмільниц. р-ну] / В.Ксенчук // Життєві обрії. – 1993. – 6 берез.

67. Курильова, 3. Екскурсія продовжується : [місця перебув. Т.Шевченка на Поділлі] / З.Курильова // Комс. плем’я. – 1990. – 22 берез.

68. Лісовий, П. Тарасовими шляхами [на Поділлі] / П.Лісовий // Панорама. – 1991. – 8 берез.

69. Лісовий, П. Т.Г.Шевченко на Поділлі / П.Лісовий // Великий поборник свободи і гуманізму : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 33-34.

70. Любацька, Л. Шевченко – художник : [про життя та творчість Т.Г.Шевченка, зокрема про його відвідув. Поділля та Вінниччини] / Л.Любацька // Поділ. зоря. – 2011. – 3, 10, 17, 24 берез. ; 7, 14 квіт. : портр.

71. Марценюк, К. Тарас Шевченко в Брацлаві : [Немирів. р-н] / К.Марценюк // Колгосп. вісті. – 1987. – 3 берез.

72. Міста та населені пункти Подолії, по яких проїжджав Т.Г.Шевченко. Осінь 1846 р. // Каталог філокартич. вист., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка / Вінниц. обл. б-ка для дітей ім. І.Я.Франка. – Вінниця, 1989. – С. 13-15.

73. Мозговой, В. Тарас Шевченко всё-таки проезжал Винничиной : [про перебув. Т.Г.Шевченка на Вінниччині під час роботи археол. коміс. 1846 р.] / В.Мозговой // Вінниц. реалії. – 2012. – 14 берез. – С. 4.

74. Нагребецький, А. Кобзар і Шаргородщина : [досліджен-ня] / А.Нагребецький // Шаргородщина. – 2011. – 11 берез. – С. 3.

75. Назаренко, Є. Коли Тарас Шевченко був на Поділлі? : [дослідж. хмільниц. краєзнавця] / Є.Назаренко // Вінниччина. – 1996. – 19 жовт.

76. Назаренко, Є. Шевченко і Поділля / Є.Назаренко // Рад. Поділля. – 1987. – 7 берез.

77. Опольський, І. Подорож Т.Шевченка по Волині та Поділлю і художнє відображення її в творах / І.Опольський // Актуальні проблеми вивчення теоретико-літературних і мовознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 9-11 листоп. 1995 р. / Рівнен. держ. пед. ін.-т. – Рівне, 1995. – С. 54-55.

78. Остапов, В. «Не забудьте пом’янути...» : [про перебув. Т.Шевченка у Хмільниц. р-ні] / В.Остапов. – Життєві обрії. – 1996. – 28 верес.

79. Подільський, Е. Їде понад Россю Тарас : [восени 1846 р. Т.Шевченко проїжджав через поштові станції сіл Морозівка, Плисків Погребищ. р-ну] / Е.Подільський // Колос. – 1993. – 6 берез.

80. Його ж. Надросянські стежки Тараса : [про перебув. Т.Шевченка в Погребищ. р-ні] / Е.Подільський // Вінниччина. – 1999. – 13 берез.

81. Його ж. Ходив понад Россю Тарас / Е.Подільський // Колос. – 2005. – 10 берез.

82. Полянський, О.А. Подорож Т.Г.Шевченка на Поділля в 1846 р. / О.А.Полянський // Тези доп. 4-ї Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. 4 верес. 1986 р. – Вінниця, 1986. – С. 72-73.

83. Порожня, А. Тарас Григорович Шевченко і наш край : [про перебув. Т.Шевченка у Тульчин. р-ні] / А.Порожня // Тульчин. край. – 2004. – 3 берез.

84. Пшук, І. Подільським краєм / І.Пшук // Комс. плем’я. – 1964. – 9 берез.

85. Ратушна, А. Шевченко і Поділля / А.Ратушна // Липовец. вісті. – 2001. – 2 листоп.

86. Рекрут, Я. Де Гонти могила… : [Т.Шевченко і Вінниччина] / Я.Рекрут // Робітн. газ. – 1989. – 12 лют.

87. Роговий, О. Дорогою Кобзаря : (до Шевченків. днів на Вінниччині) / О.Роговий // Поділ. зоря. – 2000. – 10 берез.

88. Його ж. Мандрівка на Поділля / О.Роговий // Вінниччи-на. – 2006. – 21 жовт. – (Спец. вип. «Хочу все знати»).

89. Його ж. Подорож Шевченка через Липовець : [спогади місц. краєзнавців] / О.Роговий // Погляд. – 2005. – 17 серп. – С. 4.

90. Його ж. Слідами Тараса : [про Шевченків. місця на Липовеччині] / О.Роговий // Нове життя. – 1996. – 8 жовт.

91. Його ж. Тарасів шлях : [про Шевченків. місця на Липовеччині] / О.Роговий // Липовец. вісті. – 2000. – № 10. – С. 5.

92. Його ж. Тарасові шляхи : [про Липовець як перший повітов. центр, який зустрічав Кобзаря в межах Вінниччини під час його подорожі] / О.Роговий // Липовец. вісті. – 2005. – 21 трав.

93. Його ж. Шевченко в Липовці : [перебув. поета у містечку 25 верес. 1846 р.] / О.Роговий // Липовец. вісті. – 2001. – 7 берез. – С. 3.

94. Рудницький, А. Шевченко і Поділля / А.Рудницький // Зоря комунізму. – 1989. – 8 берез.

95. Сваричевський, А. Археологічна подорож Т.Г.Шевченка на Поділля / А.Сваричевський // Нар. творчість та етногр. – 1973. – № 2. – С. 80-82.

96. Його ж. Земля, яку сходив Тарас : [Т.Шевченко у нашому краї] / А.Сваричевський // Рад. Поділля. – 1969. – 9 берез.

97. Його ж. На прекрасній Подолії : стор. поділ. Шевченкіани / А.Сваричевський. – Хмельницький : НВП «Евріка», 2001. – Рец. : Відоменко, О. // Літ. Україна. – 2002. – 31 січ. – С. 4.

98. Святелик, В. Кобзар і Тульчинщина / В.Святелик // Зоря комунізму. – 1989. – 4 берез.

99. Сегеда, Ю. Шлях Шевченка Поділлям [досліджує краєзнавець із Липовця О.Роговий, який довів, що шлях Кобзаря пролягав через Липовець] / Ю.Сегеда // Вінниччина. – 2012. – 11 квіт. – С. 10 : фото.

100. Таранюк, Є. Маршрути Кобзаря : [Т.Шевченко у с.Жорнище Іллінец. р-ну] / Є.Таранюк // Вінниц. правда. – 1991. – 20 черв.

101. Тарасові шляхи Вінниччини ; Карта // Заповіт батьків : козацькому роду немає переводу : від Івана Богуна до Тараса Шевченка : [буклет] / О.Роговий; Координац. рада козац. т-в Вінниччини. – [б.м.]. – С. 2-4.

102. Теклюк, В. Ой, ви, козаченьки, обніміте волю : [про перебув. Кобзаря у Вінниц. Придністров’ї у верес. 1846 р. та вшанув. його пам’яті на Могилівщині] / В.Теклюк / Подолія. – 2002. – 21 серп. – С. 14.

103. Ткачук, П. З любов’ю до Кобзаря / П.Ткачук // Вінниц. правда. – 1989. – 22 січ.

104. Його ж. Шевченко на Поділлі / П.Ткачук // Тарас Шевченко : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. поета. 11-12 трав. 1989 р. / Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М.Островського. – Вінниця, 1989. – С. 13-15 ; Панорама. – 1991. – 18 трав.

105. Його ж. Шляхами нашого краю : [Т.Шевченко на Поділлі] / П.Ткачук // Рад. життя. – 1984. – 24 листоп.

106. Його ж. Шляхами Поділля : [подорож Т.Шевченка в 1846 р.] / П.Ткачук // Комс. плем’я. – 1988. – 15 берез. ; Шевченкова правда-сила народ розбудила : [збірник] / П.Ткачук. – Вінниця, 2008. – С. 7-13.

107. Його ж. Шляхами Подільського краю : [проїжджав Т.Шевченко, зокрема через села Теси, Іванівці Літин. р-ну] / П.Ткачук // Літин. новини. – 2009. – 13 берез. – С. 2 ; Пульсуючі джерела. – 2009. – 28 трав. – С. 1.

108. Хоменко, Б. Дорогами подільської осені / Б.Хоменко // Вінницький альбом. – Вінниця, 2003. – Вип. 3. – С. 15-16.

109. Його ж. Шевченкіана Вінниччини : [про перебув. Т.Шевченка на Поділлі] / Б.Хоменко // У храмі рідного слова : літ.-критич. ст. / Б.Хоменко. – 2008. – С. 31-46.

110. Його ж. Шевченків шлях на Поділлі / Б.Хоменко // 17 вересня : літ.-мистец. альм. – Вінниця, 2002. – С. 172-174.

111. Його ж. Шевченко на Вінниччині / Б.Хоменко // Сл. педагога. – 2000. – Берез. (№ 3). – С. 1.

112. Його ж. Шевченко Тарас Григорович : [про перебув. Кобзаря на Вінниччині і зв’язки з відом. діячами краю] / Б.Хоменко // З-над Божої ріки : літ. біобібліогр. слов. Вінниччини. – 2-ге вид., перероб. і допов. / упорядкув. і заг. ред. А.Подолинного. – Вінниця, 2001. – С. 375-376. – Бібліогр.: с. 376.

113. Шляхами Тараса Григоровича Шевченка Вінниччи-ною : [дослідж. юних туристів-краєзнавців Гніван. СЗОШ № 2. Тиврів. р-н] / кер. О.Коваль. – Гнівань, 2010. – 25 с. – [Рукопис].

114. Шовкопляс, Г.М. На Поділлі і Волині / Г.М.Шовкопляс, І.Г.Шовкопляс // За покликом серця : пам’ятки історії та культури в житті і творчості Т.Г.Шевченка / Г.М.Шовкопляс, І.Г.Шовко-пляс. – К., 1990. – С. 108-122.

115. Щур, О.Т. Подорож Т.Г.Шевченка на Поділля і Волинь / О.Т.Щур // Т.Г.Шевченко і Поділля : тези доп. наук.-практ конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка. – Кам’янець-Поділ., 1989. – С. 28-30.

116. Якою дорогою..? : до 155-річчя подорожі Т.Шевченка на Поділля // Липовец. вісті. – 2001. – 29 верес.