Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Т.Г.Шевченко і Вінниччина

3.9. Образ Т.Шевченка у творчості земляків-кінематографістів

2064. Левада, О. Він завжди з нами : [образ Т.Шевченка та герої його тв. у кіномистец.] / О.Левада // Новини кіноекрану. – 1964. – № 3. – С. 1.

2065. Копиця, Д. Розповіді про Шевченка : кіносцен. наук.-попул. короткометраж. фільму про життя і творчість Тараса Шевченка / Д.Копиця ; наук. консульт. М.Рильський. (Київ, трав. 1963 р.) // Давид Копиця – митець і громадянин : до 100-річчя від дня народж. – К., 2006. – С. 196-223. – (З архіву Д.Копиці).

2066. Брежнєв, А. Розповіді про Шевченка : [про одноймен. кф., авт. сцен. Д.Копиця] / А.Брежнєв, О.Мірошниченко // Новини кіноекрану. – 1964. – № 3. – С. 2-3.

2067. Верховець, Н. «І слово полум’ям взялось…» : [про кф «Розповіді про Шевченка»] / Н.Верховець // Рад. культура. – 1963. – 14 листоп.

2068. Дмитрук, Т. «Розповіді про Шевченка» : [рец. на одноймен. кф.] / Т.Дмитрук // Рад. жінка. – 1964. – № 3. – С. 15.

2069. Новий фільм про великого поета // Робітн. газ. – 1964. – 27 лют.

2070. «Рассказы о Шевченко» : [про новий одноймен. кф. про Кобзаря, один із сценаристів якого – наш земляк Д.Копиця] // Сов. культура. – 1963. – 10 окт.

2071. [Рец. на кольор. док.-худож. фільм вир-ва Київ. студії наук.-популярн. фільмів «Розповіді про Шевченка». 1964. Сцен. Л.Островської і Д.Копиці. Реж. Л.Островська. Один із авт. сцен. Д.Копиця – уродж. Вінниччини] // Т.Г.Шевченко : Бібліогр. ювілейн. л-ри. 1960-1964. – К., 1968. – С. 436-437.

* * *

2072. Савченко, И.А. Тарас Шевченко : киносцен. / И.А.Сав-ченко. – М. : Госкиноиздат. – 1951. – 70 с. ; Сценарії українського радянського кіно : збірник. – К., 1957. – С. 225-310.

2073. Савченко, І. Вимогливість митця : [про свою роботу над сцен. і постановкою фільму «Тарас Шевченко»] / І.Савченко // Мистец. – 1961. – № 2. – С. 9-10.

2074. Александров, Б. «Тарас Шевченко» : о фильме и его создателях / Б.Александров. – М. : Госкиноиздат, 1952. – 39 с. : илл.

2075. Андрійченко, І. Рицар прекрасного : [про І.Савченка та його кф. «Тарас Шевченко»] / І.Андрійченко // Україна. – 1976. – № 41. – С. 45.

2076. Бжеський, І. Тарас Шевченко в мистецтві кіно / І.Бжеський. – К. : Мистец., 1963. – 87 с. – Зі змісту: [про кф. І.Савченка «Тарас Шевченко»]. – С. 47-87.

2077. Игорь Савченко : сб. ст. и воспоминаний : [в окремих ст. і спогадах зб. висвітлюється робота І.Савченка над кф «Тарас Шевченко»] / сост.: Н.И.Лучина, Т.Д.Деревянко. – К. : Мистец., 1980. – 135 с. : іл.

2078. Кирилюк, Є. Живий Кобзар : (худ. фільм «Тарас Шевченко») / Є.Кирилюк // Літ. газ. – 1951. – 27 груд.

2079. Корнієнко, І. Поет поета прославляє : [про роботу над створ. кф. «Тарас Шевченко»] / І.Корнієнко // Ігор Андрійович Савченко / І.Корнієнко, М.Бережний. – К., 1963. – С. 54-64.

2080. Кохно, Л. «Тарас Шевченко» : [про кф. І.Савченка] / Л.Кохно // Данило Демуцький. – К., 1965. – С. 89-92.

2081. Левада, О. Образ великого Кобзаря : [про кф. «Тарас Шевченко»] / О.Левада // Твори : в 4 т. / О.Левада. – К., 1980. – Т. 4. – С. 217-225.

2082. Левада, О. Ігор Савченко : [на зйомках фільму «Тарас Шевченко»] / Левада, О. // Від серця до серця / О.Левада. – К., 1986. – С. 57-61.

2083. Рильський, М.Т. Образ поета-революціонера : [про кінострічку «Тарас Шевченко»] / М.Т.Рильський // Зібр. тв. / М.Т.Рильський. – К., 1986. – Т. 15. – С. 217-221.

2084. [«Тарас Шевченко» : Кінофільм / сцен. і постановка І.Савченка] : [Рец.] // Т.Г.Шевченко : бібліогр. л-ри про життя і творчість. 1839-1959. – К., 1963. – Т. 2. – С. 324-325, 333.

2085. Федченко, Л.І. З історії кіношевченкіани. Фільм І.Савченка «Тарас Шевченко» / Л.І.Федченко // Т.Шевченко і загаль-нолюдські ідеали : тези доп. та повідомл. на обл. міжвуз. наук.-теорет. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка, 19-21 квіт. 1989 р. / Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова та ін. – О., 1989. – Ч. 3. – С. 50-52.

2086. Штейнман, Б. Джерело натхнення : [про образ Т.Шевченка в кіно та фільми, зняті за його тв.] / Б.Штейнман // Вінниц. правда. – 1964. – 6 берез.

  1. Довідково-бібліографічні видання

2087. Видання Тараса Шевченка в Україні (1840-1923) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / уклад. І.О.Негрейчук ; наук. ред. В.О.Кононенко ; Нац. парлам. б-ка України. – К. : НПБУ, 2010. – 75 с. – Зі змісту: [Видання творів Кобзаря у Вінниці]. – див. поз. № 265 ; [Наявність видань творів Т.Шевченка цього періоду у фондах Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва]. – Див. поз. № 9, 47, 84-86, 281, 314.

2088. Видання творів Тараса Шевченка у фондах Шевченківського національного заповідника : каталог / уклад.: О.О.Солопченко, Л.Г.Сіленко. – К. : Криниця, 2004. – 368 с. – Зі змісту: [Прізвища науковців-земляків, які брали участь у виданні творів Т.Г.Шевченка]. – Див. Іменний покажчик.

2089. Лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка (1962-2001 рр.) : [вінничани] // Хто є хто на Вінниччині. Видатні земляки : [довідник]. – 2002. – С. 146-149.

2090. Подолинний, А.М. Тарас Шевченко і Вінниччина : іменний словник : до 200-річчя від дня народж. Т.Шевченка / А.М.Подолинний ; відп. за вип. Н.І.Морозова ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця : Едельвейс і К, 2012. – 104 с. : портр.

2091. Слово і час : системат. покажч. змісту (1990-1999) / уклад. : Є.К.Бабич та ін. ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевчен-ка, Нац. парлам. б-ка України. – К. : Стилос, 2002. – 288 с. – Зі змісту: [Публікації дослідників-земляків творчості Т.Шевчен-ка]. – Див. Іменний покажчик.

2092. Тарас Шевченко і Вінниччина : біобібліогр. покажч. – [2-ге вид.] / уклад.: Г.М.Авраменко, О.І.Кізян, Б.В.Хоменко ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2004. – 107 с.

2093. Тарас Шевченко. 1989-2004 : матеріали до бібліографії / уклад. Г.І.Гамалій ; Нац. парлам. б-ка України. – К., 2005. – 300 с. – Зі змісту: [Дослідження творчості Кобзаря, пов’язаної з Вінниччиною, праці вінницьких літературознавців]. – Див. Іменний покажчик.

2094. Тарас Шевченко : бібліогр. покажч. 1989-2003 / уклад. Г.І.Гамалій. – К. : НПБУ, 2004. – 238 с. – Зі змісту: [Дослідження творчості Кобзаря, пов’язаної з Вінниччиною, праці вінницьких літературознавців]. – Див. Іменний покажчик.

2095. Т.Г.Шевченко : бібліогр. покажч. (1917-1963) / уклад. М.І.Багрій ; Кн. палата УРСР. – К., 1964. – 154 с. – Зі змісту: [Твори Т.Шевченка, видані у Вінниці]. – С. 15, 23.

2096. Т.Г.Шевченко : бібліогр. ювіл. л-ри. 1960-1964 / уклад. Ф.В.Сарана ; АН УРСР ; ЦНБ. – К. : Наук. думка, 1968. – 624 с. – Зі змісту: [Дослідження творчості Кобзаря, пов’язаної з Вінниччиною, праці вінницьких літературознавців]. – Див. Іменний покажчик.

2097. Т.Г.Шевченко : бібліогр. покажч. 1965-1988 / уклад.: Л.В.Беляєва, Н.М.Мислович ; АН УРСР ; ЦНБ ім. В.І.Вернад-ського. – К., 1989. – 401 с. – Зі змісту: [Дослідження творчості Кобзаря, пов’язаної з Вінниччиною, праці вінницьких літературознавців]. – Див. Іменний покажчик.

2098. У сяєві імені Тараса Шевченка : 50-та річниця Шевченківської премії. 1961-2011 : бібліогр. пам’ятка / уклад. Т.Б.Каращенко ; Гайсинська ЦБ. – Гайсин, 2011. – [16 с.].

2099. Шевченківський словник : у 2 т. / АН УРСР, Ін-т л-ри ; Голов. ред. УРЕ ; редкол.: Є.П.Кирилюк (відп. ред.) та ін. – К., 1976 -1977.

У словник включено прізвища наших земляків, які тісно пов’язані з іменем Кобзаря як особисто, так і опосередковано: продовжувачі його традицій у літературі, письменники, літературознавці, митці.

2100. Шевченко і музика : нотогр. та бібліогр. матеріали (1861-1961) / [уклад.] А.І.Касперт ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії. – К. : Мистец., 1964. – 164 с. – Зі змісту: [Музична Шевченкіана Вінниччини та праці вінницьких мистецтвознавців, дослідників творчості Т.Шевченка]. – Див. Іменний покажчик.

2101. Література про Вінницьку область (за 1957-2002 рр.) : (щоріч. бібліогр. покажч.) / Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1957-2002.

2102. Шевченко і Вінниччина [Електронний ресурс] : [електронна база даних] // Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва : [офіц. веб-сайт] / Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://opac.library.vn.ua (дата звернення: 07.09.13), вільний. – Назва з титул. екрана. – Мови укр., рос.