Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Т.Г.Шевченко і Вінниччина

3.8. Т.Шевченко в образотворчому та декоративно-прикладному мистецтві вінничан

Справді мистецький витвір

на художника і взагалі на людину 

справляє сильніше враження,

ніж сама природа

Т.Шевченко

1909. Бабій, М.В. Золотий перетин Вінниччини : (видат. уродж. та діячі Вінниц. краю, в т.ч. Т.Шевченко) : полотно, олія, 190х390 / М.В.Бабій // Мистецтво Вінниччини : Вінниц. орг. НСХУ 30 років. – Вінниця, 2006. – С. 11.

1910. Базилевич, А. Од села до села : [листівка з пісен. текстом укр. нар. пісні на сл. Т.Шевченка] / А.Базилевич. – К. : Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1961. – (Кольор. офсет).

1911. Його ж. Ой гоп, гопака! : [листівка з пісен. текстом укр. нар. пісні на сл. Т.Шевченка] / А.Базилевич. – К. : Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1961. – (Кольор. офсет).

1912. Його ж. Садок вишневий коло хати : [листівка з пісен. текстом на сл. Т.Шевченка] / А.Базилевич. – К. : Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1961. – (Кольор. офсет).

1913. Його ж. У гаю, гаю : [листівка з пісен. текстом на сл. Т.Г.Шевченка] / А.Базилевич. – К. : Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1961. – (Кольор. офсет).

1914. Українські народні пісні на слова Т.Г.Шевченка : [комплект] / худож. оформ. А.Базилевича. – К. : Мистец., 1963. – (Кольор. офсет)

1915. Подолинний, А. Базилевич Анатолій Дмитрович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 8.

1916. Базилевич Анатолій Дмитрович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 52.

1917. Дюженко, Ю. Микола Бурачек / Ю.Дюженко. – К. : Мистец., 1967. – 88 с. – Зі змісту: [Шевченків. тема в творчості худож. М.Бурачека]. – С. 44, 46-52.

1918. Шугайло, Д. Витоки творчості : [про творчість вінниц. самодіял. худож. І.Габришина та його картину «Тарасові шляхи»] / Д.Шугайло // Вінниц. правда. – 1987. – 20 квіт.

1919. Шевченкіана Федора Глущука [худож., уродж. с.Старостинці Погребищ. р-ну] // Колос. – 2005. – 3 верес.

1920. Барабан, Б. І ожили Кобзареві герої [у творчості худож. Ф.З.Коновалюка] / Б.Барабан // Комс. плем’я. – 1970. – 23 черв.

1921. Мазорчук, Б. Творець українського пейзажу : [про укр. худож. Ф.З.Коновалюка, зокрема його тв. Шевченків. тематики] / Б.Мазорчук // Вінниц. правда. – 1989. – 11 лют.

1922. Пскова, А. Вшанув. майстра пензля [Ф.З.Коновалюка, одного з ілюстраторів тв. Т.Шевченка] /А.Пскова // Маяк кому-нізму. – 1990. – 21 квіт.

1923. Коновалюк Федір Зотикович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 315-316.

1924. Подолинний, А. Коновалюк Федір Зотикович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолин-ний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 41-42.

1925. Маловський, М.М. Минають дні, минають ночі : [листівка з пісен. текстом на сл. Т.Шевченка] / М.М.Маловський. – К. : Мистец., 1964. – (Кольоров. офсет).

1926. Бабчук, Є. «Закоханий у кольори життя...» : [про відом. укр. рад. худож. М.М.Маловського] / Є.Бабчук // Наука і культура. Україна. – К., 1987. – Вип. 21. – С. 500-503.

1927. Кривуца, Н. Графіка Мар’яна Маловського [в т. ч. про Шевченків. тему в його творчості] / Н.Кривуца // Образотв. мистец. – 1986. – № 5. – С. 22-24.

1928. Подолинний, А. Мар’ян Мартинович Маловський / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 54-55.

1929. Художньо-меморіальний музей Олекси Новаківського у Львові : путівник. – Л. : Каменяр, 1983. – 43 с. : іл. – Зі змісту: [про роботу худож. над портр. Кобзаря]. – С. 30-31.

1930. Подолинний, А. Новаківський Олекса Харлампійо-вич / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 65.

1931. Новаківський Олекса Харлампійович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 52-53.

1932. Виставка творів Олександра Софроновича Пащенка : каталог : [включ. перелік тв. Шевченків. тематики та портр. Т.Шевченка (ліногравюра)]. – К. : Держвидав. образотв. мистец. і муз. л-ри, 1957. – 46 с. : іл.

1933. Пащенко, О.С. Портрет Т.Г.Шевченка. 1960 / О.С.Пащенко // Олександр Софонович Пащенко : альб. репродукцій / О.С.Пащенко ; авт. передм. про митця та уклад. П.І.Говдя. – К., 1964. – С. [38].

1934. Пащенко Олександр Софронович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 86.

1935. Подолинний, А. Пащенко Олександр Софронович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 68.

1936. Павлюк, А.Г. Липа Т.Г.Шевченка : [пейзаж] / А.Г.Пав-люк // Аркадій Григорович Павлюк : Живопис. Графіка : каталог вист. тв. худож., присвяч. 20-річчю Великої Перемоги над фашизмом. – Вінниця, 1976. – С. 3.

1937. Пирогов, В. Непокірний Тарас : [картина до 150-річчя від дня народж. поета] / В.Пирогов // Вінниц. правда. – 1964. – 11 лют.

1938. Сидоров, О.Є. Т.Г.Шевченко серед друзів у Санкт-Петербурзі : [полотно] / О.Є.Сидоров // Художники Вінниччини : довід. чл. НСХУ. 1976-2001. – Вінниця, 2001. – С. 65.

1939. Художники Вінниччини : довід. чл. НСХУ. 1976-2001. – Вінниця, 2001. – 87 с. – Зі змісту: [У біогр. вінниц. худож. згаду-ються їх твори шевченків. тематики, зокрема: Бурдейний, А.П. – панно «Т.Шевченко» ; Довженко, А.І. – полотна «Земляки Т.Г.Шевченка в засланні», «Мрії про Україну» ; Кудіш, З.В. – панно «Т.Г.Шевченко»].

1940. Чорний, М. Шевченко в Кам’янець-Подільському : полотно, олія, 60х80 / М.Чорний // Мистецтво Вінниччини : Вінниц. орг. НСХУ 30 років. – Вінниця, 2006. – С. 85.

1941. Завальнюк, К. Ілько Шульга : подільський Рєпін : [про нашого земляка, авт. картини «Тарас Шевченко на етюдах»] // Укр. культура. – 2002. – № 8. – С. 39.

1942. Подолинний, А. Шульга Ілля Максимович / А.Подо-линний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подо-линний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 100-101.

1943. Видання творів Тараса Шевченка у фондах Шевченківського національного заповідника : каталог / уклад.: О.О.Солопченко, Л.Г.Сіленко. – К. : Криниця, 2004. – 368 с. – Зі змісту: [Допоміж. покажч. «Ілюстратори та оформлювачі видань творів Т.Г.Шевченка» включає прізвища художників-земляків: А.Базилевича, Ф.Коновалюка, В.Тропініна]. – С. 349-353.

* * *

1944. Великий співець України : [Т.Шевченко в творчості нар. талантів Вінниччини] // Вінниц. правда. – 1963. – 10 берез.

1945. Мельничук, П.Н. Т.Г.Шевченко : гіпс // Обласна виставка творів самодіяльних художників та майстрів народного декоративного мистецтва : каталог. – Вінниця, 1977. – С. 11.

1946. Митці-вінничани – Кобзарю // Каталог філокартичної виставки, присвяченої 175-річчю від дня народження Т.Г.Шев-ченка / Вінниц. обл. б-ка для дітей ім. І.Я.Франка. – Вінниця, 1989. – С. 23.

1947. Очеретний, В. Не забудем пом’янути незлим тихим словом : Шевченко в графіці / В.Очеретний // Вінниччина. – 2004. – 6 берез. – С. 9. – (Спец. вип. «Хочу все знати»).

1948. Ройзен, М. Вічна тема : [Т.Шевченко у творчості нар. митців Вінниччини] / М.Ройзен // Вінниц. правда. – 1989. – 1 трав.

1949. Його ж. Творчість народних митців : [експонування у Вінниці на XI обл. вист. нар. образотв. мистец. панно С.Тонкоглас «Великий український Кобзар Т.Г.Шевченко», скульптури В.Дороша «Помста» та «Шевченко у Брюллова»] / М.Ройзен // Він-ниц. правда. – 1958. – 3 серп.

1950. Його ж. Хвилююча тема : [образ Великого Кобзаря у тв. нар. митців обл.] / М.Ройзен // Вінниц. правда. – 1960. – 13 груд.

1951. Слободянюк, П. Подільська мистецька Шевченкіана / П.Слободянюк, А.Чистякова // Шевченко і Поділля : зб. наук. пр. за матеріалами другої Всеукр. наук. конф., 20-21 трав. 1999 р. – Кам’янець-Поділ., 1999. – С. 259-261.

1952. Стецюра, В. Народні умільці : [про барельєф «Т.Г.Шевченко і Марко Вовчок», худож. М.М.Веременка] / В.Сте-цюра // Черкас. правда. – 1960. – 17 квіт.

1953. Твори про великого Кобзаря : [робота різьбярів і вишивальниць Вінниччини на Шевченків. тематику] // Робітн. газ. – 1960. – 31 груд.

* * *

1954. Бабій, Є.С. Портрет Т.Г.Шевченка : [вишивка хрестом] / Є.С.Бабій // 10-та обласна виставка образотворчого мистецтва на Вінниччині : каталог. – Вінниця, 1957. – С. 22.

1955. Юзвак, Т. «Кобзар» у портреті Шевченка : [про талановит. худож. П.Брижука, за освітою – інженер-земле-впорядник, нині пенсіонер із смт Томашпіль] / Т.Юзвак // Подолія. – 2007. – 19 трав. : фото.

1956. Скрипник, В. Портрети Шевченка й Пушкіна складені… з літер, менших за макові зерна : [П.Брижук з Томашполя написав портр. двох великих поетів… рядками з їхніх творів, зокрема в «Кобзарі» – 575 с., які були представл. на вист. за кордоном] / В.Скрипник // Голос України. – 2010. – 14 трав. – С. 8 ; Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 12. – С. 23-25 : фото.

1957. Воротіна, Е.П. Портрет Т.Шевченка : [вишивка гладдю] / Е.П.Воротіна // 10-та обласна виставка народного образотворчого мистецтва Вінниччини : каталог. – Вінниця, 1957. – С. 23.

1958. Очеретний, В. Майстер-різьбяр : [про І.П.Гонька, самодіял. митця з Тиврова, авт. кількох портр. Т.Шевченка] / В.Очеретний // Маяк. – 1987. – 28 трав.

1959. Дорош, В.В. Т.Г.Шевченко в засланні : різьба по дереву / В.В.Дорош // П’ятнадцята обласна виставка народного образотворчого мистецтва Вінниччини : каталог. – Вінниця, 1962. – С. 62.

1960. Жук, А.К. Образ Тараса Шевченка в народному декоративному мистецтві : [про різьбяра по дереву В.Дороша з Вінниччини] / А.К.Жук // Нар. творчість та етногр. – 1983. – № 2. – С. 50.

* * *

1961. Рекрут, Я. Дарунок вінницького умільця : [озвучений «Кобзар» Т.Шевченка майстра мініатюр. виробів М.Г.Маслюка] / Я.Рекрут // Україна. – 1963. – № 27. – С. 12.

1962. Озвучений «Кобзар» : [про витвір М.Г.Маслюка] // Літ. Україна. – 1963. – 27 серп.

1963. Размер барельефа – четверть миллиметра : [унікал. барельєф Т.Шевченка із золота, створ. нар. умільцем М.Маслюком] // Сов. культура. – 1963. – 21 нояб.

1964. Сувеніри народного умільця [М.Г.Маслюка на Шевченків. тематику до 150-ї річниці від дня його народж.] / фото В.Слинька // Вінниц. правда. – 1964. – 8 берез.

1965. Уникальный барельеф : [створ. М.Г.Маслюком – мініатюр. барельєф Т.Шевченка із золота] // В мире книг. – 1964. – № 2. – C. 31.

1966. Штейнман, Б. Озвучений «Кобзар» [М.Г.Маслюком] / Б.Штейнман // Рад. освіта. – 1963. – 21 серп. ; Комс. правда. – 1963. – 16 авг.

* * *

1967. Масляєв, І. Зрілість : [про скульптур. портр. Т.Г.Шевченка «Орач», створ. майстром нар. творчості С.Печеним] / І.Масляєв // Вінниц. правда. – 1962. – 14 лип.

1968. Маюк, Д. Різьбяр з Вороновиці : [вироби різьбяра М.І.Пилявця на сюжети тв. Т.Шевченка] Д.Маюк // Україна. – 1964. – № 22. – С. 3.

1969. Руппельт, Е.А. «Караюсь, мучусь, але не каюсь...» : ліногравюра [вчителя Соболів. СШ Гайсин. р-ну] / Е.А.Руппельт // Вінниц. правда. – 1964. – 8 берез.

1970. Руппельт, Е.А. Т.Г.Шевченко : ліногравюра / Е.А.Руппельт // 15-та обласна виставка народного образотворчого мистецтва Вінниччини : каталог. – Вінниця, 1962. – С. 13.

1971. Ткачук, М. Думи мої, думи : [автор про вишитий нею портр. Т.Шевченка] / М.Ткачук // Вінниц. правда. – 1963. – 3 листоп.

1972. Дробчак, Г. Шевченкіана Зінаїди Фуківської з Вінниці, роботи якої є в музеї Т.Шевченка у канад. місті Палермо] / Г.Дробчак // Сіл. вісті. – 1997. – 31 лип.

1973. Юрій, Н. Вишила портрет Шевченка : [про вишивальницю Н.Н.Юрій – учительку Стінян. ЗОШ Томашпіл. р-ну] / Н.Юрій // Вінниччина. – 2004. – 30 берез.

* * *

1974. Барабан, В. Барельєф на скелі : [про барельєф Т.Г.Шевченка на скелі поблизу с.Лядова Могилів-Поділ. р-ну. Авт. С.Сліпуха. 1920 р.] / В.Барабан // Літ. Україна. – 1985. – 3 січ. – С. 6.

1975. Глинський, І. Портрет на скелі : [легенди про скел. портр. Т.Шевченка. Могилів-Поділ. р-н] / І.Глинський // Нар. творчість та етногр. – 1968. – № 3. – С. 89.

1976. Забашта, Р. Наскельний рельєфний портрет Тараса Шевченка з-над Дністра / Р.Забашта // Вісн. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури. – 2001. – № 2. – С. 104-106.

1977. Корецька, В. Барельєф на скелі : [про барельєф Т.Г.Шевченка на скелі поблизу с.Лядова Могилів-Поділ. р-ну. Авт. С.Сліпуха. 1920 р.] // Вінниц. правда. – 1979. – 5 січ. ; Літ. Україна. – 1985. – 3 січ. – С. 6.

1978. Махінчук, М. Чолом вам, майстри народні : [в т. ч. про кераміч. барельєф Т.Шевченка роботи невідом. майстра з Вінниччини] / М.Махінчук // Соц. культура. – 1986. – № 1. – С. 26-28.

1979. Пономаренко, О. Барельєф Тараса Шевченка в Нагорянах висічено на скелі далекого 1920 року / О.Пономаренко // Вінниччина. – 2012. – 9 берез. – С. 10 : фото.

1980. Рекрут, Я. Портрет на камені : [барельєф Т.Шевченка на скелі біля с.Лядова Могилів-Поділ. р-ну] / Я.Рекрут // Робітн. газ. – 1964. – 12 черв.

1981. Тягульський, В. Розгадана таємниця : [про портр. Т.Шевченка, висічен. у 1920 р. худож. С.Сліпухою на скелі біля с.Лядова Могилів-Поділ. р-ну] / В.Тягульський // Вінниц. правда. – 1961. – 3 берез.

1982. У бронзі і камені : [увічн. пам’яті Т.Г.Шевченка в Україні, в т.ч. йдеться про барельєф на скелі поблизу с.Лядова Могилів-Поділ. р-ну роботи С.Сліпухи] // Укр. іст. календар’96. – К., 1995. – С. 73-75.

1983. Хмеленко, Д. Барельєф на скелі : [про роботу худож. С.Сліпухи над наскел. барельєфом Т.Шевченка в с.Нагоряни] / Д.Хмеленко // Наддністр. правда. – 1983. – 7 верес.