Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Т.Г.Шевченко і Вінниччина

1767. Мовчанюк, В. Дорогою до Шевченка : поезії / В.Мов-чанюк. – Вінниця : Вид. Балюк І.Б., 2010. – 72 с. : фото.

1768. Муляр, Л. Відкрий, матусенько, «Кобзар» : [вірш] / Л.Муляр // Літин. новини. – 2011. – 11 берез.

1769. Мулярчук, В. Нашому Кобзареві : [вірш] / В.Мулярчук // Вінниц. правда. – 1964. – 3 берез.

1770. М’ястківський, А. Дума Тараса : [вірш] / А.М’яст-ківський // Тятива : поезії / А.М’ястківський. – К., 1968. – С. 28.

1771. М’ястківський, А. Шевченків травень : [вірш] / А.М’ястківський // Барвінок. – 1964. – № 5. – С. 2.

1772. Нарушевич, В. Шевченко : [вірш] / В.Нарушевич // Заболонь : поезії / В.Нарушевич. – О., 1997. – С. 16.

1773. Некрасов, М.О. На смерть Шевченка : [вірш] / М.О.Некрасов; пер. з рос. П.Усенка // Т.Г.Шевченко в художній літературі : [збірник]. – К., 1964. – С. 20-21.

1774. Некрасов, Н.А. На смерть Шевченко : [стихотворение] / Н.А.Некрасов // Полное собр. соч. и писем : в 15 т. / Н.А.Некра-сов. – Л., 1981. – Т. 2. Стихотворения 1855-1866 гг. – С. 111.

1775. Ніколаєнко, Л. Тарасу Шевченку : [вірш] / Л.Ніколаєнко // Вінниц. край. – 2012. – № 2. – С. 16.

1776. Обрій : [поетич. вінок вінниц. літераторів Кобзареві] // Комс. плем’я. – 1989. – 8 берез.

1777. Олійник, С. Наш Кобзар : [вірш] / С.Олійник // Сміється лірика моя… й тихесенько ридає : поезії / С.Олійник. – Вінниця, 2012. – С.106-108.

1778. Опанасенко, П. Дума про Кобзаря : [вірш] / П.Опана-сенко // Вінниц. правда. – 1957. – 9 берез.

1779. Остапов, В. Шевченко над Богом / В.Остапов // Оголена шабля Богдана : апокриф / В.Остапов. – Вінниця, 2000. – С. 57-64.

1780. Павленко, О. Україно моя знедолена! : [вірш] / О.Пав-ленко // Презентація орлиного польоту : літ.-мистец. альм. – Вінниця, 2009. – С. 115.

1781. Панченко, В.Ф. Великому співцю : [вірш] / В.Ф.Пан-ченко // Дружно вперед. – 1964. – № 3. – С. 12.

1782. Його ж. На Тарасовій горі : [вірш] / В.Ф.Панченко // Закарпат. правда. – 1964. – 9 берез.

1783. Його ж. Разговор с Днепром : [стихи] / В.Ф.Панченко, авториз. пер. с укр. Г.Пагиров // Нева. – 1964. – № 3. – С. 3.

1784. Його ж. У вінок Кобзареві : [вірш] / В.Ф.Панченко // Прапор перемоги. – 1964. – 18 квіт.

1785. Пастушина, В. Літо з Тарасом : [проза] / В.Пастушина // Дівчино, дівчино, де твої крильця?.. : проза і вірші / В.Пастуши-на. – Вінниця, 2006. – С. 16-20.

1786. Педа, П. На Шевченковій могилі : [вірш] / П.Педа // Горять вогні : поезії / П.Педа. – К., 1961. – С. 84-85.

1787. Перебийніс, П. Вінок поезій / П.Перебийніс // Пам’ять століть. – 2004. – № 2. – С. 65-68 : іл.

1788. Його ж. Кобзареві сліди ; Слово вдячності братам за Кобзаря ; Земля Тарасової хати : [вірші] / П.Перебийніс // Дар Вітчизни / П.Перебийніс. – К., 1987. – С. 158, 216-217, 370.

1789. Його ж. Невмируща любов : [вірш] / П.Перебийніс // Вінниц. правда. – 1964. – 13 лют.

1790. Його ж. Немає хати, де Тарас : [вірш] / П.Перебийніс // Цивілізація дерев : поезія. Драматургія / П.Перебийніс. – К., 2011. – С. 444.

1791. Його ж. Рядок заповіту : [вірш] / П.Перебийніс // При-сягаю Дніпром! : [поезія] / П.Перебийніс. – К., 1985. – С. 57.

1792. Його ж. Тарасова зоря : [вірш] / П.Перебийніс // Кобзарева зоря : поезії рад. поетів про Т.Г.Шевченка : [збірник]. – К., 1984. – С. 169 ; Літературна Шаргородщина : хрестоматія земляцтва : підручник. – Вінниця, 2008. – С. 44.

1793. Подолян, М. Шевченко і Кармалюк : [вірш] / М.Подо-лян // Літ. Україна. – 1963. – 26 берез. ; Т.Г.Шевченко в художній літературі : [збірник]. – К., 1964. – С. 194-195.

1794. Поетичний вінок Кобзареві : [поезії, в т.ч. вінниц. поетів, присвяч. Т.Шевченку] // Шевченко на Поділлі : літ.-мистец. свято «В сім’ї вольній, новій» на Вінниччині. – Вінниця, 1992. – С. 48-67. – Зі змісту: Луків, М. Випадок на Смоленському кладовищі в Ленінграді : [вірш] М.Луків. – С. 48 ; Стрельбицький, М. Шевченко починається не з горя : [вірш] / М.Стрельбицький. – С. 48 ; Студецький, М. Слово про Шевченка : [вірш] / М.Студець-кий. – С. 50 ; Козак, В. Наодинці з портретом Тараса Шевченка : [вірш] / В.Козак. – С. 50 ; Бортняк, А. Якби ми вчились… : [вірш] / А.Бортняк. – С. 51 ; Яковенко, Т. Шевченкове слово : [вірш] / Т.Яковенко. – С. 52 ; Гнатюк, Н. Читає мати «Кобзаря» : [вірш] / Н.Гнатюк. – С. 53 ; Рабенчук, В. Шевченко на Поділлі : [вірш] / В.Рабенчук. – С. 54 ; Перебийніс, П. Кобзареві сліди : [вірш] / П.Перебийніс. – С. 56 ; Каменюк, М. Микола Некрасов пише вірша «На смерть Тараса Шевченка» : [вірш] / М.Каменюк. – С. 57 ; Забаштанський, В. В казармі : [вірш] / В.Забаштанський. – С. 58 ; Берко, В. Прости нас, Тарасе : [вірш] / В.Берко. – С. 66 ; Кобець, В. Шевченко – для усіх століть : [вірш] / В.Кобець. – С. 67.

1795. Поклад, Н.І. Всього-на-всього життя : поезії-посвяти / Н.І.Поклад. – Вінниця : О.Власюк, 2003. – 114 с. – Зі змісту:

До пісні. С.Плачинді : [вірш]. – С. 41 ; «Гіпнотичне чекання. Коростишівська тиша» : Жертвам великодньої розправи в Коростишеві : [вірш]. – С. 56-57.

1796. Її ж. Голос криці : вибр. поезії / Н.І.Поклад ; передм. В.Герасимчука. – К. : Віпол, 2011. – 196 с. – Зі змісту: Десяте березня : [вірш]. – С. 10 ; До пісні. С.Плачинді : [вірш]. – С. 18 ;

Що мали? Вічну думу і Шевченка : [вірш]. – С. 32 ; Заповіти : [вірш]. – С. 37 ; «Ніби душі ангельські...» : [вірш]. – С. 98 ; Клінтон у Києві : [вірш]. – С. 179.

1797. Її ж. День сповіді : поезії / Н.І.Поклад. – К. : Молодь, 1990. – 120 с. – Зі змісту: Триптих болю. Шевченко : [поезії]. – С. 6-8 ; Що мали? Вічну думу і Шевченка : [вірш]. – С. 92-93.

1798. Її ж. Молоде сонце : вірші / Н.І.Поклад. – К. : Укр. письм., 1999. – 77 с. – Зі змісту: «Ніби душі ангельські...» : [вірш] / Н.І.Поклад. – С. 20.

1799. Її ж. Обереги надії : поезії. – К. : Рад. письм., 1991. – 133 с. – Зі змісту: Заповіти : [вірш]. – С. 20-21 ; «Худющі й високі...» : [вірш]. – С. 39 ; Контекст : [вірш]. – С. 68-69.

1800. Приймасюк, Т. Вишиваю Шевченка ; Знайомство з «Кобзарем» ; Монолог Ликері Полусмакової : [вірші] / Т.Прий-масюк // Квіт подільського слова : антол. тв. сучас. письм. Вінниччини. – Вінниця, 2010. – С. 336, 339-340.

1801. Прилюк, Д. Балада про тополю : [оповідання] / Д.При-люк // Вечір. Київ. – 1963. – 4 груд.

1802. Прощерук, М. Мій вічний дух : вибране і нове : [поезії] / М.Прощерук. – Вінниця : Велес, 2002. – 399 с. – Зі змісту: «Це наш Тарас прорік тобі ходу…». – С. 26 ; «Спить Канів, і сплять гори, і сплю я…». – С. 26 ; Тарасові Шевченку. – С. 118-122.

1803. Пчілка, Олена. До Кобзаря : [вірш] / Олена Пчілка // Твори / Олена Пчілка. – К., 1988. – С. 62-63.

1804. Її ж. Тарасове свято : оповідання / Олена Пчілка. – Полтава : Вид-во Г.І.Маркевича, 1907. – 21 с.

1805. Її ж. Весняний ранок Тарасовий : дія для кону / Олена Пчілка. – К. : Мол. Україна, 1914. – 24 с.

1806. Її ж. Дві п’єски для дитячого театру : Весняний ранок Тарасовий ; Казки зеленого гаю / Олена Пчілка. – Полтава : Вид-во Полтав. спілки спожив. товариств, 1919. – 45 с.

1807. Її ж. На Шевченковій могилі : [вірш] / Олена Пчілка // Тридцять українських поетес : антологія. – К., 1968. – С. 5.

1808. Рабенчук, В. Два пророки : [вірш] / В.Рабенчук // Мріяння зорі : вибране / В.Рабенчук. – Вінниця, 2004. – С. 148.

1809. Його ж. Надія на сонце : [вірші] / В.Рабенчук // Літ. Україна. – 2008. – 19 черв. – С. 7. – Зі змісту: Один із нездійсненних задумів встановлення пам’ятника Шевченку у Вінниці : [вірш].

1810. Його ж. Плисковецькі макогони ; Шевченко Вінницю бере : [вірші] / В.Рабенчук // Сходження на вулкан : поезії / В.Рабенчук. – Вінниця, 2009. – С. 184-187.

1811. Його ж. Шевченко на Поділлі : [вірш] / В.Рабенчук // Комс. плем’я. – 1989. – 8 берез. ; Травневі смолоскипи : вірші / В.Рабенчук. – Вінниця, 1994. – С. 60-61 ; Мріяння зорі : вибране / В.Рабенчук. – Вінниця, 2004. – С. 70.

1812. Його ж. Шевченко танцює гопак / В.Рабенчук // Сто поетів Вінниччини за сто років : антол. ХХ ст. / уклад., вступ. сл., біогр. довідка А.Подолинного. – К., 2003. – С. 265-266 ; Мріяння зорі : вибране / В.Рабенчук. – Вінниця, 2004. – С. 69.

1813. Реп’ях, С. Тарасові сліди : (Т.Г.Шевченко на Чернігівщині) ; Марево : (Т.Г.Шевченко і жінки) : есе / С.Реп’ях. – Чернігів : Ред.-видав. відділ обл. упр. по пресі, 1993. – 136 с.

1814. Реп’ях, С. «У фарбах…» : [вірш] / С.Реп’ях // Зміна. – 1964. – № 3. – С. 1.

1815. Романовський, В. Тарасу Шевченку : [вірш] / В.Рома-новський // Комунар. – 1989. – 7 берез.

1816. Рудий, О. Мій дивосвіт : [вірші] / О.Рудий. – Калинівка, 2006. – 69 с. – Зі змісту: Навчи, Тарасе! : [вірш]. – С. 13-14 ; Уклін кобзарям : [вірш]. – С. 18-19.

1817. Сауляк, С. Якби я сьогодні зустрівся з Тарасом : [вірш] / С.Сауляк // Тульчин. край. – 2008. – 6 лют.

1818. Скнар, О. А перед ним я на коліна… : [вірш] / О.Скнар // Пізнай себе, себе самого : зб. поезій / О.Скнар. – Вінниця, 2001. – С. 104-105.

1819. Скнар, О. Плач Тараса... : [вірш] / О.Скнар // Шляхами совісті і правди : громад.-філософ. і інтим. лірика / О.Скнар. – Вінниця, 2002. – С. 30-31.

1820. Слободянюк, В. До Шевченка : [вірш] / В.Слободянюк // Подолія. – 2004. – 5 берез. – С. 1.

1821. Старицька-Черняхівська, Л. Без свічок, без кадил і без співів сумних… : вірш / Л.Старицька-Черняхівська // Визвол. шлях. – 1997. – Кн. 3. – С. 321.

1822. Старицький, М. До Шевченка ; На спомин Т.Г.Шевченка ; На роковини Шевченку (До поновлення могили) : [вірші] / М.Старицький // Твори : у 8 т. / М.Старицький. – К., 1963. – Т. 1. Поетичні твори. – С. 59-60, 104-105, 109-110.

1823. Старицький, М. На родине Т.Г.Шевченко / М.Стариць-кий // Твори : у 8 т. / М.Старицький. – К., 1965. – Т. 8. Оповідання. Статті. Листи. – С. 358-360.

1824. Стасюк, М. Воскресни знов, Тарасе-батьку, словом : [вірші] / М.Стасюк // Збудуй душі своєї храм : поезії / М.Стасюк. – Вінниця, 2000. – С. 21.

1825. Стельмах, М. Зоре моя вечірняя : урив. з повісті / М.Стельмах // Рад. Україна. – 1964. – 9 берез.

1826. Стельмах, М. Шевченкові : [вірш] / М.Стельмах // Твори : у 6 т. / М.Стельмах. – М. ; К., 1973. – Т. 1 : Поезії. – С. 19-20.

1827. Степанюк, О. Нескорена сила : оповідання / О.Степа-нюк // Вінниц. правда. – 1961. – 10 берез.

1828. Сторожук, В. Пам’ять Шипшини : [зб. поезій] / В.Сторожук. – Вінниця : КОНТИНЕНТ-ПРИМ, 1998. – 144 с. – Зі змісту: «Кому пишу? Питання риторичне...» : [вірш]. – С. 27 ; Голос Кобзаря : [вірш]. – С. 121-122.

1829. Стрельбицький, М. Одвідини : [цикл віршів шевченків. тематики] / М.Стрельбицький // Три тополі : поезії / М.Стрельбицький. – О., 1981. – С. 35-46. – Зміст циклу: Лев Толстой читає Шевченкову «Наймичку» ; Перший учитель ; Хлопчик-жебрак, що дає хліб собаці ; Цензор ; 5 квітня 1847 року ; Любов ; Стражі ; Брати ; Вірш з епіграфом ; Одвідини ; Навідуймо його якщо й не кожен день… ; За ранком шугає вечір.

1830. Його ж. Під небом Коновалюка : поезії. Кн. 2 / М.Стрельбицький. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 295 с. – Зі змісту: [поезія про шевченків. мотиви у творчості худож.-земляка] : «Вид на могилу Шевченка», 1954. – С. 16 ; «Ілюстрація до твору Т.Г.Шевченка «Сова», 1920. – С. 111 ; «Тарас Шевченко несе воду школярам», 1980. – С. 112 ; «Гори біля могили Т.Г.Шевченка», 1955. – С. 113 ; «Стара Кирилівка», 1967. – С. 113 ; Якщо насниться «Катерина». – С. 268.

1831. Його ж. Під небом Коновалюка : поезії. Кн. 3 / М.Стрельбицький. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. – 331 с. – Зі змісту: [поезія про шевченків. мотиви у творчості худож.-земляка] : «Хата дяка в селі Кирилівці. 1932». – С. 8 ; «Дніпро біля могили Т.Шевченка. 1945». – С. 18 ; «Квітучий сад на могилі Шевченка. 1945». – С. 18-19 ; «Село Григорівка. Шевченківськими місцями. 1956». – С. 33 ; «Шевченківськими місцями. Село Григорівка (краєвид-2). 1956». – С. 34.

1832. Його ж. Під небом Коновалюка : поезії / М.Стрель-бицький. – Вінниця : «УНІВЕРСУМ-Вінниця», 2000. – 138 с. – Зі змісту: Зима в старій Кирилівці. 1966. – С. 69 ; Місячна ніч. Хата біля могили Тараса Шевченка. 1966. – С. 84 ; Катерина. 1977. – С. 91 ; Катерина (перший ескіз). 1921. – С. 95 ; Автопортрет в образі Катерини. 1930. – С. 95 ; Зима. Катерина. 1949. – С. 97 ; Катерина влітку. 1970. – С. 99 ; Ой одна я, одна... За віршем Шевченка. – С. 100 ; Чипіє знову… . – С. 101 ; Між тіней тінню... . – С. 101 ; Катерина – завжди. – С. 102.

1833. Його ж. Шевченкова весна : [цикл віршів] / М.Стрель-бицький // Версія Прометея : поезії / М.Стрельбицький. – К., 1990. – С. 33-50. – Зміст циклу: Іде Шевченкова весна ; Шевченко починається не з горя ; У п’яного дяка в науці ; Перший малюнок олійними фарбами ; Корсаков ; Арешт ; Серце ; Біль ; У сяєві толстовської сльози ; Як епіграф з Євангелія ; Спасибі за Шевченка! ; Чого не виповів Шопен ; Душі бриніння ; На Чернечу ;

Він – всюди : [вірші].

1834. Його ж. Школа перепитувань : вірші ; цикли / М.Стрель-бицький. – Вінниця : ДП «ДКФ», 2009. – 319 с. – Зі змісту: Пере-питування з Шевченком про дівча пивоносне : [вірш]. – С. 18.

1835. Студецький, М. Біля пам’ятника Шевченку : [вірш] / М.Студецький // Вінниц. правда. – 1956. – 23 груд.

1836. Його ж. Заповіт : [вірш] / М.Студецький // Сто поетів Вінниччини за сто років : антол. ХХ ст. – К., 2003. – С. 79.

1837. Його ж. Зустріч із Шевченком : [вірш про Марка Вовчка і Т.Шевченка] // Макарчукове поле : поезії / М.Студець-кий. – О., 1980. – С. 63.

1838. Його ж. Із днів і літ… : (Моя поезія) / М.Студецький. – К. : Укр. письм. ; Вир, 1996. – 181 с. – Зі змісту: Зустріч з Шевченком. – С. 107 ; На горі Чернечій. – С. 146 ; Невмирущі сторінки. – С. 149.

1839. Його ж. Коли поезії шукати... : [вірш] / М.Студецький // Повість життя : вірші / М.Студецький. – К., 1964. – С. 62.

1840. Його ж. Крамольні вірші / М.Студецький. – К. : Укр. письм. ; Вир, 1996. – Зі змісту: [Вірші, де згадується ім’я Т.Шевченка : Гей, Вільяме, Вільяме. – С. 31 ; Мені знову насни-лись. – С. 38 ; Тож вільну й збережімо… . – С. 62 ; Нехай воскресає. – С. 87 ; Навіки згинеш. – С. 103 ; Свічка Руданського. – С. 107 ; Лише в тобі воно… . – С. 116 ; Марко Вовчок за кордоном. – С. 127].

1841. Його ж. На горі Чернечій : [вірш] / М.Студецький // Під чужим небом : поезії / М.Студецький. – К., 1960. – С. 58.

1842. Його ж. Як сонце сяє... : [вірш] / М.Студецький // Він-ниц. правда. – 1961. – 22 берез.

1843. Тельнюк, С. Верба : [вірш] / С.Тельнюк // Літ. Україна. – 1964. – 3 берез.

1844. Тельнюк, С. Другові... : [вірш] / С.Тельнюк // Вінниц. правда. – 1961. – 5 берез.

1845. Терпецька, В. Вклоніться Кобзарю : [вірш] / В.Тер-пецька // Тульчин. край. – 2006. – 12 квіт.

1846. Ткачов, О. Вірні заповіту : [вірш] / О.Ткачов // Вінниц. правда. – 1963. – 10 берез.

1847. Ткачов, О. Поету : [вірш] / О.Ткачов // Вінниц. правда. – 1961. – 5 берез.

1848. Ткачук П. Дума про батька народного Тараса Шев-ченка : [вірш] / П.Ткачук // В козацькому краю сонце заграло : думи, пісні / П.Ткачук. – Вінниця, 2010. – С. 8.

1849. Його ж. Дума про батька народного Тараса Шевченка ; Словомесник України ; Сльози Ликери : [вірші] // Дажбожі заповіти : поезії / П.Ткачук. – Вінниця, 2009. – С. 47-50.

1850. Його ж. Живодух народу [Т.Шевченко] / П.Ткачук // Шабля Богуна : легенди рідного краю / П.Ткачук. – Літин, 2012. – С. 20-21.

1851. Його ж. Сльози Ликери : [вірш] / П.Ткачук // Сузір’я ліри : поезії / Є.Козюк, П.Ткачук, Г.Мовчанюк. – Хмільник, 1996. – С. 41.

1852. Його ж. Тарас Шевченко в Каневі : [вірш] / П.Ткачук // Якщо серце не мовчить... : альманах. – Вінниця, 2004. – С. 192.

1853. Його ж. Шевченкова правда-сила народ розбудила : [збірник] / П.Ткачук. – Вінниця, 2008. – 95 с. – Зі змісту: Словомесник України ; Майже за Шевченком : [вірші].

1854. Точенюк, В. Спи спокійно, батьку наш Тарасе : [присвята] / В.Точенюк // Літин. вісн. – 2012. – 8 берез. – С. 5.

1855. Травнева, С. Він буде так довго безсмертний, як довго житиме Україна : 22 травня – день перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі / С.Травнева // Місяць Пречистої Діви : вірші. Проза. Пісні / С.Травнева. – Вінниця, 2007. – С.125-129 ; Тиждень Тиврівщини. – 2004. – 22 трав. ; Місто. – 2006. – 19 трав.

1856. Її ж. Шевченкові : [вірш] / С.Травнева // Місяць Пречистої Діви : вірші. Проза. Пісні / С.Травнева. – Вінниця, 2007. – С. 22.

1857. Її ж. «Як умру, то поховайте...» : [вірш про Т.Г.Шев-ченка] / С.Травнева // Освіта Вінниччини. – 2011. – 7 берез. – С. 6.

1858. Тулуб, З. В степу безкраїм за Уралом : роман / З.Тулуб. – К. : Дніпро, 1984. – 509 с.

1859. Тулуб, З. Твори : у 3 т. Т. 3 : В степу безкраїм за Уралом : роман / З.Тулуб ; підгот. текстів і прим. Г.М.Бурлаки. – К. : Дніпро, 1992. – 572 с. – Бібліогр.: с. 564-571.

1860. Тулуб, З. За бортом : роман / З.Тулуб // Прапор. – 1962. – № 7. – С. 3-52 ; № 8. – С. 19-74 ; № 9. – С. 23-67 ; № 10. – С. 17-45.

1861. Турлюк, А. Т.Г.Шевченку : [вірш] / А.Турлюк // Літе-ратурний бриз : зб. поезії, прози. – Вінниця, 2011. – С. 21.

1862. У вінок Великому Кобзареві : вірші вінниц. поетів // Вінниц. газ. – 2000. – 11 берез. – С. 10. – Зміст: Захарук, С. Березневе народження / С.Захарчук ; Берко, В. Тарасів голос-дзвін / В.Берко ; Головатюк, П. Шевченкова доля / П.Головатюк ; Гнатюк, Н. Ликера Полусмакова на могилі Шевченка / Н.Гнатюк ; Бортняк, А. Сини / А.Бортняк ; Багрій, В. Благослови…

1863. У вінок Кобзареві : [добірка поезій чл. літ.-мистец. об-ня «Оберіг» до 190-річчя від дня народж. Т.Г.Шевченка] // Тульчин. край. – 2004. – 13 берез.

1864. У вінок шани Великому Кобзареві : (з лірики вінниц. поетів) // Вінниц. газ. – 1993. – 16 берез. – Зміст: Стрельбиць-кий, М. Іде Шевченкова весна ; Яковенко, Т. Його слово ; Кобець, В. Він – для усіх століть.

1865. Хлопецький, П. Співець народний : [вірш] / П.Хло-пецький // Вінниц. правда. – 1961. – 10 берез.

1866. Хмелевський, Ю. «В дорозі щось не пишеться (на диво)» : [вірш] / Ю.Хмелевський // У листопадовім огні : (зб. поезій) / Ю.Хмелевський ; Тульчин. ЦРБ. – Тульчин, 2012. – С. 37.

1867. Його ж. Прапор України : [вірш] / Ю.Хмелевський // Вітрила : альм. літ.-мистец. об-ня «Оберіг». – Тульчин, 2005. – С. 96-97.

1868. Його ж. Шевченко у Шпикові : [вірш] / Ю.Хмелевський // Вінниччина. – 2012. – 9 берез. – С. 9 : кол. фото.

1869. Христич, Н. Портрет Шевченка : [вірш] / Н.Христич // Квіт подільського слова : антол. тв. сучас. письм. Вінниччини. – Вінниця, 2010. – С. 520-521.

1870. Чернієвський, П. Тарасові тополі : [вірш] / П.Черні-євський // Чечельниц. вісн. – 2001. – 21 квіт. – С. 4.

1871. Чернієвський, П. Нам Кобзареве слово сяє! ; Пророк : [вірші] / П.Чернієвський // Чечельниц. вісн. – 2013. – 14 берез. – С. 5.

1872. Чернілевський, С. Триматися! На зло продажним суддям ; Весна бунтівничо струміла в деревах : [вірші] // Рушник землі : поезії / С.Чернілевський. – К., 1984. – С. 48, 51-52.

1873. Чібісова, М. Тарасе! : [вірш] / М.Чібісова // Рідна сторона : [збірник]. – Вінниця, 2000. – С. 14-15.

1874. Чібісова, М. Кобзареві : [вірш] / М.Чібісова // В доме моем живут стихи : лирика / М.Чібісова. – К., 1999. – С. 13.

1875. Чубач, Г. Не малюйте Шевченка сумним : [вірш] / Г.Чубач // Етюди рідного міста : [поезії] / Г.Чубач. – К., 1999. – С. 60 ; Подільські криниці : хрестоматія з л-ри рід. краю / уклад., вступ. сл., біогр. довід. та матеріали до літ. карти А.М.Подолин-ний. – Вінниця, 2001. – Вип. 2. – С. 435.

1876. Її ж. Свята земля : [пісня] ; На святі Шевченковім ; Наші святині – нетлінні! : [вірші] / Г.Чубач // Етюди рідного міста : [поезії] / Г.Чубач. – К., 1999. – С.16-18.

1877. Її ж. Шевченкова пора : [вірш] / Г.Чубач // Хустка тернова : поезії / Г.Чубач. – К., 2009. – С. 162.

1878. Шевченко для усіх століть : [тем. ст. РЛМО «Оберіг» до 194-річчя від дня народж. Т.Г.Шевченка] // Тульчин. край. – 2008. – 8 берез.

1879. Шевчук, Ф. Театр абсурду / Ф.Шевчук // Слово на долоні : етюди про мову / Ф.Шевчук. – Вінниця, 2001. – С. 36-38.

1880. Шаварська, Н.Г. Кобзареві : [вірш] / Н.Г.Шаварська // Вітрила : альм. літ.-мистец. об-ня «Оберіг». – Тульчин, 2005. – С. 110.

1881. Шкварко, І. Незабутня зустріч : [вірш] // Вінниц. правда. – 1989. – 8 берез.

1882. Шлапак, Б. Від молдаванина до фіна : [вірш] / Б.Шла-пак // Вінниц. правда. – 1961. – 5 берез.

1883. Шлапак, Б. Живеш між нас. Т.Г.Шевченку : [вірш] / Б.Шлапак // Червон. прапор. – 1974. – 26 жовт.

1884. Шпинай, Л.С. Т.Г.Шевченкові : [вірш] / Л.С.Шпинай // Більшовиц. правда. – 1939. – 9 берез.

1885. Шпорта, Я. Пророк : [вірш] // Мужність : [поезії] / Я.Шпорта. – К., 1951. – С. 101-103.

1886. Шпорта, Я. Явір : [вірш] / Я.Шпорта // Вибране / Я.Шпорта. – К., 1958. – С. 288.

1887. Шум, А. Слово : із циклу «Богданові» : [вірш про Т.Шевченка] / А.Шум // Листи з вирію : поезія укр. діаспори. – К., 2002. – Кн. 2. – С. 500-501.

1888. Шур, С.К. Хай не міліє джерело : [вірш] / С.К.Шур // Подільське перевесло : альм. поезії та прози. – Ладижин, 2000. – С. 45.

1889. Юхимович, В. Вибране. – К. : Дніпро, 1984. – 367 с. – Зі змісту: Тарасова мати : [вірш]. – С. 117-118 ; У вінок Кобзареві : [цикл віршів]. – С.137-143 ; Нащадкам на спомин : [вірш]. – С. 145-147 ; Перед Кобзарем в Арров-парку : [вірші]. – С. 259.

1890. Його ж. В Переяславі : [вірш] / В.Юхимович // Він-ниц. правда. – 1954. – 9 берез.

1891. Його ж. Від молдаванина до фіна : [вірш] / В.Юхи-мович // Молодь України. – 1966. – 1 черв.

1892. Його ж. Від молитов до дум : [вірш] / В.Юхимович // Дніпро. – 1964. – № 3. – С. 10-11.

1893. Його ж. Земля великого Тараса : [вірш] / В.Юхимович // Вінниц. правда. – 1961. – 27 серп.

1894. Його ж. Зоряна балада : поезії / В.Юхимович. – К. : Молодь, 1968. – 88 с. – Зі місту: На майдані декабристів ; Від Петербурга до Оренбурга ; З неволі ; Від молитов до дум ; Коли лунає «Заповіт» ; Земля великого Тараса ; Десять тисяч Шевченкових : (Триптих).

1895. Його ж. Невмирущий син України : [вірш] / В.Юхи-мович // Київ. правда. – 1964. – 8 берез.

1896. Його ж. Орські мотиви : [вірш] / В.Юхимович // Літ. газ. – 1961. – 5 груд.

1897. Його ж. По слідах Великого Кобзаря : [вірш] / В.Юхи-мович // З потоку літ : [поезії] / В.Юхимович. – К., 1962. – С. 167-170.

1898. Його ж. Подорожники : вибр. поезії / В.Юхимович. – К. : Дніпро, 1974. – 223 с. – Зі змісту: У вінок Кобзареві : [цикл віршів]. – С. 52-57.

1899. Його ж. Слово «Заповіту» : [вірш] / В.Юхимович // Вінок Великому Кобзареві : [збірник]. – К., 1961. – С. 40-41 ; Думи мої… : репертуар. зб. до Шевченків. вечорів. – К., 1963. – С. 110-111.

1900. Його ж. Шевченкові дні і стежки : [вірші] / В.Юхи-мович // Літ. Україна. – 1980. – 29 серп.

1901. Яковенко, Т. Невимовне... : [вірш] / Т.Яковенко // Комс. плем’я. – 1989. – 8 берез.

1902. Яковенко, Т. Тарасове Слово : [вірш] / Т.Яковенко // Передчуття трави : вірші / Т.Яковенко. – Вінниця, 1993. – С. 5 ; Подільські криниці : хрестоматія з л-ри рід. краю / упорядкув., біогр. довідки та матеріали до літ. карти А.М.Подолинного. – Вінниця, 2006. – Вип. 3. – С. 588-589 ; Літературна Шаргородщина : підручник. – Вінниця, 2008. – С. 120 ; Живий вогонь : вибр. лірика та переспіви. – Вінниця, 2009. – С. 26.

1903. Янчук, Б. Сторінка життя : етюд [про Т.Шевченка] / Б.Янчук // Ленін. плем’я. – 1963. – 10 берез.

1904. Яремчук, І. На високій кручі : [вірш] / І.Яремчук // Чечельниц. вісн. – 2005. – 5 берез. – С. 1.

1905. Яцура, Л. «Відродися, Тарасе, мовою...» : [вірш] / Л.Яцура // Жмерин. меридіан. – 2012. – 9 берез. – С. 1.

* * *

1906. Євшан-зілля : легенди та перекази Поділля / зібр. та уклад. П.Медведик. – Л. : Червона калина, 1992. – 287 с. – Зі змісту: Як Шевченко царя Росії обвів навкруг пальця : [зап. І.Глинський у с.Потуш Немирів. р-ну від К.Глинської. 1940 р.]. – С. 106 ; Що зберегла людська пам’ять : [зап. Є.Горб від О.Дорошенко в м.Немирів. 1960 р.]. – С. 106-108.

1907. Живий, як правда : [приказки про Т.Г.Шевченка] / зап. П.Ткачук, с.Уладівка Літин. р-ну // Рад. життя. – 1975. – 19 квіт.

1908. Коврига, П. Запитав на свою голову… : [з нар. жартів] / П.Коврига // Вінниц. правда. – 1964. – 19 берез.