Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Т.Г.Шевченко і Вінниччина

3.2. Відзначення Шевченкових річниць

1345. Верховлюк, В. До 196-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря : [про вшанув. пам’яті Т.Г.Шевченка в закл. освіти Вінниччини в кінці ХІХ – на поч. ХХ ст.] / В.Верховлюк // Поділ. зоря. – 2010. – 11 берез. – С. 3.

1346. Воловик, В.П. Вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка на Поділлі / В.П.Воловик // Тарас Шевченко : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. поета, 11-12 трав. 1989 р. – Вінниця, 1989. – С. 54-57.

1347. Тарновецький, Л. Вечерок в пам’ять Шевченка і Федьковича [у Вінниці] / Л.Тарновецький // Діло. – 1889. – 17 (29) берез.

1348. Вінницький обласний державний архів : путівник / уклад.: А.Г.Бабенко, С.Я.Вініковецький, В.П.Воловик ; ред. Г.А.Лютворт. – Вінниця : Вінниц. обл. кн.-газ. вид-во, 1960. – 318 с. – Зі змісту: [Матеріали про вшанув. пам’яті Т.Г.Шевченка на Вінниччині у фондах архіву]. – С. 23, 27, 29, 39-40.

* * *

1349. Розпорядження Подільського губернатора дирекції Могилів-Подільської комерційної школи про заборону читати лекцію про Т.Г.Шевченка. 16 берез. 1911 р. // Тарас Шевченко : док. і матеріали. 1814-1963. – К., 1963. – С. 200.

1350. Документ минулого : [у Вінниц. обл. арх. зберігається док. про заборону святкув. 100-річчя від дня народж. Т.Шевченка в 1914 р.] // Більшовиц. правда. – 1938. – 14 верес.

1351. Документ про Т.Г.Шевченка : [копія циркуляра губернатора від 10 лют. 1914 р. № 580 про заборону святкув. на Поділлі 100-річчя від дня народж. Т.Шевченка, яка зберігається у Вінниц. обл. іст. архіві] // Мол. більшовик. – 1935. – 10 берез.

1352. Интересный материал о Т.Г.Шевченко : [секрет. циркуляр від 18.02.1914 р. благочинного Могилів-Поділ. повіту про заборону відзнач. 100-річчя від дня народж. Т.Шевченка] // Комс. знамя. – 1938. – 15 сент.

1353. Лисогорко, О. Через чверть століття : [про секрет. циркуляр Поділ. губернатора (10.11.1914 р.) про заборону відзнач. 100-ліття від дня народж. Т.Шевченка] / О.Лисогорко // Вісті. – 1938. – 4 жовт.

1354. Новофастівська, К. Вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка : [про заборону святкув. роковин Т.Шевченка на Віннич-чині в 1909 і 1914 рр. За арх. док.] / К.Новофастівська // Вінниц. правда. – 1956. – 13 берез.

1355. Новофастівська, К. Завжди в серцях : [з історії відзнач. Шевченков. ювілеїв на Вінниччині у довоєн. період] / К.Новофастівська // Вінниц. правда. – 1964. – 7 берез.

1356. [Повідомл. про те, що в роковини смерті Т.Г.Шевчен-ка (26 лют. за ст. стилем) у Казанській церкві у Вінниці буде відслуж. заупокійну літургію та панахиду] // Нове сл. – 1918. – 9 берез. (№ 2). – С. 1.

1357. Шевченкові роковини : [заходи, які плануються на вшанув. роковин смерті Т.Г.Шевченка (26 лют. за ст. стилем) у Вінниці] / Рада Т-ва «Просвіта» // Нове сл. – 1918. – 9 берез. (№ 2). – С. 2.

1358. Хомик, А. Шевченко і революція : [до роковин смерті Т.Г.Шевченка] / А.Хомик // Нове сл. – 1918. – 10 берез. (№ 3). – С. 2.

1359. Богуславський, Є. Т.Г.Шевченко задля народної освіти : [до роковин смерті Т.Г.Шевченка] / Є.Богуславський // Нове сл. – 1918. – 12 берез. (№ 4). – С. 2.

1360. Поминальне богослужіння : [за упокій душі незабут. многостраждал. генія Т.Г.Шевченка пройшло у Казанському соборі. Кор. повідомл.] // Нове сл. – 1918. – 12 берез. (№ 4). – С. 2.

1361. К празднованию годовщины Т.Шевченко : [про розпорядж. губерн. комісара щодо святкув. річниці Т.Шевченка] / Подол. сл. – 1919. – 27 февр. – С. 3.

1362. Пшук, І.О. Роковини Т.Г.Шевченка у Вінниці в 1920 році / І.О.Пшук // Т.Г.Шевченко і Поділля : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. І75-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка. – Кам’янець-Поділ., 1989. – Т. 1. – С. 46-48.

1363. До свята Шевченка : [про заходи по вшанув. пам’яті Великого Кобзаря] / Коміс. по влаштув. свят Шевченка // Вісти. – 1920. – 6 берез. – С. 2.

1364. [Статті] // Вісти. – 1920. – 9 берез. – Зі змісту: Максимець, В. Роковини Шевченка : Пророк волі / В.Максимець ; Круг пам’яті Шевченка ; Свято Шевченка – свято революційної боротьби ; Морський, А. Шевченко та кріпацтво / А.Морський ; Максимець, В. Т.Шевченку : [вірш] / В.Максимець ; Програма святкування роковин Тараса Григоровича Шевченка 9 берез. 1920 р. [у Вінниці] (для учнів, червоноармійців в Міськ. театрі ; Народному домі, на Старому місті).

1365. [Статті] // Вісти. – 1920. – 10 берез. – Зі змісту: Тарас Шевченко в музиці ; Свято Шевченка – свято революційної боротьби : прогр. святкув. роковин Тараса Григоровича Шевченка 10 берез. 1920 р. [у Вінниці] (в Міськ. театрі ; Народ. домі, трамвайн. депо, Старому місті).

1366. [Статті] // Червона боротьба. – 1920. – 10 берез. – Зі змісту: До свята Шевченка : (на увагу трудов. мас) : [оголошення коміс. по влаштув. свята Шевченка про запланов. заходи] ; С.К. Велике пролетарське свято України / К.С. ; О-ський. Пролетаріат у поезії Шевченка / О-ський ; В.О. Шевченко і материнство / О.В.

1367. Старицька-Черняхівська, Л. Промова Старицької-Черняхівської [на святкув. роковин Т.Шевченка] / Л.Старицька-Черняхівська // Наш шлях. – 1920. – 16 берез. – С. 4.

1368. На роковини Тараса Григоровича Шевченка. 1861. – Вінниця : Держвидав України, 1921. – 28 с., портр.

1369. Повідомлення про вшанування пам’яті Т.Г.Шев-ченка в Подільській губернії [Вінниці, Жмеринці] 31 берез.

1921 р. // Тарас Шевченко : док. і матеріали. 1814-1963. – К., 1963. – С. 295-296.

1370. Пам’яті Страдника Великого й Пророка нашого Тараса Григоровича Шевченка присвячується цей номер червоних «Вістей» // Вісти (Орган Губревкому Поділля та Губкому К.П.(б).У). – 1921. – 11 берез. – Зі змісту: Робітничо-селянське свято України ; Василькович, В. Заповіти Шевченкові / В.Василькович ; Гасич, П. Бунтарські мотиви в творах Шевченка / П.Гасич ; Яковлев. Поезія Т.Г.Шевченка / Яковлев ; Савко. «Кобзарь» : (на 60 роковини Шевченка) : [вірш] / Савко ; Максимець, В. Воскресла ліра : (пам’яті Шевченка в 60-і роковини) : [вірш] / В.Максимець ; Галанда, Ю. Великому Кобзареві Т.Г.Шевченку : [вірш] / Ю.Галанда.

1371. Сьогодні 110 роковин від дня народження Великого Кобзаря працюючого людства Т.Г.Шевченка : [статті] // Рабоче-крестьян. газ. – 1924. – 11 марта. – Зміст: Гасич, П. Т.Г.Шевченко / П.Гасич ; Дорош, Б. Співець народного горя / Б.Дорош ; Вітюк, В. Тарасові : [вірш] / В.Вітюк ; В.О. Шевченко й бібліотека : [аналіз читаності тв. Т.Г.Шевченка в читальні Вінниц. філії Всенар. б-ки при ВУАН за останні роки] / В.О. ; Зі старого святкування : [спогади].

1372. Воронин, Пр. Очищення вогнем і залізом : [до 110-ї річниці від дня народж. Т.Шевченка] / Пр. Воронин // Червоне село. – 1924. – № 21. – С. 2.

1373. Тарас Шевченко. Хто він і з ким? : [до 110-ї річниці від дня народж. Т.Шевченка] // Червоне село. – 1924. – 11 берез.

1374. Т.Г.Шевченко. 1814-1934 : тези до 120-річчя від дня народж. / Відділ культури і пропаганди ленінізму ЦК КП(б)У // Мол. більшовик. – 1934. – 11 берез.

1375. Жежерук, М. Співець поневоленого селянства : [до 121-річчя від дня народж. Т.Шевченка] / М.Жежерук // Мол. більшовик. – 1935. – 10 берез.

1376. Андрійчук, К. Тарас Шевченко : [до 75-х роковин з дня смерті] / К.Андрійчук // Мол. більшовик. – 1936. – 10 берез.

1377. Грузман, З.М. Пам’ятне : [вшанув. пам’яті Т.Шевченка у 1939 р.] / З.М.Грузман // Комс. плем’я. – 1984. – 10 берез.

1378. Пінчук, М. Трудящі Вінниччини до славного ювілею : [літ. і худож. вист. в б-ках і музеях обл.] / М.Пінчук // Вісті. – 1939. – 17 лют.

1379. Шевченківський вечір : [відбувся у бар. артілі «Кооптекстиль»] // Більшовиц. правда. – 1939. – 1 берез.

1380. Вічно жить йому між нами : [святкова стор. до 125-літнього ювілею Кобзаря] // Більшовиц. правда. – 1939. – 5 берез.

1381. Зарудний, М. Вечір пам’яті поета [у 17-й Вінниц. СШ] / М.Зарудний // Більшовиц. правда. – 1939. – 5 берез. – (До 125-х роковин від дня народж. Т.Г.Шевченка).

1382. Народи Вітчизни шанують співця : [святкова стор. до 125-літнього ювілею Кобзаря] // Більшовиц. правда. – 1939. – 5 берез.

1383. Симчак, В. Лекції про Т.Шевченка : [у Вінниц. кому-ністич. с.-г. шк.] / В.Симчак // Більшовиц. правда. – 1939. – 5 берез.

1384. Хоровецький, Т. Велике торжество : [трудящі Вінниччини як велике свято відзнач. 125-у річницю від дня народж. Т.Шевченка] / Т.Хоровецький // Більшовиц. правда. – 1939. – 5 берез.

1385. Урочисті збори, присвячені пам’яті Т.Г.Шевченка [відбулися у театрі ім. Леніна м.Вінниця] // Більшовиц. правда. – 1939. – 8 берез.

1386. Великий поет українського народу : сьогодні – 125 років від дня народж. Т.Г.Шевченка : [ст., вірші до ювілею Кобзаря] // Більшовиц. правда. – 1939. – 9 берез.

1387. Повідомлення про вечори у Вінницькій області, присвяч. 125-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка. 28 лют. 1939 р. // Тарас Шевченко : док. і матеріали. 1814-1963. – К., 1963. – С. 372-373.

1388. Вшанування пам’яті Великого Кобзаря [на Вінниччині] // Вінниц. правда. – 1951. – 10 берез.

1389. Його ім’я живе у серці народу : [підбірка повідомл. про святкув. 140-річного ювілею Кобзаря на Вінниччині] // Він-ниц. правда. – 1954. – 9 берез.

1390. Дні ювілейні : [повідомл. про святкув. 140-річчя від дня народж. Т.Г.Шевченка] // Вінниц. правда. – 1954. – 10 берез. – Зміст: Мельниківна, Ф. [Про ювіл. заходи в клубах сіл Вінниц. р-ну] / Ф.Мельниківна ; Пеньківський, І. [Вшанув. 140-річчя Т.Г.Шевченка в культосвіт. закл. Томашпіл. р-ну] / І.Пеньківський ; Грузман, З. [Свято у Вінниц. пед. ін-ті] / З.Грузман.

1391. Марчук, О. Пам’яті Т.Г.Шевченка : [Шевченків. вечір у клубі с.Гущинці Калинів. р-ну] / О.Марчук // Вінниц. правда. – 1958. – 17 берез.

1392. Новинський, Л. Шевченківський ювілей у Вінниці : до 145-річчя від дня народж. Т.Шевченка / Л.Новинський // Ленін. плем’я. – 1959. – 11 берез.

1393. Пам’яті Т.Г.Шевченка : [до 100-річчя з дня смерті Т.Г.Шевченка] // Ленін. плем’я. – 1960. – 25 верес.

1394. Маюк, Д. Лекції, вечори : [підгот. колективу Вороновиц. СШ до Шевченків. днів] / Д.Маюк // Літ. газ. – 1961. – 6 січ.

1395. Левчишин, Д. Шанують пам’ять поета : [повідомл. про заходи до 100-річчя з дня смерті Т.Г.Шевченка, що проходять в культосвіт. закл. Іллінец. р-ну] / Д.Левчишин // Вінниц. правда. – 1961. – 4 берез.

1396. Реп’ях, С. В сім’ї вольній, новій : [про вечір до дня пам’яті Т.Шевченка у Чернівец. РБК] / С.Реп’ях // Вінниц. правда. – 1961. – 10 берез.

1397. Збори у Вінниці : [на вшанув. Кобзаря в день сотої річниці з дня його смерті] // Вінниц. правда. – 1961. – 11 берез.

1398. [Про цінну ініціативу комсомольців і молоді Жмерин. паровоз. депо відзначити 150-літній ювілей Т.Г.Шевченка розповсюдж. шевченків. л-ри серед трудівників свого п-ва] // Він-ниц. правда. – 1964. – 25 лют.

1399. Шаповал, В. Кожній сім’ї – «Кобзар» : [у Хмільниц. р-ні на район. комс. зб. було прийнято рішення розповсюдити серед населення 5 тис. прим. «Кобзаря»] / В.Шаповал // Вінниц. правда. – 1964. – 25 лют.

1400. Масляєв, І. Шляхом творчих звершень : [огляд-конкурс худож. самодіяльності на Вінниччині, присвяч. 150-річ. ювілею Т.Шевченка] / І.Масляєв // Соц. культура. – 1964. – № 6. – С. 24-25.

1401. Ювілейні медалі вручено : [до 150-річчя від дня народж. Т.Шевченка] // Вінниц. правда. – 1964. – 19 берез.

1402. Ювілей відзначають вінничани : [огляд. заходів, що проводяться на Вінниччині до 150-річчя Кобзаря] // Вінниц. правда. – 1964. – 10 берез.

1403. Шевченківські медалі – вінничанам // Вінниц. правда. – 1964. – 11 берез.

1404. Всенародна шана : відзнач. 150-річчя від дня народж. Т.Шевченка та сторіччя з дня його смерті. – К. : Наук. думка, 1967. – 511 с. – Зі змісту: [Вінниц. обл.]. – С. 86, 403.

1405. Середюк, І. Кобзарева слава : [вшанув. пам’яті Т.Г.Шевченка на Вінниччині] / І.Середюк // Вінниц. правда. – 1981. – 11 берез.

1406. Кирилюк, Г. Кобзареві присвячено : [до 175-річчя від дня народж. Т.Шевченка. Теплиц. р-н] / Г.Кирилюк // Зірка. – 1989. – 21 лют.

1407. Лазаренко, К. Наше слово, наша пісня : [про перші немирів. вечорниці, присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Шевченка] / К.Лазаренко // Вінниц. правда. – 1989. – 8 берез.

1408. В сім’ї вольній, новій… : [відзнач. в обл. 175-річчя від дня народж. Т.Шевченка] // Комс. плем’я. – 1989. – 14 берез.

1409. [Літ. стор., приуроч. 175-річчю від дня народж. Т.Шевченка. Гайсин] // Трибуна праці. – 1989. – 9 берез.

1410. Мірочник, Б. Увічнюючи пам’ять : (бібліогр. огляд л-ри до 175-річчя від дня народж. Т.Шевченка) / Б.Мірочник // Трибуна праці. – 1989. – 16 лют.

1411. Танана, Р. Шевченківський ювілей : [про внесок коштів Ф.М.Лазюком із с.Гранів Гайсин. р-ну на спец. рахунок до 175-річчя Т.Шевченка] / Р.Танана // Комс. плем’я. – 1989. – 28 січ.

1412. Ткачук, П. З любов’ю до Кобзаря : [підгот. до відзнач. 175-річчя від дня народж. Т.Шевченка] / П.Ткачук // Вінниц. правда. – 1989. – 22 січ.

1413. Комар, П. Т.Г.Шевченку приурочено : [про мітинг «Ідеї Шевченка і перебудова», який проходив 22 трав. 1990 р. в м.Хмільник] / П.Комар // Червон. прапор. – 1990. – 29 трав.

1414. Демедюк, І. Наші гості – поети, письменники : на відзнаку Шевченківських днів : [Немирів. р-н] / І.Демедюк // Прибуз. новини. – 1991. – 28 трав.

1415. Циганюк, В.Ф. Будеш, батьку, панувати : [заст. нач. обл. упр. культури про святкув. в обл. дня народж. Т.Шевченка] / В.Ф.Циганюк ; запис. В.Руденко // Вінниччина. – 1993. – 6 берез.

1416. Пушик, С. Вічний Тарас : [до 180-річчя від дня народж. Т.Шевченка] / С.Пушик // Вінниччина. – 1994. – 5 берез.

1417. Господаренко, Л. Шана Кобзареві : [про Шевченків. урочистості у м.Вінниця] / Л.Господаренко // Вінниц. газ. – 1997. – 5 квіт.

1418. Анатолюк, Г. Вшанували Великого Кобзаря : [Шевченків. роковини у Вінниці] / Г.Анатолюк // Вінниц. газ. – 1998. – 14 берез.

1419. Гарматюк, А. Вшанували Великого Кобзаря [у Вінниці у 184-у річницю від дня його народж.] / А.Гарматюк // Вінниц. газ. – 1998. – 14 берез. ; Літературно-журналістським пером : спогади, рец., публіц. тв. / А.Гарматюк. – Кам’янець-Поділ., 2007. – С. 274-275.

1420. Руденко, В. Кобзареве слово лине поміж нас : [про Шевченків. свято у Вінниці, до 184-річчя від дня його народж.] / В.Руденко // Вінниччина. – 1998. – 10 берез.

1421. Площанська, Л. Жити за правдою Кобзаря : [про урочист. вечір з нагоди 185-річчя від дня народж. Т.Шевченка в обл. муз.-драм. театрі ім. М.Садовського] / Л.Площанська // Він-ниччина. – 1999. – 12 берез.

1422. Філінюк, А. Конференція «Шевченко і Поділля». 20-21 трав. 1999 р. / А.Філінюк, Г.Насмінчук // Сл. і час. – 1999. – № 9. – С. 21.

1423. Сікорський, Ю. Ідеї Шевченка слугують державотворенню : [у Вінниці відбулися урочистості з нагоди 186-ї річниці від дня народж. Т.Шевченка] / Ю.Сікорський // Панорама. – 2000. – 11 берез.

1424. У сім’ї вольній, новій : літ.-мистец. свято у Вінниці до 186-ї річниці від дня народж. Кобзаря // Вінниччина. – 2000. – 10 берез. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

1425. Федорченко, Н. Свято національної духовності / Н.Федорченко // Вінниц. газ. – 2000. – 14 берез.

1426. Віддаючи Кобзареві шану : [Шевченків. урочистості у Могилеві-Подільському] // Сл. Придністров’я. – 2001. – 9 берез. – С. 1.

1427. Прилипко, С. «Обніміться, брати мої…» : [про Шев-ченків. свято у м.Тульчин] // Тульчин. край. – 2001. – 14 берез. : фото.

1428. Откидач, О. Пам’ять Т.Г.Шевченка вшанували школярі, політики, культурні діячі : [про святкув. у Вінниці 187-ї річниці від дня народж. поета] / О.Откидач // Дев’ятий вал. – 2001. – 15 берез. – С. 6.

1429. Вшанували Великого Кобзаря : [про свято в с.Рахни-Лісові заходами район. та обл. «Просвіти», «КУНу», «Руху» (УНР)] // Шаргородщина. – 2001. – 31 берез. – С. 3.

1430. З нагоди Шевченківських днів : [про відзнач. в районі 189-ї річниці від дня народж. Т.Шевченка та театраліз. свято «Ми тебе не забудемо, Тарасе!»] // Тульчин. край. – 2003. – 15 берез.

1431. Дубовий, В. Квіти до підніжжя пам’ятника Кобза-реві : [про мітинг у Хмільнику біля пам’ятника Т.Г.Шевченку, присвяч. 190-й річниці від дня його народж.] // Життєві обрії. – 2004. – 13 берез.

1432. «Свою Україну любіть» : [про відзнач. 190-ї річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка у Тульчині] // Тульчин. край. – 2004. – 13 берез.

1433. Шпортун, М. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине : до 190-річчя від дня народж. Т.Г.Шевченка. Немирів / М.Шпортун // Прибуз. новини. – 2004. – 10 квіт.

1434. Ліпніцька, А. «Світлиця Шевченкового заповіту» : [Шевченків. дні у Тростянец. р-ні] / А.Ліпніцька // Тростянец. вісті. – 2006. – 18 берез.

1435. Вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка : [на Вінниччині] // Поділ. зоря. – 2008. – 6 берез. – С. 1.

1436. Гедз, А. «І навіть від Шевченкової тіні кайдани з душ, мов роси, упадуть» : [мітинг до 194-ї річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка відбувся у Вінниці] / А.Гедз // Вінниччина. – 2008. – 12 берез. – С. 1 : фото.

1437. Річницю народження Шевченка у Вінниці відзначили 7 березня : [святк. прогр., зокрема, було представлено виступ акторів обл. акад. муз.-драм. театру ім. М.Садовського – пісню «Реве та стогне Дніпр широкий», мітинг-реквієм та відвідини вист. і музейн. кімнати у шк. № 30] // Новини Вінниччини. – 2008. – 12 берез. – С. 2.

1438. Козак, І. Шевченківські дні у Вінниці : [про урочис-тості у Вінниці з нагоди 194-річчя від дня народж. Т.Г.Шевченка] / І.Козак // Поділ. зоря. – 2008. – 20 берез. – С. 4.

1439. Палига, Г. До Шевченка без партприналежності : [орг. ком. із підгот. до святкув. 195-ї річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка готує зверн. до всіх політ. партій Вінниччини зібратися під одним держ. прапором під час провед. мітингу та літ.-муз. композ. 6 берез. у Вінниці біля пам’ятника Кобзарю (СЗОШ № 30)] / Г.Палига // Вінниччина. – 2009. – 20 лют. – С. 2. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

1440. Козак, І. Літературно-мистецькі заходи, присвячені 195-й річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка [відбулися у Вінниці] / І.Козак // Поділ. зоря. – 2009. – 5 берез. – С. 1.

1441. Зонова, І. Шевченкове 195-ліття : [громадськість Вінниччини відзначила день народж. Великого Кобзаря на Театрал. площі обл. центру] / І.Зонова // 33-й канал. – 2009. – 11 берез. – С. 12.

1442. Чорна, Г. Україна – це Шевченко, Шевченко – це Україна : [про вшанув. пам’яті Т.Шевченка у Вінниці] / Г.Чорна // Вінниччина. – 2009. – 11 берез. – С. 4.

1443. До 195-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка : [побачила світ кн. Павла Ткачука з Уладівки «Шевченкова правда-сила народ розбудила»] // Літин. новини. – 2009. – 13 берез. – С. 1.

1444. Янченко, М. «Шевченко для усіх століть» : [молодь Вінниччини вшановує великого поета] / М.Янченко // Вінниц. газ. – 2009. – 17 берез. – С. 8.

1445. «В сім’ї вольній, новій…» : [про святков. концерт з нагоди 195-ї річниці Т.Г.Шевченка в РБК] // Тульчин. край. – 2009. – 18 берез.

1446. Сауляк, В. Шевченкові думки житимуть віки : [в рамках тижня дитяч. та юнац. кн. відбулася літ.-мистец. зустріч «Тараса Шевченка думки будуть жити віки». Мурованокуриловец. р-н] / В.Сауляк // Наше Придністров’я. – 2009. – 27 берез.

1447. «Із Шевченком віч-на-віч» : [урочиста зустріч у Ямпіл. РДА з нагоди 196-ї річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка] // Ямпіл. вісті. – 2010. – 12 берез.

1448. Кудрявцева, Л. Подарована радість : [як у Лопатинцях відзначали день народж. Т.Шевченка] / Л.Кудрявцева // Шарго-родщина. – 2010. – 26 берез. – С. 4.

1449. Барський, М. Громадськість вимагає побудови пам’ятника Кобзарю : [з нагоди відзнач. Шевченків. днів у Вінниц. облдержадмін. відбулася прес-конф. на тему: «Чи виконуємо ми заповіти Кобзаря?»] / М.Барський // Вінниц. газ. – 2011. – 11 берез. – С. 16. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

1450. Безуглий, Ю. Вклонилися пам’яті великого пророка : [вінничани відзнач. 197-му річницю від дня народж. Т.Шевченка] / Ю.Безуглий // Вінниц. газ. – 2011. – 11 берез. – С. 16. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

1451. Сегеда, Ю. До Шевченка на шкільне подвір’я : [про вшанув. вінниц. громадою Великого Кобзаря, яке пройшло на подвір’ї шк. № 30, де встановл. його бюст] / Ю.Сегеда // Він-ниччина. – 2011. – 11 берез. – С. 2 : фото.

1452. Дмитренко, Ж. Шевченка дух у кожному із нас: ниніш. рік для українців можна вважати Роком Тараса Шевченка / Ж.Дмитренко, Л.Гричанюк // Світлиця. – 2011. – № 1. – С. 15-18 : кол. іл.

1453. Шевченківські дні «для галочки» : [з нагоди відзнач. 197-ї річниці від дня народж. Т.Шевченка у Вінниці та області було проведено ряд заходів, серед них – конкурси читців, тем. кн.-ілюстров. вист., перегляди л-ри, мітинги] // Свобода сл. – 2011. – 16 берез. – С. 7.

1454. Чернуха, В. Хіба можна уявити Україну без Шевчен-ка? : [у Літині відбулося засід. круглого столу, приуроч. 197-й річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка та 150-й річниці з дня його смерті і перепоховання] / В.Чернуха // Літин. новини. – 2011. – 11 берез. ; Літин. вісн. – 2011. – 17 берез.

1455. Новосад, К. Як у Вінниці вшановуватимуть пам’ять Тараса Шевченка : з нагоди 198-ї річниці від дня народж. Т.Шевченка у Вінниці планується низка культурно-мистец. заходів / К.Новосад // Вінниц. газ. – 2012. – 6 берез. – С. 3.

1456. Славіна, С. «Шевченко – для усіх століть» : [у «Плеяді» розпочалася культурно-мистец. благодійна акція на вшанув. пам’яті Великого Кобзаря] / С.Славіна // Вінниччина. – 2012. – 9 берез. – С. 1 : кол. іл.

1457. Головащенко, О. Тарас Шевченко «в курсі» наших проблем і негараздів : [про святкув. у Вінниці 198-ї річниці від дня народж. Т.Шевченка] / О.Головащенко // Вінниц. газ. – 2012. – 13 берез. – С. 1.

1458. Хомуляк, Г. На мітингу [приуроч. 198-й річниці від дня народж. поета] цитували вірші Шевченка / Г.Хомуляк // 20 хвилин. – 2012. – 12-13 берез. – С. 2 : кол. фото.

1459. Дідик, І. Землі оновленій во славу : [Шевченків. читання у Шаргород. р-ні] / І.Дідик // Шаргородщина. – 2012. – 16 берез.

1460. Дець, В.С. До 200-річчя Т.Г.Шевченка / В.С.Дець // Прибуз. новини. – 2012. – 23 серп. – С. 3.

1461. Ім’я Тараса Шевченка навіки залишиться в сузір’ї імен найславетніших синів України : [про засід. обл. орг. ком. з підгот. та відзнач. 200-річчя від дня народж. Т.Г.Шевченка та про низку культурно-мистец. заходів, приуроч. вшанув. пам’яті поета] // Липовец. вісті. – 2013. – 1 берез.

1462. Грушко, В. Звернення міського голови [м.Хміль-ник] В.П.Грушка до громадськості з нагоди 199-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка / В.Грушко // Я і місто. – 2013. – 7 берез. – С. 2.

1463. Тарас Шевченко : «Не забудьте пом’янути незлим тихим словом» : [в облдержадмін. відбулося засід. Орг. ком. щодо підгот. заходів з відзнач. дня народж. Т.Г.Шевченка] / зап. К.Новосад // Вінниц. газ. – 2013. – 7 берез. – С. 13.

1464. Басенко, А. Вклонилися Кобзареві : [з нагоди 199-ї річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка біля шк.-гімназії № 30 відбулося загальноміське покладання квітів до погруддя Кобзаря] / А.Басенко // Вінниччина. – 2013. – 8 берез. – С. 3.

1465. Осадча, Л. Думи Тараса не вмруть, не загинуть! : [199-ту річницю Т.Г.Шевченка жмеринчани відзначили урочистим заходом під назвою «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття»] / Л.Осадча // Жмерин. газ. – 2013. – 8 берез. – С. 5.

1466. Скрипник, В. Живі скульптури показали у Вінниці : [на Вінниччині низкою цікавих заходів стартував Шевченків. марафон до 200-річчя Кобзаря. У вигляді живих скульптур представили героїв тв. і картин Кобзаря учні вінниц. шк.-гімназії №30] / В.Скрипник // Голос України. – 2013. – 12 берез. – С. 4.

1467. Ковалій, Б. На Шевченка у Вінниці є лише 208 тисяч із 10 мільйонів? : [про урочист. мітинг з нагоди 199-ї річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка біля Вінниц. шк. № 30 та кошторис на пам’ятник Кобзарю у Вінниці] / Б.Ковалій // 33-й канал. – 2013. – 13 берез. – С. 3 : фото.

1468. Корольова, А. На Чечельниччині відзначили день народження Кобзаря / А.Корольова // Чечельниц. вісн. – 2013. – 14 берез. – С. 5.

1469. Налужний, І. Шевченківські дні – свято свободи, весни і вільнодумства : [про загальноміськ. захід у Могилеві-Подільському, присвяч. пам’яті Великого Кобзаря] / І.Налужний // Краяни. – 2013. – 14 берез. – С. 6.