Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Т.Г.Шевченко і Вінниччина

2.3.6. Твори Т.Шевченка на професійній і самодіяльній сценах Вінниччини

1296. Іванов, А. Герої Шевченка на сцені : [п’єси, інсценіза-ції тв. Т.Шевченка у Вінниц. обл. МУЗ.-драм. театрі] / А.Іванов // Вінниц. правда. – 1971. – 15 жовт.

1297. Немченко, В. Кобзарева пісня невмируща : [тв. Т.Шев-ченка на сцені Вінниц. обл. муз.-драм. театру ім. М.Садовського] / В.Немченко // Вінниц. правда. – 1967. – 6 лип.

1298. Театр звертається до творів Т.Г.Шевченка : [Шевченків. вечір у Вінниц. театрі в 1920 р. : Передрук з газ. «Вісті», 14 берез. 1926 р.] // Ленін. плем’я. – 1960. – 5 лют.

1299. Сидоренко, В. «Гайдамаки» [на сцені Вінниц. обл. муз.-драм. театру] / В.Сидоренко // Вінниц. правда. – 1964. – 9 груд.

1300. Тарасенко, О. Хмари на завісі : [до інсценізації і постановки поеми Т.Г.Шевченка «Гайдамаки» у Вінниц. обл. муз.-драм. театрі] / О.Тарасенко // Мистец. – 1965. – № 1. – С. 12-13.

1301. Потупейко, М. «Катерина» на сцені Вінницького театру : [опера М.Аркаса «Катерина» у постановці Вінниц. муз.- драм. театру] / М.Потупейко // Рад. культура. – 1956. – 11 берез.

1302. Данькевич, К. «Катерина» : вистава Вінниц. муз.-драм. театру / К.Данькевич // Рад. культура. –1956. – 1 квіт.

1303. Гастроли Винницкого театра : [опера «Катерина» на москов. сцені] // Известия. – 1957. – 21 июня.

1304. Канівець, Д. «Катерина» на сцені інституту : [інсценівка поеми Т.Шевченка учасн. худож. самодіяльності Укр. НДІ кормів] / Д.Канівець // Вінниц. правда. – 1987. – 13 берез.

1305. Телятникова, С. Незабаром прем’єра опери [«Кате-рина» на сцені Вінниц. обл. муз.-драм. театру ім. М.Садовського] / С.Телятникова // Вінниц. правда. – 1991. – 28 лют.

1306. Український драматичний театр : Нариси історії : в 2 т. Т. 2 : Радянський період. – К. : Вид-во АН УРСР, 1959. – 647 с. – Зі змісту: [про постановку на сцені Вінниц. обл. муз.-драм. театру опери «Катерина» М.Аркаса (за Т.Шевченком)]. – С. 583.

1307. Борщевський, В. Подарунок до ювілею : прем’єра героїч. драми М.Зарудного «Марина» у Вінниц. обл. муз. драм. театру / В.Борщевський // Вінниц. правда. – 1963. – 16 листоп.

1308. Воложенінов, О. За мотивами «Кобзаря» : [«Марина» у Вінниці] / О.Воложенінов // Літ. Україна. – 1963. – 19 листоп.

1309. Кравченко, Є. [«Марина» у Вінниці : кор. інформ.] / Є.Кравченко // Рад. культура. – 1963. – 24 листоп.

1310. Попруга, М. І народжується образ… : [про свою роботу над створ. образу І.Кореня у п’єсі М.Зарудного «Марина» на сцені Вінниц. обл. муз.-драм. театру] / М.Попруга // Вінниц. правда. – 1964. – 9 берез.

1311. Народницька, А. Нескорена : [«Марина» у Вінниці] / А.Народницька // Робітн. газ. – 1964. – 16 січ.

1312. Немченко, В. Кобзарева пісня невмируща : [про вистави «Марина» та «Гайдамаки» на вінниц. сцені] / В.Немченко // Вінниц. правда. – 1967. – 6 лип.

1313. Оживають струни Кобзаря : [«Марина» у Вінниці] // Вінниц. правда. – 1963. – 5 листоп.

1314. Прилюк, Д. Творча естафета Кобзаря : [«Марина» у Вінниц. муз.-драм. театрі ім. М.Садовського] / Д.Прилюк // Колгосп. село. – 1963. – 3 груд.

1315. Уразовська, Л. Вінницька Шевченкіана : [«Марина» у Вінниці] / Л.Уразовська // Комс. плем’я. – 1963. – 13 листоп.

1316. Загрійчук, А. Браїлівська доля «Назара Стодолі», або Як 75 років тому знищили самодіяльних акторів / А.Загрійчук // Літ. Україна. – 1996. – 11 квіт.

1317. Подолинний, А. Подільські сторінки в сценічній історії «Назара Стодолі» / А.Подолинний // Великий поборник свободи і гуманізму : тези доп. і повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 40-41.

1318. Театри до Шевченківських днів : [підгот. Вінниц. театром п’єси Т.Шевченка «Назар Стодоля»] // Вісті. – 1938. – 3 жовт.

1319. На колгоспних сценах : [Вінниччини – п’єси Шевченка та інсценізац. його тв.] // Більшовиц. правда. – 1941. – 9 берез.

1320. На сцені «Тополя» : [про постановку хореогр. карти-ни за мотивами балади Т.Шевченка «Тополя» аматорами Він-ниц. будинку культури і техніки «Електротехнік»] // Вінниц. правда. – 1989. – 8 берез.

1321. Сценою оволоділи аматори : [про обл. огляд-конкурс драмгуртківців, присвяч. 150-річчю від дня народж. Кобзаря] // Вінниц. правда. – 1964. – 31 берез.