Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Т.Г.Шевченко і Вінниччина

М.Присяжнюк про Т.Шевченка

1001. Безсмертя Кобзаря : [до 115-річчя першого вид. «Кобзаря» Т.Шевченка] / М.Присяжнюк // Вінниц. правда. – 1955. – 1 берез.

1002. Вшанування пам’яті Шевченка в Полтаві 1861 р. М.Присяжнюк // Зб. пр. 12-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1964. – С. 241-252.

1003. Над дорогою, в саду… : [про дуб, посадж. у Полтаві 6 трав. 1861 р. в пам’ять про Т.Шевченка] / М.Присяжнюк // Україна. – 1963. – № 9. – С. 20-21.

1004. Панас Мирний і Шевченко / М.Присяжнюк // Зб. пр. 24-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шев-ченка. – К., 1982. – С. 139-155.

1005. Поборник дружби народів: інтернац. звучання творчості Т.Г.Шевченка / М.Присяжнюк // Вінниц. правда. – 1972. – 10 берез.

1006. Попередник Шевченка : [про Є.Гребінку і його роль у творч. біографії Т.Шевченка] / М.Присяжнюк // Вінниц. правда. – 1962. – 2 лют.

1007. «Пригода з «Кобзарем» – художня розповідь Панаса Мирного про життя і творчість Т.Г.Шевченка / М.Ф.Присяжнюк // Дослідження творчості Т.Г.Шевченка : темат. зб. наук. пр. – К., 1992. – С. 154-156.

1008. Символ безсмертя Кобзаря : [вшанув. пам’яті Т.Шевченка в дореволюц. Полтаві] М.Присяжнюк // Зоря Полтавщини. – 1963. – 13 черв.

1009. Слово безсмертне : Т.Г.Шевченко і письм. Вінниччини : [вплив поезії Т.Шевченка на творчість Марка Вовчка, С.Руданського, М.Коцюбинського, Г.Кочура, Я.Шпорти] / М.Присяжнюк // Вінниц. правда. – 1962. – 9 берез.

1010. Таємниця Тарасового дуба [у Полтаві] / М.Присяжнюк // Вінниц. правда. – 1963. – 20 верес.

1011. Творча історія оповідання Панаса Мирного «Пригода з «Кобзарем» / М.Присяжнюк // Великий поборник свободи і гуманізму : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка, 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 16-18.

1012. У братній співдружності : [Т.Шевченко і рос. л-ра] / М.Присяжнюк // Вінниц. правда. – 1951. – 10 берез.

1013. Шевченківські традиції в творчості Панаса Мирного / М.Присяжнюк // Наук. зап. Вінниц. пед. ін-ту. – Вінниця, 1962. – Т. 19. – С. 21-41.

1014. Шляхами безсмертя : Т.Г.Шевченко і Поділля / М.Присяжнюк // Вінниц. правда. – 1974. – 10 берез.

1015. Подолинний, А. Присяжнюк Михайло Федорович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 72.

1016. Прусак, В. «Моя ти зоренько святая!» : (сцен. літ. вечора, присвяч. темі жінки у житті та творчості Т.Г.Шевченка) / В.Прусак // І сценарист, і режисер : (зб. сценаріїв) / уклад. М.Б.Ревенко ; вступ. сл. В.Ф.Циганюка ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2004. – С. 137-158.

1017. Пшук, І. Використання матеріалів історії Поділля при вивченні поеми «Гайдамаки» в школі / І.П.Пшук // Наук. зап. Вінниц. пед. ін-ту. – 1962. – Т. 19. – С. 64-73.

Є.Регушевський про Т.Шевченка

1018. І.Я.Франко про мову Т.Г.Шевченка / Є.Регушевський // Укр. мова і л-ра в шк. – 1961. – № 2. – С. 35-37.

1019. Крим і Шевченко : [пер. і вид. тв. Шевченка кримсько-татар. мовою / Є.Регушевський // Сл. і час. –2003. – № 3. – С. 67-70.

1020. Літературні конференції в Криму : [присвяч. Лесі Українці, Т.Шевченку, 150-річчю створ. Кирило-Мефодіїв. т-ва] / Є.Регушевський // Сл. і час. – 1997. – № 8. – С. 39.

1021. Роль Т.Г.Шевченка в утвердженні в сучасній українській мові літературознавчої термінології / Є.Регушев-ський // Зб. пр. 27-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1987. – С. 21-22 ; Шевченко і розвиток мов та літератур народів СРСР і країн соціалістичної співдружності. – К., 1989. – С. 112-113.

1022. Подолинний, А. Регушевський Євген Семенович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 73-74.

* * *

1023. Рекрут, Я. Слідами Тарасової картини : [про перебув. О.В.Суворова в Тульчині] / Я.Рекрут // Робітн. газ. – 1990. – 29 лип.

1024. Реп’ях, С. «Голос щирої і чесної душі» / С.Реп’ях // Рад. Україна. – 1989. – 4 лют.

1025. Реп’ях, С. Тарасові сліди : (Т.Шевченко на Чернігівщині) / С.Реп’ях // Марево : (Т.Г.Шевченко і жінки) : есе / С.Реп’ях. – Чернігів, 1993. – 131 с.

В.Речмедін про Т.Шевченка

1026. Безсмертя Кобзаря / В.Речмедін // Під прапором ленінізму. – 1974. – № 3. – С. 46-47.

1027. Музей-будинок Шевченка в Києві / В.Речмедін // Біль-шовиц. правда. – 1938. – 8 жовт.

1028. На землі Тарасовій : з щоденника подорожного / В.Речмедін // Україна. – 1959. – № 17. – С. 18-21.

1029. Невмируща пісня Кобзаря / В.Речмедін // Мистец-тво. – 1961. – № 2. – С. 4-5.

1030. Під вечірньою зорею : [враження авт. від перебув. в Орську в дні відзнач. 100-річчя з дня смерті Т.Шевченка] / В.Речмедін // Літ. газ. – 1961. – 19 трав.

* * *

1031. Руснак, І.Є. Тарас Шевченко в житті і діяльності Д.Явор-ницького / І.Є.Руснак // Дивослово. – 1995. – № 5-6. – С. 3-4.

1032. Руснак, І. Традиції Т.Шевченка-сатирика в україн-ській літературі / І.Руснак // Т.Шевченко і загальнолюдські ідеали : тези доп. та повідомл. на обл. міжвуз. наук.-теорет. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка, 19-21 квіт. 1989 р. / Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова та ін. – О., 1989. – Ч. 1. – С. 118-121.

1033. А.Р. [Русов, О.]. К поправкам текста «Кобзаря» Шевченко / О.Русов // Киев. старина. – 1905. – Т. 89. – № 4. – Отд. 2. – С. 28-29.

1034. Русов, А. Коллекция рисунков Т.Г.Шевченко / А.Русов // Киев. старина. – 1894. – Т. 44. – № 2. – С. 182-191.

1035. Русова, С. Віра чи зневір’я : [вплив Т.Шевченка на сусп.-політ. життя в Україні] / С.Русова // Наш шлях. – 1920. – 9 берез. – С. 2.

1036. Русова, С. «Мати» в поезії Шевченка / С.Русова // Дивослово. – 1995. – № 9. – С. 59-60 ; Вибр. пед. тв. / С.Русова. – К., 1996. – С. 285-288.

1037. Рябий, М.О. Наш всенародний : [про Т.Шевченка] / М.О.Рябий // Літ. Україна. – 1988. – 17 берез.

1038. Рябий, М.О. Наш сучасник – Кобзар / М.О.Рябий // Вінниц. правда. – 1988. – 6 берез.

1039. Рябий, M. Перший «Кобзар» у Кукавці / М.Рябий // Вінниц. правда. – 1971. – 18 лип.

1040. Рябий, М.О. Хто так підставив Олександра Домбровського? : [роздуми письм. про святкув. Шевченків. днів у Вінниці] / М.Рябий // 33-й канал. – 2005. – 23 берез. – С. 5.

1041. Сабчук, А. Поетика балад раннього періоду творчості Тараса Шевченка / А.Сабчук // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / ВДПУ ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – Вип. 6. – С. 60-65. – Бібліогр. в кінці ст.

1042. Савченко, С. Іронія і гнів : [про сатиру Шевченка і Гейне] / С.Савченко // Літ. газ. – 1939. – 6 трав.

1043. Савченко, С. Шевченко і світова література : [зарубіж. письм. в житті і творчості Т.Шевченка: Овідій, Гомер, Есхіл, Данте, Шекспір, Гете, Бар’є, Беранже та ін.] / С.Савченко // Рад. літературознавство. – 1939. – № 7. – С. 116-128.

1044. Савченко, С. Шевченко і світова література / С.Сав-ченко // З історії зарубіжних літератур / С.Савченко. – К., 1975. – С. 131-146.

1045. Савчук, Т. Абсолютивно-релятивний потенціал дієслова як домінанта Шевченкового вірша / Т.Савчук // Наук. зап. : зб. наук. пр. Сер. : Філологія / ВДПУ ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2002. – Вип. 4. – С. 79-82.

1046. Сасинович, Е. На землі Тарасовій / Е.Сасинович // Вінниц. правда. – 1960. – 11 берез.

1047. Святелик, В. Поет малює Суворова / В.Святелик // Зоря комунізму. – 1989. – 2 берез.

1048. Сиротюк, М. У сфері художньої Шевченкіани / М.Сиротюк // Зінаїда Тулуб : літ.-критич. нарис / М.Сиротюк. – К., 1968. – С. 146-218.

1049. Скільський, Д. Проблема освітньо-виховного ідеалу в Шевченковій прозі / Д.Скільський // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2000. – № 4. – С. 15-18.

1050. Слободинська, Т.С. Явище синтаксичної синонімії в творах Т.Г.Шевченка / Т.С.Слободинська // Великий поборник свободи і гуманізму : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 p. – Вінниця, 1991. – С. 44-45.

1051. Сметанська, М. Незабутня поїздка [на Чернечу гору] / М.Сметанська // Вінниц. правда. – 1989. – 24 черв.

1052. Її ж. Фольклорні мотиви й образи в циклі поезій Т.Шевченка «В казематі» / М.Сметанська // Великий поборник свободи і гуманізму : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка, 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 7-8.

1053. Її ж. Шевченківські мотиви у поетичному циклі Анатолія Бортняка «Що ми?» / М.Сметанська // Там само. – С. 24-25.

1054. Соломонова, Т.Р. «Кобзар» Т.Г.Шевченка : 150-річчю виходу у світ присвячено : [про вид., яке прикрашає колекцію фонду рідкіс. і цін. видань Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва] / Т.Р.Соломонова // Поділ. книжник : альманах / уклад. Т.Р.Соломонова. – Вінниця, 2011. – Вип. 3. – С. 133-135.

1055. Старовойт, Ю.Л. Бузина на Шевченковому полі / Ю.Л.Старовойт // Знання та освіта : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., м.Вінниця, 25-27 верес. 2012 р. / ВНТУ. – Вінниця, 2012. – С. 117.

А.Стебельська (Шумовська-Стебельська) про Т.Шевченка

1056. Збірник наукових праць Канадського НТШ / ред. Б.Стебельський. – Торонто ; Онтаріо, 1993. – 384 с. : портр. (канад. Наук. т-во ім. Шевченка ; Т. 33). – Зі змісту: Праці А.Стебельської, присвячені Т.Шевченку : Шевченкова молитва. – С. 146-159 ; Шевченко – апостол правди. – С. 160-169 ; Найсильніший голос з могили. – С. 169-171 ; Шевченкове безсмертя. – С. 172-176 ; Шевченкова концепція української держави. – С. 177-186 ; Метафора Шевченкового гніву. – С. 186-194 ; Художні повтори в поезії Шевченка. – С. 195-204 ; Художня ампліфікація в поезії Тараса Шевченка. – С. 205-213.

1057. Родина і Україна : ст., вірші, спогади / А.Стебельська ; уклад.: А.Чайковська, А.Подолинний. – Вінниця : ДП «ДКФ», 2009. – 358 с. – Зі змісту: [Тв. А.Стебельської, присвяч. Т.Шевченку] : Шевченкова молитва. – С. 15-31 ; Шевченко – апостол правди. – С. 32-41 ; Найсильніший голос з могили. – С. 42-43 ; Шевченкове безсмертя. – С. 44-48 ; Шевченкова концепція української держави. – С. 49-57 ; Шевченкові думи про волю. – С. 58-62 ; Святість української мови. – С. 63-66 ; Шевченко і трагічні оптимісти. – С. 67-68 ; Родина і Україна. – С. 81-90 ; Метафора Шевченкового гніву. – С. 91-98 ; Художні повтори в поезії Шевченка. – С. 99-109 ; Художня ампліфікація в поезії Тараса Шевченка. – С. 110-118 ; «Назар Стодоля» Тараса Шевченка : Історична та політична актуальність. – С. 119-121 ; Україна на порозі нового тисячоліття і Шевченкове слово. – С. 122-131.

1058. Енігма, інвектива і сюрреалізм в політичних творах Шевченка / А.Стебельська // Кур’єр Кривбасу. – 2002. – № 146. – С. 160-170.

1059. Шевченко і трагічні оптимісти [ХІХ-ХХ ст.] / А.Стебельська // Сл. і час. – 1994. – № 8. – С. 32-38 ; Визвол. шлях. – 1994. – Кн. 8. – С. 980-993.

1060. Шевченкова концепція Української держави / А.Стебельська // Дивослово. – 2004. – № 3. – С. 13-16.

1061. Шевченкове безсмертя / А.Стебельська // Літ. Україна. – 1994. – 24 лют.

1062. Подолинний, А. Шумовська-Стебельська / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолин-ний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 101.

* * *

1063. Степанюк, В. Тарас Шевченко: прочитання серцем ; Шевченкові роковини, або Нетипові роздуми з приводу / В.Степанюк // З любов’ю-мукою до землі : [зб. на допомогу пед. працівникам] / В.Степанюк. – Вінниця, 2011. – С.103-105.

М.Стрельбицький про Т.Шевченка

1064. Діти Тарасові, діти Ликерині : Сучасник у л-рі. Який він? : [Шевченкознав. інтереси в сучас. л-рі] / М.Стрельбицький // Київ. – 1985. – № 4. – С. 136-140.

1065. «І те, що вимовить не вмію...» : [нотат. про стиль віршів Т.Шевченка] / М.Стрельбицький // Літ. Україна. – 1984. – 22 берез.

1066. «Моє свято чорнобриве...» : [гуманіст. зміст інтим. лірики Т.Шевченка] / М.Стрельбицький // Дніпро. – 1989. – № 3. – С. 128-132.

1067. Триєдиність Шевченкового тексту / М.Стрельбиць-кий // Вінницький альбом’1999. – Вінниця, 2000. – С. 9-13.

1068. Три рівні Шевченкової змістовності / М.Стрельбиць-кий // Наук. світ. – 2004. – № 10. – С. 26 -27.

1069. Поет як носій перевтілень і етносу : [спроба окри-лити феномен Шевченкових «Гайдамаків»] / М.Стрельбицький // Літ. Україна. – 2010. – 2 груд. – С. 7.

1070. Шевченко – поет-інтерпретатор біблійної ідеології. Шлях подолання культурного провінціалізму / М.Стрельбицький // Українська ідейна спадщина у викладанні гуманітарних наук : тези респ. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 1992. – С. 24.

1071. Подолинний, А. Стрельбицький Михайло Петрович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 87-88.

* * *

1072. Тарасюк, Г. На вічнім шляху до Шевченка / Г.Тарасюк // Літ. Україна. – 2005. – 2 черв. – С. 1-2 ; 9 черв. – С. 1-2.

1073. Тарахан-Береза, З. Новицький – дослідник і популяризатор творчості Тараса Шевченка : до 125-річчя від дня народж. вченого / З.Тарахан-Береза // Образотв. мистец. – 1987. – № 5. – С. 31-32.

1074. Тарнашинська, Л. «Автопортрети Шевченка» Романа Лубківського: поліфонія Я-виявів : (до пробл. теорет. осмислення) / Л.Тарнашинська // Шевченкознавство : ретро-спективи і перспективи : зб. пр. Всеукр. (36-ї) наук. Шевченків. конф., 18-19 квіт. 2007 р., [м.Черкаси] / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка, ЧНУ ім. Б.Хмельницького, Черкас. наук. центр. – Черкаси, 2007. – С. 106-117. – Бібліогр. наприкінці ст.

1075. Тельнюк, С. В краю Абая і Тараса / С.Тельнюк // Літ. Україна. – 1966. – 27 верес.

1076. Тельнюк, С. Поки сонце з неба сяє… / С.Тельнюк // Літ. Україна. – 1963. – 10 берез.

1077. Ткачук, П.І. Тарас Шевченко в народній творчості подолян / П.І.Ткачук // Літературне краєзнавство Поділля в системі сучасної освіти: стан, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Вінниця, 22 берез. 2011 р. : зб. наук. пр. : до 100-річн. ювілею ВДПУ ім. М.Коцюбинського / голов. ред. О.М.Куцевол. – Вінниця, 2011. – С. 99-103. – Бібліогр. в кінці ст.

1078. Ткачук, П.І. Шевченкова правда-сила народ розбу-дила : [збірник] / П.І.Ткачук. – Вінниця, 2008. – 95 с.

1079. Травушкін, В. На малюнках – Олександр Суворов : [Т.Шевченко – ілюстратор кн. М.О.Полєвого «Історія Суворова»] / В.Травушкін // Робітн. газ. – 1963. – 24 груд.

1080. Федун, В. До історії спорудження пам’ятника і музею на могилі Т.Шевченка у Каневі / В.Федун // Мол. більшовик. – 1941. – № 3. – С. 103-109.

1081. Фещук, Л. Вивчення поетичних творів Т.Шевченка періоду заслання в 9 класі / Л.Фещук // Великий поборник свободи і гуманізму : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка, 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 51-54.

1082. Фіщенко, Н. «Велика сила прийшла з України…» : («Брейн-ринг» за творчістю Т.Шевченка) / Н.Фіщенко // Урок української. – 2002. – № 8. – С. 42-44.

В.Фурніка про Т.Шевченка

1083. Від «Шакунтали» до «Катерини» : [творчість Т.Шевченка в Індії] / В.Фурніка // В літопис шани і любові : збірник. – К., 1989. – С. 64-68.

1084. Віще слово Тараса в Індії / В.Фурніка // Всесвіт. – 1983. – № 10. – С. 152-163.

1085. Голос друга : розповідь про те, як пер. таміл. мовою Шевченків «Заповіт» / В.Фурніка // Всесвіт. – 1985. – № 3. – С. 151-155.

1086. «Заповіт» мовами народів Індії / В.Фурніка, Б.Хомен-ко // Прапор. – 1987. – № 8. – С. 169-173 ; В сім’ї вольній, новій :

Всесоюз. Шевченків. літ.-мистец. свято / уклад. Ю.І.Стадниченко. – X., 1988. – С. 50-58.

1087. Захоплений індійськими шанувальниками Кобзаря : [про М.Федорова, що здійснював худож. оформл. кн. «Шевченко мовами народів Індії»] / В.Фурніка // Дніпро. – 1989. – № 3. – С. 133-136 : іл.

1088. Індійська Шевченкіана / В.П.Фурніка // Дніпро. – 1985. – № 3. – С. 100-103.

1089. Кобзар за Гімалаями : творчість Т.Г.Шевченка в Індії та Шрі-Ланці / В.П.Фурніка. – К. : Дніпро, 1989. – 310 с. : фото. – Рец.: Хоменко, Б. Нове слово про Шевченка / Б.Хоменко // Педагог. – 1991. – 15 трав.

1090. Махакаві Тарас : [тв. Т.Шевченка в Індії] / В.Фурніка // Літ. Україна. – 1987. – 12 берез.

1091. «Наймичка» під індійським небом / В.Фурніка, Л.Зінчук // Літ. Україна. – 1987. – 1 січ.

1092. Свет Шевченковской поэзии : заметки о творчестве Т.Г.Шевченко в Индии / В.Фурника // Радуга. – 1987. – № 6. – С. 150-151.

1093. Слова віщого Тараса… : поезія Шевченка в Індії / В.П.Фурніка // Літ. Україна. – 1986. – 6 берез.

1094. Тарас Шевченко в літературах Індії / В.Фурніка // Зб. пр. 27-ї наук. Шевченків. конф., Сімф. 12-14 берез. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1989. – С. 264-274.

1095. Тарасова ліра в Еміратах / В.Фурніка // Літ. Україна. – 1989. – 4 трав. – С. 3.

1096. Тарасова «Катерина» в Шрі-Ланці / В.Фурніка // Все-світ. – 1987. – № 3. – С. 165-166.

1097. «Щоденник» тамільською мовою / В.Фурніка, Б.Хоменко // Україна. – 1982. – № 51. – С. 20-21.

1098. Як починалась Шевченкіана в Шрі-Ланці / В.П.Фурніка // В сім’ї вольній, новій : Шевченків. зб. – К., 1986. – Вип. 3. – С. 303-313.

1099. Химич, О.В. Ідейно-естетична та жанрова організація історико-біографічного роману Оксани Іваненко «Тарасові шляхи» / О.В.Химич // Філологічні студії : зб. наук. ст. / ВДПУ ім. М.Коцюбинського ; Ін-т філол. й журналістики. – Вінниця, 2006. – Вип. 4. – С. 269-272.

1100. Хмелевський, Ю. Тарас Шевченко у цифрах : [про деякі дослідж. із життя та творчості Т.Шевченка] / Ю.Хмелев-ський // Тульчин. край. – 2010. – 10 берез.

Б.Хоменко про Т.Шевченка

1101. Він належить світові : [тв. Т.Г.Шевченка у пер. мовами народів світу] / Б.Хоменко // Вінниц. газ. – 1964. – 9 берез.

1102. Голос Кобзаря на эвенском языке / Б.Хоменко // Сов. Чукотка. – 1964. – 1 апр.

1103. «Заповіт» мовами народів Індії / Б.Хоменко, В.Фурніка // Прапор. – 1987. – № 8. – С. 169-173 ; В сім’ї вольній, новій : Всесоюз. Шевченків. літ.-мистец. свято / уклад. Ю.І.Стад-ниченко. – Х., 1988. – С. 50-58.

1104. Нові переклади «Заповіту» [Т.Шевченка] / Б.Хоменко // Літ. Україна. – 1972. – 10 берез ; Вісті з України. – 1972. – 20 квіт.

1105. Образ світового дерева в поезії Т.Г.Шевченка / Б.В.Хоменко // Філологічні студії : зб. наук. ст. / Вінниц. ДПУ ім. М.Коцюбинського, Ін-т філол. і журналістики. – Вінниця, 2003. – Вип. 1. – С. 169-174.

1106. Омріяний образ української держави в поезії Т.Г.Шевченка / Б.В.Хоменко // Філологічні студії : зб. наук. ст. / ВДПУ ім. М.Коцюбинського, Ін-т філол. й журналістики. – Вінниця, 2006. – Вип. 4. – С. 274-276.

1107. Пісня пісень Кобзаря / Б.В.Хоменко // В літопис шани і любові : з6ірник – К., 1989. – С. 44-50.

1108. Священна пісня волі : [про вірш Т.Шевченка «Заповіт»] / Б.Хоменко // Вінницький альбом’1999. – Вінниця, 2000. – С. 5-8.

1109. Стомовний Шевченків «Заповіт» / Б.Хоменко // Наука і культура : Україна. 1976. – К., 1977. – С. 325-334.

1110. Тарас Шевченко в народній творчості Вінниччини / Б.Хоменко // Сучасний погляд на літературу : доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., 26-27 берез. 2001 p. – Вінниця, 2001. – С. 3-15.

1111. Тарас Шевченко і Вінниччина : (біобібліогр. покажч.) / уклад.: Г.Авраменко, Б.Хоменко ; авт. вступ. ст. «Шляхами подільської осені» Б.Хоменко ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тіміря-зєва. – Вінниця, 1991. – 43 с.

1112. Тарас Шевченко і Вінниччина : (біобібліогр. покажч.) / уклад.: Г.Авраменко, О.Кізян, Б.Хоменко ; вступ. ст. «Шевчен-кіана Вінниччини» Б.Хоменко ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, ВДПУ ім. М.Коцюбинського. – 2-ге вид., перероб., допов. – Вінниця, 2004. – 107 с.

1113. У вінок світової слави : [про «Заповіт» Т.Шевченка мовами народів світу] / Б.Хоменко // Сіл. вісті. – 1984. – 11 берез. ; Вісті з України. – 1985. – Берез. (№ 13).

1114. У серці нескореної Чечні : (Т.Г.Шевченко і чечен. л-ра) / Б.В.Хоменко // Філологічні студії : зб. наук. ст. / Вінниц. ДПУ ім. М.Коцюбинського, Ін-т філол. й журналістики. – Вінниця, 2005. – Вип. 3. – С. 199-203.

1115. У храмі рідного слова : ст., нариси та рец. / Б.В.Хоменко. – Вінниця : ДП «ДКФ», 2008. – 255 с. – Зі змісту: [Пр., присвяч. Т.Г.Шевченку] : У дорозі до Шевченка. – С. 3-6 ; Заповіт українського Прометея. – С. 6-18 ; Українське козацтво в поетичній творчості Тараса Шевченка. – С. 18-27 ; Фольклорна атмосфера в повісті Т.Г.Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали». – С. 27-31 ; Шевченкіана Вінниччини. – С. 31-45 ; Шевченкове слово в Якутії. – С. 46-54 ; Тарас Шевченко і комі література. – С. 54-69.

1116. Українське козацтво в поетичній творчості Тараса Шевченка / Б.В.Хоменко // Історичні витоки козацького роду в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. : у 8 ч. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2004. – Ч. 6. – С. 5-12.

1117. Шевченко, Т. «Заповіт» мовами народів світу / Т.Шев-ченко ; уклад., вступ. ст. «Гімн боротьби і братерства», прим. Б.В.Хоменка ; ред. А.О.Білецький. – К. : Наук. думка, 1989. – 248 с. – Рец.: Подолинний, A.M. Заповіт рідному народові і людству / А.М.Подолинний // Нар. творчість та етногр. – 1990. – № 2. – С. 83-84 ; Подолинний, А. Заповітна книга / А.Подолинний // Вінниц. правда. – 1989. – 24 черв.

1118. Шевченкове слово в Якутії / Б.Хоменко // Дніпро. – 1977. – № 3. – С. 134-137.

1119. Подолинний, А. Хоменко Борис Васильович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолин-ний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 93-94.

1120. Борис Хоменко – письменник, літературознавець : біобібліогр. покажч. / уклад.: Г.М.Авраменко, О.І.Кізян ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2003. – 30 с.

1121. Юрчук, О. З далекої Мальти : [про роботу Б.Хоменка над уклад. антол. «Тарас Шевченко «Заповіт» мовами народів світу»] / О.Юрчук // Вільне життя (Тернопіль). – 1987. – 7 листоп.

* * *

1122. Хоменко, К. Вінок акину Таразі / О.Пономаренко, К.Хоменко // Сл. Просвіти. – 2010. – 4-10 берез. (Ч. 9). – С. 10 ; Шевченкіана / уклад.: Л.Голота, Є.Букет. – К., 2011. – 320 с. – (Б-ка «Сл. Просвіти» ; кн. 5). – С. 193-196.

1123. Його ж. «Кавказ» мовами народів світу : [про підгот. унікал. зб. «Т.Шевченко. Поема «Кавказ» у пер. мовами народів світу»] / О.Пономаренко, К.Хоменко // Сл. Просвіти. – 2013. – 11-17 квіт. (№ 15). – С. 12.

1124. Його ж. Тарас Шевченко карачаївською мовою / К.Хоменко // Літ. Україна. – 2003. – 13 берез. – С. 2.

1125. Чечот, М.Т. Великий Кобзар України / М.Чечот // Вінниц. правда. – 1954. – 9 берез.

1126. Чечот, М.Т. Творчість Тараса Шевченка в дослідженнях Івана Франка / М.Т.Чечот // Наук. зап. Вінниц. пед. ін-ту. – Вінниця, 1962. – Т. 19. – С. 45-53.

1127. Чечот, М.Т. Шевченківські ювілеї : [святкув. 100-річчя від дня народж. Т.Шевченка в Єлисаветграді 1914 р.] / М.Т.Чечот // Людина і світ. – 1969. – № 3. – С. 24.

1128. Чорна, Н.В. Уроки в 5-6 класах на тему : «Шевченко – художник» / Н.В.Чорна, Н.О.Іськова, Г.С.Чернишова // Особис-тість в культурі : зб. наук. пр. / ВДПУ ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2001. – С. 194-204.

1129. Шевельов (Шерех), Ю. Микола Ге і Тарас Шевченко : мистець у відмінному контексті / Ю.Шевельов // Сучасність. – 1990. – № 7-8. – С. 99-127.

К.Широцький про Т.Шевченка

1130. Брюллов и Шевченко / К.Широцкий // Укр. жизнь. – 1913. – Кн. 2. – С. 54-59.

1131. Гравюры Т.Шевченко / К.Широцкий // Там само. – 1914. – № 2. – С. 49-57.

1132. Деякі портрети, роблені Т.Шевченком / К.Широцький // Рада. – 1911. – № 76-77.

1133. Заняття Т.Шевченка старовиною / К.Широцький // Там само. – 1911. – № 49.

1134. Ілюстратори Т.Шевченка / К.Широцький // Там само. – 1911. – № 147.

1135. Могила й смерть на картинах Т.Шевченка / К.Широць-кий // Діло (Львів). – 1911. – № 54.

1136. Невеста Т.Шевченко / К.Широцкий ; пер. рос. // Искусство, живопись, графика, художественная печать (Київ). – 1911. – № 2. – С. 70-82.

1137. Нові матеріали для історії перебування Т.Шевченка в Петербурзькій академії художеств / К.Широцький // Зап. Наук. Т-ва ім. Шевченка у Львові. – Л., 1917. – Т. СХІХ-СХХ.

1138. Портретные произведения Т.Шевченко / К.Широц-кий ; пер. рос. // Искусство, живопись, графика, художественная печать (Київ). – 1914. – Янв.-февр. (№ 1-2).

1139. Русалки : (про картину Т.Шевченка) / К.Широцький // Літ.-наук. вісн. – 1914. – Кн. 2. – С. 282-287.

1140. Сама по собі в хаті господиня : (про картину Т.Шевченка) / К.Широцький // Зап. Наук. Т-ва ім. Шевченка у Львові. – Л., 1911. – Т. СІ, кн. І. – С. 101-108 ; іл.

1141. Туреччина в картинах Тар. Шевченка / К.Широцький // Збірник пам’яті Тараса Шевченка (1814-1914) / Укр. наук. т-во (Київ). – К., 1915. – С. 91-98.

1142. Шевченко-художник / К.Широцкий // Рус. библио-фил. – 1914. – № 1. – С. 28-47 ; 9 илл. на 7 табл.

1143. Шевченко як ілюстратор / К.Широцький // Шевчен-ківський збірник. – Пг., 1914. – Т. 1. – С. 90-119.

1144. Яковлева (Полусмаківна), Л. Спомини про Т.Шевченка / Л.Яковлева (Полусмаківна) ; запис К.Широцького // Спогади про Шевченка : [збірник]. – К., 1958. – С. 484-490 ; Літ. Україна. – 2003. – 26 черв. – С. 3.

1145. «Друга половина душі, сповнена життя і радощів» : віртуальна розмова з істориком мистецтва Широцьким, що могла або не могла б відбутися нині – за майже 100 років / К.В.Широцький // Віче. – 2011. – № 5. – С. 68-70.

* * *

1146. Іваневич, Л. Професор Кость Широцький як шевченкознавець / Л.Іваневич // Наук. зап. : [зб. наук. пр.]. Сер. : Історія. / Тернопіл. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Т., 2003. – Вип. 1. – С. 180-185.

1147. Биковський, Л. Бібліографія праць К.В.Широцького // Зб. секції мистецтв. – К., 1921. – С. 137-144.

1148. Подолинний, А. Широцький Костянтин Віталійович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов./ А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 98-99.

1149. Широцький Костянтин Віталійович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 389.

1150. Шубравська, М.М. Шевченко і фольклор Поділля / М.М.Шубравська // Т.Г.Шевченко і Поділля : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка : в 2 ч. – Кам’янець-Поділ., 1989. – Ч. 2. – С. 138-139.

В.Шубравський про Т.Шевченка

1151. Балади Тараса Шевченка / В.Шубравський // Укр. мова і л-ра в шк. – 1980. – № 3. – С. 3-14 ; Вогненне слово Кобзаря : літ.-критич. ст. про Т.Г.Шевченка. – К., 1984. – С. 139-145.

1152. Весільні пісні у творчості Т.Г.Шевченка / В.Шубрав-ський // Нар. творчість та етногр. – 1984. – № 2. – С. 11-19.

1153. Від Котляревського до Шевченка : [пробл. народності в укр. л-рі] / В.Шубравський ; відп. ред. Є.П.Кирилюк ; АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К. : Наук. думка, 1976. – 291 с.

1154. Відзиви на перші видання творів Т.Г.Шевченка / В.Шубравський // Питання шевченкознавства : [зб. наук. пр.]. – К., 1962. – Вип. 3. – С. 48-62.

1155. Датування творів періоду Аральської експедиції / В.Шубравський // В сім’ї вольній, новій : Шевченків. зб. – К., 1986. – Вип. 3. – С. 324-333.

1156. Драматургія Шевченка : [нарис] / В.Шубравський. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Держлітвидав України, 1961. – 119 с.

1157. З мрією про щасливу матір і щасливих дітей / В.Шубравський // Шевченко, Т. Поеми / Т.Шевченко. – К., 1984. – С. 187-193.

1158. На шляху до критичного реалізму : [іст.-побут. драма Т.Шевченка «Назар Стодоля»] / В.Шубравський // Шевченко, Т. Назар Стодоля : драма / Т.Шевченко. – К., 1985. – С. 92-102.

1159. Невідомий автограф [вірша Т.Шевченка «Садок вишневий коло хати»] / В.Шубравський // Культура і життя. – 1985. – 3 берез.

1160. Невідомі статті про Шевченка / В.Шубравський // Зб. наук. пр. 18-ї Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1971. – С. 235-250.

1161. Нове, поглиблене прочитання [Т.Г.Шевченка] / В.Шуб-равський // Дніпро. – 1990. – № 3. – С. 125-128.

1162. Образ волі в поезії Т.Г.Шевченка / В.Шубравський // Зб. пр. 25-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1983. – С. 50-60.

1163. Підсумки і перспективи дослідження проблеми «Т.Г.Шевченко і літератури народів СРСР» / В.Шубравський // Зб. пр. 24-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1982. – С. 36-48.

1164. Поезія гніву і боротьби / В.Шубравський // Шевченко, Т. Три літа : поезії / Т.Шевченко. – К., 1987. – С. 5-17.

1165. Поет народний і великий / В.Шубравський // В літопис шани і любові : збірник. – К., 1989. – С. 26-43.

1166. Про п’ятдесятирічний досвід вивчення Шевченкової спадщини / В.Шубравський // Рад. літературознавство. – 1967. – № 12. – С. 20-30.

1167. Проблема війни і миру в творчості Шевченка / В.Шубравський // Зб. пр. 26-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1985. – С. 51-62.

1168. Спогади про Тараса Шевченка : [збірник] / уклад. і прим.: В.С.Бородіна, М.М.Павлюка ; передм. В.Є.Шубравського. – К. : Дніпро, 1982. – 547 с.

1169. Т.Г.Шевченко і пісня його краю / В.Шубравський // Нар. творчість та етногр. – 1977. – № 3. – С. 43-54.

1170. Творчий метод раннього Т.Г.Шевченка / В.Шубрав-ський // Укр. мова і л-ра в шк. – 1977. – № 3. – С. 32-43.

1171. Титан землі української / В.Шубравський // Рад. шк. – 1989. – № 3. – С. 3-8.

1172. Требуются уточнения : [літ. полеміка про творчість Т.Шевченка] / В.Шубравский // Радуга. – 1991. – № 8. – С. 109-112.

1173. Уроки Шевченкового милосердя / В.Шубравський // Укр. мова і л-ра в шк. – 1991. – № 3. – С. 79-85.

1174. Фальсифікатори його [Т.Шевченка] народності // Вітчизна. – 1987. – № 3. – С. 148-156.

1175. Шевченків епос : [передмова] / В.Шубравський // Шевченко, Т. Поеми та повісті / Т.Шевченко. – К, 1978. – С. 5-10.

1176. Шевченко в критиці другої половини XIX століття / В.Шубравський // Шевченкознавство : підсумки й пробл. / відп. ред. Є.П.Кирилюк ; АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1975. – С. 30-80.

1177. Шевченко в критиці кінця XIX – початку XX ст. / В.Шубравський // Там само. – С. 81-128.

1178. Шевченко в літературному контексті свого часу / В.Шубравський // Укр. мова і л-ра в шк. – 1993. – № 5-6. – С. 3-10.

1179. Шевченко в оцінці Бєлінського: припущення і дійс-ність / В.Шубравський // Літ. панорама, 1988. – К., 1988. – Вип. 3. – С. 137-149 ; Укр. мова і л-ра в шк. – 1988. – № 3. – С. 10-15.

1180. Шевченко і література народів СРСР / В.Шубрав-ський ; АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К. : Вид-во АН УРСР, 1964. – 271 с. – Рец.: Борщевський, В. // Рад. літературознавство. – 1965. – № 10. – С. 86-90.

1181. Шевченко и литературы народов СССР : автореф. дис. … д-ра филол. наук / В.Шубравский ; АН УССР, Ин-т л-ры им. Т.Г.Шевченко. – К., 1966. – 38 с.

1182. Шевченкове слово на сторожі миру / В.Шубравський // Укр. мова і л-ра в шк. – І984. – № 3. – С. 37-39.

1183. Як видаємо Шевченка? : [про тексти Шевченк. тв.] / В.Шубравський // Дніпро. – 1989. – № 3. – С. 42-46.

* * *

1184. Василь Шубравський : [1920-1992. Некролог] / М.Жулин-ський, Г.Сивокінь, В.Дончик та ін. // Сл. і час. – 1993. – № 3. – С. 31. – (Шевченків світ).

1185. Горобець, М. Життя, сповнене творчістю : [про В.Є.Шубравського] / М.Горобець // Вінниц. правда. – 1984. – 15 верес.

1186. Мовчанюк, В.П. Василь Шубравський – дослідник-шевченкознавець / В.П.Мовчанюк // 30-а наук. Шевченків. конф., 27-30 квіт. 1993 р. : тези і матеріали / АН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – С. 148-152.

1187. Петровська, Н. Господар своєї землі : [про відом. шевченкознавця, нашого земляка В.Є.Шубравського] / Н.Петров-ська, Ю.Красноштейн // Комс. плем’я. – 1986. – 12 черв.

1188. Тягульський, В. В скарбницю Кобзаревої спадщини : [шевченкознавчі пр. В.Є.Шубравського] / В.Тягульський // Комс. плем’я. – 1990. – 10 берез.

1189. Подолинний, А. Шубравський Василь Єфремович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 100-101.

1190. Шубравський Василь Єфремович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 393.

* * *

1191. Шульга, І. Промінець нового світла / І.Шульга // Він-ниц. правда. – 1983. – 30 черв. – Рец. на кн.: Сергієнко, Г.Я. Т.Г.Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство / Г.Я.Сергі-єнко. – К. : Наук. думка, 1983.

1192. Шульга, І. Наш Шевченко / І.Шульга // Комс. плем’я. – 1985. – 8 берез.

1193. Шульга, І. Революційна ситуація в Росії 1859-1861 pp. і Т.Г.Шевченко // Доп. та повідомл. Ужгород. ун-ту. – Ужгород, 1961. – С. 51-60. – (Сер. «Філол.», № 6).

1194. Юрова, І. Принципи інтерпретації творчості Т.Шевченка в «Попелі імперії» Юрія Клена / І.Юрова // Зб. пр. Міжнар. (38-ї) наук. Шевченків. конф., 20-21 квіт. 2011 р., [м.Черкаси] : до 197-ї річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка та 150-ї річниці його перепоховання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. облдержадмін., Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевчен-ка. – Черкаси, 2011. – С. 263-270. – Бібліогр. наприкінці ст.

1195. Юхимович, В. Тарас Шевченко в моєму житті… : 22 травня – День повернення пророка в Україну [згадується також про Б.Хоменка як уклад. кн. «Тарас Шевченко. «Заповіт» мовами народів світу»] / В.Юхимович // Освіта. – 2002. – 15-22 трав. – С. 12-14.

1196. Яворівський, В. Буяння настрою і думки : [Шевченків. тематика в тв. графіка С.Караффи-Корбут] / В.Яворівський // Літ. Україна. – 1996. – 4 січ.

1197. Яворівський, В. При Тарасовім світлі : [роль особистості і творчості Т.Шевченка для нащадків] : публіцистич. роздуми // Літ. Україна. – 2002. – 30 трав. – С. 3 ; Урок україн-ської. – 2003. – № 4. – С. 3-5.

1198. Єременко, О. Етико-психологічний аспект образу Т.Шевченка у романі В.Яворівського «Автопортрет з уяви» / О.Єременко // Тарас Шевченко і українська культура ХХІ століття : зб. наук. пр. / НАН України та ін. – Кам’янець-Поділ., 2000. – С. 49-55.

1199. Яковенко, Т. Від серця України – до серця людства : [про міжнар. Шевченків. форум «Від серця Європи до серця України» у Празі] / Т.Яковенко // Вінниц. правда. – 1989. – 24 черв.

1200. Яковенко, Т. Окремі аспекти впливу релігійності Т.Г.Шевченка в період «Трьох літ» / Т.Яковенко, І.Пиндик // Філологічні студії : зб. наук. ст. / ВДПУ ім. М.Коцюбинського, Ін-т філол. й журналістики. – Вінниця, 2006. – Вип. 4. – С. 292-295.

1201. Яковенко, Т. Християнський світогляд Т.Г.Шевченка / Т.Яковенко, І.Пиндик // Філологічні студії : зб. наук. ст. / ВДПУ ім. М.Коцюбинського, Ін-т філол. й журналістики. – Вінниця, 2005. – Вип. 3. – С. 220-222.

1202. Кривонос, Т.В. (Яковенко). Мария Комиссарова – переводчик Т.Г.Шевченко / Т.В.Кривонос (Яковенко) // Вопр. л-ры народов СССР : респ. межвед. науч. сб. – К. ; О., 1984. – С. 162-168.