Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

«І я знов живий світ оглядую…»
До 180-річчя від дня народження С.В. Руданського (1834-1873)

2. Життєвий шлях С.В. Руданського

2.1. Біографія поета

«І сміху щирого, і щирої журби

В твоїй душі було доволі.

У сміхові – бажання боротьби,

А у журбі – бажання волі».

П. Ротач

381.  Боржковський, О. Степан Руданський – художник / О. Боржковський // Пульсуючі джерела. – 2009. – 12 берез. – С. 5.

382.  Віленський, Ю. «І я знов живий світ оглядую…» / Ю. Віленський // Ваше здоров’я. – 2005. – 9-15 груд. – С. 14.

383.  Віленський, Ю. Доктор Боржковський із роду Руданських: слідами предків : [про те, як злилися два старовин. укр. роди – Руданських і Боржковських] / Ю. Віленський // День. – 2010. – 29-30 січ. – С. 7 : портр. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/ru/comment/13028 (дата звернення: 19.02.13). – Назва з титул. екрана.

384.  Віленський, Ю. Г. Сльози й гарт Петрополя : (петербурз. роки життя та творчості Степана Руданського) / Ю. Г. Віленський // Медицина в художніх образах : статті. – Д., 2009. – Вип. 7. – C. 127-141.

385.  Вінюкова, В. Степан, Іван і Марія : [драм. історія кохання С. Руданського і М. Княгницької] / В. Вінюкова // Прапор перемоги. – 2005. – 15 січ.

386.  Волошенюк, І. З родинного гнізда Руданських : [з життя родини С. Руданського] / І. Волошенюк // Вінниччина. – 2001. – 26 верес. – С. 6. – (Спец. вип. «Хочу все знати»).

387.  Ворон, П. На батьківщині С. Руданського / П. Ворон // Рада. – 1907. – 13 лип.

388.  Герасименко, В. Життєвий і творчий шлях С. Руданського / В. Герасименко // Тв. / С. Руданський. – К., 1962. – С. 3-39.

389.  Герасименко, В. Нові матеріали до біографії С.В. Руданського / В. Герасименко // Зап. іст.-філол. від. ВУАН. – К., 1924-1925. – Кн. 5. – С. 20-24.

390.  Герасименко, В. Новознайдений лист С.В. Руданського до брата / В. Герасименко // Зап. іст.-філол. від. ВУАН. – К., 1926. – Кн. 7/8. – С. 404-407.

391.  Герасименко, В. Степан Руданський / В. Герасименко // Тв. / С. Руданський. – К., 1965. – С. 74-80.

392.  Герасименко, В. Степан Руданський / В. Герасименко // Україна. – 1946. – № 2. – С. 34-35.

393.  Дорофєєва, Н. Руданський Степан Васильович / Н. Дорофєєва // Видатні постаті України : біогр. довід. / Г.В. Щокін, М.Ф. Головатий, В.А. Гайченко та ін. ; МАУП, Кн. палата України. – К., 2004. – С. 646-650.

394.  Дорош, І.А. Село Хомутинці – демографічний зріз першої пол. ХІХ ст. : родина священиків Руданських : генеалогія роду / І.А. Дорош // Поділ. старовина : наук. зб. до 90-річчя Вінниц. обл. краєзн. музею. – Вінниця, 2008. – Вип. 4. – С. 159-170.

395.  За рядком документа… : [особисті док. С. Руданського: заява про вступ до Петербурз. медико-хірург. акад., свідоцтво про народж., атестат та ін.] // Степанові Руданському / відп. ред. М. Потупейко ; редкол.: Ю. Грош, В. Зінченко, Г. Зленко, Б. Хоменко. – О., 1968. – С. 217-224.

396.  [Комаров, М.] Одесит. Степан Васильович Руданський : (деякі знадоби до його біографії) / [М. Комаров] // Зоря. – 1886. – № 5. – С. 78-79 ; № 6. – С. 94-95.

397.  Кримський, А. До життєпису Степана Руданського : [з нагоди 50-ї річниці смерті поета] / А. Кримський // Зап. іст.-філол. від. ВУАН. – К.,1925. – Кн. 5. – С. 41-63 ; Тв. : в 5 т. / А. Кримський. – К., 1972. – Т. 2. – С. 559-581.

398.  Кримський, А. Знадоби для життєпису Степана Руданського (1834-1873) / А. Кримський, М. Левченко ; вступ. ст. С. Єфремова. – К., 1926. – 244 с. – (Зб. іст.-філол. від. № 19, вип. 1).

399.  Кримський, А. Нові знадоби для життєпису Степана Руданського : спомини та матеріали, що їх опублік. 1925-1929 рр. в «Зап. іст.-філол. від.ВУАН» В. Герасименко, П. Горянський, М. Левченко, Е. Оксман, В. Отамановський, М. Хращевський та С. Якимович / А. Кримський, М. Левченко. – К. : Всеукр. Акад. Наук, 1929. – 86 с. – (Зб. іст.-філол. від. ВУАН ; № 19, вип. 2).

400.  Куций, Л. «Всміхається Руданському нове тисячоліття» : [про життєв. і творч. шлях поета] / Л. Куций // Вінниц. газ. – 2009. – 16 січ. – С. 12.

401.  Левченко, М. Спомини про С. Руданського, записані 1906 p. / М. Левченко // Зап. іст.-філол. від. ВУАН. – К., 1929. – Кн. 25. – С. 79-89.

402.  Левченко, М. Уривок із щоденника С. Руданського / М. Левченко // Нові знадоби для життєпису Степана Руданського / А. Кримський, М. Левченко.– К., 1929. – С. 18-20.

403.  Леонідова, Л. Там, де вчився Руданський : [м. Шаргород] / Л. Леонідова // Ленін. плем’я. – 1959. – 28 серп.

404.  Малиновський, М. «І я знов живий світ оглядую…» : [про життя і творчість поета] / М. Малиновський // Прапор перемоги. – 1989. – 5 січ.

405.  Малиновський, М. Поет, лікар, громадянин : [нові факти з життя поета] / М. Малиновський // Комс. плем’я. – 1989. – 24 серп.

406.  Маніленко, П. Внучатий племінник Степана Руданського : [О. Боржковський – відомий краєзнавець] / П. Маніленко // Вінниц. газ. – 2004. – 16 груд. – С. 5.

407.  Нагребецький, А.Н. Шаргородський період життя С. Руданського / А.Н. Нагребецький // Шлях крізь віки : нариси історії навч. закл. Шаргородщини / А.Н. Нагребецький. – Вінниця, 2006. – С. 35-36 ; Шаргородщина. – 2007. – 19 трав. – С. 3.

408.  Оксман, Е. Новознайдений лист С.В. Руданського / Е. Оксман // Зап. іст.-філол. від. ВУАН. – К., [1927]. – Кн. 15. – С. 199-200.

409.  Отамановський, В. До питання про рід поета С. Руданського / В. Отамановський // Зап. іст.-філол. від. ВУАН. – К., 1929. – Кн. 25. – С. 119-123.

410.  П[ознан]ський, Б. До біографії Ст. Руданського / Б. П[ознан]ський // Зоря. – 1886. – № 8. – С. 135.

411.  Поліщук, В. На батьківщині поета / В. Поліщук, В. Кобець // Ленін. плем’я. – 1962. – 3 жовт.

412. Присяжнюк, М. Повій, вітре / М. Присяжнюк // Вінниц. правда. – 1967. – 15 серп.

413.  Рабенчук, В. Тернова доля Степана Руданського / В. Рабенчук // Літ. Україна. – 2006. – 19 січ. – C. 7 : портр.

414.  Сарахан, М. Нова адреса Степана Руданського : [про поетів-демократів С. Руданського (1834-1873) та А. Свидницького (1834-1871), їх проживання в 50-і роки ХІХ ст. у Гайвороні. Є фото] / М. Сарахан // Вінниччина – 2004. – 15 трав. – С. 6. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).

415.  Світозар. На батьківщині С.В. Руданського / Світозар // Червон. край. – 1924. – 30 трав.

416.  Скоморовський, В. «І я знов живий світ оглядую…» / В. Скоморовський // Культура і життя. – 2003. – 19 лют. – С. 7.

417.  Скорський, М. Руданський у Кам’янці-Подільському / М. Скорський // Рад. Поділля. – 1969. – 20 груд.

418.  Сокур, В. Коли народився Руданський? : [про розбіжність в датуванні дня народж. С. Руданського] / В. Сокур // Літ. Україна. – 1974. – 10 груд.

419.  Співець життя народного : [з біогр. С. Руданського] // Войовн. атеїст. – 1963. – № 5. – С. 43-44.

420.  Станович, М. Такий знаний – і настільки невідомий Руданський : [невідомі стор. життя] / М. Станович // Подолія. – 1994. – 6 січ.

421.  Степан Руданський (1834-1873) // Людина і світ. – 1969. – № 1. – С. 26.

422.  Степан Руданський : [оповістка про смерть поета] // Правда. – 1873. – № 21. – С. 727.

423.  Хоменко, Б.В. Руданський Степан Васильович : [біогр. довід. про фольклориста, етнографа С.В. Руданського, уродженця с. Хомутинці Калинівського р-ну] / Б.В. Хоменко // Вінниччина фольклорна : довідник / уклад.: А.М. Подолинний, Т.О. Цвігун. – Вінниця, 2004. – С. 65-67.

424.  Хращевський, М. Руданський в оповіданнях своїх родичів та інших людей / М. Хращевський // Зап. іст.-філол. від. ВУАН. – К., 1929. – Кн. 25. – С. 124-132.

425.  Щерба, М. Військовий лікар Олексій Боржковський : нащадок роду, який є окрасою нашої нації : [правнучатий небіж С. Руданського] / М. Щерба // Ваше здоров’я. – 2006. – 25 серп. – С. 12-13.

426.  Щербацкая, М. Аллея в центральном парке – кто все эти люди? / М. Щербацкая // 20 хвилин. – 2013. – 31 лип. – С. 16-17 : кол. фотогр. – Зі змісту: Степан Руданский : [коротка біогр. довід.].

427.  Юрчишина, О. Внуку Руданського – 75 : [нащадок С. Руданського – О.В. Боржковський] / О. Юрчишина // 33 канал. – 2009. – 2 груд. – С. 4.

428.  Юрчишина, О. Духовна спадщина лікаря Боржковського : [75 літ виповнилось О.В. Боржковському, нащадку роду С.В. Руданського, досліднику та популяризатору творчості поета] / О. Юрчишина // Крим. світлиця. – 2010. – 1 січ. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=8328 (дата звернення: 18.02.13). – Назва з титул. екрана.

429.  Юрчишина, О. На Дністрових кручах : [про перебування С. Руданського у м. Могилеві-Поділ. Вінниц. обл.] / О. Юрчишина // Прапор перемоги. – 2003. – 4 жовт.

430.  Юрчишина, О. Руданський в Кам’янці-Подільському [Хмельниц. обл.] / О. Юрчишина // Прапор перемоги. – 2002. – 7 верес. – С. 3.

431.  Якимович, С. Причинки до біографії Степана Руданського / С. Якимович // Наш шлях. – 1920. – 21 черв. ; Русалка Дністровая : літ.-краєзн. зб. / голов. ред. М. Каменюк. – Вінниця, 2013. – С. 173-175.

432.  Якимович, С. Спомини Софії Руданської, Степанової братової / С. Якимович // Зап. іст.-філол. від. ВУАН. – К., 1929. – Кн. 25. – С. 102-104.

433.  Янчевська, В. Нев’януча квітка поетового кохання : [до М. Княгницької] / В. Янчевська // Крим. світлиця. – 2004. – 11 черв. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=2080 (дата звернення: 18.02.13). – Назва з титул. екрана.

434.  Ярущак, В. Був поет Степан Руданський : [про життєв. і творч. шлях відом. поета-гумориста] / В. Ярущак // Вінниц. газ. – 2010. – 12 січ. – С. 6.

435.  Яценко, Т.І. Життя і творчість Степана Руданського – лікаря і письменника / Т.І. Яценко, Т.В. Продайко // Медицина в художественных образах : [Л-ра. Изобр. искусство. Архитектура. Кинематограф. Обычаи и обряды] : сб. ст. – Донецк, 2002. – С. 219-228.

2.2.Кримські роки поета-гумориста (1861-1873 )

«А чим-то полудень мене порадує? Чи синє море мене загартує, чи, може, ізнов іржею покриє, сточить, обезсилить? А Кримськії гори чи новим здоровлям, чи гробом наділять?»

С. Руданський

436.  Афанасьева, А. На крымской земле / А. Афанасьева // Курорт. газ. – 1973. – 5 мая.

437.  Барская, Т. «А чем-то полудень меня порадует?» : [про крим. період життя і творчості С. Руданського] / Т. Барская // Крым. газ. – 1994. – 18 янв.

438.  Барская, Т. За брата-человека : [С. Руданський в Ялті] / Т. Барская // Курорт. газ. – 1964. – 5 янв.

439.  Барская, Т. Родина «Дальних стран» / Т. Барская // Сов. Крым. – 1984. – 22 янв.

440.  Бережной, В. Степан Руданский – украинский поэт, лечивший крымчан / В. Бережной // Здоров’я. Події. Час. – 2009. – 14-20 січ. – С. 5 : фотогр.

441.  Бойко, И. Крым в украинской литературе : [в т.ч. про С. Руданського] / И. Бойко // Крым. – 1958. – № 18. – С. 107-115.

442.  Герасименко, В. Степан Руданский в Крыму / В. Герасименко // Соч. / С. Руданский. – Симф., 1963. – С. 317-334.

443.  Гуменюк, В.І. Степан Руданський (1834-1873) / В.І. Гуменюк // Крим. мотиви в новій укр. л-рі (ХІХ ст.). – Сімф., 2006. – С. 196-209.

444.  Гурьянова, Н. Поэт и гражданин / Н. Гурьянова // Сов. Крым. – 1984. – 6 янв.

445.  Дегтярев, П. Выдающийся украинский поэт-демократ / П. Дегтярев // Крым. правда. – 1973. – 2 мая.

446.  Дегтярев, П. Крымские годы поэта-демократа / П. Дегтярев // Слава Севастополя. – 1984. – 7 янв.

447.  Єфімов, А. Почесний громадянин Ялти / А. Єфімов // Крым. изв. – 2011. – 19 мая. – С. 4 : портр.

448. Єфімов, А. Слово невгасиме : [ялтин. період життя укр. поета] / А. Єфімов // Крым. изв. – 2012. – 12 янв. – С. 4 : ил.

449. Ефимов, А. Талантливый украинский поэт и врач: Степан Васильевич Руданский / А. Ефимов // Брега Тавриды. – 2011. – № 3/4. – С. 250-256 : фото.

450. Зленко, Г. Степан Руданський – шлях до Ялти : [верес.-жовт. 1861 р.] / Г. Зленко // Сл. і час. – 1999. – № 1. – С. 46-49.

451. Зленко, Г. «У нас тепер і цар, і цариця...» : з хроніки ялтин. побутування С. Руданського / Г. Зленко // Кур’єр Кривбасу. – 2000. – № 128. – С. 93-98.

452. Калугин, Ю. Дар Руданского Ялте / Ю. Калугин // Курорт. газ. – 1960. – 18 октяб.

453. Киндрачук, О. Песня далекая-близкая / О. Киндрачук // Крым. правда. – 1986. – 3 янв.

454. Киричок, П.М. Они любили этот край : [С. Руданський і Ялта] / П.М. Киричок // Правда Украины. – 1992. – 14 мая.

455. Киричок, П.М. Руданський у Ялті : [штрихи до біогр. поета] / П.М. Киричок // Рад. літературознавство. – 1980. – № 1. – С. 77-81.

456. Киричок, П.М. Степан Руданський і Крим / П.М. Киричок. – Сімф. : Всеукр. інформ.-культур. центр, 2004. – 48 с.

457. Киричок, П. «Чем-то полудень меня порадует?» : [С.В. Руданський в Криму. 1861-1873 рр.] / П. Киричок // Крым. правда. – 1984. – 6 янв.

458. Клинченко, В. Руданський в Ялті / В. Клинченко // Літ. газ. – 1956. – 2 серп.

459.  [Коваленко, Г.] Гетьманець, Г. Коло могили сироти [в Ялті] / [Г. Коваленко] // Маяк. – 1913. – № 34. – С. 3-4.

460.  Кочерга, С.О. Степан Руданський [Електронний ресурс] / С.О. Кочерга // Південний берег Криму в житті і творчості українських письменників ХІХ ст. / С.О. Кочерга ; Крим. держ. гуманітар. ін-т. – Ялта, 2001. – Режим доступу: http://ruthenia.info/txt/kochergas/metod.html (дата звернення: 18.02.13). – Назва з титул. екрана.

461.  Криштоф, Е. «Повій, вітре, на Вкраїну…» : [перебування поета в Криму] / Е. Криштоф // Сто рассказов о Крыме / Е. Криштоф. – Симф., 1978. – С. 117-120.

462. Левченко, М. Нові матеріали про перебування С. Руданського в Ялті з pp. 1866-1869 / М. Левченко // Зап. іст.-філол. від. ВУАН. – К., 1929. – Кн. 23. – С. 239-245.

463. Лученко, Н. «Хороша она, негодная, да дорого жить» / Н. Лученко // Крым. газ. – 2004. – 6 янв.

464. Молчанова, Л. Невже тільки хмаронька? : поет і час / Л. Молчанова // Крим. світлиця. – 2008. – 11 січ. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=5473  (дата звернення: 18.02.13). – Назва з титул. екрана.

465.  Никаноркин, А. Три художника : [зв’язок з Ялтою В. Калинникова, Ф. Васильєва і С. Руданського] / А. Никаноркин // Курорт. газ. – 1965. – 1 сент.

466. Панченко, В. Під сонцем Криму, під сліпучим оком… / В. Панченко // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2001. – № 6. – С. 21-28. – Зі змісту: [С. Руданський в Криму]. – С. 24-25.

467. Панченко, В. Ялтинський «поетолікар» : крим. хроніки Степана Руданського / В. Панченко // День. – 2007. – 27 жовт. – С. 7 : фотогр. – Електрон. версія. – Режим доступу : http://www.day.kiev.ua/uk/article/istoriya-i-ya/yaltinskiy-poetolikar  (19.02.13). – Назва з титул. екрана.

468.  Поклад, Н. «Хіба хмаринонька заплаче дощем по мені» / Н. Поклад // Шлях перемоги. – 2003. – 2 квіт.

469.  Попкова, Є. Кримські стежки Степана Руданського / Є. Попкова // Крим. світлиця. – 2008. – 25 січ. – С. 9-10. – (Джерельце).

470.  Савельев, С. Три имени славних : [про перебування в Криму Л. Українки, М. Коцюбинського і С. Руданського] / С. Савельев // Зап. лит. следопыта / С. Савельев. – М., 1969. – С. 38-68.

471.  Сандул, В. С.В. Руданський і Ялта / В. Сандул // Прапор перемоги. – 1992. – 11 січ.

472.  Синюков, М. «А ти, дубе, кріпись…» : [С. Руданський в Ялті] / М. Синюков // Степанові Руданському / відп. ред. М. Потупейко ; редкол.: Ю. Грош, В. Зінченко, Г. Зленко, Б. Хоменко. – О., 1968. – С. 80-85.

473. Скрипник, І. Поет і лікар : [С. Руданський і Крим] / І. Скрипник // Пам’ять століть. – 2008. – № 4. – С. 143-145.

474.  Степан Руданський і український Крим : [розвідки, тв., бібліографія] / [упоряд. Ю. Іванченко ; вступ. ст.: П.М. Киричок, Ю.Я. Іваніченко]. – Сімф. : СМД, 2012. – 223 с.

475.  Страшний, В. Дух Руданського над Ялтою витає / В. Страшний // Вінниччина. – 2002. – 2 жовт. – С. 4. – (Спец. вип. «Хочу все знати»).

476.  Студецький, М. Нелегкою дорогою : [С. Руданський в Криму] / М. Студецький // Вінниц. правда. – 1976. – 29 лют.

477.  Сухоруков, В.Н. Руданский Степан Васильевич / В.Н. Сухоруков // Крым в лицах и биогр. / В.Н. Сухоруков [уклад.]. – Симф., 2007. – С. 299-301.

478.  Сьогобочний, Г. Могила-сирота : [С.В. Руданського в Ялті] / М. Сьогобочний // Ілюстров. Україна. – 1913. – № 21/22. – С. 10-11.

479.  Хохряков, Ю. Степан Руданський : [ялтин. період життя] / Ю. Хохряков // Сов. Крым. – 1989. – 3 мая.

480.  Хращевський, М. З ялтинської доби в житті С. Руданського / М. Хращевський // Зап. іст.-філол. від. ВУАН. – К., 1929. – Кн. 23. – С. 239.

481.  Хращевський, М. Ще нові дані до ялтинської біографії Руданського / М. Хращевський // Зап. іст.-філол. від. ВУАН. – К., 1929. – Кн. 25. – С. 105-118.

482.  Шамайда, Т. Нострадамус із Ялти / Т. Шамайда // Україна молода. – 2003. – 13 трав. – С.12.

483.  Шева, О. Крим в українській літературі : [є про С. Руданського] / О. Шева. – Сімф. : Кримвидав, 1963. – 126 с.

484.  Юрчишина, О. Пропозиція міського лікаря : знайдена чернетка С.В. Руданського від 16 берез.1869 р. : [С. Руданський – авт. статуту акціонер. компанії з побудови базару в Ялті] / О. Юрчишина // Прапор перемоги. – 2002. – 18 трав. – С. 6.

485.  Якимова, Н. Жизнь привязала к полуострову песни и романсы / Н. Якимова // Первая Крымская. – 2008. – 11-17 июля.

486.  Януш, А. Руданский – историк Крыма / А. Януш // Курорт. газ. – 1975. – 12 дек.

487.  Януш, А. Тайну хранил архив : [ С. Руданський в Ялті] / А. Януш // Курорт. газ. – 1975. – 26 марта.

488.  Януш, О. Перший метеоролог Ялти / О. Януш // Прапор перемоги. – 1996. – 24 лип.

489.  Януш, О. Степан Руданський – історик і археолог Криму / О. Януш // Вінниц. відом. –1997. – 15 січ. – С. 3.

490.  Януш, О. Степан Руданський у Ялті / О. Януш // Крим. світлиця. – 1994. – 6 січ.

2.2.1. С.В. Руданський – лікар-гуманіст

«Ялтинці любили Руданського-лікаря за безкорисливість, людяність та простоту у поводженні з хворими. Він завжди вмів утішити хворого, підбадьорити, підняти настрій».

В. Герасименко

491.  Верхратский, С. Первые городские врачи и первые больницы на Украине / С. Верхратский // Очерки истории мед. науки и здравоохранения на Украине / С. Верхратский ; под. ред.: В.Д. Петрова, В.Д. Братуся, К.Ф. Дупленко. – К., 1954. – 437 с. – Зі змісту: [Про С.В. Руданського-лікаря]. – С. 149.

492.  Віленський, Ю. «Тільки хмаронька заплаче дощем по мені» : Степан Васильович Руданський (1834-1873) великий народний поет і видатний лікар / Ю. Віленський // Мистецтво лікування. – 2008. – № 1. – C. 128.

493.  Дедишина, Л. Степан Руданський – лікар і поет / Л. Дедишина // Фармацевт-практик. – 2006. – № 6. – С. 75-77.

494.  Зленко, Г. Коли помер Амвросій Метлинський? : [епізод з життя С. Руданського-лікаря в Ялті] / Г. Зленко // Сл. і час. – 1999. – № 1. – С. 60-62.

495.  Киричок, П. Був у Ялті лікар / П. Киричок // Літ Україна. – 1984. – 5 січ.

496.  Киричок, П.М. «Городовой врач Ялты» / П.М. Киричок // Крым. правда. – 1979. – 24 марта ; Изв. Крым. респ. краевед. музея. – 1993. – №.4. – С. 29-35.

497.  Киричок, П. Міський лікар Ялти : [про перебування С. Руданського в Ялті у 1861-1973 рр.] / П. Киричок // Золоті ворота. – 1993. – № 5. – С. 25-38.

498.  Лікарський збірник : до 80-ліття від дня народж. П. Пундія / засн. Є. Озаркевичем у 1898 р. – Л. ; Чикаго, 2003. – 743 с. – Зі змісту: [Про С. Руданського]. – С. 147, 184, 598, 599, 602, 603, 641, 648.

499.  Павленко, Р.І. Степан Руданський – гуманіст, лікар, поет / Р.І. Павленко // Мед. вести. – 1999. – № 1. – С. 49.

500.  Павленко, Р.І. Степан Руданський – гуманіст, лікар, поет / Р.І. Павленко // Журн. практ. лікаря. – 2004. – № 4. – С. 82-84.

501.  Проект о преобразовании Ялтинского больничного отделения / С. Руданский // Крим. світлиця. – 2001. – 6 лип.

502.  [Руданський Степан] // Українські лікарі : біобібліогр. довід. : в 2 кн. / П. Пундій ; голов. ред. Я. Ганіткевич. – Л., 1994. – Кн. 1: Естафета поколінь національного відродження. – С. 204-205.

503.  Руданський Степан Васильович // Визначні імена в історії української медицини / О. Грандо. – К., 1997. – С. 311.

504.  [С.В. Руданський – лікар] // Матеріяли до історії української медицини : [в 2 т.] / ред.-упоряд. М. Семчишин. – Чикаго, 1988. – Т. 2. – С. 166-168.

505.  Скрипник, І. Поет і лікар / І. Скрипник // Іст. календар -`98 : наук.-попул. та літ. альм. – К., 1997. – Вип. 4. – С.134-135; Пам’ять століть. – 2008. – № 4. – С. 143-146.

506.  Степан Руданський // Лікарі Вінниччини / О. Голяченко. – Т., 1999. – С. 13-17.

507.  Степан Руданський // Лікарі Вінниччини / О.М. Голяченко.– 2-е вид, випр. – Т., 2004. – С. 10-13.

508.  [Степан Руданський] // Історія української медицини в датах та іменах / Я. Ганіткевич. – Л., 2004. – С. 223.

509.  Тишко, Ф. Від перса Абу Алі Ібн Сіни до українського Степана Руданського – дорога в 1200 літ / Ф. Тишко // Українознавство. – 2006. – № 2. – С. 70-74. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.ualogos.kiev.ua/text.html?id=296&number=59&category=2  (дата звернення: 18.02.13). – Назва з титул. екрана.

510.  Український добротворець Степан Руданський // Medix. Anti-Aging. Антиэйджинг. Антистаріння. – 2011. – № 4. – C. 70-71.

511.  Юрчишина, О.А. Подолянин Степан Руданський – фундатор системи охорони здоров’я, предтеча соціальної медицини Південного берега Криму / О.А. Юрчишина // Подільські джерела : альманах / голов. ред. Л. М. Загородня. – Вінниця, 2013. – № 5 : Вінниччина медична. Під знаком Червоного Хреста. – С. 101-112.

512.  Юрчишина, О. Степан Руданський – санітарний батько Ялти : 3 трав. минуло 134 р. з дня смерті С.В. Руданського (1834-1873) / О. Юрчишина // Крим. світлиця. – 2007. – 4 трав. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=4740  (дата звернення: 19.02.13). – Назва з титул. екрана.

513.  Юрчишина, О. Санітарний батько Ялти / О. Юрчишина // Пульсуючі джерела. – 2008. – 12 верес. – С. 1, 3.

514.  Януш, А. Верность долгу : [про С. Руданського як ялтин. міськ. лікаря, організатора мед. б-ки у краї] / А. Януш, Е. Байдюк // Курорт. газ. – 1973. – 5 мая.

515.  Януш, О. Степан Руданський – лікар і науковець / О. Януш // Крим. світлиця. – 1997. – 30 трав.

516.  Януш, О. Хронологічна таблиця : лікар. діяльн., громад. діяльн., дослід. діяльн. [С. Руданського] / О. Януш // Крим. світлиця. – 1994. – 6 січ.