Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

«І я знов живий світ оглядую…»
До 180-річчя від дня народження С.В. Руданського (1834-1873)

1.7. С.В. Руданський – перекладач

«Знавець багатьох мов, [С. Руданський] збагатив українську літературу перекладами з німецької, польської, чеської, російської, грецької, сербської та римської літератури».

Б. Хоменко

299. Ніч у ніч : [вірш] / Б. Радичевич ; пер. із серб. С. Руданського // Основа. – 1861. – № 2. – С. 52-53 ; Правда. – 1868. – № 23. – С. 271 ; Співомовки / С. Руданський. – К., 1985. – С. 537-538.

300.  Омирової Іліяди : [вільн. пер. з Гомера] / Гомер ; пер., перед. сл. С. Руданський // Правда. – 1872. – № 2. – С. 49-58 ; № 3. – С. 97-105.

301.  Енеянка / Вергілій ; пер. з латин. С. Руданського // Правда. – 1874. – № 5. – С. 193-196.

302.  Іліада : [вільн. пер. з Гомера] / Гомер ; пер. С. Руданський // Правда. – 1875. – № 1. – С. 41-45 ; № 2. – С. 41-45 ; № 7. – С. 249-252.

303.  Демон : поема Лермонтова / М. Лермонтов ; пер. С. Руданський // Правда. – 1875. – № 19. – С. 745-749 ; № 20. – С. 785-789 ; № 21. – С. 825-829 ; № 22. – С. 865-868.

304.  Іліада : [вільн. пер. з Гомера] / Гомер ; пер. С. Руданський // Правда. – 1876. – № 1. – С. 3-7 ; № 2. – С. 45-49 ; № 3. – С. 85-89.

305.  Іліада : [вільн. пер. з Гомера] / Гомер ; пер. С. Руданський // Правда. – 1877. – № 2. – С. 41-46 ; № 3. – С. 81-86 ; № 10. – С. 353-359 ; № 11. – С. 401-407 ; № 16. – С. 593-598 ; № 17. – С. 633-637 ; № 18. – С. 673-679.

306.  Ігорь Сіверський ; Пресливля й співомовки / пер. С. Руданський // Зоря. – 1896. – № 15. – С. 296-298 ; № 16. – С. 311-314 ; № 17. – С. 335-337 ; № 18. – С. 353-356.

307.  Слово о полку Ігоревім у віршованих перекладах / [пер. й переспіви: Т. Шевченка, М. Максимовича, С. Руданського та ін.]. – Відень : Накладом Заг.-Укр. Культур. Ради, 1915. – 55, [1] с. – (Воєнна б-ка Культурної Ради). – У тексті використана старослов. графіка. – На тит. арк. назва та назва сер. парал. нім., укр.

308.  Демон : поема Лермонтова / М. Лермонтов ; з великорус. мови пер. Руданський і Гетьманець // Тв. : в 3 т. / С. Руданський ; ред. П.Й. Колесник. – К., 1973. – Т.2 : Співи. Переклади та переспіви. Листи. – С. 306-333.

309.  Омирова війна жаб з мишами // Тв. : в 3 т. / С. Руданський ; ред. П.Й. Колесник. – К., 1973. – Т. 2 : Співи. Переклади та переспіви. Листи. – С. 298-305.

310.  Омирова Ільйонянка / Гомер ; пер. С. Руданського // Тв. : в 3 т. / С. Руданський ; ред.: А.О. Білецький, П.Й. Колесник (голова) та ін. – К., 1973. – Т. 3. – С. 7-404.

311. Старочеські співи з Краледворського рукопису і других / пер. С. Руданський // Тв. : в 3 т. / С. Руданський ; ред. П.Й. Колесник. – К., 1973. – Т. 2 : Співи. Переклади та переспіви. Листи. – С. 250-293.

312.  Ігор Сіверський / пер. С. Руданський // Слово о полку Ігоревім : давньорус. текст і ритміч. пер. / упоряд. та прим. О. Мишанича ; іл., макет та худож. оформл. В. Лопати. – К., 1989. – С. 69-92.

313.  Ільйонянка : [урив. пер. з давньогрец.] / Гомер ; пер. С. Руданський // Тисячоліття. – К., 1995. – С. 278-281.

314.  Псалом 136 : [21 берез. 1858 р.] / пер. С. Руданський // Усі тв. в одному томі / С. Руданський. – К., 2005. – С. 17.

***

315.Баглай, Й.О. Перекладацька спадщина С. Руданського в оцінці І.Я. Франка і проблеми еквіметричності / Й.О. Баглай // Укр. літературознавство : міжвід. респ. зб. – Л., 1970. – Вип. 9. – С. 104-110.

316.Белецкий, А. Переводная литература на Украине : [йдеться, зокрема, про пер. «Іліади», здійсн. С.В. Руданським] / А. Белецкий // Красн. сл. – 1929. – № 2. – С. 90.

317.Білецький, О. «Ільйонянка» – перший повний український переклад Гомерової «Іліади» / О. Білецький // Тв. : у 3 т. / С. Руданський. – К, 1973. – Т. 3. – С. 405-418.

318.Білецький, О. Зібрання праць : у 5 т. Т. 2. Українська література ХІХ – поч. ХХ ст. / О. Білецький ; упоряд. та прим. М.Л. Гончарук ; ред. М.Є. Сиваченко. – К. : Наук. думка, 1965. – 671 с. – Зі змісту: [Про пер. С. Руданським «Іліади» Гомера]. – С. 544.

319. Герасименко, В. Перекладницька діяльність С. Руданського / В. Герасименко // Наук. зап. Сер. філол. / Наук.-дослід. ін-т педагогіки. – 1956. – Т. 4., вип.1. – С. 251-276.

320.Глинський, І. Перекладач слов’янських поетів [С. Руданський] / І. Глинський // Літ. Україна. – 1973. – 8 трав.

321. Глинський, І. Польською музою натхненний : [про пер. С. Руданського з пол. мови] / І. Глинський // Вінниц. правда. – 1973. – 28 черв.

322. Глинський, І. Степан Руданський – перекладач «Іліади» / І. Глинський // Україна. – 1982. – № 1. – С. 15.

323. Грош, Ю. Автор перекладу – Степан Руданський : [про пер. «Слова о полку Ігоревім»] / Ю. Грош // Прапор перемоги. – 1982. – 25 листоп.

324. Дорошкевич, О. Література стародавнього періоду (ХІ-ХІІІ ст.) : [про пер. з церковнослов., рос., в т. ч. С. Руданським] / О.Дорошкевич. – 2-е вид. – [К.] : Вид. т-во «Криниця», [1919]. – 222 с.

325. Заславский, И.Я. Лермонтов и Украина : лит.-критич. очерк / И.Я. Заславский. – К. : Дніпро, 1989. – 349 с. – Зі змісту: [Про пер. укр. мовою С.В. Руданським тв. М.Ю. Лермонтова]. – С. 176-184.

326. Заславский, И.Я. Поэтическое наследие М.Ю. Лермонтова в украинских переводах / И.Я. Заславский. – К. : Вища шк., 1973. – 167 с. – Зі змісту: [Про пер. С. Руданським укр. мовою тв. М. Лермонтова, в т. ч. «Демона»]. – С. 35-41.

327. Заславский, И.Я. Пушкин и Украина / И.Я.Заславский. – К. : Вища шк., 1982. – 151 с. – Зі змісту: [Про. тв. «Олег – князь Київський» С. Руданського та «Песни о Вещем Олеге» О. Пушкіна]. – С. 118-119.

328.Зеров, М. До перекладу «Іліади» / М. Зеров // Поезії / С. Руданський. – X., 1927. – С. 3-5.

329.Зеров, М. До перекладу «Іліади» / М. Зеров // Укр. письменство / М. Зеров ; уклад. М.М. Сулима. – К., 2003. – С. 569-571.

330. Зорівчак, Р. Український художній переклад, як націєтворчий чинник : [в т.ч. про пер. укр. мовою «Іліади» С. Руданським] / Р. Зорівчак // Літ. Україна. – 2005. – 13 січ. – С. 7.

331. Історія українсько-російських літературних зв’язків : у 2 т. / редкол.: Н.Є. Крутікова (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 1987. – [Про С. Руданського як пер. див.: Імен. покажч. до томів].

332. Костікова, І.І. Вивчення «Слова о полку Ігоревім» в Україні у 1970-1990-х рр. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 : [дослідж. пер. С. Руданським «Слова о полку Ігоревім»] / І.І. Костікова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Каразіна. – Х., 2000. – 20 с.

333. Москаленко, М. Нариси з історії українського перекладу / М. Москаленко // Всесвіт. – 2006. – № 1/2. – С. 172-190. – Зі змісту: [Переклад. діяльн. С. Руданського]. – С. 178-179.

334.Москаленко, М. Тисячоліття : пер. у державі слова / М. Москаленко // Всесвіт. – 1993. – № 9/10. – С. 113-127. – Зі змісту: [Про С. Руданського як перекладача]. – С. 120-121.

335.Неборячок, Ф.М. О.С. Пушкін українською мовою / Ф.М. Неборячок. – Л. : Вид-во Львів. ун-ту, 1958. – 206 с. – Зі змісту: [Про пер. С. Руданського з О. Пушкіна]. – С.11, 28, 52-55.

336.Охріменко, П. Дослідник і перекладач «Слова о полку Ігоревім» / П. Охріменко // Степанові Руданському / відп. ред. М. Потупейко ; редкол.: Ю. Грош, В. Зінченко, Г. Зленко, Б. Хоменко. – О., 1968. – С. 136-139.

337.  Охріменко, П. Цінні надбання нашої літератури / П. Охріменко // Степанові Руданському / відп. ред. М. Потупейко ; редкол.: Ю. Грош, В. Зінченко, Г. Зленко, Б. Хоменко. – О., 1968. – С. 140-142.

338.  Рильський, М.Т. Пушкін українською мовою : аналіз пер. дорев. і рад. поетів // М.Т. Рильський / Зібр. тв. : у 20 т. / М.Т. Рильський. – К., 1987. – Т. 16. – С. 212-217. – Зі змісту: [Порівняння пер. «Песни о вещем Олеге» О. Пушкіна і «Олег – князь Київський» С. Руданського]. – С. 213.

339.  Страшкевич, В. Сто рядків Вергілієвої «Енеїди» / В. Страшкевич // Степанові Руданському / відп. ред. М. Потупейко ; редкол.: Ю. Грош, В. Зінченко, Г. Зленко, Б. Хоменко. – О., 1968. – С. 143-144.

340.  Стріха, М. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням / М.Стріха. – К. : Факт : Наш час, 2006. – 344 с. – Зі змісту: [Переклад. діяльн. С. Руданського]. – С. 97, 114-117, 244.

341.  Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті : в 5 т. Т. 1, 4, 5. / відп. ред. Г.Д. Вервес. – К. : Наук. думка, 1987-1994. – [Про С. Руданського як пер. див.: Покажч. імен до цих томів].

342.  Яковенко, Т.В. Степан Руданський як дослідник і перекладач «Слова о полку Ігоревім» / Т.В. Яковенко, Н.С. Радзівлюк // Філол. студіі : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2006. – Вип. 4. – С. 295-297.

343.  Якубський, Б. Гейне в новому українському перекладі : [йдеться і про пер. С.Руданського] / Б. Якубський // Літ.-наук. вісн. – 1919. – Кн. 1. – С. 123.