Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

«І я знов живий світ оглядую…»
До 180-річчя від дня народження С.В. Руданського (1834-1873)

1.5. Твори для дітей

«З наймолодших своїх років я знав і любив поезію Руданського. Я сміявся, читаючи його «співомовки», а пізніше мене потрясла строга й страшна простота його лірики».

М. Рильський

224. Лубенець, Т.Г. Читанка : перша кн. після граматки : з 60 мал. : [вміщ. тв. для дітей С. Руданського] / Т.Г. Лубенець. – К. : Тип С.В. Кульженко, 1883. – 124 с.: іл. – На с. 113-123 текст паралел. кирил.

225. Вовк, собака і кіт : казка / С. Руданський ; мал. П. Лапина. – [К.] : Вернигора, 1918. – 15 с.

226. Рідні колоски. Ч. 2. Читанка для молод. кл. гімназії : [є тв. С. Руданського] / зложила О. Тешенко ; з рис. та мал. худож.: М. Бураченка, М. Жука, В. Старицької, П. Холодного та Т. Шевченка. – [К.] : Вид. Т-ва Шк. Освіти. [Друк. Київ. Союзу Установи Дріб. Кредиту, 1918]. – 288 с.

227. Слово. Зб. 2. Мати : хрестоматія для читання в шк. : [є тв. С. Руданського]. – Черкаси : Вид-во. Кооп. «Допомога школі» Черкас. повіт. вчит. спілки, 1920.

228. Читанка : друга кн. для читання, з мал. : скл. за методою виховал. читання : [включ. тв. С. Руданського] / [уклад.] Т.Г. Лубенець. – 3-е вид., перероб. – К. : Друкар, 1922. – 127, [1] с. : мал.

229. Вибір з творів / С. Руданський. – Л. : Для школи і дому, 1927. – 37 с.

230. Переслів’я / С. Руданський. – К. : Дитвидав, 1958. – 31 с.

231. Старий вовк / С. Руданський. – К. : Дитвидав, [1958]. – 12 с.

232. Пан та Іван в дорозі : вірші для молодш. шк. віку / С. Руданський ; іл. А. Базилевича. – К. : Дитвидав УРСР, 1960. – 152 с.

233. Переслів’я : для молодш. та серед. шк. віку / С. Руданський ; іл. А. Базилевича. – К. : Веселка, 1966. – 15 с.

234. Вовки : байка для дошк. віку / С. Руданський ; іл. В. Легкобит. – К. : Веселка, 1967. – 16 с. : іл.

235. Добре торгувалось : вибр. тв. / С. Руданський ; передм. О. Непорожнього. – К. : Веселка, 1967. – 167 с.

236. Пан та Іван в дорозі / С. Руданський ; мал. А. Базилевича. – К. : Веселка, 1967. – 16 с.

237. Вовки : байка для дошк. віку / С. Руданський. – К. : Веселка, 1968. – 12 с.: іл.

238. Вовки : байки для дошк. віку / С. Руданський ; іл. П. Вишняк. – К. : Веселка, 1971. – 15 с. : іл.

239. Добре торгувалось : вибр. тв. / С. Руданський ; редкол. В.Я. Андрущенко та ін. ; передм. О. Непорожнього. – К. : Веселка, 1972. – 131 с.

240. Переслів’я : поезія для молодш. шк. віку / С. Руданський ; худож. А. Базилевич. – К. : Веселка, 1973. – 28 с. : іл.

241.   Степан Руданський (1834-1873) : [вірші, пісні, співомовки] / С. Руданський // Українська дожовтнева поезія : вибр. тв. для серед. шк. віку / упоряд., вступ. ст. Н.А. Калениченко ; худож. М.І. Компанець. – К., 1978. – С. 111-123.

242. Лев і пролев : вірші для дітей серед. і ст. шк. віку / С. Руданський ; упоряд. і авт. вступ. ст. Т. І. Комаринець ; худож. І.М. Крислача. – Л. : Каменяр, 1980. – 126 с. : іл.

243. Пан та Іван в дорозі : казка для молодш. шк. віку / С. Руданський ; [мал. А.Д. Базилевича]. – К. : Веселка, 1980. – 16 с. : іл.

244. Преслів’я : віршов. небилиці для молодш. шк. віку / С. Руданський ; мал. А.Д. Базилевича. – К. : Веселка, 1982. – 28 с.

245. [Твори для дітей] / С. Руданський // Веселка : антол. укр. л-ри для дітей : у 3 т. – К., 1984. – Т. 1: Тв. дожовт. періоду. – С.179-185.

246. Старий вовк : вірші для дошк. віку / С. Руданський ; худож. А. Василенко. – К. : Веселка, 1985. – 16 с.: іл.

247. Небилиці : віршов. небилиці : для молодш. шк. віку / С. Руданський ; худож. А. Базилевич. – К. : Веселка, 1988. – 27, [1] с. : іл.

248. Преслів’я : вірші, небилиці для молодш. шк. віку / С. Руданський ; худож. А. Базилевич. – К. : Веселка, 1988. – 27 с. : іл.

249. Співомовки / С. Руданський // Дніпрова хвиля : хрестоматія нововвед. тв. до шк. програм. – К., 1990. – С. 441-445.

250. Співомовки : для молодш. шк. віку / С. Руданський ; худож. А. Базилевич. – К. : Веселка, 1992. – 39 с. : іл.

251. Старий вовк : казка / С. Руданський ; худож. С. Харчук. – К. : Преса України, 1993. – 17 с.

252.  Співомовки ; Іст. поеми / С. Руданський // Рід. сл. : укр. дит. л-ра : хрестоматія : у 2 кн.– К., 1999. – Кн. 1. – С. 234-241.

253. Руданський Степан / С. Руданський // Укр. сатирикон : зб. сатир. та гумор. тв. укр. письм. : для ст. шк. віку / упоряд., передм. та прим. Ю. Цекова ; худож. І. Вишинський. – К., 2000. – С. 260-272. – Зміст: [Гуменний; Лошак; Добре торгувалось; Полотно; Пан і Іван в дорозі; Треба всюди приятеля мати; Розумний панич; Лист; Слабий зуб; Жалібний дяк; Варвара].

254. Скілько душ ; Еге, гай ; Не мої ноги ; Наука ; Вовки ; Добре торгувалось ; Лист ; Старий вовк ; Гей, бики! / С. Руданський // Дивосвіт «Веселки» : антол. л-ри для дітей та юнацтва : у 3 т. – К., 2004. – Т. 1. – С. 214-219.

255.  Козак і король : співомовки, лірика, байки : [для молодш. та серед. шк. віку] / С. Руданський ; [упоряд. і передм. Л. Слободянюк]. – К. : Школа, 2008. – 158, [1] с. : іл. – (Хрестоматія школяра).

256.  Співомовки козака Вінка Руданського / С. Руданський ; іл. К. Лавро. – К. : Вид-во І. Малковича «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 2008. – 128 с.

257.  Співомовки козака Вінка Руданського / С. Руданський ; [ред.-упоряд. І. Малкович]. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2009. – 255, [1] с. : іл.

258.  Цар Соловей ; Лев і циган / С. Руданський // Цар Соловей : в 2 т. : літ. казки укр. письм. / упоряд. П.Ф. Бондарчук. – Донецьк, 2011. – Т. 1. – С. 32-123. – (Укр. літ. казки).

259.  Переслів’я [Електронний ресурс] : віршов. небилиці / С. Руданський // Весела абетка : [веб-сайт] / ідея та наповнення М. Владзімірський. – Електрон. текст і граф. дані. – Севастополь, 2002-2013. – Режим доступу: http://abetka.ukrlife.org/rudd.htm  (дата звернення: 18.02.13). – Назва з титул. екрана.. –