Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

«І я знов живий світ оглядую…»
До 180-річчя від дня народження С.В. Руданського (1834-1873)

1. Видання творів С. В. Руданського

«Ст. Руданський належить, без сумніву, до найбільше талановитих українських поетів серед тих, що появилися по смерті Шевченка».

І. Франко

1.1.Твори

1.    Твори Степана Руданського : у 7 т. / С. Руданський. – Л. : Виданнє М. Комара. Коштом вид. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1895-1903.

Т. 1. : Пісні, приказки, прислів’я, байки, заголовки «Співомовок» / [передм., прим. М. Комара [М.Ф. Комаров]. – 1895. – 192 с., 1 арк. портр. – Зміст: [Козацькі ксьондзи; Смерть козака; Перекусіть, пане!; Піп на пущі; Чорт; Kuracja od oczu; Страшний суд; Набожний ксьондз ; [Решта друкувалися раніш]. – В кн. також пер. віршів з пол. та ст. А.Ю. Кримського «Увага до перегляду» про твори С.В. Руданського. – Бібліогр.: Бібліогр. показчик тв. С. Руданського / зібрав М.К. [М.Ф. Комаров]. – С. 167-174.

Т. 2 : [Твори за 1851-1857 рр.] / впорядкував [з передм. та прим.] А. Кримський. – 1896. – 278 с.– В кн. також пер. вірша з пол.

Т. 3 / впорядкував В. Лукич. – 1897. – 184 с. – Зміст: Що рабин робив; Тополя; Верба; Купці; Сама учить; Сповідь; Піп і ксьондз; Мазур на сповіді; Миша; Тілько допечи!; Війна; Мало не ригаю; Скачі, Мікалай!; На вада пой ; [Решта друкувалися раніш].

Т. 4 / впорядкував [та авт. передм.] В. Лукич. – 1897. – 263 с. – Бібліогр.: вид. В. Лукича. – C. 2-4 обкл.

Т. 5 / впорядкував [та авт. передм.] А. Кримський. – 1899. – 210 c. – В кн. також пер. з чес.

Т. 6 : Омирова Ільйонянка : [Гомерова Іліада]. Ч. 1. Збірки [пісні] 1-12 / [Гомер ; пер. С.В. Руданський] ; з передм. Івана Франка. – 1903. – ХІХ, 299, [1] с. : табл. – Кожній збірці [пісні] передує анот.

Т. 7 : Омирова Ільйонянка [Гомерова Іліада]. Ч. 2. Збірки [пісні] 13-24 / [Гомер ; пер. С.В. Руданський]. – 1903. – 313 с.

2.  Твори Степана Руданського. Т. 1 / С. Руданський ; [передм. «Степан Руданський» О.Г. Лотоцького]. – К. : Друк. П. Барського, 1902. – IV, 267, V c. : фотогр. – Рец.: М. К[омаров] // Літ.-наук. вісн. – 1902. – Т. 18, кн. 5. – С. 25-27.

3.  Твори Степана Руданського : у 7 т. / С. Руданський. – 2-е вид. – Л. : Коштом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1908-1912.

Т. 1 / [передм. «Степан Руданський» О.Г. Лотоцького]. – Кам’янець-Поділ. : Дністер. Друк. Св[ято]-Троіцького Брацтва, 1911. – V, IV, 217 с., 1 арк. портр., 1 арк. іл. –Зміст: [Поеми, вірші, байки, пер. «Слова о полку Ігоревім» за назвою «Ігорь Сіверський», пер. вірша Г.А. Бюргера «Безнадія» та чес. народ. пісень].

Т. 2 / впорядкував [та авт. передм.] А. Кримський. – 1908. – 278 с.

Т. 3. – 1908. – 180 с. – Рец.: Гнатюк, В. [Рец. на т. 1-3] // Літ.-наук. вісн. – 1908. – Т. 43, кн. 7. – С. 187-188.

Т. 4 / впорядкував [та авт. передм.] Василь Лукич. – 1908. – Х., 260 с., 1 арк. табл. – Зміст: [Вірші, поеми, драма «Чумак» та пер. «Слова о полку Ігоревім» за назвою «Ігор Сіверський»]. – На окр. арк.: Рід князів, котрих споминає співа [«Ігор Сіверський»].

Т. 5 / впорядкував [авт. передм., прим.] А. Кримський. – 1910. – 200 [2] с.

Т. 6 : Омирова Ільйонянка [Гомерова Іліада]. Ч. 1. Збірки : [пісні] 1-12 / [Гомер ; пер. та поясн. С.В. Руданського] ; з передм. І. Франка. – 1912. – ХІХ, 299, [1] с. : табл.

Т. 7 : Омирова Ільйонянка [Гомерова Іліада]. Ч. 2. Збірки : [пісні] 13-24 / [Гомер ; пер. та поясн. С.В. Руданського]. – 1912. – 314 [1] с.

4.  Твори Степана Руданського : у 3 т. / С. Руданський. – Л. : Накладом Т-ва «Просьвіта». Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1912-1914. – (Руска письменність ; кн. 9., т. 1).

Т. 1. – 1912. – 456 с. – В кн. також пер. віршів Б. Радичевича, Я. Бюргера, пол., чес. народ. пісень, «Краледворського рукопису», укр. народ. оповідання й легенди у запису С.В. Руданського та передм. Стефан Руданьский» (без підпису).

Т. 2. – 1913. – 456 с. : іл. – Зміст: [Поеми, вірші, байки, драма «Чумак», пер. «Слова о полку Ігоревім» під назвою «Ігор Сіверський», пер. поем М.Ю. Лермонтова «Демон», Вергілія Енеїда під назвою «Енеянка», комедії Гомера «Війна мишей і жаб» та ст. Ю.С. Романчука «Степан Руданський і єго твори»].

Т. 3: Омирова Ілияда [Гомерова Іліада] : [пісні] 1-24 / [Гомер ; пер. та поясн. С.В. Руданського]. – 1914. – 480 с. : портр.

5.  Твори Степана Руданського / С. Руданський. – Вид. 3-є. – Л. : Коштом Наук. т-ва ім. Шевченка, 1917. – 192 с.

6.  Твори / С. Руданський ; вступ. ст. В.Я. Герасименка. – К. : Держ. вид-во худож. л-ри, 1956. – 317 с.

7.  Твори / С. Руданський ; впоряд., підгот. текстів, вступ. ст. та прим. В.Я. Герасименка. – К. : Держ. вид-во худож. л-ри, 1959. – 672 с. : іл., портр.

8. Твори / С. Руданський ; впоряд., підгот. текстів, вступ. ст. та прим. В.Я. Герасименка. – К. : Держ. вид-во худож. л-ри, 1962. – 664 с.

9.  Твори / С. Руданський ; вступ. ст. та прим. В.Я. Герасименка. – К. : Дніпро, 1965. – 622 с.

10.  Твори : у 3 т. / С. Руданський ; упоряд. та прим. О.В. Мишанича ; редкол.: П.Й. Колесник (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 1972-1973.

Т. 1 : Пісні. Приказки. Байки. Небилиці. Співи. – 1972. – 547 с.

Т. 2 : Співи. Переклади та переспіви. Листи. – 1973. – 410 с.

Т. 3 : Переклад «Іліади» / упоряд. та підгот. текстів О.Д. Пономарева. – 1973. – 447 с.

11. Твори / С. Руданський ; іл. А. Василенко. – К. : Дніпро, 1978. – 262 с. : іл.

12. Твори / С. Руданський ; упоряд. та авт. передм. Б.В. Хоменко. – О. : Маяк, 1997. – 204 с.

13. Твори : Співомовки. Пісні. Приказки. Байки. Небилиці / С. Руданський ; Л. Яхно (упоряд. і авт.передм.). – К. : Київ. правда, 2005. – 399 с.

14.  Усі твори в одному томі / С. Руданський ; [уклад., авт. передм. Г. Латник]. – К. ; Ірпінь : Перун, [2005]. – 518, [1] с. : іл. – (Літ. класики України) (Поет. поличка «Перуна»).

15.  Усі твори в одному томі / С. Руданський ; [уклад., авт. передм. Г. Латник]. – К. ; Ірпінь : Перун, [2007]. – 518, [1] с. – (Поет. поличка «Перуна»). 

1.2. Збірки творів, тематичні збірники

«Руданський був одним з вельми небагатьох малоросійських поетів недавнього часу зі справжнім талантом та зі спробами торкнутися нових тем, а не тільки тих, які заїздили попередники й наслідувачі Шевченка».

М. Драгоманов

16.     Співомовки / С. Руданський ; видав Н-й Г-ъ Волинський [О. Пчілка]. – К. : Тип. С.В. Кульженко, 1880. – 72 с. – Зміст: Моя смерть; До дуба; Пісня («Голе, голе моє поле...»); П’яниця; Пісня («Згадай мене, мила...»); Пісня («Звела мене не біда...»); Полюби мене; Бодай тебе; Заєць; Господар хати; Сміх; Господь дав; Верства; Вітер і колька; Змисний лях; Надгорода; Храбрий лях; Баран; Славная конина; Циган на сповіді ; [Решта друкувалися раніше].

17.     Поетичні твори Степана Руданьского / С. Руданський. – Л. : Накладом Е. Олесницкого : [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського], 1885. – 61 [2] с. – (Руско-укр. б-ка ; [№] 14). – В кн. також пер. вірша Т. Ленартовича «Ластівка» й серб. народ. пісень та ст. «Степан Руданьскій» (без підпису).

18.     Дещо з творів Степана Руданського / С. Руданський. – Л. : Коштом и заходом т-ва «Просвіта» : Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1896. – 63, [1] с. : портр. – (Т-во «Просвіта» ; ч. 195, рік 1896, кн. 8). – В кн. також ст. (без підпису) Степан Василевич Руданьскій.

19.     Співомовки / С. Руданський. – Коломия : Галиц. накладня Я. Оренштайна, [1905]. – 144 с.

20.     Козаки у Стефана Руданського : [вірші] / С. Руданський ; з поясн. В. Будзиновського. – Л. : Накладом В. Будзиновського : Заг. Друк., 1906. – 51 [3] с.

21.     Павло Полуботок : збірник. – Л. : Коштом і заходом т-ва «Просвіта», 1907. – 32 с. – Зміст: [Павло Полуботок : поема / С. Руданський ; За вольности України : [стаття] / Я. Весоловський ; Вуси : гумореска / О. Стороженко].

22.     Веселі вірші / С. Руданський. – Л. : Накладом укр. академ. молодіж. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1908. – 16 с. – (Дешева б-ка ; ч. 1).

23.     Співомовки / С. Руданський. – К. : Час. [Друк. 1-ої Київ. друк. спілки, 1909]. – 20 с. – (Вид-во «Час». Сер. 4, № 40). – Бібліогр.: Вид. т-ва «Просвіта», вид-ва «Час»: с. 3-4 обкл.

24.     Співомовки : з портр. авт. / С. Руданський ; зі вступом Н.Н. [Б.С. Лепкий] – Коломия : Галиц. накладня Я. Оренштайна : [Друк. А. Кисїлевського і Ски, 1909]. – 95 с. – 144 с. : портр. – (Заг. б-ка; № 15/16). – Рец.: Гнатюк, В. // Літ.-наук. вісн. – 1909. – Т. 48, кн. 12. – С. 629-630.

25.     Веселі вірші / С. Руданський. – Л. : Просьвіта, [1912]. – 32 с.

26.     Співомовки / С. Руданський. – К. : Час, 1912. – 20 с.

27.     Повна збірка веселих віршів Степана Руданського / С. Руданський ; вступ. ст. О. Лотоцький. – Джерзі Ситі : З друк. «Свобода», 1915. – 282 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/910/file.pdf (дата звернення: 26.04.13). – Назва з титул. екрана.

28.     Наука : [поезії]. – Катеринодар : Вид. Кубан. Укр. Т-ва «Просьвіта» : Друк. Братів Розіних, 1917. – 4 с. : портр. – (Кубан. Укр. Т-во «Просьвіта» ; № 4).

29.     Співомовки / С. Руданський. – Л. : Коштом і заходом Т-ва «Просьвіта», 1917. – 32 с., 1 портр. – (Просьвітні листки ; ч. 45).

30.     Приказки і байки Степана Руданського / С. Руданський. – Л. : Наклад. Т-ва «Просьвіта», 1917. – 32 с. – (Просьвітні листки ; ч. 47).

31.     Збірник віршів : у 3 кн. / С. Руданський. – О. : [Друк. Т-ва Селян. Самоосвіти], 1918.

[Кн.] 1. – 16 с. – (Вид-во «Селян. Самоосвіта» ; № 4). – В кн. також біогр. відомості про авт.

Кн. 2. – 16 с. – (Вид-во «Селян. Самоосвіта» ; № 5).

Кн. 3. – 16 с. – (Вид-во «Селян. Самоосвіта» ; № 6).

32.     Історичні поеми / С. Руданський ; [передм. В.М.]. – К. : Весна, 1918. – 139 с.

33.     Лірика ; Співомовки та Байки / С. Руданський ; Гурток учителів Ушиц. повіту. – Н. Ушиця на Поділлю, 1918. – 78 с. – Зміст: Жид на чатах; Невинний Мошко; Московська ікра; Москаль на волах та ін.

34.     Приказки на москалів та німців / С. Руданський. – О. : Народ. стяг, 1918. – 23 с.

35.     Співомовки / С. Руданський ; біогр. начерк [«Степан Руданський» написав Юх. Мих. [М.В. Семенко]. – К. : Вид. Т-ва «Грунт» : [Друк. колиш. Ц[ентр] Укр. Кооперат. К[ом]], 1918. – 64 с. : портр. – (Народ. Б-ка ; № 1).

36.     Старий вовк ; Український і польський кіт : байки С. Руданського / С. Руданський ; ред. В. Тодосів ; іл. П. Лапин. – К. : Т-во «Вернигора» : Проліски. Друк. «Друкарь Пол.», 1919. – 13 [3] с. : мал. – (Т-во «Вернигора» ; ч. 18).

37.     Твори з історії України / С. Руданський. – Кам’янець на Поділлю : Дністер, 1919 [на обкл. 1920]. – 48 с.

38.     Козацька вдача : [зб. приказок і байок] / С. Руданський. – Кам’янець-Подільськ : Дністер : Друк. Поділ. губ. народ. управи, 1920. – 12 с.

39.     Вибір з поезій. Ч. 1 / Стефан Руданській ; [передм. «Стефан Руданській» В.Б.]. – Ужгород : Книгопечатня Акціонер. Т-ва «Уніо», 1921. – (Вид-во Т-ва «Просвіта» в Ужгороді ; ч. 3). – 32 с.

40.     Співомовки : (вибір) / С. Руданський. – Л. : Наклад. Т-ва «Просвіта», 1921. – 46 [2] с., 1 портр. – (Народня б-ка Просвіти ; ч. 8).

41.     Співомовки. Ч. 2. Про попів та на богів / С. Руданський. – К. : [Київ. друк.], 1926. – 64 с.

42.     Співомовки : (вибр. тв.) / С. Руданський. – [X.] : Рух, 1926. – 309 с.

43.     Співомовки / С. Руданський. – К. : Час, 1926. – 74 с.

44.     Вибір із творів / С. Руданський. – Л. : Наклад книгарні Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1927. – 80 с.

45.     Поезії / С. Руданський ; вибір і ст. В.Я. Герасименка. – X. : Книгоспілка, 1927. – 196 с.

46.     Співомовки / С. Руданський ; упоряд. та передм. Ю. Меженка. – К. : Час, 1927. – 74 с. : портр.

47.     Співомовки / С. Руданський. – [Х.] : Укр. робітник, [1928]. – 30 с.

48.     Співомовки / С. Руданський ; ред. і вступ. ст. В. Герасименка. – К. : Сяйво, [1928?]. – 254 с. – (Дешева б-ка Красного письменства).

49.     Вибрані твори / С. Руданський ; [ред., вступ. ст. І. Кулика]. – К. ; X. : Держлітвидав, 1937. – ХIV, 278 с., 1 л. портр.

50.     Вибрані поезії / С. Руданський ; упоряд., вступ. ст. Л. Бойка ; за ред.: О.І. Білецького, М.П. Бажана, Л.С. Первомайського [та ін.]. – К. : Рад. письм., 1941. – 208 с. : портр. – (Б-ка поета ; № 23).

51.     Співомовки / С. Руданський. – Х. ; К. : Укрдержвидав, 1943. – 127 с.

52.     Співомовки / С. Руданський. – Краків ; Л. : Укр. вид-во, 1944. – 109, [3] с. – (Книжка для всіх ; ч. 4-5).

53.     Співомовки : вибір / С. Руданський. – Париж : Ардан, 1945. – 48 с. – (Б-ка «Життя і слово» ; ч. 4).

54.     Співомовки : (вибр. тв.) / С. Руданський. – Регенсбург : Вид. Спілки «Укр. мистец.», 1946. – 63 с. – (Укр. клясика).

55.     Вибрані поезії. Кн. [1, 2, 3] / С. Руданський. – О., 1948. – 48 с.

56.     Вибрані твори / С. Руданський ; вступ. ст. Б. Гур’єва. – К. : Держлітвидав УРСР, 1949. – 158 с.

57.     Співомовки / С. Руданський ; іл. В. Слищенка. – К. : Держлітвидав УРСР, 1950. – 45 с.

58.     Вибрані гуморески-співомовки / С. Руданський. – Пряшів : Вид. культ. союзу укр. трудящих, 1952. – 82, [4] с.

59.     Сатиричні вірші / С. Руданський ; [іл. М. Фомічов]. – Л. : Кн.-журн. вид-во, 1953. – 44 с.

60.     Співомовки / С. Руданський. – К. : Держлітвидав України, 1953. – 32 с.

61.     Співомовки : байки, балади та іст. поеми / С. Руданський. – Нью-Йорк, 1956. – 309 с.

62.     Співомовки про попів, ксьондзів та рабинів / С. Руданський. – К. : Держлітвидав України, 1957. – 47 с.

63.     Співомовки / С. Руданський. – К. : Держлітвидав України, 1960. – 45 с.

64.     Співомовки / С. Руданський. – К. : Держлітвидав УРСР, 1962. – 199 с.

65.     Співомовки / С. Руданський ; іл. Ю.В. Северина. – К. : Дніпро, 1966. – 157 с. : іл.

66.     Співомовки / С. Руданський. – К. : Дніпро, 1968. – 160 с.

67.     Вибране / С. Руданський ; вступ. ст. В.Я. Герасименка ; мал. Ю.В. Северина. – К. : Дніпро, 1969. – 230 с. – (Шкіл. б-ка).

68.     Поезії / С. Руданський ; [упоряд. текстів, вступ. ст. і прим. П. Колесника]. – К. : Рад. письм., 1969. – 287 с., 1 арк. портр. – (Б-ка поета).

69.     Співомовки С. Руданського [Ізоматеріал] : [к-т з 9 пошт. листівок] / С. Руданський ; худож. Ю.В. Северин. – К. : Мистецтво, 1969. – 1 обкл. – Рец.: Шепель, І. У кожнім вірші – міх сміху // Сіл. вісті. – 1969. – 9 серп.

70.     Співомовки / С. Руданський ; худож. А. Базилевич. – К. : Дніпро, 1974. – 159 с.

71.     Співомовки / С. Руданський ; іл. А. Базилевича. – К. : Днiпро, 1983. – 181 с. : іл.

72.     Співомовки ; Переклади та переспіви / С. Руданський ; [уклад. і прим. В.І. Мазного ; вступ. ст. П.Й. Колесника]. – К. : Наук. думка, 1985. – 638 с. : портр.

73.     Співомовки : пісні, приказки, дит. приказки / С. Руданський ; упоряд., авт. передм. та прим. М.Л. Гончарук ; худож. А.Д. Базилевич. – К. : Дніпро, 1988. – 318 с. : іл.

74.     [Вибране] / С. Руданський. – [Сімф.] : Таврія, 2002. – 367 с., [2] арк. фотоіл. – Бібліогр. у прим.: с. 341-358 та у підрядк. прим.

75.     Над колискою : зб. тв., критики про авт. / С.В. Руданський ; [упоряд.: Д. Луцик, О. Химин]. – Дрогобич : Посвіт, 2011. – 109 с. : портр.

76.      Наука : байки, співомовки, пісні / С. Руданський. – Т. : Богдан, 2011. – 128, [3] с. : іл., портр.

1.3. Окремі твори

«Найоригінальнішим і за разом найбільш народним явився Руданський у своїх співомовках, у тих коротких епічних анекдотах, котрих і сюжет звичайно взятий з уст народу і прибраний в легеньку, сказать би можна куцу коломийкову форму народної коломийки».

І. Франко

77.     Народная азбука для церковно-приходских школ о звуковому способу / сост. свящ. Руданский. – К. : Ред. Киев. народ. календаря, 1884. – 32 с. : ил.

78.      «Повій, вітре, на Вкраїну» : малорос. песня : для смешан. хора с ф.-п. / сл. С. Руданского ; аранж. П.Н. Богдашев. – СПб. и др. : Циммерман, ценз., 1903. – 3 с.

79.     Цар-Соловей : казка [у віршах] / С. Руданський. – [Коломия] : Галиц. накладня Я. Оренштайна : [Друк. А. Кисїлевського і Ски, 1909]. – 95 с. – (Заг. б-ка ; ч. 65).

80.     Напад на Січ / Д. Мордовець ; Павло Полуботок : [іст. поема] / С. Руданський. – Jersey City : З друк. «Свободи», 1915. – 16 с.

81.     Мазепа, гетьман український : [іст. поема] / С. Руданський. – О. : Діло, 1917. – 20 с.

82.     Мазепа, гетьман український : [іст. поема] / С. Руданський. – К. : Коштом Т-ва для поширення народ. культури : Южная копейка, 1918. – 27, [3] с.

83.     Лев і Пролев : байка / С. Руданський ; ред. В. Тодосів ; іл. П. Лапин. – [К. : Видавн. Т-во «Вернигора» : Проліски : Друк. «Друкарь Пол.», 1919]. – 15 с. : мал. – (Т-во «Вернигора» ; ч. 17).

84.     Лев і Пролев / С. Руданський ; мал. С. Іванівського. – [К.] : Видав. т-во «Дзвін», 1920. – 16 с. : мал.

85.      Піп на пущі / С. Руданський. – Л. : Кн.-журн. вид-во, 1958. – 43 с.