Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

«І я знов живий світ оглядую…»
До 180-річчя від дня народження С.В. Руданського (1834-1873)

5. Довідкові та бібліографічні матеріали про С.В. Руданського

5.1. Довідкові та енциклопедичні видання

1396. Булахов, М.Г. Руданский Степан Васильевич / М.Г. Булахов // Энцикл. «Слова о полку Игореве» : в 5 т. – СПб. : Дмитрий Буланин, 1995. – Т. 4. – С. 240.

1397. Гальчак, С.Д. Руданський Степан Васильович / С. Гальчак // Краєзнавці Вінниччини : Біографії. Бібліографія / С.Д. Гальчак. – Вінниця, 2005. – С. 165-166.

1398. Герасименко, В. С.В. Руданський / В. Герасименко // Календар-довід. на 1948 р. – К., 1948. – С. 142.

1399. Гижко, Н. Сміхотворець С. Руданський // Перлини Вінниччини / Н. Гижко. – Вінниця, 2007. – С. 156-157.

1400. Гринченко, Б. Руданский Степан Васильевич / Б. Гринченко // Больш. энцикл. – СПб., 1904. – Т. 16. – С. 569-570.

1401. Ґеник, С. Руданський Степан / С. Геник // 150 великих українців. – Івано-Франків., 2001. – С. 200-201.

1402. Кравченко, В. Руданський Степан Васильович (1834-1873) / В. Кравченко // Тарас Шевченко і Крим : енцикл. довід. / відп. за вип. Ю.Я. Іваніченко ; худож. М.М. Лук’яниця. – Сімф., 2001. – С. 219-220.

1403. М.К. Руданський Степан / М.К. // Енцикл. українознавства / голов. ред. В. Кубійович. – Перевид. в Україні. – Л., 1998. – Т. 7. – С. 2628.

1404. Руданский Степан Васильевич // Больш. энцикл. слов. / глав. ред. А.М. Прохоров. – 2-е изд, перераб. и доп. – М., 1998. – С. 1037.

1405. Руданский Степан Васильевич // БСЭ : в 30 т. / науч.-ред. совет: А.М. Прохоров (председатель) и др. – М., 1975. – Т. 22 . – С. 347.

1406. Руданский Степан Васильевич // Крат. лит. энцикл. : в 9 т. / глав. ред. А.А. Суриков. – М., 1971. – Т. 6. – С. 411-412.

1407. Руданский Степан Васильович // Новый энцикл. слов. / глав. ред. А.П. Горкин. – М., 2000. – С. 1047.

1408. Руданський Степан // Укр. л-ра у портр. і довід. : давня л-ра – л-ра ХІХ ст. – К., 2000. – С. 275-278.

1409. Руданський Степан // Універсал. літ. слов.-довід. – Донецьк, 2007. – С. 311-312.

1410. Руданський Степан Васильович (25. XII 1833) (6.1 1834 – 21. IV (3.V) 1873) // УРЕ : у 12 т. / голов. редкол.: Бажан М.П. (голова) та ін. – К., 1983. – Т. 9. – С. 505.

1411. Руданський Степан Васильович // Укр. рад. енцикл. слов. : в 3 т. / ред. кол.: Ф.С. Бабичев (голов. ред.) та ін. – 2-е вид. – К., 1987. – Т. 3. – С. 136.

1412. Руданський Степан Васильович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К, 1977. – Т. 2. – С. 182.

1413. Смагло, Г. У бібліотеці : [тв. С. Руданського і вид. пам’ятки читачеві «С. Руданський» б-кою ім. К.А. Тімірязєва] // Вінниц. правда. – 1964. – 7 січ.

1414. Степан Васильович Руданський [Електронний ресурс] : енцикл. життя і творчості : [веб-сайт]. – Електрон. текст. і графіч. дані. – [Б. м. : б. в.], 2012-2013. – Режим доступу: http://www.rudanskyi.info/ (дата звернення: 03.03.2013). – Назва з титул. екрана.

1415. Степан Васильович Руданський (1834-1873) : [буклет до 170-річчя від дня народж.] / Упр. культури Вінниц. облдержадмін., Обл. центр народ. творчості, Від. культури Калинів. райдержадмін. – Вінниця, 2004. – [5] с. – (Видатні земляки).

1416. Степан Васильович Руданський (1834-1873) : пам’ятка читачеві / уклад.: М. Присяжнюк, М. Бех. – Вінниця, 1958. – 27 с.

1417. Степан Васильович Руданський: основні дати життя і творчості // Матеріали до вивчення історії української літератури : в 5 т. / упоряд. М.П. Комишанченко ; ред.: О.І. Білецький, П.М. Попов, Н.Й. Жук та ін. – К., 1960. – Т. 3: Література другої пол. ХІХ ст. – С. 145-146.

1418. Степан Васильович Руданський, письменник-класик. 25.12.1833 (6.01.1834) – 21.04 (3.05).1873 : (до 160-річчя від дня народж.) // Знамен. і пам’ят. дати Вінниччини 1994 р. : бібліогр. покажч. / Упр. культури Вінниц. облдержадмін., Держ. обл. б-ка ім. К.А. Тімірязєва; Вінниц. держ. обл. архів. – Вінниця, 1994. – С. 10-13.

1419. [Степан Руданський] // Календарь знамен. и памят. дат Крыма на 2004 г. / Крым. респ. универс. науч. б-ка им. И.Я. Франко. – Симф., 2003. – С. 2-3.

1420. Степан Руданский (1834-1873) [Электронный ресурс] // Украинская литература : информ. портал. – Электрон. текст и графич. данные. – [Б.м.], 2009-2013. – Режим доступа: http://ukrlit.ru/biography/rudansky1.html (дата обращения: 21.02.13). – Название с титул. экрана.

1421. Степан Руданський // Поділ. криниці : хрестоматія з л-ри рід. краю / упоряд., вступ. ст., біогр. нариси А. Подолинного. – Вінниця, 1994. – С. 108-121.

1422. 100 років з дня смерті С.В. Руданського (1834-1873) // Календар знамен. і пам’ят. дат на ІІ квартал 1973 р. / Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС ; [авт.-упоряд.: П. Кружаєва, І. Малиновська, В. Парфенюк]. – К., 1973. – С. 31-35.

1423. 150 років з дня народження С.В. Руданського (1834-1873) // Календар знамен. і пам’ят. дат на І квартал 1984 р. / Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС ; [авт.-упоряд.: Г.І. Гамалій, М.Ф. Дроб’язко, С.С. Савченко, Н.Є. Чумак]. – К., 1983. – С. 23-27.

1424. Титул народного поета : до 170-річчя від дня народж. С.В. Руданського // Календар знамен. і пам’ят. дат. 2004 : І квартал / Нац. парламент. б-ка України, Кн. палата України. – К., 2003. – С. 24-32 : фотогр. – Бібліогр. 19 назв.

1425. Хоменко, Б. Руданський Степан Васильович / Б. Хоменко // З-над Божої ріки : літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / упоряд. і заг. ред. А.М. Подолинний та ін. ; худож. оформ. В.З. Олійника. – Вінниця, 1998. – С. 256-258 ; Те ж. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Вінниця, 2001. – С. 292-294.

1426. 6 січня – 175 років від дня народження Степана Васильовича Руданського (1834-1873), українського поета-класика, гумориста, фольклориста, перекладача, громадського діяча, лікаря // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини : хронол. довід. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Г.М. Авраменко ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2008. – С. 6-7.

5.2. Бібліографічні покажчики, списки

1427. А.Н. Твори Степана Руданського : бібліографія / А.Н. // Киев. старина. – 1903. – № 1. – С. 38-44.

1428. Бібліографічний показник творів С. Руданського і знадобів до його життєпису / М. Комар[ов] // Тв. Степана Руданського : у 7 т. / С. Руданський. – Л., 1895. – Т. 2. – С. 167-175.

1429.  [Бібліографія творів Руданського] / І.Ф[ранко] // Зоря. – 1886. – № 6. – С. 95-96.

1430. Бібліографія [тв. С. Руданського і л-ри про нього] / [упоряд. В. Герасименко] // Тв. / С. Руданський. – К., 1959. – С. 659-663.

1431. Герасименко, В. Література про життя і творчість С.В. Руданського : [бібліографія] / В. Герасименко // Степанові Руданському / відп. ред. М. Потупейко ; редкол.: Ю. Грош, В. Зінченко, Г. Зленко, Б. Хоменко. – О., 1968. – С. 248-255.

1432. До бібліографії творів Ст. Руданського / І. Ф[ранко] // Зоря. – 1886. – № 7. – С. 120.

1433. «І я знов живий світ оглядую…» [Електронний ресурс] : до 175-річчя від дня народж. С.В. Руданського (1834-1873) : бібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад.: Л. Борисенко, Л. Заря, О. Кізян, Б. Хоменко ; електрон. версія вид. О. Стояльникова ; відп. за вип. Н. Морозова // Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва : [веб-сайт] / ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; прогр. Д. Мачушенко ; дизайн С. Березюк. – Електрон. текст. і графіч. дані. – [Вінниця], 1998-2013. – (Наші видання ; 2009). – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2009/rudansk.html  (дата звернення: 22.02.13), вільний. – Назва з титул. екрана.

1434.  [Комаров, М.] М.К. Бібліографічний показник творів С. Руданського і знадобів до його життєпису / [М. Комаров] // Тв. Степана Руданського : у 7 т. / С. Руданський. – Л., 1895. – Т. 1. – С. 167-175.

1435. Матеріали до книговидавничого репертуару Поділля (1852-1923) : бібліогр. покажч. / уклад. Т.Р. Соломонова; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Вінниц. обл. краєзн. музей. – Вінниця, 2006. – 352 с. – Зі змісту: [ Про С. Руданського див.: Іменний покажч.]. – С. 266.

1436. Рева, Н.М. Руданський Степан Васильович : [бібліогр. список] / Н.М. Рева, Г.С. Рева // Укр. л-ра: теорія, історія та методика викладання : бібліогр. покажч. / Н.М. Рева, Г.С. Рева; за ред. С.А. Крижанівського. – К., 1987. – С. 118.

1437. Руданський Степан Васильович : [бібліогр. список] // Укр. письм. : біобібліогр. слов. : у 5 т. / редкол. О.І. Білецький (голова) та ін. – К., 1963. – Т. 3. – С. 114-129.

1438. С.В. Руданський : [бібліогр. список] // Мова і стиль укр. письм.: бібліогр. покажч. л-ри за 1953-1964 рр. / М.Л. Бутрин. – Л., 1966. – С. 99.

1439. С.В. Руданський (1834-1873) : реком. список л-ри / Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва ; уклад.: Г.М. Авраменко, Б.В. Хоменко. – Вінниця, 1983. – 12 с. – (Наші видатні земляки).

1440. С.В. Руданский и Крым : библиогр. указ. / сост. С.А. Павлова, Н.Я. Максимушкина, Л.А. Шамрук и др. ; Крым. респ. универс. науч. б-ка им. И.Я. Франко. – Симф., 2004. – 7 с.

1441. Степан Васильович Руданський (1834-1873 ) : [бібліогр. список тв.] // Худож. л-ра, видана на Україні за 40 р. 1917-1957 рр. : бібліогр. покажч. : в 2 ч. / уклад.: О.О. Майборода, Г.Д. Рубан, О.О. Старченко ; ред. кол.: М.І. Багрич, Г.О. Кравченко (відп. ред.), О.О. Майборода. – Х., 1958. – Ч. 1. – С. 296-297.

1442. Україномовна книга. 1808-1923 : бібліогр. покажч. / уклад.: Р.С. Жданова, В.М. Лой; Нац. парламент. б-ка України. – К. : Абрис, 1996. – 175 с. – Зі змісту: [Тв. С. Руданського та л-ра про нього див.: Імен. покажч.]. – С. 149.

1443. Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 1798-1923 : бібліогр. покажч. : в 3 т. / редкол. О.С. Онищенко (голова) та ін. – К., 2003. – Зі змісту: [Тв. С. Руданського та л-ра про нього див.: Імен. покажч. до томів].