Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

«І я знов живий світ оглядую…»
До 180-річчя від дня народження С.В. Руданського (1834-1873)

4.9. С. Руданський у мистецтві

«Пісень ліричних Руданського небагато, та всі вони мають високу стійність артистичну, виявляючи хоч не дуже глибоке та щире чуття та правдиву душу поета…».

І. Франко

1343. Александрова, Л. Повій, вітре, на Вкраїну / Л. Александрова ; сл. С. Руданського // Одна на цілий світ / В. Капустін. – К., 2003. – С. 41-42.

1344. Батюк, П.К. Музична хрестоматія на вірші українських письменників: для двохголос.та трьохголос. хору : [без супр. є «Пастушка-гусятниця» на сл. С. Руданського] / [комп. та автор передм. П.К. Батюк]. – Полтава : (3-я Рад. Друк.), 1922– [2], 29 c. : кольор. іл.

1345. Безшлях, Т.Т. Українські метелики : 30 укр . пісень для мішан. і чоловіч. гуртів [ в т. ч. «Повій, вітре, на Вкраїну» на сл. Ст. Руданського] : зб. № 3 / зібрав і гармоніз. Т.Т. Безшлях. – Ростов н/Д : Андрей Дидерихс, Преемн. н-ков Л.Г. Адлер, [1917-1918]. – [37] с. : кольор. іл.

1346. Будзей, О. Пісні [«Повій, вітре, на Вкраїну»] – півтораста : непомітні ювілеї / О. Будзей // Подолянин. – 2006. – 4 серп. – С. 5.

1347. Визначному творові С. Руданського, пісні «Повій, вітре, на Вкраїну» – 140 років // Прапор перемоги. – 2001. – 10 лют.

1348. Глинський, І. Пісня Руданського / І. Глинський // Культура і життя. – 1973. – 6 трав.

1349. Глинський, І. Подоляни – автори ліричних пісень : [П. Ніщинський, С. Руданський, А. Свидницький] / І. Глинський // Вінниц. правда. – 1967. – 2 листоп.

1350. Данькевич, К. «Повій, вітре, на Вкраїну» [Звукозапис] / К. Данькевич (оброб.) ; сл. С. Руданського // Анатолій Солов’яненко : укр. пісні. – М., 1977. – 1 грп.

1351. Жемчужины Украины [Ноти] : укр. народ. песни : [для пения с услов. букв.-цифр. обозначением аккордов : є пісня «Повій, вітре, на Вкраїну»] / [сост.: И.Ф. Оленчик, Ф.И. Такун ; ред. А.Т. Шершунов ; с предисл.]. – М. : Соврем. музыка, 2002. – 141, [2] с.

1352. Житкевич, А. «Повій, вітре, на Вкраїну» : [з історії створення пісні] / А. Житкевич // Вінниц. правда. – 1971. – 21 листоп.

1353. Зленко, Г. Повій, вітре… : [до історії пісні] / Г. Зленко // Україна. – 1971. – № 14. – С.22 ; Київ. – 1984. – № 5. – С. 150-151.

1354. Зленко, Г. Повій, вітре : [про пісню С. Руданського] / Г. Зленко // Комс. плем’я. – 1970. – 3 листоп.

1355. Капустін, В. Чарівна перлина : [історія пісні «Повій, вітре, на Вкраїну»] / В. Капустін // Одна на цілий світ / В. Капустін. – К., 2003. – С. 38-41 ; Укр. муз. газ. – 2006. – Лип.-Верес. (№ 3). – С. 11.

1356. Козак, Є. Звела мене не біда : [пісня для мішан. хору без супроводу] / Є. Козак ; сл. С. Руданського // Степанові Руданському / відп. ред. М. Потупейко ; редкол.: Ю. Грош, В. Зінченко, Г. Зленко, Б. Хоменко. – О., 1968. – С. 231-233.

1357. Колеса, М. Зоряна ніч / М. Колеса ; сл. С. Руданського // Хорові тв. / М. Колеса. – К., 2005. – С.37-39 ; Степанові Руданському / відп. ред. М. Потупейко ; редкол.: Ю. Грош, В. Зінченко, Г. Зленко, Б. Хоменко. – О., 1968. – С. 227-231.

1358.  Кравець, М. Ой чому ти не літаєш : [пісня] / М. Кравець ; сл. С. Руданського // Тези доп. і повідомл. 17-ї Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. – Вінниця, 1997. – С. 102.

1359. Кушпет, В. Виконавська традиція співців-музик XVIII – поч. XX століття: кобза, ліра, торбан, бандура [Електронний ресурс] = Ukrainian minstrel tradition between the 18th-the early 20th centuries: Instruments Kobza, Lira, Torban, Bandura : [у т.ч. «Хлопці-молодці» : (твір С. Руданського) – у супроводі кобзи] / вик. В. Кушпет. – К. : Президент. фонд Україна Л. Кучми : Tempora, [2002]. – 2 CD-ROM. – Текст на вкладці укр. та англ. мовами.

1360. Лепша, І. Повій, вітре, на Вкраїну : [про пісню на вірш С. Руданського, муз. Л. Александрової, аранж. В. Заремби : є сл. пісні] / І. Лепша, М. Чубук // Іст. календар’97 / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – К., 1996. – С. 19.

1361. Лисенко, М. Ти не моя / М. Лисенко ; сл. С. Руданського // Зібр. тв. : в 20 т. / М. Лисенко. – К., 1952. – Т. 11. – С. 93-95.

1362. Лисенко, О. Мелодійне слово : [пісні на сл. С.Руданського] / О. Лисенко // Степанові Руданському / відп. ред. М. Потупейко ; редкол.: Ю. Грош, В. Зінченко, Г. Зленко, Б. Хоменко. – О., 1968. – С. 151-152.

1363. Мамчур, К.С. Українська поетично-музична перлина – то наша, подільська перлина! : [про пісню «Повій, вітре, на Вкраїну»] / К.С. Мамчур // Матеріали ІХ Поділ. іст.-краєзн. конф. – Хмельницький, 1995. – С. 437-439.

1364. Мелешко, М. «І я знов живий світ оглядую…» : театрал. дійство, присвяч. дню народж. С.В. Руданського / М. Мелешко // І сценарист, і режисер : зб. сцен. / упоряд.: В. Циганюк, М. Ревенко. – Вінниця, 2004. – С. 67-80.

1365. Нудьга, Г.А. Українська пісня в Болгарії / Г.А. Нудьга // Українська дума і пісня в світі : в 2 кн. / Г.А. Нудьга. – Л., 1997. – Кн.1. – С. 281-302. – Зі змісту: [З історії пер. на болгар. мову пісні С. Руданського «Повій, вітре, на Вкраїну»]. – С. 298-299.

1366. Нудьга, Г.А. Українська пісня в світі : дослідження / Г.А. Нудьга. – К. : Муз. Україна, 1989.– 535 с. – Зі змісту: [Пісня С. Руданського «Повій, вітре, на Вкраїну» у Болгарії та Данії]. – С. 131-132, 396.

1367. Нудьга, Г.А. Українська пісня в Угорщині / Г.А. Нудьга // Українська дума і пісня в світі : в 2 кн. / Г.А. Нудьга. – Л., 1997. – Кн. 1. – С. 381-420. – Зі змісту: [З історії пер. на угор. мову пісні С. Руданського «Повій, вітре, на Вкраїну»]. – С. 408.

1368. Падалка, В. У майстерні І. Гончара : [про виготовлення скульптур. портр. С. Руданського] / В. Падалка // Літ. Україна. – 1969. – 31 січ.

1369. Пісні і романси українських поетів : [є про С. Руданського «Повій, вітре» ; «Чорний колір» ; «Мене забудь» ; «Засідатель» ; «Треба всюди приятеля мати»] / упоряд., вступ. ст. і прим. Г.А. Нудьги. – К. : Рад. письм., 1941. – 288 с. – (Б-ка поета ; № 39) (Укр. фольклор).

1370. Пісні та романси українських поетів. У 2 т. Т. 2. [є про пісні С. Руданського «Повій, вітре, на Вкраїну» ; «Повій, вітре, на Вкраїну» (народ. варіант) ; «Чорний колір» («Щоб співати чорний колір») ; «Мене забудь» ; «Звела мене не біда» ; «Ти не моя» ; «Засідатель» («Гнався постом засідатель») ; «Треба всюди приятеля мати»] / упоряд., вступ. ст. і прим. Г.А. Нудьги ; редкол.: М.П. Бажан та ін. – К. : Рад. письм., 1956. – 386 с. – (Б-ка поета).

1371. Повій, вітре, на Вкраїну : [народ. варіант пісні у викон. славет. укр. співачки Я. Зуїхи] // Пісні Явдохи Зуїхи / зап. Г. Танцюра. – К., 1965. – С. 366-367.

1372. Повій, вітре, на Вкраїну / сл. С. Руданського // Перлини української народної пісні : пісенник / упоряд. М.М. Гордійчук. – К., 1989. – С. 376-377.

1373. Повій, вітре, на Вкраїну [Електронний ресурс] : [пісня] / муз. Л. Александрової ; оброб. К. Данькевича ; вірші С. Руданського ; виконує А. Солов’яненко // Золотий фонд української естради : сайт про найкращ. співаків, комп. і поетів-піснярів 50-х – 90-х. – Електрон. текст. і графіч. дані. – [Б.м.], 2011-2013. – Режим доступу: http://uaestrada.org/pisni/p/povij-vitre-na-vkrajinu (дата звернення: 18.02.2013). – Назва з титул. екрана.

1374. Присяжнюк, М.Ф. Пісня Степана Руданського «Повій, вітре, на Вкраїну» / М.Ф. Присяжнюк // Літ. Вінниччина. – Вінниця, 1992. – С. 49-51.

1375. Пронина, О. «Повій, вітре, на Вкраїну» : [про новий відеофільм телерадіокомпанії «Крым» про життя і творчість С. Руданського] / О. Пронина // Правда Украины. – 1992. – 24 нояб.

1376. Проценко, М. Повій, вітре, на Вкраїну [Звукозапис] / М. Проценко (оброб.) ; сл. С. Руданського // Анатолій Кочерга: укр. народ. пісні. – М., 1987. – 1 грп.

1377. Регушевський, Є. Пісня Руданського в Болгарії / Є. Регушевський // Вінниц. правда. – 1986. – 15 лют.

1378. Регушевський, Є. Присвячується Руданському : [про телевізійн. фільм «Степан Руданський», створений на студії Укртелефільм] / Є. Регушевський // Культура і життя. – 1985. – 23 черв. – С. 5.

1379. Регушевський, Є. Фільм про Руданського : [створений до 150-річчя від дня народж. поета] / Є. Регушевський // Вінниц. правда. – 1985.– 2 черв.

1380. Скалецький, Р. Козаче, голубе, соколику мій! : [пісня] / Р. Скалецький ; сл. С. Руданського // Степанові Руданському / відп. ред. М. Потупейко ; редкол.: Ю. Грош, В. Зінченко, Г. Зленко, Б. Хоменко. – О., 1968. – С. 234-235.

1381. Скалецький, Р. Пісня [«Ой вийду я у садочок…»] / Р. Скалецький ; сл. С. Руданського // Степанові Руданському / відп. ред. М. Потупейко ; редкол.: Ю. Грош, В. Зінченко, Г. Зленко, Б. Хоменко.– О., 1968.– С. 240-241.

1382. Скалецький, Р. Хлопці-молодці, пийте, гуляйте!. : [пісня] / Р. Скалецький ; сл. С. Руданського // Степанові Руданському / відп. ред. М. Потупейко ; редкол.: Ю. Грош, В. Зінченко, Г. Зленко, Б. Хоменко. – О., 1968. – С. 236-239.

1383. Степан Руданський [Електронний ресурс] : [біографія, пісні на сл. поета] // Українські пісні : [веб-сайт] / [розроб. концеп., наповн.: Б. Лялька, А. Юрчишин, Р. Паранчук ; дизайн, мал. Г. Бойчук]. – Електрон. текст і графіч. дані. – [Б. м., б. в], 2003-2013. – Режим доступу: http://www.pisni.org.ua/persons/97.html (дата зверенення 02.03.2013). – Назва з титул. екрана.

1384. Степовий, Я.С. Проліски. Вип. 3 : [зб. пісень для дітей шк. віку : для співу на два голоси без супр. та три голоси з ф-но] / [упоряд., авт. музики та гармоніз. Я.С. Степовий]. – К. : Губсоюз, [1922]. – 27 c. : іл. – Зі змісту: [Нехай гнется лоза; Чи в Київі, чи в Полтаві; Прийшла в церкву стара баба; Гнався постом засідатель / сл. С. Руданського].

1385. Темплінг, Л. Українська пісня в Санкт-Петербурзі : [про концерт солістів Укр. хору Санкт-Петербурга в клубі «Нева», де виконувалася пісня «Повій, вітре, на Вкраїну» та ін. пісні на сл. С. Руданського] / Л. Темплінг // Народ. газ. – 2001. – 31 трав.-6 черв. – С. 4.

1386. Терновий, А. Два відеофільми про Руданського / А. Терновий // Вінниц. газ. – 1993.– 12 лют.

1387. Трохименко, С. Душа народу : [спогади виконавця про вплив пісні «Повій, вітре, на Вкраїну» на слухачів] / С. Трохименко // Вінниччина. – 2000. – 1 груд.

1388. Хоменко, Б. Голос у сім’ї народів : [з історії створення і поширення пісні «Повій, вітре, на Вкраїну»] / Б.В. Хоменко // Друг читача. – 1975. – 13 листоп.

1389. Хоменко, Б. Пісня С. Руданського [«Повій, вітре на Вкраїну»] / Б.В. Хоменко // Північ. зірка. – 1974. – № 3. – С. 61. – (Мовою комі).

1390. Хоменко, Б.В. Пісня «Повій, вітре, на Вкраїну» в роки Великої Вітчизняної війни / Б.В. Хоменко // Народ. творчість та етнографія. – 1980. – № 3. – С. 26-31.

1391. Хоменко, Б.В. Пісня, що облетіла світ : [доля пісні С. Руданського] / Б.В. Хоменко // Отчий край’85. – К., 1985. – С. 151-153.

1392. Хоменко, Б. Світовий романс поета з Поділля / Б. Хоменко, К. Хоменко // Крим. світлиця. – 2009. – 14 серп. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=7641 (дата звернення: 21.02.2013). – Назва з титул. екрана.

1393. Хухрянський, П. Сирота я безродний : [пісня] / П. Хухрянський ; сл. С. Руданський // Степанові Руданському / відп. ред. М. Потупейко ; редкол.: Ю. Грош, В. Зінченко, Г. Зленко, Б. Хоменко. – О., 1968. – С. 242.

1394. Чубук, М. «Повій, вітре, на Вкраїну…» : [до історії пісні] / М. Чубук // Наука і сусп-во. – 1984. – № 1. – С. 39-40.

1395. Шевчук, В. Карикатури С. Руданського / В. Шевчук // Із вершин та низин / В. Шевчук. – К., 1990. – С. 386.