Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

«І я знов живий світ оглядую…»
До 180-річчя від дня народження С.В. Руданського (1834-1873)

3.1. Вивчення творчості С. Руданського в навчальних закладах

«Один з найталановитіших поетів пошевченківської доби – Степан Руданський навіки утвердив своє ім’я в історії рідної літератури».

О. Непорожній

731.  Возняк, М.С. Історія української літератури : навч. посіб. : в 2 кн. / М.С. Возняк. – 2-е вид., перероб. – Л. : Світ, 1992. – Зі змісту: Кн.1 : [Про творчість С. Руданського]. – С. 130, 245 ; Кн. 2. [Про мотиви вертеп. поезії в творчості С. Руданського]. – С. 250.

732.  Воронець, А. Наші письменники : життя та літ. діяльн. укр. видатніш. письм. : підруч. для учнів вищ., почат. та серед. шк. : [в т.ч. аналізується творчість С. Руданського] / А. Воронець. – Кам’янець-Подільськ, [1920]. – 63 с.

733.  Гаєвська, Н.М. Степан Руданський (1834-1873) / Н.М. Гаєвська // Дніпрова хвиля : хрестоматія нововвед. тв. до шк. прогр. – К., 1990. – С. 438-440.

734.  Гаєвська, Н.М. Степан Руданський (1834-1873) / Н.М. Гаєвська // Живе слово : нововвед. імена в прогр. з укр. л-ри : в 2 кн. – К., 1997. – Кн.1: Класична література. – С. 49-56.

735.  Герасименко, В. С.В. Руданський в педагогічній оцінці / В. Герасименко // Зап. Одес. ін-ту народ. освіти. – 1927. – Т. 1. – С. 3-9.

736.  Гончарук, М. Ця справді невідкладна повинність : [літ. спадщина С. Руданського] / М. Гончарук // Урок укр. – 2003. – № 2. – С. 50-52.

737.  Демчук, С. Дидактичні ігри на уроках вивчення літератури рідного краю : на матеріалі творчості Степана Руданського в 6 кл. / С. Демчук // Методичний пошук учителя-словесника : до 100-річн. ювілею Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського / заг. ред. О.М. Куцевол ; упоряд. Л.І. Федчук. – Вінниця, 2011. – Вип. 3. – С. 183-188.

738.  Історія української літератури кінця ХІХ – поч. ХХ ст. : підручник / за ред. П.П. Хропка. – К. : Вища шк., 1991. – 511 с. – Зі змісту: [Творчість С. Руданського]. – С. 18, 170, 172, 173, 180, 401.

739.  Киричок, П. Поетична хроніка гетьманщини : сучас. прочитання поем С. Руданського «Мазепа, гетьман український», «Іван Скоропада» / П. Киричок // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2001. – № 6. – С. 30-34.

740.  Кіліченко, Л.М. Українська дитяча література / Л.М. Кіліченко. – К. : Вища шк., 1988. – 263 с. – Зі змісту: [Творчість С. Руданського для дітей]. – С. 63-64.

741.  Козлова, Н. Співомовки ; «Пан і Іван в дорозі» ; «Козак і король» ; «Запорожці у короля» : урок в 6 кл. / Н. Козлова // Укр. мова та л-ра в шк. – 2006. – Жовт. (№ 37). – С. 23-24.

742.  Кузнецова, Г. Вивчення байки у школі : [в т.ч. С. Руданського] : (першоджерела байки : матеріал на допомогу студ.-практикантові, вчителю-словеснику) / Г. Кузнецова // Укр. мова і л-ра в шк. – 2004. – № 3. – С. 27-31. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.ukr-in-school.edu-ua.net/id/91/print/  (дата звернення: 18.02.13). – Назва з титул. екрана.

743.  Лемещенко, Н.В. Творчість українських письменників : [С. Руданський] : (ігрові завдання) / Н.В. Лемещенко // Посіб. для вчителя. – 2004. – № 9. – С. 21-25.

744.  Мовчун, А. Степан Руданський (1834-1873) / А. Мовчун // Укр. мова та л-ра. – 2002. – Черв. (№ 23/24). – С. 22-26.

745.  Ніколаєва, Л.О. Вивчення предметів мовно-літературного циклу на емоційно-почуттєву сферу підлітка : [наводиться приклад уроку з укр. л-ри у 8 кл. під час вивч. теми «Степан Руданський] / Л.О. Ніколаєва // Актуал. пробл. слов’ян. філол. : зб. наук. пр. – К., 2005. – Вип. 10. – С. 191-202.

746.  Письменна, Н.С. Вивчення творчості С.В. Руданського : роботи над текстами тв. : читання за ролями / Н.С. Письменна // Все для вчителя. – 1999. – № 19/20. – С. 56-57.

747.  Пільгук, І.І. Степан Руданський / І.І. Пільгук // Л-ра в шк. – 1959. – № 1. – С. 88-90.

748.  Погребенник, В. Дороги Степана Руданського (1834-1873) / В. Погребенник // Укр. мова та л-ра. – 2006. – Жовт. (№ 37). – С. 3-14.

749.  Погребенник, В. Рідний край у поезії Степана Руданського / В. Погребенник // Укр. мова та л-ра. – 1998. – Січ. (№ 1). – С. 2-3.

750.  Погребенник, В. Степан Руданський: «Повій, вітре, на Вкраїну», «Гей, бики!», «Наука», «Співомовки» / В. Погребенник // Укр. мова та л-ра. – 1998. – Черв. (№ 21/22). – С. 29-30.

751.  Подранецька, Н. Вічно живі співомовки С. Руданського : 8 кл. / Н. Подранецька // Укр. мова в загальноосвіт. шк. – 2007. – № 10. – С. 31-33.

752.  Приходько, І.Ф. Неволя України у творчості Панаса Мирного та Степана Руданського : (на допомогу вчителеві : актуал. акценти в осмисленні творч. спадщини класиків) / І.Ф. Приходько ; Тернопіл. держ. пед. ін-т ; [ред. В.Г. Гоцуляк]. – Т., 1995. – 48 с. – На обкл.: 1994 р.

753.  Приходько, І. «Україно, Україно, моя рідна мати! Чи ще довго над тобою будуть панувати?» : Степан Руданський (1834-1873) / І. Приходько // Українські класики без фальсифікацій : Степан Руданський, Панас Мирний, Павло Грабовський, Гнат Хоткевич : посіб. з укр. л-ри для студ. та учнів ст. кл. – К., 1997. – С. 6-34.

754.  Співомовки Степана Руданського // Українська література ХІХ століття : (розгорн. конспекти лекцій) / підгот. Т. Гаєв. – Белград, 2008. – С. 198-202. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/pdf/predavanja/Ukrajinska%20knjizvenost%20III%20%20predavanja.pdf (дата звернення: 18.02.13). – Назва з титул. екрана.

755.  С. Руданський : вікторина // Позакл. час. – 2002. – Січ. (№ 1/2). – С. 51-52.

756.  Степан Руданський. «Наука». Співомовки як жанр ліро-епосу [Електронний ресурс] : [розробка плану-конспекту уроку]. – Режим доступу: http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-1DB217A1F83B6 (дата звернення: 18.02.13). – Назва з титул. екрана.

757.  Степан Руданський (1834-1873) // Рідне слово : хрестоматія : навч. посіб. : у 2 кн. / упоряд.: З.Д. Варавкіна, А.І. Мовчун, М.Ф. Черній ; голов. ред. С.В. Головко. – К., 1999. – С. 234-236.

758.  Степан Руданський (1834-1873) : життя Руданського, поет. діяльн. // Укр. л-ра : підручник : кн. для ст. груп семиріч. шк. / Ол. Дорошкевич. – Вид. 3-є. – [Б.м] : Книгоспілка, 1929. – С. 188-189.

759.  Степан Руданський (1834-1873) // Історія української літератури другої пол. ХІХ ст. : [підручник] / за ред.: В.М. Поживанової, М.С. Грицай. – Вид. 2-е. – К., 1986. – С. 96-106.

760.  Третяк, В. Роль творчості Степана Руданського у формуванні національної свідомості майбутнього вчителя / В. Третяк // Вінниччина: минуле та сьогодення : краєзн. дослідж. : матеріали XXI Вінниц. іст.-краєзн. конф. 25-26 жовт. 2007 р. – Вінниця, 2007. – С. 385-390.

761.  Чабанюк, С.В. Степан Руданський (1834-1873) : [коротка біогр. та кросворди] / С.В. Чабанюк // Розкажіть онуку. – 2000. – № 9. – С. 52-54.

762.  Чиркова, Н. Враження від Руданського : матеріали до уроків у 8 кл. / Н. Чиркова // Укр. мова та л-ра в шк. – 2006. – Жовт. (№ 37). – С. 15-20.