Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

Сектор створення краєзнавчих баз даних відділу краєзнавства

 

 

   

Пізнання істини Миколи Мельника

(до 70-річчя від дня народження)

 

(біобібліографічний список)

 

 

 

 

 Вінниця, 2013


Від укладача

Даний біобібліографічний список «Пізнання істини Миколи Мельника присвячується 70-річчю від дня народження Миколи Євтихійовича. Про таких людей, як Микола Мельник у народі влучно кажуть, – самородки. Доля вготувала йому нелегкий шлях реформатора. Спочатку – у рідному господарстві, добре знаній на Поділлі корпорації села Липівка Томашпільського району. З часом – на посаді голови Вінницької обласної Ради, згодом – голови обласної державної адміністрації.

Біобібліографічний список «Пізнання істини Миколи Мельника» складається з трьох розділів:

·   Книги, публікації, виступи, інтерв’ю М.Є.Мельника;

·   Література про життя і діяльність М.Є.Мельника;

·   Електронні ресурси про М.Є.Мельника.

До бібліографії включено описи книг, публікацій із наукових збірників, періодичних видань, статей із енциклопедій, матеріалів з Інтернету, що висвітлюють дану тему.

Висловлюємо щиру подяку Томашпільській центральній районній бібліотеці, яка надала інформацію для підготовки біобібліографічного списку. Матеріали розміщені в хронологічному порядку їх опублікування. На вичерпну повноту список не претендує. Відбір літератури закінчено 03.04.2013 р.

Видання розраховане на науковців, краєзнавців, викладачів, учителів, студентів, бібліотечних працівників та усіх, хто цікавиться історією рідного краю.   


Основні дати життя і діяльності Мельника Миколи Євтихійовича 

17 квітня 1943 року в с. Липівка Томашпільського району Вінницької області народився Микола Євтихійович Мельник;

1960 р. – робітник цукрового заводу, причеплювач тракторної бригади колгоспу ім. Леніна с. Липівка;

1960 р. – студент Брацлавського сільськогосподарського технікуму;

1963 р. – служба в Радянській Армії;

1966 р. – обліковець тракторної бригади, плановик колгоспу, зав. тваринницькою фермою;

1969-1976; 1978-1991 – голова колгоспу ім. Леніна с. Липівка  Томашпільського району;

1976-1978 – голова міжгосподарського об'єднання з виробництва м’яса с. Липівка;

1978 – закінчення навчання в Уманському сільськогосподарському інституті (вчений-агроном);

07.1994-06.1996 – голова Вінницької обласної Ради народних депутатів;

З березня 1995 р. – член Комісії з питань аграрної та земельної реформи при Президентові України;

З липня 1995 по червень 1996 року – голова Вінницької обласної державної адміністрації;

1998-2002 – депутат Вінницької обласної Ради [1];

З 2002 р. – народний депутат України за списком Соціалістичної партії України (№8). Член фракції СПУ. Член Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин.

Нагороджений орденами Леніна, Трудового Червоного Прапора, «Знаком Пошани». Держ. службовець І рангу (1994).


Книги, публікації, виступи, інтерв’ю М.Є.Мельника 

Мельник, М.Є. У диких заростях малини : роман / М.Є.Мельник. – К.: Укр. письм., 1992. – 384 с.

Рец. : Добринська, Л. Герой роману чи герой часу? / Л.Добринська // Панорама. – 1994. – 9 лип. ; Захар'яш, Є. Презентація книги «У диких заростях малини» / Є.Захар’яш // Вінниччина. – 1994. – 9 лип. – С. 4. ; Подільський, Е. Публіцистичні роздуми над книгою «за житейськими бродами» / Е.Подільський // Бий першим, Федя!.. – 1994. – Жовт. (№ 12). – С. 2-3.

Мельник, М.Є. У диких заростях малини : роман. Кн. 2 / М.Є.Мельник. – Хмельницький : Поділля, 1997. – 287 с.

Рец.: Рябий, М. Пізнання істини, або Спокуса великою політикою : [про кн. колиш. голови облдержадмін.] / М.Рябий // Подолія. – 1997. – 10 черв. ; Булавко, А. Книга – як біографія, як доля / А.Булавко // Томашпіл. вісн. – 1997. – 6 груд.

Мельник, М.Є. У диких заростях малини : роман. Кн. 3 / М.Є.Мельник ; післям. : Холодний, М. У силовому полі острова Джерсі [с. 496-525]. – К. : Ярмарок, 1997. – 525 с.

Рец.: Кізка, В. «Виклик літературним мастодонтам» прийняв суд : [про 3-ю кн. роману, розповсюдж. якої заборонив Томашпіл. район. суд] / В.Кізка // Вінниц. газ. – 1999. – 16 груд. ; Рябий, М. Пізнання істини, або Спокуса великою політикою / М.Рябий // Слово – сила наша : [зб. ст., опублік. в газ. «Подолія» за 10 р.] / ред. В.В.Климчук. – Вінниця, 2001. – С. 100-106.

Мельник, М.Є.    У диких заростях малини : роман. Кн. 4 / М.Є. Мельник. – Хмельницький: [б. в.], 1999. – 307 с.

Рец.: Андрущенко, В. Четвертий роман Миколи Мельника / В.Андрущенко // Вінниччина. – 2000. – 29 січ. – С. 4. – (Спец. вип. газ. «Зоряна криниця»).

У диких заростях малини: роман. Кн. 5 / М.Є.Мельник. – Вінниця : АРТ, 2003. – 384 с. : портр.

Рец.: Пастушенко, А. П’ятикнижжя М.Мельника : [про кн. М.Мельника та урив. із них] / А.Пастушенко // Подолія. – 2004. – 15 груд.

Науково обгрунтована система землеробства – основа стабільних урожаїв / М.Є.Мельник. – К. : Урожай, 1988. – 32 с. – (Б-ка передов. досвіду. Технологія вир-ва).

 1980

Живемо заможно : [про успіхи у соц. змаганні липівчан на честь XXVI з’їзду КПРС ] / М.Мельник // Шляхом комунізму. – 1980. – 22 лип. 

1981 

Щоб достаток був : [про обговор. трудящими к-пу ім. Леніна с. Липівки проекту ЦК КПРС до XXVI з’їзду партії] / М.Мельник // Вінниц. правда. – 1981. – 15 лют. 

1984 

Заработная плата должна быть заработанной : [мех. ланки в к-пі ім. Леніна с. Липівка Томашпіл. р-ну] / М.Мельник // Сах. свекла. – 1984. – № 7. – С. 12-13. 

1985 

Опора на спеціалістів : [про стиль і методи господарюв.] / М.Мельник // Сіл. вісті. – 1985. – 6 черв. 

1986

 І гордимось достатком : [досягн. колгоспників с. Липівка Томашпіл. р-ну в 11-й п’ятирічці] / М.Мельник // Шляхом комунізму. – 1986. – 1 січ. 

1987 

Ніхто не хотів, щоб було гірше : [роздуми про взаємозв'язок госп. і соц.-культ. розвитку в к-пі] / М.Мельник // Рад. Україна. – 1987. – 18 верес. 

1990 

Колгоспник стає пайовиком : [роздуми про шляхи розвитку оплати праці в к-пі ім. Леніна с. Липівка] / М.Мельник // Шляхом комунізму. – 1990. – 30 січ.

Колгосп сьогодні: Липівський варіант : [про впровадж. нових екон. відносин в госп-ві] / М.Мельник // Вінниц. правда. – 1990. – 25 берез.

Мельник, М. Знання – шлях надійний : [інтерв’ю з М.Є.Мельником з приводу «Декларації про держ. суверенітет України»] / М.Є.Мельник; спілкув. М.Гаманіка // Сіл. вісті. – 1990. – 20 лип. 

1991 

Мельник, М.Є. За незалежність реальну : [розмова про реалізацію «Декларації про держ. суверенітет України»] / І.А.Гринчук, М.Є.Мельник; розмову вів Г.Мазепа // Вінниц. правда. – 1991. – 14 лип.

Моя Голгофа : [про позит. зміни у к-пі ім. Леніна с.Липівка Томашпіл. р-ну у зв’язку з переходом на внутрігосп. розрахунк. ціни] / М.Мельник // Голос України. – 1991. – 15 серп.

Колгосп стає корпорацією : [інтерв’ю] / М.Мельник // Томашпіл. вісн. – 1991. – 10 верес.

Статут корпорації села Липівки Томашпіл. р-ну : [комен. голови корпор. М.Є.Мельника] // Вінниччина. – 1991. – 11 жовт. 

1992 

Мельник, М.Є. Іншого шляху нема : [інтерв’ю] / М.Є.Мельник; зап. Г.Мазепа // Вінниччина. – 1992. – 1 груд. 

1993 

Мельник, М.Є. Вигода бурякового лану : [інтерв’ю з головою корпор. «Липівка»] / М.Є.Мельник; зап. О.Терещук // Вінниччина. – 1993. – 13 квіт. 

1994 

Село, окутанное тёплыми бороздами : [інтерв’ю голови агрокорпор. «Липівка» Томашпіл. р-ну М.Мельника про її роботу] / Н.Мельник; зап. Ф.Зубанич // Делов. Украина. – 1994. – Февр. (№ 14).

Наговорилися досхочу, давайте вже будемо працювати : [інтерв’ю з новообран. головою обл. Ради нар. депутатів М.Мельником] / М.Мельник // Вінниччина. – 1994. – 12 лип. – С. 1.

Микола Мельник : «Ми тепер відповідальні за все»: виступ на 1-й сес. обл. Ради нар. деп. / М.Мельник // Вінниччина. – 1994. – 26 лип. – С. 1.

Найголовніше у нашій діяльності – турбота про людину : [з виступу голови обл. Ради М.Є.Мельника] / М.Є.Мельник // Вінниччина. – 1994. – 5 серп. – С. 1, 2.

Командно-адміністративну систему має замінити економіка господарювання : [з виступу на 1-й сес. обл. Ради] / М.Є.Мельник // Подолія. – 1994. – 6 серп.

«Ми маємо все зробити, щоб швидше настали зміни на краще» : [інтерв’ю напередодні Дня Незалежності України] / М.Є.Мельник; кор. Д.Дудкевич // Вінниччина. – 1994. – 24 серп. – С. 1-2.

Колективу акціонерного товариства «Вінницький універмаг» : привітання з нагоди 30-ліття закладу / М.Є.Мельник // Вінниччина. – 1994. – 13 верес.

Перша влада – проти «влади п’ятої» : стратегія і тактика наступу: [з виступу на 2-й сес. обл. Ради] / М.Є.Мельник // Вінниччина. – 1994. – 17 верес. – С 1, 2.

Що хвилює профспілкових активістів? І що відповів їм Микола Мельник? : [зустріч голови обл. Ради М.Є.Мельника з профспіл. активом обл.] / М.Є.Мельник // Вінниччина. – 1994. – 25 жовт.

Вирішення проблем Вінниці у певній мірі залежить від здорових взаємовідносин обласної та міської влади: виступ голови обл. Ради нар. деп. на другій сес. Вінниц. міськради / М.Є.Мельник // Вінниччина. – 1994. – 11 листоп.

Тільки конкретна і цілеспрямована робота допоможе нам вижити : виступ голови обл. Ради М.Є.Мельника / М.Є.Мельник // Вінниччина. – 1994. – 24 листоп.

Прискорювати реформування агропромислового комплексу : [виступ голови обл. Ради на нараді кер. с.-г. підприємств обл.] / М.Мельник // Земля Поділ. – 1994. – 26 листоп.

Без приватизації нічого й думати про кардинальні економічні реформи : [з виступу на 3-й сес. обл. Ради] / М.Є.Мельник // Вінниччина. – 1994. – 2 груд.

Я хочу, щоб люди жили заможно і щасливо… : [бесіда] / М.Мельник; розмову вів В.Скрипник // Подолія. – 1994. – 15 груд.

Далі так жити і працювати нам не можна : з виступу голови обл. Ради на нараді кер. об-нь і підприємств перероб. та харч. пром-сті Вінниччини / М.Мельник // Вінниччина. – 1994. – 23 груд. 

1995 

Організація і ефективність паювання в корпор. / М.Є.Мельник // Економічний механізм господарювання : (з досвіду роботи корпор. «Липівка») / Упр. сіл. госп-ва і продовольства Вінниц. облвиконкому. – Вінниця, 1995. – С. 3-6.

Реформувати агропромисловий комплекс : з доп. голови облради [на обл. семінарі-нараді] / М.Є.Мельник // Земля Поділ. – 1995. – 7 січ. (№ 2).

Реформа на селі : Що зроблено, що треба зробити? : [з доп. на обл. семінарі-нараді] / М.Є.Мельник // Вінниччина. – 1995. – 11 січ.

Альтернативи реформам немає : [доп. голови обл. Ради на нараді голів місц. органів самоврядування] / М.Є.Мельник // Вінниччина. – 1995. – 21 лют.

У спадок нам дісталась криза. І ми повинні все зробити, щоб її пом’якшити : [доп. на нараді голів місц. органів самоврядування] / М.Є.Мельник // Панорама. – 1995. – 25 лют.

За нас ніхто не підніме село : [виступ на кущов. нарадах голів район. Рад та кер. АПК обл.] / М.Є.Мельник // Вінниччина. – 1995. – 30 трав.

«Для мене цей рік був нелегким і напруженим» / М.Мельник // Вінниччина. – 1995. – 14 лип.

Власність повинна ефективно працювати на наше благо : це головний смисл приватизації / М.Мельник // Вінниччина. – 1995. – 22 лип.

Ми маємо навести порядок у своєму домі : [про діяльність координат. ком. по боротьбі з корупцією та організ. злочинністю] / М.Мельник // Вінниччина. – 1995. – 18 серп.

Здолати кризу можна : [про соц.-екон. розвиток обл.] / М.Є.Мельник // Панорама. – 1995. – 23 серп.

«Ми знаємо, яким шляхом йдемо» : [інтерв’ю голови облдержадмін. з приводу признач. його на цю посаду] / М.Є.Мельник // Панорама. – 1995. – 23 серп.

Здолати кризу можна : [з прес-конф.] / М.Мельник; кор. Л.Кимак // Панорама. – 1995. – 23 серп.

Мельник, М. Шлях вивірено : [інтерв’ю] / М.Мельник; зап. О.Чебан // Уряд. кур’єр. – 1995. – 29 серп. – С. 5.

Не варто згущувати фарби : [виступ на прес-конф.] / М.Мельник // Панорама. – 1995. – 1 листоп.

«Існуючі негаразди можна подолати» : [про соц.-політ. обстановку в обл.] / М.Мельник // Бізнес-контакт. – 1995. – 17 листоп. (№ 45). – С. 2.

Структурні підрозділи облдержадміністрації : [утвор. розпорядж. М.Мельника від 16 листоп. 1995 р.] // Вінниччина. – 1995. – 1 груд.

Господар і за скрути господар : [про реформув. агропром. комплексу на Вінниччині] / М.Є.Мельник // Вінниччина. – 1995. – 23 груд.

1996 

Вінниччина не підводила раніше. Не підведе і тепер / М.Є.Мельник // Вінниччина. – 1996. – 12 січ.

Досить дискусій і сумнівів – треба рішуче просувати реформи на селі : [доп. на обл. нараді за підсумками роботи агропром. галузі у 1995 р.] / М.Є.Мельник // Вінниччина. – 1996. – 27 лют.

З доповіді голови облдержадміністрації М.Є.Мельника : [на обл. нараді з питань роботи агропром. комплексу Вінниччини] / М.Є.Мельник // Панорама. – 1996. – 28 лют.

Пригальмовуючи, летимо у прірву : [бесіда про стан агропром. комплексу обл.] / М.Мельник; зап. Г.Дробчак // Сіл. вісті. – 1996. – 14 берез.

Микола Мельник: «В лиху годину відповідальність покладено на керівників» : [виступ на обл. нараді з питань роботи агропром. комплексу, соц.-екон. розвиток обл.] / М.Є.Мельник // Панорама. – 1996. – 10 квіт.

Щоб реанімувати економіку, потрібні неординарні шляхи : [з виступу голови облдержадмін. на 6-й сес.] / М.Мельник // Бізнес-контакт. – 1996. – 19 квіт. – С. 1-2.

На труднощах з бюджетом дехто хоче нажити політичні дивіденди і дешеву популярність : [розмова голови облдержадмін. з вінничанами про соц.-екон. пробл. обл. в прямому ефірі обл. радіо] / М.Мельник // Вінниччина. – 1996. – 24 трав.

Економіка в скруті. Де ж вихід? : [із виступу на обл. нараді голів райдержадмін., кер. правоохорон. і фін. органів обл.] / М.Є.Мельник // Бізнес-контакт. – 1996. – 31 трав. – С. 2.

«Консервативне» село за реформи. Але які б не руйнували : [про стан реформув. с.-г. вир-ва обл.] / М.Мельник // Віче. – 1996. – № 5. – С. 3-11.

Микола Мельник – Леоніду Кучмі : [звернення колиш. голови облдержадмін. до Президента України про прискор. розгляду звинувачень щодо його зловживань із квартирою] / М.Є.Мельник // Подолія. – 1996. – 21 груд. 

1997 

Мельник, М. Микола Мельник повертається? : [інтерв’ю] /М.Мельник; бесіду вів І.Волошенюк // Вінниччина. – 1997. – 24 січ.

«А разве я сказал, что не вернусь?» : [інтерв’ю] / М.Є.Мельник; зап. Л.Мрачковская // Правда Украины. – 1997. – 30 янв. 

1998 

Феномен Мельника : [інтерв’ю] / М.Мельник; зап. Є.Захар’яш // Вінниччина. – 1998. – 24 берез. – С. 2. 

1999 

Тридцять незроджених літ : [інтерв’ю] / М.Є.Мельник; кор.: В.Климчук, Л.Пастушенко // Подолія. – 1999. – 30 берез. 

2000 

Селянин повинен утвердити себе власником : [заст. голови корпор. «Липівка» про реформув. села] / М.Є.Мельник // Томашпіл. вісн. – 2000. – 19 січ.

Мати совість і боятися Бога… : [інтерв’ю] / М.Мельник; зап. І.Волошенюк // Вінниччина. – 2000. – 22 лют. 

2001 

Микола Мельник бореться за права селян, вирощує хліб і пише романи : [інтерв’ю] / М.Мельник; зап. Л.Добринська // 33-й канал. – 2001. – 24 жовт. – С. 2. 

2004

Друге сходження на Олімп : розчарування, дії, надії : [інтерв’ю М.Мельника] / М.Мельник; зап. А.Трошкова // Вінниччина. – 2004. – 16 квіт. : фото.

Вінницьке зерно віддають у Хмельницьку область майже вдвічі дешевше : [нар. деп. М.Мельник про ситуацію в обл.] / М.Мельник; зап. Н.Болховська // 33-й канал. – 2004. – 4 серп. – С. 6. 

2005 

А що далі буде? : [про жнива в СТОВ «Липівка»] / М.Є.Мельник // Томашпіл. вісн. – 2005. – 2 серп. 

2006 

Мельник, М. «Соціалісти таки найкращі…» : [інтерв’ю] / М.Мельник; зап. І.Волошенюк // Вінниччина. – 2006. – 3 берез. 

 2007 

 «Без політики не житиму!» : [інтерв’ю з кер. фракції СПУ у Вінниц. обл. М.Мельником] / М.Мельник; зап. І.Медведєва // Вінниччина. – 2007. – 3 лип. – С. 2. 

2009 

У диких заростях малини : уривок з роману / М.Є.Мельник // Томашпіл. вісн. – 2009. – 18 лют. 

2010

Николай Мельник : «Дворкис предлагал мне поделить все пополам, а с Порошенко мы повздорили из-за земельных паев...» : [інтерв'ю] /Н.Е.Мельник; зап. В.Бережной // Здоров'я. Події. Час. – 2010. – 9 черв. – С. 9, 27. 

2012 

Перед прірвою земельної реформи : [роздуми стосовно земел. реформи] / М.Мельник // 33-й канал. – 2012. – 1 лют. – С. 8. 

Література про життя і діяльність М.Є.Мельника

1983 

Файфер, Е.І. І взимку високі прирости : [про успіхи та завдання комсомольців с. Липівка Томашпіл. р-ну] // Комс. плем’я. – 1983. – 18 січ.

Нагреба, А. Ім’я Леніна – на нашому прапорі, в наших серцях : [репортаж з к-пу ім. Леніна с. Липівка Томашпіл. р-ну] // Шляхом комунізму. – 1983. – 21 квіт.

Форманюк, А. Молодість Липівки : [Томашпіл. р-ну] // Вінниц. правда. – 1983. – 8 черв.

1985 

Кузь, Г. Кують щастя своїми руками : [репортаж з колгосп. Липівки, про делегата XXVII з’їзду Компартії України М.Є.Мельника] // Шляхом комунізму. – 1985. – 6 лют.

В ім’я людей, для блага людей : [передов. досвід к-пу ім. Леніна с. Липівка Томашпіл. р-ну: тематич. добірка] // Вінниц. правда. – 1985. – 17 лют.

Андрущенко, В. Липівка крокує далі : [соц.-екон. розвиток с. Липівка Томашпіл. р-ну] / В.Андрущенко, П.Горбатенко // Вінниц. правда. – 1985. – 16 жовт.

Булавко, А. Депутат : [про голову к-пу М.Є.Мельника с. Липівка] // Шляхом комунізму. – 1985. – 23 листоп. 

1986 

Про нагородження виробничих обєднань, промислових підприємств, організацій, колгоспів і радгоспів Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР: в т. ч. Почесною Грамотою – [к-п ім. Леніна с. Липівка Томашпіл. р-ну]: Указ Президії Верхов. Ради УРСР // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1986. – № 25. – С. 418-419.

Розквіт колгоспної Липівки : [плакат про соц.-екон. розвиток села]. – Вінниця: Облполіграфвидав, 1986.

Захарьяш, Е. На старт – всем колхозам : [о спорт.-мас. работе в к-зе им. Ленина с. Липовка Томашпол. р-на] / Е.Захарьяш // Комс. знамя. – 1986. – 22 апр. 

1974 

Колгосп ім. Леніна Томашпільського району Вінницької області // Науково-обгрунтована система ведення сільського господарства в Лісостепу УРСР. – К., 1974. – С. 471-474. 

1982 

Бабич, А.О. Кормовиробництво – спеціалізована галузь / А.О.Бабич та ін. – К.: Т-во «Знання», 1982. – Зі змісту : [Досвід к-пу ім. Леніна Томашпіл. р-ну]. – С. 22-24.

1986

Зубанич, Ф. «Давайте спробую я…» : полеміч. повість: [про голову к-пу ім. Леніна с. Липівка Томашпіл. р-ну, делегата XXVII з’їзду Компартії України М.Є.Мельника] / Ф.Зубанич // Вітчизна. – 1986. – № 2. – С. 54-96; № 3. – С. 52-71.

1989

Ніколова, В. До авторитету через конкретні справи : [про М.Є.Мельника] / В.Ніколова // Шляхом комунізму. – 1989. – 25 лип. 

1991

Рябий, М. Голос життя : [про М.Є.Мельника] / М.Рябий // Панорама. – 1991. – 21 берез. 

1993

Цей «нехарактерний Мельник» : [про М.Є.Мельника] // Вінниччина. – 1993. – 17 квіт.

Дробчак, Г. Книга голови колгоспу : [про М.Є.Мельника] / Г.Дробчак // Сіл. вісті. – 1993. – 23 лип. 

1994

Вінниччина виявила свою волю : Микола Мельник обраний головою обл. Ради нар. деп. // Вінниччина. – 1994. – 12 лип.: іл.

Гребельський, С. Хмільник : [репортаж з виборч. дільниць] / С.Гребельський // Вінниччина. – 1994. – 12 лип.

Зробіть свій чесний вибір! : [канд. на посаду голови обл. Ради нар. деп. – М.Дідик, М.Мельник] // Вінниччина. – 1994. – 12 лип.: портр.

Комісія розглянула підсумки голосування : [головою Вінниц. обл. Ради обрано М.Є.Мельника] // Вінниччина. – 1994. – 12 лип.

Рядки з біографії М.Є.Мельника // Вінниц. газ. – 1994. – 12 лип.

Ковтун, Т. Порозумілися за двадцять хвилин : [перша прес-конф. новообран. голови обл. Ради М.Є.Мельника] / Т.Ковтун // Вінниччина. – 1994. – 13 лип. – С. 1-2. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).

Перша сесія обласної Ради народних депутатів : [виступ голови обл. Ради М.Є.Мельника] // Вінниччина. – 1994. – 26 лип. – С. 1.

Перше засідання облвиконкому : [під керівництвом М.Є.Мельника] // Вінниччина. – 1994. – 26 лип. – С. 1.

Дончик, Т. Допоможемо селу, село допоможе всім нам : [про обл. нараду голів район. Рад та нач. структур. підрозділів АПК обл., яку провів М.Мельник] / Т.Дончик // Вінниччина. – 1994. – 30 лип. – С. 1.

Мельник, М.Є. [виступ голови на першій сес. обл. Ради] / М.Є.Мельник // Вінниччина. – 1994. – 3 серп. – С. 1. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).

Команда в основному сформована. Тепер – до роботи! : [продовжила роботу перша сес. обл. Ради, яку провів її голова] // Вінниччина. – 1994. – 5 серп. – С. 1-2.

Борги треба повертати, хоч як це не важко : [робоча нарада М.Є.Мельника з кер. структур. підрозділів АПК обл.] // Вінниччина. – 1994. – 12 серп. – С. 1.

Офіційна хроніка : [про робочу поїздку голови обл. Ради М.Є.Мельника у Погребищ. р-н ] // Вінниччина. – 1994. – 12 серп. – С. 1.

Засідання облвиконкому : [15 серп. під головуванням М.Є.Мельника відбулося засід. виконкому обл. Ради нар. деп.] // Вінниччина. – 1994. – 17 серп. – С. 1. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).

Офіційна хроніка : [відбулася нарада кер. структур. підрозділів АПК обл., на якій виступив голова обл. Ради М.Є.Мельник] // Вінниччина. – 1994. – 19 серп. – С. 1.

Офіційна хроніка : [голова обл. Ради М.Є.Мельник зустрівся з кер. швейн., текстильн., взуттєв. підприємств, банків, оптов. торгівлі та облспоживспілки] // Вінниччина. – 1994. – 20 серп. – С. 1.

Офіційна хроніка : [під керівництвом М.Є.Мельника відбулася нарада нач. район. підприємств систем «Агромашу» і «Агротехсервісу»] // Вінниччина. – 1994. – 26 серп. – С. 1.

Офіційна хроніка : [М.Є.Мельник побував з робоч. поїздками у Козятин. та Шаргород. р-нах] // Вінниччина. – 1994. – 26 серп. – С. 1.

Офіційна хроніка : [з робоч. поїздками М.Є.Мельник побував у Хмільниц. і Піщан. р-нах] // Вінниччина. – 1994. – 30 серп. – С. 1.

Офіційна хроніка : [у плані підгот. до наступ. сес. обл. Ради М.Є.Мельник взяв участь у розширен. засід. колегії прокуратури обл.] // Вінниччина. – 1994. – 2 верес. – С. 1.

Офіційна хроніка : [перед учасн. наради очільників органів місцев. самоврядування виступив голова обл. Ради М.Є.Мельник] // Вінниччина. – 1994. – 3 верес. – С. 1.

Офіційна хроніка : [про зустріч М.Є.Мельника з кер. релігійн. орг. Вінниччини] // Вінниччина. – 1994. – 9 верес. – С. 1.

Офіційна хроніка : [про робочу поїздку М.Є.Мельника у Літин. р-н] // Вінниччина. – 1994. – 13 верес. – С. 1.

Офіційна хроніка : [зустріч М.Є.Мельника з керівництвом штабу цивіл. оборони обл.] // Вінниччина. – 1994. – 13 верес. – С. 1.

Офіційна хроніка : [про робоч. візит Надзвичайного і Повноважного Посла Російської Федерації в Україні Л.Я.Смоляков на Вінниччину та зустріч з ним голови обл. Ради М.Є.Мельника] // Вінниччина. – 1994. – 20 верес. – С. 1.

Всією громадою – проти зла : [друга сес. обл. Ради нар. деп., яку відкрив М.Є.Мельник] // Вінниччина. – 1994. – 20 верес. – С. 1, 2.

Бортняк, А. Відверта, але невтішна розмова про письменницькі справи : [відбулася між керівництвом обл., зокрема М.Є.Мельником, і місцев. письм.] / А.Бортняк // Вінниц. газ. – 1994. – 22 верес.

Засідання облвиконкому : [під головуванням М.Є.Мельника відбулося чергове засід. облвиконкому] // Вінниччина. – 1994. – 28 верес. – С. 1.

Нарада в обласній Раді : [під керівництвом М.Є.Мельника] // Вінниччина. – 1994. – 30 верес. – С. 1.

Щодо формування бюджету [обл.] на 1995 р. : [розпорядж. голови обл. Ради М.Є.Мельника] // Панорама. – 1994. – 8 жовт.

Офіційна хроніка : [М.Є.Мельник здійснив робоч. поїздку в Тульчин. р-н] // Вінниччина. – 1994. – 11 листоп. – С. 1.

Офіційна хроніка : [М.Є.Мельник провів переговори з групою білорус. підприємців] // Вінниччина. – 1994. – 12 листоп. – С. 1.

Село надіється на державу, а держава – на допомогу села : [про нараду з питань розв. агропром. комплексу обл., яку відкрив М.Є.Мельник] // Вінниччина. – 1994. – 24 листоп. – С. 1, 2.

Офіційна хроніка : [розпорядж. про заходи щодо ліквідації недоїмки по страхових внесках до Пенсійного фонду України голови обл. Ради М.Є.Мельника] // Вінниччина. – 1994. – 26 листоп. – С. 1.

Микола Мельник з журналістами був відвертим. Йому нічого від них приховувати : [прес-конф. для ж-стів обл.] / М.Мельник; підгот. Т.Ковтун // Вінниччина. – 1994. – 9 груд. 

1995 

Паламарчук, В. Від Вінниці до Кельце : [про візит делегації на чолі з М.Мельником до Келец. воєводства Польщі] / В.Паламарчук // Робіт. газ. – 1995. – 1 лют.

Булавко, А. Керівниками не народжуються : [про кер. корпор. «Липівка», в т.ч. М.Мельника] / А.Булавко // Томашпіл. вісн. – 1995. – 22 лют.

Про призначення М. Мельника головою Вінницької обласної державної адміністрації [Електронний ресурс]: Указ Президента України … від 10.07.1995 р. № 579/95 // Верховна Рада України: офіц. веб-портал. – Електрон. текст. і графіч. дані. – К., [1994-2013]. – URL :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/579/95 (дата звернення: 07.04.2013). – Назва з титул. екрана.

  Угода між головою Вінницької облдержадміністрації, з одного боку і представниками національно-демократичних сил Вінниччини з другого боку, про принципи кадрової політики в період формування органів виконавчої влади // Бізнес-контакт. – 1995. – 28 лип. (№ 30). – С. 1.

Ковтун, Т. Миколі Мельнику допомагають формувати «команду»: [про зустрічі представників політ. партій та громад. орг. з головою облдержадмін.] / Т.Ковтун // Вінниччина. – 1995. – 11 серп.

Фіалко, Л. Збережемо тую славу… : [поїздка з місц. письм. голови облдержадмін. М.Мельника по пам’ят. місцях обл.] / Л.Фіалко, Л.Кимак // Панорама. – 1995. – 19, 23 серп.

Ковтун, Т. Микола Мельник оприлюднив свою заяву на ім’я Президента : [про необхідність проведення служб. розслідування діяльн. Д.В.Дворкіса] / Т.Ковтун // Вінниччина. – 1995. – 22 серп.

Президенту України Л.Кучмі : [лист учасників зборів госп. активу обл. на захист М.Мельника] // Вінниччина. – 1995. – 1 верес.

Мельник втомився змагатися з Дворкісом : [док. та комент.] // Подолія. – 1995. – 2 верес.

Важкий діалог : [М.Мельника та Д.Дворкіса в телестудії «ВІТА»] / А.Мислінський // Вінниц. газ. – 1995. – 7, 9 верес.

Прицюк, Д. В народу та його мови одне життя й одна смерть : відкр. лист до голови Вінниц. обл. Ради нар. депутатів – голови облдержадмін. п.Мельника М.Є. : [голова арбітраж. суду обл. про незадовіл. викон. Закону України про мови в обл.] / Д.Прицюк; комент. М.Каменюка // Подолія. – 1995. – 9 верес.

Світлична, О. Захистимо дорогого нам, Україні, великого трударя, мудрого керівника області, села, міста… : [про радіопередачу обл. телерадіокомпанії на захист М.Мельника] / О.Світлична // Подолія. – 1995. – 19 верес.

Для кого закон писаний, а для кого – ні… : [матеріали перевірок діяльн. міськвиконкому коміс., створ. за розпорядж. голови облради М.Є.Мельника] // Вінниччина. – 1995. – 26 верес.

Щоб письменники не були злидарями : [про зустріч спілчан обл. з головою облдержадмін. М.Є.Мельником] // Подолія. – 1995. – 30 верес. 

Песимізм, апатія та роздратування: відкрит. лист голові облдержадмін. та облради М.Мельнику від освітян Літин. р-ну : [про екон.-соц. становище педагогів] // Подолія. – 1995. – 14 жовт.

Ковальчук, В. Крайовому Руху з Миколою Мельником не по дорозі / В.Ковальчук // Подолія. – 1995. – 21 жовт.

Погляд на подію : [голова Вінниц. міськради Д.В.Дворкіс і голова облради та облдержадмін. М.Є.Мельник про висновки уряд. коміс. з приводу конфлікту] // Подолія. – 1995. – 14 листоп.

У Вінниці вшанували селян : [урочисті зб., присвяч. Дню працівників с.-г.] // Панорама. – 1995. – 22 листоп. – Зі змісту: Мельник, М.Є. З доповіді голови облдержадмін. [про стан справ у сіл. госп-ві обл.].

За діяльність довірчих товариств відповідають голови райдержадміністрацій : [розпорядж. голови облдержадмін. М.Є.Мельника] // Подолія. – 1995. – 14 груд.

1996 

Шостацький, А. Свавілля : [про грубі порушення Закону України «Про охорону праці», бюрократичну естафету родинної династії (М.Мельника та С.Газовської) в корпор. с. Липівка Томашпіл. р-ну] / А.Шостацький, В.Сопільняк // Охорона праці. – 1996. – № 3. – С. 18-20.

Зацікавлений діалог з бершадцями : [М.Мельника щодо реформув. галузі АПК під час робоч. поїздки до Бершад. р-ну] // Вінниччина. – 1996. – 27 січ.

Час довіряти і час питати : [робоча зустріч голови облдержадмін. з дир. ряду пром. підприємств обл.] // Вінниччина. – 1996. – 2 берез.

Волошенюк, І. Розмова була відвертою : [про М.Є.Мельника] / І.Волошенюк // Вінничина. – 1996. – 5 берез.

Волошенюк, І. М.Є. Мельник «накривав» столи, Д.В.Дворкіс вручав подарунки : [про відзнач. 25-річчя обл. письмен. орг.] / І.Волошенюк // Вінничина. – 1996. – 12 берез.

В обласній державній адміністрації : [розпорядж. голови облдержадмін. М.Мельника про продовж. вип. «Книги Пам’яті України» Вінниц. обл.] // Вінниччина. – 1996. – 23 квіт.

В обласній державній адміністрації : [розпорядж. голови облдержадмін. М.Мельника про заходи по охороні та відтвор. риб. запасів у водоймах обл.] // Вінниччина. – 1996. – 14 трав.

Андрущенко, В. Робочі поїздки на південь області : [голови обдержадмін. М.Є.Мельника в Крижопіл., Ямпіл., Томашпіл. р-ни] / В.Андрущенко // Вінниччина. – 1996. – 18 трав.

Зустріч з журналістами : [М.Мельника] // Вінниччина. – 1996. – 8 черв.

Микола Мельник писати заяви не буде… : [прес-конф.] // Подолія. – 1996. – 18 черв.

Микола Мельник повернувся : [про обрання колиш. голови облдержадмін. заст. голови корпор. «Липівка» Томашпіл. р-ну] // Подолія. – 1996. – 2 лип.

Андрущенко, В. Микола Мельник – знову в рідній Липівці / В.Андрущенко // Вінниччина. – 1996. – 5 лип.

Булавко, А. Чи розвалює Мельник Липівку?.. : [про приєднання сіл Забіляни та Русава до с.Липівки] / А.Булавко // Томашпіл. вісн. – 1996. – 28 верес.

Фінклер, Н. Чи варто вигадувати «нові велосипеди»? : [зустріч колиш. керівників обл. в облдержадмін. У дод. – лист В.Кавуна, Л.Криворучка, А.Нехаєвського, М.Дідика, М.Мельника, А.Матвієнка до Президента України Кучми] / Н.Фінклер // Подолія. – 1996. – 5 груд.

Колыванов, М. Кому была необходима смена руководства Винницкой области : [про роль А.Кінаха у звільненні М.Мельника з посади голови облдержадмін.] / М.Колыванов // Всеукр. ведом. – 1996. – 7 дек. – С. 7.

Елистратов, И. Улыбка экс-губернатора: далеко сижу – хорошо выгляжу! : [М.Є.Мельник про політ. обстановку в Україні] / И.Елистратов // Вінниц. відом. – 1996. – 12 груд. – С.2. 

1997 

Рябий, М. Пізнання істини, або Спокуса великою політикою : [у вид-ві «Поділля» вийшла друком друга частина роману М.Мельника «У диких заростях малини»] / М.Рябий // Подолія. – 1997. – 10 черв. – С.3.

Микола Євтихійович вибачається… : [перед кор. газ. «Независимость» В.Кізкою] // Подолія. – 1997. – 26 лип. 

1998 

Феномен Мельника // Вінниччина. – 1998. – 24 берез. 

1999 

Гораш, В. Вінницький Робінзон з 6-го кілометра : [про першого вінниц. фермера М.Мельника] / В.Гораш // Бізнес-контакт. – 1999. – 19 лют. – С. 5.

30 літ – мов один день : [про М.Є.Мельника] // Подолія. – 1999. – 19 берез.

Андрущенко, В. Тридцять незабутніх років : [про М.Мельника, заст. голови корпор. «Липівка»] / В.Андрущенко // Вінниччина. – 1999. – 20 берез.

Климчук, В. Тридцять незраджених літ / В.Климчук // Подолія. – 1999. – 30 берез. 

2000 

Паламарчук, В. Ногами – на землі, головою впирається в небо : [про М.Є.Мельника, колиш. кер. агрофірми «Липівка» Томашпіл. р-ну, орендаря земель у с. Кісниця Крижопіл. р-ну, де відроджується госп-во] / В.Паламарчук // Вінниччина. – 2000. – 8 серп. : фото.

Захар’яш, Є. Феномен Миколи Мельника // Подолія. – 2000. – 18 жовт.      

 2002 

Волошенюк, І. Два депутати з однієї хати : [про родину Мельників] / І.Волошенюк // Вінниччина. – 2002. – 2 квіт. 

2003 

Червінчук, І. «Політична реформа Президента – повна узурпація влади» – переконана опозиція : [нар. деп. А.Матвієнко та М.Мельник на зустрічі з вінничанами] / І.Червінчук // 33-й канал. – 2003. – 19 берез. – С. 3.

Волошенюк, І. Самородок : [М.Є.Мельник] / І.Волошенюк // Вінниччина. – 2003. – 18 квіт. 

2004 

Обнорський, А. А мы за тех, кто побеждает! У Ющенко в Виннице – новые союзники. На место губернатора – те же + Мельник / А.Обнорський // Місто. – 2004. – 12 листоп. – С. 3.

 2005 

Власенко, А. «Нехай Мельник збере такі врожаї, як мій батько, а тоді критикує», – відповів П.Порошенко у Вінниці своєму опоненту у Верховній Раді / А.Власенко // 33-й канал. – 2005. – 6 лип. – С. 3. 

2006 

Кізка, В.В. Антималина : політичні портрети з натури / В.В.Кізка. – Вінниця: Континент-Прим, 2006. – 244 с. : іл.

Рябий, М. Батько і донька – одна доля : [про М.Мельника і його дочку Світлану] / М.Рябий // Вінниччина. – 2006. – 4 січ. – С. 2. 

2007 

Климчук, В.В. Микола Мельник / В.В.Климчук // Від чого співає і плаче редакторське серце / В.В.Климчук. – Вінниця: Держ. картогр. ф-ка, 2007. – С. 227-229.

Трошкова, А. Призи від Світлани та Миколи Мельників : [про учнів-переможців конкурсу творч. робіт «Зернятка»] / А.Трошкова // Вінниччина. – 2007. – 16 січ. – С. 4.

Немирчук, О. Уроки Липівки : [у 1990-ті рр. слава про с. Липівка на чолі з її головою М.Мельником линула далеко за межі обл.] / О.Немирчук // Подолія. – 2007. – 20 лют.

Галіза, О. Де джерело добробуту? : [про М.Мельника з Липівки] / О.Галіза // Погляд. – 2007. – 13-18 квіт.

Медведєва, І. «Без політики не житиму!» / І.Медведєва // Вінниччина. – 2007. – 3 лип.

Галіза, О. Хто більше ображений Морозом – Мельник чи Луценко? / О.Галіза // Подолія. – 2007. – 25 верес.

 2008 

Липівка: історія села : [у тексті йде мова про роль М.Є.Мельника в розвитку сіл. госп-ва] // Томашпільщина : до 85-річчя утвор. Томашпіл. р-ну : ювіл. зб. / упоряд. О.В.Сікал. – Вінниця: Кн.-Вега, 2008. – С. 86-88, 132.

Найпопулярніші люди 1997 року : [М.Мельник] // Чотири Вінницькі броди: хронік.-докум. колаж : 75-річчю Вінниц. обл. присвяч. / Вінниц. облдержадмін. ; упоряд. : М.Ф.Каменюк, В.С.Скрипник. – Вінниця, 2008. – С. 201.

Бабій, І. Відзначені орденом Леніна : [історія р-ну газет. рядком. М.Є.Мельник нагородж. 06.03.1981 р.] / І.Бабій // Томашпіл. вісн. – 2008. – 20 лют.  

Інтернет-ресурси про М.Є.Мельника 

Мельник Микола Євтихійович [Електронний ресурс] : біогр. дані // Верховна Рада України: офіційний веб-портал. – Електрон. текст. дані. – URL : http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/DEPUTAT1/37.htm  (дата звернення: 13.04.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 

Мельник Микола Євтихійович [Електронний ресурс] : біогр. дані // Вікіпедія — вільна енциклопедія. – Електрон. текст. дані. – URL : http://uk.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення: 01.04.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 

Мельник Микола Євтихійович [Електронний ресурс] : біогр. дані // Офіційна Україна сьогодні. – Електрон. текст. дані. – URL : http://dovidka.com.ua/user/?code=45679 (дата звернення: 01.04.2013), в