Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Марко Вовчок
Життя і творчість
До 180-річчя від дня народження

2.2.5. Перекладацька діяльність письменниці

580. Гаупт, Т.П. Автопереклад публіцистичного циклу Марка Вовчка «Отрывки писем из Парижа» / Т.П. Гаупт // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту. Сер. : Слов’янська філологія. – Чернівці, 2001. – Вип. 108. – С. 51-60.

581. Її ж. Автопереклади «Народних оповідань» Марка Вовчка / Т.П. Гаупт // Наук. зап. Сер. : Літературознавство / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2004. – Вип. 3 (39), ч. 1. – С. 48-53.

582. Її ж. Генеза перекладу, публікації та рецепції французького варіанта історичної повісті Марка Вовчка «Маруся» / Т.П. Гаупт // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Сер. : Філологія. – Івано-Франківськ, 1995. – Вип. І. – С. 158-162.

583. Її ж. З історії перекладацької діяльності Марка Вовчка : (робота письм. над фр. варіантом іст. повісті «Маруся») / Т.П. Гаупт // Наук. зап. Сер. : Літературознавство / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Х., 1999. – Вип. 3 (24). – С. 50-56.

584. Її ж. Казка «Як молодиця від розбійників утікала» в історичній повісті «Маруся» у французькому автоперекладі Марка Вовчка / Т.П. Гаупт // Наук. зап. Сер. : Літературознавство / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2003. – Вип. 1 (33). – С. 37-44.

585. Її ж. Перекладацька діяльність Марка Вовчка : (до питання про укр.-фр. літ. зв’язки) / Т.П. Гаупт // Тези доп. І Міжнар. конф. «Мова, культура, література та філософія Франції. Досвід Вищої школи України та інших країн СНД». – Д., 1994. – С. 23-24.

586. Її ж. Творча спадщина Жуля Верна у перекладах Марка Вовчка / Т.П. Гаупт // Зарубіж. л-ра в навч. закл.2001. – № 6. – С. 45-47.

587. Лепша, І. Їй довіряв переклади Жуль Верн : [переклад. діяльн. Марка Вовчка ] / І. Лепша // Наука і сусп-во. – 1983. – № 12. – С. 40-43.

588. Лобач-Жученко, Б.Б. Перекладацька діяльність Марка Вовчка / Б.Б. Лобач-Жученко, Є.П. Брандіс // Марко Вовчок : ст. і дослідж. : [зб. наук. пр.]. – К., 1985. – С. 156-209.

589. Перекладачка Жуля Верна [Марко Вовчок] // Все для вчителя. – 2002. – № 7. – С. 84-85.

590. Туркевич, В. Перекладач Жуля Верна : [про перекл. діяльн. Марка Вовчка] / В. Туркевич // Знання та праця. – 1983. – № 12. – С. 18-19 ; Історичний календар’98. – К., 1997. – С. 367-368.