Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Марко Вовчок
Життя і творчість
До 180-річчя від дня народження

2.2.3. Марко Вовчок на ниві фольклористики

480. Глинський, І. Марко Вовчок і фольклор Поділля / І. Глинський // Вінниц. правда. – 1967. – 7 жовт.

481. Дей, О.І. Фольклористично-збирацька діяльність Опанаса Марковича та Марка Вовчка / О.І. Дей // Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича. – К., 1982. – С. 13-48.

482. Кривуляк, О.В. Фольклорні засоби романтизації у творах Марка Вовчка / О.В. Кривуляк  // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту. Сер. : Пед. науки : збірник / Чернігів. держ. пед. ун-т. – Чернігів, 2006. – Вип. 38. – С. 192-196.

483. Логвіненко, Н.М. Від фольклорної фантастики до сучасного українського фентезі  : [в т.ч. розглядається творчість Марка Вовчка] / Н.М. Логвіненко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 11. – С. 36-40. – Бібліогр. в кінці ст.

484. Міщук, Р.С. Народні джерела творчості Марка Вовчка / Р.С. Міщук, Б.В. Хоменко // Рад. літературознавство. – 1977. – № 8. – С. 88-90.

485. Народні пісні у записах Марка Вовчка : двісті укр. пісень / Марко Вовчок ; уклад. О.І. Дей. – К. : Муз. Україна, 1979. – 215 с.

486. Нахлік, Є.К. «Фольклорний історизм» і казкова умовність : новела «Олена» М. Шашкевича та повість «Кармелюк» Марка Вовчка / Є.К. Нахлік // Українська романтична проза 20-60-х років ХІХ ст. / Є.К. Нахлік.  – К., 1988. – С. 152-168.

487. Недзвідський, А.В. Марко Вовчок і народна пісня : відкриття краси і сили нар. поезії / А.В. Недзвідський // Нар. творчість та етногр. – 1975. – № 5. – С. 88-93.

488. Його ж. Фольклор у житті і творчості Марка Вовчка / А.В. Недзвідський // Там само. – 1973. – № 5. – С. 88-93.

489. Олійник, В.У. Про пісні з повісті «Кармелюк» Марка Вовчка / В.У. Олійник // Там само. – 1964. – № 3. – С. 34-38.

490. Ротач, П. Жила вдова на Подолі…: фольклор. джерело однієї казки Марка Вовчка / П. Ротач // Кур’єр Кривбасу. – 1998. – № 8. – С. 110-113.

491. Рудинська, Є. Марко Вовчок і народна пісня / Є. Рудинська // Рад. культура. – 1955. – 5 січ.

492. Сиваченко, М.Є. До теми : Марко Вовчок і нар. казка / М.Є. Сиваченко // Марко Вовчок : ст. і дослідж. : [зб. наук. пр.]. – К., 1985. – С. 239-281.

493. Його ж. До теми: Марко Вовчок і народна казка ; Думки про «Чортову пригоду» Марка Вовчка / М.Є. Сиваченко // Сторінки історії української літератури і фольклористики / М.Є. Сиваченко. – К., 1990. – С. 43-98.

494. Його ж. Шість українських народних казок у записах Марка Вовчка / М.Є. Сиваченко // Рад. літературознавство. – 1983. – № 5. – С. 25-35 ; № 6. – С. 42-52.

495. Скуратівський, В. Жива душа : [Марко Вовчок – збирачка укр. фольклору] / В. Скуратівський // Україна. – 1983. – № 52. – С. 15.

496. Слов’янська фольклористика. – К. : Наук. думка, 1988. – 448 с. – Зі змісту: [Марко Вовчок і фольклор Поділля]. – С. 99.

497. Сохацька, Є. Повість-казка «Кармелюк» Марка Вовчка у російській критиці 60-70-х рр. ХІХ ст. / Є. Сохацька // Тези доп. наук. конф. «Народний герой Устим Кармалюк : до 200-річчя від дня народж.». – Кам’янець-Подільський, 1987. – С. 60-62.

498. Те ж : (до пробл. рос.-укр. літ. єднання) / Є. Сохацька // Зб. наук. пр. викладачів пед. фак. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т. – Кам’янець-Поділ., 1997. – Вип. 2. – С. 132-141.

499. Тищенко, В.І. Відтворення фольклористики засобами історичної правди в повісті «Кармелюк» Марка Вовчка / В.І. Тищенко // Тези доп. VІ  Поділ. історико-краєзн. конф. : (Секція історії дожовт. періоду). – Кам’янець-Поділ., 1985. – С. 23-24.

500. Тищенко, В.І. Фольклорна основа повісті Марка Вовчка «Кармелюк» / В.І. Тищенко // Тези доп. Поділ. історико-краєзн. конф. – Хмельницький, 1965. – С. 105-106.

501. Федотов, Є.С. Марко Вовчко і музичний фольклор / Є.С. Федотов // Нар. творчість та етногр. – 1983. – № 6. – С. 8-11 ; Україніка. – 1999. – Ч. 6. – С. 4-7.

502. Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича / Марко Вовчок ; Опанас Маркович ; атрибуція автографів, уклад., передм. і прим. О.І. Дея. – К. : Наук. думка, 1983. – 527 с.: іл. – Рец.: Дмитренко, М. Віднайдені скарби / М. Дмитренко // Українська фольклористика : історія, теорія, практика / М. Дмитренко. – К., 2001. – С. 430-434.

503. Фомічов, А. Збирала розсипи народної мудрості : [щодо вип. марки із зображ. Марка Вовчка ] / А. Фомічов // Деснян. правда. – 2009. – 5 лют. – С. 7.

504. Хоменко, Б.В.  Її надихала народна муза / Б.В. Хоменко // Вінниц. правда. – 1968. – 21 груд.

505. Його ж. Марко Вовчок на ниві фольклористики / Б.В. Хоменко // Нар. творчість та етногр. – 1971. – № 6. – С. 59-66.

506. Його ж. Народні джерела творчості Марка Вовчка : за матеріалами укр. прози / Б.В. Хоменко. – К. : Вища шк., 1977. – 175 с. – Рец.: Міщук, Р. // Рад. літературознавство. – 1977. – № 8. – С. 88-90 ; Петренко, С. Поезія дослідження / С. Петренко // Комс. плем’я. – 1977. – 17 верес. ; Радишевський, Р.П. // Укр. мова і л-ра в шк. – 1978. – № 5. – С. 90-91 ; Тищенко, В. Життєдайність фольклорних джерел / В. Тищенко // Нар. творчість та етногр. – 1979. – № 3. – С. 81-82.

507. Його ж. Народні джерела уснорозмовного стилю Марка Вовчка / Б. Хоменко // Матеріали респ. наук. конф. з пробл. синтаксису укр. сучас. літ. мовлення. – Вінниця, 1974. – С. 123-124.

508. Його ж. Народнопоетична творчість – джерело художньої майстерності Марка Вовчка / Б.В. Хоменко // Доп. і повідомл. каф. ін-ту на звіт. наук. конф. : (тези) / Вінниц. ДПІ ім. М. Островського. – Вінниця, 1965. – Вип. 1. – С. 115-119.

509. Його ж. Пісні з голосу Марка Вовчка / Б. Хоменко // Вінниц. правда. – 1980. – 16 верес ; Нар. творчість та етногр. – 1981. – № 1. – С. 90-92 ; У храмі рідного слова : ст., нариси та рец. / Б.В.Хоменко. – Вінниця, 2008. – С. 98-101.

510. Його ж. Повість «Кармелюк» Марка Вовчка і народна творчість / Б.В. Хоменко // Літературно-мистецька Вінниччина : [зб. ст.]. – О., 1969. – С. 29-47.

511. Його ж. Фольклористична діяльність Марка Вовчка / Б. Хоменко // Тези доп. і повідомл. каф. ін-ту на звіт. наук. сес. / Вінниц. ДПІ ім. М. Островського. – Вінниця, 1966. – С. 43-51.