Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Марко Вовчок
Життя і творчість
До 180-річчя від дня народження

2. Література про життя і творчість Марка Вовчка 

2.1. Життєвий і творчий шлях 

82. Акопьян, А. Прекрасная славянка : [про маловідому стор. життя Марка Вовчка, пов’яз. зі Ставрополем] А. Акопьян // Ставропол. правда. – 2002. – 13 сент. ; Те ж. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stapravda.ru/projects/history/people/06.shtml (дата звернення: 16.05.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 

83. Базилевський, М. У Марка Вовчка в Кабардино-Балкарії / М. Базилевський // Вітчизна. – 1972. – № 12. – С. 214-216. 

84. Барабан, Л. Марко Вовчок і аматорський театр другої половини XIX ст. / Л. Барабан // Нар. творчість та етногр. – 1971. – № 5. – С. 63-68. 

85. Белецкий, А. Марко Вовчок : [критико-біогр. нарис] / А. Белецкий // Вовчок Марко. Собрание сочинений : в 3 т. / Марко Вовчок. – М., 1957. – Т. 1. – С. 5-20. 

86. Богородіченко, А. Марко Вовчок: фатальна жінка української літератури / А. Богородіченко // Друг читача. – 2008. – № 16. – С. 6. – (газ). 

87. Бойко, О. Пані Марія: пристрасна жінка чи хижий «Вовчок» / О. Бойко // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2010. – № 3. – С. 37-39. 

88. Бойко, Т.М. Проблема жіночого щастя в культурі : (на прикл. життєв. і творч. шляху Жорж Санд і Марка Вовчка) / Т.М. Бойко // Культура і вчитель : зб. наук.-метод. пр. / відп. ред. Д.М. Джола. – Вінниця, 2003. – С. 267-271. 

89. Бондарчук, М. Знайома незнайомка : [про Марка Вовчка] / М. Бондарчук // Панорама. – 2002. – 21 серп. – С. 3. 

90. Борисов, В. Слово джерельних криниць : [до 135-річчя від дня народж. Марка Вовчка] / В. Борисов // Вечір. Київ. – 1968. – 21 груд. 

91. Брандис, Е.П. Марко Вовчок : [повесть] / Е.П. Брандис. – М. : Мол. гвардия, 1968. – 335 с. : илл. – («Жизнь замечательных людей» ; вып. 19 (460) ). – Рец.: Барабан, Л. Портрет письменниці / Л. Барабан // Літ. Україна. – 1969. – 19 верес. ; Барабан, Л. Слово про нашу землячку / Л. Барабан // Комс. плем’я. – 1969. – 14 серп. ; Борщевський, Ф. // Рад. літературознавство. – 1969. – № 12. – С. 82-85 ; Поважна, В. Ясна зоря нашого письменства / В. Поважна // Дніпро. – 1970. – № 1. – С. 156-158 ; Крутикова, Н. Светлый образ / Н. Крутикова // Радуга. – 1970. – № 12. – С. 154-161 ; Пащенко, М. Дорогою пошуків / М. Пащенко // Комс. плем’я. – 1971. – 28 груд. 

92. Брандис, Е. Страницы жизни Марко Вовчок / Е. Брандис // Радуга. – 1967. – № 3. – С. 8-39 ; № 5. – С. 20-43. 

93. Бурбан, В. Душа, повінчана з Україною: минуло 175 літ від дня народж. Марка Вовчка – класика укр. прози, перекладачки, видавця, громад. діячки / В. Бурбан // Сіл. вісті. – 2009. – 15 січ. – С. 3. – (Постаті). 

94. Вілінська-Боголюбова, С. У світі мистецтва : [про мистец. обдарування Марка Вовчка] / С. Вілінська-Боголюбова // Дніпро. – 1983. – № 12. – С. 114-118. 

95. Вітенко, О. Славна дочка свого народу : [Марко Вовчок] / О. Вітенко // Прибуз. новини. – 2007. – 10 жовт. 

96. Вітошинська, Л. Відоме й невідоме про Марка Вовчка / Л. Вітошинська // Визвол. шлях. – 1958. – Кн. 9. – С. 106.  

97. Воротняк, Т. На екранах – твір Марка Вовчка : [за романом «Записки причетника»] / Т. Воротняк // Культура і життя. – 1982. – 4 лип. – С. 5. 

98. Гаєвська, Л. В моїм садочку айстри білі... : [окремі факти із життя Марка Вовчка] / Л. Гаєвська // Чумац. шлях. – 2005. – № 5. – С. 20-24. 

99. Гальченко, С. Він працював на благо України : ( сл. про легендар. БеБе) : [дослідника творчості Марка Вовчка Б.Б. Лобача-Жученка] / С. Гальченко // Літ. Україна. – 1996. – 26 верес. 

100. Гекельман, Ю. Першовидання творів Марка Вовчка / Ю. Гекельман // Вітчизна. – 1975. – № 4. – С. 219-220. 

101. Горбовець, Р. Завжди під вітрилами : [Б.Б. Лобач-Жученко – дослідник творчості Марка Вовчка] / Р. Горбовець // Сл. і час. – 1994. – № 11-12. – С. 20-23. – (Дати). 

102. Горішній, А. Внук, він же син Марка Вовчка : [про Б.Б. Лобача-Жученка] / А. Горішній // Вінниц. газ. – 2000. – 25 лип. 

103. Грабовський, В. Послання із сузір’я Орла : [про життєв. і творч. шлях Марка Вовчка і О. Марковича] / В. Грабовський // Літ. Україна. – 1982. – 13 трав. 

104. Гребенникова, Е. Родилась роковая дама Марко Вовчок / Е. Гребенникова // Сегодня. – 2008. – 18 дек. – С. 11. – (Хронограф). 

105. Грицай, М.С. Марко Вовчок : творч. шлях / М.С. Грицай. – К. : Вища шк., 1983. – 198 с. 

106. Данилюк, Н. Того дня і небо плакало / Н. Данилюк // Культура і життя. – 2007. – 29 серп. – С. 1. – (На соті роковини пам’яті Марка Вовчка). 

107. Дашкевич, В. Оповідь про народну долю : до 150-річчя від дня народж. Марка Вовчка / В. Дашкевич // Рад. Україна. – 1983. – 22 груд. 

108. Дей, О. «Ой глибокий колодязю, золотії ключі...» : [про діяльн. Марка Вовчка у Києві] / О. Дей // Київ. – 1983. – № 12. – С. 140-143 ; Україніка. – 1999. – Ч. 1. – С. 22-25. 

109. Дисак, Ф. Марко Вовчок – літературний критик / Ф. Дисак // Зб. пр. Н.-д. центру періодики. – 2006. – Вип. 14. – С. 454-459. – Бібліогр.: 2 назв.  

110. Донець, Т. «Ясна зіронька українського письменства» / Т. Донець // Чумац. Шлях. – 2007. – № 4. – С. 18-20.  

111. Елигуашвили, Э. Марко Вовчок : (до 50-річчя з дня смерті) / Э. Елигуашвили // Заря Востока. – 1957. – 10 авг. 

112. За романом Марка Вовчка [«Записки причетника» знято кінострічку «Житіє святих сестер». Кор. повідомл.] // Культура і життя. – 1982. – 7 берез. 

113. Житие святых сестер (1982) – информация о фильме – советские ... [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.kino-teatr.ru  › Советское кино. – (дата звернення: 16.05.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 

114. Житие святых сестер [1982 г., Драма, TVRip] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: goloka.org.ua. – (дата звернення: 16.05.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 

115. Засенко, О.Є. Марко Вовчок : (корот. нарис життя і творчості) / О.Є. Засенко ; [ред. А.М. Полотай] ; Т-во для поширення політ. і наук. знань УРСР «Знання» – К., 1957. – 63, [1] с. – (Сер. 6 ; № 6). 

116. Його ж. Талант, отданный народу : [до 150-річчя від дня народж. Марка Вовчка] / А. Засенко // Правда Украины. – 1983. – 22 дек. 

117. Його ж. Шляхами життя / О. Засенко // Марко Вовчок: життя, творчість, місце в історії / О. Засенко. – К., 1964. – С. 5-154. 

118. Зимомря, М. Відданий Україні : до 100-річчя від дня народж. Б.Б. Лобача-Жученка [дослідника творчості Марка Вовчка] / М. Зимомря // Літ. Україна. – 2000. – 27 січ. – С. 8. 

119. Іванів, В. Зоря народного таланту / В. Іванів // Комс. плем’я. – 1983. – 13 груд. 

120. Кирилюк, Є. Авторка «народних оповідань» / Є. Кирилюк // Слово, віддане народові : вибр. пр. / Є. Кирилюк. – К., 1972. – С. 95-106. 

121. Його ж. Велична спадщина [Марка Вовчка] / Є. Кирилюк // Вінниц. правда. – 1983. – 18 груд. 

122. Його ж. Голос душі народної : [до 150-річчя від дня народж. Марка Вовчка] / Є. Кирилюк // Київ. правда. – 1983. – 22 груд. 

123. Кірєєв, М. Марко Вовчок у Кабарді / М. Кірєєв // Літ. газ. – 1952. – 14 серп. 

124. Козловська, Є. Марко Вовчок на Богуславщині / Є. Козловська // ЛітАкценти. – 2012. – 20 лип. ; Те ж. [Електронний ресурс] / Є. Козловська. – Режим доступу: http://litakcent.com/2012/07/20/marko-vovchok-na-bohuslavschyni/  (дата звернення: 23.01.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 

125. Короненко, С. Названа чи блудна дочка української літератури? / С. Короненко // Літ. Україна. – 2004. – 2, 9, 16, 23, 30 груд. 

126. Крутікова, Н.Є. Сторінки творчого життя : (Марко Вовчок в житті й праці) / Н.Є. Крутікова. – К. : Дніпро, 1965. – 389 с. 

127. Її ж. Сторінки творчого життя / Н.Є. Крутікова // Українські дожовтневі письменники : зб. літ.-критич. матеріалів. – К., 1985. – С. 108-110. 

128. Лавров, Д. Київські адреси в житті і творчості Марка Вовчка / Д. Лавров // Берегиня. – 1999. – № 2. – С. 85-91. 

129. Його ж. «Красний Боже який» : [Київ. адреси в житті і творчості Марка Вовчка] / Д. Лавров // Людина і світ. – 1994. – № 8. – С. 30-33. 

130. Лазаренко, К. Її ім’я переживе віки / К. Лазаренко // Комс. плем’я. – 1983. – 17 груд. 

131. Легкодух, Д. Остання оселя Марка Вовчка [в Нальчику] / Д. Легкодух // Колгосп. вісті. – 1971. – 4 лют. 

132. Леськів, Б. Велика драма великого таланту / Б. Леськів // Літ. Україна. 2005. – 29 груд. – C. 7. 

133. Лобач-Жученко, Б.Б. Де народилася Марко Вовчок : [до біографії] / Б.Б. Лобач-Жученко // Літ. Україна. – 1963. – 1 берез. 

134. Його ж. Доля архіву Марка Вовчка / Б.Б. Лобач-Жученко // Рад. літературознавство. – 1975. – № 12. – С. 75-79. 

135. Його ж. Дочь двух народов / Б.Б. Лобач-Жученко // Вовчок Марко. Народные рассказы / Марко Вовчок. – М., 1985. – С. 5-54. 

136. Його ж. Духовная дочь Кобзаря / Б.Б. Лобач-Жученко // Звезда. – 1983. – № 12. – С. 175-179. 

137. Його ж. З приводу однієї родинної таємниці / Б.Б. Лобач-Жученко // Рад. літературознавство. – 1983. – № 6. – С. 59-61. 

138. Його ж. Коли народилася Марко Вовчок : [ стор. біогр. видат. укр. письм.] / Б.Б. Лобач-Жученко // Літ. Україна. – 1962. – 24 лип.  

139. Його ж. Книгозбірня Марка Вовчка / Б.Б. Лобач-Жученко // Друг читача. – 1974. – 26 верес. 

140. Його ж. Літопис життя і творчості Марка Вовчка / Б.Б. Лобач-Жученко. – К. : Дніпро, 1969. – 448 с. ; 2-ге вид., допов. – К. : Дніпро, 1983. – 464 с. 

141. Його ж. Марко Вовчок за кордоном : знахідки з епістоляр. спадщини / Б.Б. Лобач-Жученко // Рад. літературознавство. – 1968. – № 6. – С. 71-78.  

142. Його ж. Марко Вовчок на Кавказе: по следам семейн. арх. / Б.Б. Лобач-Жученко. – Нальчик, 1976. – 180 с. 

143. Його ж. Марко Вовчок : спогади молодш. сина / Б. Лобач-Жученко // Книжник. – 1992. – № 1. – С. 19-21 ; № 2. – С. 9-12. 

144. Його ж. Марко Вовчок у Петербурзі / Б. Лобач-Жученко // Рад. літературознавство. – 1973. – № 7. – С. 84-88. 

145. Його ж. Нові відомості про Марка Вовчка / Б. Лобач-Жученко // Україна. – 1960. – № 12. – С. 25. 

146. Його ж. О Марко Вовчок : воспоминания, поиски, находки / Б.Б. Лобач-Жученко. – К. : Дніпро, 1987. – 396 с. – Рец.: Хоменко, Б. Ясная звезда украинской литературы / Б. Хоменко, Д. Дереч // Кабардино-Балкар. правда. – 1988. – 10 марта. 

147. Його ж. Про Марка Вовчка : стор. до біогр. письм. / Б.Б. Лобач-Жученко. – К. : Дніпро, 1979. – 310 с. 

148. Логвиненко, О. Три долі Марка Вовчка / О. Логвиненко // Літ. Україна. – 2003. – 6 лют. – С. 7. 

149. Луговий, Ол. (Олександр Овруцький-Швабе) Визначне жіноцтво України : іст. життєписи / Ол. Луговий (Олександр Овруцький-Швабе). – К. : Ярославів Вал, 2004. – Зі змісту: [Марко Вовчок]. – С. 144. 

150. Малахова, В. Шляхами великого творчого життя / В. Малахова // Вітчизна. – 1977. – № 1. – С. 210-212.  

151. Марко Вовчок (1834-1907). – Вінниця, 1959. – 8 с. 

152. Марко Вовчок в критиці : зб. ст., рец., висловлювань. – К. : Держлітвидав України, 1955. – 338 с. 

153. Марко Вовчок : життя і творчість у док., фотогр., іл. : альбом / [уклад.: М.Я. Омельянов, О.О. Білявська]. – К., 1981. – 143 с. – Рец.: Хоменко, Б. Унаочнення творчості письменниці / Б. Хоменко // Рад. літературознавство. – 1983. – № 12. – С. 68-69. 

154. Марко Вовчок : [к 150-летию со дня рождения] // По советской Украине : пресс-бюл. Укр. о-ва дружбы и культ. связи с зарубеж. странами. – К., 1983. – № 12. – С. 1-3. 

155. Марко Вовчок : [корот. біогр.] // 50 знаменитых украинских книг : [збірник] / В.П. Андрусенко, Л.С. Загребельная, Е.В. Козырь, Л.П. Петрова ; худож.-оформитель Л.Д. Киркач-Осипова. – Х., 2004. – С. 65-70. 

156. Мартынов, А. Марко Вовчок / А. Мартынов. – Липецк, 1961. – 27 с. 

157. Мартынов, А. Общественная деятельность Марко Вовчок / А. Мартынов // Вопр. л-ры. – 1962. – № 6. – С. 184-186. 

158. Марченко, О. «…Ми привикли вважати її якоюсь кометою» : до 100-річчя з дня смерті Марка Вовчка / О. Марченко // Чорномор. новини. – 2007. – 11 серп. – С. 7. 

159. Її ж. Третя доля-кохання її – то була Україна : Марко Вовчок : до 150-річчя першої зб. «Народні оповідання» та 100-річчя з дня смерті : публіцист. новела-сповідь / О. Марченко. – О. : Друк, 2007. – 108 с. : іл., портр. 

160. Її ж. «Що то Україна, що за край чудовий!» : до 175-річчя від дня народж. Марка Вовчка / О. Марченко // Чорномор. новини. – 2008. – 20 груд. – С. 7. 

161. Мовчун, А. І генії були дітьми... : Марко Вовчок / А. Мовчун // Початк. освіта. – 2005. – № 1 (Січ.). – C. 2-4 ; Завуч. – 2005. – № 2 (Січ.). – C. 2-4, вклад. 

162. Морозов, В. Дворянки Лівобережної України та література другої половини XIX – початку XX ст. : [в т.ч. про Марка Вовчка] / В. Морозов // Сіверян. літопис. – 2011. № 6. – С. 135-139. – Бібліогр. в кінці ст.  

163. Мушкетик, Ю. З думою про народ : [до 150-річчя від дня народж. Марка Вовчка] / Ю. Мушкетик // Літ. Україна. – 1989. – 22 груд. 

164. Надійко, А. Названа дочка : [до 135-річчя від дня народж. Марка Вовчка] / А. Надійко // Колгосп. вісті. – 1969. – 21 груд. 

165. Недзвідський, А. Нове про Марка Вовчка / А. Недзвідський // Вітчизна. – 1965. – № 1. – С. 185-189. 

166. Новикова, Т. Золотой браслет – для Марковички! : 22 дек. исполнилось 175 лет со дня рождения Марко Вовчок (1833-1907), укр. и рус. писательницы, фольклористки и переводчицы / Т. Новикова // Киев. вестн. – 2008. – 25 дек. – С. 4. – (Личности). 

167. Новікова, Т. Золотий браслет на згадку : [про вплив О. Марковича на творчість Марка Вовчка та цікаві факти її біографії] / Т. Новікова // Демокр. Україна. – 2009. – 17 квіт. – С. 18.  

168. Новицький, А. Високе підніжжя її пам’яті : [10 серп. минуло 90 р. з дня смерті Марка Вовчка (1833-1907)] / А. Новицький // Вінниц. газ. – 1997. – 12 серп. 

169. Олейник, Т. У Марко Вовчок было много мужчин, но любила она Тараса Шевченко / Т. Олейник // Сегодня. – 2003. – 10 дек. – С. 11. 

170. Омельяненко, Л. Марко Вовчок: загадкова натура / Л. Омельяненко // Вісн. Пенсійн. фонду України. – 2011. – № 9. – С. 44-45.  

171. Омельянов, М. Марко Вовчок / М. Омельянов. – Нальчик : Эльбрус, 1987. – 18 с. 

172. Панасенко, Т. Марко Вовчок / Т. Панасенко. – Х. : Фоліо, 2010. – 120, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Знамениті українці). – (Сер. засн. в 2009 р.). 

173. Петренко, Н. Добрий спомин онука [Марка Вовчка] / Н. Петренко // Комс. плем’я. – 1983. – 24 листоп. 

174. Письменна, Л. Чого не знав ерудит : [з маловідом. фактів біогр. Марка Вовчка] / Л. Письменна // Київ. – 1983. – № 7. – С. 139-143. 

175. Польская, Е. Марко Вовчок в Нальчике / Е. Польская // Кабардино-Балкар. правда. – 1957. – 10 авг. 

176. Приймак, М. Як росіянка стала українським класиком : [до 170-річчя від дня народж. Марка Вовчка] / М. Приймак // Столиця. – 2003. – 19-25 груд. ( № 51). – С. 25. 

177. Рабенчук, В. Сяйво незгасної зорі : з наук.-прак. конф., присвяч. 150-річчю від дня народж. Марка Вовчка / В. Рабенчук // Вінниц. правда. – 1983. – 21 груд. 

178. Ращенко, С. Воспоминание о Марко Вовчок / С. Ращенко // Кабарда. – 1955. – № 7. – 133-143. 

179. Його ж. Дни, проведенные в Долинске / С. Ращенко // Кабардино-Балкар. правда. – 1959. – 22 дек. 

180. Його ж. Мої зустрічі з Марком Вовчком / С. Ращенко // Вітчизна. – 1956. – № 7. – С. 127. 

181. Різниченко, Т.М. Сильний і прекрасний талант / Т.М. Різниченко, О.О. Білявська // Марко Вовчок : життя і творчість у док., фотогр., іл. : альбом / [уклад.: М.Я. Омельянов, О.О. Білявська]. – К., 1981. – С. 7-20. 

182. Рудь, В. Таїна простоти : [до 150-річчя від дня народж. Марка Вовчка] / В. Рудь // Прапор. – 1983. – № 12. – С. 118-120. 

183. Русова, С. «Лагідний пророк» України : [Марко Вовчок] / С. Русова // Неопалима купина : народознавство, історія, архіви. – 1995. – № 1-2. – C. 68-73.  

184. Салій, О. Богуслав: історія і сучасність / О. Салій. – К.: Ярославів вал, 2010. – 319 с. – Зі змісту: Пробуджувала почуття гідності : [про перебув. Марка Вовчка у Богуславі]. – С. 252-257. 

185. Сердюк, В. Божа бджілка : [до 165-річчя від дня народж. Марка Вовчка] / В. Сердюк // Вечір. Київ. – 1998. – 29 груд. – С. 6. 

186. Сиваченко, М.Є. Ясна зоря нового письменства / М.Є. Сиваченко // Молодь України. – 1952. – 9 серп. 

187. Ситник, Н. Майстриня художнього слова : [до 175-річчя від дня народж. Марка Вовчка] Н. Ситник / Прибуз. новини. – 2004. – 17 січ. 

188. Стерльов, В. Любов і правда в житті й творчості Марка Вовчка / В. Стерльов // Демокр. Україна. – 1998. – 7 лип. – С. 3. 

189. Стех, Я. До 100-річчя з дня смерті Марії Маркович – Марка Вовчка / Я. Стех // Бористен. – 2006. – № 5. – С. 27-28. – (Незабутні). 

190. Страшинская, Н. Машенька. Мария. Марко / Н. Страшинская // Женский журн. – 2002. – № 9. – C. 164-170 : портр. 

191. Сюндюков, И. «Обличитель людей несытых» : (Марко Вовчок : штрихи до портр.) / И. Сюндюков // День. – 2002. – 7 марта. – С. 8. 

192. Те ж // Україна Incognita : [збірник] / ред. Л. Івшина ; уклад.: В. Панченко, С. Махун. – К., 2003. – С. 194-198 : портр. – (Б-ка газ. «День»). 

193. Тарнавська, М. Марко Вовчок / М. Тарнавська // Українки в історії / за ред. В.К. Борисенко. – 2-ге вид., стереотип. – К., 2006. – С. 168-171.

194. Ткаченко, А.Ф. Знаменитые украинцы / А.Ф. Ткаченко. – К. : Арістей, 2005. – 444 с. – Из содерж.: Марко Вовчок (Вилинская Мария Александровна). – С. 165-172. 

195. Ткачук, В. Яскрава сторінка українського письменництва : [до 150-річчя від дня народж. Марка Вовчка] / В. Ткачук // Колгосп. вісті. – 1983. – 22 груд. 

196. Упеник, М. «Безсмертна ти в серцях людей, Маріє» : [про творчість Марка Вовчка] / М. Упеник // Літ. Україна. – 1962. – 31 серп. 

197. Филоненко, В.И. Марко Вовчок : Жизнь и творчество / В.И. Филоненко. – Нальчик : Кабард. кн. изд-во, 1956. – 38 с. 

198. Хаврусь, С. «О, мила Рось...» : [до 150-річчя від дня народж. Марка Вовчка] / С. Хаврусь // Вітчизна. – 1989. – № 12. – С. 159-161. 

199. Хінкулов, Л. Життя – бурхливе, світла дума : [про творчість Марка Вовчка] / Л. Хінкулов // Україна. – 1976. – № 32. – С. 9. 

200. Хмелюк, М. Видатна українська письменниця Марко Вовчок / М. Хмелюк. – К., 1957. – 44 с. 

201. Хмелюк, Н. Яркий талант [Марка Вовчка] / Н. Хмелюк // Правда Украины. – 1957. – 10 авг. 

202. Хоменко, Б. Борець за народне щастя / Б. Хоменко // Хотугу сулус. – 1957. – № 4. – С. 131-136. – (якут.).  

203. Його ж. Борис Лобач-Жученко – дослідник життя і творчості Марка Вовчка / Б. Хоменко // Літературна Вінниччина : імена і творчі здобутки / Вінниц. ДПУ ім. Михайла Коцюбинського ; Каф. укр. л-ри. – Вінниця, 1998. – С. 23-26. 

204. Його ж. Немеркнучий образ : [про життя і діяльн. Марка Вовчка] / Б. Хоменко // Вінниц. правда. – 1983. – 18 груд.  

205. Його ж. Поборниця дружби і єднання народів / Б. Хоменко // Вінниц. правда. – 1962. – 10 серп. 

206. Його ж. Розповідає онук : [Марка Вовчка Б. Лобач-Жученко, дослідник її творчості] / Б.В. Хоменко // Комс. плем’я. – 1977. – 5 лип. ; Пам'ятаймо тую славу!. : ст., рец., есе / Б.В. Хоменко. – Вінниця, 2012. – С. 179-182. 

207. Його ж. Співачка народної волі [Марко Вовчок] / Б. Хоменко // Войвыв кодзуб. – 1972. – № 8. – С. 51-52. – (комі). 

208. Його ж. Співець долі народної : [Марко Вовчок] / Б. Хоменко // Вінниц. правда. – 1978. – 23 груд. 

209. Його ж. Ясна зоря українського письменства : до 150-річчя від дня народж. Марка Вовчка / Б. Хоменко. – К. : Знання, 1983. – 47 с. 

210. Червінчук, І. Марко Вовчок усиновила рідного внука / І. Червінчук // Вінничанка. – 2010. – № 10. – С. 10-11 : фото. 

211. Чечот, М.Т. Марко Вовчок на Кавказі / М.Т. Чечот // Доп. та повідомл. / Вінниц. ДПІ ім. М. Островського. – Вінниця, 1959. – Вип. 7. – С. 26-30. 

212. Яременко, В. Дочка України : [про життя і творчість Марка Вовчка] / В. Яременко // Молодь України. – 1963. – 22 груд. 

2.1.1. Немирівський період в житті і творчості Марка Вовчка (1855-1858) 

213. Барабан, В. Сівач вічного : [про зв’язки Марка Вовчка з митцями нар. сцени, зокрема Поділля] / В. Барабан // Комс. плем’я. – 1983. – 28 квіт. 

214. Бондарчук, М. Марко Вовчок : знайома і незнайома : [про перебув. у Немирові] / М. Бондарчук // Панорама. – 2002. – 21 серп. 

215. Бортняк, А. ЇЇ устами говорила сама Україна / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1993. – 23 груд. 

216. Брандис, Е. В начале пути : страницы из жизни Марко Вовчка / Е. Брандис // Радуга. – 1966. – № 1. – С. 132-153. 

217. Гладкий, М. Будинок, де жила Марко Вовчок : [Немирів] / М. Гладкий // Вінниц. правда. – 1957. – 17 берез. 

218. Гладкий, М.Д. М.О. Некрасов, Марко Вовчок (у Немирів. р-ні) / М.Д. Гладкий // Рад. патріот. – 1959. – 2 верес. 

219. Гнатюк, М. Зоря, що зійшла на Поділлі / М. Гнатюк // Комс. плем’я. – 1983. – 10 груд. 

220. Гордійчук, З. Я і землячка моя Устина : (роздуми про долю нащадків-земляків героїв тв. Марка Вовчка) / З. Гордійчук // Вінниц. правда. – 1967. – 5 груд. 

221. Гордість Поділля : путівник / В.Ф. Бовкун, І.П. Грущенко, Н.С. Квєтний. – О. : Маяк, 1979. – 135 с. : іл., фото. кол. – Зі змісту: [Перебув. Марка Вовчка в Немирові]. – С. 93. 

222. Деменко, В. Дружбою ми здружені : (Марко Вовчок і Немирів. р-н) / В. Деменко // Колгосп. вісті. – 1978. – 1 квіт. 

223. Денисенко, А. Зустрічі з минулим : (іст. шкіци) / А. Денисенко // Київ. старовина. – 1995. – № 6. – С. 76-80. – Зі змісту: Три літа в Немирові : [перебув. М. Вілінської-Маркович (Марка Вовчка) та О. Марковича у 1855-1858 рр.]. – С. 76-78. 

224. Денисенко, А. Три літа в Немирові / А. Денисенко // Іст. календар, 2002. – К., 2002. – С. 338-340. 

225. Деніс, М. Кроткий пророк : [про перебув. Марка Вовчка в Немирові] / М. Деніс // Прибуз. новини. – 1995. – 27 верес., 4 жовт., 22 листоп., 13, 16, 20, 23 груд. ; 1996. – 6, 10, 13, 17 січ.

226. Деніс, М. Марковичі: Немирівський слід / М. Деніс. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2012. – 336 с. 

227. Дець, В. Немирів : путівник / В.Дець. – О. : Маяк, 1978. – 52 с. : іл. – Зі змісту: [Про перебув. Марка Вовчка в Немирові та увічнення її пам’яті нащадками]. – С. 28-29. 

228. Його ж. Немирівська яскрава зоря : [про Марка Вовчка] / В. Дець // Прибуз. новини. – 2003. – 17 груд.

229. Його ж. Подвійний ювілей талановитого співця народного життя Марка Вовчка : [про перебув. у Немирові] / В. Дець // Прибуз. новини. – 1993. – 25 груд. 

230. Дорошенко, К.П. Діяльність О.В. Марковича як визначного фольклориста у Кирило-Мефодіївському товаристві : [включ. матеріал про діяльн. Марка Вовчка і О.В. Марковича у Немирові, с. 33-34] / К.П. Дорошенко // Питання шевченкознавства : Т.Г.Шевченко і його сучасники. – К., 1978. – С. 32-38. 

231. Дорошенко, О. «Живу і мислю думою одною…» : [про немирів. період життя М.О. Вілінської-Маркович (Марка Вовчка) та О.В. Марковича у 1855-1858 рр.] / О. Дорошенко // Вінниччина. – 1998. – 22 груд. 

232. Дорошенко, О. Марко Вовчок – друг дітей і юнацтва : [життя і діяльн. письм. у Немирові] / О. Дорошенко // Комс. плем’я. – 1973. – 22 груд. 

233. Зінченко, Л. Взято з життя / Л. Зінченко // Вінниц. правда. – 1980. – 23 верес. 

234. Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. Т. : Вінницька область. – К. : Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1972. – 778 с. – Зі змісту: [Про життя і діяльн. Марка Вовчка в Немирові]. – С. 470. 

235. Коцюба, О.Й. «Наталка Полтавка» в постановці О.В. Марковича : [в т.ч. про Немирів. виставу 1857 р.] / О.Й. Коцюба // Укр. літературознавство. – 1970. – Вип. 3. – С. 88-96. 

236. Кривоніс, О. Марко Вовчок творила у Немирові : у Немир. загальноосвіт. шк.-ліцеї № 2 відбулися урочистості з нагоди 179-річчя від дня народж. Марка Вовчка / О. Кривоніс // Вінниччина. – 2013. – 9 січ. С. 10 : фотогр.  

237. Лазаренко, К. На землі письменниці : [про діяльн. Марка Вовчка у Немирові] / К. Лазаренко, А. Степаненко // Комс. плем’я. – 1973. – 18, 20, 22 груд. 

238. Лісовий, П. Марко Вовчок на Поділлі / П. Лісовий // Комс. плем’я. – 1983. – 20 груд. 

239. Лобач-Жученко, Б.Б. Рождение писательницы / Б.Б. Лобач-Жученко // О Марко Вовчок : воспоминания, поиски, находки / Б.Б. Лобач-Жученко. – К., 1987. – Гл. 2. – С. 31-59. – Из содерж.: Немировская гимназия. – С. 47-49 ; Народные рассказы. – С. 50-56. 

240. Мазур, Р.А. Марко Вовчок і Поділля / Р.А. Мазур // Тези доп. п’ятої Вінниц. обл. історико-краєзн. конф. – Вінниця, 1987. – С. 101-102. 

241. Малаков, Д.В. По Брацлавщине : (От Винницы до Тульчина) / Д.В. Малаков. – М. : Искусство, 1982. – 174 с. – Зі змісту: [Про викл. і учнів Немирів. гімназії: М.К. Чалого, І.М. Сошенка, Ю. Беліну-Кенджицького, О.В. Марковича і Марка Вовчка]. – С. 93-95. 

242. Марценюк, К. Єдина давня дружба : [про зв’язок Марка Вовчка з родиною Некрасових] / К. Марценюк // Колгосп. вісті. – 1983. – 24 груд. 

243. Марченко, О. Третя доля-кохання її – то була Україна : Марко Вовчок : до 150-річчя першої зб. «Народні оповідання» та 100-річчя з дня смерті : публіцист. новела-сповідь / О. Марченко. – О. : Друк, 2007. – 108 с. : іл., портр. – Зі змісту: Немирівські часи. – С. 33-41; «Народні оповідання» – 150. – С. 43-52. 

244. Михайловіна, Н. «Народні оповідання» написані в Немирові : [про початок літ. шляху Марка Вовчка] / Н. Михайловіна // Вінниччина. – 1993. – 25 груд. 

245. Муляр, Я. Витоки щирої дружби : [Марко Вовчок у Немирові. 1855-1858 рр.] / Я. Муляр // Вінниц. правда. – 1979. – 9 черв. 

246. Немирів : Створення «Народних оповідань». 1855-1858 // Марко Вовчок : життя і творчість у док., фотогр., іл. : альбом / [уклад.: М.Я. Омельянов, О.О. Білявська].– К., 1981. – С. 33-46. 

247. Немирівщина від витоків до сьогодення / авт. кол.: О.І. Лесько, В.Ю. Дем’яненко, О.А. Коваль та ін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 246 с. : іл. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 78-79. 

248. Погрібний, А. Злила свою душу з душею народною / А. Погрібний // Робітн. газ. – 1983.– 22 груд. 

249. Подолинний, А. Марко Вовчок на Поділлі / А. Подолинний // Пам’ятники України. – 1983. – № 4. – С. 56.  

250. Полинцев, М. Славетні музи Вінниччини : [про Марка Вовчка (Марія Вілінська), проживала у Немирові; Евеліну Ганську, уродж. м. Погребище, яка була дружиною Оноре де Бальзака; Кароліну Сент Вітгінштейн – власницю маєтку Воронівці біля Хмільника, яка була музою комп. Ференца Ліста] / М. Полинцев // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2009. – № 9 (Берез.). – С. 10-11. 

251. Присяжнюк, М. Він любив народ : [О.В. Маркович і Марко Вовчок] / М. Присяжнюк // Вінниц. правда. – 1967. – 1 верес. 

252. Його ж. З глибин народної творчості : [про діяльн. Марка Вовчка в Немирові] / М. Присяжнюк // Вінниц. правда. – 1957. – 10 серп. 

253. Його ж. Марко Вовчок в Немирові / М. Присяжнюк, М. Потупейко // Літ. газ. – 1957. – 25 черв. 

254. Його ж. Поборниця дружби : [включено матеріали про немирів. період життя Марка Вовчка] / М. Присяжнюк // Вінниц. правда. – 1973. – 22 груд. 

255. Його ж. У Немирові / М. Присяжнюк // Ленін. плем’я. – 1959. – 25 груд. 

256. Присяжнюк, Н. Поділля в житті і творчості Марка Вовчка / Н. Присяжнюк // Тези доп. шістнадцятої Вінниц. обл. історико-краєзн. конф. 11 лют. 1997 р. – Вінниця, 1997. – С. 15-17. 

257. Регушевський, Є. «Наталка Полтавка» на Вінниччині : [у 1857 р. поставлена вихованцями Немирів. гімназії за участю Марка Вовчка] / Є. Регушевський // Вінниц. правда. – 1970. – 25 січ. 

258. Рекрут, Я. Прекрасне створіння ця жінка : [Марко Вовчок у Немирові] / Я. Рекрут // Робітн. газ. – 1990. – 25 груд. 

259. Сегеда, Ю. Творила у Немирові Марія... : [до 150-річчя з дня виходу у світ зб. Марка Вовчка «Народні оповідання» та 100-річчя з дня смерті письм.] / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2007. – 30 листоп. – C. 5. 

260. Сиротенко, В. Незнаний Марко Вовчок : [про О.В. Марковича (1822-1867), укр. етнографа, громад. діяча] / В. Сиротенко // Наука і сусп-во. – 1999. – № 4-6. – С. 50-64 ; № 7-9. – С. 50-56. – Зі змісту: [Родина Марковичів у Немирові. 1855-1858 рр.]. – № 4-6. – С. 61-64. 

261. Солоненко, М. Вона починала в Немирові / М. Солоненко // Вінниц. правда. – 1983. – 15 листоп. 

262. Його ж. Подружжя [Марковичів на Вінниччині] / М. Солоненко // Комс. плем’я. – 1983. – 22 груд. 

263. Сохацька, Є. «Талант сильний, прекрасний» / Є. Сохацька // Рад. Поділля. – 1983. – 21 груд. 

264. Сохацька, Є. Про «фірму» Марко Вовчок : до 175-річчя від дня народж. М.О. Вілінської (Маркович-Лобач-Жученко) / Є. Сохацька // День. – 2004. – 4 квіт. – С. 8 ; 23 квіт. – С. 8; 29 квіт. – С. 8. 

265. Степаненко, А. Біля джерел «Народних оповідань» / А. Степаненко, К. Лазаренко // Літ. Україна. – 1973. – 21 груд. 

266. Його ж. На землі Марка Вовчка : (з нарисів, надісл. на конкурс) / А. Степаненко // Вінниц. правда. – 1959. – 27 трав. 

267. Хоменко, Б.В. Зоря, що зійшла на Поділлі : [про життя і творчість Марка Вовчка, зокрема про немирів. період в її долі] / Б.В. Хоменко // Пам'ятаймо тую славу! : ст., рец., есе / Б.В. Хоменко. – Вінниця, 2012. – С. 44-50. 

268. Його ж. У переказах і легендах подолян / Б.В. Хоменко // Вінниц. правда. – 1987. – 7 груд. ; Літературна Вінниччина : доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. 80-річчю від дня народж. М. Стельмаха. 22-23 трав. 1992 р. – Вінниця, 1992. – С. 46-48. 

269. Це було в Мухівцях : (з історії написання Марком Вовчком оповід. «Горпина») // Комс. плем’я. – 1971. – 27 берез. 

270. Цурупа, О. Біля витоків Марії / О. Цурупа // Прибуз. новини. – 1994. – 1 січ. 

271. Чопик, Р. Вовчок : [про походж. літ. псевдоніма, творчість, стосунки із сучасниками, зокрема з О. Марковичем, П. Кулішем, І. Тургенєвим, Т. Шевченком, Оленою Пчілкою та ін.] / Р. Чопик // Ї. – 2004. – № 33 ; Сл. і час. – 2007. – № 8. – С. 3-14. – Бібліогр. у прим. 

272. Якулін, Ю. Нові штрихи до біографії Марка Вовчка : [немирів. періоду] / Ю. Якулін // Вінниц. правда. – 1964. – 5 серп.