Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Марко Вовчок
Життя і творчість
До 180-річчя від дня народження

Зміст

Від упорядника

Хоменко Б.В. Зоря, що зійшла на Поділлі. 

1. Твори Марка Вовчка

1.1. Основні видання творів Марка Вовчка

1.2. Переклади творів Марка Вовчка

1.3. Твори в колективних  збірниках 

2. Література про життя і творчість Марка Вовчка 

2.1. Життєвий і творчий шлях

2.1.1. Немирівський період в житті і творчості Марка Вовчка (1855-1858)

2.2. Дослідження творчості Марка Вовчка

2.2.1. Марко Вовчок в  прижиттєвій українській літературній критиці

2.2.1.1. Марко Вовчок і Т.Г. Шевченко

2.2.1.2. Марко Вовчок та Іван Франко

2.2.2. Дослідження творчості Марка Вовчка у ХХ – на початку ХХІ ст.

2.2.3. Марко Вовчок на ниві фольклористики

2.2.4. Марко Вовчок і зарубіжна література

2.2.5. Перекладацька діяльність письменниці

2.2.6. Дисертації

2.3. Вивчення творчості Марка Вовчка в навчальних закладах

3. Вшанування пам’яті Марка Вовчка

3.1. На Вінниччині

3.2. В Кабардино-Балкарії

3.3.  Марко Вовчок в художній літературі

4. Довідкові та бібліографічні матеріали про Марка Вовчка

5. Електронні ресурси

Іменний покажчик


Бібліографічне видання 

 

Марко Вовчок.

Життя і творчість

(22.12.1833-10.08.1907)

 

Бібліографічний покажчик

 

До 180-річчя від дня народження

 

 

 

Відповідальна за випуск Н.І. Морозова,

 директор Вінницької ОУНБ ім.. К.А. Тімірязєва,

заслужений працівник культури України

 

 

Укладач, комп’ютерний набір  Г.М. Авраменко 

Редактор М.Г. Спиця 

Комп’ютерна верстка, оригінал, оригінал-макет Н.В. Спиця