Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Марко Вовчок
Життя і творчість
До 180-річчя від дня народження

4. Довідкові та бібліографічні матеріали про Марка Вовчка

797. Ільницька, Л.І. Марко Вовчок в бібліографії / Л.І. Ільницька // Бібліотека. Книга. Читач. – К., 1987. – С. 83-90.

798. Крутикова, Н.Е. К истории изучения библиографии и творчества Марко Вовчок / М.Е. Крутикова // Рус. яз. и л-ра в шк. – 1983. – № 6. – С. 3-10.

*  *  *

799. Вовчок Марко // Краткая лит. энцикл. – М., 1962. – Т. 1. – С. 1000-1002 : фото.

800. Вовчок Марко // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1971. – Т. 5. – С. 170-171 : фото.

801. Вовчок Марко // Шевченківський словник : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 133.

802. Марахов, І.І. Вовчок Марко / І.І. Марахов // Т.Г. Шевченко в колі сучасників : слов. персоналій / І.І. Марахов. – К., 1976. – С. 24-25.

803. Засенко, О.Є. Вовчок Марко / О.Є. Засенко // УРЕ. – К., 1978. – Т. 2. – С. 341-342 : фото.

804. Вовчок Марко // Укр. рад. енцикл. слов. : у 3 т. – К., 1986. – Т. 1. – С. 322.

805. Засенко, О.Є. Вовчок Марко / О.Є. Засенко // Українська літературна енциклопедія : у 5 т. – К., 1988. – Т. 1. – С. 341-343 : фото.

806. Баженов, Л.В. Вовчок Марко // Баженов, Л.В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст. : Історіографія. Бібліографія. Матеріали / Л.В. Баженов. – Кам’янець-Поділ., 1993. – С. 152.

807. Глобенко, М. Вовчок Марко / М. Глобенко // Енцикл. українознавства : словник. частина / Наук. т-во ім. Т. Шевченка ; ред.-уклад. В. Кубійович. – Л., 1993. – Т. 1. – С. 296 : фото.

808. Подолинний, А.М. Марко Вовчок / А.М. Подолинний // Подільські криниці : хрестоматія з л-ри рід. краю / уклад. А.М. Подолинний. – Вінниця, 1994. – Вип. 1. – С. 95-97, 107.

809. Вовчок Марко // Енцикл. українознавства для школярів і студентів / авт.-уклад. В. Оліфіренко. – Донецьк, 1999. – С. 65.

810. Федченко, П. Вовчок Марко / П. Федченко // Українська література у портретах і довідках. Давня л-ра – л-ра ХІХ ст. – К., 2000. – С. 49-51.

811. Хоменко, Б. Вовчок Марко / Б. Хоменко // З-над Божої ріки : літ. біобібліогр. слов. Вінниччини. – 2-ге вид., перероб., допов. – Вінниця, 2001. – С. 52-54 : фото.

812. Вовчок Марко // УСЕ. 2003 : універсальний словник-енцикл. / ред. кол.: М. Попович (голова), І. Дзюба, Н. Корнієнко та ін. – 3-є вид., перероб. і допов. – К., 2003. – С. 878.

813. Геник, С. Вовчок Марко / С. Геник // 150 видатних українок / С. Геник. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 36-37 : портр.

814. Катаргіна, Т.І. Вовчок Марко / Т.І. Катаргіна // Енциклопедія історії України (ЕІУ). – К., 2003. – Т. 1 : А-В. – С. 590-591 : фото.

815. Гуцелюк, А. Вілінська Марія Олександрівна (Марко Вовчок) (1833-1907) / А. Гуцелюк, Г. Калінічева // Видатні постаті України : біогр. довід. / Г.В. Щокін, М.Ф. Головатий, В.А. Гайченко та ін. – К., 2004. – С. 166-171.

816. Куриліна, О.В. Марко Вовчок / О.В. Куриліна // Українська література : довід. для абітурієнтів та школярів / О.В. Куриліна, Г.І. Земляна. – Кам’янець-Поділ., 2004. – С. 154-159.

817. Хоменко, Б. Марко Вовчок / Б. Хоменко // Вінниччина фольклорна : довідник. – Вінниця, 2004. – С. 13-15 : фото.

818. Вовчок Марко (Марія Олександрівна Вілінська). 1833-1907 рр. // Новий довідник: укр. мова та укр. л-ра. – К., 2005. – С. 576-579.

819. Гальчак, С. Вовчок Марко (Вілінська Марія Олександрівна) / С. Гальчак // Краєзнавці Вінниччини : Біографії. Бібліографія / С. Гальчак. – Вінниця, 2005. – С. 38.

820. Федченко, П. Вовчок Марко / П. Федченко // ЕСУ (Енцикл. сучас. України ). – К., 2005. – Т. 4 : В-Вог. – С. 688-689 : фото.

821. Вовчок Марко // Усі українські письменники : [довід.] / уклад.: Ю.І. Хізова, В.В. Щеголева. – Х., 2007. – C. 294-298.

822. Гальчак, С. Вовчок Марко (Вілінська Марія Олександрівна) / С. Гальчак // Розвиток краєзнавства у Східному Поділлі ХІХ – почат. ХХІ ст. / С. Гальчак. – Вінниця, 2011. – С. 472. – Бібліогр. в кінці ст.

823. Подолинний, А. Марковичі: Марко Вовчок і Маркович Опанас Васильович / А. Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А. Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 55-56.

*  *  *

824. Марко Вовчок : бібліогр. та метод. матеріали / уклад.: І.С. Гончарова, Є.М. Шапіро. – Х. : Вид-во Кн. палати УРСР, 1957. – 56 с.

825. Марко Вовчок – Вілінська-Маркович, Лобач-Жученко Марія Олександрівна : (корот. біогр. довід. та бібліогр. список тв. і критич. л-ри) // Українські письменники : біо-бібліогр. слов. : в 5 т. – К., 1963. – Т. 2 : Дожовтневий період. (XIX – почат. XX ст.). – С. 108-139.

826. Марко Вовчок. 1833–1907 : реком. покаж. л-ри / Львів. держ. наук. б-ка. – Л., 1969. – 51 с.

827. Коротка бібліографія (про Марка Вовчка) // Брандіс, Є. Марко Вовчок : повість-дослідж. / Є. Брандіс. – К., 1975. – С. 363-364.

828. Марко Вовчок. (1833–1907) : (матеріали для відзнач. 125-річчя від дня народж. Марка Вовчка б-ками обл.) / уклад. М.М. Бех ; Вінниц. обл. б-ка ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 1959. – 8 с.

829. Короткий бібліографічний покажчик творів Марка Вовчка та науково-критичної літератури про неї // Марко Вовчок : семінарій / А.В. Недзвідський. – К., 1981. – С. 106-123.

830. Марко Вовчок і Вінниччина. (1833-1907) : (реком. покажч. л-ри) / уклад.: Г.М. Авраменко, Б.В. Хоменко; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 1983. – 14 с. – (Наші видатні земляки).

831. Марко Вовчок у колі сучасників : бібліогр. покажч. / уклад.: Л.І. Ільницька, Б.Б. Лобач-Жученко ; ред. М.П. Гуменюк ; АН УРСР, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Л., 1983. – 142 с.

832. Рева, Н.М. Вовчок Марко : [бібліогр. покажч.] / Н.М. Рева // Рева, Н.М. Українська література. Теорія, історія та методика викладання : [бібліогр. покажч.] / Н.М. Рева, Г.С. Рева ; за ред. С.А. Крижанівського. – К., 1987. – С.113-117.

833. Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська-Маркович) : [бібліографія] // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1993 року : (бібліогр. покажч.) / уклад. В.Є. Сошинська ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва,  Вінниц. держ. обл. архів. – Вінниця, 1993. – С. 35.

834. До 150-річчя від дня народження Марка Вовчка : [бібліографія] // Література про Вінницьку область за 1993 рік : (бібліогр. покажч.) / уклад.: В. Бочкова, С. Пойда, Л. Шпильова ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 1995. – С. 16.

835. Опанас Васильович Маркович : [бібліографія] // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1997 року : реком. бібліогр. довід. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 1996. – С. 23-25.

836. Рожнятовська, О.А. «Живу і мислю думою одною» : (до 170-річчя від дня народж. Марка Вовчка) / О.А. Рожнятовська // Календар знаменних і пам’ятних дат. – К., 2003. – IV кв. – C. 68-76. – Бібліогр. : 46 назв.

837. Тарас Шевченко і Вінниччина : біобібліогр. покажч. / уклад.: Г. Авраменко, О. Кізян, Б. Хоменко ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Вінниц. ДПУ ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2004. – 107 с. – Зі змісту: [Т. Шевченко і Марко Вовчок]. – С. 29-31.

838. Марко Вовчок. Життя і творчість (1833-1907) : до 175-річчя від дня народж. [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад.: Г.М. Авраменко, Б.В. Хоменко ; вступ. ст. «Зоря, що зійшла на Поділлі» Б.В. Хоменка ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова ; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2008. – 60 с. – (Наші видатні земляки). – 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium-II ; 128Mb RAM ; Windows 95/98/NT. – Електрон. версія вид. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2009/Vovchok.html  (дата звернення: 08.11.12), вільний. – Назва з етикетки диска. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).