Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Марко Вовчок
Життя і творчість
До 180-річчя від дня народження

2.3. Вивчення творчості Марка Вовчка в навчальних закладах

604. Бернштейн, М.Д. Марко Вовчок : лекції для студентів-заочників пед. і учител. ін-тів / М.Д. Бернштейн. – К. : Рад. шк. – 1952. – 76 с.

605. В’юн, А. Марко Вовчок : кросворд / А. В’юн, В. В’юн // Освіта. – 1999. – 11-18 серп.

606. Ганич, Д.І. Нотатки про мову художніх творів Марка Вовчка / Д.І. Ганич, І.С. Олійник, С.П. Самійленко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1959. – № 6. – С. 15-25.

607. Горик, Н. Вивчення творчості Марка Вовчка в школі : (темат. розробки уроків з укр. л-ри) / Н. Горик // Подільське перевесло : літ.-мистец. альм. – Вінниця, 2009. – Вип. 2. – С. 73-76 : портр. авт.

608. Жива душа : твори Марка Вовчка : навч. посіб. / Вовчок Марко ; уклад. А.А. Чічановський ; передм. та біогр. дані про письм. Л.Ф. Дунаєвської. – К. : Грамота, 2004. – 19 с. – (Шк. б-ка).

609. Кизилова, В.В. Марко Вовчок (1833-1907) / В.В. Кизилова // Історія української літератури та літературно-критичної думки першої половини ХХ століття : підручник. – К., 2006. – С. 357-367. – Бібліогр.: с. 367.

610. Кодлюк, Я.П. Розповіді про письменників : посіб. для вчителя початк. кл. / Я.П. Кодлюк, Г.С. Одинцова. – Т. : Підруч. і посіб., 1997. – 128 с. – Зі змісту: [ Марко Вовчок]. – С. 13-14.

611. Кодлюк, Я.П. Сто двадцять розповідей про письменників : довід. для вчителя початк. кл. / Я.П. Кодлюк, Г.С. Одинцова. – К. : Наш час, 2006. – 203 с. – Зі змісту: Марко Вовчок (1833-1907). – С. 19-21.

612. Козак-Семенова, Л.П. Російські твори Марка Вовчка / Л.П. Козак-Семенова // Укр. мова і л-ра в шк. – 1969. – № 12. – С. 18-23.

613. Левчик, Н. Світло класики: Марко Вовчок : [життя і творчість укр. письм. Марка Вовчка] / Н. Левчик // Укр. мова і л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 3. – С. 101-107.

614. Манукян, О.О. До вивчення творчості Марка Вовчка у 9-му класі / О.О. Манукян // Методика викладання української мови і літератури. – К., 1990. – Вип. 11. – С. 34-35.

615. Манукян, О.О. Формування в учнів поняття типовості під час аналізу творів Марка Вовчка / О.О. Манукян // Укр. мова і л-ра в шк. – 1983. – № 4. – С. 33-39.

616. Марко Вовчок : штрихи до портр. // Шк. б-ка. – 2007. – № 7. – С. 18-22.

617. Матрохін, М.І. Літературні матеріали про життя і творчість Марка Вовчка / М.І. Матрохін, І.М. Проценко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1983. – № 12. – С. 22-30.

618. Мовчун, А. Кобзарева доня – дітям : тв. Марка Вовчка у дит. вивч. / А. Мовчун // Початк. шк. – 1999. – № 10. – С. 49-52 ; № 11. – С. 55-58.

619. Мовчун, А. «Ясна зоря нашого письменства» : (вивч. життєпису та творчості Марка Вовчка у 6-му кл.) / А. Мовчун // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2000. – № 2. – С. 24-32 ; № 3. – С. 24-32.

620. Налапко, Г. Тести за творчістю Марка Вовчка / Г. Налапко // Укр. мова і л-ра в шк.2001. – № 3. – С. 36-37.

621. Недзвідський, А.В. Марко Вовчок : семінарій / А.В. Недзвідський. – К. : Вища шк., 1981. – 167 с.

622. Петриченко, Н. Український пейзаж як метафоричний засіб у прозі Марка Вовчка, Г. Квітки-Основ'яненка і Антонія Погорельського / Н. Петриченко // Укр. мова і л-ра в шк. – 2006. – № 1. – C. 30-31.

623. Погребенник, В. Марко Вовчок (Марія Вілінська): (1833-1907) / В. Погребенник // Укр. мова і л-ра. – 1998. – Черв. (№21-24). – С. 26-28 : дод.

624. Проценко, І.М. Вивчення мови творів Марка Вовчка в 5-7 кл. / І.М. Проценко // Укр. мова в шк. – 1958. – № 3. – С. 46-53.

625. Його ж. Вивчення творів Марка Вовчка в школі / І.М. Проценко. К. : Рад. шк., 1959. – 144 с.

626. Його ж. Освіта і виховання у творах Марка Вовчка / І.М. Проценко, М.І. Матрохін // Рад. шк. – 1983.– № 12. – С. 75-80.

627. Рада, І. Зрозуміти жінку! : [питання жіноч. емансипації під час вивч. л-ри у 10 кл., в т.ч. творчості Марка Вовчка] / І. Рада // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 3. – С. 44-51. – Бібліогр.: 11 назв.

628. Рева, М.І. Вивчення критичних статей про творчість Марка Вовчка у 8 класі / М.І. Рева // Укр. мова і л-ра в шк. – 1976.– № 4. – С. 56-60.

629. Сагіна, Ф.І. Вивчення творчості Марка Вовчка у школі : посіб. для вчителів / Ф.І. Сагіна. – К. : Рад. шк., 1971. – 160 с.

630. Сагіна, Ф.І. Огляд російських оповідань Марка Вовчка [в шк.] / Ф.І. Сагіна // Укр. мова і л-ра в шк. – 1964. – № 12. – С. 40-44.

631. Скоморовський, Б.Г. Дидактичний матеріал до теми «Марко Вовчок» / Б.Г. Скоморовський // Укр. мова і л-ра в шк. – 1980. – № 5. – С. 40-43.

632. Слоньовська, О.В. Конспекти уроків з української літератури : нове прочитання творів [в т.ч. Марка Вовчка] : наук.-метод. посіб. / О.В. Слоньовська : посіб. для 9 кл. – К. : Рід. мова, 2000. – 591 с.

633. Слюсар, А. Марко Вовчок : [літ. чайнворд, кросворди, криптограми, диктанти, тести] / А. Слюсар // Посіб. для вчителя. – 2004. – Лют. (№ 2). – С. 72-86.

634. Сметанська, М.І. Марко Вовчок у боротьбі за рівноправність жінки / М.І. Сметанська // Укр. мова і л-ра в шк. – 1983. – № 12. – С. 11-17.

635. Солод, Ю. Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська) / Ю. Солод // Українська література : конспект / Ю. Солод. – К., 1996. – С. 89-91.

636. Сорокіна, Л. Марко Вовчок – «кроткий пророк» / Л. Сорокіна // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2011. – № 4. – С. 16-19.

637. Стебновська, Н.І. Немирівський літературний музей Марка Вовчка як осередок організації позакласної роботи з української літератури / Н.І. Стебновська // Літературне краєзнавство Поділля в системі сучасної освіти : стан, проблеми, перспективи : (матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Вінниця, 22 берез. 2011 р.) : зб. наук. пр. / гол. ред. О.М. Куцевол. – Вінниця, 2011. – С. 267-275. – (До 100-річн. ювілею ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського).

638. Сюндюков, І. Марко Вовчок : штрихи до портр. / І. Сюндюков // Шк. б-ка. – 2007. – № 7. – С. 18.

639. Тараненко, М.П. Розповідна майстерність Марка Вовчка / М.П. Тараненко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1965. – № 9. – С. 7-13.

640. Ткачук, М. Марко Вовчок : творч. портр. / М. Ткачук // Вивчаємо укр. мову та л-ру . – 2008. – № 19-21. – С. 92-95 ; № 22-23. – С. 6-11.

641. Улюблені книги українських письменників : бібліогр. розвідки Ч. 1 : Г. Сковорода, І. Котляревський, М. Гоголь, П. Куліш, Т. Шевченко, І. Франко, Леся Українка, Марко Вовчок / авт.-уклад. Т.П. Шульга ; Держ. б-ка України для юнацтва. – К., 1996. – 51 с.

642. Федунь, Н.О. Марко Вовчок – ясна зоря нашого письменства / Н.О. Федунь // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2008. – № 34. – С. 19-25.

643. Федунь, Н.  Ясна зоря нашого письменства : сцен. лекторію, присвяч. 175-й річниці від дня народж. Марка Вовчка / Н. Федунь // Відкритий урок : розробки, технології, досвід. – 2009. – № 1. – С. 74-79 : фото.

644. Фечко-Каневська, О. Тести за творчістю Марка Вовчка / О. Фечко-Каневська // Укр. мова і л-ра в шк. 2001. – № 3. – С. 36-46.

645. Хоменко, Б.В. Образне слово Марка Вовчка / Б.В. Хоменко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1974. – № 1. – С. 19-27.

646. Худаш, Л.С. Вивчення творчості Марка Вовчка в школі / Л.С. Худаш. – К. : Рад. шк., 1964. – 143 с.

647. Шуляр, В.І. Вивчення літературної теми: методика і технологія (за творчістю П.Куліша і Марка Вовчка) / В.І. Шуляр. – К., 2010. – 56 с. – (Б-чка «Дивослова» ; 2010, №3 (57)).

 

*  *  *

648. Коваленко, В.М. Марко Вовчок «Горпина» / В.М. Коваленко // Збірник методичних знахідок учасників конкурсу «Учитель року» : (з досвіду роботи вчителів загальноосвіт. шк.). – К., 1997. – С. 113-115.

649. Мозговий, В.М. Розгляд оповідання Марка Вовчка «Горпина» у 5 класі / В.М. Мозговий // Укр. мова і л-ра в шк. – 1981. – № 11. – С. 33-36.

650. Проценко, І.М. Аналіз оповідання Марка Вовчка «Горпина» ( в 5 кл.) / І.М. Проценко // Там само. – 1972. – № 9. – С. 44-47.

651. Гончар, О. Перша українська соціальна повість : [«Інститутка» Марка Вовчка] / О. Гончар // Рад. літературознавство. – 1984. – № 1. – С. 56-62.

652. Висоцький, А.А. Творчість Марка Вовчка у школі : навч. посіб. / А.А. Висоцький. – Херсон, 2005. – 48 с. : іл. – Бібліогр.: с. 47. – Зміст: Біографія Марка Вовчка ; Повість «Інститутка» ; Ігрові матеріали до вивчення повісті «Інститутка».

653. Iнститутка : посiб. для 9 кл. ; Бiографiя письменницi ; Характеристика творчостi ; Стислий переказ твору ; Аналiз тексту ; Зразки учнiвських творiв / Марко Вовчок ; авт.-уклад. Л.В. Нартова. – Х. : Ранок, 2001. – 61 с. – (Літ. крамниця).

654. Камінський, П.Г. Два уроки аналізу повісті Марка Вовчка «Інститутка» / П.Г. Камінський // Укр. мова і л-ра в шк. – 1987. – № 3. – С. 23-27.

655. Клочек, Г. Анатомія добра і зла : повість Марка Вовчка «Інститутка» / Г. Клочек // Укр. мова та л-ра. – 1998. – Трав. (№ 19). – С.1-3.

656. Полумієнко, Р.В. «Любо! чи «Люба» – сказав пан у повісті Марка Вовчка «Інститутка?» / Р.В. Полумієнко // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2010. – № 31. – С. 32-38.

657. Семчук, Д.Б. Літературний цитатник : [в т.ч. по тв. Марка Вовчка «Інститутка»] / Д.Б. Семчук // Позаклас. час. – 2010. – № 10. – С. 92-95.

658. Титаренко, Н.А. Мова повісті «Інститутка» : [вивч. у 8 кл.] / Н.А. Титаренко // Методика викладання української мови і літератури : респ. наук.-метод. зб. – К., 1974. – Вип. 5. – С. 97-103.

659. Фурсова, Л. «Воля – це право бути Людиною» : урок за романом Гаррієт Бічер-Стоу «Хатинка дядька Тома» та повістю Марка Вовчка «Інститутка» : 9 кл. / Л. Фурсова // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2007. – № 2. – С. 27-32. – Бібліогр.: 6 назв.

660. Її ж. Пафос свободи, віри у високе призначення людини : урок компаратив. аналізу роману Гаррієт Бічер-Стоу «Хатинка дядька Тома» та повісті Марка Вовчка «Інститутка» / Л. Фурсова // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2003. – № 5. – C. 41-45. – Бібліогр. : 6 назв.

661. Її ж. Право жити людиною : аболіціоністська й гуманістична спрямованість роману Гаррієт Бічер-Стоу «Хатинка дядька Тома» та повісті Марка Вовчка «Інститутка» : 9 кл. / Л. Фурсова // Укр. мова і л-ра.2004. – Груд. ( № 48). – C. 121-126.

662. Її ж. «Птах у клітці – навіть наполовину не птах» : роман Гаррієт Бічер-Стоу «Хатинка дядька Тома» та повість Марка Вовчка «Інститутка» : 9 кл. / Л. Фурсова // Всесвіт. л-ра та культура. – 2002. – № 12. – С. 16-21.

663. Мовчун, А. Кобзарева доня – дітям : (Марко Вовчок і її тв. у дит. читанні) / А. Мовчун // Початк. шк. – 1999. – № 11. – С. 55-58. – Зі змісту: [повість-казка «Кармелюк»]. – C. 56-58.

664. Скиба, О. Устим Кармалюк у пам’яті народній : конспект інтегров. історико-літ. уроку / О. Скиба // Укр. літературознавство в загальноосвіт. шк. – 2002. – № 2. – С. 26-28.

665. Тищенко, В.І. Вивчення повісті-казки «Кармелюк» Марка Вовчка в школі : (метод. розробка) / В.І. Тищенко, Т.М. Косарєва. – Хмельниц., 1986. – 26 с.

666. Тищенко, В.І. «Кармелюк» Марка Вовчка / В.І. Тищенко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1965. – № 10. – С. 7-14.

667. Фурсова, Л. Урок української літератури у 9 класі : [Марко Вовчок : огляд життя і творчості ; «Кармелюк» : антикріпос. спрямованість тв.] / Л. Фурсова // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2005. – № 26. – С. 8-11.

668. Гмир, І.С. Вивчення оповідання Марка Вовчка «Козачка» (в 6 кл.) / І.С. Гмир // Укр. мова і л-ра в шк. – 1972. – № 10. – С. 73-78.

669. Титаренко, Н.А. Мова і стиль оповідання «Козачка» Марка Вовчка / Н.А. Титаренко // Методика викладання української мови і літератури : респ. наук.-метод. зб. – К., 1971. – Вип. 5. – С. 57-62.

670. Новик, О. «Максим Гримач» Марка Вовчка як романтичне оповідання / О. Новик // Укр. мова і л-ра в шк. – 2010. – № 1. – С. 21-24. – Бібліогр. : 14 назв.

671. Романишина, Н.І. Баладні оповідання «Максим Гримач» Марка Вовчка та «Гордовита пара» П. Куліша : аналіз в аспекті компаратив. генології / Н.І. Романишина // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2011. – № 5. – С. 9-13. – Бібліогр. в кінці ст.

672. Сорокіна, Л.В. Відповідальність і вина як уселюдські чесноти в баладному оповіданні Марка Вовчка «Максим Гримач» / Л.В. Сорокіна // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2011. – № 5. – С. 18-21 : іл.

673. Хроменко, І. Пообразний аналіз художнього твору : [в т.ч. тв. Марка Вовчка «Максим Гримач» / І. Хроменко // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2012. – № 6. – С. 17-25.

674. Гаупт, Т.П. Виховання національної самосвідомості учнів у процесі вивчення історичної повісті Марка Вовчка «Маруся» / Т.П. Гаупт // Українська система виховання: проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Сер. : Педагогіка, етнопедагогіка. – Івано-Франківськ, 1999. – Вип. 27. – С. 101-105.

675. Кремльова, Г.Ф. «Маша» / Г.Ф. Кремльова // Вивчення творчості Марка Вовчка в середній школі. – О., 1959. – С. 109-114.

676. Лобач-Жученко, Б.Б. До творчої історії повісті Марка Вовчка «Маруся» / Б.Б. Лобач-Жученко // Рад. літературознавство. – 1983. – № 12. – С. 47-54.

677. Сваричевський, А. Маруся і Гаврош : [про повість «Маруся» Марка Вовчка] / А. Сваричевський // Рад. Поділля. – 1972. – 18 черв.

678. Жицький, Є.І. Розкриття антикріпосницької спрямованості «Народних оповідань» Марка Вовчка (у 8 кл.) / Є.І. Жицький // Укр. мова і л-ра в шк. – 1971. – № 5. – С. 48-54.

679. Погребенник, В. Марко Вовчок : Народні оповідання ; Інститутка / В. Погребенник // Укр. мова і л-ра. – 1998. – Черв. ( № 21-24). – С. 26-28.

680. Хропко, II.II. «Тут ніби говорив сам народ» : (до аналізу «Народних оповідань» Марка Вовчка в шк.) / П.П. Хропко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1981. – № 3. – С. 31-38.

681. Сорокіна, Л. «Нехудожнє» зображення чи художнє викриття? : проблем. урок у 9 кл. : [за «Народними оповіданнями» Марка Вовчка] / Л. Сорокіна // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 3. – С. 17-22.