Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Марко Вовчок
Життя і творчість
До 180-річчя від дня народження

2.2.6. Дисертації

591. Бажан, О.М. Гендерні моделі характеротворення в прозі Марка Вовчка та Ганни Барвінок : автореф. дис. … канд. філол. наук / О.М. Бажан ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2010. – 18 с.

592. Білоус, Н.В. Стильові особливості моделювання жіночих характерів в українській літературі другої половини XIX – почат. XX ст. [в т.ч. у творчості Марка Вовчка] : автореф. дис. … канд. філол. наук / Н.В. Білоус ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 20 с.

593. Борщевский, Ф.М. Творчество Марко Вовчок в период сотрудничества в «Отечественых записках» (1868-1875 гг). : дис... канд. филол. наук / Ф.М. Борщевский ; КГУ им. Тараса Шевченко ; Каф. рус. л-ры. – К., 1957. – 272 с. – Бібліогр.: с. 259-270.

594. Гаупт, Т.П. Творча діяльність Марка Вовчка в галузі художнього перекладу : автореф. дис... канд. філол. наук / Т.П. Гаупт ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2002. – 20 с.

595. Засенко, А.Е. Марко Вовчок : (Жизнь, творчество, место в истории л-ры) : автореф... д-ра филол. наук / А.Е. Засенко; АН УССР. Отд-ние обществ. наук. – К., 1962. – 47 с. – Бібліогр.: с. 46-47.

596. Павленко, И.Я. Романы Марко Вовчок о новых людях и русский литературный процесс 60-70-х годов XIX века : проблемы типологии : автореф. дис. ... / И.Я. Павленко ; АН УССР ; Ин-т л-ры им. Т. Г. Шевченко. – К., 1989. – 17 с.

597. Погребна, В.Л. Проблеми фемінізму в російській критиці і романах письменниць другої половини ХІХ століття [в т.ч. проаналізовано творчість Марка Вовчка] : автореф. дис. д-ра філол. наук / В.Л. Погребна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – К., 2004. – 38 с.

598. Проценко, И.М. Изучение творчества Марко Вовчок в школе : автореф. дис. ... канд. пед. наук / И.М. Проценко ; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1959. – 16 с.

599. Ревуцька, С.К. Психоаналітична інтерпретація україномовної прози Марка Вовчка : автореф. дис. … канд. філол. наук / С.К. Ревуцька ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2011. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16.

600. Титаренко, Н.А. Лексика сборника «Народні оповідання» Марко Вовчок : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Н.А.Титаренко ; Киев. гос. пед. ин-т. им. А.М. Горького. – К., 1963. – 19 с.

601. Тищенко, В.И. Украинская литературная Кармалюкиана : (пробл. истор. и худож. правды характера) : автореф. дис. ... / В.И. Тищенко. – К., 1975. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 12-16, 19.

602. Федирко, М.М. Реализм творчества Марко Вовчок. (Конец 50-х – нач. 60-х гг. XIX ст.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / М.М. Федирко ; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – К., 1958. – 19 с.

603. Хоменко, Б.В. Фольклорные источники поэтики украинской прозы Марко Вовчок : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Б.В. Хоменко; КГУ им. Тараса Шевченко. – К., 1972. – 24 с. – Бібліогр.: с. 23-24.