Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва у власних виданнях та публікаціях
(2007-2012)
Бібліографічний покажчик

Статті, наукові роботи працівників Бібліотеки

2007

91. Константинополь ІІ : зб. других наук.-освіт. Поділ. Кирило-Мефодіїв. читань, присвяч. 20-річчю відродж. святкування Дня слов'ян. писемності і культури «Спадок слов'ян. просвітителів св. Кирила і Мефодія і слов'ян. світ» / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 2006. – 184 с.

Зі змісту:

Циганюк, В.Ф. Мойсей української літератури : [про І. Франка]. – С. 124-133;

Якущенко, А.С. «Дух європейської освіченості» : до 160-річчя від часу створення Кирило-Мефодіївського товариства. – С. 43-50.

92. Цимбалюк, П.І. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва 2 (15) лютого 1907 року : до 100-річчя від дня заснування / П.І. Цимбалюк // «Земле моя, запашна, барвінкова...» : календар знамен. і пам'ят. дат Вінниччини 2007 р. / упоряд. : О.Г. Ніколаєць, Т.П. Кристофорова ; відп. за вип. П.І. Цимбалюк. – Вінниця, 2006. – С. 77-87.

93. Цимбалюк, П.І. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва : до 100-річчя від дня заснування (1907) / П.І. Цимбалюк // Календар знаменних і пам’ятних дат. № 1, І кв. / Нац. парлам. б-ка України. – К., 2006. – С. 66-74.

Позиції 91-93 вміщують публікації, підготовлені фахівцями у 2006 р., але які вийшли з друку 2007 р. і не ввійшли до попередніх покажчиків.

* * *

94. Бібліотека в контексті світової культури, науки, інформації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2007. – 211 с.

Зі змісту:

Морозова, Н.І. Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва у дзеркалі історії та інноваційному поступі сьогодення. – С. 25-41;

Цимбалюк, П.І. Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва : проблеми дослідження столітньої історії. – С. 47-51;

Марченко, Т.М. Імідж бібліотек області з точки зору соціуму (за результатами дослідження «Публічні бібліо-теки в контексті соціокультурного простору регіону»). – С. 52-55;

Сеник, Л.Б. Електронний каталог «Рідкісна книга» : досвід та проблеми створення. – С. 106-108;

Сенкевич, А.В. Інформаційні технології у формуванні естетичної культури особистості в умовах бібліотеки. – С. 109-115;

Якущенко, А.С. Креатив – найпривабливіше у бібліотечній професії. – С. 116-119;

Ніколаєць, О.Г. Етапи розвитку та організація краєзнавчої діяльності Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тіміря-зєва в сучасних умовах. – С. 158-163;

Соломонова, Т.Р. Вінницька філія Всенародної бібліотеки при УАН (ВУАН) як науковий центр (1920- 1930). – С. 164-169;

Введенська, О.Ю. Роль бібліотек у інтеграції в суспільство людей з особливими потребами. – С. 193-196;

Подзолкіна, О.О. Американський досвід в галузі культури очима українського бібліотекаря. – С. 197-200.

95. Життя, покладене на вівтар України : до 70-річчя від дня народж. В. Стуса – поета, правозахисника, люди-ни (1938-1985) : метод.-бібліогр. матеріали / уклад. : А. Якущенко, О. Ніколаєць, М. Ревенко ; вступ. ст. Д. Стуса ; ред. М. Спиця; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця, 2007. – 64 с. – (Сер. «Наші видатні земляки»).

Зі змісту:

Якущенко, А. Матеріали до книжкової виставки «Дай, Україно, гордого шляху» : Василь Стус в житті, творчості, спогадах та оцінках. – С. 10-20;

Ніколаєць, О. Хроніка проведення Стусівських читань на Вінниччині та висвітлення подій в засобах масо-вої інформації. – С. 21-44;

Ревенко, М. «Поезіє, красо моя, окрасо, я перед себе чи до себе жив?» : сцен. літ.-мистец. вечора, присвяч. 70-річчю від дня народж. В. Стуса. – С. 45-62.

96. Лучко, А.Й. Перемогти своїм розумом : [бесіда з колиш. дир. б-ки А.Й. Лучком] / А.Й. Лучко ; зап. А. Трош-кова // Вінниччина. – 2007. – 14 груд. – С. 6.

97. Марченко, Т. Говорити про книгу завжди прекрасно... / Т. Марченко // Книжкових виставок сузір'я. Кращі виставки року : метод. рек. б-кам / уклад. : Т. Мар-ченко, А. Якущенко, К. Осадчук [та ін.] ; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця, 2007. – Вип. 7. – С. 3-5.

98. Марченко, Т.М. Інновації в обслуговуванні користувачів : здобутки і проблеми / Т.М. Марченко // Бібл. планета. – 2007. – № 2. – С. 31-32.

99. Морозова, Н.І. Без знання минувшини, немає майбутнього... : [вступ. ст. дир. б-ки] // Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека в контексті історії та інноваційному поступі сьогодення : монографія / авт.-уклад. : Г.М. Авраменко, Т.В. Герасимова, І.М. Журавлівський [та ін.] ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2007. – С. 9-12.

100. Морозова, Н.І. Поширення інформації про Європейський Союз серед населення : [заст. дир. б-ки про роботу ЦЄІ обл. б-к України та Вінниці] / Н.І. Морозова // Методичні матеріали щодо участі депутатів місцевих рад в євроінтеграційних процесах. – Вінниця, 2007. – С. 26-27.

101. Слова подяки, шани та любові... Віковому ювілею Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва присвячується! : [вступ. сл. дир. б-ки Н.І. Морозової, вірш про б-ку її фахівця Л.А. Бойко, привітання від читачів] // Погляд. – 2007. – 17-23 трав. – С. 6.

102. Спиця, М.Г. Переднє слово / М.Г. Спиця, Г.М. Авраменко // Столітній шлях Бібліотеки у її виданнях: бібліогр. покажч. / уклад. : Г.М. Авраменко, О.М. Панчук ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2007. – С. 3-9.

103. Цимбалюк, П.І. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва – духовна скарбниця краю : [в.о. дир. б-ки, засл. працівник культури України про б-ку з нагоди її 100-річчя від дня заснування] / П.І. Цимбалюк // Стожари : літ.-мистец. зб. / гол. ред. В. Лисенко. – Вінниця, 2007. – Вип. 9. – С. 20-22.

104. Цимбалюк, П.І. Праця, що у творчість перей-шла : [про історію і сьогодення б-ки з нагоди 100-річного ювілею розповідає в.о. дир. б-ки] / П.І. Цимбалюк ; розмову вів В. Барабан. – Громада і Закон. – 2007.– 23 лют. – С. 2.

105. Цимбалюк, П.І. Сторіччя обласної книгозбірні / П.І. Цимбалюк // Вінниччина. – 2007. – 20 лют. – С. 4.

106. Цимбалюк, П.І. У бібліотеках зменшилась кількість відвідувачів : [про сучасних читачів та їх запити розповідає заст. дир. б-ки] / П.І. Цимбалюк ; зап. І. Купецька // 20 хвилин. – 2007. – 18 черв. – С. 5.

107. Циба, Л.П. День за днем і ось вже 100 років! : [Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва] / Л.П. Циба // Студент. вісн. – 2007. – Лют. (№ 5). – С. 3.

2008

108. Життя як спалах... : до 60-річчя від дня народж. В.Ф. Циганюка – педагога, режисера, відомого діяча культури на Вінниччині (15.06.1948-21.07.2006) : зб. матеріалів / упоряд. П.І. Цимбалюк ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ПП Балюк І.Б, 2008. – 80 с. – (Сер. «Наші видатні земляки»).

Зі змісту:

Циганюк, В. Ода бібліотеці. – С. 5-27;

Морозова, Н. Василь Циганюк – директор Бібліоте-ки. – С. 34-37;

Циганюк, Н. В пам’ять про батька. – С. 52-53.

109. Краєзнавство в системі розвитку духовності і культури регіону : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 21-23 жовт. 2008 р., м. Вінниця / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2008. – 144 с.

Зі змісту:

Морозова, Н.І. Бібліотечне краєзнавство: проблеми та перспективи розвитку. – С. 10-17;

Соломонова, Т.Р. Фонд літератури іноземними мовами відділу РІЦ ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. Загальна характеристика. – С. 18-21;

Соломонова, Т.Р. Saxon як джерело магдебурзького права (з фондової колекції відділу РІЦ ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – С. 26-30;

Якущенко, А.С. Науково-літературна спадщина Павла Чубинського в фондах універсальної наукової бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва. – С. 30-33;

Слотюк, Г.М. Система краєзнавчих електронних баз даних – важливий сегмент інформаційних ресурсів бібліотеки. – С. 48-54;

Слотюк, Г.М. Бібліотечне краєзнавство: формат діяль-ності бібліотек області / Г.М. Слотюк, Т.М. Марченко. – С. 54-58;

Введенська, О.Ю. Бібліотечно-інформаційне обслуго-вування людей з особливими протребами (з досвіду роботи ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва). – С. 66-70;

Цимбалюк, П.І. Розкриття теми Голодомору: бібліотечний аспект (з досвіду роботи бібліотек Вінниччи-ни). – С. 92-96;

Марчук, Т.О. Режисери, чиї імена пов’язані з Вінниччиною / Т.О. Марчук, А.В. Сенкевич. – С. 115-118.

110. Марченко, Т. Мейнстрим бібліотечної діяльності / Т. Марченко // Кращі виставки 2007 року : метод.-бібліогр. матеріали / уклад. : Т. Марченко, К. Осадчук, М. Карягіна [та ін.] ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2008. – Вип. 8. – С. 2-6.

111. Морозова, Н. Бути нашим користувачем – престижно! : [про діяльн. б-ки] / Н. Морозова // Вінниччи-на. – 2008. – 30 верес. – С. 2.

112. Осадчук, К. Як не стати жертвою : [від. л-ри та інформ. з питань екон. і права б-ки ім. К.А.Тімірязєва провів День інформ. на тему: «Не стань жертвою!»] / К. Осадчук // Вінниччина. – 2008. – 28 жовт. – С. 3.

113. Слотюк, Г.М. Збереження історичної пам'яті громад Вінниччини : бібліотечний вимір / Г.М. Слотюк, Т.М. Марченко // Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань : зб. ст. та повідомлень. – Рівне, 2008. – С. 82-85.

114. Соломонова, Т.Р. Історична література інозем-ними мовами в приватних бібліотеках Поділля кінця ХVІІ – початку ХХ ст. (за матеріалами відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва) / Т.Р.Соломонова // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Поділ., 2008. – Вип. 1. – С. 137-145.

115. Соломонова, Т.Р. З історії кладовищ м. Вінниці / Т.Р. Соломонова // Вісник інституту історії, етнології і права : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – Вип. 6. – С. 74-77.

116. Соломонова, Т.Р. «SAXON» як звід законів магдебурського права : [про один з ранніх варіантів зводу законів, що зберігається у від. рідкісних і цінних вид. обл. б-ки] / Т.Р. Соломонова // Пульсуючі джерела. – 2008. – 24 лип. – С. 6.

117. Якущенко, А.С. Духовність – «мерило правед-ноє» 2008 рік : 1020-річчя Хрещення Русі / А.С. Якущенко // Константинополь ІV : зб. ст. і матеріалів четвертих наук.-освіт. Поділ. Кирило-Мефодіїв. читань, присвяч. 1020-річчю Хрещення Русі «Традиції слов'янських просветителів св. Кирила і Мефодія і сучасний світ». – Вінниця, 2008. – С. 75-76.

2009

118. Бібліотекар – кавалер Золотої Зірки : зб. матеріа-лів до 100-річчя від дня народж. Героя Радянського Союзу, колиш. дир. Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва І.М. Філіповського (15.09.1909-18.09.1992) / упоряд. П.І. Цим-балюк ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2009. – 76 с. – (Сер. «Наші видатні земляки»).

Зі змісту:

Морозова, Н.І. Іван Митрофанович Філіповський : етапи пройденого шляху. – С. 8-13 ;

Слюсарчук, М.М. Іван Митрофанович був мені бать-ком, братом, товаришем, а потім аж директором. – С. 14-19;

Подруцька, Г.Г. Герой війни творив мирний подвиг. – С. 20-22;

Чернецька, Л.Д. Бібліотека під керівництвом І.М. Філіповського стала однією з кращих в Україні. – С. 23-29;

Лучко, В.В. Я завжди відчувала батьківську турботу з боку директора. – С. 29-31;

Бойко, Л.А. Він любив людей і люди його любили. – С. 32-33;

Івахова, С.Г. Професійну діяльність я розпочала у прекрасному колективі. – С. 34-35;

Борачук, Є.І. Він жив інтересами кожного з нас. – С. 36-38;

Введенська, Л.В. У молоді він вбачав майбутнє бібліотеки. – С. 39-40;

Цимбалюк, П.І. Зустрічі, які запам’яталися на все життя. – С. 41-43;

Герасимова, Т.В. Мій перший директор. – С. 44-45;

Філіповська, С.І. Будинок батька завжди був відкритий для людей. – С. 50-53.

119. Подільський книжник : альманах / уклад. Т.Р. Соломонова ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2009. – Вип. 1 (2008 р.). – 160 с.

Зі змісту:

Морозова, Н.І. Шановні цінителі духовних скарбів людства! : [вступ. ст. дир. б-ки]. – C. 5-6;

Морозова, Н.І. Мої бібліотечні ступені : [бесіда з дир. б-ки про роль кн. у її житті]. – C. 7-9;

Соломонова, Т.Р. «Вінницька колекція» з родової бібліотеки Потоцьких у Тульчині. – C. 13-54;

Валігура, І.М. Педагогічні журнали у фонді відділу рідкісних і цінних видань. – C. 54-59;

Сеник, Л.Б. Автографи українських діячів у фонді рідкісних і цінних видань. – C. 59-71;

Коваль, С.Ф. Кібернетика і книга: минуле і сучасне : до 60-річчя випуску в світ книги «Кібернетика» Норберта Вінера. – C. 71-78;

Слотюк, Г.М. Всесвітній день книги і авторського права як форма актуалізації читання в умовах інформацій-ного суспільства. – C. 116-121;

Цимбалюк, П.І. Презентації книг в обласній науковій бібліотеці (2007-2008 рр.). – C. 121-134;

Зелена, О.М. Наші земляки – лауреати літературних премій України 2008 року. – C. 142-144.

120. Борисенко, Л. Життєвий і творчий шлях Л.Л. Сем-половського – видатного селенкціонера цукрових буряків в Україні / Л. Борисенко // Наукові записки : зб. наук. пр. Сер. Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – Вип. 15. – С. 98-102.

121. Борисенко, Л.Б. Наукова спадщина Л.Л. Сем-половського (1868-1960) : сторінки історії та бібліографія / Л.Б. Борисенко // Вінниччина : минуле та сьогодення : краєзн. дослідж. матеріали XXIІ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф. 22 жовт. 2009 р. : до 360-річчя утворення укр. козац. держави / Вінниц. краєзнав. т-во «Поділля». – Вінниця, 2009. – С. 495-502.

122. Морозова, Н.І. Приходьте до «Тимірязєвки» за новинками : [інтерв'ю дир. обл. б-ки про б-ки, книги та тих, хто їх читає] / Н.І. Морозова ; зап. Л. Бойко // RIA. – 2009. – 11 лют. – С. 14.

123. Осадчук, К. Благословенні кольори української долі : [про заходи з нагоди Дня Держ. прапора України у б-ці] / К. Осадчук // Поділ. зоря. – 2009. – 20 серп. – С. 1.

124. Осадчук, К. Не станьте черговою жертвою : [від. л-ри та інформ. з питань екон. та права обл. б-ки провів День інформ. в рамках Європ. дня боротьби із торгівлею людьми] / К. Осадчук // Поділ. зоря. – 2009. – 11 черв. – С. 4.

125. Сеник, Л.Б. Автографи українських діячів : [на кн. із фонду рідкісних і цінних вид. обл. б-ки] / Л.Б. Сеник // Пульсуючі джерела. – 2009. – 12 лют. – С. 3. ; 14 квіт. – С. 3.

126. Слотюк, Г.М. Творча спадщина Михайла Старицького у фонді Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва / Г.М. Слотюк // Третя Могилів-Поділ. наук.-краєзн. конф. – Кам'янець-Поділ., 2009. – С. 173-180.

127. Соломонова, Т.Р. Військова література у родовій бібліотеці Гейденів з Поділля (за матеріалами Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва) / Т.Р.Соломонова // Воєнна історія Поділля та Буковини : матеріали Всеукр. наук. військ.-іст. конф. : наук. зб. – Кам'янець-Поділ., 2009. – С. 130-135.

128. Соломонова, Т.Р. Подільська єпархіальна бібліо-тека (1891-1920) / Т.Р. Соломонова // Вісник інституту історії, етнології і права : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Ми-хайла Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – Вип. 7. – С. 84-86.

129. Соломонова, Т.Р. Родові бібліотеки на теренах Східного Поділля: книжкові знаки (за матеріалами відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімі-рязєва) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2009/Rodovi_bibl.html (дата звернення: 08.11.12).

130. Цимбалюк, П.І. Століття книгозбірні Літина : [про Літин. РБ: за матеріалами бесіди із заст. дир. Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва П.І. Цимбалюк та зав. від. наук.-метод. роботи Т.М. Марченко] / П.І. Цимбалюк, Т.М. Мар-ченко ; бесіду вів Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2009. – 14 жовт.

131. Цимбалюк, П.І. «Тімірязєвку» засипали книгами : [про конкурс «Подаруй бібліотеці книгу»] / П.І. Цимбалюк // Вінниччина. – 2009. – 28 жовт. – С. 3.

2010

132. Подільський книжник : альманах / уклад. Т.Р. Соломонова ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2010. – Вип. 2 (2009 р.). – 198 с.

Зі змісту:

Морозова, Н.І. Видання «Подільського книжника» – новий етап науково-краєзнавчої діяльності бібліотеки. – C. 5-9;

Валігура, І.М. Святе Письмо у фондах відділу рідкісних і цінних видань. – C. 17-28;

Слотюк, Г.М. Зібрання творів Михайла Старицького у фонді Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва : до 170-річчя від дня народж. М.П. Старицького. – C. 28-33;

Сеник, Л.Б. Всесвіт видавництва «Брокгауз і Єфрон». – C. 34-52;

Соломонова, Т.Р. Гайсинська міська публічна російська бібліотека. – C. 53-60;

Сафронова, О.В. Бібліотека вінницького товариства «Просвіта» (1917-1923). – C. 61-72;

Соломонова, Т.Р. Про книгозбірні юристів Вінниці початку ХХ ст. – C. 73-91;

Кристофорова, Т.П. Рукописний журнал «Реаліст» Вінницького реального училища. – C. 111-117;

Авраменко, Г.М. Наші земляки – лауреати літературних премій України 2009 року. – C. 128-130;

Соломонова, Т.Р. Збірник М.В. Гоголя. – C. 131-132;

Касенова, Л.І. Краєзнавчі нариси про населені пункти Вінниччини : анотований бібліографічний список видань (1991-2009) / Л.І.Касенова, Т.П. Кристофорова. – C. 133-158.

133. Марченко, Т. Дещо про форми бібліотечних виставок / Т. Марченко // Книжкових виставок сузір’я. Кращі виставки 2008-2009 років : метод. рек. б-кам / уклад. : Т. Марченко, Л. Сеник, Т. Марчук [та ін.] ; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця, 2010. – Вип. 9. – С. 2-4.

134. Марченко, Т. Молоді працівники у бібліотечній справі : дослідницька складова 2009 року / Т. Марченко // Бібліотечна Вінниччина : стат.-інформ. аналіз 2008-2009 рр. / уклад. : Т. Котуз, Л. Столяр. – Вінниця, 2010. – С. 48-52.

135. Марченко, Т. Молоді працівники у бібліотечній справі : дослідницька та творча складові програми «Професія, спрямована у майбутнє» / Т. Марченко // Роль методичної служби у забезпеченні професійної компетентності бібліо-текаря : матеріали ІІ Всеукр. шк. методиста, 2-5 листоп. 2009 р. – К., 2010. – С. 46-58.

136. Морозова, Н.І. В еру Інтернету книга не загине : [розмова про бібліотечне життя та новини і проблеми книгозбірні напередодні професійного свята з дир. б-ки] / Н.І. Морозова ; спілкувався Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2010. – 29 верес. – С. 12.

137. Морозова, Н.І. «Для жінки на першому місці – родина» / Н.І. Морозова // Вінничанка. – 2010. – № 6. – С. 8-9.

138. Морозова, Н.І. Розпочався позитивний рух : [про запровадж. у 2010 р. в б-ках Вінниччини проекту «Бібліоміст»] / Н.І. Морозова // Культура і життя. – 2010. – № 33-37. – С. 11.

139. Слотюк, Г.М. Віртуальне довідково-бібліо-графічне обслуговування користувачів у Вінницькій ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва: нові можливості традиційних послуг / Г.М. Слотюк // Електронні інформаційні ресурси : створен-ня, використання, доступ: до 50-річчя створення Вінниц. НТУ : зб. матеріалів Республ. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Вінниця, 12-18 квіт. 2010 р. – К., 2010. – С. 270-277.

140. Соломонова, Т. М.О. Хитько[в] (1868 – після 1933) – донатор бібліотеки Кам’янець-Подільського дер-жавного українського університету [Електронний ресурс] / Т. Соломонова // Наукові праці Кам'янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Поділ., 2010. – Вип. 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Npkpnu_bk/2010_2/index.html (дата звернення: 08.11.12).

141. Соломонова, Т. Приватні книжкові збірки у контексті місцевої історії / Т. Соломонова // Київ. старо-вина. – 2010. – № 1. – C. 80-85.

142. Якущенко, А.С. «Гірким словом моїм посмі-юся…» М.В. Гоголь і читач ХХІ століття / А.С. Якущенко // Константинополь V : зб. ст. та матеріалів п’ятих наук.-освіт. Поділ. Кирило-Мефодіїв. читань / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 2010. – С. 208-212.

2011

143. «І в смерті з рідним краєм поріднюсь». Василь Стус і Вінниччина / упоряд. : Н. Гнатюк, Т. Ковальський. – Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2011. – 528 с.

Зі змісту:

Цимбалюк, П.І. Стусівські читання на Вінниччині / П.І. Цимбалюк, О.Г. Ніколаєць. – С. 124-138;

Циганюк, В.Ф. «Ярій, душе! Ярій, а не ридай!» : Стусівські читання на Вінниччині 12-15 січня 2004 року. – С. 139-140.

144. Краєзнавство : історичний досвід та перспек-тиви розвитку: матеріали ІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 13-15 жовт. 2010 р. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2011. – 127 с.

Зі змісту:

Морозова, Н.І. Шановні колеги, партнери, всі присутні! : [звернення дир. б-ки до учасн. конф.]. – C. 5;

Морозова, Н.І. Краєзнавча робота Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва : від традицій до інновацій. – C. 8-9;

Цимбалюк, П.І. Доля остарбайтерів у наукових дослідженнях та спогадах вінничан. – C. 49-50;

Соломонова, Т.Р. Про бібліотеку освітнього діяча Адріанова Павла Олександровича : за фондами Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – C. 58-60;

Слотюк, Г.М. Краєзнавчі продукти бібліотек Він-ниччини у мережі Інтернет: структурно-видовий склад. – C. 60-61;

Марченко, Т.М. Краєзнавчий видавничий сегмент публічних бібліотек області у 2008-2009 роках: погляд методиста. – C. 62-63;

Кристофорова, Т.П. Огляд періодичних видань Поділля середини ХІХ – початку ХХ століття, що збері-гаються у фондах Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – C. 66-67;

Сафронова, О.В. Перший вінницький видавець А.В. Мазаракій та його бібліотека. – C. 68-69;

Марчук, Т.О. Ігнацій Падеревський. Громадянин. Митець. Патріот. – C. 92-94.

145. Методична парасолька для молодого бібліоте-каря : зб. інформ.-метод. матеріалів / уклад. : Т.М. Марченко, Т.П. Кристофорова ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2011. – 45 с.

Зі змісту:

Морозова, Н.І. Ескіз від професіонала : [про шлях проф. становлення молодого працівника]. – С. 4-5;

Марченко, Т.М. Облік бібліотечних фондів: ні кроку без припису : консультація. – С. 5-10;

Марченко, Т.М. Методичний лист «Щоденник роботи бібліотеки» у ракурсі ГОСТ 7.20-2000 «Бібліотечна статистика». – С. 41-44.

146. Подільський книжник : альманах. Вип. 3 (2010 р.) / уклад. Т.Р. Соломонова ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2011. –– 156 с.

Зі змісту:

Соломонова, Т.Р. Від укладача. – С. 3-4;

Морозова, Н.І. E-book – інновації через призму традицій : [про електронну кн.]. – С. 5-7;

Валігура, І.М. Видавнича імперія М.О. Вольфа (1825-1883) : [про рос. книговидавця, кн. якого зберігаються у фондах Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва]. – С. 13-20;

Сеник, Л.Б. Студентські літографовані навчальні видання другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. – С. 20-39;

Слотюк, Г.М. Електронна книга у фонді Бібліотеки. – С. 52-59;

Соломонова, Т.Р. Родове книжкове зібрання Якубовських з Люлинців. – С. 60-72;

Сафронова, О.В. Книжкове зібрання вінницького вчи-теля Михайла Дмитровича Озерського (1888-196?). – С. 72-78;

Марченко, Т.М. «Я оглянулась посмотреть...», або Ще раз про корисність бібліотечних виставок. – С. 96-99;

Кізян, О.І. Краєзнавча літературна бібліографія як джерело популяризації літературного життя краю, твор-чості письменників. – С. 99-104;

Соломонова, Т.Р. Про цензуру книг на Поділлі початку 20-х років ХХ ст. – С. 110-118;

Авраменко, Г.М. Наші земляки – лауреати літературних премій України 2010 року. – С. 125-132;

Соломонова, Т.Р. «Кобзар» Т.Г. Шевченка : 150-річчю виходу у світ присвячено. – С. 133-135.

147. Сприйняття сучасниками творчості Михайла Коцюбинського : матеріали другої всеукр. наук. конф. «Осінні читання». – Вінниця, 2011. – 216 с.

Зі змісту:

Антонюк, О.Ю. Творча спадщина Михайла Коцюбин-ського (із фондів Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва). – С. 6-8;

Слотюк, Г.М. Бібліографія творів М. Коцюбинського І-ої половини ХХ століття як важливе джерело вивчення життєвого і творчого шляху видатного письменника. – С. 201-204.

148. Кашпрук, Ю. Бібліотека у діалозі культур : [про Міжнар. конф. Next Library 2011 у м. Орхус (Данія)] / Ю. Кашпрук // Наші новини. – 2011. – Вип. 1 (30 верес). – С. 6.

149. Котуз, Т. Популяризація краєзнавчих ресурсів – важливий сегмент діяльності сучасної наукової бібліотеки: з досвіду роботи Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімі-рязєва / Т. Котуз // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 22 листоп. 2011 р. / ред. А.В. Скорохватова. – К., 2011. – С. 93-96.

150. Марченко, Т. Бібліотека OPEN-AIR / Т. Марченко // Наші новини. – 2011. – Вип. 1 (30 верес). – С. 7.

151. Марченко, Т.М. Методична служба Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва як фактор впливу на діяльність і розвиток публічних бібліотек регіону / Т.М. Марченко // Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста, 7-11 листоп. 2011 р. / уклад. О. Зозуля. – К., 2011. – С. 55-60.

152. Морозова, Н. «Бібліоміст» єднає світ : [інтерв'ю з дир. обл. б-ки щодо впровадж. міжнар. прогр. «Бібліоміст»] / Н. Морозова ; зап. Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2011. – 16 лют. – С. 10.

153. Морозова, Н. Наши библиотеки из «мавзолеев культуры и знаний» нынче бурно превращаются в востребованные заведения : [про комп'ютеризацію б-к Вінниччини в рамках проекту «Бібліоміст» розповідає дир. б-ки] / Н. Морозова; зап. В. Бережной // Вінниц. реалії. – 2011. – 16 берез. – С. 7.

154. Осадчук, К.М. Святкуємо ювілей! : [10 р. від дня створення від. л-ри та інформ. з питань екон. і права Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва] / К.М. Осадчук // Наші новини. – 2011. – Вип. 2 (29 груд.). – С. 6.

155. Соломонова, Т.Р. Вінницька філія Всенародної бібліотеки України при УАН (ВУАН): створення, діяльність та працівники (1920-1930 рр.) / Т.Р. Соломонова // Вінницькі мури. Погляд крізь віки : матеріали міжнар. наук. конф. «Єзуїтський комплекс у Вінниці крізь призму століть». – Вінниця, 2011. – С. 309-334.

156. Соломонова, Т.Р. Кабінет виучування Поділля : кроки діяльності / Т.Р. Соломонова // Кабінет виучування Поділля – яскрава сторінка краєзнавчого руху на Вінниччині (1924-1930) : бібліогр. покажч. / уклад. : Г.М. Авраменко, Т.Р. Соломонова ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2011. – С. 24-38.

157. Соломонова, Т.Р. Родовая библиотека Гейденов: общая характеристика (за фондом Винницкой ОУНБ им. К.А. Тимирязева) / Т.Р. Соломонова // Библиофильство и личные собрания : материалы І-ой междунар. науч. конф., 31 марта 2011 г. – М., 2011. – С. 216-224.

158. Соломонова, Т.Р. Читацька аудиторія Поділь-ської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: освітній рівень / Т.Р. Соломонова // Вісник інституту історії, етнології і права : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – Вип. 9. – С. 17-19.

159. Цимбалюк, П. Бібліотекар – професія престиж-на : [вірш] / П. Цимбалюк // Наші новини. – 2011. – Вип. 1 (30 верес). – С. 8.

160. Цимбалюк, П.І. Відданий бібліотеці : до 75-ї річниці від дня народж. А.Й. Лучка, колиш. дир. Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва / П.І. Цимбалюк // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2012 року : хронол. довід. / уклад. Г.М. Авраменко ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2011. – С. 207-211.

161. Цимбалюк, П. Сторінками історії «Тимірязєвки» : [про історію б-ки розповідає заст. дир. б-ки] / П. Цим-балюк ; зап. К. Новосад // Вінниц. газ. – 2011. – 7 жовт. ; 11 жовт. – (Спец. вип. газ. «П'ятниця»).

2012

162. Відданий бібліотечній справі : до 75-річчя від дня народж. А.Й. Лучка – бібліотекознавця, колиш. дир. Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, засл. працівника культури України (13.12.1937-03.02.2009) : зб. матеріалів / уклад. текстів та упоряд. П.І. Цимбалюк ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2012. – 116 с. – (Сер. «Діячі культури і мистецтв краю»).

Зі змісту:

Морозова, Н.І. Яскравий представник бібліотечної професії. – С. 5-6;

Його життя – взірець служіння Книзі, Бібліотеці / авт. колектив Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – С. 7-16;

У пам’яті колег...: [Л.В. Введенська, Т.В. Герасимова, С.Г. Івахова, Т.В. Кузьмик, Т.І. Лятавська, Т.О. Марчук, П.І. Цимбалюк, Л.Д. Чернецька]. – С. 23-40;

Лучко, В.В. «Без тебе, коханий, лечу з одним крилом...». – С. 49-51;

Коцюбська, В.М. [Спогади]. – С. 51-52.

163. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2013 року : хронолог. довід. / уклад. О.Ю. Антонюк ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця: Консоль, 2012. – 288 с.

Зі змісту:

Соломонова, Т.Р. Тендітна жінка з... характером: до 55-річчя від дня народж. історика, краєзнавця

О.А. Коляструк. – С. 76-78;

Марчук, Т.О. Грані таланту В’ячеслава Постернака : до 60-річчя від дня народж. майстра ковальського мистец-тва. – С. 107-112.

164. Книги з бібліотеки Вінницької «Просвіти» (1917-1920 рр.) у фонді Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тіміря-зєва : каталог / авт. вступ. ст., уклад. каталогу О.В. Сафро-нова ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : Консоль, 2012. – 108 с.

Зі змісту:

Морозова, Н.І. Дослідження та збереження унікаль-них видань – важливий напрямок наукової діяльності бібліотеки. – С. 5-7;

Сафронова, О.В. Бібліотека Вінницького товариства «Просвіта». – С. 14-21.

165. Подільський книжник : альманах. Вип. 4 (2011 р.) / уклад. Т.Р. Соломонова ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : Консоль, 2012. – 128 с.

Зі змісту:

Сафронова, О.В. Старовинний «Atlas de Russie» (колекція карт ХVІІ-ХVІІІ). – С. 9-27;

Сеник, Л.Б. Колекція прижиттєвих видань польських письменників другої половини ХVІІІ – початку ХХ ст. / Л.Б. Сеник, Т.О. Марчук. – С. 27-42;

Валігура, І.М. Періодичні видання другої половини ХІХ – початку ХХ ст. з бібліотеки Немирівської чоловічої гімназії. – С. 43-52;

Соломонова, Т.Р. Польське бібліофільство на Поділ-лі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – С. 53-65;

Морозова, Н.І. Ще раз про роль книги та книжкової культури у розвитку людського суспільства. – С. 70-74;

Котуз, Т.В. Письменники-земляки – лауреати Шевченківської премії : до 50-річчя Національної премії України імені Тараса Шевченка. – С. 86-91;

Котуз, Т.В. Наші земляки – лауреати літературних премій України 2011 року. – С. 92-95;

Слотюк, Г.М. Подорож з О.С. Афанасьєвим-Чужбинським у минуле Придніпров’я та Придністров’я : до 150-річчя книги О.С. Афанасьєва-Чужбинського «Поездка в Южную Россию». – С. 98-100;

Цимбалюк, П.І. Статут Великого князівства Литовського – найбільше досягнення юридичної думки середньовічної Східної Європи та основний збірник права в Україні. – С. 101-103.

166. Роль краєзнавства в соціально-економічному і культурному розвитку регіону : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 10-12 жовт. 2012 р., Вінниця [Електронний ресурс] / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва.– Вінниця, 2012. – 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM). – Назва з етикетки диска.

Зі змісту:

Авраменко, Г.М. Персональні бібліографічні видан-ня – складова краєзнавчої діяльності Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва : огляд видань 2007-2012 рр.;

Кізян, О.І. Бібліографічні раритети Поділля;

Котуз, Т.В. Щорічник «Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини» як міні-енциклопедія життя краю : до 50-річчя виходу першого випуску;

Кристофорова, Т.П. Наявність джерел з історії насе-лених пунктів, бібліотек, документів про видатних діячів у фондах публічних бібліотек : науково-методична розвідка;

Морозова, Н.І. Інноваційний поступ Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва продовжується: роки 2007-2012;

Сеник, Л.Б. Участь населення Поділля у франко-російській війні 1812 року : історіографічна розвідка за матеріалами одного видання;

Слотюк, Г.М. Краєзнавча інформація на сайтах та блогах публічних бібліотек Вінниччини;

Соломонова, Т.Р. Книжкові склади у поширенні книг в Подільській губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.;

Цимбалюк, П.І. Політичні репресії на Вінниччині в друкованих джерелах, дослідженнях та спогадах очевидців.

167. Стародруки ХVІ ст. у фонді відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва: ілюстр. каталог / авт. вступ. ст., уклад. Т.Р. Соломонова ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : Едельвейс і К, 2012. – 28 с.

Зі змісту:

Соломонова, Т.Р. [Вступна стаття]. – С. 3;

Морозова, Н.І. Шануймо Книгу як надбання цивілізації та скарбницю людської мудрості: роздуми про вічні цінності. – С. 4-7.

168. Введенська, О. Інклюзивна освіта – шлях до рівних можливостей : за матеріалами «круглого столу» / О. Введенська // Наші новини. – 2012. – Вип. 5 (27 груд.). – С. 6.

169. Завальнюк, А.Ф. Славетний подолянин Петро Іванович Ніщинський / А.Ф. Завальнюк, Т.О. Марчук // Композитор, поет-перекладач: до 180-річчя від дня народж. П.І. Ніщинського (21.09.1832-16.03.1896) : біобібліогр. покажч. / уклад. Г.М. Авраменко ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2012. – С. 6-16.

170. Кароєва, Т. Приватні книжкові зібрання у контексті бібліотечної етнології (на прикладі польської спільноти Поділля другої половини ХІХ – початку ХХ ст.) / Т. Кароєва // Україна і Польща: історичне сусідство : матеріали міжнар. наук. конф. 17-18 трав. 2012 р. – Вінниця, 2012. – С. 343-348.

171. Кашпрук, Ю. Мій шлях від УБА до ІФЛА / Ю. Кашпрук // Наші новини. – 2012. – Вип. 4 (30 верес.). – С. 5.

172. Котуз, Т.В. Співець землі Подільської / Т.В. Котуз, П.І. Цимбалюк // Світ правди і краси Михайла Стельмаха : до 100-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад. : О.І. Кізян, Т.В. Котуз ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2012. – С. 15-18.

173. Марченко Т. Грані методичної роботи: зберігаємо традиції, впроваджуємо новації / Т. Марченко // Наші новини. – 2012. – Вип. 3 (20 трав.). – С. 6.

174. Марченко, Т. Книги, які ми дружно прочита-ємо! : [працівники б-ки у 2012 р. визначили для себе 5 кн., які обговорюватимуться у колективі] / Т. Марченко // Наші новини. – 2012. – Вип. 3 (20 трав.). – С. 6.

175. Морозова, Н.І. Книжки хочуть возити шкільними автобусами : [про стан сільських б-к на Вінниччині розповідає дир. б-ки] / Н.І. Морозова ; зап. Т. Сарахан // Газ. по-українськи. – 2012. – 21 груд. – С. 6.

176. Морозова Н. Краєзнавчий форум на Вінниччині: нові підходи та здобутки : [про ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону» розповідає дир. б-ки] / Н. Морозова// Краєзнавство. – 2012. – № 4. – С. 177-183.

177. Морозова, Н. «Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону» : [про ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., яка проходила 10-12 жовтня 2012 р. на базі Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва та закладів культури Мур.-Куриловец. р-ну] / Н. Морозова // Наші новини. – 2012. – Вип. 5 (27 груд.). – С. 2.

178. Морозова, Н. «Тімірязєвка» продовжує інноваційний поступ : [розповідь дир. про здобутки бки за останніх п’ять років та відзначення 105-ї річниці заснування закладу] / Н. Морозова // Наші новини. – 2012. – Вип. 4 (30 верес.). – С. 6.

179. Ревенко, М.Б. «Класичний четвер. 10 кращих книг» : про новий проект Театру книги «Прочитання» ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва / М.Б. Ревенко // Наші новини. – 2012. – Вип. 5 (27 груд.). – С. 5.

180. Сеник, Л.Б. «Бібліоміст» продовжує свій поступ : [про відкр. Інтернет-центру у б-ці с. Буша Ямпіл. р-ну] / Л.Б. Сеник // Наші новини. –2002. – Вип. 5 (27 груд.). – С. 7.

181. Слотюк, Г. Реалізація проекту «Вчимося створювати гармонію та успіх»: крок за кроком / Г. Слотюк // Наші новини. – 2012. – Вип. 5 (27 груд.). – С. 2.

182. Соломонова, Т.Р. Формування книготорго-вельної мережі Подільської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Т.Р. Соломонова // Наукові записки : зб. наук. пр. Сер. Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2012. – Вип. 20. – С. 184-187.

183. Цимбалюк П. Моя бібліотеко : [вірш] / П. Цим-балюк // Наші новини. – 2012. – Вип. 4 (30 верес.). – С. 2.