Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва у власних виданнях та публікаціях
(2007-2012)
Бібліографічний покажчик

Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

 

105-й річниці з часу заснування бібліотеки присвячується

 

Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва у власних виданнях та публікаціях

(2007-2012)

Бібліографічний покажчик

 

 

Вінниця

2013

 


 

УДК

ББК 91.9:78(4УКР-4ВІН)

В 48

 

Відповідальна за випуск Наталія Іванівна Морозова,

директор Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва, заслужений працівник культури України

 

Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва у власних виданнях та публікаціях (2007-2012) : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва; уклад. : О.Ю.Антонюк, Г.А.Біловус; упоряд. П.І.Цимбалюк; вст. ст. Н.І. Морозова; ред. : М.Г.Спиця; відп. за вип. Н.І.Морозова. – Вінниця, 2013. – 152 с.

Бібліографічний покажчик «Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва у власних виданнях та публікаціях» присвячений 105-й річниці заснування бібліотеки. Видання є продовженням двох покажчиків, присвячених віковому ювілею книгозбірні – «Столітній шлях бібліотеки у її виданнях» (2007) та «Світло землі Подільської…» (ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва в публікаціях: 1907-2007).

До першого розділу нового покажчика включено наукові, довідкові, бібліографічні та методичні видання, підготовлені фахівцями Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва за останніх шість років її функціонування (2007-2012). Низка видань, яка знайшла місце у першому розділі даного покажчика, підготовлена у співпраці з іншими організаціями та провідними науковцями і краєзнавцями міста.

Другий розділ вміщує виступи працівників бібліотеки на різноманітних бібліотечних форумах, статті, інтерв’ю, матеріали з досвіду роботи, опубліковані у наукових збірниках, періодичних виданнях за цей же період часу. У цьому ж розділі вміщено також кілька важливих публікацій, підготовлених фахівцями бібліотеки ще 2006 р., але які побачили світ лише 2007 р. і не ввійшли до двох перших покажчиків. Останній розділ включає публікації про бібліотеку та окремих її працівників, що дає змогу відслідковувати основні напрями діяльності «Тімірязєвки» очима представників мас-медіа, партнерів та її користувачів.

Бібліографічний покажчик розрахований, у першу чергу, на бібліотечних працівників, науковців, представників влади, дослідників краю та бібліотечної справи Вінниччини, а також широке коло громадськості.

© Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, 2013


 

Шановні читачі!

2012 року Вінницькій ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва виповнилося 105 літ з часу заснування. Цю дату було відзначено низкою наукових, культурологічних, соціокультурних заходів та рекламних акцій. Відбулися і резонансні події всеукраїнського та міжнародного значення, зокрема: конкурс «Велике читання», ініційований Посольством США в Україні; Всеукраїнська літня школа адвокації для молодих бібліотекарів України; перемога у конкурсі «Навчально-інноваційна бібліотека – 2011» та проведення семінару-тренінгу «Дизайнер професіонал – професіоналу бібліотекарю» в рамках реалізації проекту «Вчимося створювати гармонію і успіх»; ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону». Не менш насиченими різноманітними подіями були й попередні роки. Усі вони широко висвітлювалися в засобах масової інформації. В середньому щорічно часописи місцевого та всеукраїнського значення вміщували в межах 50-80, а то й більше публікацій різної тематики.

Окрім того, фахівцями бібліотеки готувалася щорічно значна кількість видань, що є одним із пріоритетних напрямків її наукової роботи. Це численні довідкові, наукові, бібліографічні матеріали, зокрема із серій «Наші видатні земляки», «Письменники Вінниччини», «Творчі імена Вінниччини», «Діячі культури і мистецтв краю», а також методичні матеріали. 2008 року започатковано одне з досить цінних наукових видань, присвячених висвітленню минулого і сьогодення книжкового життя краю – альманах «Подільський книжник».

До 100-літнього ювілею бібліотеки її фахівцями було підготовлено і надруковано два бібліографічних покажчики: «Столітній шлях бібліотеки у її виданнях» (2007) та «Світло землі Подільської...» (ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва в публікаціях: 1907-2007). За останні п’ять років побачили світ чимало нових власних видань, статей працівників бібліотеки у наукових збірниках, часописах, інтерв’ю керівництва закладу, а також публікацій про діяльність ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва та її працівників.

Протягом останніх років бібліотекою проведено 4 науково-практичних конференції (2007, 2008, 2010, 2012), матеріали яких видано у друкованому та електронному вигляді. Відбувалися щорічні Подільські науково-освітні Кирило-Мефодіївські читання, за матеріалами яких вийшли друком збірники під загальною назвою «Константинополь». 2011 року започатковано випуск щоквартального видання громадської організації «Асоціація бібліотек Вінниччини» – «Наші новини». Усі ці видання відображені у покажчику, зокрема: в першому розділі описи видань, у другому – аналітичний опис статей фахівців ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва.

Бібліографічний покажчик «Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва у власних виданнях та публікаціях» (2007-2012) включає три основних розділи: «Видання Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва за 2007-2012 роки»; «Статті, наукові роботи працівників бібліотеки»; «Публікації про Вінницьку ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва». Матеріали у бібліографічному покажчику розташовані таким чином: у першому розділі – в хронологічному порядку з анотаціями, а в межах року – за алфавітом назв; у другому – за хронологією, а всередині – за алфавітом авторів; у третьому – за хронологією, у межах року – за датами публікацій, починаючи з січня і по грудень включно.

Покажчик також вміщує кольорову вкладку та іменний покажчик.

Видання розраховане на бібліотечних працівників, науковців, представників влади, дослідників краю, зокрема історії бібліотечної справи на Вінниччині, а також широке коло громадськості, всіх, хто любить книгу, розуміє значення бібліотеки в житті суспільства та шанує професію бібліотекаря.

З повагою

Директор Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва,

заслужений працівник культури України

Наталія Морозова