ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїТ.Г.Шевченко і Вінниччина

Версія для друку

2.3.3. Т.Шевченко в житті і творчості письменників-земляків

М.Коцюбинський і Т.Шевченко

455. Коцюбинський, М. До Об’єднаного комітету в справах спорудження в Києві пам’ятника Т.Г.Шевченку. 27 лип. 1910 р. / М.Коцюбинський // Твори : в 7 т. / М.Коцюбинський. – К., 1975. – Т. 7. – С. 307.

456. Його ж. Причинок до біографії Шевченка / М.Коцю-бинський // Твори : в 6 т. / М.Коцюбинський. – К., 1962. – Т. 4. – С. 10-12.

457. Його ж. Шевченкова могила / М.Коцюбинський. // Твори : в 7 т. / М. Коцюбинський. – К., 1975. – Т. 4. – С. 7-9.

458. Його ж. Яків Кухаренко : [Я.Кухаренко і Т.Шевченко] / М.Коцюбинський // Твори : в 7 т. / М.Коцюбинський. – К., 1975. – Т. 4. – С. 14-15.

459. Барабан, В. Духовний учитель Коцюбинського [Т.Г.Шевченко] / В.Барабан // Панорама. – 2000. – 6 січ.

460. Бортняк, А. Шевченко у пам’яті та діяльності Коцюбинського / А.Бортняк // Вінниччина. – 2001. – 7 берез. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).

461. Горобець, М. Починалося з «Кобзаря» : [Т.Шевченко в житті М.Коцюбинського] / М.Горобець // Робітн. газ. – І990. – 28 лют.

462. Єременко, Н.Ф. Коцюбинський і Шевченко / Н.Ф.Єременко // Сприйняття сучасниками творчості Михайла Коцюбинського : матеріали другої всеукр. наук. конф. «Осінні читання» / ред. кол. : І.В.Френкель [та ін.]. – Вінниця, 2011. – С. 26-27.

463. Єрмоленко, О. Муза великого Тараса : [Шевченків. традиції у творчості М.Коцюбинського] / О.Єрмоленко // Деснян. правда. – 1984. – 10 берез.

464. Иванов, Л.Д. М.Коцюбинский и Т.Шевченко / Л.Д.Ива-нов // Науч. зап. Днепропетровск. гос. ун-та : сб. тр. ист.-филол. фак. – Днепропетровск, 1957. – Т. 57, вып. 10. – С. 9-22.

465. Іофанов, Д. Матеріали про життя і творчість Тараса Шевченка / Д.Іофанов. – К. : Держлітвидав України, 1957. –

237 с. – Зі змісту: [Докум. матеріали про участь М.Коцюбинсько-го в журі Об’єднан. комітету по спорудж. у Києві пам’ятника поетові]. – С. 179, 186-187, 205, 207.

466. Коцюбинська, І.М. Т.Г.Шевченко в родині М.Коцю-бинського / І.М.Коцюбинська // Вітчизна. – 1961. – № 5. – С. 156-158.

467. Коцюбинський, Ю. Тарас Шевченко в родині Коцюбинських / Ю.Коцюбинський // Літ. Україна. – 1989. – 21 верес.

468. Кузнецов, Ю. Тарас Шевченко і Михайло Коцюбин-ський / Ю.Кузнецов // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 3. – С. 4-6 ; Освіта України. – 2009. – 13 берез. (№ 20). – С. 6.

469. Кузнецов, Ю. Тарас Шевченко і Михайло Коцюбинський / Ю.Кузнецов // Зб. пр. Всеукр. (37-ї) наук. Шевченків. конф., 22-24 квіт. 2009 р., [м.Черкаси] : 195-й річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка присвячується / Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка, ЧНУ ім. Б.Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 201-204. 

470. Куп’янський, Й.Я. Літопис життя і творчості Михайла Коцюбинського / Й.Я.Куп’янський ; АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К. : Наук. думка, 1965. – 587 с.

Про значення поезії Т.Шевченка в житті і творчості письменника див. Покажчик імен.

471. Левченко, М. Сонцепоклонник / М.Левченко // На півдні : іст.-літ. нариси / М.Левченко. – О., 1959. – С. 65-146. – Зі змісту: [М.Коцюбинський і Т.Шевченко]. – С. 107-108.

472. Литвиненко, Г. Провідна зірка : [Т.Шевченко в долі М.Коцюбинського] / Г.Литвиненко // Вінниц. правда. – 1964. – 9 берез.

473. Недзвидский, А. Коцюбинский и Шевченко / А.Нед-звидский // Большевист. знамя. – 1939. – 17 сент.

474. Новікова, Т.П. М.М.Коцюбинський і Т.Г.Шевченко / Т.П.Новікова // Доп. і повідомл. наук. Шевченків. конф. / Ровен. пед. ін-т. – Рівне, 1961. – С. 39-43.

475. Павлович, П. Шевченкова спадщина і М.Коцюбин-ський / П.Павлович // Доповіді / Наук. т-во ім. Т.Г.Шевченка. – [Нью-Йорк], 1961. – 35 с. – (Вип. 15).

476. Рябий, М. Натхненний музою Кобзаря : [Т.Шевченко і М.Коцюбинський] / М.Рябий // Комс. плем’я. – 1971. – 28 груд.

477. Спогади про Михайла Коцюбинського / уклад., післям. та прим. М.Потупейка. – 2-ге вид., допов. – К. : Дніпро, 1989. – 278 с.

Про Т.Г.Шевченка див. Іменний покажчик.

478. Филипович, П. Коцюбинський і Шевченко / П.Фили-пович // Життя і революція. – 1926. – № 2-3. – С. 49-56.

479. Чорна, Т. Коцюбинський і Шевченко // Зб. пр. 5-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1957. – С. 245-255.

480. Подолинний, А. Коцюбинський Михайло Михайлович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 47-48.

481. Коцюбинський Михайло Михайлович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 323-324.

Олена Пчілка і Т.Шевченко

482. До Шевченкового свята / Олена Пчілка // Зоря. – 1889. – № 7. – С. 119-120.

483. Приказки про Шевченка / Олена Пчілка // Шершень. – 1906. – № 8. – С. 6 ; № 9. – С. 3.

484. 46-і роковини смерті Шевченка / Олена Пчілка // Рід. край. – 1907. – № 9. – С. 1-2.

485. Шевченкові роковини : (спогади) / Олена Пчілка // Там само. – 1907. – № 9. – С. 4-5.

486. Кобзарський концерт / Олена Пчілка // Там само. – 1908. – № 34. – С. 7-8.

487. Хата на могилі Т.Шевченка / Олена Пчілка // Там само. – 1908. – № 7. – С. 4.

488. Подоріж на могилу Шевченка / Олена Пчілка // Там само. – 1909. – № 12. – С. 12-13.

489. Т.Шевченко й українські поети з народа / Олена Пчілка // Там само. – 1910. – № 38. – С. 3-4.

490. Т.Шевченко / Олена Пчілка // Там само. – 1911. – № 9-10. – С. 7-9.

491. На Шевченковій могилі / Олена Пчілка // Там само. – 1912. – № 3. – С. 12.

492. Пам’ятник Шевченкові / Олена Пчілка // Там само. – 1912. – № 3. – С. 7-8.

493. [Рецензія на книгу «Малюнки Т.Шевченка»] / Олена Пчілка // Там само. – 1912. – № 4. – С. 4-8.

494. Гнатенко, В. Олена Пчілка – популяризаторка вшанув. пам’яті Т.Шевченка / В.Гнатенко // Леся Українка і родина Косачів у контексті української та світової культур : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 лют. 2001 р., с.Колодяжне. – Луцьк, 2001. – С. 79-82.

495. Дрофань, Л.А. Т.Г.Шевченко у творчому житті Олени Пчілки / Л.А.Дрофань // Укр. мова і л-ра в шк. – 1992. – № 7-8. – С. 61-62.

496. Кучеренко, О. Олена Пчілка – шевченкознавець і громадський діяч / О.Кучеренко // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – Т. 6. – С. 413-420. – Бібліогр.: 9 назв.

497. Таланчук, О. Шевченко в творчості Олени Пчілки / О.Таланчук // Шевченко і розвиток мов та літератур народів СРСР і країн соціалістичної співдружності : тези доп. і повідомл. респ. наук. конф., 6-7 берез. 1989 р. / КДУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1989. – С. 139-140.

С. Руданський і Т. Шевченко

498. Дей, О.І. Балада про невістку-тополю та її відгуки у творчості Т.Шевченка, С.Руданського та Ю.Федьковича / С.Руданський // Нар. творчість та етногр. – 1984. – № 2. – С. 49-58.

499. Історія української літератури : л-ра другої пол. XIX ст. – К. : Рад. шк., 1966. – 763 с. – Зі змісту: [Традиції Т.Шевченка у творчості С.Руданського]. – С. 112-113, 122, 126.

500. Історія української літератури : у 8 т. Т. 3. Література 40-60-х років ХІХ ст. – К. : Наук. думка, 1968. – 515 с. – Зі змісту: [Про вплив поезії Т.Шевченка на творчість С.Руданського]. – С. 301-302.

501. Колесник, П. Степан Руданський : літ. портр. / П.Колес-ник. – К. : Дніпро, 1971. – 112 с. – Зі змісту : [Вплив Т.Шевченка на творчість С.Руданського]. – С. 6-14, 20, 30, 40-41, 45, 49, 58-64, 67, 80, 94, 96, 98, 101.

502. Сидоренко, Г.К. Українське віршування від найдав-ніших часів до Шевченка / Г.К.Сидоренко. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – 141 с. – Зі змісту: [С.В.Руданський]. – С. 47, 67, 108.

503. Сохацька, С. Балади Степана Руданського (1851-1859) у типологічному зіставленні з баладами Тараса Шевченка (1837-1841) / С.Сохацька // Шевченко і Поділля : зб. наук. пр. за матеріалами другої Всеукр. наук. конф., 20-21 трав. 1999 р. – Кам’янець-Поділ., 1999. – С. 37-40.

504. Павлович, П. Шевченкові думи в піснях Степана Руданського / П.Павлович. – Toronto : Ont. : [Б. в.], [Б. р.]. – 11 с.

505. Цеков, Ю. Степан Руданський : літ. портр. / Ю.Цеков. – К. : Дніпро, 1983. – 176 с. – Зі змісту: [Т.Шевченко в житті і творчості письм.]. – С. 7, 11-14, 24, 29-30, 40, 50, 54, 56-58, 68-69, 72-76, 80-83, 93, 96-97, 105.

506. Подолинний, А. Руданський Степан Васильович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 74-75.

507. Руданський Степан Васильович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 182.

508. Степан Руданський (1834-1873) : [реком. список л-ри] / уклад.: Г.Авраменко, Б.Хоменко ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімі-рязєва. – Вінниця, 1983. – 12 с. – (Наші видатні земляки).

М.Старицький і Т.Шевченко

509. Твори : у 8 т. / М.Старицький. – К., 1963. – Т. 1 : Поетичні твори. – 630 с. – 3і змісту: До Шевченка : [вірш]. – С. 59-60 ; На спомин Т.Г.Шевченка : [вірш]. – С. 104-105 ; На роковини Шевченку (До поновлення могили) : [вірш]. – С. 109-110.

510. На родине Шевченко / М.Старицький // Твори : у 8 т. – К., 1965. – Т. 8. – С. 358-360.

511. На роковини Шевченка : [вірш] / М.Старицький // Визвол. шлях. – 1999. – Кн. 3. – С. 362.

* * *

512. Гаєвська, Н. Традиції Т.Шевченка в поезії М.Стариць-кого / Н.Гаєвська // Тези доп. і повідомл. наук. конф. «М.Стариць-кий: Творче обличчя і місце в національній культурі», 17-18 груд. 1990 р. – К., 1990. – С. 13-15.

513. Ленюк, Л.Л. Старицький і Шевченко / Л.Л.Ленюк // Зб. пр. 7-ї наук. Шевченків. конф. / Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1959. – С. 38-40.

514. Михайло Старицький : Постать і творчість : зб. пр. Все-укр. конф., 12-13 трав. 2004 р. / редкол.: С.А.Китова, Л.З.Мороз, В.Т.Поліщук [та ін.]. – Черкаси : Брама, 2004. – 384 с. – Зі змісту: Немченко, І. Поетична Шевченкіана Михайла Стариць-кого / І.Немченко. – С. 108-115 ; Синьоок, Г. Шевченківські ремінісценції в ліриці Михайла Старицького : спроба нового осмислення проблеми / Г.Синьоок. – С. 115-126 ; Бабенко, О. Шевченко і корифеї / О.Бабенко. – С. 194-207.

515. Михайло Старицький як творча особистість : зб. пр. наук. конф. «Творча індивідуальність Михайла Старицького в українському культурологічному контексті XIX-XX століть» / М-во освіти і науки України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка, ЧНУ ім. Б.Хмельницького. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2010. – 388 с. – Зі змісту: Поліщук, В. Михайло Старицький і Тарас Шевченко : рецепція теми у критиці. Генеалогічні лінії класиків / В.Полі-щук. – С. 11-24 ; Танана, Р. Михайло Старицький і Шевченкова могила / Р.Танана. – С. 24-30.

516. Немченко, І.В. Шевченкова офіра : ст. та дослідж. / І.В.Немченко. – К. ; Херсон : Просвіта, 2008. – 179 с. – Зі змісту:

[У зб. включ. дослідж. «Поетична Шевченкіана Михайла Старицького»].

517. Олійник, В.І. Повість М.Старицького про Коліївщину та «Гайдамаки» Т.Шевченка / В.І.Олійник // Рад. літературознав-ство. – 1964. – № 1. – С. 106-112.

518. Пивоварський, Л.Т. Старицький і Шевченко : [тема слов’ян. єднання] / Л.Т.Пивоварський // Доп. та повідомл. на звіт. наук. конф. Житомир. пед. ін-ту… : [тези]. – Житомир, 1962. – С. 42.

519. Пивоварський, Л.Т. Традиції Шевченка в творчості Старицького / Л.Т.Пивоварський // Питання шевченкознавства : [зб. наук. ст.]. – Черкаси, 1964. – С. 50-52.

520. Тищенко, В.И. Кармалюк в русской прозе украинских писателей : [«Варнак» Т.Г.Шевченка, «Разбойник Кармалюк» М.П.Старицького, «Кармалюк» В.В.Канівця] / В.И.Тищенко // Вопр. рус. л-ры. – 1984. – Вып. 1. – С. 109-116.

521. Товкайло, В.Т. Традиції Т.Шевченка в історичній драматургії М.Старицького / В.Т.Товкайло // Т.Шевченко і загаль-нолюдські ідеали : тези доп. та повідомл. на обл. міжвуз. наук.-теорет. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка, 19-21 квіт. 1989 р. / Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова та ін. – О., 1989. – Ч. 1. – С. 134-135.

522. Сокирко, Л.Г. М.П.Старицький : критико-біогр. нарис / Л.Г.Сокирко. – К. : Держлітвидав України, 1960. – 172 с. – Зі змісту: [Про шевченків. тему у творчості М.Старицького]. – С. 57-58.

523. Стешенко, І.І. «Читаю знов святі глаголи…» : [цікаві подробиці біогр. М.Старицького і Т.Шевченка. Бесіда] / І.І.Стешенко ; запис. І.Ільєнко // Літ. Україна. – 1985. – 4 квіт.

524. Подолинний, А. Старицький Михайло Петрович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 84-85.

525. Старицький Михайло Петрович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 236-237.

М.Стельмах і Т.Шевченко

526. Стельмах, М.П. Любов і гордість народна / М.П.Стель-мах // Світова велич Шевченка : зб. матеріалів про творчість Т.Г.Шевченка : у 3 т. – К., 1964. – Т. 2. – С. 328-329 ; Правда. – 1961. – 10 марта.

527. Стельмах, М.П. Наша любов і святиня : [передм.] / М.П.Стельмах // Шевченко, Т. Кобзар / Т.Шевченко. – К., 1979. – С. 3-8.

528. Подвійне свято : до 166-ї річниці від дня народж. Т.Шевченка : [виступи лауреатів Шевченків. премії 1980 р., в т. ч. М.П.Стельмаха] // Літ. Україна. – 1980. – 14 берез.

529. Тарас Шевченко : альбом / авт.-уклад. В.Х.Косян та ін. ; вступ. ст. М.П.Стельмаха ; худож. оформл. і макет: І.Г.Динник, В.М.Дозорець. – К. : Рад. шк., 1991. – 335 с.

530. Пільгук, І.І. Традиції Т.Г.Шевченка в українській радянській літературі : [в т.ч. у творчості М.Стельмаха] / І.І.Піль-гук. – К. : Дніпро, 1965. – 220 с.

531. Штонь, Г.М. В наближенні до Шевченка… / Г.М.Штонь // Романи Михайла Стельмаха / Г.М.Штонь ; АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1985. – С. 149-165.

532. Подолинний, А. Стельмах Михайло Петрович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 85-86.

533. Стельмах Михайло Панасович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 237.

534. Син Подільської землі, співець її краси і слави : [реком. бібліогр. покажч.] : до 90-річчя від дня народж. М.П.Стельмаха / уклад.: Г.Авраменко, О.Ніколаєць ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімі-рязєва. – Вінниця, 2002. – 5 с.

В.Стус і Т.Шевченко

535. Стус, В. У Прохоровці – сни, мов ріки : [вірш] / В.Стус // Твори : у 4 т., 6 кн. / В.Стус. – Л., 1994-1999. – Т. 1, кн. 1. – 1994. – С. 179 ; Дорога болю : поезії / В.Стус ; уклад. та післям. М.X.Коцюбинської. – К., 1999. – С. 58.

536. Стус, В. Шевченко. Дорога до Орська : [вірші] / В.Стус // Твори : у 4 т., 6 кн. / В.Стус. – Л., 1994-1999. – Т. 2. – 1995. – С. 87.

537. Стус, В. Твори : у 4 т., 6 кн. / В.Стус. – Л. : Просвіта, 1994-1999.

Т. 6, кн. 1 : Листи до рідних. – 1998. – 495 с.

Т. 6, кн. 2 : Листи до друзів та знайомих. – 1997. – 261 с. – Зі змісту: до обох томів див. Іменний покажчик [Шевченко Тарас].

* * *

538. Бортняк, А. Духовні батько й син : [Т.Шевченко в житті та творчості В.Стуса] / А.Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 7 берез.

539. Василь Стус в контексті європейської літератури : матеріали Всеукр. наук. конф. … / Донец. нац. ун-т та ін. – Донецьк, 2001. – 310 с.

540. Віват, Г. Співзвучність споріднених душ (порівняль-ний аналіз поезії Шевченка і Стуса) / Г.Віват // Шевченкознав-ство: ретроспективи і перспективи : зб. пр. Всеукр. (36-ї) наук. Шевченків. конф., 18-19 квіт. 2007 р., [м.Черкаси] / Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка, ЧНУ ім. Б.Хмельницького, Черкас. наук. центр. – Черкаси, 2007. – С. 221-229. – Бібліогр. наприкінці ст.

541. Гнатюк, Н. «Караюсь, мучусь, але не каюсь» : [Т.Шевченко і В.Стус – одного духовного кореня] / Н.Гнатюк // Сл. Просвіти. – 2008. – 4-10 верес. – С. 11.

542. Іщенко, Є. Воля, вибір, смерть як філософські категорії у творах Т.Шевченка і В.Стуса // Вісн. КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – № 14. – С. 27-29. – (Сер. : «Літературознавство. Мово-знавство. Фольклористика»).

543. Його ж. Шевченко і Стус : дві постаті української поезії / Є.Іщенко // Зб. пр. студ. та асп. КНУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1998. – Вип. 4, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 42-43.

544. Те ж // Літературознавство. Фольклористика. Проб-леми поетики : зб. наук. пр. / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2002. – Вип. 13. – С. 108-117.

545. Мельничук, Б. Невільнича поетична шевченкіана : (Василь Стус, Тарас Мельничук та їхні побратими) / Б.Мельничук // Зб. пр. міжнар. (38-ї) наук. Шевченків. конф., 20-21 квіт. 2011 р., [м.Черкаси] : до 197-ї річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка та 150-ї річниці його перепоховання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. облдержадмін., Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевчен-ка. – Черкаси, 2011. – С. 280-292. – Бібліогр. наприкінці ст.

546. Неживий, О. Заборонам наперекір: історія одного вірша В.Стуса : [розд. із кн. «Сєвєродонецьк літературний» (2006) «Василь Стус у Сєвєродонецьку» : про вірш «В розкриллі» (з циклу віршів про Т.Шевченка) та «Тиша»] / О.Неживий // Літ. Україна. – 2008. – 10 січ. – С. 1.

547. Рарицький, О. Василь Стус – духовний син Тараса Шевченка: міф чи реальність / О.Рарицький // Шевченко і Поділля : зб. наук. пр. за матеріалами другої Всеукр. наук. конф., 20-21 трав. 1999 р. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т. – Кам’янець-Поділ., 1999. – С. 107-110.

548. Сивокінь, Г. Василь Стус і Шевченко : [про вплив творчості Т.Г.Шевченка на формування світогляду В.Стуса] / Г.Сивокінь // Дивослово. – 2001. – № 10. – С. 5-6.

549. Сивокінь, Г. Василь Стус і Шевченко / Г.Сивокінь // Матеріали 34-ї наук. Шевченків. конф., 24-26 січ. 2001 р. : [зб. пр.] : у 2 кн. / НАН України ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка ін. – Черкаси, 2003. – Кн. 2. – С. 106-111.

550. Ямчук, П. Від Шевченка до Стуса : обрії наукового осмислення українського світогляду й поетики / П.Ямчук // Літ. Україна. – 2004. – 23 верес. – С. 6. – Рец. на кн.: Коцюбинська, М. Мої обрії / М.Коцюбинська. – К. : Дух і літера, 2004.

551. Подолинний, А. Стус Василь Семенович / А.Подолин-ний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 88-89.


Т.Г.Шевченко і Вінниччина

 1. Від упорядника
 2. Шевченкіана Вінниччини
 3. Шевченкіана Вінниччини (продовження)
 4. Рідкісні видання творів Т.Шевченка у фонді Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
 5. 1. Поділля у творчості Т.Шевченка
 6. 2. Життя і творчість Т.Шевченка, пов’язані з Вінниччиною
  2.1. Перебування Т.Шевченка на Поділлі
 7. 2.2. Про літературно-художню творчість Т.Шевченка, пов’язану з Вінниччиною
 8. 2.3. Т.Шевченко і наші земляки
  2.3.1. Загальні матеріали
 9. 2.3.2. Шевченкове коло на Вінниччині
 10. 2.3.3. Т.Шевченко в житті і творчості письменників-земляків
 11. 2.3.4. Т.Шевченко в дослідженнях вінницьких науковців, письменників, краєзнавців
 12. Т.Шевченко в дослідженнях вінницьких науковців, письменників, краєзнавців (продовження)
 13. Т.Шевченко в дослідженнях вінницьких науковців, письменників, краєзнавців (продовження)
 14. 2.3.5. Т.Шевченко і музичне мистецтво Вінниччини
 15. 2.3.6. Твори Т.Шевченка на професійній і самодіяльній сценах Вінниччини
 16. 3. Вшанування пам’яті Т.Шевченка на Вінниччині
  3.1. Загальні питання
 17. 3.2. Відзначення Шевченкових річниць
 18. 3.2.1. Шевченківське свято «В сім’ї вольній, новій» на Вінниччині 1991 року
 19. 3.3. Заходи в навчально-виховних закладах
 20. 3.4. Заходи в культурно-освітніх установах
 21. 3.5. Літературні свята, вечори, конкурси, фестивалі
 22. 3.6. Музеї, музейні кімнати
 23. 3.7. Художні твори наших земляків про Т.Шевченка
 24. Художні твори наших земляків про Т.Шевченка (продовження)
 25. 3.8. Т.Шевченко в образотворчому та декоративно-прикладному мистецтві вінничан
 26. 3.8.1. Виставки образотворчого мистецтва
 27. 3.8.2. Пам’ятники Кобзарю на Вінниччині
 28. 3.9. Образ Т.Шевченка у творчості земляків-кінематографістів
 29. Наші земляки – лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка
 30. Іменний покажчик
 31. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше