ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїТ.Г.Шевченко і Вінниччина

Версія для друку

2.3.2. Шевченкове коло на Вінниччині

255. Блажевич, О.І. Великий поборник дружби двох народів : (Т.Г.Шевченко і поляки) / О.І.Блажевич // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук. конф., 23-24 черв. 1999 р. – Хмельницький, 1999. – С. 187-195. – Зі змісту: [про Ю.Беліна-Кенджицького, уродж. с.Ковалівка, нині Немирів. р-ну]. – С. 189 ; [про А.М.Венгжиновського, який працював у Вінниц. окруж. упр. Поділ. палати держ. майна на поч. 1840-х рр.]. – С. 191-192.

256. Вертипорох, В. Друзі Кобзаря на Немирівщині / В.Вертипорох // Прибуз. новини. – 1990. – 8 берез.

257. Колесник, В. Декабристи-могилівчани : [О.П.Юшнев-ський, О.О.Корнілович, А.А.Бистрицький – знайомі і друзі Т.Шевченка] / В.Колесник // Поділ. зоря. –1998. – 14 серп. – С. 3.

258. Костенко, А. Шевченко в мемуарах : критич. нарис / А.Костенко. – К. : Рад. письм., 1965. – 252 с. – Зі змісту: [Про мемуари наших земляків див.: І.М.Сошенко. – С. 43-50 ; Ю.Беліна-Кенджицький. – С. 99-104 ; І.П.Клопотовський. – С. 181 ; М.К.Чалий. – С. 206-211].

259. Красноштан, Ю. Тарас Шевченко і декабристи : [О.П.Юшневський, О.О.Корнілович, А.А.Бистрицький, імена яких пов’язані з Поділлям] / Ю.Красноштан // Подолія. – 1993. – 6 берез.

260. Лазаренко, В. Вони жили одними думами : [про видат. сучасників Т.Шевченка, які жили на Вінниччині] // Комс. плем’я. – 1985. – 13 квіт.

261. Малаков, Д.В. По Брацлавщине : (От Винницы до Тульчина) / Д.В.Малаков. – М. : Искусство, 1982. – 174 с. – Зі змісту: [Про викладачів і учнів Немирів. гімназії М.К.Чалого, І.М.Сошенка, Ю.Беліна-Кенджицького, О.Марковича і Марка Вовчка, знайомих і друзів Т.Шевченка]. – С. 93-95.

262. Подолинний, А.М. Друзі Кобзаря : [пол. письм. і поети, які народилися на Поділлі, – друзі Т.Шевченка] / А.М.Подолинний // Вінниц. правда. – 1977. – 8 берез.

263. Подолинний, А. «Лети ж, моя думо, моя люта муко…» : Шевченків. стор. в історії Немирів. гімназії / А.Подолинний // Сл. Просвіти. – 2013. – 7-13 берез. (Ч. 10). – С. 12-13 : портр. ; Прибуз. новини. – 2013. – 14, 21 берез.

Про життєвий і творчий зв’язок відомих українських і російських митців слова, причетних до імені Т.Шевченка: О.Стороженко, М.Некрасов, Марко Вовчок, З.-Ф.Мілковський, А.Коженьовський, Ю.-А.Ролле, М.Чалий, М.Симонов (М.Номис), І.Сошенко, С.Бобровський, О.Маркович.

264. Т.Г.Шевченко і літературне життя Київського університету : монографія / М.С.Грицай, В.Я.Неділько, Г.Я.Неділько та ін. ; за ред. В.Є.Шубравського. – К. : Вища шк. Голов. вид-во, 1989. – 207 с. – Зі змісту: [Наші земляки – студ. і випускники Киів. ун-ту: О.П.Маркович. – С. 61-63 ; І.П.Клопотовський. – С. 72-73 ; М.К.Чалий. – С. 82-86 ; М.П.Старицький. – С. 107-111 ; Є.П.Кирилюк. – С. 156-164 ; В.О.Забаштанський. – С. 188-189].

Т.Шевченко і Ю.Беліна-Кенджицький

265. Беліна-Кенджицький, Ю. У Шевченка в Києві. 1846 р. / Ю.Беліна-Кенджицький // Спогади про Тараса Шевченка : [збірник]. – К., 1982. – С. 153-159 ; «Я дуже щиро Вас люблю…» : Шевченко у розповідях сучасників / Ю.Беліна-Кенджицький ; уклад., передм., прим. О.В.Ковалевського. – Х., 2004. – С. 180-187.

266. Кенджицкий, Ю. Как назвать общество? / Ю.Кенд-жицкий // Встреча с Кобзарем : из воспоминаний о Т.Г.Шевченко : [сборник]. – М., 1964. – С. 42-50.

267. Деніс, М. Марковичі : Немирівський слід / М.Деніс. – Вінниця : ФОП Корзун Ю.Д., 2012. – 336 с. – Зі змісту : [Ю.Беліна-Кенджицький]. – С. 152-153.

268. Колесник, В. Беліна-Кенджицький Юліан / В.Колесник // Відомі поляки в історії Вінниччини : біогр. слов. / В.Колесник ; Вінниц. обл. краєзн. музей, Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2007. – С. 267-268 : портр.

269. Марахов, Г.І. Беліна-Кенджицький Юліан / Г.І.Марахов // Т.Г.Шевченко в колі сучасників : слов. персоналій / Г.І.Марахов. – К., 1976. – С. 17-18.

270. Подолинний, А. Беліна-Кенджицький Юліан / А.Подо-линний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 9.

271. Беліна-Кенджицький Юліан // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 61.

Т.Шевченко і А.Бистрицький

272. Гребельський, С. Шанувальник декабристів : [про знайомство Т.Шевченка з декабристом А.Бистрицьким, який в останні роки життя мешкав у Хмільнику] / С.Гребельський // Вінниц. правда. – 1991. – 23 трав.

273. Іващук, М. Славний син Росії : [про декабриста А.Бистрицького, нашого земляка, знайомого Т.Шевченка] / М.Іва-щук, С.Гребельський // Вінниц. правда. – 1985. – 18 трав.

274. Красноштейн, Ю. Декабристи з Придністров’я : [в т. ч. про А.Бистрицького] / Ю.Красноштейн // Вінниц. правда. – 1989. – 18 жовт.

275. Подолинний, А. Бистрицький Андрій Андрійович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 9.

276. Сергієнко, Г.Я. Декабристи і Шевченко / Г.Я.Сергі-єнко. – 2-ге вид. – К. : Дніпро, 1983. – 188 с. – Зі змісту: [Зв’язки Т.Шевченка з А.Бистрицьким]. – С. 171-172.

277. Бистрицький Андрій Андрійович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 67.

Т.Шевченко і А.Венгжиновський

278. Зленко, Г. Він був добрим приятелем Кобзаря : [А.М.Венгжиновський] / Г.Зленко // Вітчизна. – 1989. – № 3. – С. 180-182.

279. Зленко, Г. Приятель Шевченка – Венгжиновський : літературозн. пошук / Г.Зленко // Чорномор. комуна. – 1978. – 8 берез.

280. Колесник, В. Венгжиновський Аркадій / В.Колесник // Відомі поляки в історії Вінниччини : біогр. слов. / В.Колесник ; Вінниц. обл. краєзн. музей, Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2007. – С. 79-80.

281. Лазаренко, В. Соратник Великого Кобзаря [А.М.Венгжиновський] / В.Лазаренко // Комс. плем’я. – 1985. – 3 верес.

282. Марахов, Г.І. Венгжиновський Аркадій Миколайович / Г.І.Марахов // Т.Г.Шевченко в колі сучасників : слов. персоналій / Г.І.Марахов. – К., 1976. – С. 23-24.

283. Подолинний, А. Венгжиновський Аркадій / А.Подо-линний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подо-линний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 13-14.

284. Венгжиновський Аркадій Миколайович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 109.

Т.Шевченко і С.Гощинський

285. Глинський, І. Наш славний земляк : [С.Гощинський] / І.Глинський // Літ. Україна. – 1966. – 8 берез.

286. Глинський, І. Наш земляк – Северин Гощинський / І.Глинський // Вінниц. правда. – 1968. – 20 лип.

287. Гнатюк, В. Попередник Шевченкових «Гайдамаків» : [пол. письм. С.Гощинський] / В.Гнатюк // Черкаський край – земля Богдана : культурол. зб. – 2-ге вид., допов. – К., 2003. – С. 155-169.

288. Гнатюк, М.П. Шевченко і Гощинський / М.П.Гнатюк // Зб. пр. 11-ї наук. Шевченків. конф. / М.П.Гнатюк / АН УРСР ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1963. – С. 68-77.

289. Колесник, В. Гощинський Северин / В.Колесник // Відомі поляки в історії Вінниччини : біогр. слов. / В.Колесник ; Вінниц. обл. краєзн. музей, Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2007. – С. 123-127.

290. Крементуло, В.К. «Гайдамаки» Т.Г.Шевченка та «Канівський замок» С.Гощинського / В.К.Крементуло // Мово-знавство і літературознавство : зб. вибр. пр. пед. ін-тів. – К., 1964. – С. 17-24.

291. Ромащенко, Л. Коліївщина в художній інтерпретації Шевченка і Гощинського / Л.Ромащенко // Тарас Шевченко і народна культура : зб. пр. міжнар. (35-ї) наук. Шевченків. конф., 20-22 квіт. 2004 р., [м.Черкаси] / НАН України ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – Черкаси, 2004. – Кн. 2. – С. 280-289. – Бібліогр. наприкінці ст.

292. Подолинний, А. Гощинський Северин / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 19-20.

293. Гощинський Северин // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 167.

Т.Шевченко і І.Клопотовський

294. Кларк, В. Тарас Григорьевич Шевченко в Астрахани. По поводу 35-летней годовщины смерти поэта : [переказ спогадів про зустріч І.П.Клопотовського з Т.Шевченком в Астрахані, коли поет повертався із заслання] / В.Кларк // Спогади про Шевченка : [збірник]. – К., 1958. – С. 337-340.

295. Марахов, Г.І. Клопотовський Іван Петрович / Г.І.Мара-хов // Т.Г.Шевченко в колі сучасників : слов. персоналій / Г.І.Мара-хов. – К., 1976. – С. 57.

296. Травушкин, Н.С. Об И.П.Клопотовском и кружке друзей Шевченко / Н.С.Травушкин // Лит. краеведение : метод. рекомендации к спецкурсу. – Астрахань, 1971. – Вып. 9. – С. 31-37.

297. Подолинний, А. Клопотовський Іван Петрович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 38-39.

298. Клопотовський Іван Петрович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 301.

Т.Шевченко і Марко Вовчок

299. Вовчок Марко. До Т.Г.Шевченка : [лист почат. – середи-ни 1859 р.] / Марко Вовчок // Твори : в 7 т. / Вовчок Марко. – К., 1967. – Т. 7, кн. 2. – С. 37.

300. Її ж. До Т.Г.Шевченка : [лист кінця лют. – почат. берез. 1861 р.] / Марко Вовчок // Там само. – С. 76-77.

301. Її ж. До О.В.Марковича : [лист почат. – середини берез. 1861 р.] / Марко Вовчок // Там само. – С. 80.

302. Шевченко, Т. До М.О.Маркович (Марка Вовчка) : [лист від 25 трав. 1859 р., Петербург] / Т.Шевченко // Повне зібр. тв. : у 12 т. / Т.Шевченко ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 2003. – Т. 6 : Листи ; Дарчі та власницькі написи ; Документи, складені Т.Шевченком або за його участю. – С. 182.

303. Його ж. Повне зібр. тв. : у 12 т. / Т.Шевченко ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 2001. – Т. 1 : Поезія. 1837-1847. – 782 с. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка (М.О.Маркович)]. – С. 46-67, 594, 617, 625, 767.

304. Його ж. Повне зібр. тв. : у 12 т. / Тарас Шевченко ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 2001. – Т. 2 : Поезія. 1847-1861. – 782 с. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка (М.О.Маркович)]. – С. 279, 282, 487, 501-502, 690-692, 696, 703-704, 707-710, 746.

305. Його ж. Щоденник / Т.Шевченко // Повне зібр. тв. : у 12 т. / Т.Шевченко ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 2003. – Т. 5 : Щоденник ; Автобіографія ; Статті ; Археологічні нотатки ; «Букварь южнорусский» ; Записи народної творчості. – С. 11-190. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 155.

306. Брандис, Е. Марко Вовчок / Е.Брандис. – М. : Мол. гвардия, 1968. – 335 с. – («Жизнь замечательных людей», вып. 19). – Зі змісту: [Марко Вовчок і Т.Шевченко]. – С. 28-100.

307. Ващук, Ф.Т. Традиції Т.Г.Шевченка в оповіданнях Марка Вовчка / Ф.Т.Ващук // Наукова сесія [Запоріз. держ. пед. ін-ту], присвяч. 100-річчю з часу першого вид. «Народних оповідань» Марка Вовчка. – Запоріжжя, 1957. – С. 8-9.

308. Гаупт, Т.П. Концепція людини у творчості Тараса Шевченка і Марка Вовчка / Т.П.Гаупт // Матеріали конференції «Тарас Шевченко і народ» : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 27-30.

309. Засенко, О. Марко Вовчок. Життя, творчість, місце в історії л-ри / О.Засенко. – К. : Вид-во АН УРСР, 1964. – 665 с. : іл.

Про зв’язки Марка Вовчка з Т.Шевченком див. Іменний покажчик.

310. Дзюба, І. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І.Дзю-ба. – К. : Видав. дім «Києво-Могилян. акад.», 2008. – 720 с. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 179, 482, 498-499, 633.

311. Крутікова, Н.Є. Марко Вовчок і Шевченко / Н.Є.Круті-кова // Зб. пр. 12-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1964. – С. 210-225.

312. Крутікова, Н.Є. Сторінки творчого життя : (Марко Вовчок в житті і праці) / Н.Є.Крутікова. – К. : Дніпро, 1965. – 390 с. – Зі змісту: [Марко Вовчок і Т.Шевченко]. – С. 110-134.

313. Лісовий, П.М. Тарас Шевченко і Марко Вовчок / П.М.Лісовий // Тарас Шевченко : тези доп. та повідомл. обл. наук. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. поета. 11-12 трав. 1989 р. / Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М.Островського. – Вінниця, 1989. – С. 19-21.

314. Лобач-Жученко, Б.Б. Встречи с Т.Г.Шевченко / Б.Б.Ло-бач-Жученко // О Марко Вовчок : воспоминания, поиски, находки / Б.Б.Лобач-Жученко. – К., 1987. – С. 60-79.

315. Лобач-Жученко, Б.Б. Літопис життя і творчості Марка Вовчка / Б.Б.Лобач-Жученко. – 2-е вид., допов. – К. : Дніпро, 1983. – 464 с.

316. Марченко, О. Третя доля-кохання її – то була Україна. Марко Вовчок : до 150-річчя першої зб. «Народні оповідання» та 100-річчя з дня смерті / О.Марченко. – О. : Друк, 2007. – 110 с. – Зі змісту: Доня Шевченкова. – С. 54-63.

316а. Марахов, Г.І. Вовчок Марко / Г.І.Марахов // Т.Г.Шев-ченко в колі сучасників : слов. персоналій / Г.І.Марахов. – К., 1976. – С. 24-25.

317. Недзвідський, А.В. Шевченко і Марко Вовчок / А.В.Нед-звідський // Зб. пр. першої і другої наук. Шевченків. конф. – К., 1954. – С. 236-256 ; Пр. Одес. держ. ун-ту : зб., присвяч. 110-річчю від дня народж. І.Франка / Одес. ун-т. – О., 1956. – С. 95-107.

318. Олейник, Т. У Марко Вовчок было много мужчин, но любила она Тараса Шевченко / Т.Олейник // Сегодня. – 2003. – 10 дек. – С. 11.

319. Подолинний, А. Марко Вовчок / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 55-56.

320. Різниченко, Т.М. До питання про творчі зв’язки Шевченка, Добролюбова і Марка Вовчка / Т.М.Різниченко // Рад. літературознавство. – 1964. – № 2. – С. 60-66.

321. Саечко, Ю. Преемница Шевченко / Ю.Саечко // В мире книг. – 1983. – № 12. – С. 68-69.

322. Тараненко, М. Марко Вовчок : літ. портр. / М.Таранен-ко. – К. : Держлітвидав України, 1958. – 136 с. – Зі змісту: [Про дружбу Марка Вовчка з Т.Шевченком]. – С. 12-14.

323. Титаренко, Н.А. Продовження мовних традицій Т.Г.Шевченка у творчості Марка Вовчка / Н.А.Титаренко // Матеріали звіт. наук. конф., присвяч. підсумкам наук.-дослід. роботи за 1964 рік : [тези] / Житомир. пед. ін-т. – Житомир, 1965. – С. 48-50.

324. Хоменко, Б.В. Народні джерела творчості Марка Вовчка : на матеріалах укр. прози : [простеж. також зв’язок творчості письм. з ідейно-естетич. традиціями Т.Шевченка] / Б.В.Хоменко. – К., 1977. – 175 с.

325. Цурупа, О.І. Тарас Шевченко і Марко Вовчок / О.І.Цуру-па // Колгосп. вісті. – 1984. – 10 берез.

326. Засенко, О.Є. Вовчок Марко / О.Є.Засенко // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 133.

327. Марко Вовчок і Вінниччина (1833-1907) : (реком. покажч. л-ри) / уклад. : Г.М.Авраменко, Б.В.Хоменко ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1983. – 14 с. – (Наші видатні земляки). – Зі змісту: [Марко Вовчок і Т.Шевченко]. – див. Іменний покажчик.

328. Марко Вовчок. Життя і творчість (1833-1907) : до 175-річчя від дня народж. [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад.: Г.М.Авраменко, Б.В.Хоменко ; вступ. ст. «Зоря, що зійшла на Поділлі» Б.В.Хоменка ; ред. М.Г.Спиця ; відп. за вип. Н.І.Морозова / Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2008. – 60 с. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2009/Vovchok.html (дата звернення : 10.08.2012), вільний. – Назва з титул. екрана. – Зі змісту: [Марко Вовчок і Т.Шевченко]. – див. Іменний покажчик.

329. Тарас Шевченко і Вінниччина : біобібліогр. покажч. / уклад.: Г.Авраменко, О.Кізян, Б.Хоменко ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, Вінниц. ДПУ ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2004. – 107 с. – Зі змісту: [Т.Шевченко і Марко Вовчок]. – С. 29-31.

Т.Шевченко і О.Маркович

330. Деніс, М. Марковичі : Немирівський слід / М.Деніс. – Вінниця : ФОП Корзун Ю.Д., 2012. – 336 с.

331. Коцюба, О. Невтомний шукач скарбів народних : до 100-річчя з дня смерті О.Марковича : [є про зв’язки з Т.Шевченком] / О.Коцюба // Літ. Україна. – 1967. – 1 верес.

332. Його ж. Афанасий Васильевич Маркович – выдающийся украинский фольклорист : автореф. дис. … канд. филол. наук / А.Коцюба ; Киев. пед. ин-т. – К., 1963. – 24 с. – Зі змісту: [Про вплив Т.Шевченка на О.Марковича]. – С. 2-4, 21.

333. Його ж. Питання впливу Т.Г.Шевченка на Опанаса Марковича / О.Коцюба // Наук. зап. Ніжин. пед. ін-ту. – Ніжин, 1960. – Т. 11, вип. 1. – С. 24-37.

334. Марахов, Г.І. Маркович Опанас Васильович / Г.І.Мара-хов // Т.Г.Шевченко в колі сучасників : слов. персоналій / Г.І.Мара-хов. – К., 1976. – С. 74-75.

335. Питання шевченкознавства: Т.Г.Шевченко і його сучасники. – К., 1978. – 138 с. – Зі змісту: [Діяльність О.Марковича як визнач. фольклориста в Кирило-Мефодіїв. т-ві]. – С. 32-38.

336. Подолинний, А. Маркович Опанас Васильович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ. ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 55-56.

337. Маркович Опанас Васильович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 383.

Т.Шевченко і 3. Недоборовський

338. Недоборовський, 3.Ф. Мої спогади / З.Ф.Недоборовський // Спогади про Тараса Шевченка : [збірник]. – К., 1982. – С. 366-367 ; Воспоминания о Тарасе Шевченко : [сборник]. – К., 1988. – С. 425-426.

339. Подолинний, А. Недоборовський Зосим Федорович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 63.

340. Недоборовський Зосим Федорович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 40.

Т.Шевченко і М.Некрасов

341. Некрасов, М.О. Відзив про твори Т.Г.Шевченка / М.О.Некрасов // Світова велич Шевченка : зб. матеріалів про творчість Т.Г.Шевченка : в 3 т. – К., 1964. – Т. 1. – С. 121-122.

342. Некрасов, М.О. Відзив Некрасова про твори Т.Г.Шевченка : [витяг з постанови Харків. суд. палати від 20 берез. 1871 р.] // Братерство літератур : зб. матеріалів з історії рос.-укр. літ. єднання : (дожовт. період). – К., 1977. – Вип. 1. – С. 74-77.

343. Некрасов, М.О. На смерть Шевченка : [вірш] / М.О.Некрасов ; пер. П.Усенко // Антологія зарубіжної поезії другої половини ХІХ-ХХ сторіччя / (уклад. Д.С.Наливайко). – К., 2002.

344. Буглов, М.Д. М.О.Некрасов і українська дожовтнева поезія : [в т.ч. М.Некрасов і Т.Шевченко] / М.Д.Буглов // Доповіді та повідомлення / Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М.Островського. – Вінниця, 1959. – Вип. 7. – С. 16-24.

345. Гаркавец, А.М. Из творческой истории стихотворения «На смерть Шевченко» / А.М.Гаркавец // О Некрасове : ст. и материалы. – Ярославль, 1968. – Вып. 2. – С. 282-287.

346. Зданевич, Ю. Шевченко і Некрасов / Ю.Зданевич // Студентські наукові праці : збірник 6. Сер. : Історія. Право. Література / КДУ ім. Тараса Шевченка. – Вип. 2. – К., 1940. – С. 133-152.

347. Лобода, А. Шевченко і Некрасов / А.Лобода // Шевченко та його доба. – К., 1925. – Зб. 1. – С. 99-108.

348. Лучак, А.А. Некрасов и Шевченко : [зі спостережень над віршем М.Некрасова «На смерть Шевченко»] / А.А.Лучак // Т.Г.Шевченко і слов’янські народи : тези доп. міжвуз. наук. Шевченків. сес. 16-21 трав. 1961 р. / КДУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1961. – С. 40-42.

349. Лучук, В. Чотирнадцять перекладів [вірша М.Некра-сова «На смерть Шевченко»] / В.Лучук // Жовтень. – 1972. – № 3. – С. 142-144.

350. Мурашов, М.Ф. Про вірш М.О.Некрасова «На смерть Шевченко» / М.Ф.Мурашов // Наук. зап. Вінниц. пед. ін-ту. – Вінниця, 1962. – Т. 19. – С. 42-44.

351. Нагорная, М. Авторская позиция в поэмах «Гайда-маки» Т.Шевченко и «Кому на Руси жить хорошо» Н.Некрасова / М.Нагорная // Дослідження творчості Т.Г.Шевченка : тематич. зб. наук. пр. – К., 1991. – С. 113-123.

352. Омельченко, В.І. М.О.Некрасов – популяризатор і критик творчості Т.Г.Шевченка / В.І.Омельченко // Наук. зап. Станіслав. пед. ін-ту. – Станіслав, 1956. – Т. 1. – С. 89-102.

353. Подолинний, А. Некрасов Микола Олексійович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 63-64.

354. Полинецкая, Т.В. Т.Шевченко и Н.Некрасов / Т.В.Поли-нецкая // Т.Шевченко і загальнолюдські ідеали : тези доп. та повідомл. на обл. міжвуз. наук.-теорет. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка, 19-21 квіт. 1989 р. / Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова та ін. – О., 1989. – Ч. 1. – С. 46-47.

355. Сокол, О.В. Звукоінтонаційні картини всесвіту у поезіях Т.Шевченка і М.Некрасова / О.В.Сокол // Наук. вісн. / Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – К., 2002. – С. 69-79.

356. Теплинський, М. Запис про Миколу Некрасова у щоденнику Тараса Шевченка : (до пробл. коментув.) / М.Теп-линський // Київ. старовина. – 1998. – № 3. – С. 25-33.

357. Чалий, Д.В. Антикріпосницькі мотиви у творчості Шевченка і Некрасова / Д.В.Чалий // Рад. літературознавство. – 1961. – № 4. – С. 56-67.

358. Його ж. Некрасов и украинская дооктябрьская поэзия : опыт сравн. изуч. : [взаємозбагач. творчості укр. поетів (в т.ч. Т.Шевченка) і М.Некрасова] / Д.В.Чалый ; АН УССР, Ин-т л-ры. – К. : Наук. думка, 1971. – 295 с.

359. Його ж. Шевченко і Некрасов / Д.В.Чалий // Зб. пр. 3-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1955. – С. 42-63.

360. Чернишов, А. Сила великої дружби : [про знайомство М.Некрасова з Т.Шевченком] / А.Чернишов // Прапор. – 1971. – № 12. – С. 80-81.

361. Чуковский, К. Мастерство Некрасова / К.Чуковский. – М. : Сов. писатель, 1959. – 726 с. – Зі змісту: [Поема-містерія Т.Шевченка «Великий льох» і вірш М.Некрасова «Железная дорога» (спіл. в обох письм. картини великої смертності кріпаків на буд-ві залізниці)]. – С. 401-407.

362. Шабліовський, Є. З одного джерела : [М.Некрасов і Т.Шевченко] / Є.Шабліовський // Життя. Література. Письменник : вибр. дослідж. / Є.Шабліовський. – К., 1974. – С. 289-349.

363. Шабліовський, Є. Некрасов і Шевченко / Є.Шабліов-ський // М.О.Некрасов і українська література / Є.Шабліовський. – К., 1971. – С. 16-84.

364. Яковенко, Т.В. Українські переклади М.О.Некрасова «На смерть Шевченка» / Т.В.Яковенко // Великий поборник свободи і гуманізму : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 26-28.

365. Марахов, Г.І. Некрасов Микола Олексійович / Г.І.Мара-хов // Т.Г.Шевченко в колі сучасників : слов. персоналій / Г.І.Мара-хов. – К., 1976. – С. 86.

366. Некрасов Микола Олексійович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 43.

367. Т.Г.Шевченко і М.О.Некрасов : [бібліогр. список] // Т.Г.Шевченко : бібліогр. ювілейн. л-ри. 1960-1964. – К., 1968. – С. 177.

Т.Шевченко і Томаш Падура

368. Лісовий, П.М. Тарас Шевченко про Томаша Падуру / П.М.Лісовий // Тези доп. 7-ї Вінниц. обл. краєзн. конф. / Вінниц. ДПІ ім. М.Островського та ін. – Вінниця, 1989. – С. 25-26.

369. Бабенко, І. Наш земляк поет Тимко Падура / І.Бабенко // Трудова слава (Іллінці). – 1987. – 14 жовт.

370. Гнатюк, В. Тимко Падура в українському історично-культурному процесі / В.Гнатюк // Хроніка-2000. – 2010. – Вип. 81 : Україна-Польща : діалог упродовж тисячоліть. – С. 296-312. – (Літературознавство). – Бібліогр. в кінці ст.

371. Колесник, В. Падура Тимко / В.Колесник // Відомі поляки в історії Вінниччини : біогр. слов. / В.Колесник ; Вінниц. обл. краєзн. музей, Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2007. – С. 474-476 : портр.

372. Мельник, В. Лях з душею запорізькою : [про пол. письм. Томаша Падуру, уродж. м.Іллінці Вінниц. обл.] / В.Мельник // Подільські джерела : альманах / голов. ред. Л.М.Загородня. – Вінниця : ПРАДА АРТ, 2012. – №3 : Річ Посполита : вінницький слід. – С. 114-120 : портр.

373. Мицик, Ю. «Казка про отамана Єрмака» Тимка Падури / Ю.Мицик // Пам’ять століть. – 2001. – № 5. – С. 114-116.

374. Щурат, С.В. Про зв’язки Тимка Падури з декабрис-тами / С.В.Щурат // Укр. іст. журн. – 1968. – № 11. – С. 80-85.

375. Подолинний, А. Падура Тимко / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 66.

376. Падура Тимко // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 76-77.

Т.Шевченко і М.Пирогов

377. Пирогов Н.И. О воскресных школах / Н.И.Пирогов // Избр. пед. соч. / Н.И.Пирогов. – М., 1953. – С. 394-402. – Зі змісту: [Зауваж. М.І.Пирогова про популяризаторів неділ. шк. в Україні, які були послідовниками Т.Шевченка (60-ті рр. ХІХ ст.)]. – С. 394.

378. Антонюк, Г.Д. Шевченко і недільні школи / Г.Д.Анто-нюк // Т.Шевченко і українська національна культура : до 175-річчя від дня народж. Т.Шевченка та 115-річчя заснув. НТШ у Львові : матеріали наук. симп. (Львів, 8-9 черв. 1989 р.) / Ін-т сусп. наук АН УРСР ; Наук. т-во ім. Т.Шевченка у Львові. – Л., 1990. – С. 22-23.

379. Для недільних шкіл : [про внесок в їх організацію Т.Г.Шевченка і М.І.Пирогова] // Друг читача. – 1975. – 6 берез.

380. Кланца, О.П. Внесок М.І.Пирогова та Т.Г.Шевченка в організацію недільних шкіл на Україні / О.П.Кланца, Г.С.Собчук // Х об’єднана наук. медико-техніч. конф., 25 верес. 1992 р., Вінниця : тези доп. – Вінниця ; К., 1992. – С. 7-8.

381. Ротай, Н. Скальпелем і молитвою / Н.Ротай // Україна молода. – 2010. – 25 листоп. – С. 8-9 : фото. – Зі змісту: Спільний проект із … Шевченком. – С. 9.

382. Собчук, Г. Микола Пирогов і недільні школи : [є про внесок Т.Шевченка в організацію неділ. шк.] / Г.Собчук, З.Мартинова, Л.Фоменко // Рід. шк. – 2005. – № 1. – С. 58-60.

383. Марахов, Г.І. Пирогов Микола Іванович / Г.І.Марахов // Т.Г.Шевченко в колі сучасників : слов. персоналій / Г.І.Марахов. – К., 1976. – С. 86.

Т.Шевченко і К. Л. Пржецлавський

384. Бранько, Я. Малював Шевченка : [про худож.-земляка К.Л.Пржецлавського, авт. картини «Кобзар. Малоросійська сцена», на якій зображ. Т.Шевченка] / Я.Бранько // Вінниччина. – 1992. – 11 берез. – (Спец. вип. «Хочу все знати»).

385. Бранько, Я. Він малював портрет Шевченка : [К.Л.Пржецлавський] / Я.Бранько // Краєзнавство: історичний досвід та перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 13-15 жовт. 2010 р. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тіміря-зєва. – Вінниця, 2011. – С. 86-88 ; Матеріали ХІІІ Поділ. іст.-краєзн. конф. (18-19 листоп. 2010 р.). – Кам’янець-Поділ., 2010. – С. 622-626.

386. Зильберштейн, И.С. Встреча с Тарасом Шевченко : [історія пошуку живопис. та поетич. тв. Т.Шевченка в Парижі, в т.ч. про історію створення нашим земляком худож. К.Л.Прже-цлавським прижиттєв. портр. Кобзаря] / И.С.Зильберштейн // Огонек. – 1984. – № 11. – С. 24-27 ; № 12. – С. 18-21.

387. Подолинний, А. Пржецлавський Костянтин Леонар-дович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 71-72.

Т.Шевченко і П.Свєнціцький

388. Свєнціцький, П.3. З брошури «Вік XIX у діях літератури української» / П.З.Свєнціцький // Світова велич Шевченка : зб. матеріалів про творчість Т.Г.Шевченка : в 3 т. – К., 1964. – Т. 1 : Т.Г.Шевченко у вітчизняному дожовтневому літературознавстві. – С. 123-124 ; Посвята : літ.-мистец. зб. / за ред. Р.Лубківського. – Л., 2003. – С. 186.

389. Гнатенко, В. Т.Шевченко в оцінці Павлина Свєн-ціцького / В.Гнатенко // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. – К., 1999. – С. 166-175.

390. Іскорко-Гнатенко, В. Тарас Шевченко в оцінці Павлина Свєнціцького / В.Іскорко-Гнатенко // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр., присвяч. 185-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – С. 166-174.

391. Колесник, В. Свенціцький Паулін / В.Колесник // Відомі поляки в історії Вінниччини : біогр. слов. / В.Колесник ; Вінниц. обл. краєзн. музей, Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2007. – С. 671-672.

392. Лозинський, І.М. П.Свєнціцький про Т.Шевченка / І.М.Лозинський // Т.Шевченко і українська національна культура : до 175-річчя від дня народж. Т.Шевченка та 115-річчя заснув. НТШ у Львові : матеріали наук. симп. (Львів, 8-9 черв. 1989 р.) / Ін-т сусп. наук АН УРСР ; Наук. т-во ім. Т.Шевченка у Львові. – Л., 1990. – С. 34-35.

393. Марахов, Г.І. Польський друг Кобзаря : нові матеріали про вплив Тараса Шевченка на Павлина Свєнціцького / Г.І.Мара-хов // Вісн. АН УРСР. – 1971. – № 2. – С. 93-97.

394. Пачовський, Т.І. Відгуки поезій Шевченка в польській літературі другої половини XIX ст. : [в т.ч. у творчості П.Свєнціцького] / Т.І.Пачовський // Укр. літературознавство. – 1970. – Вип. 8. – С. 91-97.

395. Пачовський, Т.І. Павлин Свєнціцький – популяризатор творчості Шевченка / Т.І.Пачовський // Зб. пр. 11-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1963. – С. 89-95.

396. Подолинний, А.М. Свєнціцький Павлин / А.Подолин-ний // З-над Божої ріки : літ. біобібліогр. слов. Вінниччини. 2-ге вид., перероб. і допов. / упорядкув. і заг. ред. А.М.Подолинного. – Вінниця, 2001. – С. 299-300.

397. Подолинний, А. Свєнціцький Павлин / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 77-78.

398. Свєнціцький Павлин // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 198.

Т.Шевченко і А.Свидницький

399. Мартусь, В. Спалах далекої зірки : [про перебув. А.Свидницького в Миргороді, вивч. і популяриз. ним творчості Т.Шевченка] / В.Мартусь // Прапор. – 1971. – № 7. – С. 76-77.

400. Назаренко, Ю. Послідовник Шевченка і Гоголя [А.Свидницький] // Молодь України. – 1959. – 13 верес.

401. Сохацька, Є.І. Т.Г.Шевченко і А.П.Свидницький: типо-логіч. зіставлення повісті «Близнецы» Т.Г.Шевченка і роману «Люборацькі» А.П.Свидницького / Є.І.Сохацька // Т.Г.Шевченко і Поділля : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка : у 2 ч. – Кам’янець-Поділ., 1989. – Ч. 2. – С. 23-26.

402. Сиваченко, М.Є. Анатолій Свидницький і зародження соціального роману в українській літературі / М.Є.Сиваченко. – К. : Вид-во АН УРСР, 1962. – 416 с. – Зі змісту: [Вплив поезії Т.Шевченка на творчість А.Свидницького]. – С. 76-78.

403. Подолинний, А. Свидницький Анатолій Патрикійович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 78.

404. Свидницький Анатолій Патрикійович // Марахов, Г.І. Т.Г.Шевченко в колі сучасників : слов. персоналій / Г.І.Марахов. – К., 1976. – С. 111-112.

405. Свидницький Анатолій Патрикійович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 198-199.

406. А.П.Свидницький (1834-1871) : рек. покажч. / уклад.: Г.М.Авраменко, В.Б.Бочкова, Б.В.Хоменко ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1984. – 18 с. – (Наші видатні земляки).

Т.Шевченко і Ю.Словацький

407. Дзюба, І. З криниці літ / І.Дзюба. – К. : Обереги, 2001. – 847 с. – Зі змісту: [Т.Шевченко і Ю.Словацький]. – С. 346-369.

408. Дзюба, І. Тарас Шевченко і Юліуш Словацький / І.Дзюба // Warzsawskie Zeszyty ukrainoznawcze / pod red. S.Kozaka. – Warzsawa, 2000. – T. 10.

409. Колесник, В. Словацький Юліуш / В.Колесник // Відомі поляки в історії Вінниччини : біогр. слов. / В.Колесник ; Вінниц. обл. краєзн. музей, Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2007. – С. 704-708.

410. Навроцький, С. Юліуш Словацький – співець Поділля / С.Навроцький // Бар. Барська земля – крізь призму століть : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. / наук. ред. М.Ф.Дмитрієнко. – Бар, 2008. – С. 213-218.

411. Подолинний, А. Словацький Юліуш / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 80-81.

Т.Шевченко і Л.Совінський

412. Дьяков, В.А. Тарас Шевченко и его польские друзья / В.А.Дьяков. – М. : Наука, 1964. – 152 с. – Зі змісту: [Т.Шевченко і Л.Совінський]. – С. 120-121.

413. Колесник, В. Совінський Леонард / В.Колесник // Відомі поляки в історії Вінниччини : біогр. слов. / В.Колесник ; Вінниц. обл. краєзн. музей, Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2007. – С. 740-744.

414. Пачовський, Т.І. Відгуки поезій Шевченка в польській літературі другої половини XIX ст. : [в т.ч. в творчості Л.Совінського] / Т.І.Пачовський // Укр. літературознавство. – 1970. – Вип. 8. – С. 91-97.

415. Пачовський, Т.І. Л.Совінський – перекладач Шевченка / Т.І.Пачовський // Тези доп. наук. сес. [Львів. ун-ту], присвяч. 100-річчю з дня смерті Т.Г.Шевченка. – Л., 1961. – С. 30-33.

416. Сорокін, Б. Перший перекладач Тараса Шевченка [Л.Совінський] / Б.Сорокін // Комс. плем’я. – 1981. – 17 груд.

417. Подолинний, А. Совінський Леонард / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 81-82.

418. Совінський Леонард // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 227.

Т.Шевченко і І.Сошенко

419. Андрущенко, Т. Подвижництво Івана Сошенка / Т.Анд-рущенко // Образотворче мистец. – 2002. – № 4. – С. 36-39.

420. Антонюк, Є. Тарас Шевченко у спогадах І.М.Сошенка / Є.Антонюк // Тези доп. і повідомл. 18-ї Вінниц. обл. історико-краєзн. конф., 3 лют. 1998 р. – Вінниця, 1998. – С. 34-35.

421. Друг Шевченка : [про І.М.Сошенка (1807-1876), укр. худож. і педагога, в т.ч. про його перебув. у Немирові на посаді учителя каліграфії та малювання в 1846-1856 рр.] // Укр. іст. календар’96. – К., 1995. – С. 220-221.

422. Зорич, О. Неповторні сторінки : [про дружбу худож. І.Сошенка і Т.Шевченка : за матеріалами музею-садиби худож. у Богуславі Київ. обл.] / О.Зорич // Літ. Україна. – 1986. – 17 лип.

423. Кучерук, О. Тараса Григоровича я бачив востаннє у п.Сошенка / О.Кучерук // Старожитності. – 1994. – № 7-8. – С. 2-5.

424. Матійко, Г.П. На полюсах Шевченкової біографії : [розповідь про І.Сошенка та В.Енгельгардта] / Г.П.Матійко. – К. : Т-во «Знання» УРСР, 1973. – 48 с.

425. Медведик, П. Сторінки палкої дружби : [І.Сошенка і Т.Шевченка] / П.Медведик // Вільне життя (Тернопіль). – 1957. – 14 черв.

426. Музиченко, С. «Тобі, мій іскренний друже…» : [І.Сошенко] / С.Музиченко // Вітчизна. – 1987. – № 7. – С. 196-197.

427. Нагірнер, Е. Друг Шевченка [І.М.Сошенко] / Е.Нагірнер // Вінниц. правда. – 1962. – 5 черв.

428. Околітенко, Н. «Мій іскренний друже…» : [про взаємовідносини Т.Шевченка і худож. І.Сошенка] / Н.Околітенко // Дніпро. – 1989. – № 3. – С. 32-41 ; Україна. Наука і культура. – К., 1999. – Вип. 30. – С. 364-368.

429. Околітенко, Н. «Намалюй дім з колонами» : урив. з іст. повісті «Рось-Марія» : [про стосунки Т.Шевченка з І.Сошенком] / Н.Околітенко // Жінка. – 1997. – № 3. – С. 10-12.

430. Паламарчук, Г. І.М.Сошенко : [дружба з Т.Шевченком] / Г.Паламарчук // Ленін. молодь (Львів). – 1957. – 16 черв.

431. Пастух, Н. Посланий Шевченкові Богом : [про І.Сошенка] / Н.Пастух // Вінниц. газ. – 1997. – 3 черв.

432. Салига, В. Він відкрив для нас [Т.] Шевченка : [про худож. І.Сошенка] / В.Салига // Столиця. – 2002. – 14-20 черв. (№ 24). – С. 22.

433. Сошенко Іван Максимович / Г.І.Марахов // Марахов, Г.І. Т.Г.Шевченко в колі сучасників : слов. персоналій / Г.І.Марахов. – К., 1976. – С. 117-118.

434. Чалый, М.К. Воспоминания И.М.Сошенко о Т.Г.Шевченко / М.К.Чалый // Т.Г.Шевченко в воспоминаниях современников. – М., 1962. – С. 46-55.

435. Подолинний, А. Сошенко Іван Максимович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолин-ний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 82.

436. Сошенко Іван Максимович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 233.

* * *

437. Тарновський, М. Тарас Григорович Шевченко і Яків Васильович Тарновський (1825-1913) / М.Тарновський ; публ. І.М.Тарновської ; підгот. С.Папета // Хроніка-2000. – 1997. –

№ 19-20. – С. 189-193. – Зі змісту: [вказується, що Я.В.Тарнов-ський певний час був головою Т-ва Юзефо-Миколаїв. цукр. з-ду]. – С. 189.

Т.Шевченко і М.Чалий

438. Діамант у кожусі : [вступ. ст. до публ. В.Бородіна] / М.К.Чалий ; підгот. до друку Н.Сидоренко // Україна. – 1988. – № 10. – С. 13-15 ; № 11. – С. 15-17 ; № 12. – С. 13-15 ; № 13. – С. 15-17 ; № 14. – С. 13-15.

439. Жизнь и произведения Тараса Шевченко : свод материалов для его биогр. / М.К.Чалый. – К., 1982. – 281 с.

440. Життя і твори Тараса Шевченка : звід матеріалів до його біографії / М.Чалий ; пер. з рос., післям. та комент. В.Смілянської ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К. : Веселка, 2011. – 263 с. – Бібліогр.: с. 260-261.

441. Нові матеріали для біографії Т.Г.Шевченка / М.К.Чалий // Спогади про Тараса Шевченка : [збірник]. – К., 1982. – С. 47-59 ; Воспоминание о Тарасе Шевченко : [сборник]. – К., 1988. – С. 50-66.

442. Посещение Т.Г.Шевченком сахарного завода Яхненка и Симиренка / М.К.Чалый // Воспоминание о Тарасе Шевченко : [сборник]. – К., 1988. – С. 360-363.

443. Похорони Т.Г.Шевченка на Україні / М.Чалий // Спога-ди про Тараса Шевченка : [збірник]. – К., 1982. – С. 386-391 ; Воспоминания о Тарасе Шевченко : [сборник]. – К., 1988. – С. 449-455 ; «Я дуже щиро Вас люблю…» : Шевченко у розпові-дях сучасників / уклад., передм., прим. О.В.Ковалевського. – Х., 2004. – С. 314-321.

444. Спогади / М.Чалий // Останнім шляхом Кобзаря : збірка / уклад. М.Л.Новицький. – К., 1994. – С. 175-178.

445. Шевченко на Україні в 1859 році / М.Чалий // «Я дуже щиро Вас люблю…» : Шевченко у розповідях сучасників / уклад., передм., прим. О.В.Ковалевського. – Х., 2004. – С. 264-272.

446. Два неизданные письма Т.Г.Шевченко (с сохран. правописания подлинника и с примеч. М.К.Чалого) : [1) До І.М.Сошенка ; 2) До М.К.Чалого, 1860 р.] // Киев. старина. – 1895. – Т. 48. – № 2. – Отд. 2. – С. 43-44.

* * *

447. Дорошенко, К. Неизвестные письма к Шевченко : из арх. М.Чалого / К.Дорошенко, М.Новицкий // Сов. Украина. – 1962. – № 10. – С. 155-168 ; № 11. – С. 145-153.

448. Комишанченко, М.П. Життя і творчість Т.Шевченка у висвітленні М.К.Чалого / М.П.Комишанченко // Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 1971. – № 13. – С. 78-85. – (Сер. «Філол.»).

449. Лазаренко, В. Біограф Шевченка [М.Чалий] / В.Лаза-ренко // Комс. плем’я. – 1985. – 6 черв.

450. Марахов Г.І. Чалий Михайло Корнійович / Г.І.Марахов // Марахов, Г.І. Т.Г.Шевченко в колі сучасників : слов. персоналій / Г.І.Марахов. – К., 1976. – С. 130-131.

451. Наумова, Н. Перший біограф Тараса Шевченка : [М.Чалий] / Н.Наумова // Укр. мова і л-ра в шк. – 1997. – № 19. – С. 5.

452. Хоменко Б.В. М.К.Чалий – літописець життя і творчості Т.Г.Шевченка / Б.Хоменко // Тези доп. і повідомл. 18-ї Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф., 3 лют. 1998 p. – Вінниця, 1998. – С. 33-34.

453. Подолинний, А. Чалий Михайло Корнійович / А.Подолинний // Тарас Шевченко  і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолин-ний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 96-97.

454. Чалий Михайло Корнійович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 335.


Т.Г.Шевченко і Вінниччина

 1. Від упорядника
 2. Шевченкіана Вінниччини
 3. Шевченкіана Вінниччини (продовження)
 4. Рідкісні видання творів Т.Шевченка у фонді Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
 5. 1. Поділля у творчості Т.Шевченка
 6. 2. Життя і творчість Т.Шевченка, пов’язані з Вінниччиною
  2.1. Перебування Т.Шевченка на Поділлі
 7. 2.2. Про літературно-художню творчість Т.Шевченка, пов’язану з Вінниччиною
 8. 2.3. Т.Шевченко і наші земляки
  2.3.1. Загальні матеріали
 9. 2.3.2. Шевченкове коло на Вінниччині
 10. 2.3.3. Т.Шевченко в житті і творчості письменників-земляків
 11. 2.3.4. Т.Шевченко в дослідженнях вінницьких науковців, письменників, краєзнавців
 12. Т.Шевченко в дослідженнях вінницьких науковців, письменників, краєзнавців (продовження)
 13. Т.Шевченко в дослідженнях вінницьких науковців, письменників, краєзнавців (продовження)
 14. 2.3.5. Т.Шевченко і музичне мистецтво Вінниччини
 15. 2.3.6. Твори Т.Шевченка на професійній і самодіяльній сценах Вінниччини
 16. 3. Вшанування пам’яті Т.Шевченка на Вінниччині
  3.1. Загальні питання
 17. 3.2. Відзначення Шевченкових річниць
 18. 3.2.1. Шевченківське свято «В сім’ї вольній, новій» на Вінниччині 1991 року
 19. 3.3. Заходи в навчально-виховних закладах
 20. 3.4. Заходи в культурно-освітніх установах
 21. 3.5. Літературні свята, вечори, конкурси, фестивалі
 22. 3.6. Музеї, музейні кімнати
 23. 3.7. Художні твори наших земляків про Т.Шевченка
 24. Художні твори наших земляків про Т.Шевченка (продовження)
 25. 3.8. Т.Шевченко в образотворчому та декоративно-прикладному мистецтві вінничан
 26. 3.8.1. Виставки образотворчого мистецтва
 27. 3.8.2. Пам’ятники Кобзарю на Вінниччині
 28. 3.9. Образ Т.Шевченка у творчості земляків-кінематографістів
 29. Наші земляки – лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка
 30. Іменний покажчик
 31. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше