ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїТ.Г.Шевченко і Вінниччина

Версія для друку

2.2. Про літературно-художню творчість Т.Шевченка, пов’язану з Вінниччиною

Історія мого життя складає 

частину історії моєї Вітчизни.

Тарас Шевченко

Див. також «Поділля у творчості Т.Шевченка»

117. Глинський, І. Поділля у творчості Шевченка / І.Глин-ський // Вінниц. правда. – 1965. – 9 берез.

118. Ковальова, Є. Поділля в творчості Кобзаря / Є.Кова-льова, В.Верховлюк // Земля Поділ. – 1996. – 8 берез.

119. Кушнір, Б.М. Т.Г.Шевченко про Поділля / Б.М.Кушнір // Т.Г.Шевченко і Поділля : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка : у 2 ч. – Кам’янець-Поділ., 1989. – Ч. 1. – С. 25-26.

120. Присяжнюк, М. Шляхами безсмертя : Т.Шевченко і Поділля : [Поділля у тв. поета, перебув. його в краї] / М.Присяжнюк // Вінниц. правда. – 1974. – 10 берез.

121. Рекрут, Я. Поділля у творчості великого Кобзаря / Я.Рекрут // Робітн. газ. – 2002. – 7 берез. – С. 1.

* * *

122. Братащук, Г.П. До питання про використання Т.Г.Шевченком фольклорних матеріалів про Кармалюка / Г.П.Братащук // Т.Г.Шевченко і Поділля : тези. допов. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка : в 2 ч. – Кам’янець-Поділ., 1989. – Ч. 2. – С. 140-142.

123. Дячок, В. Устим Кармалюк, пісня «Повернувся я з Сибіру», Тарас Шевченко : творення міфологеми : [ставлення Шевченка до постаті У.Кармалюка] / В.Дячок, В.Яременко // Сучасність. – 1997. – № 5. – С.123-127.

124. Народ про Кармалюка : зб. фольклор. матеріалів. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. – 276 с. – Зі змісту: [про пісню «Повер-нувся я з Сибіру» та ставлення до неї Т.Шевченка]. – С. 253-254.

125. Олійник, В.У. До питання про використання Шевченком фольклорних матеріалів про Кармалюка / В.У.Олійник // Зб. пр. 6-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1958. – С. 221-236.

126. Т.Г.Шевченко і Поділля : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка : у 2 ч. Ч. 1. – Кам’янець-Поділ., 1989. – 118 с. – Зі змісту: [Т.Шевченко і У.Кармалюк]. – С. 18, 20, 24-25, 28.

127. Кармалюк Устим Якович : [нар. месник Поділля] // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 282.

* * *

128. Антоновська, М. Еволюція поглядів Т.Шевченка на протистояння «Людина – суспільство» («Варнак» (поема та повість), «Москалева криниця») / М.Антоновська // Літера-турознавчі студії : зб. наук. пр. / КНУ ім. Тараса Шевченка ; Ін-т філол. – К., 2011. – Вип. 31. – С. 13-18.

129. Антоновська, М. Повість Т.Шевченка «Варнак» та український літературний контекст І пол. XIX ст. / М.Антонов-ська // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2011. – Вип. 14.

130. Ващук, Ф.Т. Дві редакції поеми Т.Г.Шевченка «Варнак» : (з творч. лаб. поета) / Ф.Т.Ващук // Зб. пр. 12-ї наук. Шевченків. конф. – К., 1964. – С. 165-177.

131. Губдукаєва, О. Сповідь як засіб психологізації у повісті Т.Шевченка «Варнак» / О.Губдукаєва // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – Вип. 9. – С. 12-16.

132. Демчук, Н.Р. Пейзаж як засіб психологічного аналізу образу у повістях Т.Шевченка «Варнак» та «Наймичка» / Н.Р.Дем-чук // Зб. матеріалів і тез міжнар. наук. конф. «Тарас Шевченко і сучасність», 21 трав. 1996, Рівне. – Рівне, 1996. – С. 82-86.

133. Дмуховский, С.Э. Повести Т.Г.Шевченко «Наймичка» и «Варнак» / С.Э.Дмуховский. – Д. : Изд-во гос. ун-та, 1958. – 141 с.

134. Дмуховський, С.Е. До питання про час написання повістей Шевченка «Наймичка» і «Варнак» / С.Е.Дмуховський // VI наук. Шевченків. конф. : тези доп. / АН УРСР ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1957. – С. 12-14.

135. Іщук-Пазуняк, Н. Кривда, помста і каяття в поемах «Варнак» і «Москалева криниця» / Н.Іщук-Пазуняк // Світи Тараса Шевченка. – Нью-Йорк ; Л., 1991. – С. 53.

136. Луценко, А. Жива легенда : до історії написання поеми «Варнак» / А.Луценко // Літ. Україна. – 1986. – 6 берез.

137. Наумова, Н. Ідея спокути і духовного відродження в поемі Т.Шевченка «Варнак» та однойменній повісті / Н.Наумова // Дивослово. – 1999. – № 11. – С. 45-47.

138. Наумова, Н. Шлях спокути та духовного відродження у поемі Т.Г.Шевченка «Варнак» / Н.Наумова // Тарас Шевченко і українська культура ХХІ століття : зб. наук. пр. / НАН України та ін. – Кам’янець-Поділ., 2000. – С. 43-48.

139. Нахлік, Є.К. Проблема класового й загальнолюд-ського : повість-сповідь «Варнак» Т.Шевченка / Є.К.Нахлік // Укра-їнська романтична проза 20-60-х рр. XIX ст. / Є.К.Нахлік. – К., 1998. – С. 168-177.

140. Перевертень, Н. Шлях морального переродження героїв Є.Гребінки та Т.Шевченка : [розглядаються повісті «Сила Кондратьєв» Є.Гребінки і «Варнак» Т.Шевченка] / Н.Перевертень // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2011. – Вип. 13. – С. 105-110.

141. Тищенко, В.І. Велика проза про Кармалюка : [образ нар. месника у повісті Т.Шевченка «Варнак»] // Нар. творчість та етногр. – 1968. – № 2. – С. 60-63 ; Рад. літературознавство. – 1978. – № 2. – С. 27-35.

142. Його ж. Великий Кобзар про народного героя : [Т.Шевченко про У.Кармалюка] / В.Тищенко // Нар. творчість та етногр. – 1968. – № 2. – С. 60-63.

143. Його ж. Кармалюк у творчості Шевченка // Зб. пр. 25-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1983. – С. 127-134.

144. Хоменко, Б.В. Народнопоетичні мотиви в повісті Т.Г.Шевченка «Варнак» / Б.В.Хоменко // Тарас Шевченко : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. поета, 11-12 трав. 1989 р. / Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М.Островського. – Вінниця, 1989. – С. 16-19.

* * *

145. Бернштейн, М. Літературно-текстологічний аналіз поеми «Гайдамаки» Т.Г.Шевченка // Рад. літературознавство : наук. зап. – 1939. – Кн. 4. – С. 3-49.

146. Брайко, О. «Гайдамаки» Тараса Шевченка: до системного аналізу жанру / О.Брайко // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр., присвяч. 185-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – С. 126-137.

147. Вовк, Я.Г. Історичне минуле в поемах «Конрад Валленрод» А.Міцкевича і «Гайдамаки» Т.Шевченка : порівняль-не вивчення цих поем / Я.Г.Вовк // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2004. – № 10. – С. 29-30. – Бібліогр.: 7 назв.

148. Глинский, И. Переведено и издано в Вятке : [до історії вид. у 1902 р. рос. пер. тв. Т.Шевченка «Гайдамаки»] / И.Глинский // Киров. правда. – 1961. – 30 марта.

149. Гнатюк, М.П. Поема Т.Г.Шевченка «Гайдамаки» / М.П.Гнатюк. – К. : Держлітвидав України, 1963. – 174 с.

150. Голомб, М. Т.Шевченко. «Гайдамаки» : 9-й кл. / М.Голомб // Укр. мова та л-ра. – 2011. – Лют. (№ 5-7). – С. 9-12. – Бібліогр. в кінці ст.

151. Горобець, В.Й. Ще раз про поему «Гайдамаки» Т.Г.Шевченка та «гайдамаччину» в Україні XVIII століття / В.Й.Горобець // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – Вип. 5. – С. 205-210.

152. Гриценко, В. Чиї уста глаголять істину? : (полеміч. нотат. [щодо поеми Т.Шевченка «Гайдамаки»]) / В.Гриценко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2001. – № 2. – С. 5-8 ; Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. – № 1. – C. 151-155.

153. Даценко, С. Філософська концепція часу у поемі Т.Шевченка «Гайдамаки» / С.Даценко // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2001. – Вип. 3. – С. 111-118.

154. Дем’янчук, Г. Народно-краєзнавче підґрунтя поеми «Гайдамаки» / Г.Дем’янчук // Тарас Шевченко і сучасність : зб. матеріалів і тез міжнар. наук.-теорет. конф., 21 трав. 1996 р. / Рів-нен. держ. ін-т культури та ін. – Рівне, 1996. – С. 34-37.

155. Дзюба, І. Шевченкові «Гайдамаки»: з відстані часу : розділ із книжки «Тарас Шевченко» / І.Дзюба // Сучасність. – 2004. – № 6. – С. 67-92. – Бібліогр.: 30 назв.

156. Железняк, М.Г. Засоби вираження часу в поемі [Т.Шевченка] «Гайдамаки» / М.Г.Железняк // Культура слова : респ. міжвід. зб. / Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні АН УРСР. – К., 1989. – С. 30-33.

157. Задорожна, Л.М. Історична концепція Т.Шевченка в поемі «Гайдамаки» / Л.М.Задорожна // Вісн. КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – С. 22-28. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 3).

158. Задорожна, С. Тарас Шевченко крізь призму шкільного шевченкознавства (кілька зауваг з приводу) / С.Задорожна // Шев-ченкознавчі студії : зб. наук. пр. / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2011. – Вип. 14. – С. 288-293.

159. Кім Сук Вон. З досвіду перекладу поеми Шевченка «Гайдамаки» корейською мовою / Кім Сук Вон // Вісн. КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – С. 46-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4).

160. Кодак, М. «Гайдамаки» в час вибуху : епос, лірика, драма в родовій дефініції поеми Т.Шевченка / М.Кодак // Зб. пр. Всеукр. (37-ї) наук. Шевченків. конф., 22-24 квіт. 2009 р., [м.Черкаси] : 195-й річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка присвячується / Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка, ЧНУ ім. Б.Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 338-342. – Бібліогр. наприкінці ст.

161. Козлова, Ю.Ю. Т.Г.Шевченко. «Гайдамаки» / Ю.Ю.Коз-лова // Все для вчителя : інформ.-практ. бюл. – 2012. – № 17-18. – С. 124-126.

162. Коломієць, В.В. Шевченкові «Гайдамаки» в оцінці Івана Франка / В.В.Коломієць // Т.Г.Шевченко і Переяславщина : тези доп. і повідомл. міжвуз. наук.-теорет. конф., присвяч. 145-річчю написання «Заповіту» та 150-річчю виходу «Кобзаря», 13-15 груд. 1990 р. / Переяслав-Хмельниц. філ. КДПІ ім. О.М.Горького та ін. – Переяслав-Хмельницький, 1990. – С. 168-171.

163. Колосова, В. Захист проекту за поемою «Гайдамаки» Т.Шевченка : 9-й клас / В.Колосова // Укр. мова та л-ра. – 2011. – Лют. (№ 5-7). – С. 41-43.

164. Колотило, Т. Гайдамацька Коліївщина і Шевченкова поема : урок історії укр. народу XVIII ст. та його тлумачення / Т.Колотило // Київ. старовина. – 2005. – № 2. – С. 75-80. – Бібліогр.: с. 80 (16 назв).

165. Коляда, І. Методика використання міжпредметних зв’язків з історії України та української літератури з теми : «Коліївщина 1768 року в поемі Т.Г.Шевченка «Гайдамаки» / І.Коляда, С.Микитчук // Історія в шк. – 2008. – № 5-6. – С. 23-28.

166. Клочек, Г.Д. Кілька штрихів до «образу автора» в поемі Т.Шевченка «Гайдамаки» / Г.Д.Клочек // 31-а наук. Шевченків. конф., 9-11 берез. 1994 р. : матеріали / АН України ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка та ін. – Луганськ, 1994. – С. 67-69.

167. Ляшенко, О. «Одноцілий» герой у поемі Т.Шевченка «Гайдамаки» / О.Ляшенко // Зб. пр. Всеукр. (37-ї) наук. Шевченків. конф., 22-24 квіт. 2009 р., [м.Черкаси] : 195-й річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка присвячується / Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка, ЧНУ ун-т ім. Б.Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 343-350. – Бібліогр. наприкінці ст.

168. Матюшкіна, Т. Суголосно-неповторні : (порівнял. аналіз поем «Гайдамаки» Т.Шевченка та «Конрад Валленрод» А.Міцкевича) / Т.Матюшкіна // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 5. – С. 59-63. – Бібліогр.: 9 назв.

169. Мосенкіс, Ю. Трипільський мовний шар поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки» / Ю.Мосенкіс // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2002. – Вип. 4. – С. 115-122.

170. Навроцький, Б. «Гайдамаки» Тараса Шевченка : дже-рела. Стиль. Композиція / Б.Навроцький. – Х., 1928. – 398 с. – (Ін-т Тараса Шевченка).

171. Його ж. Деякі композиційні особливості «Гайдамаків» / Б.Навроцький // Шевченко. – Х., 1928. – Річник перший. – С. 79-91.

172. Його ж. Шевченкові «Гайдамаки» й сучасні перекази про Коліївщину / Б.Навроцький // Глобус. – К., 1928. – № 5. – С. 69.

173. Наум, М.Ю. Громадянська позиція Т.Г.Шевченка : (на матеріалі поеми «Гайдамаки») / М.Ю.Наум // Шевченко – поет, революціонер, мислитель : тези доп. і повідомл. обл. наук.-теорет. конф., присвяч. 175-річчю Великого Кобзаря / Івано-Франків. держ. пед. ін-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 1989. – С. 19-21.

174. Наумова, Н. Візія Коліївщини в польській літературі та поема Тараса Шевченка «Гайдамаки» / Н.Наумова // Вітчизна. – 2008. – № 9-10. – С. 151 : іл.

175. Нахлік, Є.К. Гайдамаччина і «гайдамаки» Т.Г.Шевчен-ка : потреба об’єктивної наукової оцінки / Є.К.Нахлік // 31-а наук. Шевченків. конф., 9-11 берез. 1994 р. : матеріали / АН України ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка та ін. – Луганськ, 1994. – С. 179-184.

176. Неділько, Г.Я. Поема «Гайдамаки» / Г.Я.Неділько // Л-ра в шк. – 1961. – № 2. – С. 21-28.

177. Олійник, В.У. Повість М.Старицького про Коліївщину та «Гайдамаки» Т.Шевченка / В.У.Олійник // Рад. літературознавство. – 1964. – № 1. – С. 106-112.

178. Омельченко, І. «Сини мої, гайдамаки! Нерозумні діти» : гуманістич. зміст Шевченкової поеми «Гайдамаки» / І.Омель-ченко // Дивослово. – 2007. – № 9. – С. 23-26. – Бібліогр.: 5 назв.

179. Омельченко, І. Т.Шевченко. Поема «Гайдамаки» : урок у 9 кл. / І.Омельченко // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2008. – № 5. – С. 16-20. – Бібліогр. в кінці ст.: 5 назв.

180. Осадчук, І. Історична основа поеми «Гайдамаки» Тараса Шевченка / І.Осадчук // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / ВДПУ ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – Вип. 6. – С. 53-59. – Бібліогр. в кінці ст.

181. Охріменко, О. Поема Т.Шевченка «Гайдамаки» в контексті розвитку української романтичної поезії / О.Охріменко // Зб. пр. 27-ї наук. Шевченків. конф., Сімф., 12-14 берез. 1989 р. / АН УРСР ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1989. – С. 100-107.

182. Пономаренко, М. Т.Шевченко – літописець козацької слави / М.Пономаренко, Г.Шихова // Укр. мова та л-ра. – 2012. – № 4. – С. 34-41. – (Шк. світ).

183. Пшук, І.П. Використання матеріалів історії Поділля при вивченні поеми «Гайдамаки» в школі / І.П.Пшук // Наук. зап. Вінниц. пед. ін-ту. – Вінниця, 1962. – Т. 19. – С. 64-73.

184. Ромащенко, Л. Коліївщина в художній інтерпретації Т.Шевченка і Ю.Словацького : (на матеріалі поем «Гайдамаки» і «Срібний сон Саломеї») / Л.Ромащенко // Зб. пр. Всеукр. (37-ї) наук. Шевченків. конф., 22-24 квіт. 2009 р., [м.Черкаси] : 195-й річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка присвячується / Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України, ЧНУ ім. Б.Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 460-472. – Бібліогр. наприкінці ст.

185. Руденко, О.І. Сини мої, гайдамаки! : поема «Гайдамаки» / О.І.Руденко // Вічний, як народ : Не вмирає душа наша, не вмирає воля… : стор. до біогр. Т.Г.Шевченка / авт.-уклад.: О.І.Руденко, Н.Б.Петренко. – К., 1998. – С. 69-80.

186. Русанівський, М. Героїчна епопея : до 100-річчя поеми «Гайдамаки» / М.Русанівський // Літ. газ. – 1941. – № 10. – 7 берез.

187. Семчук, Д.Б. Літературний цитатник : [в т.ч. по тв. Т.Шевченка «Гайдамаки»] / Д.Б.Семчук // Позаклас. час. – 2010. – № 10. – С. 92-95.

188. Слоньовська, О. Історична концепція «Гайдамаків» Т.Шевченка / О.Слоньовська // Дивослово. – 1997. – № 12. – С. 26-30.

189. Стрельбицький, М. Поет як носій перевтілень і етносу : спроба окреслити феномен Шевченкових «Гайдамаків» (1841) / М.Стрельбицький // Літ. Україна. – 2010. – 2 груд. – С. 7.

190. Тищук, Т. Від поеми Т.Г.Шевченка «Гайдамаки» до роману М.П.Старицького «Останні орли» / Т.Тищук // Великий поборник свободи і гуманізму : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 38-39.

191. Ткаченко, Ю.К. Образи Залізняка і Гонти в народних піснях і в поемі Т.Г.Шевченка «Гайдамаки» / Ю.К.Ткаченко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1983. – № 3. – С. 21-23.

192. Фещак, В.В. Коли оживають історичні герої : [образи М.Залізняка і І.Гонти за поемою «Гайдамаки»] / В.В.Фещак // Укр. мова і л-ра в шк. – 1967. – № 9. – С. 37-42.

193. Яблонська, О. «Гайдамаки» Т.Шевченка : внутрішня свобода, національна історія, християнська традиція / О.Яблонська // Тарас Шевченко і народна культура : зб. пр. міжнар. (35-ї) наук. Шевченків. конф., 20-22 квіт. 2004 р., [м.Черкаси]. – Черкаси, 2004. – Кн. 2. – С. 13-20. – Бібліогр. наприкінці ст.

194. Янкович, О.В. В. Порівняльний аналіз п’єси Ф.Шиллера «Вільгельм Телль» та поеми Т.Шевченка «Гайдамаки» / О.В.Янкович, І.Д.Ханчук // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2012. – № 5. – С. 37-39 : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

195. Яременко, В.І. Історіософський зміст Шевченкових «Гайдамаків» : (до 170-річчя виходу поеми) / В.І.Яременко // Укр. іст. журн. – 2011. – № 2. – С. 158-179. – Бібліогр. в підстроч. прим.

196. Яцюк, В. Перші графічні інтерпретації «Гайдамаків» : (до 150-річчя перших іл. до поеми Т.Шевченка) / В.Яцюк // Обра-зотворче мистец. – 1992. – № 1. – С. 17-19.

* * *

197. Дзира, Я. Невідомі джерела Шевченкової поеми «Іван Підкова» / Я.Дзира // Тарас Шевченко і національно-визвольні змагання українського народу : зб. матеріалів міжнар. наук. конф. : доп., тези, повідомл. 20-21 трав. 1996 р. / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1998. – С. 130-138.

198. Дзира, Я. ...Пановали, добували і славу, і волю: невідомі джерела Шевченкової поеми «Іван Підкова» / Я.Дзира // Літ. Україна. – 1997. – 22 трав. – С. 3.

199. Романець, О. Шевченків «Іван Підкова» у літературній традиції : [на матеріалах укр. та рум. письменства] / О.Романець // Зб. пр. 15-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка ; відп. ред. Є.П.Кирилюк. – К., 1968. – С. 222-235.

200. Іван Підкова // Гетьмани України. – Х. : Промінь. – 2007. – С. 33-35.

201. Щербак, В. Іван Підкова / В.Щербак // Історія України в особах ІХ-ХVІІІ ст. – К., 1993. – С. 49.

* * *

202. Бородін, В.С. До питання про основний текст поезії Т.Шевченка «Марку Вовчку» / В.С.Бородін // Рад. літературознавство. – 1970. – № 6. – С. 64-74.

* * *

203. Боронь, О. Поетика повісті Тараса Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали» : (текст, контекст, інтертекст) / О.Боронь // Сл. і час. – 2012. – № 3. – С. 59-69. – Бібліогр. в кінці ст.

204. Боронь, О. Жорж-сандівська ремінісценція у повісті Тараса Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали» / О.Боронь // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. пр. / КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2012. – Вип. 38. – С. 84-88.

205. Железняк, М.Г. Топонімічний коментар до повісті Т.Г.Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали» / М.Г.Железняк // Культура слова : респ. міжвід. зб. / Ін-т мовознавства ім. О.Потебні АН УРСР. – К., 1989. – С. 52-57.

206. Рубан, В. До питання про лексику, фразеологію і стиль російських повістей Шевченка («Прогулка с удовольствием и не без морали», «Музыкант») В.Рубан // Наук. зап. : зб. філол. фак. / Київ. ун-т. – К., 1939. – № 1 : Пам’яті Т.Г.Шевченка. – С. 333-361.

207. Смілянська, В. Шевченкові повісті: український гумор у російському тексті / В.Смілянська // Сл. і час. – 2003. – № 3. – С. 18-24.

208. Хоменко, Б. Фольклорна атмосфера в повісті Т.Г.Шев-ченка «Прогулка с удовольствием и не без морали» / Б.Хоменко // Великий поборник свободи і гуманізму : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 9-12 ; У храмі рідного слова : ст., нариси та рец. / Б.Хоменко. – Вінниця, 2008. – С. 27-31.

* * *

209. Александрова, Г. «Портрет» Миколи Гоголя і «Художник» Тараса Шевченка: загадка таланту і світу мистецтва / Г.Александрова // Дивослово. – 2006. – № 3. – С. 55-58. – Бібліогр.: 15 назв.

210. Антоновська, М.А. Концепція митця в повістях Т.Шевченка «Музикант» і «Художник» / М.А.Антоновська // Літера-турознавчі студії : зб. наук. пр. / КНУ ім. Тараса Шевченка ; Ін-т філол. – К., 2010. – Вип. 29. – С. 24-30.

211. Антоновська, М.А. Повість Т.Шевченка «Художник» у контексті українсько-російських літературних зв’язків / М.А.Антоновська // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. пр. / Ужгород. нац. ун-т та ін. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 8-13.

212. Барабаш, Ю. Молот «войовничого реалізму» і ковадло не менш войовничого «грунтівства» : (Гоголь «Портрет» – Шев-ченко «Художник») / Ю.Барабаш // Сучасність. – 2001. – № 3. – С. 114-131.

213. Бахаєва, Л. Повість Т.Шевченка «Художник» у жанровій системі української прози / Л.Бахаєва // Тези і матеріали 30-ї наук. Шевченків. конф., 27-30 квіт. 1993 р. / АН України ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка та ін. – Донецьк, 1993. – С. 115-117.

214. Габдукаєва, О. Психологізм повісті Т.Шевченка «Художник» та М.Гоголя «Портрет» / О.Габдукаєва // Вісн. КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – С. 4-5. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 18).

215. Дмуховський, С. Повість Т.Шевченка «Художник» / С.Дмухновський // Укр. мова і л-ра в шк. – 1963. – № 10. – С. 26-32.

216. Зарва, В. Російські повісті «Близнюки», «Художник» Т.Шевченка крізь призму просвітницьких тенденцій / В.Зарва // Укр. мова і л-ра в шк. – 2010. – № 1. – С. 46-49. – Бібліогр.: 10 назв.

217. Крупей, Н.В. Портретна характеристика у перекладі (на основі повісті Т.Шевченка «Художник» та її англомов.пер. А.Біленка, Джона Віра і П.Селвера) Н.В.Крупей // Філол. трактати : наук. журн. – Суми ; Х., 2010. – Т. 2, № 3. – С. 160-165. – Бібліогр.: 12 назв.

218. Лебідь, Є. Образ «Femme fatale» у романі Є.Гребінки «Доктор» та повісті Т.Шевченка «Художник» / Є.Лебідь // Шев-ченкознавчі студії : зб. наук. пр. / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2012. – Вип. 15. – С. 88-94.

219. Мойсеїв, І. Знамення фортуни : [повість Т.Шевченка «Художник»] / І.Мойсеїв // Зарубіж. л-ра. – 2003. – Серп. (№ 29). – С. 16-22.

220. Підгреб’я, Н. «Повість ця… дихає правдою» : урок з вивч. повісті Т.Шевченка «Художник». 9 кл. / Н.Підгреб’я, І.Пішко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2007. – № 1. – С. 34-37.

221. Піскун, О. Трагедія митця в суспільстві : (на матеріалі повісті Т.Шевченка «Художник») / О.Піскун // Зб. пр. міжнар. (38-ї) наук. Шевченків. конф., 20-21 квіт. 2011 р., [м.Черкаси] : до 197-ї річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка та 150-ї річниці його перепоховання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкас. облдержадмін. ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Черкаси, 2011. – С. 403-415.

222. Повесть Тараса Шевченко «Художник» : илл., док. : альбом / сост. Л.Н.Сак ; предисл. П.А.Белецкого ; коммент. В.Е.Судак. – К. : Мистец., 1989. – 383 с.

223. Старченко, Т. Повість Тараса Шевченка «Художник» у колі споріднених мотивів світової літератури / Т.Старченко // Інформаційна сфера як духовне явище / ред. А.Москаленко / Ін-т журналістики. – К., 1999. – С. 7-14.

224. Судак, В.О. По сторінках повісті «Художник» / В.О.Судак // Рад. літературознавство. – 1964. – № 2. – С. 75-81.

* * *

225. Бовсунівська, Т. Онірична поетика «Дневника» Тараса Шевченка / Т.Бовсунівська // Дивослово. – 2003. – № 3. – С. 4-7.

226. Дорошенко, В. Сторіччя Шевченкового «Щоденника» / В.Дорошенко // Хроніка-2000. – К., 2011 [за 2010 р.]. – Вип. 4 : Зарубіж. шевченкознавство. – С. 226-283.

227. Коваленко, В. «…Об этом неизреченно божественном чувстве...» : (психіч. риси натхнення Т.Шевченка в його «Щоденнику») / В.Коваленко // Шевченків світ : наук. щорічник : до 200-річчя від дня народж. Т.Г.Шевченка / Черкас. наук. центр шевченкознав. дослідж. ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – Черкаси, 2010. – Вип. 3. – С. 90-94.

228. Маркітанов, Ю. Стильова роль фразеологізмів у «Щоденнику» Т.Г.Шевченка / Ю.Маркітанов // Шевченко і Поділля : зб. наук. пр. за матеріалами другої Всеукр. наук. конф., 20-21 трав. 1999 р. – Кам’янець-Поділ., 1999. – С. 140-144.

229. Меленчук, О. Коментування персоналій у листуванні та щоденнику Т.Шевченка : досвід С.Єфремова / О.Меленчук // Сл. і час. – 2011. – № 5. – С. 65-72. – Бібліогр. в кінці ст.

230. Момот, Н.М. «Щоденник» Т.Шевченка як творчо-психологічний та жанровий феномен : дис… канд. філол. наук / Н.М.Момот ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. – Кіровоград, 2006. – 176 с.

231. Рубчак, Б. Живописаний Шевченко («Журнал» як текст) // Світи Тараса Шевченка : зб. ст. до 175-річчя від дня народж. поета / ЗНТШ. Філол. секція. – Нью-Йорк, 1991. – Т. 214. – С. 65-90.

232. Русанівський, В. Не хроніка – літопис творчості і боротьби : («Щоденник» Т.Шевченка) / В.Русанівський // Зб. пр. 27-ї наук. Шевченків. конф. 12-14 берез. 1989 р., Сімф. / АН УРСР ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1989. – С. 5-19.

233. Семиляк, О. «Журнал» («Щоденник») Тараса Шевченка як історико-естетична пам’ятка / О.Семиляк // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – Вип. 6. – С. 65-73. – Бібліогр. в кінці ст.

234. Тоцька, С. Антитеза та її мовленнєві вираження в тексті Шевченкового «Журнала» / С.Тоцька // Укр. мова і л-ра в Київ. ун-ті : зб. наук. студій, присвяч. 80-річчю каф. україністики. – К., 1999. – С.68-71.

235. Тростогон, А. Іншомовна лексика в «Щоденнику» («Журналі») Т.Г.Шевченка // Великий поборник свободи і гуманізму : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка, Вінниця, 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 49-50.

236. Хоменко, Б. «Журнал» («Щоденник») Т.Г.Шевченка тамільською мовою : [про пер. тв. Кобзаря однією з мов Індії] / Б.Хоменко, В.Фурніка // Україна. – 1987. – № 51. – С. 20-21 ; Пам’ятаймо тую славу!.. : ст., рец., есе / Б.Хоменко. – Вінниця, 2012. – С. 22-26.

237. Ципердюк, І. Перед обличчям символів : перечитуючи «Щоденник» Т.Шевченка / І.Ципердюк // Сучасність. – 2000. – № 5. – С. 118-121.


Т.Г.Шевченко і Вінниччина

 1. Від упорядника
 2. Шевченкіана Вінниччини
 3. Шевченкіана Вінниччини (продовження)
 4. Рідкісні видання творів Т.Шевченка у фонді Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
 5. 1. Поділля у творчості Т.Шевченка
 6. 2. Життя і творчість Т.Шевченка, пов’язані з Вінниччиною
  2.1. Перебування Т.Шевченка на Поділлі
 7. 2.2. Про літературно-художню творчість Т.Шевченка, пов’язану з Вінниччиною
 8. 2.3. Т.Шевченко і наші земляки
  2.3.1. Загальні матеріали
 9. 2.3.2. Шевченкове коло на Вінниччині
 10. 2.3.3. Т.Шевченко в житті і творчості письменників-земляків
 11. 2.3.4. Т.Шевченко в дослідженнях вінницьких науковців, письменників, краєзнавців
 12. Т.Шевченко в дослідженнях вінницьких науковців, письменників, краєзнавців (продовження)
 13. Т.Шевченко в дослідженнях вінницьких науковців, письменників, краєзнавців (продовження)
 14. 2.3.5. Т.Шевченко і музичне мистецтво Вінниччини
 15. 2.3.6. Твори Т.Шевченка на професійній і самодіяльній сценах Вінниччини
 16. 3. Вшанування пам’яті Т.Шевченка на Вінниччині
  3.1. Загальні питання
 17. 3.2. Відзначення Шевченкових річниць
 18. 3.2.1. Шевченківське свято «В сім’ї вольній, новій» на Вінниччині 1991 року
 19. 3.3. Заходи в навчально-виховних закладах
 20. 3.4. Заходи в культурно-освітніх установах
 21. 3.5. Літературні свята, вечори, конкурси, фестивалі
 22. 3.6. Музеї, музейні кімнати
 23. 3.7. Художні твори наших земляків про Т.Шевченка
 24. Художні твори наших земляків про Т.Шевченка (продовження)
 25. 3.8. Т.Шевченко в образотворчому та декоративно-прикладному мистецтві вінничан
 26. 3.8.1. Виставки образотворчого мистецтва
 27. 3.8.2. Пам’ятники Кобзарю на Вінниччині
 28. 3.9. Образ Т.Шевченка у творчості земляків-кінематографістів
 29. Наші земляки – лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка
 30. Іменний покажчик
 31. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше