ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїТ.Г.Шевченко і Вінниччина

Версія для друку

2. Життя і творчість Т.Шевченка, пов’язані з Вінниччиною

2.1. Перебування Т.Шевченка на Поділлі

22. Розпорядження київського, подільського і волинського генерал-губернатора Д.Г.Бібікова Т.Г.Шевченкові виїхати до Київської, Подільської і Волинської губерній у відрядження за завданням археологічної комісії. 21 верес. 1846 р. / Д.Г.Бібіков // Т.Г.Шевченко : док. та матеріали до біогр. (1814-1861). – 2-ге вид., перероб. і допов. – К., 1982. – С. 78.

23. Лист київського, подільського і волинського генерал-губернатора Д.Г.Бібікова подільському архієпископу Арсенію з проханням сприяти Т.Г.Шевченкові при описі пам’яток старови-ни. 21 верес. 1846 р. // Там само. – С. 79.

24. Т.Г.Шевченко і Поділля : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка : у 2 ч. – Кам’янець-Поділ., 1989. – Ч. 1. – 117 с. ; Ч. 2. – 181 с.

25. Шевченко і Поділля : зб. наук. пр. за матеріалами другої Всеукр. наук. конф. 20-21 трав. 1999 р. / редкол.: Ф.П.Погребенник (голова) та ін. ; Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т. – Кам’янець-Поділ., 1999. – 267 с.

26. Бабишин, С. Зв’язки Шевченка з Поділлям / С.Бабишин // Рад. Поділля. – 1962. – 25 лют.

27. Його ж. Подільськими шляхами : [місця перебув. Т.Шев-ченка на Поділлі] / С.Бабишин // Рад. Поділля. – 1961. – 10 берез.

28. Його ж. Т.Г.Шевченко на Поділлі / С.Бабишин // Рад. Поділля. – 1957. – 9 берез.

29. Батретдінов, О. Кобзаревими стежками : [згадка про перебув. Т.Шевченка у нашому краї] / О.Батретдінов // Вінниц. правда. – 1984. – 8 берез.

30. Білей, Н. ...І знов Шевченко мандрував Поділлям / Н.Бі-лей // Подолія. – 1996. – 19 жовт.

31. Він був на Поділлі : [про перебув. Т.Шевченка в Поділ. краї] // Півден. Буг. – 1991. – 8 берез.

32. Відоменко, О. Шевченко і Поділля / О.Відоменко // Молодь України. – 2002. – 21 берез.

33. Волошка, Г. Шевченківським шляхом : [поділ. шлях Т.Шевченка, що розпочався із с.Морозівка Погребищ. р-ну, нині увічнен. липов. алеями] / Г.Волошка // Панорама. – 1991. – 15 жовт.

34. Гальчак, С. Де мандрував Кобзар / С.Гальчак // Земля над Россю / С.Гальчак. – Вінниця, 1995. – С. 21-23.

35. Гальчевський, С. Де мандрував Кобзар / С.Гальчевський // Шевченко на Поділлі : [збірник]. – Вінниця, 1992. – С. 44-45.

36. Гальчевський, С. Дорогами свободи й рабства : [Т.Шевченко на Вінниччині 1846 р.] / С.Гальчевський // Віта. – 1995. – 11 берез. (№ 10). – С. 2.

37. Глинський, І. Шевченко на Поділлі : [вперше висловлено думку про перебув. поета на Вінниччині] / І.Глинський // Вінниц. правда. – 1964. – 8 січ.

38. Гнатюк, М. Стежками, де ходив Тарас : [Т.Шевченко на Поділлі] / М.Гнатюк // Панорама. – 1991. – 16 трав.

39. Гнатюк, М. Шевченко на Поділлі / М.Гнатюк // Поділ. зоря. – 1994. – 15 січ.

40. Горобець, М. Великий Кобзар і Придністров’я : [про перебув. Т.Шевченка в Могилів-Поділ. р-ні] / М.Горобець // Він-ниц. правда. – 1989. – 26 січ.

41. Його ж. Вічно з нами невмируще Кобзареве слово : [про перебув. Т.Шевченка в Могилеві-Поділ.] / М.Горобець // Сл. Придністров’я. – 1993. – 11 берез.

42. Його ж. Тарас Шевченко і Придністров’я. (1846 р.) : пошу-ки краєзнавців / М.Горобець // Вінниц. правда. – 1984. – 27 трав.

43. Його ж. Чи проїжджав через Могилів-Подільський Т.Г.Шевченко? / М.Горобець // Їх пам’ятає Придністров’я : істо-рико-публіцист. розповіді / М.Горобець. – Вінниця, 1993. – С. 13-18.

44. Гринчук, М. Осінь піснею розбуджена : [про перебув. Т.Г.Шевченка на Поділлі] / М.Гринчук // Панорама. – 1991. – 1 трав. ; Шлагбауми долі : зб. худож.-докум. тв. для позаклас. читання / М.Гринчук. – Крижопіль, 1992. – С. 20-23.

45. Гріга, А. Великий син українського народу : [версія щодо перебув. Т.Шевченка в Тульчині : матеріали місц. краєзн. музею] / А.Гріга // Тульчин. край. – 2001. – 14 берез.

46. Гуньовський, І.М. Ім’я Тараса Шевченка на карті Поділля / І.М.Гуньовський // Тези доп. дев’ятої Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф., 18 лют. 1999 р. – Вінниця, 1990. – С. 49.

47. Гуньовський, І.М. Ім’я Тараса Шевченка на карті Укра-їни : [в т.ч. на карті Вінниччини. Топоніміка] / І.М.Гуньовський // Жовтень. – 1982. – № 3. – С. 134.

48. Дець, В. Подорож Т.Г.Шевченка нашим краєм : [Немирів. р-н] / В.Дець // Прибуз. новини. – 1996. – 2 берез.

49. Дорош, Є.Г. Тарас Шевченко на Поділлі і Волині / Є.Г.Дорош. – Т. : Екон. думка, 2002. – 102 с.

50. Дорош, М. Шляхами Тараса : [про перебув. Т.Шевченка у Хмільниц. р-ні] // Життєві обрії. – 1996. – 28 верес., 30 листоп.

51. Єрофєєва, С. Тисячу кілометрів слідами Шевченка на Вінниччині подолав учитель історії з Гнівані О.Коваль разом із учнями / С.Єрофєєва // 33-й канал. – 2013. – 29 трав.

52. Її ж. Шевченко подорожував Вінниччиною : [учні Гніван. шк. № 2 здійснили експедицію по місцях перебув. Т.Шевченка на Вінниччині] / С.Єрофєєва // Молодіж. газ. Вінниччини. – 2010. – 17 берез. – С. 6.

53. Її ж. Шевченковий дуб на Вінниччині вже зазеленів : гніван. молоді дослідники-краєзнавці презентували результати своєї експедиції в ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва / С.Єрофєєва // Молодіж. газ. Вінниччини. – 2011. – 8 черв. – С. 2 : фото.

54. Жур, П.В. Дума про Огонь : з хроніки життя і творчості Т.Шевченка : [про другу подорож Т.Г.Шевченка на Україну, в т. ч. перебув. на Поділлі] / П.В.Жур. – К. : Дніпро, 1985. – 434 с.

55. Жур, П.В. Труди і дні Кобзаря : літопис життя і творчості Т.Г.Шевченка / П.В.Жур ; вступ. ст. М.Павлюк. – К. : Дніпро, 2003. – 520 с. – (Сер. «Б-ка Шевченків. ком.»). – Рец.: Боронь, О. Літопис Шевченкового життя / О.Боронь // Сл. і час. – 2005. – № 10. – С. 72-74.

56. Земля, яку сходив Тарас : [Т.Шевченко у нашому краї] // Сл. педагога. – 1999. – Квіт. (№ 4). – С. 10.

57. Іллінеччина в глибині століть і в наш час : зб. ст., нарисів, замальовок на краєзн. тематику / уклад. і авт. І.Д.Бабенко. – Іллінці, 2001. – 119 с. – Зі змісту: Бабенко, І. Чи побував Шевченко на Іллінеччині / І.Бабенко. – С. 44-45 ; Кривенко, І. Тарасовими шляхами : [на Іллінеччині] / І.Кривенко. – С. 45.

58. Кавун, М. Їхав Кобзар по Поділлю / М.Кавун // Вінниччина. – 1999. – 6 берез.

59. Касіяненко, Г. Нашим краєм їхав Шевченко : [про подорож Т.Шевченка восени 1846 р.] / Г.Касіяненко // Вінниччи-на. – 2001. – 31 жовт. – С. 4. – (Спец. вип. «Хочу все знати»).

60. Катернога, М. [По місцях перебув. Т.Шевченка на Поділлі і Волині восени 1846 р.] / М.Катернога // Україна. – 1961. – № 13. – Вкл. між с. 24-25.

61. Ковальова, П. Полум’яне слово Кобзаря : [Т.Шевченко і Вінниччина] / П.Ковальова // Колгосп. зоря. – 1981. – 15 жовт.

62. Ковальчук, С. Тарасовими шляхами : [до 165-ї річниці з того часу, як Шевченко відвідав Липовець] / С.Ковальчук // Липо-вец. вісті. – 2011. – 9 листоп.

63. Коли Тарас Шевченко був на Поділлі? : [з історії дослідж.] // Сл. Придністров’я. – 1996. – 30 жовт.

64. Косарчук, О. Мандруючи Поділлям : [про подорож Шевченка по Вінниччині, в т.ч. через Липовець] / О.Косарчук // Сіл. вісті Вінниччини. – 2004. – 6 берез.

65. Кривоніс, О. Тарасовими шляхами пройшли юні історики з Гнівані Тиврівського району / О.Кривоніс // Вінниччина. – 2011. – 11 берез. – С. 9.

66. Ксенчук, В. Побував у селі : [1846 р. Т.Шевченко зупинявся у с. Петриківці Хмільниц. р-ну] / В.Ксенчук // Життєві обрії. – 1993. – 6 берез.

67. Курильова, 3. Екскурсія продовжується : [місця перебув. Т.Шевченка на Поділлі] / З.Курильова // Комс. плем’я. – 1990. – 22 берез.

68. Лісовий, П. Тарасовими шляхами [на Поділлі] / П.Лісовий // Панорама. – 1991. – 8 берез.

69. Лісовий, П. Т.Г.Шевченко на Поділлі / П.Лісовий // Великий поборник свободи і гуманізму : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 33-34.

70. Любацька, Л. Шевченко – художник : [про життя та творчість Т.Г.Шевченка, зокрема про його відвідув. Поділля та Вінниччини] / Л.Любацька // Поділ. зоря. – 2011. – 3, 10, 17, 24 берез. ; 7, 14 квіт. : портр.

71. Марценюк, К. Тарас Шевченко в Брацлаві : [Немирів. р-н] / К.Марценюк // Колгосп. вісті. – 1987. – 3 берез.

72. Міста та населені пункти Подолії, по яких проїжджав Т.Г.Шевченко. Осінь 1846 р. // Каталог філокартич. вист., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка / Вінниц. обл. б-ка для дітей ім. І.Я.Франка. – Вінниця, 1989. – С. 13-15.

73. Мозговой, В. Тарас Шевченко всё-таки проезжал Винничиной : [про перебув. Т.Г.Шевченка на Вінниччині під час роботи археол. коміс. 1846 р.] / В.Мозговой // Вінниц. реалії. – 2012. – 14 берез. – С. 4.

74. Нагребецький, А. Кобзар і Шаргородщина : [досліджен-ня] / А.Нагребецький // Шаргородщина. – 2011. – 11 берез. – С. 3.

75. Назаренко, Є. Коли Тарас Шевченко був на Поділлі? : [дослідж. хмільниц. краєзнавця] / Є.Назаренко // Вінниччина. – 1996. – 19 жовт.

76. Назаренко, Є. Шевченко і Поділля / Є.Назаренко // Рад. Поділля. – 1987. – 7 берез.

77. Опольський, І. Подорож Т.Шевченка по Волині та Поділлю і художнє відображення її в творах / І.Опольський // Актуальні проблеми вивчення теоретико-літературних і мовознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 9-11 листоп. 1995 р. / Рівнен. держ. пед. ін.-т. – Рівне, 1995. – С. 54-55.

78. Остапов, В. «Не забудьте пом’янути...» : [про перебув. Т.Шевченка у Хмільниц. р-ні] / В.Остапов. – Життєві обрії. – 1996. – 28 верес.

79. Подільський, Е. Їде понад Россю Тарас : [восени 1846 р. Т.Шевченко проїжджав через поштові станції сіл Морозівка, Плисків Погребищ. р-ну] / Е.Подільський // Колос. – 1993. – 6 берез.

80. Його ж. Надросянські стежки Тараса : [про перебув. Т.Шевченка в Погребищ. р-ні] / Е.Подільський // Вінниччина. – 1999. – 13 берез.

81. Його ж. Ходив понад Россю Тарас / Е.Подільський // Колос. – 2005. – 10 берез.

82. Полянський, О.А. Подорож Т.Г.Шевченка на Поділля в 1846 р. / О.А.Полянський // Тези доп. 4-ї Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. 4 верес. 1986 р. – Вінниця, 1986. – С. 72-73.

83. Порожня, А. Тарас Григорович Шевченко і наш край : [про перебув. Т.Шевченка у Тульчин. р-ні] / А.Порожня // Тульчин. край. – 2004. – 3 берез.

84. Пшук, І. Подільським краєм / І.Пшук // Комс. плем’я. – 1964. – 9 берез.

85. Ратушна, А. Шевченко і Поділля / А.Ратушна // Липовец. вісті. – 2001. – 2 листоп.

86. Рекрут, Я. Де Гонти могила… : [Т.Шевченко і Вінниччина] / Я.Рекрут // Робітн. газ. – 1989. – 12 лют.

87. Роговий, О. Дорогою Кобзаря : (до Шевченків. днів на Вінниччині) / О.Роговий // Поділ. зоря. – 2000. – 10 берез.

88. Його ж. Мандрівка на Поділля / О.Роговий // Вінниччи-на. – 2006. – 21 жовт. – (Спец. вип. «Хочу все знати»).

89. Його ж. Подорож Шевченка через Липовець : [спогади місц. краєзнавців] / О.Роговий // Погляд. – 2005. – 17 серп. – С. 4.

90. Його ж. Слідами Тараса : [про Шевченків. місця на Липовеччині] / О.Роговий // Нове життя. – 1996. – 8 жовт.

91. Його ж. Тарасів шлях : [про Шевченків. місця на Липовеччині] / О.Роговий // Липовец. вісті. – 2000. – № 10. – С. 5.

92. Його ж. Тарасові шляхи : [про Липовець як перший повітов. центр, який зустрічав Кобзаря в межах Вінниччини під час його подорожі] / О.Роговий // Липовец. вісті. – 2005. – 21 трав.

93. Його ж. Шевченко в Липовці : [перебув. поета у містечку 25 верес. 1846 р.] / О.Роговий // Липовец. вісті. – 2001. – 7 берез. – С. 3.

94. Рудницький, А. Шевченко і Поділля / А.Рудницький // Зоря комунізму. – 1989. – 8 берез.

95. Сваричевський, А. Археологічна подорож Т.Г.Шевченка на Поділля / А.Сваричевський // Нар. творчість та етногр. – 1973. – № 2. – С. 80-82.

96. Його ж. Земля, яку сходив Тарас : [Т.Шевченко у нашому краї] / А.Сваричевський // Рад. Поділля. – 1969. – 9 берез.

97. Його ж. На прекрасній Подолії : стор. поділ. Шевченкіани / А.Сваричевський. – Хмельницький : НВП «Евріка», 2001. – Рец. : Відоменко, О. // Літ. Україна. – 2002. – 31 січ. – С. 4.

98. Святелик, В. Кобзар і Тульчинщина / В.Святелик // Зоря комунізму. – 1989. – 4 берез.

99. Сегеда, Ю. Шлях Шевченка Поділлям [досліджує краєзнавець із Липовця О.Роговий, який довів, що шлях Кобзаря пролягав через Липовець] / Ю.Сегеда // Вінниччина. – 2012. – 11 квіт. – С. 10 : фото.

100. Таранюк, Є. Маршрути Кобзаря : [Т.Шевченко у с.Жорнище Іллінец. р-ну] / Є.Таранюк // Вінниц. правда. – 1991. – 20 черв.

101. Тарасові шляхи Вінниччини ; Карта // Заповіт батьків : козацькому роду немає переводу : від Івана Богуна до Тараса Шевченка : [буклет] / О.Роговий; Координац. рада козац. т-в Вінниччини. – [б.м.]. – С. 2-4.

102. Теклюк, В. Ой, ви, козаченьки, обніміте волю : [про перебув. Кобзаря у Вінниц. Придністров’ї у верес. 1846 р. та вшанув. його пам’яті на Могилівщині] / В.Теклюк / Подолія. – 2002. – 21 серп. – С. 14.

103. Ткачук, П. З любов’ю до Кобзаря / П.Ткачук // Вінниц. правда. – 1989. – 22 січ.

104. Його ж. Шевченко на Поділлі / П.Ткачук // Тарас Шевченко : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. поета. 11-12 трав. 1989 р. / Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М.Островського. – Вінниця, 1989. – С. 13-15 ; Панорама. – 1991. – 18 трав.

105. Його ж. Шляхами нашого краю : [Т.Шевченко на Поділлі] / П.Ткачук // Рад. життя. – 1984. – 24 листоп.

106. Його ж. Шляхами Поділля : [подорож Т.Шевченка в 1846 р.] / П.Ткачук // Комс. плем’я. – 1988. – 15 берез. ; Шевченкова правда-сила народ розбудила : [збірник] / П.Ткачук. – Вінниця, 2008. – С. 7-13.

107. Його ж. Шляхами Подільського краю : [проїжджав Т.Шевченко, зокрема через села Теси, Іванівці Літин. р-ну] / П.Ткачук // Літин. новини. – 2009. – 13 берез. – С. 2 ; Пульсуючі джерела. – 2009. – 28 трав. – С. 1.

108. Хоменко, Б. Дорогами подільської осені / Б.Хоменко // Вінницький альбом. – Вінниця, 2003. – Вип. 3. – С. 15-16.

109. Його ж. Шевченкіана Вінниччини : [про перебув. Т.Шевченка на Поділлі] / Б.Хоменко // У храмі рідного слова : літ.-критич. ст. / Б.Хоменко. – 2008. – С. 31-46.

110. Його ж. Шевченків шлях на Поділлі / Б.Хоменко // 17 вересня : літ.-мистец. альм. – Вінниця, 2002. – С. 172-174.

111. Його ж. Шевченко на Вінниччині / Б.Хоменко // Сл. педагога. – 2000. – Берез. (№ 3). – С. 1.

112. Його ж. Шевченко Тарас Григорович : [про перебув. Кобзаря на Вінниччині і зв’язки з відом. діячами краю] / Б.Хоменко // З-над Божої ріки : літ. біобібліогр. слов. Вінниччини. – 2-ге вид., перероб. і допов. / упорядкув. і заг. ред. А.Подолинного. – Вінниця, 2001. – С. 375-376. – Бібліогр.: с. 376.

113. Шляхами Тараса Григоровича Шевченка Вінниччи-ною : [дослідж. юних туристів-краєзнавців Гніван. СЗОШ № 2. Тиврів. р-н] / кер. О.Коваль. – Гнівань, 2010. – 25 с. – [Рукопис].

114. Шовкопляс, Г.М. На Поділлі і Волині / Г.М.Шовкопляс, І.Г.Шовкопляс // За покликом серця : пам’ятки історії та культури в житті і творчості Т.Г.Шевченка / Г.М.Шовкопляс, І.Г.Шовко-пляс. – К., 1990. – С. 108-122.

115. Щур, О.Т. Подорож Т.Г.Шевченка на Поділля і Волинь / О.Т.Щур // Т.Г.Шевченко і Поділля : тези доп. наук.-практ конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка. – Кам’янець-Поділ., 1989. – С. 28-30.

116. Якою дорогою..? : до 155-річчя подорожі Т.Шевченка на Поділля // Липовец. вісті. – 2001. – 29 верес.


Т.Г.Шевченко і Вінниччина

 1. Від упорядника
 2. Шевченкіана Вінниччини
 3. Шевченкіана Вінниччини (продовження)
 4. Рідкісні видання творів Т.Шевченка у фонді Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
 5. 1. Поділля у творчості Т.Шевченка
 6. 2. Життя і творчість Т.Шевченка, пов’язані з Вінниччиною
  2.1. Перебування Т.Шевченка на Поділлі
 7. 2.2. Про літературно-художню творчість Т.Шевченка, пов’язану з Вінниччиною
 8. 2.3. Т.Шевченко і наші земляки
  2.3.1. Загальні матеріали
 9. 2.3.2. Шевченкове коло на Вінниччині
 10. 2.3.3. Т.Шевченко в житті і творчості письменників-земляків
 11. 2.3.4. Т.Шевченко в дослідженнях вінницьких науковців, письменників, краєзнавців
 12. Т.Шевченко в дослідженнях вінницьких науковців, письменників, краєзнавців (продовження)
 13. Т.Шевченко в дослідженнях вінницьких науковців, письменників, краєзнавців (продовження)
 14. 2.3.5. Т.Шевченко і музичне мистецтво Вінниччини
 15. 2.3.6. Твори Т.Шевченка на професійній і самодіяльній сценах Вінниччини
 16. 3. Вшанування пам’яті Т.Шевченка на Вінниччині
  3.1. Загальні питання
 17. 3.2. Відзначення Шевченкових річниць
 18. 3.2.1. Шевченківське свято «В сім’ї вольній, новій» на Вінниччині 1991 року
 19. 3.3. Заходи в навчально-виховних закладах
 20. 3.4. Заходи в культурно-освітніх установах
 21. 3.5. Літературні свята, вечори, конкурси, фестивалі
 22. 3.6. Музеї, музейні кімнати
 23. 3.7. Художні твори наших земляків про Т.Шевченка
 24. Художні твори наших земляків про Т.Шевченка (продовження)
 25. 3.8. Т.Шевченко в образотворчому та декоративно-прикладному мистецтві вінничан
 26. 3.8.1. Виставки образотворчого мистецтва
 27. 3.8.2. Пам’ятники Кобзарю на Вінниччині
 28. 3.9. Образ Т.Шевченка у творчості земляків-кінематографістів
 29. Наші земляки – лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка
 30. Іменний покажчик
 31. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше