ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїТ.Г.Шевченко і Вінниччина

Версія для друку

3.9. Образ Т.Шевченка у творчості земляків-кінематографістів

2064. Левада, О. Він завжди з нами : [образ Т.Шевченка та герої його тв. у кіномистец.] / О.Левада // Новини кіноекрану. – 1964. – № 3. – С. 1.

2065. Копиця, Д. Розповіді про Шевченка : кіносцен. наук.-попул. короткометраж. фільму про життя і творчість Тараса Шевченка / Д.Копиця ; наук. консульт. М.Рильський. (Київ, трав. 1963 р.) // Давид Копиця – митець і громадянин : до 100-річчя від дня народж. – К., 2006. – С. 196-223. – (З архіву Д.Копиці).

2066. Брежнєв, А. Розповіді про Шевченка : [про одноймен. кф., авт. сцен. Д.Копиця] / А.Брежнєв, О.Мірошниченко // Новини кіноекрану. – 1964. – № 3. – С. 2-3.

2067. Верховець, Н. «І слово полум’ям взялось…» : [про кф «Розповіді про Шевченка»] / Н.Верховець // Рад. культура. – 1963. – 14 листоп.

2068. Дмитрук, Т. «Розповіді про Шевченка» : [рец. на одноймен. кф.] / Т.Дмитрук // Рад. жінка. – 1964. – № 3. – С. 15.

2069. Новий фільм про великого поета // Робітн. газ. – 1964. – 27 лют.

2070. «Рассказы о Шевченко» : [про новий одноймен. кф. про Кобзаря, один із сценаристів якого – наш земляк Д.Копиця] // Сов. культура. – 1963. – 10 окт.

2071. [Рец. на кольор. док.-худож. фільм вир-ва Київ. студії наук.-популярн. фільмів «Розповіді про Шевченка». 1964. Сцен. Л.Островської і Д.Копиці. Реж. Л.Островська. Один із авт. сцен. Д.Копиця – уродж. Вінниччини] // Т.Г.Шевченко : Бібліогр. ювілейн. л-ри. 1960-1964. – К., 1968. – С. 436-437.

* * *

2072. Савченко, И.А. Тарас Шевченко : киносцен. / И.А.Сав-ченко. – М. : Госкиноиздат. – 1951. – 70 с. ; Сценарії українського радянського кіно : збірник. – К., 1957. – С. 225-310.

2073. Савченко, І. Вимогливість митця : [про свою роботу над сцен. і постановкою фільму «Тарас Шевченко»] / І.Савченко // Мистец. – 1961. – № 2. – С. 9-10.

2074. Александров, Б. «Тарас Шевченко» : о фильме и его создателях / Б.Александров. – М. : Госкиноиздат, 1952. – 39 с. : илл.

2075. Андрійченко, І. Рицар прекрасного : [про І.Савченка та його кф. «Тарас Шевченко»] / І.Андрійченко // Україна. – 1976. – № 41. – С. 45.

2076. Бжеський, І. Тарас Шевченко в мистецтві кіно / І.Бжеський. – К. : Мистец., 1963. – 87 с. – Зі змісту: [про кф. І.Савченка «Тарас Шевченко»]. – С. 47-87.

2077. Игорь Савченко : сб. ст. и воспоминаний : [в окремих ст. і спогадах зб. висвітлюється робота І.Савченка над кф «Тарас Шевченко»] / сост.: Н.И.Лучина, Т.Д.Деревянко. – К. : Мистец., 1980. – 135 с. : іл.

2078. Кирилюк, Є. Живий Кобзар : (худ. фільм «Тарас Шевченко») / Є.Кирилюк // Літ. газ. – 1951. – 27 груд.

2079. Корнієнко, І. Поет поета прославляє : [про роботу над створ. кф. «Тарас Шевченко»] / І.Корнієнко // Ігор Андрійович Савченко / І.Корнієнко, М.Бережний. – К., 1963. – С. 54-64.

2080. Кохно, Л. «Тарас Шевченко» : [про кф. І.Савченка] / Л.Кохно // Данило Демуцький. – К., 1965. – С. 89-92.

2081. Левада, О. Образ великого Кобзаря : [про кф. «Тарас Шевченко»] / О.Левада // Твори : в 4 т. / О.Левада. – К., 1980. – Т. 4. – С. 217-225.

2082. Левада, О. Ігор Савченко : [на зйомках фільму «Тарас Шевченко»] / Левада, О. // Від серця до серця / О.Левада. – К., 1986. – С. 57-61.

2083. Рильський, М.Т. Образ поета-революціонера : [про кінострічку «Тарас Шевченко»] / М.Т.Рильський // Зібр. тв. / М.Т.Рильський. – К., 1986. – Т. 15. – С. 217-221.

2084. [«Тарас Шевченко» : Кінофільм / сцен. і постановка І.Савченка] : [Рец.] // Т.Г.Шевченко : бібліогр. л-ри про життя і творчість. 1839-1959. – К., 1963. – Т. 2. – С. 324-325, 333.

2085. Федченко, Л.І. З історії кіношевченкіани. Фільм І.Савченка «Тарас Шевченко» / Л.І.Федченко // Т.Шевченко і загаль-нолюдські ідеали : тези доп. та повідомл. на обл. міжвуз. наук.-теорет. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка, 19-21 квіт. 1989 р. / Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова та ін. – О., 1989. – Ч. 3. – С. 50-52.

2086. Штейнман, Б. Джерело натхнення : [про образ Т.Шевченка в кіно та фільми, зняті за його тв.] / Б.Штейнман // Вінниц. правда. – 1964. – 6 берез.

 1. Довідково-бібліографічні видання

2087. Видання Тараса Шевченка в Україні (1840-1923) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / уклад. І.О.Негрейчук ; наук. ред. В.О.Кононенко ; Нац. парлам. б-ка України. – К. : НПБУ, 2010. – 75 с. – Зі змісту: [Видання творів Кобзаря у Вінниці]. – див. поз. № 265 ; [Наявність видань творів Т.Шевченка цього періоду у фондах Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва]. – Див. поз. № 9, 47, 84-86, 281, 314.

2088. Видання творів Тараса Шевченка у фондах Шевченківського національного заповідника : каталог / уклад.: О.О.Солопченко, Л.Г.Сіленко. – К. : Криниця, 2004. – 368 с. – Зі змісту: [Прізвища науковців-земляків, які брали участь у виданні творів Т.Г.Шевченка]. – Див. Іменний покажчик.

2089. Лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка (1962-2001 рр.) : [вінничани] // Хто є хто на Вінниччині. Видатні земляки : [довідник]. – 2002. – С. 146-149.

2090. Подолинний, А.М. Тарас Шевченко і Вінниччина : іменний словник : до 200-річчя від дня народж. Т.Шевченка / А.М.Подолинний ; відп. за вип. Н.І.Морозова ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця : Едельвейс і К, 2012. – 104 с. : портр.

2091. Слово і час : системат. покажч. змісту (1990-1999) / уклад. : Є.К.Бабич та ін. ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевчен-ка, Нац. парлам. б-ка України. – К. : Стилос, 2002. – 288 с. – Зі змісту: [Публікації дослідників-земляків творчості Т.Шевчен-ка]. – Див. Іменний покажчик.

2092. Тарас Шевченко і Вінниччина : біобібліогр. покажч. – [2-ге вид.] / уклад.: Г.М.Авраменко, О.І.Кізян, Б.В.Хоменко ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2004. – 107 с.

2093. Тарас Шевченко. 1989-2004 : матеріали до бібліографії / уклад. Г.І.Гамалій ; Нац. парлам. б-ка України. – К., 2005. – 300 с. – Зі змісту: [Дослідження творчості Кобзаря, пов’язаної з Вінниччиною, праці вінницьких літературознавців]. – Див. Іменний покажчик.

2094. Тарас Шевченко : бібліогр. покажч. 1989-2003 / уклад. Г.І.Гамалій. – К. : НПБУ, 2004. – 238 с. – Зі змісту: [Дослідження творчості Кобзаря, пов’язаної з Вінниччиною, праці вінницьких літературознавців]. – Див. Іменний покажчик.

2095. Т.Г.Шевченко : бібліогр. покажч. (1917-1963) / уклад. М.І.Багрій ; Кн. палата УРСР. – К., 1964. – 154 с. – Зі змісту: [Твори Т.Шевченка, видані у Вінниці]. – С. 15, 23.

2096. Т.Г.Шевченко : бібліогр. ювіл. л-ри. 1960-1964 / уклад. Ф.В.Сарана ; АН УРСР ; ЦНБ. – К. : Наук. думка, 1968. – 624 с. – Зі змісту: [Дослідження творчості Кобзаря, пов’язаної з Вінниччиною, праці вінницьких літературознавців]. – Див. Іменний покажчик.

2097. Т.Г.Шевченко : бібліогр. покажч. 1965-1988 / уклад.: Л.В.Беляєва, Н.М.Мислович ; АН УРСР ; ЦНБ ім. В.І.Вернад-ського. – К., 1989. – 401 с. – Зі змісту: [Дослідження творчості Кобзаря, пов’язаної з Вінниччиною, праці вінницьких літературознавців]. – Див. Іменний покажчик.

2098. У сяєві імені Тараса Шевченка : 50-та річниця Шевченківської премії. 1961-2011 : бібліогр. пам’ятка / уклад. Т.Б.Каращенко ; Гайсинська ЦБ. – Гайсин, 2011. – [16 с.].

2099. Шевченківський словник : у 2 т. / АН УРСР, Ін-т л-ри ; Голов. ред. УРЕ ; редкол.: Є.П.Кирилюк (відп. ред.) та ін. – К., 1976 -1977.

У словник включено прізвища наших земляків, які тісно пов’язані з іменем Кобзаря як особисто, так і опосередковано: продовжувачі його традицій у літературі, письменники, літературознавці, митці.

2100. Шевченко і музика : нотогр. та бібліогр. матеріали (1861-1961) / [уклад.] А.І.Касперт ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії. – К. : Мистец., 1964. – 164 с. – Зі змісту: [Музична Шевченкіана Вінниччини та праці вінницьких мистецтвознавців, дослідників творчості Т.Шевченка]. – Див. Іменний покажчик.

2101. Література про Вінницьку область (за 1957-2002 рр.) : (щоріч. бібліогр. покажч.) / Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1957-2002.

2102. Шевченко і Вінниччина [Електронний ресурс] : [електронна база даних] // Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва : [офіц. веб-сайт] / Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://opac.library.vn.ua (дата звернення: 07.09.13), вільний. – Назва з титул. екрана. – Мови укр., рос.


Т.Г.Шевченко і Вінниччина

 1. Від упорядника
 2. Шевченкіана Вінниччини
 3. Шевченкіана Вінниччини (продовження)
 4. Рідкісні видання творів Т.Шевченка у фонді Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
 5. 1. Поділля у творчості Т.Шевченка
 6. 2. Життя і творчість Т.Шевченка, пов’язані з Вінниччиною
  2.1. Перебування Т.Шевченка на Поділлі
 7. 2.2. Про літературно-художню творчість Т.Шевченка, пов’язану з Вінниччиною
 8. 2.3. Т.Шевченко і наші земляки
  2.3.1. Загальні матеріали
 9. 2.3.2. Шевченкове коло на Вінниччині
 10. 2.3.3. Т.Шевченко в житті і творчості письменників-земляків
 11. 2.3.4. Т.Шевченко в дослідженнях вінницьких науковців, письменників, краєзнавців
 12. Т.Шевченко в дослідженнях вінницьких науковців, письменників, краєзнавців (продовження)
 13. Т.Шевченко в дослідженнях вінницьких науковців, письменників, краєзнавців (продовження)
 14. 2.3.5. Т.Шевченко і музичне мистецтво Вінниччини
 15. 2.3.6. Твори Т.Шевченка на професійній і самодіяльній сценах Вінниччини
 16. 3. Вшанування пам’яті Т.Шевченка на Вінниччині
  3.1. Загальні питання
 17. 3.2. Відзначення Шевченкових річниць
 18. 3.2.1. Шевченківське свято «В сім’ї вольній, новій» на Вінниччині 1991 року
 19. 3.3. Заходи в навчально-виховних закладах
 20. 3.4. Заходи в культурно-освітніх установах
 21. 3.5. Літературні свята, вечори, конкурси, фестивалі
 22. 3.6. Музеї, музейні кімнати
 23. 3.7. Художні твори наших земляків про Т.Шевченка
 24. Художні твори наших земляків про Т.Шевченка (продовження)
 25. 3.8. Т.Шевченко в образотворчому та декоративно-прикладному мистецтві вінничан
 26. 3.8.1. Виставки образотворчого мистецтва
 27. 3.8.2. Пам’ятники Кобзарю на Вінниччині
 28. 3.9. Образ Т.Шевченка у творчості земляків-кінематографістів
 29. Наші земляки – лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка
 30. Іменний покажчик
 31. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше