ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїТ.Г.Шевченко і Вінниччина

Версія для друку

3.2. Відзначення Шевченкових річниць

1345. Верховлюк, В. До 196-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря : [про вшанув. пам’яті Т.Г.Шевченка в закл. освіти Вінниччини в кінці ХІХ – на поч. ХХ ст.] / В.Верховлюк // Поділ. зоря. – 2010. – 11 берез. – С. 3.

1346. Воловик, В.П. Вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка на Поділлі / В.П.Воловик // Тарас Шевченко : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. поета, 11-12 трав. 1989 р. – Вінниця, 1989. – С. 54-57.

1347. Тарновецький, Л. Вечерок в пам’ять Шевченка і Федьковича [у Вінниці] / Л.Тарновецький // Діло. – 1889. – 17 (29) берез.

1348. Вінницький обласний державний архів : путівник / уклад.: А.Г.Бабенко, С.Я.Вініковецький, В.П.Воловик ; ред. Г.А.Лютворт. – Вінниця : Вінниц. обл. кн.-газ. вид-во, 1960. – 318 с. – Зі змісту: [Матеріали про вшанув. пам’яті Т.Г.Шевченка на Вінниччині у фондах архіву]. – С. 23, 27, 29, 39-40.

* * *

1349. Розпорядження Подільського губернатора дирекції Могилів-Подільської комерційної школи про заборону читати лекцію про Т.Г.Шевченка. 16 берез. 1911 р. // Тарас Шевченко : док. і матеріали. 1814-1963. – К., 1963. – С. 200.

1350. Документ минулого : [у Вінниц. обл. арх. зберігається док. про заборону святкув. 100-річчя від дня народж. Т.Шевченка в 1914 р.] // Більшовиц. правда. – 1938. – 14 верес.

1351. Документ про Т.Г.Шевченка : [копія циркуляра губернатора від 10 лют. 1914 р. № 580 про заборону святкув. на Поділлі 100-річчя від дня народж. Т.Шевченка, яка зберігається у Вінниц. обл. іст. архіві] // Мол. більшовик. – 1935. – 10 берез.

1352. Интересный материал о Т.Г.Шевченко : [секрет. циркуляр від 18.02.1914 р. благочинного Могилів-Поділ. повіту про заборону відзнач. 100-річчя від дня народж. Т.Шевченка] // Комс. знамя. – 1938. – 15 сент.

1353. Лисогорко, О. Через чверть століття : [про секрет. циркуляр Поділ. губернатора (10.11.1914 р.) про заборону відзнач. 100-ліття від дня народж. Т.Шевченка] / О.Лисогорко // Вісті. – 1938. – 4 жовт.

1354. Новофастівська, К. Вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка : [про заборону святкув. роковин Т.Шевченка на Віннич-чині в 1909 і 1914 рр. За арх. док.] / К.Новофастівська // Вінниц. правда. – 1956. – 13 берез.

1355. Новофастівська, К. Завжди в серцях : [з історії відзнач. Шевченков. ювілеїв на Вінниччині у довоєн. період] / К.Новофастівська // Вінниц. правда. – 1964. – 7 берез.

1356. [Повідомл. про те, що в роковини смерті Т.Г.Шевчен-ка (26 лют. за ст. стилем) у Казанській церкві у Вінниці буде відслуж. заупокійну літургію та панахиду] // Нове сл. – 1918. – 9 берез. (№ 2). – С. 1.

1357. Шевченкові роковини : [заходи, які плануються на вшанув. роковин смерті Т.Г.Шевченка (26 лют. за ст. стилем) у Вінниці] / Рада Т-ва «Просвіта» // Нове сл. – 1918. – 9 берез. (№ 2). – С. 2.

1358. Хомик, А. Шевченко і революція : [до роковин смерті Т.Г.Шевченка] / А.Хомик // Нове сл. – 1918. – 10 берез. (№ 3). – С. 2.

1359. Богуславський, Є. Т.Г.Шевченко задля народної освіти : [до роковин смерті Т.Г.Шевченка] / Є.Богуславський // Нове сл. – 1918. – 12 берез. (№ 4). – С. 2.

1360. Поминальне богослужіння : [за упокій душі незабут. многостраждал. генія Т.Г.Шевченка пройшло у Казанському соборі. Кор. повідомл.] // Нове сл. – 1918. – 12 берез. (№ 4). – С. 2.

1361. К празднованию годовщины Т.Шевченко : [про розпорядж. губерн. комісара щодо святкув. річниці Т.Шевченка] / Подол. сл. – 1919. – 27 февр. – С. 3.

1362. Пшук, І.О. Роковини Т.Г.Шевченка у Вінниці в 1920 році / І.О.Пшук // Т.Г.Шевченко і Поділля : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. І75-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка. – Кам’янець-Поділ., 1989. – Т. 1. – С. 46-48.

1363. До свята Шевченка : [про заходи по вшанув. пам’яті Великого Кобзаря] / Коміс. по влаштув. свят Шевченка // Вісти. – 1920. – 6 берез. – С. 2.

1364. [Статті] // Вісти. – 1920. – 9 берез. – Зі змісту: Максимець, В. Роковини Шевченка : Пророк волі / В.Максимець ; Круг пам’яті Шевченка ; Свято Шевченка – свято революційної боротьби ; Морський, А. Шевченко та кріпацтво / А.Морський ; Максимець, В. Т.Шевченку : [вірш] / В.Максимець ; Програма святкування роковин Тараса Григоровича Шевченка 9 берез. 1920 р. [у Вінниці] (для учнів, червоноармійців в Міськ. театрі ; Народному домі, на Старому місті).

1365. [Статті] // Вісти. – 1920. – 10 берез. – Зі змісту: Тарас Шевченко в музиці ; Свято Шевченка – свято революційної боротьби : прогр. святкув. роковин Тараса Григоровича Шевченка 10 берез. 1920 р. [у Вінниці] (в Міськ. театрі ; Народ. домі, трамвайн. депо, Старому місті).

1366. [Статті] // Червона боротьба. – 1920. – 10 берез. – Зі змісту: До свята Шевченка : (на увагу трудов. мас) : [оголошення коміс. по влаштув. свята Шевченка про запланов. заходи] ; С.К. Велике пролетарське свято України / К.С. ; О-ський. Пролетаріат у поезії Шевченка / О-ський ; В.О. Шевченко і материнство / О.В.

1367. Старицька-Черняхівська, Л. Промова Старицької-Черняхівської [на святкув. роковин Т.Шевченка] / Л.Старицька-Черняхівська // Наш шлях. – 1920. – 16 берез. – С. 4.

1368. На роковини Тараса Григоровича Шевченка. 1861. – Вінниця : Держвидав України, 1921. – 28 с., портр.

1369. Повідомлення про вшанування пам’яті Т.Г.Шев-ченка в Подільській губернії [Вінниці, Жмеринці] 31 берез.

1921 р. // Тарас Шевченко : док. і матеріали. 1814-1963. – К., 1963. – С. 295-296.

1370. Пам’яті Страдника Великого й Пророка нашого Тараса Григоровича Шевченка присвячується цей номер червоних «Вістей» // Вісти (Орган Губревкому Поділля та Губкому К.П.(б).У). – 1921. – 11 берез. – Зі змісту: Робітничо-селянське свято України ; Василькович, В. Заповіти Шевченкові / В.Василькович ; Гасич, П. Бунтарські мотиви в творах Шевченка / П.Гасич ; Яковлев. Поезія Т.Г.Шевченка / Яковлев ; Савко. «Кобзарь» : (на 60 роковини Шевченка) : [вірш] / Савко ; Максимець, В. Воскресла ліра : (пам’яті Шевченка в 60-і роковини) : [вірш] / В.Максимець ; Галанда, Ю. Великому Кобзареві Т.Г.Шевченку : [вірш] / Ю.Галанда.

1371. Сьогодні 110 роковин від дня народження Великого Кобзаря працюючого людства Т.Г.Шевченка : [статті] // Рабоче-крестьян. газ. – 1924. – 11 марта. – Зміст: Гасич, П. Т.Г.Шевченко / П.Гасич ; Дорош, Б. Співець народного горя / Б.Дорош ; Вітюк, В. Тарасові : [вірш] / В.Вітюк ; В.О. Шевченко й бібліотека : [аналіз читаності тв. Т.Г.Шевченка в читальні Вінниц. філії Всенар. б-ки при ВУАН за останні роки] / В.О. ; Зі старого святкування : [спогади].

1372. Воронин, Пр. Очищення вогнем і залізом : [до 110-ї річниці від дня народж. Т.Шевченка] / Пр. Воронин // Червоне село. – 1924. – № 21. – С. 2.

1373. Тарас Шевченко. Хто він і з ким? : [до 110-ї річниці від дня народж. Т.Шевченка] // Червоне село. – 1924. – 11 берез.

1374. Т.Г.Шевченко. 1814-1934 : тези до 120-річчя від дня народж. / Відділ культури і пропаганди ленінізму ЦК КП(б)У // Мол. більшовик. – 1934. – 11 берез.

1375. Жежерук, М. Співець поневоленого селянства : [до 121-річчя від дня народж. Т.Шевченка] / М.Жежерук // Мол. більшовик. – 1935. – 10 берез.

1376. Андрійчук, К. Тарас Шевченко : [до 75-х роковин з дня смерті] / К.Андрійчук // Мол. більшовик. – 1936. – 10 берез.

1377. Грузман, З.М. Пам’ятне : [вшанув. пам’яті Т.Шевченка у 1939 р.] / З.М.Грузман // Комс. плем’я. – 1984. – 10 берез.

1378. Пінчук, М. Трудящі Вінниччини до славного ювілею : [літ. і худож. вист. в б-ках і музеях обл.] / М.Пінчук // Вісті. – 1939. – 17 лют.

1379. Шевченківський вечір : [відбувся у бар. артілі «Кооптекстиль»] // Більшовиц. правда. – 1939. – 1 берез.

1380. Вічно жить йому між нами : [святкова стор. до 125-літнього ювілею Кобзаря] // Більшовиц. правда. – 1939. – 5 берез.

1381. Зарудний, М. Вечір пам’яті поета [у 17-й Вінниц. СШ] / М.Зарудний // Більшовиц. правда. – 1939. – 5 берез. – (До 125-х роковин від дня народж. Т.Г.Шевченка).

1382. Народи Вітчизни шанують співця : [святкова стор. до 125-літнього ювілею Кобзаря] // Більшовиц. правда. – 1939. – 5 берез.

1383. Симчак, В. Лекції про Т.Шевченка : [у Вінниц. кому-ністич. с.-г. шк.] / В.Симчак // Більшовиц. правда. – 1939. – 5 берез.

1384. Хоровецький, Т. Велике торжество : [трудящі Вінниччини як велике свято відзнач. 125-у річницю від дня народж. Т.Шевченка] / Т.Хоровецький // Більшовиц. правда. – 1939. – 5 берез.

1385. Урочисті збори, присвячені пам’яті Т.Г.Шевченка [відбулися у театрі ім. Леніна м.Вінниця] // Більшовиц. правда. – 1939. – 8 берез.

1386. Великий поет українського народу : сьогодні – 125 років від дня народж. Т.Г.Шевченка : [ст., вірші до ювілею Кобзаря] // Більшовиц. правда. – 1939. – 9 берез.

1387. Повідомлення про вечори у Вінницькій області, присвяч. 125-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка. 28 лют. 1939 р. // Тарас Шевченко : док. і матеріали. 1814-1963. – К., 1963. – С. 372-373.

1388. Вшанування пам’яті Великого Кобзаря [на Вінниччині] // Вінниц. правда. – 1951. – 10 берез.

1389. Його ім’я живе у серці народу : [підбірка повідомл. про святкув. 140-річного ювілею Кобзаря на Вінниччині] // Він-ниц. правда. – 1954. – 9 берез.

1390. Дні ювілейні : [повідомл. про святкув. 140-річчя від дня народж. Т.Г.Шевченка] // Вінниц. правда. – 1954. – 10 берез. – Зміст: Мельниківна, Ф. [Про ювіл. заходи в клубах сіл Вінниц. р-ну] / Ф.Мельниківна ; Пеньківський, І. [Вшанув. 140-річчя Т.Г.Шевченка в культосвіт. закл. Томашпіл. р-ну] / І.Пеньківський ; Грузман, З. [Свято у Вінниц. пед. ін-ті] / З.Грузман.

1391. Марчук, О. Пам’яті Т.Г.Шевченка : [Шевченків. вечір у клубі с.Гущинці Калинів. р-ну] / О.Марчук // Вінниц. правда. – 1958. – 17 берез.

1392. Новинський, Л. Шевченківський ювілей у Вінниці : до 145-річчя від дня народж. Т.Шевченка / Л.Новинський // Ленін. плем’я. – 1959. – 11 берез.

1393. Пам’яті Т.Г.Шевченка : [до 100-річчя з дня смерті Т.Г.Шевченка] // Ленін. плем’я. – 1960. – 25 верес.

1394. Маюк, Д. Лекції, вечори : [підгот. колективу Вороновиц. СШ до Шевченків. днів] / Д.Маюк // Літ. газ. – 1961. – 6 січ.

1395. Левчишин, Д. Шанують пам’ять поета : [повідомл. про заходи до 100-річчя з дня смерті Т.Г.Шевченка, що проходять в культосвіт. закл. Іллінец. р-ну] / Д.Левчишин // Вінниц. правда. – 1961. – 4 берез.

1396. Реп’ях, С. В сім’ї вольній, новій : [про вечір до дня пам’яті Т.Шевченка у Чернівец. РБК] / С.Реп’ях // Вінниц. правда. – 1961. – 10 берез.

1397. Збори у Вінниці : [на вшанув. Кобзаря в день сотої річниці з дня його смерті] // Вінниц. правда. – 1961. – 11 берез.

1398. [Про цінну ініціативу комсомольців і молоді Жмерин. паровоз. депо відзначити 150-літній ювілей Т.Г.Шевченка розповсюдж. шевченків. л-ри серед трудівників свого п-ва] // Він-ниц. правда. – 1964. – 25 лют.

1399. Шаповал, В. Кожній сім’ї – «Кобзар» : [у Хмільниц. р-ні на район. комс. зб. було прийнято рішення розповсюдити серед населення 5 тис. прим. «Кобзаря»] / В.Шаповал // Вінниц. правда. – 1964. – 25 лют.

1400. Масляєв, І. Шляхом творчих звершень : [огляд-конкурс худож. самодіяльності на Вінниччині, присвяч. 150-річ. ювілею Т.Шевченка] / І.Масляєв // Соц. культура. – 1964. – № 6. – С. 24-25.

1401. Ювілейні медалі вручено : [до 150-річчя від дня народж. Т.Шевченка] // Вінниц. правда. – 1964. – 19 берез.

1402. Ювілей відзначають вінничани : [огляд. заходів, що проводяться на Вінниччині до 150-річчя Кобзаря] // Вінниц. правда. – 1964. – 10 берез.

1403. Шевченківські медалі – вінничанам // Вінниц. правда. – 1964. – 11 берез.

1404. Всенародна шана : відзнач. 150-річчя від дня народж. Т.Шевченка та сторіччя з дня його смерті. – К. : Наук. думка, 1967. – 511 с. – Зі змісту: [Вінниц. обл.]. – С. 86, 403.

1405. Середюк, І. Кобзарева слава : [вшанув. пам’яті Т.Г.Шевченка на Вінниччині] / І.Середюк // Вінниц. правда. – 1981. – 11 берез.

1406. Кирилюк, Г. Кобзареві присвячено : [до 175-річчя від дня народж. Т.Шевченка. Теплиц. р-н] / Г.Кирилюк // Зірка. – 1989. – 21 лют.

1407. Лазаренко, К. Наше слово, наша пісня : [про перші немирів. вечорниці, присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Шевченка] / К.Лазаренко // Вінниц. правда. – 1989. – 8 берез.

1408. В сім’ї вольній, новій… : [відзнач. в обл. 175-річчя від дня народж. Т.Шевченка] // Комс. плем’я. – 1989. – 14 берез.

1409. [Літ. стор., приуроч. 175-річчю від дня народж. Т.Шевченка. Гайсин] // Трибуна праці. – 1989. – 9 берез.

1410. Мірочник, Б. Увічнюючи пам’ять : (бібліогр. огляд л-ри до 175-річчя від дня народж. Т.Шевченка) / Б.Мірочник // Трибуна праці. – 1989. – 16 лют.

1411. Танана, Р. Шевченківський ювілей : [про внесок коштів Ф.М.Лазюком із с.Гранів Гайсин. р-ну на спец. рахунок до 175-річчя Т.Шевченка] / Р.Танана // Комс. плем’я. – 1989. – 28 січ.

1412. Ткачук, П. З любов’ю до Кобзаря : [підгот. до відзнач. 175-річчя від дня народж. Т.Шевченка] / П.Ткачук // Вінниц. правда. – 1989. – 22 січ.

1413. Комар, П. Т.Г.Шевченку приурочено : [про мітинг «Ідеї Шевченка і перебудова», який проходив 22 трав. 1990 р. в м.Хмільник] / П.Комар // Червон. прапор. – 1990. – 29 трав.

1414. Демедюк, І. Наші гості – поети, письменники : на відзнаку Шевченківських днів : [Немирів. р-н] / І.Демедюк // Прибуз. новини. – 1991. – 28 трав.

1415. Циганюк, В.Ф. Будеш, батьку, панувати : [заст. нач. обл. упр. культури про святкув. в обл. дня народж. Т.Шевченка] / В.Ф.Циганюк ; запис. В.Руденко // Вінниччина. – 1993. – 6 берез.

1416. Пушик, С. Вічний Тарас : [до 180-річчя від дня народж. Т.Шевченка] / С.Пушик // Вінниччина. – 1994. – 5 берез.

1417. Господаренко, Л. Шана Кобзареві : [про Шевченків. урочистості у м.Вінниця] / Л.Господаренко // Вінниц. газ. – 1997. – 5 квіт.

1418. Анатолюк, Г. Вшанували Великого Кобзаря : [Шевченків. роковини у Вінниці] / Г.Анатолюк // Вінниц. газ. – 1998. – 14 берез.

1419. Гарматюк, А. Вшанували Великого Кобзаря [у Вінниці у 184-у річницю від дня його народж.] / А.Гарматюк // Вінниц. газ. – 1998. – 14 берез. ; Літературно-журналістським пером : спогади, рец., публіц. тв. / А.Гарматюк. – Кам’янець-Поділ., 2007. – С. 274-275.

1420. Руденко, В. Кобзареве слово лине поміж нас : [про Шевченків. свято у Вінниці, до 184-річчя від дня його народж.] / В.Руденко // Вінниччина. – 1998. – 10 берез.

1421. Площанська, Л. Жити за правдою Кобзаря : [про урочист. вечір з нагоди 185-річчя від дня народж. Т.Шевченка в обл. муз.-драм. театрі ім. М.Садовського] / Л.Площанська // Він-ниччина. – 1999. – 12 берез.

1422. Філінюк, А. Конференція «Шевченко і Поділля». 20-21 трав. 1999 р. / А.Філінюк, Г.Насмінчук // Сл. і час. – 1999. – № 9. – С. 21.

1423. Сікорський, Ю. Ідеї Шевченка слугують державотворенню : [у Вінниці відбулися урочистості з нагоди 186-ї річниці від дня народж. Т.Шевченка] / Ю.Сікорський // Панорама. – 2000. – 11 берез.

1424. У сім’ї вольній, новій : літ.-мистец. свято у Вінниці до 186-ї річниці від дня народж. Кобзаря // Вінниччина. – 2000. – 10 берез. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

1425. Федорченко, Н. Свято національної духовності / Н.Федорченко // Вінниц. газ. – 2000. – 14 берез.

1426. Віддаючи Кобзареві шану : [Шевченків. урочистості у Могилеві-Подільському] // Сл. Придністров’я. – 2001. – 9 берез. – С. 1.

1427. Прилипко, С. «Обніміться, брати мої…» : [про Шев-ченків. свято у м.Тульчин] // Тульчин. край. – 2001. – 14 берез. : фото.

1428. Откидач, О. Пам’ять Т.Г.Шевченка вшанували школярі, політики, культурні діячі : [про святкув. у Вінниці 187-ї річниці від дня народж. поета] / О.Откидач // Дев’ятий вал. – 2001. – 15 берез. – С. 6.

1429. Вшанували Великого Кобзаря : [про свято в с.Рахни-Лісові заходами район. та обл. «Просвіти», «КУНу», «Руху» (УНР)] // Шаргородщина. – 2001. – 31 берез. – С. 3.

1430. З нагоди Шевченківських днів : [про відзнач. в районі 189-ї річниці від дня народж. Т.Шевченка та театраліз. свято «Ми тебе не забудемо, Тарасе!»] // Тульчин. край. – 2003. – 15 берез.

1431. Дубовий, В. Квіти до підніжжя пам’ятника Кобза-реві : [про мітинг у Хмільнику біля пам’ятника Т.Г.Шевченку, присвяч. 190-й річниці від дня його народж.] // Життєві обрії. – 2004. – 13 берез.

1432. «Свою Україну любіть» : [про відзнач. 190-ї річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка у Тульчині] // Тульчин. край. – 2004. – 13 берез.

1433. Шпортун, М. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине : до 190-річчя від дня народж. Т.Г.Шевченка. Немирів / М.Шпортун // Прибуз. новини. – 2004. – 10 квіт.

1434. Ліпніцька, А. «Світлиця Шевченкового заповіту» : [Шевченків. дні у Тростянец. р-ні] / А.Ліпніцька // Тростянец. вісті. – 2006. – 18 берез.

1435. Вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка : [на Вінниччині] // Поділ. зоря. – 2008. – 6 берез. – С. 1.

1436. Гедз, А. «І навіть від Шевченкової тіні кайдани з душ, мов роси, упадуть» : [мітинг до 194-ї річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка відбувся у Вінниці] / А.Гедз // Вінниччина. – 2008. – 12 берез. – С. 1 : фото.

1437. Річницю народження Шевченка у Вінниці відзначили 7 березня : [святк. прогр., зокрема, було представлено виступ акторів обл. акад. муз.-драм. театру ім. М.Садовського – пісню «Реве та стогне Дніпр широкий», мітинг-реквієм та відвідини вист. і музейн. кімнати у шк. № 30] // Новини Вінниччини. – 2008. – 12 берез. – С. 2.

1438. Козак, І. Шевченківські дні у Вінниці : [про урочис-тості у Вінниці з нагоди 194-річчя від дня народж. Т.Г.Шевченка] / І.Козак // Поділ. зоря. – 2008. – 20 берез. – С. 4.

1439. Палига, Г. До Шевченка без партприналежності : [орг. ком. із підгот. до святкув. 195-ї річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка готує зверн. до всіх політ. партій Вінниччини зібратися під одним держ. прапором під час провед. мітингу та літ.-муз. композ. 6 берез. у Вінниці біля пам’ятника Кобзарю (СЗОШ № 30)] / Г.Палига // Вінниччина. – 2009. – 20 лют. – С. 2. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

1440. Козак, І. Літературно-мистецькі заходи, присвячені 195-й річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка [відбулися у Вінниці] / І.Козак // Поділ. зоря. – 2009. – 5 берез. – С. 1.

1441. Зонова, І. Шевченкове 195-ліття : [громадськість Вінниччини відзначила день народж. Великого Кобзаря на Театрал. площі обл. центру] / І.Зонова // 33-й канал. – 2009. – 11 берез. – С. 12.

1442. Чорна, Г. Україна – це Шевченко, Шевченко – це Україна : [про вшанув. пам’яті Т.Шевченка у Вінниці] / Г.Чорна // Вінниччина. – 2009. – 11 берез. – С. 4.

1443. До 195-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка : [побачила світ кн. Павла Ткачука з Уладівки «Шевченкова правда-сила народ розбудила»] // Літин. новини. – 2009. – 13 берез. – С. 1.

1444. Янченко, М. «Шевченко для усіх століть» : [молодь Вінниччини вшановує великого поета] / М.Янченко // Вінниц. газ. – 2009. – 17 берез. – С. 8.

1445. «В сім’ї вольній, новій…» : [про святков. концерт з нагоди 195-ї річниці Т.Г.Шевченка в РБК] // Тульчин. край. – 2009. – 18 берез.

1446. Сауляк, В. Шевченкові думки житимуть віки : [в рамках тижня дитяч. та юнац. кн. відбулася літ.-мистец. зустріч «Тараса Шевченка думки будуть жити віки». Мурованокуриловец. р-н] / В.Сауляк // Наше Придністров’я. – 2009. – 27 берез.

1447. «Із Шевченком віч-на-віч» : [урочиста зустріч у Ямпіл. РДА з нагоди 196-ї річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка] // Ямпіл. вісті. – 2010. – 12 берез.

1448. Кудрявцева, Л. Подарована радість : [як у Лопатинцях відзначали день народж. Т.Шевченка] / Л.Кудрявцева // Шарго-родщина. – 2010. – 26 берез. – С. 4.

1449. Барський, М. Громадськість вимагає побудови пам’ятника Кобзарю : [з нагоди відзнач. Шевченків. днів у Вінниц. облдержадмін. відбулася прес-конф. на тему: «Чи виконуємо ми заповіти Кобзаря?»] / М.Барський // Вінниц. газ. – 2011. – 11 берез. – С. 16. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

1450. Безуглий, Ю. Вклонилися пам’яті великого пророка : [вінничани відзнач. 197-му річницю від дня народж. Т.Шевченка] / Ю.Безуглий // Вінниц. газ. – 2011. – 11 берез. – С. 16. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

1451. Сегеда, Ю. До Шевченка на шкільне подвір’я : [про вшанув. вінниц. громадою Великого Кобзаря, яке пройшло на подвір’ї шк. № 30, де встановл. його бюст] / Ю.Сегеда // Він-ниччина. – 2011. – 11 берез. – С. 2 : фото.

1452. Дмитренко, Ж. Шевченка дух у кожному із нас: ниніш. рік для українців можна вважати Роком Тараса Шевченка / Ж.Дмитренко, Л.Гричанюк // Світлиця. – 2011. – № 1. – С. 15-18 : кол. іл.

1453. Шевченківські дні «для галочки» : [з нагоди відзнач. 197-ї річниці від дня народж. Т.Шевченка у Вінниці та області було проведено ряд заходів, серед них – конкурси читців, тем. кн.-ілюстров. вист., перегляди л-ри, мітинги] // Свобода сл. – 2011. – 16 берез. – С. 7.

1454. Чернуха, В. Хіба можна уявити Україну без Шевчен-ка? : [у Літині відбулося засід. круглого столу, приуроч. 197-й річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка та 150-й річниці з дня його смерті і перепоховання] / В.Чернуха // Літин. новини. – 2011. – 11 берез. ; Літин. вісн. – 2011. – 17 берез.

1455. Новосад, К. Як у Вінниці вшановуватимуть пам’ять Тараса Шевченка : з нагоди 198-ї річниці від дня народж. Т.Шевченка у Вінниці планується низка культурно-мистец. заходів / К.Новосад // Вінниц. газ. – 2012. – 6 берез. – С. 3.

1456. Славіна, С. «Шевченко – для усіх століть» : [у «Плеяді» розпочалася культурно-мистец. благодійна акція на вшанув. пам’яті Великого Кобзаря] / С.Славіна // Вінниччина. – 2012. – 9 берез. – С. 1 : кол. іл.

1457. Головащенко, О. Тарас Шевченко «в курсі» наших проблем і негараздів : [про святкув. у Вінниці 198-ї річниці від дня народж. Т.Шевченка] / О.Головащенко // Вінниц. газ. – 2012. – 13 берез. – С. 1.

1458. Хомуляк, Г. На мітингу [приуроч. 198-й річниці від дня народж. поета] цитували вірші Шевченка / Г.Хомуляк // 20 хвилин. – 2012. – 12-13 берез. – С. 2 : кол. фото.

1459. Дідик, І. Землі оновленій во славу : [Шевченків. читання у Шаргород. р-ні] / І.Дідик // Шаргородщина. – 2012. – 16 берез.

1460. Дець, В.С. До 200-річчя Т.Г.Шевченка / В.С.Дець // Прибуз. новини. – 2012. – 23 серп. – С. 3.

1461. Ім’я Тараса Шевченка навіки залишиться в сузір’ї імен найславетніших синів України : [про засід. обл. орг. ком. з підгот. та відзнач. 200-річчя від дня народж. Т.Г.Шевченка та про низку культурно-мистец. заходів, приуроч. вшанув. пам’яті поета] // Липовец. вісті. – 2013. – 1 берез.

1462. Грушко, В. Звернення міського голови [м.Хміль-ник] В.П.Грушка до громадськості з нагоди 199-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка / В.Грушко // Я і місто. – 2013. – 7 берез. – С. 2.

1463. Тарас Шевченко : «Не забудьте пом’янути незлим тихим словом» : [в облдержадмін. відбулося засід. Орг. ком. щодо підгот. заходів з відзнач. дня народж. Т.Г.Шевченка] / зап. К.Новосад // Вінниц. газ. – 2013. – 7 берез. – С. 13.

1464. Басенко, А. Вклонилися Кобзареві : [з нагоди 199-ї річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка біля шк.-гімназії № 30 відбулося загальноміське покладання квітів до погруддя Кобзаря] / А.Басенко // Вінниччина. – 2013. – 8 берез. – С. 3.

1465. Осадча, Л. Думи Тараса не вмруть, не загинуть! : [199-ту річницю Т.Г.Шевченка жмеринчани відзначили урочистим заходом під назвою «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття»] / Л.Осадча // Жмерин. газ. – 2013. – 8 берез. – С. 5.

1466. Скрипник, В. Живі скульптури показали у Вінниці : [на Вінниччині низкою цікавих заходів стартував Шевченків. марафон до 200-річчя Кобзаря. У вигляді живих скульптур представили героїв тв. і картин Кобзаря учні вінниц. шк.-гімназії №30] / В.Скрипник // Голос України. – 2013. – 12 берез. – С. 4.

1467. Ковалій, Б. На Шевченка у Вінниці є лише 208 тисяч із 10 мільйонів? : [про урочист. мітинг з нагоди 199-ї річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка біля Вінниц. шк. № 30 та кошторис на пам’ятник Кобзарю у Вінниці] / Б.Ковалій // 33-й канал. – 2013. – 13 берез. – С. 3 : фото.

1468. Корольова, А. На Чечельниччині відзначили день народження Кобзаря / А.Корольова // Чечельниц. вісн. – 2013. – 14 берез. – С. 5.

1469. Налужний, І. Шевченківські дні – свято свободи, весни і вільнодумства : [про загальноміськ. захід у Могилеві-Подільському, присвяч. пам’яті Великого Кобзаря] / І.Налужний // Краяни. – 2013. – 14 берез. – С. 6.


Т.Г.Шевченко і Вінниччина

 1. Від упорядника
 2. Шевченкіана Вінниччини
 3. Шевченкіана Вінниччини (продовження)
 4. Рідкісні видання творів Т.Шевченка у фонді Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
 5. 1. Поділля у творчості Т.Шевченка
 6. 2. Життя і творчість Т.Шевченка, пов’язані з Вінниччиною
  2.1. Перебування Т.Шевченка на Поділлі
 7. 2.2. Про літературно-художню творчість Т.Шевченка, пов’язану з Вінниччиною
 8. 2.3. Т.Шевченко і наші земляки
  2.3.1. Загальні матеріали
 9. 2.3.2. Шевченкове коло на Вінниччині
 10. 2.3.3. Т.Шевченко в житті і творчості письменників-земляків
 11. 2.3.4. Т.Шевченко в дослідженнях вінницьких науковців, письменників, краєзнавців
 12. Т.Шевченко в дослідженнях вінницьких науковців, письменників, краєзнавців (продовження)
 13. Т.Шевченко в дослідженнях вінницьких науковців, письменників, краєзнавців (продовження)
 14. 2.3.5. Т.Шевченко і музичне мистецтво Вінниччини
 15. 2.3.6. Твори Т.Шевченка на професійній і самодіяльній сценах Вінниччини
 16. 3. Вшанування пам’яті Т.Шевченка на Вінниччині
  3.1. Загальні питання
 17. 3.2. Відзначення Шевченкових річниць
 18. 3.2.1. Шевченківське свято «В сім’ї вольній, новій» на Вінниччині 1991 року
 19. 3.3. Заходи в навчально-виховних закладах
 20. 3.4. Заходи в культурно-освітніх установах
 21. 3.5. Літературні свята, вечори, конкурси, фестивалі
 22. 3.6. Музеї, музейні кімнати
 23. 3.7. Художні твори наших земляків про Т.Шевченка
 24. Художні твори наших земляків про Т.Шевченка (продовження)
 25. 3.8. Т.Шевченко в образотворчому та декоративно-прикладному мистецтві вінничан
 26. 3.8.1. Виставки образотворчого мистецтва
 27. 3.8.2. Пам’ятники Кобзарю на Вінниччині
 28. 3.9. Образ Т.Шевченка у творчості земляків-кінематографістів
 29. Наші земляки – лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка
 30. Іменний покажчик
 31. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше