ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїТ.Г.Шевченко і Вінниччина

Версія для друку

М.Присяжнюк про Т.Шевченка

1001. Безсмертя Кобзаря : [до 115-річчя першого вид. «Кобзаря» Т.Шевченка] / М.Присяжнюк // Вінниц. правда. – 1955. – 1 берез.

1002. Вшанування пам’яті Шевченка в Полтаві 1861 р. М.Присяжнюк // Зб. пр. 12-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1964. – С. 241-252.

1003. Над дорогою, в саду… : [про дуб, посадж. у Полтаві 6 трав. 1861 р. в пам’ять про Т.Шевченка] / М.Присяжнюк // Україна. – 1963. – № 9. – С. 20-21.

1004. Панас Мирний і Шевченко / М.Присяжнюк // Зб. пр. 24-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шев-ченка. – К., 1982. – С. 139-155.

1005. Поборник дружби народів: інтернац. звучання творчості Т.Г.Шевченка / М.Присяжнюк // Вінниц. правда. – 1972. – 10 берез.

1006. Попередник Шевченка : [про Є.Гребінку і його роль у творч. біографії Т.Шевченка] / М.Присяжнюк // Вінниц. правда. – 1962. – 2 лют.

1007. «Пригода з «Кобзарем» – художня розповідь Панаса Мирного про життя і творчість Т.Г.Шевченка / М.Ф.Присяжнюк // Дослідження творчості Т.Г.Шевченка : темат. зб. наук. пр. – К., 1992. – С. 154-156.

1008. Символ безсмертя Кобзаря : [вшанув. пам’яті Т.Шевченка в дореволюц. Полтаві] М.Присяжнюк // Зоря Полтавщини. – 1963. – 13 черв.

1009. Слово безсмертне : Т.Г.Шевченко і письм. Вінниччини : [вплив поезії Т.Шевченка на творчість Марка Вовчка, С.Руданського, М.Коцюбинського, Г.Кочура, Я.Шпорти] / М.Присяжнюк // Вінниц. правда. – 1962. – 9 берез.

1010. Таємниця Тарасового дуба [у Полтаві] / М.Присяжнюк // Вінниц. правда. – 1963. – 20 верес.

1011. Творча історія оповідання Панаса Мирного «Пригода з «Кобзарем» / М.Присяжнюк // Великий поборник свободи і гуманізму : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка, 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 16-18.

1012. У братній співдружності : [Т.Шевченко і рос. л-ра] / М.Присяжнюк // Вінниц. правда. – 1951. – 10 берез.

1013. Шевченківські традиції в творчості Панаса Мирного / М.Присяжнюк // Наук. зап. Вінниц. пед. ін-ту. – Вінниця, 1962. – Т. 19. – С. 21-41.

1014. Шляхами безсмертя : Т.Г.Шевченко і Поділля / М.Присяжнюк // Вінниц. правда. – 1974. – 10 берез.

1015. Подолинний, А. Присяжнюк Михайло Федорович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 72.

1016. Прусак, В. «Моя ти зоренько святая!» : (сцен. літ. вечора, присвяч. темі жінки у житті та творчості Т.Г.Шевченка) / В.Прусак // І сценарист, і режисер : (зб. сценаріїв) / уклад. М.Б.Ревенко ; вступ. сл. В.Ф.Циганюка ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2004. – С. 137-158.

1017. Пшук, І. Використання матеріалів історії Поділля при вивченні поеми «Гайдамаки» в школі / І.П.Пшук // Наук. зап. Вінниц. пед. ін-ту. – 1962. – Т. 19. – С. 64-73.

Є.Регушевський про Т.Шевченка

1018. І.Я.Франко про мову Т.Г.Шевченка / Є.Регушевський // Укр. мова і л-ра в шк. – 1961. – № 2. – С. 35-37.

1019. Крим і Шевченко : [пер. і вид. тв. Шевченка кримсько-татар. мовою / Є.Регушевський // Сл. і час. –2003. – № 3. – С. 67-70.

1020. Літературні конференції в Криму : [присвяч. Лесі Українці, Т.Шевченку, 150-річчю створ. Кирило-Мефодіїв. т-ва] / Є.Регушевський // Сл. і час. – 1997. – № 8. – С. 39.

1021. Роль Т.Г.Шевченка в утвердженні в сучасній українській мові літературознавчої термінології / Є.Регушев-ський // Зб. пр. 27-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1987. – С. 21-22 ; Шевченко і розвиток мов та літератур народів СРСР і країн соціалістичної співдружності. – К., 1989. – С. 112-113.

1022. Подолинний, А. Регушевський Євген Семенович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 73-74.

* * *

1023. Рекрут, Я. Слідами Тарасової картини : [про перебув. О.В.Суворова в Тульчині] / Я.Рекрут // Робітн. газ. – 1990. – 29 лип.

1024. Реп’ях, С. «Голос щирої і чесної душі» / С.Реп’ях // Рад. Україна. – 1989. – 4 лют.

1025. Реп’ях, С. Тарасові сліди : (Т.Шевченко на Чернігівщині) / С.Реп’ях // Марево : (Т.Г.Шевченко і жінки) : есе / С.Реп’ях. – Чернігів, 1993. – 131 с.

В.Речмедін про Т.Шевченка

1026. Безсмертя Кобзаря / В.Речмедін // Під прапором ленінізму. – 1974. – № 3. – С. 46-47.

1027. Музей-будинок Шевченка в Києві / В.Речмедін // Біль-шовиц. правда. – 1938. – 8 жовт.

1028. На землі Тарасовій : з щоденника подорожного / В.Речмедін // Україна. – 1959. – № 17. – С. 18-21.

1029. Невмируща пісня Кобзаря / В.Речмедін // Мистец-тво. – 1961. – № 2. – С. 4-5.

1030. Під вечірньою зорею : [враження авт. від перебув. в Орську в дні відзнач. 100-річчя з дня смерті Т.Шевченка] / В.Речмедін // Літ. газ. – 1961. – 19 трав.

* * *

1031. Руснак, І.Є. Тарас Шевченко в житті і діяльності Д.Явор-ницького / І.Є.Руснак // Дивослово. – 1995. – № 5-6. – С. 3-4.

1032. Руснак, І. Традиції Т.Шевченка-сатирика в україн-ській літературі / І.Руснак // Т.Шевченко і загальнолюдські ідеали : тези доп. та повідомл. на обл. міжвуз. наук.-теорет. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка, 19-21 квіт. 1989 р. / Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова та ін. – О., 1989. – Ч. 1. – С. 118-121.

1033. А.Р. [Русов, О.]. К поправкам текста «Кобзаря» Шевченко / О.Русов // Киев. старина. – 1905. – Т. 89. – № 4. – Отд. 2. – С. 28-29.

1034. Русов, А. Коллекция рисунков Т.Г.Шевченко / А.Русов // Киев. старина. – 1894. – Т. 44. – № 2. – С. 182-191.

1035. Русова, С. Віра чи зневір’я : [вплив Т.Шевченка на сусп.-політ. життя в Україні] / С.Русова // Наш шлях. – 1920. – 9 берез. – С. 2.

1036. Русова, С. «Мати» в поезії Шевченка / С.Русова // Дивослово. – 1995. – № 9. – С. 59-60 ; Вибр. пед. тв. / С.Русова. – К., 1996. – С. 285-288.

1037. Рябий, М.О. Наш всенародний : [про Т.Шевченка] / М.О.Рябий // Літ. Україна. – 1988. – 17 берез.

1038. Рябий, М.О. Наш сучасник – Кобзар / М.О.Рябий // Вінниц. правда. – 1988. – 6 берез.

1039. Рябий, M. Перший «Кобзар» у Кукавці / М.Рябий // Вінниц. правда. – 1971. – 18 лип.

1040. Рябий, М.О. Хто так підставив Олександра Домбровського? : [роздуми письм. про святкув. Шевченків. днів у Вінниці] / М.Рябий // 33-й канал. – 2005. – 23 берез. – С. 5.

1041. Сабчук, А. Поетика балад раннього періоду творчості Тараса Шевченка / А.Сабчук // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / ВДПУ ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – Вип. 6. – С. 60-65. – Бібліогр. в кінці ст.

1042. Савченко, С. Іронія і гнів : [про сатиру Шевченка і Гейне] / С.Савченко // Літ. газ. – 1939. – 6 трав.

1043. Савченко, С. Шевченко і світова література : [зарубіж. письм. в житті і творчості Т.Шевченка: Овідій, Гомер, Есхіл, Данте, Шекспір, Гете, Бар’є, Беранже та ін.] / С.Савченко // Рад. літературознавство. – 1939. – № 7. – С. 116-128.

1044. Савченко, С. Шевченко і світова література / С.Сав-ченко // З історії зарубіжних літератур / С.Савченко. – К., 1975. – С. 131-146.

1045. Савчук, Т. Абсолютивно-релятивний потенціал дієслова як домінанта Шевченкового вірша / Т.Савчук // Наук. зап. : зб. наук. пр. Сер. : Філологія / ВДПУ ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2002. – Вип. 4. – С. 79-82.

1046. Сасинович, Е. На землі Тарасовій / Е.Сасинович // Вінниц. правда. – 1960. – 11 берез.

1047. Святелик, В. Поет малює Суворова / В.Святелик // Зоря комунізму. – 1989. – 2 берез.

1048. Сиротюк, М. У сфері художньої Шевченкіани / М.Сиротюк // Зінаїда Тулуб : літ.-критич. нарис / М.Сиротюк. – К., 1968. – С. 146-218.

1049. Скільський, Д. Проблема освітньо-виховного ідеалу в Шевченковій прозі / Д.Скільський // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2000. – № 4. – С. 15-18.

1050. Слободинська, Т.С. Явище синтаксичної синонімії в творах Т.Г.Шевченка / Т.С.Слободинська // Великий поборник свободи і гуманізму : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 p. – Вінниця, 1991. – С. 44-45.

1051. Сметанська, М. Незабутня поїздка [на Чернечу гору] / М.Сметанська // Вінниц. правда. – 1989. – 24 черв.

1052. Її ж. Фольклорні мотиви й образи в циклі поезій Т.Шевченка «В казематі» / М.Сметанська // Великий поборник свободи і гуманізму : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка, 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 7-8.

1053. Її ж. Шевченківські мотиви у поетичному циклі Анатолія Бортняка «Що ми?» / М.Сметанська // Там само. – С. 24-25.

1054. Соломонова, Т.Р. «Кобзар» Т.Г.Шевченка : 150-річчю виходу у світ присвячено : [про вид., яке прикрашає колекцію фонду рідкіс. і цін. видань Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва] / Т.Р.Соломонова // Поділ. книжник : альманах / уклад. Т.Р.Соломонова. – Вінниця, 2011. – Вип. 3. – С. 133-135.

1055. Старовойт, Ю.Л. Бузина на Шевченковому полі / Ю.Л.Старовойт // Знання та освіта : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., м.Вінниця, 25-27 верес. 2012 р. / ВНТУ. – Вінниця, 2012. – С. 117.

А.Стебельська (Шумовська-Стебельська) про Т.Шевченка

1056. Збірник наукових праць Канадського НТШ / ред. Б.Стебельський. – Торонто ; Онтаріо, 1993. – 384 с. : портр. (канад. Наук. т-во ім. Шевченка ; Т. 33). – Зі змісту: Праці А.Стебельської, присвячені Т.Шевченку : Шевченкова молитва. – С. 146-159 ; Шевченко – апостол правди. – С. 160-169 ; Найсильніший голос з могили. – С. 169-171 ; Шевченкове безсмертя. – С. 172-176 ; Шевченкова концепція української держави. – С. 177-186 ; Метафора Шевченкового гніву. – С. 186-194 ; Художні повтори в поезії Шевченка. – С. 195-204 ; Художня ампліфікація в поезії Тараса Шевченка. – С. 205-213.

1057. Родина і Україна : ст., вірші, спогади / А.Стебельська ; уклад.: А.Чайковська, А.Подолинний. – Вінниця : ДП «ДКФ», 2009. – 358 с. – Зі змісту: [Тв. А.Стебельської, присвяч. Т.Шевченку] : Шевченкова молитва. – С. 15-31 ; Шевченко – апостол правди. – С. 32-41 ; Найсильніший голос з могили. – С. 42-43 ; Шевченкове безсмертя. – С. 44-48 ; Шевченкова концепція української держави. – С. 49-57 ; Шевченкові думи про волю. – С. 58-62 ; Святість української мови. – С. 63-66 ; Шевченко і трагічні оптимісти. – С. 67-68 ; Родина і Україна. – С. 81-90 ; Метафора Шевченкового гніву. – С. 91-98 ; Художні повтори в поезії Шевченка. – С. 99-109 ; Художня ампліфікація в поезії Тараса Шевченка. – С. 110-118 ; «Назар Стодоля» Тараса Шевченка : Історична та політична актуальність. – С. 119-121 ; Україна на порозі нового тисячоліття і Шевченкове слово. – С. 122-131.

1058. Енігма, інвектива і сюрреалізм в політичних творах Шевченка / А.Стебельська // Кур’єр Кривбасу. – 2002. – № 146. – С. 160-170.

1059. Шевченко і трагічні оптимісти [ХІХ-ХХ ст.] / А.Стебельська // Сл. і час. – 1994. – № 8. – С. 32-38 ; Визвол. шлях. – 1994. – Кн. 8. – С. 980-993.

1060. Шевченкова концепція Української держави / А.Стебельська // Дивослово. – 2004. – № 3. – С. 13-16.

1061. Шевченкове безсмертя / А.Стебельська // Літ. Україна. – 1994. – 24 лют.

1062. Подолинний, А. Шумовська-Стебельська / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолин-ний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 101.

* * *

1063. Степанюк, В. Тарас Шевченко: прочитання серцем ; Шевченкові роковини, або Нетипові роздуми з приводу / В.Степанюк // З любов’ю-мукою до землі : [зб. на допомогу пед. працівникам] / В.Степанюк. – Вінниця, 2011. – С.103-105.

М.Стрельбицький про Т.Шевченка

1064. Діти Тарасові, діти Ликерині : Сучасник у л-рі. Який він? : [Шевченкознав. інтереси в сучас. л-рі] / М.Стрельбицький // Київ. – 1985. – № 4. – С. 136-140.

1065. «І те, що вимовить не вмію...» : [нотат. про стиль віршів Т.Шевченка] / М.Стрельбицький // Літ. Україна. – 1984. – 22 берез.

1066. «Моє свято чорнобриве...» : [гуманіст. зміст інтим. лірики Т.Шевченка] / М.Стрельбицький // Дніпро. – 1989. – № 3. – С. 128-132.

1067. Триєдиність Шевченкового тексту / М.Стрельбиць-кий // Вінницький альбом’1999. – Вінниця, 2000. – С. 9-13.

1068. Три рівні Шевченкової змістовності / М.Стрельбиць-кий // Наук. світ. – 2004. – № 10. – С. 26 -27.

1069. Поет як носій перевтілень і етносу : [спроба окри-лити феномен Шевченкових «Гайдамаків»] / М.Стрельбицький // Літ. Україна. – 2010. – 2 груд. – С. 7.

1070. Шевченко – поет-інтерпретатор біблійної ідеології. Шлях подолання культурного провінціалізму / М.Стрельбицький // Українська ідейна спадщина у викладанні гуманітарних наук : тези респ. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 1992. – С. 24.

1071. Подолинний, А. Стрельбицький Михайло Петрович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 87-88.

* * *

1072. Тарасюк, Г. На вічнім шляху до Шевченка / Г.Тарасюк // Літ. Україна. – 2005. – 2 черв. – С. 1-2 ; 9 черв. – С. 1-2.

1073. Тарахан-Береза, З. Новицький – дослідник і популяризатор творчості Тараса Шевченка : до 125-річчя від дня народж. вченого / З.Тарахан-Береза // Образотв. мистец. – 1987. – № 5. – С. 31-32.

1074. Тарнашинська, Л. «Автопортрети Шевченка» Романа Лубківського: поліфонія Я-виявів : (до пробл. теорет. осмислення) / Л.Тарнашинська // Шевченкознавство : ретро-спективи і перспективи : зб. пр. Всеукр. (36-ї) наук. Шевченків. конф., 18-19 квіт. 2007 р., [м.Черкаси] / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка, ЧНУ ім. Б.Хмельницького, Черкас. наук. центр. – Черкаси, 2007. – С. 106-117. – Бібліогр. наприкінці ст.

1075. Тельнюк, С. В краю Абая і Тараса / С.Тельнюк // Літ. Україна. – 1966. – 27 верес.

1076. Тельнюк, С. Поки сонце з неба сяє… / С.Тельнюк // Літ. Україна. – 1963. – 10 берез.

1077. Ткачук, П.І. Тарас Шевченко в народній творчості подолян / П.І.Ткачук // Літературне краєзнавство Поділля в системі сучасної освіти: стан, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Вінниця, 22 берез. 2011 р. : зб. наук. пр. : до 100-річн. ювілею ВДПУ ім. М.Коцюбинського / голов. ред. О.М.Куцевол. – Вінниця, 2011. – С. 99-103. – Бібліогр. в кінці ст.

1078. Ткачук, П.І. Шевченкова правда-сила народ розбу-дила : [збірник] / П.І.Ткачук. – Вінниця, 2008. – 95 с.

1079. Травушкін, В. На малюнках – Олександр Суворов : [Т.Шевченко – ілюстратор кн. М.О.Полєвого «Історія Суворова»] / В.Травушкін // Робітн. газ. – 1963. – 24 груд.

1080. Федун, В. До історії спорудження пам’ятника і музею на могилі Т.Шевченка у Каневі / В.Федун // Мол. більшовик. – 1941. – № 3. – С. 103-109.

1081. Фещук, Л. Вивчення поетичних творів Т.Шевченка періоду заслання в 9 класі / Л.Фещук // Великий поборник свободи і гуманізму : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка, 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 51-54.

1082. Фіщенко, Н. «Велика сила прийшла з України…» : («Брейн-ринг» за творчістю Т.Шевченка) / Н.Фіщенко // Урок української. – 2002. – № 8. – С. 42-44.

В.Фурніка про Т.Шевченка

1083. Від «Шакунтали» до «Катерини» : [творчість Т.Шевченка в Індії] / В.Фурніка // В літопис шани і любові : збірник. – К., 1989. – С. 64-68.

1084. Віще слово Тараса в Індії / В.Фурніка // Всесвіт. – 1983. – № 10. – С. 152-163.

1085. Голос друга : розповідь про те, як пер. таміл. мовою Шевченків «Заповіт» / В.Фурніка // Всесвіт. – 1985. – № 3. – С. 151-155.

1086. «Заповіт» мовами народів Індії / В.Фурніка, Б.Хомен-ко // Прапор. – 1987. – № 8. – С. 169-173 ; В сім’ї вольній, новій :

Всесоюз. Шевченків. літ.-мистец. свято / уклад. Ю.І.Стадниченко. – X., 1988. – С. 50-58.

1087. Захоплений індійськими шанувальниками Кобзаря : [про М.Федорова, що здійснював худож. оформл. кн. «Шевченко мовами народів Індії»] / В.Фурніка // Дніпро. – 1989. – № 3. – С. 133-136 : іл.

1088. Індійська Шевченкіана / В.П.Фурніка // Дніпро. – 1985. – № 3. – С. 100-103.

1089. Кобзар за Гімалаями : творчість Т.Г.Шевченка в Індії та Шрі-Ланці / В.П.Фурніка. – К. : Дніпро, 1989. – 310 с. : фото. – Рец.: Хоменко, Б. Нове слово про Шевченка / Б.Хоменко // Педагог. – 1991. – 15 трав.

1090. Махакаві Тарас : [тв. Т.Шевченка в Індії] / В.Фурніка // Літ. Україна. – 1987. – 12 берез.

1091. «Наймичка» під індійським небом / В.Фурніка, Л.Зінчук // Літ. Україна. – 1987. – 1 січ.

1092. Свет Шевченковской поэзии : заметки о творчестве Т.Г.Шевченко в Индии / В.Фурника // Радуга. – 1987. – № 6. – С. 150-151.

1093. Слова віщого Тараса… : поезія Шевченка в Індії / В.П.Фурніка // Літ. Україна. – 1986. – 6 берез.

1094. Тарас Шевченко в літературах Індії / В.Фурніка // Зб. пр. 27-ї наук. Шевченків. конф., Сімф. 12-14 берез. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1989. – С. 264-274.

1095. Тарасова ліра в Еміратах / В.Фурніка // Літ. Україна. – 1989. – 4 трав. – С. 3.

1096. Тарасова «Катерина» в Шрі-Ланці / В.Фурніка // Все-світ. – 1987. – № 3. – С. 165-166.

1097. «Щоденник» тамільською мовою / В.Фурніка, Б.Хоменко // Україна. – 1982. – № 51. – С. 20-21.

1098. Як починалась Шевченкіана в Шрі-Ланці / В.П.Фурніка // В сім’ї вольній, новій : Шевченків. зб. – К., 1986. – Вип. 3. – С. 303-313.

1099. Химич, О.В. Ідейно-естетична та жанрова організація історико-біографічного роману Оксани Іваненко «Тарасові шляхи» / О.В.Химич // Філологічні студії : зб. наук. ст. / ВДПУ ім. М.Коцюбинського ; Ін-т філол. й журналістики. – Вінниця, 2006. – Вип. 4. – С. 269-272.

1100. Хмелевський, Ю. Тарас Шевченко у цифрах : [про деякі дослідж. із життя та творчості Т.Шевченка] / Ю.Хмелев-ський // Тульчин. край. – 2010. – 10 берез.

Б.Хоменко про Т.Шевченка

1101. Він належить світові : [тв. Т.Г.Шевченка у пер. мовами народів світу] / Б.Хоменко // Вінниц. газ. – 1964. – 9 берез.

1102. Голос Кобзаря на эвенском языке / Б.Хоменко // Сов. Чукотка. – 1964. – 1 апр.

1103. «Заповіт» мовами народів Індії / Б.Хоменко, В.Фурніка // Прапор. – 1987. – № 8. – С. 169-173 ; В сім’ї вольній, новій : Всесоюз. Шевченків. літ.-мистец. свято / уклад. Ю.І.Стад-ниченко. – Х., 1988. – С. 50-58.

1104. Нові переклади «Заповіту» [Т.Шевченка] / Б.Хоменко // Літ. Україна. – 1972. – 10 берез ; Вісті з України. – 1972. – 20 квіт.

1105. Образ світового дерева в поезії Т.Г.Шевченка / Б.В.Хоменко // Філологічні студії : зб. наук. ст. / Вінниц. ДПУ ім. М.Коцюбинського, Ін-т філол. і журналістики. – Вінниця, 2003. – Вип. 1. – С. 169-174.

1106. Омріяний образ української держави в поезії Т.Г.Шевченка / Б.В.Хоменко // Філологічні студії : зб. наук. ст. / ВДПУ ім. М.Коцюбинського, Ін-т філол. й журналістики. – Вінниця, 2006. – Вип. 4. – С. 274-276.

1107. Пісня пісень Кобзаря / Б.В.Хоменко // В літопис шани і любові : з6ірник – К., 1989. – С. 44-50.

1108. Священна пісня волі : [про вірш Т.Шевченка «Заповіт»] / Б.Хоменко // Вінницький альбом’1999. – Вінниця, 2000. – С. 5-8.

1109. Стомовний Шевченків «Заповіт» / Б.Хоменко // Наука і культура : Україна. 1976. – К., 1977. – С. 325-334.

1110. Тарас Шевченко в народній творчості Вінниччини / Б.Хоменко // Сучасний погляд на літературу : доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., 26-27 берез. 2001 p. – Вінниця, 2001. – С. 3-15.

1111. Тарас Шевченко і Вінниччина : (біобібліогр. покажч.) / уклад.: Г.Авраменко, Б.Хоменко ; авт. вступ. ст. «Шляхами подільської осені» Б.Хоменко ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тіміря-зєва. – Вінниця, 1991. – 43 с.

1112. Тарас Шевченко і Вінниччина : (біобібліогр. покажч.) / уклад.: Г.Авраменко, О.Кізян, Б.Хоменко ; вступ. ст. «Шевчен-кіана Вінниччини» Б.Хоменко ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, ВДПУ ім. М.Коцюбинського. – 2-ге вид., перероб., допов. – Вінниця, 2004. – 107 с.

1113. У вінок світової слави : [про «Заповіт» Т.Шевченка мовами народів світу] / Б.Хоменко // Сіл. вісті. – 1984. – 11 берез. ; Вісті з України. – 1985. – Берез. (№ 13).

1114. У серці нескореної Чечні : (Т.Г.Шевченко і чечен. л-ра) / Б.В.Хоменко // Філологічні студії : зб. наук. ст. / Вінниц. ДПУ ім. М.Коцюбинського, Ін-т філол. й журналістики. – Вінниця, 2005. – Вип. 3. – С. 199-203.

1115. У храмі рідного слова : ст., нариси та рец. / Б.В.Хоменко. – Вінниця : ДП «ДКФ», 2008. – 255 с. – Зі змісту: [Пр., присвяч. Т.Г.Шевченку] : У дорозі до Шевченка. – С. 3-6 ; Заповіт українського Прометея. – С. 6-18 ; Українське козацтво в поетичній творчості Тараса Шевченка. – С. 18-27 ; Фольклорна атмосфера в повісті Т.Г.Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали». – С. 27-31 ; Шевченкіана Вінниччини. – С. 31-45 ; Шевченкове слово в Якутії. – С. 46-54 ; Тарас Шевченко і комі література. – С. 54-69.

1116. Українське козацтво в поетичній творчості Тараса Шевченка / Б.В.Хоменко // Історичні витоки козацького роду в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. : у 8 ч. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2004. – Ч. 6. – С. 5-12.

1117. Шевченко, Т. «Заповіт» мовами народів світу / Т.Шев-ченко ; уклад., вступ. ст. «Гімн боротьби і братерства», прим. Б.В.Хоменка ; ред. А.О.Білецький. – К. : Наук. думка, 1989. – 248 с. – Рец.: Подолинний, A.M. Заповіт рідному народові і людству / А.М.Подолинний // Нар. творчість та етногр. – 1990. – № 2. – С. 83-84 ; Подолинний, А. Заповітна книга / А.Подолинний // Вінниц. правда. – 1989. – 24 черв.

1118. Шевченкове слово в Якутії / Б.Хоменко // Дніпро. – 1977. – № 3. – С. 134-137.

1119. Подолинний, А. Хоменко Борис Васильович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолин-ний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 93-94.

1120. Борис Хоменко – письменник, літературознавець : біобібліогр. покажч. / уклад.: Г.М.Авраменко, О.І.Кізян ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2003. – 30 с.

1121. Юрчук, О. З далекої Мальти : [про роботу Б.Хоменка над уклад. антол. «Тарас Шевченко «Заповіт» мовами народів світу»] / О.Юрчук // Вільне життя (Тернопіль). – 1987. – 7 листоп.

* * *

1122. Хоменко, К. Вінок акину Таразі / О.Пономаренко, К.Хоменко // Сл. Просвіти. – 2010. – 4-10 берез. (Ч. 9). – С. 10 ; Шевченкіана / уклад.: Л.Голота, Є.Букет. – К., 2011. – 320 с. – (Б-ка «Сл. Просвіти» ; кн. 5). – С. 193-196.

1123. Його ж. «Кавказ» мовами народів світу : [про підгот. унікал. зб. «Т.Шевченко. Поема «Кавказ» у пер. мовами народів світу»] / О.Пономаренко, К.Хоменко // Сл. Просвіти. – 2013. – 11-17 квіт. (№ 15). – С. 12.

1124. Його ж. Тарас Шевченко карачаївською мовою / К.Хоменко // Літ. Україна. – 2003. – 13 берез. – С. 2.

1125. Чечот, М.Т. Великий Кобзар України / М.Чечот // Вінниц. правда. – 1954. – 9 берез.

1126. Чечот, М.Т. Творчість Тараса Шевченка в дослідженнях Івана Франка / М.Т.Чечот // Наук. зап. Вінниц. пед. ін-ту. – Вінниця, 1962. – Т. 19. – С. 45-53.

1127. Чечот, М.Т. Шевченківські ювілеї : [святкув. 100-річчя від дня народж. Т.Шевченка в Єлисаветграді 1914 р.] / М.Т.Чечот // Людина і світ. – 1969. – № 3. – С. 24.

1128. Чорна, Н.В. Уроки в 5-6 класах на тему : «Шевченко – художник» / Н.В.Чорна, Н.О.Іськова, Г.С.Чернишова // Особис-тість в культурі : зб. наук. пр. / ВДПУ ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2001. – С. 194-204.

1129. Шевельов (Шерех), Ю. Микола Ге і Тарас Шевченко : мистець у відмінному контексті / Ю.Шевельов // Сучасність. – 1990. – № 7-8. – С. 99-127.

К.Широцький про Т.Шевченка

1130. Брюллов и Шевченко / К.Широцкий // Укр. жизнь. – 1913. – Кн. 2. – С. 54-59.

1131. Гравюры Т.Шевченко / К.Широцкий // Там само. – 1914. – № 2. – С. 49-57.

1132. Деякі портрети, роблені Т.Шевченком / К.Широцький // Рада. – 1911. – № 76-77.

1133. Заняття Т.Шевченка старовиною / К.Широцький // Там само. – 1911. – № 49.

1134. Ілюстратори Т.Шевченка / К.Широцький // Там само. – 1911. – № 147.

1135. Могила й смерть на картинах Т.Шевченка / К.Широць-кий // Діло (Львів). – 1911. – № 54.

1136. Невеста Т.Шевченко / К.Широцкий ; пер. рос. // Искусство, живопись, графика, художественная печать (Київ). – 1911. – № 2. – С. 70-82.

1137. Нові матеріали для історії перебування Т.Шевченка в Петербурзькій академії художеств / К.Широцький // Зап. Наук. Т-ва ім. Шевченка у Львові. – Л., 1917. – Т. СХІХ-СХХ.

1138. Портретные произведения Т.Шевченко / К.Широц-кий ; пер. рос. // Искусство, живопись, графика, художественная печать (Київ). – 1914. – Янв.-февр. (№ 1-2).

1139. Русалки : (про картину Т.Шевченка) / К.Широцький // Літ.-наук. вісн. – 1914. – Кн. 2. – С. 282-287.

1140. Сама по собі в хаті господиня : (про картину Т.Шевченка) / К.Широцький // Зап. Наук. Т-ва ім. Шевченка у Львові. – Л., 1911. – Т. СІ, кн. І. – С. 101-108 ; іл.

1141. Туреччина в картинах Тар. Шевченка / К.Широцький // Збірник пам’яті Тараса Шевченка (1814-1914) / Укр. наук. т-во (Київ). – К., 1915. – С. 91-98.

1142. Шевченко-художник / К.Широцкий // Рус. библио-фил. – 1914. – № 1. – С. 28-47 ; 9 илл. на 7 табл.

1143. Шевченко як ілюстратор / К.Широцький // Шевчен-ківський збірник. – Пг., 1914. – Т. 1. – С. 90-119.

1144. Яковлева (Полусмаківна), Л. Спомини про Т.Шевченка / Л.Яковлева (Полусмаківна) ; запис К.Широцького // Спогади про Шевченка : [збірник]. – К., 1958. – С. 484-490 ; Літ. Україна. – 2003. – 26 черв. – С. 3.

1145. «Друга половина душі, сповнена життя і радощів» : віртуальна розмова з істориком мистецтва Широцьким, що могла або не могла б відбутися нині – за майже 100 років / К.В.Широцький // Віче. – 2011. – № 5. – С. 68-70.

* * *

1146. Іваневич, Л. Професор Кость Широцький як шевченкознавець / Л.Іваневич // Наук. зап. : [зб. наук. пр.]. Сер. : Історія. / Тернопіл. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Т., 2003. – Вип. 1. – С. 180-185.

1147. Биковський, Л. Бібліографія праць К.В.Широцького // Зб. секції мистецтв. – К., 1921. – С. 137-144.

1148. Подолинний, А. Широцький Костянтин Віталійович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов./ А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 98-99.

1149. Широцький Костянтин Віталійович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 389.

1150. Шубравська, М.М. Шевченко і фольклор Поділля / М.М.Шубравська // Т.Г.Шевченко і Поділля : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка : в 2 ч. – Кам’янець-Поділ., 1989. – Ч. 2. – С. 138-139.

В.Шубравський про Т.Шевченка

1151. Балади Тараса Шевченка / В.Шубравський // Укр. мова і л-ра в шк. – 1980. – № 3. – С. 3-14 ; Вогненне слово Кобзаря : літ.-критич. ст. про Т.Г.Шевченка. – К., 1984. – С. 139-145.

1152. Весільні пісні у творчості Т.Г.Шевченка / В.Шубрав-ський // Нар. творчість та етногр. – 1984. – № 2. – С. 11-19.

1153. Від Котляревського до Шевченка : [пробл. народності в укр. л-рі] / В.Шубравський ; відп. ред. Є.П.Кирилюк ; АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К. : Наук. думка, 1976. – 291 с.

1154. Відзиви на перші видання творів Т.Г.Шевченка / В.Шубравський // Питання шевченкознавства : [зб. наук. пр.]. – К., 1962. – Вип. 3. – С. 48-62.

1155. Датування творів періоду Аральської експедиції / В.Шубравський // В сім’ї вольній, новій : Шевченків. зб. – К., 1986. – Вип. 3. – С. 324-333.

1156. Драматургія Шевченка : [нарис] / В.Шубравський. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Держлітвидав України, 1961. – 119 с.

1157. З мрією про щасливу матір і щасливих дітей / В.Шубравський // Шевченко, Т. Поеми / Т.Шевченко. – К., 1984. – С. 187-193.

1158. На шляху до критичного реалізму : [іст.-побут. драма Т.Шевченка «Назар Стодоля»] / В.Шубравський // Шевченко, Т. Назар Стодоля : драма / Т.Шевченко. – К., 1985. – С. 92-102.

1159. Невідомий автограф [вірша Т.Шевченка «Садок вишневий коло хати»] / В.Шубравський // Культура і життя. – 1985. – 3 берез.

1160. Невідомі статті про Шевченка / В.Шубравський // Зб. наук. пр. 18-ї Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1971. – С. 235-250.

1161. Нове, поглиблене прочитання [Т.Г.Шевченка] / В.Шуб-равський // Дніпро. – 1990. – № 3. – С. 125-128.

1162. Образ волі в поезії Т.Г.Шевченка / В.Шубравський // Зб. пр. 25-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1983. – С. 50-60.

1163. Підсумки і перспективи дослідження проблеми «Т.Г.Шевченко і літератури народів СРСР» / В.Шубравський // Зб. пр. 24-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1982. – С. 36-48.

1164. Поезія гніву і боротьби / В.Шубравський // Шевченко, Т. Три літа : поезії / Т.Шевченко. – К., 1987. – С. 5-17.

1165. Поет народний і великий / В.Шубравський // В літопис шани і любові : збірник. – К., 1989. – С. 26-43.

1166. Про п’ятдесятирічний досвід вивчення Шевченкової спадщини / В.Шубравський // Рад. літературознавство. – 1967. – № 12. – С. 20-30.

1167. Проблема війни і миру в творчості Шевченка / В.Шубравський // Зб. пр. 26-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1985. – С. 51-62.

1168. Спогади про Тараса Шевченка : [збірник] / уклад. і прим.: В.С.Бородіна, М.М.Павлюка ; передм. В.Є.Шубравського. – К. : Дніпро, 1982. – 547 с.

1169. Т.Г.Шевченко і пісня його краю / В.Шубравський // Нар. творчість та етногр. – 1977. – № 3. – С. 43-54.

1170. Творчий метод раннього Т.Г.Шевченка / В.Шубрав-ський // Укр. мова і л-ра в шк. – 1977. – № 3. – С. 32-43.

1171. Титан землі української / В.Шубравський // Рад. шк. – 1989. – № 3. – С. 3-8.

1172. Требуются уточнения : [літ. полеміка про творчість Т.Шевченка] / В.Шубравский // Радуга. – 1991. – № 8. – С. 109-112.

1173. Уроки Шевченкового милосердя / В.Шубравський // Укр. мова і л-ра в шк. – 1991. – № 3. – С. 79-85.

1174. Фальсифікатори його [Т.Шевченка] народності // Вітчизна. – 1987. – № 3. – С. 148-156.

1175. Шевченків епос : [передмова] / В.Шубравський // Шевченко, Т. Поеми та повісті / Т.Шевченко. – К, 1978. – С. 5-10.

1176. Шевченко в критиці другої половини XIX століття / В.Шубравський // Шевченкознавство : підсумки й пробл. / відп. ред. Є.П.Кирилюк ; АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1975. – С. 30-80.

1177. Шевченко в критиці кінця XIX – початку XX ст. / В.Шубравський // Там само. – С. 81-128.

1178. Шевченко в літературному контексті свого часу / В.Шубравський // Укр. мова і л-ра в шк. – 1993. – № 5-6. – С. 3-10.

1179. Шевченко в оцінці Бєлінського: припущення і дійс-ність / В.Шубравський // Літ. панорама, 1988. – К., 1988. – Вип. 3. – С. 137-149 ; Укр. мова і л-ра в шк. – 1988. – № 3. – С. 10-15.

1180. Шевченко і література народів СРСР / В.Шубрав-ський ; АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К. : Вид-во АН УРСР, 1964. – 271 с. – Рец.: Борщевський, В. // Рад. літературознавство. – 1965. – № 10. – С. 86-90.

1181. Шевченко и литературы народов СССР : автореф. дис. … д-ра филол. наук / В.Шубравский ; АН УССР, Ин-т л-ры им. Т.Г.Шевченко. – К., 1966. – 38 с.

1182. Шевченкове слово на сторожі миру / В.Шубравський // Укр. мова і л-ра в шк. – І984. – № 3. – С. 37-39.

1183. Як видаємо Шевченка? : [про тексти Шевченк. тв.] / В.Шубравський // Дніпро. – 1989. – № 3. – С. 42-46.

* * *

1184. Василь Шубравський : [1920-1992. Некролог] / М.Жулин-ський, Г.Сивокінь, В.Дончик та ін. // Сл. і час. – 1993. – № 3. – С. 31. – (Шевченків світ).

1185. Горобець, М. Життя, сповнене творчістю : [про В.Є.Шубравського] / М.Горобець // Вінниц. правда. – 1984. – 15 верес.

1186. Мовчанюк, В.П. Василь Шубравський – дослідник-шевченкознавець / В.П.Мовчанюк // 30-а наук. Шевченків. конф., 27-30 квіт. 1993 р. : тези і матеріали / АН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – С. 148-152.

1187. Петровська, Н. Господар своєї землі : [про відом. шевченкознавця, нашого земляка В.Є.Шубравського] / Н.Петров-ська, Ю.Красноштейн // Комс. плем’я. – 1986. – 12 черв.

1188. Тягульський, В. В скарбницю Кобзаревої спадщини : [шевченкознавчі пр. В.Є.Шубравського] / В.Тягульський // Комс. плем’я. – 1990. – 10 берез.

1189. Подолинний, А. Шубравський Василь Єфремович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 100-101.

1190. Шубравський Василь Єфремович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 393.

* * *

1191. Шульга, І. Промінець нового світла / І.Шульга // Він-ниц. правда. – 1983. – 30 черв. – Рец. на кн.: Сергієнко, Г.Я. Т.Г.Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство / Г.Я.Сергі-єнко. – К. : Наук. думка, 1983.

1192. Шульга, І. Наш Шевченко / І.Шульга // Комс. плем’я. – 1985. – 8 берез.

1193. Шульга, І. Революційна ситуація в Росії 1859-1861 pp. і Т.Г.Шевченко // Доп. та повідомл. Ужгород. ун-ту. – Ужгород, 1961. – С. 51-60. – (Сер. «Філол.», № 6).

1194. Юрова, І. Принципи інтерпретації творчості Т.Шевченка в «Попелі імперії» Юрія Клена / І.Юрова // Зб. пр. Міжнар. (38-ї) наук. Шевченків. конф., 20-21 квіт. 2011 р., [м.Черкаси] : до 197-ї річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка та 150-ї річниці його перепоховання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. облдержадмін., Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевчен-ка. – Черкаси, 2011. – С. 263-270. – Бібліогр. наприкінці ст.

1195. Юхимович, В. Тарас Шевченко в моєму житті… : 22 травня – День повернення пророка в Україну [згадується також про Б.Хоменка як уклад. кн. «Тарас Шевченко. «Заповіт» мовами народів світу»] / В.Юхимович // Освіта. – 2002. – 15-22 трав. – С. 12-14.

1196. Яворівський, В. Буяння настрою і думки : [Шевченків. тематика в тв. графіка С.Караффи-Корбут] / В.Яворівський // Літ. Україна. – 1996. – 4 січ.

1197. Яворівський, В. При Тарасовім світлі : [роль особистості і творчості Т.Шевченка для нащадків] : публіцистич. роздуми // Літ. Україна. – 2002. – 30 трав. – С. 3 ; Урок україн-ської. – 2003. – № 4. – С. 3-5.

1198. Єременко, О. Етико-психологічний аспект образу Т.Шевченка у романі В.Яворівського «Автопортрет з уяви» / О.Єременко // Тарас Шевченко і українська культура ХХІ століття : зб. наук. пр. / НАН України та ін. – Кам’янець-Поділ., 2000. – С. 49-55.

1199. Яковенко, Т. Від серця України – до серця людства : [про міжнар. Шевченків. форум «Від серця Європи до серця України» у Празі] / Т.Яковенко // Вінниц. правда. – 1989. – 24 черв.

1200. Яковенко, Т. Окремі аспекти впливу релігійності Т.Г.Шевченка в період «Трьох літ» / Т.Яковенко, І.Пиндик // Філологічні студії : зб. наук. ст. / ВДПУ ім. М.Коцюбинського, Ін-т філол. й журналістики. – Вінниця, 2006. – Вип. 4. – С. 292-295.

1201. Яковенко, Т. Християнський світогляд Т.Г.Шевченка / Т.Яковенко, І.Пиндик // Філологічні студії : зб. наук. ст. / ВДПУ ім. М.Коцюбинського, Ін-т філол. й журналістики. – Вінниця, 2005. – Вип. 3. – С. 220-222.

1202. Кривонос, Т.В. (Яковенко). Мария Комиссарова – переводчик Т.Г.Шевченко / Т.В.Кривонос (Яковенко) // Вопр. л-ры народов СССР : респ. межвед. науч. сб. – К. ; О., 1984. – С. 162-168.


Т.Г.Шевченко і Вінниччина

 1. Від упорядника
 2. Шевченкіана Вінниччини
 3. Шевченкіана Вінниччини (продовження)
 4. Рідкісні видання творів Т.Шевченка у фонді Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
 5. 1. Поділля у творчості Т.Шевченка
 6. 2. Життя і творчість Т.Шевченка, пов’язані з Вінниччиною
  2.1. Перебування Т.Шевченка на Поділлі
 7. 2.2. Про літературно-художню творчість Т.Шевченка, пов’язану з Вінниччиною
 8. 2.3. Т.Шевченко і наші земляки
  2.3.1. Загальні матеріали
 9. 2.3.2. Шевченкове коло на Вінниччині
 10. 2.3.3. Т.Шевченко в житті і творчості письменників-земляків
 11. 2.3.4. Т.Шевченко в дослідженнях вінницьких науковців, письменників, краєзнавців
 12. Т.Шевченко в дослідженнях вінницьких науковців, письменників, краєзнавців (продовження)
 13. Т.Шевченко в дослідженнях вінницьких науковців, письменників, краєзнавців (продовження)
 14. 2.3.5. Т.Шевченко і музичне мистецтво Вінниччини
 15. 2.3.6. Твори Т.Шевченка на професійній і самодіяльній сценах Вінниччини
 16. 3. Вшанування пам’яті Т.Шевченка на Вінниччині
  3.1. Загальні питання
 17. 3.2. Відзначення Шевченкових річниць
 18. 3.2.1. Шевченківське свято «В сім’ї вольній, новій» на Вінниччині 1991 року
 19. 3.3. Заходи в навчально-виховних закладах
 20. 3.4. Заходи в культурно-освітніх установах
 21. 3.5. Літературні свята, вечори, конкурси, фестивалі
 22. 3.6. Музеї, музейні кімнати
 23. 3.7. Художні твори наших земляків про Т.Шевченка
 24. Художні твори наших земляків про Т.Шевченка (продовження)
 25. 3.8. Т.Шевченко в образотворчому та декоративно-прикладному мистецтві вінничан
 26. 3.8.1. Виставки образотворчого мистецтва
 27. 3.8.2. Пам’ятники Кобзарю на Вінниччині
 28. 3.9. Образ Т.Шевченка у творчості земляків-кінематографістів
 29. Наші земляки – лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка
 30. Іменний покажчик
 31. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше