ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїТ.Г.Шевченко і Вінниччина

Версія для друку

Л.Кодацька про Т.Шевченка

773. Автобіографічний елемент у повістях Шевченка / Л.Кодацька // Зб. наук. пр. 18-ї Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1971. – С. 136-148.

774. Два автографи Т.Г.Шевченка / Л.Кодацька // Рад. літературознавство. – 1959. – № 5. – С. 104-106.

775. До історії видання «Кобзаря» 1867 р. / Л.Кодацька // Рад. літературознавство. – 1961. – № 2. – С. 112-119.

776. З творчої лабораторії Т.Г.Шевченка : текстологіч. аналіз поезій «Лілея», «Русалка», «Відьма» / Л.Кодацька. – К. : Вид-во АН УРСР, 1957. – 44 с.

777. «Княжна» – «Княгиня» Т.Г.Шевченка : (порівнял. аналіз) / Л.Кодацька // Рад. літературознавство. – 1966. – № 4. – С. 25-33.

778. Листи до Т.Г.Шевченка. 1840-1861 / уклад., передм. та прим. Л.Ф.Кодацької. – К. : Вид-во АН УРСР, 1962. – 332 с.

779. «Наймичка» : [порівнял. аналіз поеми і повісті Т.Шевченка] / Л.Кодацька // Рад. літературознавство. – 1964. – № 2. – С. 67-74.

780. Нова праця з шевченкознавства / Л.Кодацька // Пра-пор. – 1973. – № 2. – С. 92-94. – Рец. на кн.: Бородін, В.С. Над текстами Т.Г.Шевченка. – К. : Наук. думка, 1971. – 221 с.

781. Однойменні твори Т.Г.Шевченка : (порівнял. аналіз поем і повістей «Наймичка», «Варнак», «Княжна», «Княгиня») / Л.Кодацька. – К. : Наук. думка, 1968. – 161 с.

782. Текстологічний аналіз поеми Т.Г.Шевченка «Сліпий» / Л.Кодацька // Рад. літературознавство. – 1957. – № 2. – С. 66-82.

783. Текстологический анализ поэтических произведений Т.Г.Шевченко. 1937-1847 гг. : (на материалах рукопис. наследия поэта) : автореф. дисс. …канд. филол. наук / АН УССР, Ин-т л-ры им. Т.Г.Шевченко / Л.Кодацька. – К., 1957. – 16 с.

784. Шевченко і світова література / Л.Кодацька // Рад. жінка. – 1961. – № 3. – С. 10-11.

785. Художня проза Т.Г.Шевченка / Л.Кодацька ; відп. ред. Є.П.Кирилюк ; АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К. : Наук. думка, 1972. – 328 с.

786. Подолинний, А. / Кодацька Лариса Феодосіївна / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 39-40.

* * *

787. Копиця, Д. Геній українського народу [Т.Шевченко] / Д.Копиця // Літературно-критичні статті / Д.Копиця. – К., 1968. – С. 7-22 ; Давид Копиця – митець і громадянин : спогади, листи, творча спадщина / М.Копиця (авт. проекту) ; уклад.: О.Довгопят, В.Василашко. – К., 2006. – С. 131-141.

788. Його ж. Т.Г.Шевченко в документах і матеріалах / ред. і авт. передм. Д.Копиця. – К. : Держполітвидав, 1950. – 515 с.

789. Давид Копиця – митець і громадянин : спогади, листи, творча спадщина / М.Копиця (авт. проекту) ; уклад.: О.Довгопят, В.Василашко. – К. : Вітчизна, 2006. – 335 с. : фотоіл. – (До 100-річчя від дня народж.). – Зі змісту: З життєвих доріг : [у спогадах серед іншого широко представлено шевченкознавчу діяльн. Д.Копиці] ; Книга, яка потребує видання : відгук-рец. на кн. «Т.Г.Шевченко. Збірник документів і матеріалів» / Д.Копиця : з архіву. – С. 125-130.

790. Михалиця, О. Давид Копиця – митець і громадянин : [про укр. літературознавця і критика, дослідника творчості Т.Шевченка, уродж. Хмільника] / О.Михалиця // Життєві обрії. – 2011. – 1 лип. – С. 3.

* * *

791. Коржупова, А.П. Боротьба за Шевченка на Буковині (кінець ХІХ-поч. ХХ ст.) / А.П.Коржупова // 8-а наук. Шевченків. конф. : тези доп. і повідомл. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шев-ченка. – К., 1959. – С. 39-41 ; Зб. наук. пр. 8-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1960. – С. 13-16.

792. Її ж. Влияние творчества Тараса Шевченко на идейный и творческий рост Юрия Федьковича / А.П.Коржупова // Науч. ежегодник. 1956 г. / Черновиц. ун-т. – Черновцы, 1957. – Т. 1. – С. 185-189.

793. Її ж. Тарас Шевченко і Юрій Федькович / А.П.Коржу-пова // Рад. Буковина. – 1961. – 1 січ.

794. Корсовецький, О. На вербi грушi, або як В.Терехов обернув Тараса Шевченка у... в’ятича / О.Корсовецький // Крим. світлиця. – 1997. – 23 трав.

795. Коструба, М. На Тарасовій горі / М.Коструба // Вінниц. правда. – 1964. – 1 берез.

М.Коцюбинська про Т.Шевченка

796. Балада Шевченка / М.Коцюбинська // Матеріали до вивчення історії української літератури : посібник : в 5 т. / за ред. О.І.Білецького. – К., 1961. – Т. 2. – С. 274-280.

797. «Благородна природа людини» : [людина в естетиці і творчості Т.Шевченка] / М.Коцюбинська // Укр. мова і л-ра в шк. – 1968. – № 3. – С. 12-19.

798. До проблеми романтизму в творчості Шевченка / М.Коцюбинська // 6-а наук. Шевченків. конф. : тези доп. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1957. – С. 6-8.

799. Етюди про поетику Шевченка : літ.-критич. нарис / М.Коцюбинська. – К. : Рад. письм., 1990. – 272 с.

800. З раннього доробку. Шевченко. Поетика / М.Х.Коцю-бинська // Мої обрії : в 2 т. / М.Х.Коцюбинська. – К., 2004. – Т. 1. – С.11-154. – Зі змісту: Балада Шевченка. – С. 22-35 ; Перлина лірики Шевченка : естетичний аналіз вірша «Не кидай матері…». – С. 36-49 ; «Благородна природа людини» : людина в естетиці і творчості Тараса Шевченка. – С. 50-59 ; Шевченко – поет сучасний. – С. 60-79 ; Кругообіг образів. – С. 80-94 ; Народнопісенне коріння поетики Шевченка. – С. 95-105.

801. Листи і люди : роздуми про епістоляр. творчість / М.Коцюбинська. – К. : Дух і літера, 2009. – 582 с.

Про Т.Шевченка див. Іменний покажчик.

802. Мастерство исследователя / М.Коцюбинская // Вопр. л-ры. – 1962. – № 4. – С. 88-92. – Рец. на кн.: Івакін, Ю.О. Сатира Шевченка / Ю.О.Івакін. – К., 1959 ; Івакін, Ю.О. Стиль політичної сатири поезії Шевченка / Ю.О.Івакін. – К., 1961.

803. «Моя се мати і сестра» / М.Коцюбинська // Рад. жінка. – 1961. – № 2. – С. 16-17.

804. Народнопісенне коріння поетики Шевченка / М.Коцюбинська // Укр. літературознавство. – 1990. – Вип. 55. – С. 105-112.

805. Перлина лірики Шевченка : [естет. аналіз вірша Т.Шевченка «Не кидай матері»] / М.Коцюбинська // Зб. наук. пр. 10-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевчен-ка. – К., 1962. – С. 173-186 ; Подільські криниці : хрестоматія з л-ри рід. краю / уклад., вступ. сл., біогр. довід. та матеріали до літ. карти А.М.Подолинного. – Вінниця, 2001. – Вип. 2. – С. 166-181.

806. Поэтика Шевченко и украинский романтизм : автореф. дисс. … канд. филол. наук / М.Коцюбинская ; АН УССР, Ин-т л-ры им. Т.Г.Шевченко. – К., 1958. – 18 с.

807. Слово Кобзаря за рубежом / М.Коцюбинська // Дружба народов. – 1961. – № 5. – С. 209-213.

808. Шевченко англійською мовою / М.Коцюбинська // Віт-чизна. – 1962. – № 6. – С. 200-202. – Рец. на кн.: Shevchenko T. Selections Translated du Jonn Weir / T.Shevchenko. – Toronto, 1961.

809. Шевченко в англійських перекладах / М.Коцюбинська // Зб. пр. 4-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1956. – С. 309-327.

810. Шевченко – поет сучасний / М.Коцюбинська // Дніпро. – 1968. – № 6. – С. 138-149 ; Л-ра і сучасність. – 1969. – Вип. 2. – С. 165-183 ; Київ. – № 4. – С. 7-10 ; Тарас Шевченко в моєму житті : розповіді. Статті. Нариси. – К., 2004. – С. 125-129. – (Тарас Шевченко в моєму житті).

811. Шевченкові листи / М.Коцюбинська // Сл. і час. – 2008. – № 7. – С. 15-23. – Бібліогр.: 4 назви.

* * *

812. Гришаєнко, Н.І. В полоні Шевченкової музи : штрихи до портр. Михайлини Коцюбинської / Н.І.Гришаєнко. – К. : Хрещатик, 1994. – 15 с.

813. Гришаєнко Н. У полоні Шевченкової поезії : [про шевченкознавця М.Коцюбинську] / Н.Гришаєнко // Дивослово. – 1994. – № 7. – С. 18-22 ; Подільські криниці : хрестоматія з л-ри рід. краю / уклад., вступ. сл., біогр. довід. та матеріали до літ. карти А.М.Подолинного. – Вінниця, 2001. – Вип. 2. – С. 147-157.

814. Подолинний, А. Коцюбинська Михайлина Хомівна / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 47.

* * *

815. Кочур, Г. Де цей портрет? : [про портр. Т.Шевченка, намальов. худож. Карлом Шрейнцером у 1860 р.] / Г.Кочур // Україна. – 1961. – № 15. – С. 14.

816. Його ж. Добрі переклади англійською мовою : [про пер. Джоном Віром тв. Т.Шевченка англ. мовою] / Г.Кочур // Всесвіт. – 1961. – № 11. – С. 153-155.

817. Його ж. З французької шевченкіани / Г.Кочур // Літ. Україна. – 1966. – 8 берез.

818. Його ж. Шевченко в польських перекладах : [до історії пол. пер. Шевченкової поезії] / Г.Кочур // Всесвіт. – 1961. – № 9. – С. 51-57.

819. Кривонос, Т.В. Мария Комиссарова – переводчик Т.Г.Шевченко / Т.В.Кривонос // Вопр. л-ры народов СССР. – 1986. – Вып. 12. – С. 162-168.

820. Кундзіч, О. До видання повістей Т.Г.Шевченка українською мовою / О.Кундзіч // Творчі проблеми перекладу / О.Кундзіч. – К., 1973. – С. 244-249.

821. Курашкевич, К. Завжди з «Кобзарем» / К.Курашкевич // Тарас Шевченко в моєму житті : розповіді. Статті. Нариси. – К., 2004. – С. 143-145.

822. Курашкевич, К. Ювілейні видання (Держлітвидаву України) / К.Курашкевич // Вінниц. правда. – 1969. – 14 листоп.

О.М.Куцевол про Т.Шевченка

823. Біблійні епіграфи у творах Тараса Шевченка / О.Куце-вол // Укр. мова і л-ра в шк. – 1993. – № 5-6. – С. 25-30.

824. Епіграф Шевченкових творів / О.Куцевол // Укр. мова і л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – № 1. – С. 61-66.

825. Епіграф / О.М.Куцевол // Шевченківська енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http// www.shevcheyel.kiev/lit/ (дата звернення : 22.02.13), вільний. – Назва з титул. екрана.

826. Епіграфи Шевченка / О.М.Куцевол // Укр. мова і л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – № 5. – С. 26-32.

827. Життя і творчість письменника у дзеркалі «поетичної критики» : навч. посіб. / О.Куцевол. – Вінниця, 2010. – 280 с. – Зі змісту: [Добірка віршів укр. письм. про Т.Шевченка]. – С. 63-81.

828. Семантика біблійної епіграфічної цитати в контексті поеми Т.Шевченка «Єретик» / О.Куцевол // 30-а наук. Шевченків. конф., 27-30 квіт. 1993 р. : тези і матеріали / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка та ін. – Донецьк, 1993. – С. 221-223.

829. Слова миру, добра і любові : (роль епіграфів Шевченкового послання «І мертвим і живим…» в передачі віч. морал. цінностей) / О.Куцевол // Виховання учнівської молоді в дусі миру і взаєморозуміння : матеріали міжрегіон. наук.-практ. конф., 15-17 груд. 1992 р. – Рівне, 1992. – С. 247-248.

830. Шевченківські епіграфи в поезіях Анатолія Бортняка / О.Куцевол // Тези доп. 14-ї Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф., 5 верес. 1995 р. – Вінниця, 1995. – С. 111-112.

* * *

831. Кушнір, І. Шевченко і Суворов / І.Кушнір // Зоря комунізму (Тульчин). – 1973. – 11 жовт.

* * *

832. Лабінський, М. Високий престиж і шана : декілька сторінок з біографії Національної премії України ім. Тараса Шевченка / М.Лабінський // Укр. культура. – 2001. – С. 14-15.

833. Його ж. Шевченківські лауреати. 1962-2001 : енцикл. довід. / авт.-уклад. М.Г.Лабінський ; вступ. сл. І.М.Дзюби. – К. : Криниця, 2001. – 696 с. : портр.

834. Його ж. Шевченківські лауреати. 1962-2007 : енцикл. довід. / авт.-уклад. М.Г.Лабінський ; вступ. сл.: І.М.Дзюби, Р.М.Лубківського. – 2-ге вид., змін. і допов. – К. : Криниця, 2007. – 768 с. : портр.

835. Його ж. Шевченківські лауреати. 1962-2012 : енцикл. довід. / авт.-уклад. М.Г.Лабінський ; вступ. сл. Б.І.Олійника. – 3-тє вид., змін. і допов. – К. : Криниця, 2012. – 861 с. : портр.

836. Лазаренко, В. Тарас Шевченко – творець національної ідеології / В.Лазаренко // Вінниччина. – 2011. – 4 берез. – С. 8 : портр.

837. Левада, О. Гуманізм поета-революціонера / О.Левада // Більшовиц. правда. – 1939. – 8 берез.

838. Леськів, Б. Валентність слова : [літературознавець з м.Немирів про естет. вивч. л-ри, зокрема тропів у Т.Шевченка] / Б.Леськів // Київ. – 1999. – № 11-12. – С. 121-125.

839. Леськів, Б. Фігури мови Тараса Шевченка : кор. слов. на 154 терміни / Б.Леськів. – Т., 1998. – 76 с. – Рец.: Горішній, А. Секре-ти Шевченкової художності / А.Горішній // Вінниц. газ. – 1998. –

18 серп. ; Кавун, М. Подарунок шевченкознавцям / М.Кавун // Голос України. – 1998. – 30 верес. – С. 4. ; Лазаренко, К. Сто шедеврів Кобзаря / К.Лазаренко // Камертон-ікс. – 1994. – 10 лют. (№ 5). – С. 8. ; Київ. –1995. – № 7-8. – С. 139-140 ; Сідак, Н. До глибин художності / Н.Сідак // Київ. – 1999. – № 1-2. – С. 139-140.

840. Литовченко, В.М. Традиції мовного етикету в творах Т.Шевченка / В.М.Литовченко // Великий поборник свободи і гуманізму : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка, 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 46-48.

841. Лісова, Г. Т.Г.Шевченко угорською мовою / Г.Лісова // Там само. – С. 29-30.

П.Лісовий про Т.Шевченка

842. Близький і дорогий : [роль тв. Т.Шевченка в нац.- виз-вол. боротьбі трудящих Закарпаття за возз’єдн. з Рад. Україною] / П.Лісовий. – Ужгород, 1961. – 92 с.

843. Великий Кобзар і Поділля / П.Лісовий // Рад. Поділля. – 1979. – 8 берез.

844. Він кликав трудящих до Бога / П.Лісовий // Закарпат. правда. – 1960. – 11 груд.

845. Вогонь Шевченкового слова / П.Лісовий // Закарпат. правда. – 1964. – 2 лют.

846. Духовна зброя : тв. Т.Шевченка в закарпат. комуністич. пресі 20-30-х рр. / П.Лісовий // Літ. газ. – 1957. – 8 берез.

847. З ім’ям великого Кобзаря : (використ. творчості Т.Г.Шевченка комуністич. пресою Закарпаття в 20-30-х рр.) / П.Лісовий // Молодь Закарпаття. – 1957. – 10 берез.

848. Закарпатська періодика минулого про Шевченка / П.Лісовий // Зб. пр. 12-ї наук. Шевченків. конф. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – С. 60-69.

849. «Карпатська правда» про Т.Г.Шевченка / П.Лісовий // Доп. та повідомл. Ужгород. ун-ту. – Ужгород, 1961. – С. 33-42. – (Сер. Філологіч., № 6).

850. О.Пушкін і Т.Шевченко про декабристів / П.Лісовий // Укр. літературознавство. – 1979. – Вип. 33. – С. 3-9.

851. Поділля серце хвилювало / П.Лісовий // Рад. освіта. – 1984. – 13 берез.

852. Славетний Кобзар і Поділля / П.Лісовий // Комс. плем’я. – 1984. – 8 берез.

853. Співець дружби народів / П.Лісовий // Вінниц. правда. – 1976. – 10 берез.

854. Т.Г.Шевченко і Поділля / П.Лісовий // Вінниц. правда. – 1987. – 8 берез.

855. Т.Г.Шевченко і подільська літературна школа 50-60 рр. XIX ст. / П.Лісовий // Т.Г.Шевченко і Поділля : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка : в 2 ч. – Кам’янець-Поділ., 1989. – Ч. 2. – С. 21-23.

856. Художня оповідь про Шевченка в Кам’янці-Подільському / П.Лісовий // Тези доп. 10-ї Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. / ВДПІ ім. М.Островського. – Вінниця, 1991. – С. 72-73.

О.Лотоцький про Т.Шевченка

857. Державницький світогляд Т.Шевченка / О.Лотоцький. – Л., 1937. – 24 с. – (Відбитка з Повн. вид. тв. Т.Шевченка, Т. 4.).

858. Наш світоч – Тарас Шевченко / О.Г.Лотоцький / за нарисом О.Г.Лотоцького // Дошк. виховання. – 2002. – № 3. – С. 29-31.

859. Общественные идеалы поэзии Т.Г.Шевченко / А.Лотоц-кий // Южные зап. – 1905. – № 9. – С. 79-84.

860. Поезії Т.Шевченка під російською цензурою / О.Лотоць-кий. – Л., 1937. – 24 с. – (Відбитка з Повн. вид. тв. Т.Шевченка, Т. 4.).

861. Шевченкові роковини : Петербурзькі урочистості. Кінець XIX-поч. XX ст. / О.Лотоцький // Укр. культура. – 2003. – № 5. – С. 29-31.

862. Возняк, М. З приводу двадцятиліття «Кобзаря» в редакції В.Доманицького : (його листування з І.Франком) / М.Воз-няк // За сто літ. – Х. ; К., 1930. – Кн. 5. – С. 272-304. – Зі змісту: [О.Г.Лотоцький у підгот. вид. першого повн. «Кобзаря» в Росії 1907 р.]. – С. 274-277.

* * *

863. Лучко, А. Поетове багатство : [дореволюц. вид. тв. Т.Шевченка у фондах Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва] / А.Лучко // Вінниц. правда. – 1963. –12 груд.

О.Мазуркевич про Т.Шевченка

864. Апостол правди і науки : [пед. погляди Т.Шевченка] / О.Мазуркевич // Рад. освіта. – 1961. – 8 берез.

865. Великий просвітитель Т.Г.Шевченко у боротьбі за передову науку і народну освіту / О.Мазуркевич // Рад. шк. – 1964. – № 3. – С. 5-15.

866. Визначні українські педагоги – народні просвітителі / О.Мазуркевич. – К. : Знання, 1963. – 79 с. – Зі змісту: [Ідеї Т.Шевченка в просвіт. діяльн. передов. укр. інтелігенції]. – С. 3, 10, 16, 18, 25-37, 52, 56, 57, 60.

867. Выразитель дум народных / А.Р.Мазуркевич // Полит. самообразование. – 1964. – № 5. – С. 55-62.

868. Добром нагріте серце / О.Мазуркевич // Рад. освіта. – 1984. – 6 берез.

869. Ідеологічна боротьба між прогресивними і реакцій-ними силами світу навколо творчої спадщини Т.Г.Шевченка / О.Мазуркевич // Шевченко в школі : посіб. для вчителів / М-во освіти УРСР ; УНДІП. – М., 1963. – С. 249-284.

870. Легендарна історія збагачується : (до історії нелегал. пам’ятника Т.Шевченку, встановл. 1898 р. у Харкові) / О.Мазуркевич, В.Савченко // Україна. – 1964. – № 5. – С. 8.

871. Мысли Т.Г.Шевченко о воспитании и просвещении / О.Мазуркевич // Сов. педагогика. – 1952. – № 4. – С. 68-79.

872. Поборник правди і науки / О.Р.Мазуркевич // Наука і життя. – 1961. – № 3. – С. 11-14.

873. Тарасові шляхи до школи : [про переслідув. та фальсифікацію творчості Т.Г.Шевченка в шк. та підруч. з л-ри в дореволюц. час] / О.Мазуркевич // Рад. освіта. – 1964. – 29 січ.

874. Т.Г.Шевченко в оцінці російських революціонерів 60-х pp. / О.Мазуркевич // Зб. пр. 5-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1957. – С. 191-215.

875. Т.Г.Шевченко в Харківській недільній школі / О.Мазуркевич // Рад. шк. – 1964. – № 1. – С. 88-96.

876. Т.Г.Шевченко і передова російська культура / О.Мазуркевич // Вітчизна. – 1952. – № 4. – С. 110-124.

877. Т.Г.Шевченко і шкільні підручники словесності / О.Мазуркевич // Нариси з історії методики української літера-тури / О.Мазуркевич. – К., 1961. – С. 81-95.

878. Т.Г.Шевченко у творчій спадщині прогресивних педагогів України / О.Мазуркевич // Методика викладання укр. мови і л-ри. – 1966. – Вип. 1. – С. 121-148 ; 1966. – Вип. 2. – С. 109-137.

879. Т.Г.Шевченко як революційний просвітитель / О.Мазуркевич // Світова велич Тараса Шевченка : тези доп. респ. міжвуз. наук. сес., присвяч. 150-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка, 17-19 берез. 1964 p. – К., 1964. – С. 22-23.

880. Шевченко, наука і школа / О.Мазуркевич // Наук. зап. НДІ педагогіки УРСР. Сер. : Філол. – 1963. – Т. 24, вип. 5. – С. 169-214.

881. Учітеся, брати мої… : пед. діяльність Т.Г.Шевченка на арені класової боротьби / О.Мазуркевич // Рад. освіта. – 1964. – 7 берез.

* * *

882. Березівська, Л. Українські вчені-методисти : Олександр Романович Мазуркевич (1913-1995) / Л.Березівська // Укр. мова і л-ра в шк. – 2003. – № 5. – С. 59-61.

883. Подолинний, А. Мазуркевич Олександр Романович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 54.

884. Мазуркевич Олександр Романович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 373.

* * *

885. Маковійчук, І. Воля не вмирає : [остан. день життя Т.Шевченка] / І.Маковійчук // Київ. правда. – 1964. – 5 лют.

П.Маркушевський про Т.Шевченка

886. «Гайдамаки» Т.Г.Шевченка на шляхах української радянської історичної драми / П.Маркушевський // Тези доп. наук. конф. філол. фак., присвяч. 100-річчю Одес. ун-ту, 29-30 листоп. 1965 p. – О., 1965. – С. 54-55.

887. «З вершин і низин» Івана Франка та «Кобзар» Тараса Шевченка / П.Маркушевський // Лиш боротись – значить жить! : тези доп. обл. наук.-творч. конф., присвяч. 100-річчю з дня публ. зб. Франка «З вершин і низин». 29-30 груд. 1987 р. / Одес. пед. ін-т. – О., 1987. – С. 8-10.

888. За землю радянську Кобзар воював / П.Маркушев-ський ; вступ. ст. А.Малишка ; худож. М.І.Касіян. – О., 1969. – 162 с. – Рец.: Костенко, В.К. За землю радянську Кобзар воював / В.К.Костенко // Нар. творчість та етногр. – 1974. – № 3 ; Пашковська-Рингач, Н.В. [рецензія] / Н.В.Пашковська-Рингач // Укр. мова і л-ра в шк. – 1970. – № 5 ; Петряев, К.И. Кобзарь идет в бой... / К.И.Петряев // Радуга. – 1971. – № 1 ; Човганський, Т. Кобзар на війні / Т.Човганський // Літ. Україна. – 1970. – 30 черв.

889. «Кобзар» серед народних месників : [тв. Т.Шевченка в роки ВВВ] / П.Маркушевський // Наук. конф., присвяч. 25-річчю ін-ту : тези доп. / Ізмаїл. пед. ін-т. – Ізмаїл, 1966. – С. 95-96.

890. Поезія боротьби : [про вихов. силу тв. Т.Шевченка] / П.Маркушевський // Вінниц. правда. – 1985. – 10 берез.

891. Слово поета надихало захисників Вітчизни / П.Т.Мар-кушевський // Т.Шевченко і українська національна культура : до 175-річчя від дня народж. Т.Шевченка та 115-річчя заснув. НТШ у Львові : матеріали наук. симп. (Львів, 8-9 черв. 1989 р.) / Ін-т сусп. наук АН УРСР ; Наук. т-во ім. Т.Шевченка у Львові. – Л., 1990. – С. 41-42.

892. Шевченкові «Гайдамаки» на одеській сцені / П.Т.Мар-кушевський // Т.Шевченко і загальнолюдські ідеали : тези доп. та повідомл. на обл. міжвуз. наук.-теорет. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка, 19-21 квіт. 1989 р. / Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова та ін. – О., 1989. – Ч. 3. – С. 28-31.

893. Подолинний, А. Маркушевський Петро Трохимович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 57.

* * *

894. Мацько, В.П. Подільська Шевченкіана / В.П.Мацько // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. / КНУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 2002. – Вип. 4. – С. 95-101.

895. Метельская, Л. Неизвестные документы о Т.Г.Шев-ченко / Л.Метельская // Правда Украины. – 1959. – 25 марта.

896. Метельська, Л. Його ім’я і слово – в серці народу : [про циркуляр 1914 р. щодо вилучення з шк., б-к Кам’янця-Поділ. «Кобзаря» Т.Шевченка 1908, 1909, 1911 pp.] / Л.Метельська // Він-ниц. правда. – 1959. – 14 берез.

В.Мовчанюк про Т.Шевченка

897. Аж коли розвіється тьма неволі!.. / В.Мовчанюк // Останнім шляхом Кобзаря : збірка / уклад. М.Л.Новицький. – К., 1994. – С. 36-47.

898. Від шевченкознавства радянського до українського / В.Мовчанюк // Сл. і час. – 1993. – № 9. – С. 54-57. – (Шевченків світ).

899. Гете і ранні поеми Шевченка / В.Мовчанюк // Всесвіт. – 2001. – № 11-12. – С. 178-183.

900. Етичний чинник у творчій свідомості Шевченка / В.Мовчанюк // Матеріали 34-ї наук. Шевченків. конф., 24-26 січ. 2001 р. : [зб. пр.] : у 2 кн. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка та ін. – Черкаси, 2003. – Кн. 1. – С. 38-50.

901. Категорія часу в поетичному світі Шевченка : (до постановки пробл.) / В.Мовчанюк // Рад. літературознавство. – 1984. – № 3. – С. 35-45.

902. Медитативна лірика Т.Г.Шевченка / В.Мовчанюк ; відп. ред. В.Є.Шубравський ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевч-енка. – К. : Наук. думка, 1993. – 146 с. – Бібліогр.: с. 141-146.

903. Медитативная лирика Т.Г.Шевченко : автореф. дис.... канд. филол. наук / В.Мовчанюк ; АН УССР, Ин-т л-ры им. Т.Г.Шев-ченко. – К., 1988. – 17 с.

904. Медитативна лірика Шевченка періоду заслання / В.Мовчанюк // Рад. літературознавство. – 1986. – № 11. – С. 32-40.

905. Народнопісенний Дунай в поезії Тараса Шевченка / В.Мовчанюк // Нар. творчість та етногр. – 2004. – № 3. – С. 45-50.

906. Рефлективна лірика Шевченка / В.Мовчанюк // Зб. пр. 27-ї наук. Шевченків. конф. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка та ін. – Сімф., 1986. – С. 18-19.

907. Шевченко в інтерпретації «няньок… отечества чужого» : [відгук на кн. В.П.Анисимової, В.Р.Сороки «О преломлении идей Т.Г.Шевченко в современной Украине и о необходимости сосуществования двух государственных языков»] / В.Мовчанюк // Літ. Україна. – 2000. – 18 трав. – С. 3.

908. Шевченко – Чубинський – гімн : [вплив поет. сл. Т.Шевченка на П.Чубинського] / В.Мовчанюк // Сл. і час. – 1998. – № 8. – С. 49-53.

909. Шевченко як поет-творець української перспективи / В.Мовчанюк // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. 33-ї наук. Шевченків. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка та ін. – Черкаси, 2001. – С. 214-237.

910. Шевченкознавство / І.Бажинов, Л.Генералюк, В.Мовчанюк та ін. // Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 1926-2001 : стор. історії. – К., 2003. – С. 170-267.

911. Подолинний, А. Мовчанюк Володимир Павлович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 59-60.

Г.Мовчанюк про Т.Шевченка

912. І.Мазепа у творчості Т.Шевченка і Й.В.Фріча / Г.Мовчанюк // Т.Шевченко і європейська культура. – К. : Черкаси, 2000. – С. 280-288.

913. Стаття Й.В.Фріча «Хай живе Україна!» як приклад публіцистичної завбачливості : (дослідж.) / Г.Мовчанюк // 17 вересня : літ.-мистец. альм. – Вінниця, 2002. – С. 84-92.

914. Т.Шевченко і чеський радикальний демократ Й.В.Фріч / Г.Мовчанюк // Зб. пр. 27-ї наук. Шевченків. конф. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка та ін. – Сімф., 1986. – С. 20-21.

915. Чеська ластівка «Просвіти» : (дослідж.) / Г.Мовча-нюк – Вінниця : Універсум, 1998. – 72 с. – Зі змісту: [Про Т.Шевченка]. – С. 5, 26-29, 40.

916. Шевченко у творчості Фріча / Г.Мовчанюк // Укр. мова і л-ра в шк. – 1987. – № 3. – С. 3-10.

917. Подолинний, А. Мовчанюк Григор Павлович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 60.

* * *

918. Модна, В. Тарас Шевченко у життєво-творчій долі Галини Журби / В.Модна // Шевченко і Поділля : зб. наук. пр. за матеріалами другої Всеукр. наук. конф., 20-21 трав. 1999 р. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т. – Кам’янець-Поділ., 1999. – С. 100-104.

Ю.Назаренко про Т.Шевченка

919. Велика шана : [до 100-річчя з дня смерті Т.Шевченка] / Ю.Назаренко // Дніпро. – 1961. – № 3. – С. 140-141.

920. Люблять Кобзаря народи нашої країни / Ю.Назарен-ко // Рад. шк. – 1964. – № 3. – С. 38-45.

921. Народы отмечают юбилей Т.Г.Шевченко / Ю.Наза-ренко, В.А.Рудник // Нар. творчість та етногр. – 1964. – № 3. – С. 99-100.

922. Поет світової літератури / Ю.Назаренко // Черкас. правда. – 1960. – 19 квіт.

923. Тарас Григорьевич Шевченко : (к 90-летию со дня смерти поэта) / Ю.Назаренко // Октябрь (Кишинев). – 1951. – № 2. – С. 68-69.

924. Твори Т.Г.Шевченка мовами радянських народів / Ю.Назаренко // Україна. – 1951. – № 3. – С. 17.

* * *

925. Оберучев, К. К биографии Т.Г.Шевченко : [пребывание его в Новопетровском укреплении] / К.Оберучев // Киев. старина. – 1900. – Т. 68. – № 2. – Отд. 1. – С. 157-162.

Г.Паламарчук про Т.Шевченка

926. Віднайдені шедеври : [у відділі Варшав. Нац. б-ки виявлені дошки офортів Т.Шевченка] / Г.Паламарчук // Літ. Україна. – 1989. – 9 берез.

927. Державний музей Т.Г.Шевченка за роки радянської влади : [про деякі нові атрибуції та датув. маляр. тв. Т.Г.Шевчен-ка] / Г.Паламарчук // Питання шевченкознавства. – К., 1978. – С. 17-19.

928. Дивоострів і Тарас Шевченко : [про можливі відвідини Т.Шевченком карел. о-ва Валаам та створені там гравюри, мал.] / Г.Паламарчук // Літ. Україна. – 1998. – 5 берез. – С. 3.

929. Дневник Аполлона Мокрицкого : [публ. урив. зі щоденника А.М.Мокрицького за 1835-1839 pp., що безпосеред-ньо стосуються Т.Шевченка] / Г.Паламарчук // Сов. Украина. – 1961. – № 1. – С. 163-168.

930. До питання про перебування Шевченка на Полтав-щині 1845 р. / Г.Паламарчук // Зб. пр. 20-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1973. – С. 71-80.

931. Донощики і фарисеї : [про портр. жанр у творчості Т.Шевченка] / Г.Паламарчук // Літ. Україна. – 1998. – 31 груд. – С. 7.

932. Жіноча доля в народних піснях і творчості Т.Г.Шевченка / Г.Паламарчук // Укр. фольклор. – 1939. – № 1. – С. 30-40.

933. Забуті реліквії / Г.Паламарчук // В сім’ї вольній, новій : Шевченків. зб. / уклад.: О.М.Дмитренко, В.К.Костенко. – К., 1988. – Вип. 4. – С. 300-311.

934. Зустрічі через століття : [до історії Шевченкових малюнків, знайден. у Польщі] / Г.Паламарчук // Рад. культура. – 1963. – 26 січ. ; Огонек. – 1964. – № 11. – С. 16.

935. І прехорошою такою.. : [жінка в маляр. творчості Т.Г.Шевченка] / Г.Паламарчук // Жінка. – 2000. – № 3. – С. 8-9.

936. Історія десяти малюнків [Т.Шевченка] / Г.Паламарчук // Україна. – 1959. – № 5. – С. 9 : іл.

937. «Кара шпіцрутенами» : [про малюнок Т.Шевченка] / Г.Паламарчук // Робітн. газ. – 1964. – 25 лют.

938. «Катерина» : [картина Т.Шевченка] / Г.Паламарчук // Робітн. газ. – 1964. – 7 січ.

939. Куточок майстерні художника : [про кімнату в Акад. мистец. у Петербурзі, де працював, жив і помер Т.Шевченко] / Г.Паламарчук // Україна. – 1961. – № 9. – С. 18.

940. Малюнки Шевченка в альбомі офортів Броніслава Залеського / Г.Паламарчук // 9-а наук. Шевченків. конф. : тези доп. і повідомл. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1960. – С. 19-20 ; Зб. пр. 9-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1961. – С. 184-203 ; Искусство. – 1961. – № 3.

941. Невідомий друг Т.Г.Шевченка : [з історії портр. «Невідомий з гітарою» роботи Т.Шевченка] / Г.Паламарчук // 3 досліджень про Т.Г.Шевченка : збірник. – К, 1968. – С. 67-81.

942. Невідомий лист В.М.Рєпніної до Шевченка / Г.Пала-марчук // Сов. Украина. – 1959. – № 7. – С. 158-161. ; Зб. пр. 8-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1960. – С. 193-198.

943. Невідомий портрет [Т.Шевченка, викон. худож. В.Ф.Тіммом] / Г.Паламарчук // Літ. Україна. – 1986. – 6 берез.

944. Невідомі офорти Шевченка / Г.Паламарчук // Україна. – 1957. – № 5. – С. 24.

945. Нескорений Прометей : творчість Шевченка-худож-ника. 1850-1857 pp. / Г.Паламарчук. – К. : Мистец., 1968. – 111 с. : іл.

946. Новое о Т.Г.Шевченко : из дневника воспоминаний Е.Ф.Толстой / Г.Паламарчук // Сов. Украина. – 1960. – № 3. – С. 169-171.

947. Образ жінки в живопису Т.Г.Шевченка / Г.Паламарчук // Рад. жінка. – 1951. – № 3. – С. 19.

948. Перша зустріч Шевченка з Щепкіним / Г.Паламарчук // Вітчизна. – 1959. – № 3. – С. 170-174.

949. Поповнення Шевченкіани : [дещо з історії створ. малюнків до «Живописної України». 1843-1846] / Г.Паламарчук // Образотв. мистец. – 1983. – № 3. – С. 10-11.

950. Портрети, намальовані відомим художником : [портр. рос. полководців, в т.ч. О.Суворова, виконані Т.Шевченком в 1845 р. до кн. М.Полевого «Русские полководцы»] / Г.Паламарчук // Образотв. мистец. – 1981. – № 2. – С. 19-21.

951. Портрети російських полководців [у виконанні Т.Шевченка] / Г.Паламарчук // В сім’ї вольній, новій : збірник. – К., 1984. – Вип. 1. – С. 274-283.

952. Поховання Т.Г.Шевченка на Україні / Г.Паламарчук // Питання шевченкознавства. – К, 1962. – Вип. 3. – С. 82-102.

953. Про деякі нові атрибуції та датування малярських творів Т.Г.Шевченка / Г.Паламарчук // Питання шевченкознавства : Т.Г.Шевченко і його сучасники / за ред. Є.П.Кирилюка. – К., 1978. – С. 69-82.

954. [Рецензія] / Г.Паламарчук, Л.І.Внучкова // Рад. літературознавство. – 1974. – № 3. – С. 46-47. – Рец. на кн.: Жур, П. Третья встреча : хроника последней поездки Тараса Шевченко на Украину / П.Жур. – Л., 1973. – 301 с.

955. Рисунки Т.Шевченко и альбом офортов Б.Залесского / Г.Паламарчук // Искусство. – 1961. – № 3. – С. 55-61.

956. Тарас Шевченко в горах Мангишлаку / Г.Паламарчук // Питання шевченкознавства. – К., 1961. – Вип. 2. – С. 44-67.

957. Т.Г.Шевченко. Серед товаришів : [буклет про Шевченків. мал. «Серед товаришів»] / Г.Паламарчук. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. – 6 с.

958. Т.Г.Шевченко. Циганка-ворожка : [буклет про Шевченкову акварель «Циганка-ворожка»] / Г.Паламарчук. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. – 6 с.

959. Творчество Т.Г.Шевченко-художника. 1850-1857 гг. : автореф. дисс. … канд. искусствоведения / Г.Паламарчук. – К., 1964. – 20 с. – (АН УССР, секция. обществ. наук).

960. Тарас Григорович Шевченко : Життя і творчість у портр., іл., док. / уклад.: Л.І.Внучкова, Г.П.Паламарчук, К.В.Чумак. – К., 1977. – 32 табл.

961. Тарас Шевченко : [альбом] / авт. вступ. ст., уклад. Г.П.Паламарчук. – К. : Мистец., 1976. – 350 с.

962. Тарас Шевченко : Життя і творчість у док., фото, іл. / авт.-уклад.: В.Х.Косян, Г.П.Паламарчук, О.І.Поляничко та ін. – К. : Рад. шк., 1991. – 335 с.

963. «Ти перед нами, ти серед нас…» / Г.Паламарчук // В сім’ї вольній, новій : Шевченків. зб. / упоряд. О.М.Дмитренко. – К., 1986. – Вип. 3. – С. 248-251.

964. У пошуках істини : з приводу однієї акварелі Т.Г.Шевченка [«Портрет невідомої»] / Г.Паламарчук // Київ. – 1986. – № 3. – С. 160-166.

965. У пошуках Шевченкового автопортрета / Г.Паламар-чук // Рад. літературознавство. – 1987. – № 6. – С. 49-53.

966. Хроніка однієї подорожі / Г.Паламарчук // В літопис шани і любові : збірник. – К., 1989. – С. 186-200.

967. Хто ж автор цих творів? : (про картини Т.Шевченка «Хлопчик-козачок підмітає підлогу в панських покоях», «Гамалія») / Г.Паламарчук // Образотв. мистец. – 1999. – № 1-2. – С. 14-15.

968. Цінна знахідка : [про знайден. у Москві альб. мал. із зображ. Т.Шевченка пол. письм. і худож. Б.Залеським] / Г.Пала-марчук // Літ. газ. – 1959. – 13 січ.

969. Подолинний, А. Паламарчук Глафіра Петрівна / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 66-67.

970. Паламарчук Глафіра Петрівна // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 77.

* * *

971. Панчук, О. Як протистояти злу : жанр балади у творчості Тараса Шевченка. «Причинна» як зразок баладної поезії / О.Панчук // Дивослово. – 2009. – № 3. – С. 39-42. – Бібліогр. в кінці ст.

972. Петренко, Н.Б. Вічний як народ : стор. до біогр. Т.Шевченка / Н.Б.Петренко, О.І.Руденко. – К., 1998. – 270 с.

973. Петренко, С. Вивчення вірша Т.Шевченка «Мені тринадцятий минало» в 6 класі / С.Петренко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1977. – № 10. – С. 68-70.

974. Петренко, С. Використання живопису і графіки під час розгляду біографії і творчості Т.Г.Шевченка / С.Петренко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1984. – № 2. – С. 16-22.

975. Пицык, Н.Е. Даниил Кириллович Заболотный. 1866-1929 / Н.Е.Пицык. – М. : Наука, 1988. – 303 с. – Зі змісту: [Про вплив творчості Т.Г.Шевченка на формування світогляду ученого]. – С. 22, 24, 217, 249-250.

976. Плахотнюк, О. Трагедія матері-покритки в поемі «Катерина» Тараса Шевченка / О.Плахотнюк // Літературознавчі студії : зб. наук. ст. / ВДПУ ім. М.Коцюбинського, Ін-т філол. й журналістики. – Вінниця, 2010. – Вип. 5. – С. 89-93. – Бібліогр. в кінці ст.

А.Подолинний про Т.Шевченка

977. З іменем Тараса Шевченка : до 190-річчя від дня народж. Кобзаря / А.Подолинний // Вінниччина. – 2004. – 5 берез.

978. Жити Україною : ст., рец., есе / А.Подолинний. – Вінниця : ПП «Едельвейс», 2007. – 306 с. – Зі змісту: Подільські сторінки у сценічній історії «Назара Стодолі». – С. 62-65 ; Заповітна книга. – С. 65-68 ; Український пророк. – С. 68-73 ; З іменем Тараса Шевченка : до 190-річчя від дня народж. Кобзаря. – С. 73-75.

979. Подільська Шевченкіана сторінки історії і постаті : до 200-річчя від дня народж. поета / А.Подолинний // Русалка Дністровая : літ.-краєзн. зб. – Вінниця, 2013. – С. 164-166.

980. Рідне слово в «Кобзарі»: [пробл. вид. «Кобзаря» в Україні] / А.Подолинний // Літ. Україна. – 2011. – 4 серп.

981. «У перетику ходила…» : [дослідж. вірша Т.Шевченка] / А.Подолинний // «Тільки б голос твій чути…» : укр. мова у двадцятому ст. : [статті] / А.Подолинний. – Вінниця, 2009. – С. 294-295.

982. Український пророк [Т.Шевченко] / А.Подолинний // Вінниц. газ. – 1993. – 5 берез.

983. «Чистий первоцвіт український» / А.Подолинний, О.Халевич // Вінниц. правда. – 1989. – 8 берез.

* * *

984. Поклад, Н. Випростовує, запалює, кличе / Н.Поклад // Київ. – 2003. – № 5. – С. 104-107. – (Тарас Шевченко в моєму житті).

985. Поклад, Н. Поруч із генієм : [про приват. життя Т.Г.Шевченка та жінок, що залишили поміт. слід у його долі] / Н.Поклад // Демокр. Україна. – 2009. – 13 листоп. – С. 21 : фото. – (Світ жінки).

986. Поліщук, В. «Наше діло – ламати межі…»: (про «крамольні» твори О.Кундзіча : [«Як Тарас їхав по Україні», «Україн-ська хата»] / В.Поліщук // Сл. і час. – 1991. – № 11. – С. 48-54.

987. Поляруш, Н. Тарас Шевченко в житті і творчості А.Ю.Кримського / Н.Поляруш // Великий поборник свободи і гуманізму : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка, 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 18-20.

988. Пономаренко, О. Тарас Шевченко – перший репрезентант української літератури на світових обширах / О.Поно-маренко // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / ВДПУ ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – Вип. 6. – С. 42-48. – Бібліогр. в кінці ст.

989. Поповський, В.Д. Стилістичні функції застарілих слів в поетичній творчості Т.Г.Шевченка / В.Д.Поповський // Наук. зап. Вінниц. пед. ін-ту. – Вінниця, 1962. – Т. 19. – С. 78-87.

990. Потупейко, М. Жінка-трудівниця в поезії Шевченка / М.Потупейко // Вінниц. правда. – 1962. – 7 берез.

991. Потупейко, М. Світове значення поезії Т.Г.Шевченка / М.Потупейко // Вінниц. правда. – 1954. – 9 берез.

992. Правдюк, О.А. Збирач народних пісень [Т.Шевченко] / О.А.Правдюк // Нар. творчість та етногр. – 1964. – № 2. – С. 32-43.

993. Його ж. «Кобзар» Шевченка в музичному побуті українського народу / О.А.Правдюк // Нар. творчість та етногр. – 1961. – № 1. – С. 49-57.

994. Його ж. «Кобзар» Шевченка в музичному житті народу / О.А.Правдюк // Плавай, плавай, лебедонько : нар. пісні на сл. Т.Шевченка. – 2-ге вид. – К., 1984. – С. 5-8.

995. Його ж. Нові записи народних пісень на слова Т.Г.Шевченка / О.А.Правдюк // Нар. творчість та етногр. – 1959. – № 4. – С. 161 ; Рад. культура. – 1959. – 10 верес.

996. Його ж. Песни великого Кобзаря / А.А.Правдюк // Сов. музика. – 1960. – № 11. – С. 85-90.

997. Його ж. Т.Г.Шевченко і музичний фольклор України / О.А.Правдюк. – К. : Наук. думка, 1966. – 240 с. : іл. – Імен. покажч.: с. 228-237.

998. Народні пісні на слова Тараса Шевченка / вступ. ст., уклад. та прим. О.Правдюка ; заг. ред. М.Гордійчука ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознав., фольклору та етногр. – К., 1961. – 240 с.

* * *

999. Прилюк, Д.М. До вивчення лексики «Кобзаря» Т.Г.Шевченка. Лексика віршів циклу «В казематі» / Д.М.Прилюк // Наук. зап. Укр. комуністич. ін-ту журналістики. – К., 1940. – Кн. 1. – С. 23-27.

1000. Прилюк, Д. Наш великий сучасник / Д.Прилюк // Київ. зоря. – 1964. – 9 берез.


Т.Г.Шевченко і Вінниччина

 1. Від упорядника
 2. Шевченкіана Вінниччини
 3. Шевченкіана Вінниччини (продовження)
 4. Рідкісні видання творів Т.Шевченка у фонді Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
 5. 1. Поділля у творчості Т.Шевченка
 6. 2. Життя і творчість Т.Шевченка, пов’язані з Вінниччиною
  2.1. Перебування Т.Шевченка на Поділлі
 7. 2.2. Про літературно-художню творчість Т.Шевченка, пов’язану з Вінниччиною
 8. 2.3. Т.Шевченко і наші земляки
  2.3.1. Загальні матеріали
 9. 2.3.2. Шевченкове коло на Вінниччині
 10. 2.3.3. Т.Шевченко в житті і творчості письменників-земляків
 11. 2.3.4. Т.Шевченко в дослідженнях вінницьких науковців, письменників, краєзнавців
 12. Т.Шевченко в дослідженнях вінницьких науковців, письменників, краєзнавців (продовження)
 13. Т.Шевченко в дослідженнях вінницьких науковців, письменників, краєзнавців (продовження)
 14. 2.3.5. Т.Шевченко і музичне мистецтво Вінниччини
 15. 2.3.6. Твори Т.Шевченка на професійній і самодіяльній сценах Вінниччини
 16. 3. Вшанування пам’яті Т.Шевченка на Вінниччині
  3.1. Загальні питання
 17. 3.2. Відзначення Шевченкових річниць
 18. 3.2.1. Шевченківське свято «В сім’ї вольній, новій» на Вінниччині 1991 року
 19. 3.3. Заходи в навчально-виховних закладах
 20. 3.4. Заходи в культурно-освітніх установах
 21. 3.5. Літературні свята, вечори, конкурси, фестивалі
 22. 3.6. Музеї, музейні кімнати
 23. 3.7. Художні твори наших земляків про Т.Шевченка
 24. Художні твори наших земляків про Т.Шевченка (продовження)
 25. 3.8. Т.Шевченко в образотворчому та декоративно-прикладному мистецтві вінничан
 26. 3.8.1. Виставки образотворчого мистецтва
 27. 3.8.2. Пам’ятники Кобзарю на Вінниччині
 28. 3.9. Образ Т.Шевченка у творчості земляків-кінематографістів
 29. Наші земляки – лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка
 30. Іменний покажчик
 31. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше