ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїТ.Г.Шевченко і Вінниччина

Версія для друку

2.3.4. Т.Шевченко в дослідженнях вінницьких науковців, письменників, краєзнавців

Ваші творіння належать усій

Україні і промовлятимуть за неї вічно.

П.Куліш

552. Тарас Шевченко в моєму житті : розповіді, ст., нариси / уклад. О.Шарварок. – К. : Фенікс, 2004. – 480 с. – Зі змісту: Коцюбинська, М. Шевченко – поет сучасний / М.Коцюбинська. – С. 125-129 ; Курашкевич, К. Завжди з «Кобзарем» / К.Курашкевич. – С. 143-145 ; Поклад, Н. Випростовує, запалює, кличе / Н.Поклад. – С. 224-227 ; Хоменко, Б. У дорозі до Шевченка / Б.Хоменко. – С. 331-333 ; Юхимович, В. Незгасне світло слова / В.Юхимович. – С. 368-378.

553. Видання творів Тараса Шевченка у фондах Шевченківського національного заповідника : каталог / уклад.: О.О.Солопченко, Л.Г.Сіленко. – К. : Криниця, 2004. – 368 с. – Зі змісту: [Допоміжний покажчик «Редактори та упорядники» включає прізвища літературознавців-вінничан : Є.Кирилюк, Л.Кодацька, Д.Копиця, О.Лотоцький, В.Мовчанюк, В.Нарушевич, Г.Паламарчук, Б.Хоменко, В.Шубравський]. – С. 354-358.

554. Александрова, Г. Взаємодія художніх систем : «портрет» Гоголя і «художник» Шевченка / Г.Александрова // Тарас Шевченко і народна культура : зб. пр. міжнар. (35-ї) наук. Шевченків. конф., 20-22 квіт. 2004 р., [м.Черкаси]. – Черкаси, 2004. – Кн. 2. – С. 261-269. – Бібліогр. наприкінці ст. 

В.Б.Антонович про Т.Шевченка

555. Шевченко, Т.Г. Кобзар. Ч. 1 / Т.Г.Шевченко ; за ред. О.Огоновського ; [прим. проф. В.Антоновича]. – Л. : Вид-во Т-ва ім. Шевченка, 1893.

556. О воспроизведении исторических событий в поэзии Шевченко / В.Б.Антонович // Чтения в историческом обществе Нестора-летописца. – К., 1888. – Кн. 2. – С. 145-149.

557. Произведения Шевченка, содержание которых состав-ляет исторические события : [Електронний ресурс] / В.Анто-нович. – Режим доступу: // http://izbornyk.org.ua/anton/ant04.htm . – Назва з титул. екрана.

558. Про твори Шевченка історичного змісту (проф. В.Б.Антоновича) : [промова на засід. Т-ва Нестора-літописця 1.03.1881 р.] / В.Б.Антонович ; [пер. Ф.Вовк] // Правда. – Л., 1889. – Т. 2, вип. 5. – С. 337-340.

559. Что об этом думать? : письмо к редактору из Киева : [про помилку, яку допустила Gazeta Polska (№ 152, 1861 р.), повідомляючи про перепоховання Т.Шевченка] / В.Антонович // Основа. – 1861. – № 7. – С. 7-13. – (Різна пагінація).

* * *

560. Дорошенко, В. Примітки Вол. Антоновича до Шевченкового «Кобзаря» : [з листами В.Антоновича до О.Огоновського у справі вид. «Кобзаря»] / В.Дорошенко // Син України. Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / упорядкув., комент. В.А.Короткого ; вступ. ст. В.І.Ульяновського. – Т. 2. – К., 1997.

561. Дорошенко, В. Примітки Володимира Антоновича до Шевченкового «Кобзаря» / В.Дорошенко // Праці Українського історично-філологічного товариства в Празі. – Прага, 1939. – Т. 2. – С. 99-108.

562. Колесник, В. Антонович Володимир / В.Колесник // Відомі поляки в історії Вінниччини : біогр. слов. / В.Колесник ; Вінниц. обл. краєзн. музей, Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2007. – С. 29-34 : портр.

563. Ульяновський, В. «Ранній» Володимир Антонович : поза контекстами / В.Ульяновський // Київ. старовина. – 1999. – № 1. – Зі змісту: [Шевченко в оцінці Антоновича]. – С. 138-141.

564. Подолинний, А. Антонович Володимир Боніфатійович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов./ А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 7-8.

* * *

565. Антонюк, Є. Тарас Шевченко у спогадах вінничан / Є.Антонюк // Великий поборник свободи і гуманізму : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 35-37.

566. Баженов, Л. «Українська школа» в польській літературі 20-60 років ХІХ ст. і Тарас Шевченко (на прикл. Поділля, Волині й Київщини) / Л.Баженов // Шевченко і Поділля : зб. наук. пр. за матеріалами другої Всеукр. наук. конф., 20-21 трав. 1999 р. – Кам’янець-Поділ., 1999. – С. 215-218.

Л.Барабан про Т.Шевченка

567. Бунтівна душа театру… : драматургія Т.Г.Шевченка за рубежем / Л.Барабан // Всесвіт. – 1984. – № 3. – С. 159-162.

568. Драматургія Шевченка в деяких перекладах та сценічній інтерпретації країн соціалістичної співдружності (Болгарія і Чехословаччина) / Л.Барабан // Зб. пр. 26-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1985. – С. 269-280.

569. І діалог, і сцена : образ Шевченка в сучасному театрі і драмі / Л.Барабан // Літ. Україна. – 2000. – 17 лют.

570. І діалог, і сцена : пер. і сцен. інтерпретація драматургії Т.Шевченка за рубежем / Л.Барабан // Культура і життя. – 2001. – 18 серп.

571. І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь : невідомі матеріали з історії театру і драми в Україні початку ХХ ст. : [йдеться також про п’єси, присвяч. Т.Шевченку та заборон. царською цензурою] / Л.Барабан // Культура і життя. – 2002. – 10 квіт.

572. На сцені друзів : драматургія Т.Г.Шевченка в Болгарії / Л.Барабан // Культура і життя. – 1984. – 4 берез.

573. Образ Шевченка в сучасній драматургії : європейський аспект / Л.Барабан // Тарас Шевченко і сучасність : зб. матеріалів і тез міжнар. наук.-теорет. конф., 21 трав. 1996. / Рівнен. держ. ін-т культури та ін. – Рівне, 1996. – С. 188-190.

574. Слава не знає кордонів / Л.Барабан // Культура і життя. – 1987. – 8 берез.

575. Твори Шевченка на зарубіжних сценах / Л.Барабан // Зб. пр. 27-ї наук. Шевченків. конф., Сімф. 12-14 берез. / АН УРСР ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1989. – С. 247-253.

576. У братніх зв’язках : деякі аспекти сценіч. інтерпре-тації та пер. укр. драматургії в Болгарії : [в т.ч. драм Т.Шевченка] / Л.Барабан // Українсько-російські культурні взаємини ХХ ст. – К., 1988. – С. 49-57.

577. Шевченківська конференція : [27-а Шевченків. конф. у Сімф. 12-15 берез. 1986 р.] / Л.Барабан // Нар. творчість та етногр. – 1986. – № 4. – С. 91-92.

578. Шевченко і світова театральна культура / Л.Барабан // Сл. Просвіти. – 2002. – № 14.

579. Шевченкова сторінка світової театральної культури : [тв. Т.Шевченка на сценах світу] / Л.Барабан // В літопис шани і любові : збірник. – К., 1989. – С. 69-76.

580. Подолинний, А. Барабан Леонід Іванович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолин-ний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 8.

* * *

581. Бевз, Т.О. До питання про частиномовну приналеж-ність слів-синонімів і функціональне багатство фразеологізмів-синонімів у поетичному тексті «Кобзаря» / Т.О.Бевз, І.М.Паламарчук // Філологічні студії : зб. наук. ст. / ВДПУ ім. М.Коцю-бинського ; Ін-т філол. й журналістики. – Вінниця, 2005. – Вип. 3. – С. 95-97.

582. Бевза, В. Образ матері у ліро-епосі Тараса Шевченка / В.Бевза // Літературознавчі студії : зб. наук. ст. / ВДПУ ім. М.Коцюбинського, Каф. укр. л-ри. – Вінниця, 2012. – Вип. 7. – С. 83-91. – Бібліогр. в кінці ст.

М.Бондар про Т.Шевченка

583. «Дівча любе, чорнобриве…» : (Спроба герменевтич. прочитання) / М.Бондар // Сл. і час. – 1999. – № 3. – С. 11-15.

584. Від міфу – до інтелектуалістичного парадоксу / М.Бон-дар // Сл. і час. – 2001. – № 3. – С. 23-31.

585. Образ України в поезії Т.Г.Шевченка / М.Бондар // Вiсн. АН України. – № 6. – 1993. – С. 56-60.

586. Поезія пошевченківської епохи: Система жанрів : [Т.Шевченко і укр. поезія другої пол. XIX ст.] / М.Бондар. – К. : Наук. думка, 1986. – 327 с.

587. Тематичні обрії Шевченкової поезії / М.Бондар // Дивослово. – 2010. – № 3. – С. 15-19.

588. Подолинний, А. Бондар Микола Пантелеймонович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 11.

А. Бортняк про Т. Шевченка

589. Актуальне відлуння Шевченкової сатири / А.Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 11 берез.

590. Він заповів нам волю України : 25 груд. минає 155 років з часу написання Шевченкового «Заповіту» / А.Бортняк // Він-ниччина. – 2000. – 25 груд.

591. Коцюбинський у «Тарасовій світлиці» : [Т.Шевченко в житті і творчості М.Коцюбинського] / А.Бортняк // Вінницький альбом’1999 / уклад. В.Б.Петров. – Вінниця, 2000. – С. 61-63.

592. Патологічний шовініст – ненависник Шевченка : [про В.Бєлінського] / А.Бортняк // Вінниц. газ. – 1999. – 16 берез.

593. Пісню, яку виконуємо й слухаємо стоячи : [про історію створення пісен. перлини «Заповіт» Т.Шевченка] / А.Бортняк // Вінниц. газ. – 2000. – 22 верес.

594. Подолинний, А. Бортняк Анатолій Агафонович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 12.

В.Борщевський про Т.Шевченка

595. Велич Кобзаря / В.Борщевський // Вінниц. правда. – 1989. – 8 берез.

596. Відблиски світла його : [до 170-річчя від дня народж. Т.Шевченка] / В.Борщевський // Там само. – 1984. – 8 берез.

597. Друг правди і свободи / В.Борщевський // Там само. – 1971. – 10 берез.

598. Завжди з нами / В.Борщевський // Там само. – 1986. – 12 берез.

599. Його слово єднає народи / В.Борщевський // Там само. – 1988. – 26 листоп.

600. Книга народу : до 150-річчя першого вид. «Кобзаря» / В.Борщевський // Там само. – 1990. – 10 берез.

601. Народ у творчості Т.Г.Шевченка / В.Борщевський // Там само. – 1956. – 17 берез.

602. Національне і загальнолюдське значення поезії Тараса Шевченка / В.Борщевський // Великий поборник свободи і гуманізму : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 3-6.

603. Поборник дружби / В.Борщевський // Вінниц. правда. – 1954. – 9 берез.

604. Поет-борець : (до 85-річчя з дня смерті Т.Г.Шевченка) / В.Борщевський // Вінниц. правда. – 1946. – 10 берез.

605. Рильський – дослідник творчості Шевченка / В.Борщев-ський // Зб. пр. 24-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1982. – С. 183-198.

606. Світ, осяяний зорею Кобзаря / В.Борщевський // Він-ниц. правда. – 1983. – 10 берез.

607. Слово Тараса з нами / В.Борщевський // Там само. – 1969. – 8 берез.

608. Співець братерства народів / В.Борщевський // Там само. – 1974. – 8 берез.

609. Шевченко і наша сучасність / В.Борщевський // Там само. – 1961. – 8 берез.

610. Шевченко і Пушкін / Б.Василенко (В.Борщевський) // Там само. – 1951. – 9 берез.

611. Подолинний, А. Борщевський Василь Митрофанович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 13.

612. Боярська, Л. Традиції Т.Г.Шевченка в прозі Василя Земляка // Зб. наук. пр. викл. і асп. : 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка присвячується / КДУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1989. – С. 5-6.

І.Бугаєвич про Т.Шевченка

613. Загадковий медальйон : [про медаль на честь Т.Шевченка, виготов. у 1861 р.] / І.Бугаєвич // Вітчизна. – 1988. – № 4. – С. 205-206.

614. Перекази про перебування Т.Г.Шевченка на Хортиці / І.Бугаєвич, І.Дума // Нар. творчість та етногр. – 1987. – № 4. – С. 85-88.

615. Слідами втраченого : [про портр.-мініатюру Т.Шев-ченка, виконану К.М.Шрейнцером] / І.Бугаєвич // Вітчизна. – 1976. – № 3. – С. 217-218.

616. Торбан великого Кобзаря / І.Бугаєвич, Ф.Сахно // Ленін. правда. – 1988. – 6 берез.

617. Українські листівки та філокартія : нотат. колекціонера / І.Бугаєвич. – К. : Мистец., 1971. – 91 с. – Зі змісту: [Про Т.Шевченка]. – С. 36-42.

618. Шевченко в колекційних матеріалах : [образ Шевченка в поштов. листівках та марках, екслібрисах, медалях, значках та ін.] / І.Бугаєвич // Вітчизна. – 1989. – № 5. – С.185-186.

619. Шевченко про освіту / І.Бугаєвич // Вінниц. правда. – 1961. – 7 берез.

620. Шевченкові кобзи : [інструменти, на яких ймовірно грав Т.Шевченко] / І.Бугаєвич // Нар. творчість та етногр. – 1989. – № 2. – С. 83-85.

621. Філокартична Шевченкіана / І.Бугаєвич // В сім’ї вольній, новій : Шевченків зб. / уклад.: О.М.Дмитренко, В.К.Кос-тенко. – К., 1988. – Вип. 4. – С. 369-378.

М. Бурачек про Т.Шевченка

622. Великий народный художник [Т.Г.Шевченко] / М.Бура-чек. – К., 1939.

623. Перші ілюстратори «Кобзаря» / М.Бурачек // Київ. – 1984. – № 3. – С. 142-145.

* * *

624. Аблицов, В. Солнечный мастер : Николай Бурачек в кругу Тараса Шевченко, Анри Матисса, Яна Станиславского, Александра Мурашко и… вечности / В.Аблицов // День. – 2011. – 4 марта. – С. 8.

625. Абліцов, В. Художник досліджує художника : [М.Бурачек – дослідник та пропагандист образотворч. спадщини Т.Шевченка] / В.Абліцов // Вітчизна. – 1981. – № 3. – С. 198-202.

626. Дюженко, Ю. Микола Бурачек / Ю.Дюженко. – К. : Мистец., 1967. – 88 с. – Зі змісту: [М.Бурачек – дослідник твор-чості Шевченка-худож.]. – С. 40-42.

627. Бурачек Микола Григорович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 91.

* * *

628. Буяльський, Б.А. Поезія усного слова / Б.А.Буяльський. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 192 с. – Зі змісту: [Про мистец. вираз. читання поезії Т.Шевченка]. – С. 128-160.

629. Ваганов, В. Лунає над світом : [про популярн. творчості Великого Кобзаря за кордоном] / В.Ваганов // Вінниц. правда. – 1961. – 7 берез.

630. Венгеров, Л. Т.Г.Шевченко в иностранной литературе и критике / Л.Венгеров // Сов. Украина. – 1938. – 3 окт.

631. Його ж. Т.Шевченко і М.Михайлов [поет] / Л.Венгеров // Шевченківський збірник / Житомир. пед. ін-т. – Житомир, 1961. – С. 123-150 ; Наук. зап. Житомир. пед. ін-ту. – Житомир, 1961. – Т. 14. – С. 39-42. – (Сер. літературознавча).

632. Його ж. Творчість Т.Г.Шевченка : [до 100-річчя балади поета «Причинна»] / Л.Венгеров // Соц. культура. – 1968. – № 11. – С. 39-45.

633. Вівтоненко, М. Художній світ поеми-містерії «Великий льох» Тараса Шевченка / М.Вівтоненко // Літера-турознавчі студії : зб. наук. пр. / ВДПУ ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – Вип. 6. – С. 73-81. – Бібліогр. в кінці ст.

634. Віннічук, А.П. Поема-містерія «Великий льох» Тараса Шевченка крізь призму досліджень Олександра Білецького / А.П.Віннічук // Літературознавчі студії : зб. наук. ст. / ВДПУ ім. М.Коцюбинського, Ін-т філол. й журналістики. – Вінниця, 2010. – Вип. 5. – С. 6-11.

635. Вічний як народ : стор. до біогр. Т.Г.Шевченка / авт.-уклад. : О.Венгеров, Л.Руденко, Н.Петренко. – К. : Либідь, 1998. – 270 с.

636. Воєвода, О. Поетика балади «Тополя» Тараса Шев-ченка : [дослідження творчості Т.Шевченка] / О.Воєвода // Літера-турознавчі студії : зб. наук. ст. / ВДПУ ім. М.Коцюбинського, Ін-т філол. й журналістики. – Вінниця, 2010. – Вип. 5. – С. 54-59. – Бібліогр. в кінці ст.

637. Волочай, В.Г. Діамант у кожусі : лірика Т.Г.Шевченка і сучас. поч. шк. / В.Г.Волочай. – 2-ге вид., зі змінами. – Вінниця, 2002. – 156 с.

638. Волочай, В.Г. Проблема християнського милосердя і добродіяння у ліриці Т.Г.Шевченка для дітей / В.Г.Волочай // Виховання молодого покоління в процесі духовного відрод-ження України : зб. пр. міжнар. наук.-практ. конф. – Острог, 1998. – С. 357-363.

639. Волочай, С.В. Божественне начало в поезії Т.Шевченка / В.Г.Волочай // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Острог, 1996. – Кн. 2. – С. 76-83 ; Гуманістична місія освіти : зб. пр. наук.-практ. конф., Вінниця, 6-7 черв. 2000 р. / Він-ниц. держ. техн. ун-т. – Вінниця, 2000. – С. 199-204.

640. Гайовий, Г. Півнячий крик Суворова : [про маловідом. стор. біогр. О.В.Суворова, є іл. Т.Г.Шевченка, в т.ч. «Прощання Суворова з солдатами в Тульчині»] / Г.Гайовий // Старожитності. – 1992. – Ч. 2. – С. 8-9.

641. Гальчак, С.Д. Зародження краєзнавства в регіоні : [в т.ч. йдеться про Т.Шевченка, його подорож Вінниччиною] / С.Д.Гальчак // Розвиток краєзнавства у Східному Поділлі : XIX – поч. XXI ст. / С.Д.Гальчак ; ВДПУ ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – С. 162-206. – Бібліогр. в кінці ст.

І.Глинський про Т.Шевченка

642. «Казашка Катя» – хто вона? / І.Глинський // Вінниц. правда. – 1966. – 17 квіт.

643. Молдавська шевченкіана : [огляд] / І.Глинський // Слов’ян. літературознавство та фольклористика. – 1966. – Вип. 2. – С. 150-161.

644. Перші польські голоси про Шевченка / І.Глинський // Всесвіт. – 1962. – № 10. – С. 140-141.

645. Твоє ім’я – твій друг / І.Глинський. – 3-тє вид. – К. : Веселка. 1985. – 238 с. – Зі змісту: [Про походж. укр. імен і пріз-вищ див.: Григорій. – С. 123, Тарас. – С. 194-195, Кобзаренко. – С. 216, Сошенко. – С. 230, Шевченко. – С. 235-236].

646. Подолинний, А. Глинський Іван Володимирович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 18.

* * *

647. Горбачук, В.Т. Т.Г.Шевченко і навчання рідною мовою / В.Т.Горбачук // Наук. зап. Вінниц. пед. ін-ту. – 1962. – Т. 19. – С. 88-95.

648. Горобець, М. Тарас Шевченко і Придністров’я. 1846 р. : пошуки краєзнавців / М.Горобець // Вінниц. правда. – 1984. – 27 трав.

649. Грицаюк, О. Громадянські мотиви поеми «Сон» Тараса Шевченка / О.Грицаюк // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / ВДПУ ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – Вип. 6. – С. 48-53. – Бібліогр. в кінці ст.

650. Грінчак, В. Збратані духом / В.Грінчак // Молодь України. – 1968. – 8 берез.

З.Грузман про Т.Шевченка

651. Гаряча дума Кобзаря / В.Грузман // Вінниц. правда. – 1990. – 7 берез.

652. Образ Т.Г.Шевченка в поетичній творчості Павла Тичини / В.Грузман // Наук. зап. Вінниц. пед. ін-ту. – Вінниця, 1962. – Т. 19. – С. 54-63.

653. Образ Шевченка у творчості П.Тичини / В.Грузман // Зб. пр. 24-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1982. – С. 175-183.

654. Проблема «Т.Шевченко і література народів СРСР» у статтях та виступах П.Тичини / З.Грузман // Т.Шевченко і загальнолюдські ідеали : тези доп. та повідомл. на обл. між-вуз. наук.-теорет. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка, 19-21 квіт. 1989 р. / Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова та ін. – О., 1989. – Ч. 1. – С. 46-48.

655. Тарас Шевченко у творчій біографії Миколи Бажана / В.Грузман // Про Миколу Бажана : літ.-критич. ст., есе. – К., 1984. – С. 287-294.

656. Т.Г.Шевченко в щоденникових записах Павла Тичини / В.Грузман // Великий поборник свободи і гуманізму : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 21-23.

657. Подолинний, А. Грузман Зіновій Мануйлович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолин-ний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 21.

М.Гудзій про Т.Шевченка

658. Великий Кобзарь / М.К.Гудзій // Л-ра и жизнь. – 1961. – 10 марта.

659. Нове російське видання творів Т.Г.Шевченка / М.К.Гудзій // Літ. газ. – 1956. – 19 лип. – Рец. на вид.: Шевченко, Т.Г. Собр. соч. : в 5 т. – М., 1956.

660. Письма Шевченка к С.Т.Аксакову / М.К.Гудзій // Искус-ство. – 1927. – № 2-3. – С. 157-163.

661. Шевченко і російська революційно-демократична думка / М.К.Гудзій // Жовтень. – 1951. – № 2. – С. 81-87.

662. Шевченко і російська революційна думка / М.К.Гудзій // Світова велич Шевченка : зб. матеріалів про творчість Т.Г.Шевченка : в 3 т. – К., 1964. – Т. 2. – С. 158-166.

* * *

663. Микитась, В. Спроба фальсифікації Шевченкового листування : [М.К.Гудзій боровся проти ініційов. О.Корнійчуком вилучення ряду листів Т.Шевченка із зібр. його тв.] / В.Микитась // Київ. старовина. – 1994. – № 2. – С. 33-35.

664. Тягульський, В.В. В скарбницю Кобзаревої спадщини : [про наших земляків-шевченкознавців М.К.Гудзія, В.Є.Шубравського] / В.В.Тягульський // Комс. плем’я. – 1990. – 10 берез.

665. Пелешенко, Ю. Гудзій Микола Каленикович / Ю.Пеле-шенко // Сл. і час. – 2008. – № 9. – С. 89 : фото.

666. Подолинний, А. Гудзій Микола Каленикович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 21-22.

667. Гудзій Микола Каленикович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 176.

668. Библиография трудов Н.К.Гудзия / сост.: А.К.Гудзий, В.Й.Зайцев, А.Н.Робинсон // Воспоминания о Николае Калени-ковиче Гудзии. – М., 1968. – С. 150-182.

* * *

669. Гнатюк, Н. Бачити і любити прекрасне : [про підсум-ки Всеукр. фест. дітей та юнацтва «Шевченко в моєму серці»] / Н.Гнатюк // Сл. Просвіти. – 2009. – 21-27 трав. – С. 9.

670. Її ж. Духовне збагачення народу : [про кн. І.Дзюби «Тарас Шевченко. Життя і творчість»] / Н.Гнатюк // Сл. Просвіти. – 2008. – 13-19 берез. – С. 5.

671. Її ж. Це не забувається : [про особисте життя Тараса Шевченка, його взаємини з Ликерою Полусмаковою та мрію побудув. власну хату] / Н.Гнатюк // Сл. Просвіти. – 2008. – 22-28 трав. – С. 7.

672. Горбачук, В.Т. Шевченко і навчання рідною мовою / В.Т.Горбачук // Наук. зап. Вінниц. пед. ін.-ту. – 1962. – Т. 19. – С. 88-95.

673. Горова, Ю. Топос Сибіру у творчості Тараса Шевченка та польських романтиків / Ю.Горова // Сл. і час. – 2003. – № 3. – С. 56-61.

674. Гуляк, А.Б. Віддзеркалення релігійного світогляду Тараса Шевченка у художній системі «Кобзаря» / А.Б.Гуляк // Укр. мова й л-ра в сучас. шк. – 2012. – № 3. – С. 9-14.

675. Його ж. До питання про творчі взаємини П.Куліша і Т.Шевченка / А.Б.Гуляк // Актуальні проблеми розбудови національної освіти. – К., 1997. – С. 58-65.

676. Його ж. Поема «Наймичка» Т.Шевченка у 8 класі / А.Б.Гуляк // Матеріали науково-метод. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Тараса Шевченка / ВДПІ ім. М.Островського. – Вінниця, 1990. – С. 68-72.

677. Його ж. Поезія Шевченка в інтерпретації П.К.Волинського / А.Б.Гуляк, П.П.Хропко // Наук. зап. : матеріали зв.-наук. конф. викладачів УДПУ ім. М.П.Драгоманова за 1993 р. – К., 1995. – С. 327-329.

678. Гуменюк, Ф. З висоти літ… / Ф.Гуменюк // Київ. – 2004. – № 3. – С. 102-112. – (Тарас Шевченко в моєму житті).

679. Гуцало, Є. В ім’я людства і людяності / Є.Гуцало // В сім’ї вольній, новій : Шевченків. зб. – К., 1986. – Вип. 3. – С. 53-56.

680. Дерезюк, Є. Книга на віки : (до 170-річчя виходу першого «Кобзаря» Тараса Шевченка) / Є.Дерезюк // Літературознавчі студії : зб. наук. ст. / ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, Ін-т філол. й журналістики. – Вінниця, 2010. – Вип. 5. – С. 75-81. – Бібліогр. в кінці ст.

681. Деніс, М. Марковичі : Немирівський слід / М.Деніс. – Вінниця : ФОП Корзун Ю.Д., 2012. – 336 с. – Зі змісту: [Про Кирило-Мефодіївське т-во та участь у ньому Т.Г.Шевченка]. – С. 46-54 ; [М.К.Чалий і Т.Шевченко]. – С. 108-110 ; [І.М.Сошенко]. – С. 149-152 ; [Т.Шевченко і Марко Вовчок]. – С. 279-281.

682. Дець, В. Слава Шевченка – взірець для поколінь / В.Дець // Прибуз. новини. – 2010. – 13 берез.

683. Дець, В. Т.Г. Шевченко – поет всього людства / В.Дець // Прибуз. новини. – 2009. – 17 берез. – С. 2.

684. Дзюба, А.С. Пісні на слова Т.Г.Шевченка / А.С.Дзюба // Великий поборник свободи і гуманізму : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф, присвяч. пам’яті Т.Г.Шевчен-ка, 17-18 трав. 1991 р. / ВДПІ ім. М.Островського. – Вінниця, 1991. – С. 42-43.

685. Довгалюк, П.М. Антирелігійні мотиви в творах Т.Г.Шевченка / П.М.Довгалюк // Вогненне слово Кобзаря : літ.-крит. ст. про Т.Г.Шевченка / уклад. Ф.С.Кислий. – К., 1984. – С. 197-208.

686. Доленко, М.Т. Значення і стилістичні функції склад-них слів у поезії Т.Г.Шевченка / М.Т.Доленко // Наук. зап. Вінниц. пед. ін-ту. – 1962. – Т. 19. – С. 74-77.

К.Дорошенко про Т.Шевченка

687. Будинок-музей Т.Г.Шевченка [в Києві] / К.Дорошенко // Рад. жінка. – 1946. – № 2-3. – С. 17-18.

688. Великі революційні демократи Шевченко і Черни-шевський / К.Дорошенко // Наддніпр. правда. – 1948. – 9 берез.

689. В дарунок музею Т.Г.Шевченка / К.Дорошенко // Літ. Україна. – 1963. – 10 трав.

690. В музеї Т.Г.Шевченка / К.Дорошенко // Вісн. АН УРСР. – 1955. – № 3. – С. 29-30.

691. Виставки [образотв. тв.] Т.Г.Шевченка в Празі і Братиславі / К.Дорошенко // Культура і життя. – 1968. – 22 серп.

692. Діяльність О.В.Марковича як визначного фолькло-риста у Кирило-Мефодіївському товаристві / К.Дорошенко // Питання шевченкознавства. – К., 1978. – С. 25-31.

693. Жіноча доля в поезіях Шевченка / К.Дорошенко // Слово про Великого Кобзаря. – К., 1965. – С. 99-10 ; Культура і життя. – 1968. – 8 верес.

694. З скарбниці творів Т.Г.Шевченка : [про малюнки Т.Шевченка «Шевченко серед товаришів на засланні» і «Прощан-ня Суворова з солдатами в Тульчині»] / К.Дорошенко // Наука і життя. – 1964. – № 3. – С. 5.

695. Народні приказки і прислів’я у поезії Т.Г.Шевченка / К.Дорошенко // Питання шевченкознавства : [зб. наук. ст.]. – К., 1961. – Вип. 2. – С. 113-126.

696. Поэты-демократы Т.Г.Шевченко и Н.В.Гоголь / К.Доро-шенко // Придунайская правда. – 1949. – 2 берез.

697. Родине и миру : [світова слава Т.Шевченка] / К.Доро-шенко // Сов. Украина. – 1961. – № 3. – C. 177-186.

698. Слово про великого Кобзаря / К.Дорошенко. – К. : Молодь, 1965. – 158 с.

699. Т.Г.Шевченко / К.Дорошенко. – М. : Знание, 1961. – 16 с.

700. Т.Г.Шевченко – борець за свободу та єдність словаць-ких народів : (стеногр. лекції) / К.Дорошенко. – К., 1950. – 28 с.

701. Т.Г.Шевченко – великий патріот батьківщини : (стеногр. публ. лекції) / К.Дорошенко. – К., 1951. – 31 с.

702. Т.Г.Шевченко : (життя і творчість). / К.Дорошенко – К., 1960. – 40 с.

703. Т.Г.Шевченко і слов’яни / К.Дорошенко. – К., 1958. – 38 с.

704. Т.Г.Шевченко китайською мовою / К.Дорошенко // Літ. газ. – 1955. – 31 берез.

705. Шевченко – художник / К.Дорошенко // Молодь України. – 1961. – 15 січ.

706. Шевченко на фронті : [значення «Кобзаря» у роки ВВВ] // К.Дорошенко, В.Кудряшов // Україна. – 1945. – № 3. – С. 18-19.

* * *

707. Дровозюк, С. Образ козацької могили в поезії Т.Г.Шевченка / С.Дровозюк, В.Мазурик // Великий поборник свободи і гуманізму : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка. 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 13-15.

708. Євшан, М. Релігія Шевченка / М.Євшан // Критика. Літературознавство. Естетика / М.Євшан ; уклад., передм. та прим. Н.Шумило. – К., 1998. – С. 25-30.

709. Його ж. Шевченко і Куліш / М.Євшан // Там само. – С. 119-122.

710. Його ж. Тарас Шевченко : [статті] / М.Євшан. – К. : Життя й Мистецтво, 1911. – 91 с. – Зміст: Шевченко і ми ; Релігія Шевченка ; Тарас Шевченко ; Шевченко і Куліш.

711. Єрофеїв, І. Акакій Церетелі й Тарас Шевченко / І.Єрофеїв // Україна. – 1945. – № 3. – С. 14.

712. Його ж. Ілюстратор «Кобзаря» Михайло Микешин / І.Єрофеїв // Україна. – 1946. – № 3. – С. 17.

713. Його ж. Шевченко и Щепкин / И.Ерофеев // Комс. знамя. – 1938. – 4 нояб.

714. Животовська, Н. Образ Бога в творчості Тараса Шевченка / Н.Животовська // Літературознавчі студії : зб. наук. ст. / ВДПУ ім. М.Коцюбинського, Каф. укр. л-ри. – Вінниця, 2012. – Вип. 7. – С. 98-105. – Бібліогр. в кінці ст.

А.Жовтис про Т.Шевченка

715. Любви сыновней сила : [Т.Шевченко і Казахстан] / А.Жовтис // Ленин. смена (Алма-Ата). – 1961. – 9 марта.

716. Майстер розкріпаченого вірша. Деякі особливості Шевченкової поетики / А.Жовтис // Літ. Україна. – 1963. – 26 берез.

717. Мастер раскрепощения стиха / А.Жовтис // Стихи нужны… / А.Жовтис. – Алма-Ата, 1968. – С. 245-262.

718. Ритмический строй переводов стихов Т.Г.Шевченко : (коломыйковый и колядковый стих в рус. пер.) / А.Жовтис // Т.Г.Шевченко і слов’янські народи : тези доп. міжвуз. наук. Шевченків. сес. 16-21 трав. 1961 р. / КДУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1961. – С. 35-36.

719. Сила слова живого : нотат. про ритміч. побудову однієї Шевченків. поезії («На Великдень, на соломі…») А.Жовтис // Літ. Україна. – 1964. – 21 січ.

* * *

720. Журавель, О. Пензлем великого бунтаря / О.Журавель // Вінниц. правда. – 1989. – 24 лют.

721. Забаштанський, В. Я бачив те, про що писав Кобзар : [вплив творчості Т.Шевченка на творчу біогр. автора] / В.Забаштанський ; запис. М.Муляр // Київ. – 2002. – № 12. – С. 3-5. – (Тарас Шевченко в моєму житті).

722. Зайцева, В. Жанр діаріушу в творчості Тараса Шевченка / В.Зайцева // Літературознавчі студії : зб. наук. ст. / ВДПУ ім. М.Коцюбинського, Каф. укр. л-ри. – Вінниця, 2012. – Вип. 7. – С. 105-114. – Бібліогр. в кінці ст.

723. Зелененька, І.А. Деякі функціональні аспекти використання Шевченкового епіграфа на занятті з української літератури в 10 класі / І.А.Зелененька // Філологічні студії : зб. наук. ст. / ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, Ін-т філол. й журналіс-тики. – Вінниця, 2005. – Вип. 3. – С. 233-237.

724. Зелененька, І. Образ Шевченка в ліриці Тараса Мельничука (до рецепції ідеї віри і правди) / І.Зелененька // Шевченкознавство: ретроспективи і перспективи : зб. пр. Всеукр. (36-ї) наук. Шевченків. конф., 18-19 квіт. 2007 р., [м.Черкаси] / Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України, ЧНУ ім. Б.Хмельницького, Черкас. наук. центр. – Черкаси, 2007. – С. 118-125. – Бібліогр. наприкінці ст.

725. Зінчук, Л. Фотолітописець Шевченкіяни : Яків Давид-зон / Л.Зінчук // Світи Тараса Шевченка : зб. ст. до 185-річчя від дня народж. поета / ред. Л.Залеська-Онишкевич. – Нью-Йорк ; Л. : НТШ, 2001. – С. 367-378.

726. Зорук, Б. Тарасові музи : [cтор. життя Т.Шевченка] / Б.Зорук // Вінничанка. – 2013. – № 3. – С. 22-23.

727. Іваницька, Н. Синтаксичні засоби мелодійності Шевченкового вірша / Н.Іваницька // Зб. пр. 24-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1982. – С. 214-219.

728. Каменюк, М. «Я на сторожі коло них поставлю слово» / М.Каменюк // Вінниц. правда. – 1990. – 8 берез.

729. Кирилюк, Г. Образ матері у творчості поета / Г.Кири-люк // Зірка. – 1989. – 20 черв.

Є.Кирилюк про Т.Шевченка

730. Академічне видання творів Т.Шевченка / Є.Кирилюк // Вітчизна. – № 8. – К., 1949. – С. 184-187. – Рец. на вид.: Шевчен-ко, Т.Г. Повне зібр. тв. : у 10 т. / Т.Г.Шевченко. – К., 1949. – Т. 3.

731. Академічний Шевченко : [про підгот. текстів нового повн. зібр. тв. Т.Г.Шевченка у 12 т.] / Є.Кирилюк // Рад. літературознавство. – 1985. – № 10. – С. 21-26.

732. Великий революціонер-демократ Т.Г.Шевченко / Є.Кирилюк // Вісн. АН УРСР. – 1948. – № 3. – С. 28-36.

733. Войовничий характер Шевченківського реалізму / Є.Кирилюк // Зб. пр. 25-ї наук. Шевченкiв. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – О., 1968. – С. 5-23.

734. Гоголь і Шевченко / Є.Кирилюк // Гоголь і українська література ХІХ ст. : зб. ст. – К., 1954. – С. 85-99.

735. Історична доля спадщини [Т.Шевченка] / Є.Кирилюк // Літ. Україна. – 1984. – 15 берез.

736. Один з визволителів Шевченка : до 200-річчя від дня народж. Василя Жуковського / Є.Кирилюк // Наука і культура. Україна, 1983. – К., 1984. – Вип. 18. – С. 326-330.

737. Реалізм Шевченка : автореф. дис. … доктора філол. наук / Є.Кирилюк. – М., 1951. – 34 с. – (АН СРСР ; Ін-т світов. л-ри, АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка).

738. Реалізм Шевченка / Є.Кирилюк // Вітчизна. – 1951. – № 3. – С. 139-158.

739. Роль передової російської культури у формуванні Шевченка як поета і художника / Є.Кирилюк // Єднання братніх літератур. – К., 1954. – С. 59-84.

740. Тарас Шевченко : критико.-биогр. очерк / Е.Кирилюк ; пер. с укр. – М. : Худож. л-ра, 1988. – 358 с. : портр.

741. Творчість Шевченка-художника періоду «Трьох літ» / Є.Кирилюк // Питання шевченкознавства. – К., 1958. – Вип. 1. – С. 24-52.

742. Т.Г.Шевченко : біографія / Є.П.Кирилюк, Є.С.Шаб-ліовський, В.Є.Шубравський. – К. : Наук. думка, 1984. – 558 с.

743. Т.Г.Шевченко / Є.Кирилюк // Історія української літератури : у 2 т. : Дожовтнева література. – К., 1954. – Т. 1, ч. 2, розд. 6. – С. 217-281.

744. Т.Г.Шевченко и русская демократическая критика 40-60-х годов / Е.Кирилюк // Русско-украинские литературные связи. – М., 1951. – С. 108-127.

745. Традиції Шевченка в новій українській літературі / Є.Кирилюк // Зб. пр. 6-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1958. – С. 5-31 ; Вогненне слово Кобзаря : літ.-критич. ст. про Т.Г.Шевченка / уклад. Ф.С.Кислий. – К., 1984. – С. 181-197.

746. У братньому колі народів / Є.Кирилюк // В сім’ї вольній, новій : Шевченків. зб. – К., 1984. – С. 231-242.

747. Шевченко в боротьбі за високу ідейність української літератури / Є.Кирилюк // Рад. літературознавство. – 1952. – № 16. – С. 33-60.

748. Шевченко : Життя і творчість / Є.Кирилюк. – К.,1959. – 675 с.

749. Шевченко і болгарська література / Є.Кирилюк // Віт-чизна. – К., 1958. – № 3. – С. 171-178.

750. Шевченко і Гоголь: до 100-річчя з дня смерті М.В.Гоголя / Є.Кирилюк // Дніпро. – 1952. – № 2. – С. 112-119.

751. Шевченко і Кирило-Мефодіївське братство / Є.Кири-люк // Вісті АН УРСР. – 1944. – № 3-4. – С. 39-53.

752. Шевченко і передова російська культура / Є.Кири-люк. – К., 1954. – 49 с.

753. Шевченко і слов’янські народи / Є.Кирилюк – К., 1958. – 61 с. ; Зб. пр. 7-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1959. – С. 8-51.

754. Шевченко й Чернишевський / Є.Кирилюк // Пр. КДУ ім. Т.Шевченка : Гуманіт. науки. – К., 1954. – Т. 1. – С. 157-168.

755. Шевченко – повістяр / Є.Кирилюк // Шевченко, Т. Художник : повісті / Т.Шевченко. – К., 1985. – С. 349-357.

756. Шевченко – співець дружби народів / Є.Кирилюк // Україна. – 1954. – № 3. – С. 9-10.

757. Шевченко як мислитель / Є.Кирилюк // Вітчизна. – 1946. – № 6. – С. 135-143.

* * *

758. Євген Прохорович Кирилюк / вступ. ст. В.Є.Шубрав-ського ; уклад. покажч.: Л.В.Бєляєва та ін. ; [редкол.: К.М.Ситник (голова) та ін.]. – К. : Наук. думка, 1983. – 93, [2] с., [1] арк. портр. – (Біобібліогр. вчених УРСР / АН УРСР).

759. Матеріали 34-ї наукової Шевченківської конферен-ції, (24-26 квіт. 2001 р.) : у 2 кн. Кн. 1 : 100-річчю від дня народж. Є.П.Кирилюка присвячується / НАН України ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка ; ЧДУ ім. Б.Хмельницького. – Черкаси : БРАМА, 2003. – 192 с. – Зі змісту: Смілянська, В. Професор Є.П.Кирилюк – історик української літератури / В.Смілянська. – С. 7-11. – Бібліогр. наприкінці ст.

760. Подолинний, А. Кирилюк Євген Прохорович / А.Подо-линний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подо-линний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 36-37.

761. Присяжнюк, М.Ф. Є.П.Кирилюк – дослідник Т.Г.Шевченка / М.Ф.Присяжнюк // Література рідного краю : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф. 18-19 трав. 1990 р. / ВДПІ ім. М.Островського. – Вінниця, 1990. – С. 47-49.

762. Шубравський, В.Є. Невтомність науковця : [Є.П.Кирилюка – дослідника життя і творчості Т.Шевченка] / В.Є.Шуб-равський // Літ. Україна. – 1962. – 16 берез.

763. Кирилюк Євген Прохорович // Енцикл. історії України / редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін. ; НАН України, Ін-т історії України. – К., 2007. – Т. 4 : Ка-Ком. – С. 300.

764. Кирилюк Євген Прохорович // Шевченківські лауреати. 1962-2007 : енцикл. довід. – 2-ге вид., змін. і допов. / авт.-уклад. М.Г.Лабінський. – К., 2007. – С. 261-263.

765. Кирилюк Євген Прохорович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 295.

* * *

766. Кобець, В. Дорогами Шевченкового краю / В.Кобець // Комс. плем’я. – 1987. – 7, 10 берез.

767. Його ж. Дороги ведуть до Кобзаря : [нотатки з літ. подорожі по Черкащині] / В.Кобець // Вінниц. правда. – 1989. – 3, 4 берез.

768. Його ж. Хресна дорога Любові і Болю… / В.Кобець // Подолія. – 1999. – 4 берез. ; Вінницький альбом’1998 : літ.-худож. та історико-краєзн. альм. / уклад. В.Б.Петров. – Вінниця, 1999. – С. 9-14.

769. Коваленко, В. Історія написання музики до «Заповіту» Т.Г.Шевченка / В.Коваленко // Чечельниц. вісн. – 2013. – 7 лют.

770. Ковальова, Є. В серці народному : [док. Облдержарх. про ставлення цар. уряду до тв. Т.Шевченка] / Є.Ковальова, В.Верховлюк // Земля Поділ. – 1996. – 8 берез.

771. Ковальова, Є. Його ім’я і слово – в серці народу : [про заборону тв. Т.Шевченка на Поділлі] / Є.Ковальова, В.Верховлюк // Панорама. – 1991. – 18 трав.

772. Ковальчук, Г.С. Робота З.Тулуб над образом Шевченка / Г.С.Ковальчук // Рад. літературознавство. – 1969. – № 3. – С. 56-60.


Т.Г.Шевченко і Вінниччина

 1. Від упорядника
 2. Шевченкіана Вінниччини
 3. Шевченкіана Вінниччини (продовження)
 4. Рідкісні видання творів Т.Шевченка у фонді Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
 5. 1. Поділля у творчості Т.Шевченка
 6. 2. Життя і творчість Т.Шевченка, пов’язані з Вінниччиною
  2.1. Перебування Т.Шевченка на Поділлі
 7. 2.2. Про літературно-художню творчість Т.Шевченка, пов’язану з Вінниччиною
 8. 2.3. Т.Шевченко і наші земляки
  2.3.1. Загальні матеріали
 9. 2.3.2. Шевченкове коло на Вінниччині
 10. 2.3.3. Т.Шевченко в житті і творчості письменників-земляків
 11. 2.3.4. Т.Шевченко в дослідженнях вінницьких науковців, письменників, краєзнавців
 12. Т.Шевченко в дослідженнях вінницьких науковців, письменників, краєзнавців (продовження)
 13. Т.Шевченко в дослідженнях вінницьких науковців, письменників, краєзнавців (продовження)
 14. 2.3.5. Т.Шевченко і музичне мистецтво Вінниччини
 15. 2.3.6. Твори Т.Шевченка на професійній і самодіяльній сценах Вінниччини
 16. 3. Вшанування пам’яті Т.Шевченка на Вінниччині
  3.1. Загальні питання
 17. 3.2. Відзначення Шевченкових річниць
 18. 3.2.1. Шевченківське свято «В сім’ї вольній, новій» на Вінниччині 1991 року
 19. 3.3. Заходи в навчально-виховних закладах
 20. 3.4. Заходи в культурно-освітніх установах
 21. 3.5. Літературні свята, вечори, конкурси, фестивалі
 22. 3.6. Музеї, музейні кімнати
 23. 3.7. Художні твори наших земляків про Т.Шевченка
 24. Художні твори наших земляків про Т.Шевченка (продовження)
 25. 3.8. Т.Шевченко в образотворчому та декоративно-прикладному мистецтві вінничан
 26. 3.8.1. Виставки образотворчого мистецтва
 27. 3.8.2. Пам’ятники Кобзарю на Вінниччині
 28. 3.9. Образ Т.Шевченка у творчості земляків-кінематографістів
 29. Наші земляки – лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка
 30. Іменний покажчик
 31. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше