ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВерсія для друку

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ім. К. А.ТІМІРЯЗЄВА

Сектор правової інформації

 

 

Прапорові барви України

Бібліографічний список літератури

 

Вінниця, 2013


23 серпня відповідно до Указу Президента України від 23 серпня 2004 року «Про День Державного прапора України» встановлено в Україні свято – День Державного прапора України.

Державний прапор сьогодні – одна з офіційних емблем держави, яка символізує її суверенітет. Верховна Рада України прийняла постанову «Про Державний прапор України» від 28. 01. 1992 р., в якій указано: «Затвердити Державним прапором України національний прапор, що являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої – синього кольору, нижньої – жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3».

Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. у статті 20 закріпила, що державними символами України є Державний прапор України, Державний герб України і Державний гімн України.

Поєднання у прапорі кольорів синього і жовтого може трактуватися багатозначно: це й чисте, мирне, безхмарне небо, що простягнулося над жовтим кольором хлібного лану – символом мирної праці і достатку, це і поєднання символів життя – Золотого Сонця у Синьому Небі. Однак, головна ідея синьо-жовтого полотнища – це велика Гармонія Неба, Сонця, Землі та всього, що на землі сущого.

Український національно-державний прапор прийшов до нашого народу тернистими шляхами буття. Сьогодні він постійно майорить на будинках Верховної Ради України, резиденції Президента України, його представників в областях і районах, Кабінету Міністрів України; у святкові дні – на будинках міністерств та відомств, державних та громадських організацій, комунальних та приватних закладах.

Синьо-жовтий Держаний прапор України піднімається на відкритті міжнародних конференцій, під час офіційних церемоній, при врученні міжнародних спортивних призів тощо.

Державний прапор як символ країни, вимагає шанобливого ставлення до себе. Треба вміти поводитися з прапором у різноманітних ситуаціях. Прапор завжди повинен бути в належному стані, а в разі забруднення чи пошкодження негайно замінюватися. Державний прапор, що став непридатним для подальшого використання, має знищуватися гідним чином, через спалення.

Отже, Державний прапор – це прапор миролюбства. Він нагадує нам наше літо, коли небо над Україною таке синє, як Покрови Пречистої Діви, а наші лани такі золоті, як паски на маминому столі.

Пропонуємо Вам ознайомитися зі змістом бібліографічного списку «Прапорові барви України», щоб глибше дізнатися про історію Державного прапора України.

Наш стяг – пшениця у степах

Під голубим склепінням неба…

Конституція України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 21 січ. 2013 р. : (офіційний текст). – К. : Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2013 – 61 с.

Про День Державного прапора України : [Указ Президента України від 23 серп. 2004 р. № 987/2004] // Офіц. вісн. України. – К., 2004. – № 35. – С. 42.

Про Державний прапор України : [постанова Верхов. Ради України від 28.01.1992 р.] // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 19. – Ст. 257. – Електрон. версія. – URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2067-12 (дата звернення: 15.08.13). – Назва з титул. екрана.

Наруга над державними символами. Ст. 338 // Кримінальний кодекс України : наук.-практ. комент. / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – Вид. 5-е, перероб. та доп. – Х., 2008. – С. 791-792 .

Баленок, В. С. Червона калина – Україна : питання укр. держ. символіки : статті 1991-2002 рр. / В. С. Баленок. – Л. : [б.в.], 2003. – 71 с.

Безруков, М. П. Гербы и флаги. Эмблемы суверенитета. Мировое сообщество : иллюстрир. ист.-географ., религиоз.-культур., мифологич. и современ. описание гербов и флагов всех стран мира / М. П. Безруков, А. Е. Туровский. – Изд. 2-е, доп. и актуализир. – М. : Дом Славян. кн., 2009. – 288 с.

Бібік, Н. М. Зростаймо громадянами : розповідь про Конституцію України / Н. М. Бібік, М. М. Ілляш. – К. : Веселка, 2000. – 87 с.

Братко-Кутинський, О. А. Нащадки святої трійці : генеза укр. держ. символіки / О. А. Братко-Кутинський. – К. : Білий птах, 1993. – 85 с.

Вівчарик, М. М. Україна: від етносу до нації : навч. посіб. / М. М. Вівчарик. – К. : Вища шк., 2004. – 239 с.

Вівчарик, М. М. Українська нація: витоки, становлення і сьогодення : навч. посіб. / М. М. Вівчарик, В. П. Капелюшний. – К. : Олан, 2003. – 280 с.

Він – як літо: блакитне небо, золоті ниви... : [за президент. указом 23 серп. 2006 р. вперше святкується День Держ. прапора України ] // Уряд. кур'єр. – 2006. – 23 серп. – С. 1.

Гарнавський, М. Державна та військова символіка України / М. Гарнавський // Армія України. – 1997. – 6 берез.

Герасименко, В. Витоки та правила вживання державної символіки України / В. Герасименко // Освіта. – 1996. – Серп. (№ 43/44). – С. 4-5.

Гломозда, К. Ю. Історичні гербові знаки та прапорові барви України / К. Ю. Гломозда // Укр. іст. журн. – 1990. – № 5. – С. 63-64.

Головченко, В. Історико-правова генеза державної символіки України / В. Головченко, А. Потьомкін // Віче. – 2009. – № 8. – С. 8-11.

Гречило, А. Звідки узявся синьо-жовтий прапор? / А. Гречило // Вінниччина. – 2007. – 18 серп. – С. 5. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).

Гречило, А. Національний прапор / А. Гречило // Пам’ятки України. – 1989. – № 4. – С. 41-42.

День державного прапора України // Наука і сусп-во. – 2009. – № 7/8. – С. 22-25.

День Державного Прапора України : матеріали з Вікіпедії – вільної енциклопедії України [Електронний ресурс]. – URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/. (дата звернення: 19.08.13). – Назва з титул. екрана.

Держава. Державні символи України. Символіка державна. Символіка політична // Політологічний енциклопедичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна. – К., 1997. – С. 97-98, 100, 321, 322.

Державний Прапор України : Українська-інтернет енциклопедія [Електронний ресурс].– URL: http://www.uapedia.com.ua/?p=1092 (дата звернення: 19.08.13). – Назва з титул. екрана.

Державний прапор, як символ країни [Електронний ресурс].– URL: http://www.gornostaivka.just.ks.ua/home/158-2012-08-22-09-47-32.html (дата звернення: 19.08.13). – Назва з титул. екрана.

Дітям про державну та народну символіку України / упоряд. Л. М. Римар.– Х.: Основа, 2004. – 96 с.

До питання про національний прапор // Шк. б–ка. – 2007. – № 7. – С. 11.

Доценко, Т. В. Державний прапор України – святиня народу : виховна година / Т. В. Доценко // Виховна робота в школі : наук.-метод. журн. – 2012. – № 7. – С. 12-16.

Ерстенюк, М. Прапор/ М. Ерстенюк // Довід. з історії України ( А – Я ) / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – К., 2002. – С. 620-621.

Етикет державного прапора [Електронний ресурс]. – URL: http://us.org.ua/blog/history/59.html (дата звернення: 19.08.13). – Назва з титул. екрана.

Знамиеровский, А. Флаги. Всемирная энциклопедия / А. Знамиеровский ; пер. с англ. И. В. Комаровской. – М. : Эксмо, 2009. – 256 с. : цв. ил.

Ісаєвич, Я. Бойові прапори козацького війська (середина ХVІІ ст.) / Я. Ісаєвич // Укр. іст. журн. – 1963. – № 1. – С. 85-87.

Історія державності України : експеримент. підруч. / за заг. ред. : О. М. Бандурки, О. Н. Ярмиша. – Х. : Одіссей, 2004. – С. 361-363.

Кавун, О. Хто історію творить : [13 черв. 1990 р. над будинком Житомир. міськради було піднято синьо-жовтий прапор] / О. Кавун // Голос України. – 2006. – 23 серп. – С. 11.

Климкевич, Р. Прапор // Енциклопедія Українознавства. – Париж ; Нью-Йорк, 1970. – Т. 6. – С. 2308-2310.

Ковальський , В.  Закон і прапор : 23 серпня – День Державного Прапора України / В. Ковальський // Віче. – 2012. – № 15/16. – С. 3.

Ковальчук, П. Державні символи України / П. Ковальчук // Позаклас. час. – 2005. – Лип. (№ 13/14). – С. 39-40.

Коментар до Конституції України / ред. А. І. Осауленко. – К. : 1996. – 376 с. – Зі змісту : [Коментар статті 20-ї про державну символіку України]. – С. 65-67.

Комментарий к Конституции Украины. Кн. 1 / А. Г. Мучник. – К. : Парламент. изд-во, 2000. – 254 с. – Зі змісту: [Про Державний прапор України]. – С. 225-230.

Кононенко, І. Майже все життя Чорновола... : [прем'єра худож.-док. фільму «Кам'яна держава», де зображ. події 1991 р., коли до Верхов. Ради України внесли жовто-блакит. прапор] / І. Кононенко // День. – 2006. – 23 серп. – С. 2.

Конституція незалежної України . у 3 кн. Кн.1. Документи, коментарі, статті / під заг. ред. С. Головатого. – К. : Укр. правнича фундація, 1995. – 398 с. – Зі змісту : [Державні символи]. – С. 179, 250, 316.

Корнятович, Г. Барви і нації : [барви в нац. символіці] / Г. Корнятович // Освіта України. – 1998. – 12, 18 листоп.

Кравченко, В. Синьо-жовтий прапор над Києвом 1 трав. 1966 р. / В. Кравченко ; авт. передм. В. Овсієнко. – К. : Смолоскип, 2004. – 56 с.

Кудряшева, Л. А. Овеянные славой флаг наш и герб / Л. А. Кудряшева // Читаем, учимся, играем. – 2008. – № 3. – С. 4-10.

Кульчицький, С. Кольори прапора для незалежної України / С. Кульчицький // Освіта України. – 1999. – 25 серп. – С. 5.

Кумейко, О. В. Державні та народні символи України / О. В. Кумейко // Шк. б-ка. – 2004. – № 2. – С. 65-67.

Кучерук, О. Прапор / О. Кучерук // Ілюстрована енциклопедія історії України : в 3 т. – К., 2004. – Т. 1: Від найдавнішого часу до кінця 18 ст. – С. 163.

Лановик, Б. Д. Становлення незалежної України / Б. Д. Лановик // Історія України. – К., 2006. – С. 502-503.

Литвин, Н. М. Символіка незалежної держави / Н. М. Литвин // Позаклас. час. – 2005. – № 17. – С. 29-30.

Литвицька, І. Національна символіка України / І. Литвицька // Вінниц. газ.– 1998. – 10 верес.

Луценко, Г. З історії Державного Прапора : [про держ. символіку України] / Г. Луценко // Тульчин. край. – 2008. – 6 серп.

Мамонтова, Е. В. Геральдична атрибуція влади: минуле та сьогодення / Е. В. Мамонтова // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 45. – С. 550-557.

Мельник, Т. М. Державний прапор / Т. М. Мельник // Позаклас. час. – 2005.– Січ. (№ 1/2). – С. 40-42.

Мулевич, О. Державний прапор України / О. Мулевич // Дзеркало тижня. – 2006. – 2 груд. (№ 46). – С. 6.

Національна символіка незалежної України : метод. рек. для викладачів і студ. неіст. спец. вищ. навч. закл. / уклад.: М. І. Бушин, І. Ю. Мащенко, В. Ф. Юзвенко. – Черкаси : ЧІТІ, 2001. – 48 с.

Новак, І. Етикет державного прапора / І. Новак // Людина і політика. – 2001. – № 2. – С. 97-102.

Осадчук, К. Благословенні кольори української долі / К. Осадчук // Поділ. зоря. – 2009. – 20 серп. – С. 1.

Павличко, Д. Свято українського прапора / Д. Павличко // Українська національна ідея : ст., виступи, інтерв’ю. – К., 2004. – С. 65-66.

Пам'ятні дати у липні – серпні // Наука і суп-во. – 2011. – № 7/8. – С. 73-75.

Панченко, Н. Державні символи України / Н. Панченко // Позаклас. час. – 2005. – Верес. (№ 17). – С. 25-28.

Пестушко, В. Географічна символіка на державних прапорах і гербах / В. Пестушко // Географія та основи економіки в шк. – 2000. – № 4. – С. 16-18.

Письмена, О. В. Українська символіка / О. В. Письменна // Позаклас. час. – 2003. – № 1. – С. 39-40.

Півперек, С. Перебріхуючи слова і спотворюючи зміст / С. Півперек // Урок укр. – 2007. – № 9/10. – С. 36-37.

Прапор України : матеріали з Вікіпедії – вільної енциклопедії України [Електронний ресурс]. – URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення: 19.08.13). – Назва з титул. екрана.

Рижова, Т. Роль державних та народних символів України в морально-естетичному вихованні учнів 4-х класів на уроках музики / Т. Рижова // Почат. шк. – 2007. – № 8. – С. 36-38.

Рожнятовська, О. А. Кольори, що дають надію : до Дня Державного прапора України / О. А. Рожнятовська // Календар знамен. і пам’ят. дат. – К., 2005.– 3 кв. – С. 68-76.

Розміщення державного прапора перед будинками // Людина і політика. – 2001. – № 2. – С. 98-99.

Розумний, О. Острів з тризубом на державному прапорі / О. Розумний // Чумац. шлях. – 2007. – № 6. – С. 7-10.

Руднєв, К. На прапор – струнко! : 18 маловідомих факторів про укр. двоколор / К. Руднєв // Військо України. – 2006. – № 8. – С. 10-11.

Рудюк, С. «Українське військо у сурми заграло, Розгорнуло прапор сонячно-блакитний Прапор України, рідний, заповітний!» / С. Рудюк // Військо України. – 2011. – № 8. – С. 46-48.

Сележан, Й. До питання про українську символіку / Й. Сележан // Основи національного виховання : хрестоматія / Й. Сележан. – Чернівці, 2006. – С. 21-48.

Сергійчук, В. Жовто-блакитний прапор : нац. символіка України / В. Сергійчук // Наука і сусп-во. – 1990. – № 9. – С.46-47.

Сергійчук, В. І. Доля української національної символіки / В. І. Сергійчик. – К. : Знання УРСР, 1990. – 48 с.

Сергійчук, В. І. Національна символіка України : наук.-худож. кн. / В. І. Сергійчук. – К. : Веселка, 1992. – 109 с.

Сергійчук, В. Символіка суверенності – синьо-жовта / В. Сергійчук. – К., 1993. – 78 c.

Символи Батьківщини : матеріали для проведення вихов. заходів з ознайомлення учнів і молоді з історією виникнення та розвитку держ. символіки / ред. І. Миколів. – 2-е вид., перероб., доп. – Т. : Астон, 2005. – 64 с.

Ситник, А. Наш прапор / А. Ситник // Закон і бізнес. – 1992. – 25 черв.

Січинський, В. Тризуб і прапор України / В. Січинський. – Л. : Місіонер, 1995. – 60 с.

Скрипник, В. «Червоне пішло – і аура змінилася у місті...» : [синьо-жовте знамено, розміром 6 на 3 метрів – один з голов. експонатів виставков. музейн. реліквій Вінниці] / В. Скрипник // Голос України. – 2006. – 23 серп. – С. 11.

Сокол, А. В. Моя країна – Україна / А. В. Сокол, О. М. Конечна ; худож.: О. М’яснікова, Л. Зотова ; ред. О. Коваленко. – Чернігів : Деснян. правда, 2004. – 64 с.

Сорока, С. Релігійне підґрунтя української національної символіки / С. Сорока // Трибуна. – 1994.– № 3/4.– С. 37–39 ; № 7/8. – С. 30-32.

Стельник, О. М. Вшанування символів України : (матеріали до урочистої лінійки) / О. М. Стельник // Виховна робота в школі. – 2012. – № 3. – С. 37-38.

Стецюк, П. Б. Державний прапор / П. Б. Стецюк // Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко та ін. – К., 1998. – Т. 2. – С. 145-146.

Стецюк, П. Державні символи України : конституц.-правова характеристика / П. Стецюк // Вісн. Конституц. Суду України. – 2004. – № 6. – С. 103-115.

Стрілка, Р. Українська національна символіка / Р. Стрілка // Все для вчителя. – 2004. – Верес. (№ 25/26). – С. 7.

Терещенко, К. ...І над Києвом замайоріло блакитно-жовте знамено / К. Терещенко // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 7. – С. 41-42.

Тимошенко, Н. Державний прапор – символ країни / Н. Тимошенко // Політика і час. – 1997. – № 10. – С. 62-66.

У День незалежності над Альпами замайорить Державний прапор України: [чл. укр. молодіж. скаут. орг. «Пласт» мають намір підняти Держ. прапор України на вершині гори Монблан ] // День. – 2006. – 23 серп. – С. 2.

Украина // Флаги мира : [214 флагов стран мира и международ. орг.: изображения, описания, история, символика]. – М., 2008. – С. 37.

Україна: герби та прапори / авт. проекту та упоряд.: В. Г. Кисляк, О. А. Нескоромний. – К. : Парламент. вид-во, 2010. – 456 с.

Усатенко, Т. Символічне осягнення українського світу / Т. Усатенко // Почат. шк. – 2005. – № 10. – С. 54-58.

Філіпчук, Н. Ініціатором підняття синьо-жовтого прапора був народ / Н. Філіпчук // Голос України. – 2007. – 24 лип. – С. 3.

Чебоненко, Г. М. Герб, прапор, гімн – державні символи України / Г. М. Чебоненко // Розкажіть онуку. – 2006. – Черв. (№ 11/12). – С. 8-9.

Чечнєв, Б. Дух, буква і закон: про символіку і символи відродження України / Б.О. Чечнєв. – К. : Рада, 2004. – 34 с.

Чечнєв, Б. Про символіку і символ відродження України / Б. Чечнєв // Віче. – 1996. – № 12. – С. 83-88.

Шаптала, Н. До питання про конституційно-правове регулювання державних символів України / Н. Шаптала // Вісн. Конституц. суду України – 2012. – № 2. – С. 110-117.

Шестаков, А. Шлях двох кольорів – синього і жовтого / А. Шестаков // Україна. – 2008. – № 11. – С. 58-60.

Шиян, В. Українська символіка / В. Шиян. – [Канада] : Укр. відродження, 1990. – 35 с.

Щур, Р. Праобраз української державної символіки – синьо-жовтий прапор /Р. Щур // Історія в шк. – 2000. – № 1. – С. 36.

Державний Прапор України в поезії

Василенко, С. Символ України : вірші / С. Василенко // Укр. культура. – 2005. – № 3/4. – С. 39.

Драч, І. Ф. Небесно-золотий наш стяг… / І. Ф. Драч // Анатомія блискавки : поезіі, проза / І.Ф. Драч. – Х., 2002. – С. 362.

Коссович, М. Прапор України / М. Коссович // Український декламатор : зб. віршів для укр. молоді / упоряд. : Н. Зінкевич, О. Зінкевич. – К., 2006. – С. 163.

Крищенко, В. Прапор України / В. Крищенко // Літ. Україна. – 1992. – 14 трав. – С. 4 ; Позаклас. час. – 2003. – № 1. – С. 39.

Лисовецька, Х. Розмова під прапором / Х. Лисовецька // Український декламатор : зб віршів для укр. молоді / упоряд. : Н. Зінкевич, О. Зінкевич. – К., 2006. – С. 156-157.

Олійник, Б. Парад перед брамою вічності / Б. Олійник // Трубить Трубіж : вірші та поезії / Б. Олійник. – К., 1998. – С. 35-36.

Павличко, Д. 24 серпня 1991 року / Д. Павличко // Ялівець : поезії / Д. Павличко. – К., 2004. – С. 199-200.

Поклад, Н. Прапор / Н. Поклад // Український декламатор : зб. віршів для укр. молоді / упоряд. : Н. Зінкевич, О. Зінкевич. – К., 2006. – С. 151.

Фурсенко, Р. Під прапором України / Р. Фурсенко // Голос України. – 2007. – 23 серпня. – С. 3.

Шевченко, Т. Г. Гайдамаки : [поема ] / Т. Г. Шевченко // Кобзар. – Х., 2001. – С. 131-138.

Юркова, О. Це прапор – дивоцвіт : [вірш про укр. прапор Ю. Загорського-Залети “Негода. Наче хвилі у Дніпрі…”] // Голос України. – 2006. – 23 серп. – С. 10.

Підготувала К.М. Осадчук


Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше