ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїМарко Вовчок
Життя і творчість
До 180-річчя від дня народження

Версія для друку

1. Твори Марка Вовчка * 

*Твори Марка Вовчка, видані до 1961 р., див.: Марко Вовчок – Вілінська-Маркович, Лобач-Жученко Марія Олександрівна : (корот. біогр. довід. та бібліогр. список тв. і критич. л-ри) // Українські письменники : біобібліогр. слов. : в 5 т. – К., 1963. – Т. 2 : Дожовтневий період. (XIX – почат. XX ст.). – С. 109-126. 

1.1. Основні видання творів Марка Вовчка 

1. Твори : в 7 т. Т. 1-7 / Марко Вовчок ; уклад. текстів і авт. прим.: П.Г. Приходько, М.Є. Сиваченко ; ред. кол.: О.Є. Засенко (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 1964-1967. 

2. Твори : в 3 т. Т. 1-3 / Марко Вовчок ; вступ. ст. «Жива душа» Н.Є. Крутикової ; прим. О.О. Білявської. – К. : Дніпро, 1975. 

3. Твори : у 2 т. Т. 1-2 / Марко Вовчок ; уклад. і прим. О.О. Білявської. – К., 1983.  

4. Твори / Марко Вовчок ; вступ. ст., уклад. текстів та прим. А.Г. Погрібного; іл. І.М. Гаврилюк. – К., 1972. – 446 с. : іл. 

5. Вибрані твори : оповід. ; повісті ; роман / Марко Вовчок. – К. : Дніпро, 1968. – 538 с.  

6. Вибрані твори / Марко Вовчок. – К. : Дніпро, 1974. – 527 с. : іл. 

7. Избранное : рассказы ; повести ; сказки / Марко Вовчок ; вступ. ст., подгот. текста и прим. С. Машинского ; худож. Л. Чернышев. – М. : Худож. л-ра, 1976. – 590 с. : илл. 

8. Ведмідь : (оповідання) / Марко Вовчок ; худож. С. Білостоцький. – К. : В. Карпенко, 2000. – 23 с. : іл. 

9. Горпина ; Козачка ; Кармелюк / Марко Вовчок. – Сімф. : Кримвидав, 1961. – 52 с. : іл. 

10. Живая душа : роман / Марко Вовчок. – К. : Молодь, 1962. – 334 с. : илл. 

11. Жива душа : твори Марка Вовчка : навч. посіб. / Марко Вовчок. – К. : Грамота, 2004. – 320 с. – (Шк. б-ка). 

12. Записки причетника : роман / Марко Вовчок. – К. : Политиздат Украины, 1966. – 342 с. 

13. Те ж. – К., 1985. – 342 с. 

14. Інститутка : повість / Марко Вовчок. – К. : Дніпро, 1979. – 108 с. : іл. 

15. Те ж. – К. : Дніпро, 1983. – 124 с. : іл. 

16. Iнститутка : посiб. для 9 кл. / Марко Вовчок ; авт.-уклад. Л.В. Нартова. – Х. : Ранок, 1999. – 64 с. – (Лiт. крамниця). 

17. Те ж. – Х. : Ранок, 2001. – 64 с. – (Літ. крамниця). 

18. Казки : для серед. шк. віку / Марко Вовчок ; уклад. і прим.: В. Дорошкевич, І. Купріянов ; худож. В. Євдокименко. – К. : Веселка, 1988. – 383 с. 

19. Те ж. – 2-ге вид. – К. : Веселка, 1991. – 383 с. : іл. 

20. Кармелюк : казка : для серед. шк. віку / Марко Вовчок ; М. Стороженко (худож.). – К. : Веселка, 1979. – 45 с. 

21. Козачка : вибр. тв. для серед. шк. віку / Марко Вовчок. – К. : Веселка, 1970. – 212 с. 

22. Те ж. – К. : Веселка, 1974. – 192 с. : іл. 

23. Листи Марка Вовчка : у 2 т. Т. 1-2 / Марко Вовчок ; уклад. і авт. прим.: Б.Б. Лобач-Жученко, В.О. Дорошкевич ; АН УРСР]. – К. : Наук. думка, 1984.  

24. Маруся : повість за фр. вид. П.-Ж. Сталя / Марко Вовчок. – Рівне : Т-во укр. мови ім. Тараса Шевченка у США ; Рівнен. об-ня т-ва «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, 2003. – 178 с. : іл. – Бібліогр.: с. 174. 

25. Маруся : оповід., повісті та казки / Марко Вовчок. – Х. : Фоліо, 2007. – 253 с. – (Укр. класика). – Текст укр., рос. 

26. Те ж. – Х. : Фоліо, 2008. – 254 с. – (Укр. класика).  

27. Маруся : повість / Марко Вовчок ; пер. В. Доманицького ; ред. і післям. «Про Марка Вовчка та «Марусю» А. Подолинного. – Вінниця : Консоль, 2010. – 112 с. : портр. 

28. Народні оповідання / Марко Вовчок ; іл. В. Ульянової. – К. : Дніпро, 1977. – 293 с.  

29. Народні оповідання : повісті та оповід. для серед. та ст. шк. віку / Марко Вовчок ; передм. О. Засенка. – К., 1983. – 276 с. 

30. Народні оповідання / Марко Вовчок. – К. : Дніпро, 1986. – 332 с. : іл. 

31. Народні оповідання / Марко Вовчок. – Л. : Червона Калина, 2005. – 226 с. – (Сер. «Світ шк. читанки» ; Кн. 14). 

32. Народні оповідання ; повісті «Інститутка», «Три долі» / Марко Вовчок. – К. : Наук. думка, 2001. – 252 с. – (Б-ка школяра). 

33. Невільничка : оповідання / Марко Вовчок ; худож. В. Цах. – К. : В. Карпенко, 2002. – 25 с. : іл.  

34. Оповідання : для серед. та ст. шк. віку / Марко Вовчок ; [уклад. текстів, передм., дод. І. Андрусяка]. – К. : Школа, 2008. – 332, [3] с. – (Шк. хрестоматія). 

35. Оповідання, казки, повісті, роман / Марко Вовчок ; ред. кол. : І.О. Дзеверін (голова) та ін. ; АН УРСР. – К. : Наук. думка, 1983. – 638 с. – (Б-ка укр. л-ри).  

36. Оповідання та повісті / Марко Вовчок. – К. : Держлітвидав УРСР, 1963. – 287 с. : іл.

37. Повісті та оповідання / Марко Вовчок. – К. : Дніпро, 1966. – 327 с. : іл. 

38. Повісті. Оповідання. Казки / Марко Вовчок. – Донецьк : БАО, 2008. – 415 с. : іл.  

39. Те ж. – Донецьк : БАО, 2010. – 415 с. : портр. : іл. 

40. Рассказы и повести / Марко Вовчок. – К. : Держлітвидав України, 1962. – 116 с. 

41. Рассказы из народного русского быта / Марко Вовчок ; вступ. ст. «Правда народной жизни» Н. Крутиковой ; илл. А. Клименко. – Симф. : Таврия, 1977. – 136 с. : ил. – (Шк. б-ка). 

42. Рассказы из народного русского быта ; Записки причетника : роман / Марко Вовчок ; авт. предисл. Н.Е. Крутикова. – К. : Дніпро, 1990. – 600 с. – Библиогр. в прим.: с. 593-594. – (Б-ка укр. класики). 

43. Сказки и быль / Марко Вовчок ; [худож. И.М. Гаврилюк]. – К. : Днiпро, 1988. – 315, [2] с. : илл. – Часть текста: укр. 

44. Три долі : повісті та оповід. / Марко Вовчок. – Х. : Фоліо, 2006. – 350 с. – (Укр. класика). – (Сер. заснов. у 2005 р.). 

45. Те ж. – Х. : Фоліо, 2008. – 348, [2] с. – (Укр. класика). – (Сер. заснов. у 2005 р.). 

46. Три долі : повісті ; оповід. ; казки / Марко Вовчок ; [післям. Т.М. Панасенко]. – Х. : Фоліо, 2012. – 407, [2] с. – (Шк. б-ка укр. та світ. л-ри). – (Сер. заснов. у 2010 р.). 

47. Тюлевая баба : рассказы ; повести ; сказки / Марко Вовчок ; [вступ. ст. с. 3-22 и прим. С. Машинского]. – М. : Худож. л-ра, 1984. – 535 с. : илл. 

48. Верн, Жуль. С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут ; Вокруг Луны : романы : [для ст. и сред. шк. возраста] / Жуль Верн ; [пер. Марко Вовчок ; худож. Б. Косульникова]. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1987. – 302, [2] с. : илл. 

49. Народні пісні в записах Марка Вовчка : двісті укр. пісень / Марко Вовчок ; реставрув., уклад. О.І. Дей. – К. : Муз. Україна, 1979. – 215 с. 

1.2. Переклади творів Марка Вовчка 

50. Ведмідь / Марко Вовчок ; пер. Н. Дамьянович. – К. : Веселка, 1983. – 15 с. – серб.-хорв. 

51. Вибрані твори / Марко Вовчок ; пер. молд. А. Руму. – Кишинев : Картя молдовеняска, 1959. – 205 с.  

52. Викуп ; Чумак / Марко Вовчок ; пер. угор. Л. Бама // Українські оповідачі. – Будапешт, 1968.  

53. Інститутка : повість / Марко Вовчок ; пер. чес. Р. Галка ; передм. Б. Юхнової. – Прага, 1958. – 239 с.  

54. Інститутка : повість / Марко Вовчок ; пер. англ. – К. : Днiпро, 1983. – 124 с. : іл.  

55. Кармелюк / Марко Вовчок ; пер. англ. – К. : Дніпро. – 1981. – 43 с. : іл.  

56. Козачка / Марко Вовчок ; пер. кабард. // Дорога Україна. – Нальчик, 1955. – (Перша кн.). 

57. Катерина / Марко Вовчок ; пер. кабард. // Ельбрус. – 1959. – № 6. – С. 72-79.  

58. Лимерівна / Марко Вовчок ; пер. балкар. // Шлях до комунізму. – 1957. – 10 серп.  

59. Народные рассказы / Марко Вовчок ; вступ. ст., прим., библиогр. Б.Б. Лобача-Жученко. – М. : Книга, 1985. – 367 с.  

60. Одарка : [оповідання] / Марко Вовчок ; пер. груз. О. Баканідзе // Ціскарі (Тбілісі). – 1960. – № 1. – С. 51-57.  

61. Оповідання / Марко Вовчок : [пер. кабард.]. – Нальчик : Кабардино-Балкар. кн. вид-во, 1959. – 146 с.  

62. Оповідання / Марко Вовчок : [пер. чуваськ.]. – Чебоксари : Чувашвидав, 1961. – 193 с.  

63. Рассказы из народного русского быта ; Живая душа : [роман] / Марко Вовчок ; пер. белорус. – Минск : Мастац. л-ра, 1955. – 468 с.  

1.3.   Твори в колективних збірниках 

64. Казки українських письменників : [включ. казки Марка Вовчка] / уклад. В.В. Нарушевич. – О. : Маяк, 1997. – 316 с. 

65. Казки українських письменників : для мол. та серед. шк. віку : [представлено казки Марка Вовчка] / уклад.: О. Шевченко, Т. Каганов. – К. : Школа, 2003. – 190 с. – (Хрестоматія школяра). 

66. Нічний привид : укр. готич. проза ХІХ с. : [у зб. включ. тв. Марка Вовчка] / уклад. Ю. Винничук. – Л. : Піраміда ; В. Гутковський, 2007. – 406, [3] с. – (Сер. «Готика» ; т. 3).  

67. Українська жіноча проза : [збірник] / Марко Вовчок, Наталія Кобринська, Ольга Кобилянська. – Х. : Прапор, 2007. – 638, [2] с. 

68. Жіночий погляд : [урив. з тв. укр. письменниць ХVІ-ХХІ ст., у т.ч. Марка Вовчка] / [авт.-уклад. А.П. Краснящих]. – Х. : Фоліо, 2009. – 344 [1] с. : іл. 

69. Золота українська класика : [через край із серця рідне слово ллється] : поезія, проза, драматургія / [уклад. С.М. Заготова]. – Донецьк : ВКФ «БАО», 2009. – 413, [2] с. : ноти. – У змісті: Т. Шевченко, Марко Вовчок, І. Нечуй-Левицький, І. Франко, М. Коцюбинський, Леся Українка.  

70. Золоті рядки української класичної літератури : проза, поезія, драматургія : [збірник] / [ред.-уклад. С.М. Заготова]. – Донецьк : ВКФ «БАО», 2009. – 799 с., [8] арк. : іл. – Зі змісту авт.: Марко Вовчок. 

71. Літературні шедеври видатних українських жінок-письменниць : [у зб. включ. тв. Марка Вовчка] / [уклад. С.М. Заготова]. – Донецьк : ВКФ «БАО», 2009. – 447 с. : іл. 

72. Українська класична література : вибране : проза, поезія : [збірник] / [ред.-уклад. О.А. Полідович]. – Донецьк : ВКФ «БАО», 2009. – 478 [1] с. : іл. – Зі змісту авт.: Марко Вовчок. 

73. Те ж. – Донецьк : ВКФ «БАО», 2011. – 479 с. : іл. – Зі змісту авт.: Марко Вовчок. 

74. Українська класична література : жіноча доля і кохання : [збірник] / [уклад. С.М. Заготова]. – Донецьк : ВКФ «БАО», 2009. – 414 [1] с. : іл. – Зі змісту авт.: Марко Вовчок. 

75. Українська класична література : містика та жахи : [збірник] / [ред.-уклад. О.А. Полідович]. – Донецьк : ВКФ «БАО», 2009. – 286 [1] с. : іл. – Зі змісту авт.: Марко Вовчок. 

76. Безцінні скарби української класичної літератури : [у зб. включ. тв. Марка Вовчка] / [ред.-уклад. О.А. Полідович]. – Донецьк : ВКФ «БАО», 2010. – 415 с.  

77. Повна збірка кращих творів : Кохання та ненависть : [у зб. представл. тв. Марка Вовчка ] / уклад. С.М. Заготова. – Донецьк : ВКФ «БАО», 2010. – 704 с.  

78. Цар Соловей : літ. казки укр. письм. : [для мол. та серед. шк. віку] : [збірник] / уклад. В.П. Бондарчук. – Донецьк : Донбас, 2011. – 383 [16] арк. : іл. – Зі змісту авт.: Марко Вовчок.  

*  *  *

79. Вовчок Марко. Собрание сочинений [Електронний ресурс] / Марко Вовчок. – Тексти. – Режим доступу : http://az.lib.ru/w/wowchok_m/text_0100oldorfo.shtml.  – (дата звернення: 16.05.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 

80. Вовчок Марко. Горпина ; Два сини ; Дев’ять братiв i десята сестриця Галя ; Інститутка ; Ледащиця ; Маша ; Сестра ; Три долi [Електронний ресурс] / Марко Вовчок. – Тексти. – Режим доступу : http://bookland.net.ua/author.php?id=231. –(дата звернення: 16.05.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. 

81. Вовчок, Марко. Твори : [аудіокниги] [Електронний ресурс] / Марко Вовчок. – Тексти. – Режим доступу :  http://yees.cd/audiobooks/klassic/info . – (дата звернення: 16.05.2013), вільний. – Назва з титул. екрана. – Зміст: Інститутка. – 102.85 Mb ; Кармелюк. – 73.3 Mb ; Козачка. – 44.55 Mb ; Не до пари. – 11.18 Mb ; Павло Чорнокрил. – 82.29 Mb ; Пройдисвіт. – 28.2 Mb ; Сестра. – 34.06 Mb ; Три долі. – 160.03 Mb ; Девять братів і десята сестра Галя ; Зла колючка і добра троянда ; Кармелюк : (варіант 2) ; Невільничка ; Чортова пригода ; Як Хапко солоду відрікся ; Скорочені твори  


Марко Вовчок
Життя і творчість
До 180-річчя від дня народження

 1. Від укладача
 2. Зоря, що зійшла на Поділлі
 3. Твори Марка Вовчка
 4. Життєвий і творчий шлях
 5. Дослідження творчості Марка Вовчка
  Марко Вовчок у прижиттєвій українській літературній критиці
 6. Дослідження творчості Марка Вовчка у ХХ – на початку ХХІ ст.
 7. Марко Вовчок на ниві фольклористики
 8. Марко Вовчок і зарубіжна література
 9. Перекладацька діяльність письменниці
 10. Дисертації
 11. Вивчення творчості Марка Вовчка в навчальних закладах
 12. Вшанування пам’яті Марка Вовчка
 13. Марко Вовчок в художній літературі
 14. Довідкові та бібліографічні матеріали про Марка Вовчка
 15. Електронні ресурси
 16. Іменний покажчик
 17. Зміст

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше