ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ
2013 РОКУ
Хронологічний довідник

Версія для друку

Сильвестер Ґроза (Венжик-Ґроза)

Sylwester Groza (Wężyk-Groza)

До 220-річчя від дня народження польського письменника

(7.01.1793-4.08.1849)

Сильвестер Ґроза походив із дрібношляхетського роду герба Вонж (Wąż) з додатком Венжик (Wężyk), який, ймовірно, мав українське коріння, а пізніше полонізувався. Сильвестер народився 7 січня 1793 р. в Меджибожі на Поділлі. Був сином Павла й Теофілі з Копчинських. Навчався спершу вдома, потім в Уманській василіанській (1802-1809) і Вінницькій повітовій школах. Після закінчення останньої як адвокат-стажер практикував упродовж трьох років у відомого вінницького адвоката Завадзького. В 1812 р. перебрався до Кам’янця-Подільського, де як адвокат вів справи багатьох поміщиків. Сумлінністю й особистими якостями здобув собі симпатії та матеріальну забезпеченість. Близько 1819 р. залишив адвокатську практику й замешкав у с. Гришках Літинського повіту, які орендував. Потім переїхав до Курилівців того ж повіту, де жив щонайменше до 1821 р. Одружився з Вінцентою Одинєц, з якою через 5 років після шлюбу підписав акт про взаємне пожиттєве володіння всіма їхніми маєтностями (22 травня 1826 р. (за ст. ст.) в Летичівському повітовому суді). Чи брав участь у Листопадовому повстанні, точно невідомо. І хоча в справі про звинувачення учасників польського повстання в нападі на Бар 10 травня 1831 р. (за ст. ст.) серед керівників нападу фігурує «поміщик Літинського повіту села Курилівців по імені невідомий Ґроза, який прийняв звання поручика», однак, можливо, тут ідеться про котрогось із його чотирьох братів.

У 1834 р. Сильвестер Ґроза набув разом із дружиною половину с. Безіменного Махнівського повіту. Присвятив себе того часу літературі, приєднуючись до групи представників «української школи» в польській літературі. Публікував статті й повісті в новорічному альманасі свого брата Алєксандра «Rusałka». Крім того, співпрацював із журналом Юзефа Іґнаци Крашевського «Athenaeum». Окремо видав «Myśli nad niektóremi zdrożnościami ludzkiemi» («Думки над деякими людськими вадами», Вільно, 1840), «Powieści podolsko-ukraińskie» («Подільсько-українські повісті», т. І-ІІ, Вільно, 1842), «Pan Justynian się żeni» («Пан Юстиніан жениться», 1846), «Hrabia Ścibor na Ostrowcu» («Граф Сцібор на Островці», 1848, присвячену Іґнаци Мархоцькому), «Pamiątki i wspomnienia rozmaite» («Різні пам’ятки і спогади», Вільно, 1848) та ін. Крім того, є автором таких праць: «Opisanie mogił i innych starożytności pow. machnowieckiego» («Опис могил та інших старожитностей Махнівського пов.») і «Opisanie Sofijówki» («Опис Софіївки», «Rimembranza», т. І, Вільно, 1843; про уманський парк). У рукописі залишив два томи белетристики й том поезій. У своїх творах намагався відтворити традиції та звичаї шляхти й селян, широко використовував український фольклор.

Підтверджував своє шляхетське походження разом із братами Авґустином і Алєксандром 1844 р. в Подільській губернії. Внаслідок родинних поділів (зокрема, здійсненого 19 липня

1845 р. (за ст. ст.) в Махнівському повітовому суді) частка Сильвестра з батьківського спадку становила 1 тис. руб. Великим ударом для нього була смерть коханої дружини в 1843 р., їхній шлюб був бездітним.

Сильвестер Ґроза помер від апоплексичного удару 4 серпня 1849 р. в Безіменному, похований у Махнівці.

В.В.Колесник

Література

Пилипчук, Р.Я. Гроза (Groza) Сильвестер Венжик / Р.Я.Пилипчук // Укр. літ. енцикл. (УЛЕ). – К., 1988. – Т. 1. – С. 500.

Подолинний, А.М. Гроза Сильвестер Венжик / А.М.Подо-линний // З-над Божої ріки: літ. біобібліогр. слов. Віннич-чини. – 2-ге вид., перероб. і доп. / упорядкув. і заг. ред. А.М.Подолинного. – Вінниця, 2001. – С. 88.

Похилевич, Л.И. Сказания о населённых местностях Киевской губернии / Л.И.Похилевич. – К., 1864. – Зі змісту: [Про Грозу (Groza) Сильвестера Венжика]. – С. 291.

Список дворян, внесённых в дворянскую родословную книгу Подольской губернии. – Камянец-Подол., 1897. – С. 199.

Aftanazy, R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. – Wyd. drugie przejrzane i uzupełnione. – Wrocław, 1996. – T. 10: Województwo bracławskie. – S. 118-125, 129-131.

Boniecki, A. Herbarz polski: wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich.– Warszawa, 1904. – T. VII. – S. 129.

Chmielowski, P. Groza Sylwester // Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana.– Seria 1. – Warszawa, 1900. – T. ХXV.– S. 918-919.

Groza Sylwester // Encyklopedia powszechna S. Orgelbranda. – Warszawa, 1900. – T. 6. – S. 374.

Giełżyński, W. Groza Sylwester // Polski słownik biograficzny. – Wrocław, 1961. – T. IX. – S. 32.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich / Pod red. F.Sulimierskiego, B.Chlebowskiego, W.Walewskiego. – Warszawa, 1884. – T. V. – S. 880.

Документи

Державний архів Вінницької області. Ф. 472. – Оп. 1. – Спр. 519. – Арк. 21.

Ф. 492. – Оп. 1. – Спр. 47. – Арк. 426-426 зв.

Ф. 737. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 57 зв., 84.

Ф. 792. – Оп. 1. – Спр. 54. – Арк. 320-327 зв., 338 зв.; Спр. 63, Арк. 229-229 зв.; Спр. 69. – Арк. 7 зв. – 8; Спр. 74. – Арк. 142 зв. – 145.

Ф. 864. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 786-786 зв.; Спр. 2. – Арк. 6-7 зв., 80 зв. – 83, 176 зв. –177; Спр. 3, Арк. 251 зв. – 252 зв.; Спр. 4. – Арк. 143 зв. – 144 зв., 162 зв. – 164; Спр. 17. – Арк. 111 зв. – 112 зв.; Спр. 21. – Арк. 142 зв.; Спр. 27, Арк. 141-142 зв.


ЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ
2013 РОКУ
Хронологічний довідник

 1. Від укладача
 2. 2013 року виповнюється
 3. Лядовський Свято-Усікновенський скельний чоловічий монастир
 4. Із небуття – в сьогодення. До 180-річчя від дня народження українського художника Яна Засідателя
 5. КП «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління»
 6. Бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – 100 років!
 7. Вінницька обласна наукова медична бібліотека
 8. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини
  Січень
 9. Сильвестер Ґроза (Венжик-Ґроза)
 10. «Тут ми починали...». До 125-літнього ювілею українського режисера та актора Г.П.Юри
 11. Лютий
 12. Тендітна жінка з… характером. До 55-річчя від дня народження історика, краєзнавця О.А.Коляструк
 13. Видатний краєзнавець Поділля. До 120-річчя від дня народження В.Д.Отамановського
 14. Березень
 15. Грані таланту В'ячеслава Постернака
 16. Честі не зрадив своєї До 140-річчя від дня народження військового діяча Я.Г.Гандзюка
 17. Політик, добродій, поет душею. До 60-річчя від дня народження А.С.Матвієнка
 18. Квітень
 19. Феномен Василя Земляка
 20. Травень
 21. Червень
 22. Владислав Городецький – людина-легенда
 23. Липень
 24. Серпень
 25. Вересень
 26. Жовтень
 27. Листопад
 28. Високий політ Василя Кобця
 29. Із серцем Слово нарівні. До 65-річчя від дня народження українського письменника М.Ф.Каменюка
 30. Грудень
 31. Прислів’я та приказки Немирівського краю у «Народних оповіданнях» Марка Вовчка
 32. Відомості про авторів текстових довідок
 33. Іменний покажчик ювілярів 2013 року
 34. Зміст

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше