ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ
2013 РОКУ
Хронологічний довідник

Версія для друку

Тендітна жінка з… характером

До 55-річчя від дня народження історика, краєзнавця О.А.Коляструк

(3.02.1958)

Усі люди неординарні та неповторні. У кожному є щось особливе, індивідуальне – та родзинка, яка привертає увагу. В Ольги Анатоліївни Коляструк – це… Це вона сама. Її особистість… Як жінки, яка завжди готова турбуватися про близьких й емоційно реагувати на події буденного життя. Як історика, одного з провідних українських фахівців із соціальної історії українського суспільства ХХ ст. Як викладача, готового поділитися своїми знаннями й роздумами зі студентами.

Ольга Анатоліївна народилася у Вінниці 3 лютого 1958 р. в родині Анатолія Павловича і Ганни Карпівни Довгалюків у новому вінницькому мікрорайоні «Корея». Її дитинство пройшло в близькому Будинку піонерів та школі № 26, з якими пов’язані перші самостійні кроки у громадському житті. Ні, це не просто «сумлінне виконання доручень», а сміливий, цілеспрямований пошук себе у театральній студії «Романтик», коли все починалося пробою новорічної Снігуроньки та дівчинки-подоляночки з хлібом-сіллю при зустрічах численних іноземних гостей, а виросло у серйозні ролі-характери, відзначені й глядачами, й журі конкурсу аматорських театральних гуртків на Всеукраїнському телебаченні. Мріяла про вступ до театрального, готувалася, перечитуючи історію театру, опановуючи ази культури… Але перемогла історія й 1975 р. привела школярку на історичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім.М.Островського. З того часу понад 35 років її життя пов’язане з цим закладом. У стінах рідного ВНЗ отримувала ази фахових знань, навчалася педагогічної етики й майстерності, у колег вчилася долати різноманітні перешкоди, торувати шлях до поставленої мети щоденною та копіткою працею.

Перший педагогічний досвід по закінченню інституту Ольга Анатоліївна набувала у Барській середній школі № 2 у 1979-1980 навчальному році. Проте вже наступного року зустрічала колишніх учнів у студентській аудиторії як асистент кафедри всесвітньої історії. 1987 р. закінчила аспірантуру при Інституті історії АН УРСР. Основною проблемою її тогочасних наукових інтересів був розвиток радянської преси у 20-х роках ХХ ст. Проте глибинні зміни у радянському суспільстві, переосмислення подій радянського минулого змістили її інтереси у площину українізації вітчизняного суспільства та ролі преси у цьому процесі. 2003 р. закономірним результатом наукових студій став захист кандидатської дисертації.

Тривалий час викладаючи навчальні дисципліни з всесвітньої історії, вона поступово визначала для себе найулюбленішу проблематику, що згодом оформилася у курс історії української й зарубіжної культури. Ольга Анатоліївна переконана, що світ людських захоплень формується загальною культурною допитливістю особи, рівнем її світоглядних і духовних потреб, визначається глибиною зацікавленості, а забезпечується наполегливістю й послідовністю пізнання, волею до знань, здатністю дивуватися та вмінням радіти. Сьогодні вона пишається тим, що коли хтось із випускників повертається з-за кордону або просто з подорожі Україною, дякує за можливість діалогу з минулим, за оптику бачення краси, унікальності та дива.

Захоплення культурою привело її до світу української інтелігенції першої третини ХХ ст.: учених і журналістів, лікарів та інженерів, священиків і сільських учителів... Бажання «не загубити» людину в фундаментальних історичних студіях викликало новий напрямок її наукового інтересу – історія повсякденності. Докторська дисертація, присвячена теорії та методології, історіографії та джерелознавству повсякденного життя інтелігенції УСРР 1920-х років, яку вона 2010 р. блискуче захистила в Інституті історії НАН України, стала черговим кроком у розвитку її особистості.

Закономірним вектором подальшого наукового пошуку визначилася культурно-антропологічна тематика, яка допомагає дослідниці бачити у минулому та інтерпретувати у сучасному культурному контексті звичайне життя пересічної людини. Очоливши у грудні 2010 р. кафедру етнології педагогічного університету, Ольга Анатоліївна отримала можливість проводити не тільки самостійні дослідження, а й організовувати та спрямовувати творчий потенціал колег, навчати і виховувати студентів в культурно-антропологічному вимірі.

Сьогодні Ольга Анатоліївна Коляструк – доктор історичних наук, професор, знаний спеціаліст, автор понад 100 публікацій, з яких 2 самостійні монографії, 4 – у співавторстві, експерт із підготовки підручників та навчальних посібників для загальноосвітньої школи, головний редактор видавничої серії «Структури повсякденності» (харківське видавництво «Раритети України»), член авторського колективу українсько-російського видання «Історія повсякденного життя радянського суспільства». За кожною з цих характеристик – дії, рішення, вчинки й праця. Копітка праця тендітної жінки з… характером.

Т.Р.Соломонова

Література

Вибрані публікації О.А.Коляструк

Ніколи не пізно: [про проф. ВДПУ ім. М.Коцюбинського В.П.Воловика] / О.А.Коляструк // Вінниччина: минуле і сьогодення: краєзн. дослідж. – Вінниця, 2005. – С. 29-31.

До характеристики становища Вінницької інтелігенції у 20-х рр. ХХ ст. / О.А.Коляструк // Вінниччина: минуле і сьогодення: краєзн. дослідж. – Вінниця, 2005. – С. 161-166.

Штрихи до портрета поділлєзнавця Ю.С.Александровича за матеріалами приватного листування з Д.І.Яворницьким / О.А.Коляструк // Друга Могилів-Подільська краєзнавча конференція: [зб. матеріалів]. – Могилів-Поділ.; Кам’янець-Поділ., 2006. – С. 224-229.

Інтелігент. Науковець. Учитель. Керівник: [до 80-річчя проф., доктора іст. наук ВДПУ ім. М.Коцюбинського М.Кравця] / О.Коляструк // Вінниц. газ. – 2008. – 2 груд. – С. 5.

«Ні, я жива, я буду вічно жити!»: роздуми, навіяні виставою «Лісова пісня» / О.А.Коляструк // Вінниц. край. – 2009. – № 2. – С. 111-114.

Проблема мовленнєвої культури на сторінках преси 20-30-х рр. ХХ ст. / О.А.Коляструк // Літературне краєзнавство Поділля в системі сучасної освіти: стан, проблеми, перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Вінниця, 22 берез. 2011 р.: до 100-річ. ювілею ВДПУ ім. М.Коцюбинського / гол. ред. О.М.Куцевол. – Вінниця, 2011. – С. 311-316.

Етнологічні студії в Інституті історії, етнології і права: наукові пошуки і здобутки, виклики і перспективи / О.А.Коляструк, В.О.Гребеньова // Освіта на Поділлі: минуле та сьогодення: матеріали ХХІІІ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф. 20-21 жовт. 2011 р.: до 100-річчя заснув. ВДПУ ім. М.Коцюбинського / Вінниц. краєзн. т-во «Поділля»; відп. ред. Ю.А.Зінько. – Вінниця, 2011. – С. 70-75.

Основні тенденції модерністичного мистецтва на початку ХХ ст. / О.А.Коляструк // Матеріали наукової конференції викладачів історичного факультету, присвяченої 100-річчю ВДПУ ім. М.Коцюбинського / ВДПУ ім. М.Коцюбинського; ред.-упоряд.: П.С.Григорчук, О.Г.Лойко, Ю.І.Поп. – Вінниця, 2011. – С. 82-85.

Повсякденне життя українського суспільства у перші повоєнні роки (1944-1947) / О.А.Коляструк // Наук. зап. Сер.: Історія / ВДПУ ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2012. – Вип. 20. – С. 131-135.

Про неї

Гальчак, С.Д. Коляструк Ольга Анатоліївна / С.Д.Гальчак // Краєзнавці Вінниччини: біографії. Бібліографія / С.Д.Гальчак. – Вінниця, 2005. – С. 89-90.

Гальчак, С. Коляструк Ольга Анатоліївна / С.Гальчак // Роз-виток краєзнавства у Східному Поділлі. ХІХ – поч. ХХІ ст. / С.Галь-чак. – Вінниця, 2011. – С. 557-558.

Рабенчук, О. Коляструк Ольга Анатоліївна / О.Рабенчук // Українські історики ХХ століття: біобібліогр. довід. / голов. ред. В.А.Смолій. – К., 2006. – Вип. 2, ч. 3. – С. 90-91. – (Укр. історики).


ЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВІННИЧЧИНИ
2013 РОКУ
Хронологічний довідник

 1. Від укладача
 2. 2013 року виповнюється
 3. Лядовський Свято-Усікновенський скельний чоловічий монастир
 4. Із небуття – в сьогодення. До 180-річчя від дня народження українського художника Яна Засідателя
 5. КП «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління»
 6. Бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – 100 років!
 7. Вінницька обласна наукова медична бібліотека
 8. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини
  Січень
 9. Сильвестер Ґроза (Венжик-Ґроза)
 10. «Тут ми починали...». До 125-літнього ювілею українського режисера та актора Г.П.Юри
 11. Лютий
 12. Тендітна жінка з… характером. До 55-річчя від дня народження історика, краєзнавця О.А.Коляструк
 13. Видатний краєзнавець Поділля. До 120-річчя від дня народження В.Д.Отамановського
 14. Березень
 15. Грані таланту В'ячеслава Постернака
 16. Честі не зрадив своєї До 140-річчя від дня народження військового діяча Я.Г.Гандзюка
 17. Політик, добродій, поет душею. До 60-річчя від дня народження А.С.Матвієнка
 18. Квітень
 19. Феномен Василя Земляка
 20. Травень
 21. Червень
 22. Владислав Городецький – людина-легенда
 23. Липень
 24. Серпень
 25. Вересень
 26. Жовтень
 27. Листопад
 28. Високий політ Василя Кобця
 29. Із серцем Слово нарівні. До 65-річчя від дня народження українського письменника М.Ф.Каменюка
 30. Грудень
 31. Прислів’я та приказки Немирівського краю у «Народних оповіданнях» Марка Вовчка
 32. Відомості про авторів текстових довідок
 33. Іменний покажчик ювілярів 2013 року
 34. Зміст

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше