ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїПравовий та соціальний захист інвалідів в Україні

Версія для друку

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва
Відділ літератури та інформації з питань економіки і права

 

 

 

 

 

Правовий та соціальний захист інвалідів в Україні

Бібліографічний список

 

 

 

 

 

 

Вінниця 2012


 

Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах.
Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
 
Ст. 21 Конституції України

 

1. 67.9(4УКР)300 У 45 Конституція України (прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року) : чинне законодавство зі змінами та допов. Станом на 15 січ. 2009 р. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2009. – 120 c.

2. Декларація про права інвалідів вiд 9 груд. 1975 р. [Електронний ресурс]. – URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=995_117 – Назва з титул. екрану.

3. 67.9(4УКР)305 З–19 Законодавство України про пенсійне забезпечення : закони і законодав. акти / уклад. О.М. Роїна. – 2–е вид. – К. : КНТ, 2005. – 492 с.

4. 67.9(4УКР)305 З–19 Законодавство України про соціальне забезпечення : станом на 15 лют. 2006 р. : закони і законодав. акти. – К. : Істина, 2006. – 320 с.

5. 67.9(4УКР)305 З–19 Законодавство України про соціальний захист населення : закони і законодав. акти / упоряд. О.М. Роїна. – 5–е вид., змін. та доп. – К. : КНТ, 2007. – 520 с.

6. 67.9(4УКР)305 К 57 Кодекс законів про працю України : наук. – практ. комент. / за ред. Погрібного О.О., Іншина М.І., Шопіної І.М. – К. : Правова єдність, 2008. – 456 c.

7. Конвенція про права інвалідів від 13 груд. 2006 р. [Електронний ресурс]. – URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=995_g71 – Назва з титул. екрану.

8. 67.51 К 64 Конвенция о правах инвалидов : резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №61/106. – К. : Гранд–прес, 2007. – 39 с.

9. 67.9(4УКР)305 Н 72 Новая пенсионная система в Украине: три уровня пенсионного обеспечения : сб. законов / сост. И.М. Сирота. – 2–е изд., испр. и доп. – Х. : Одиссей, 2007. – 272 с.

10. 67.9(4УКР)305 Н 74 Новое пенсионное законодательство Украины / сост. М. Бойцова. – Х. : Фактор, 2004. – 444 с.

11. 67.9(4УКР)305 П 25 Пенсійна система в Україні: три рівні пенсійного забезпечення : зб. законів: станом на 20 січ. 2008 р. – Х. : Одіссей, 2008. – 248 с.

12. 67.9(4УКР)305 П 68 Правовий та соціальний захист інвалідів в Україні : закони і законодав. акти / ред. І.Я. Сахань. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 416 с.

13. 67.9(4УКР)305 П 78 Про соціальний захист в Україні : зб. законів. – Х. : ІГВІНІ, 2005. – 352 с.

14. Про реабілітацію інвалідів в Україні : Закон України вiд 6 жовт. 2005 р. № 2961–IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2006. – № 2. – Ст. 36;
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=2961–15&c=1#Public.

15. Про ратифікацію Конвенції про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів : Закон України вiд 6 берез. 2003 р. № 624–IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 25. – Ст. 175; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=624–15&c=1#Public.

16. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні : Закон УРСР вiд 21 берез. 1991 р. № 875–XII // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 21. – С. 252;
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=875–12&c=1#Public

17. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування : Закон України вiд 9 лип. 2003 р. № 1058–IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 49. – Ст. 376; http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1058–15&c=1#Public.

18. Про пенсійне забезпечення : Закон України вiд 5 листоп. 1991 р. № 1788–XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 3. – Ст. 10;
http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1788–12&c=1#Public.

19. Про стан забезпечення в Україні встановлених чинним законодавством соціальних, економічних, правових і конституційних гарантій у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів : Постанова Верхов. Ради України вiд 20 лют. 2003 р. № 560–IV // Голос України. – 2003. – 18 берез.;
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=560–15&c=1#Public.

20. Про затвердження плану невідкладних заходів щодо розв'язання проблем соціального захисту інвалідів та забезпечення захисту їх прав : Розпорядж. Кабінету Міністрів України від 3 груд. 2008 р. № 1513–р. [Електронний ресурс]. – URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1513–2008–%F0&c=1#Public. – Назва з титул. екрану.

21. Про заходи щодо соціального захисту інвалідів по слуху і зору : Розпорядж. Кабінету Міністрів України вiд 5 листоп. 2008 р. № 1391–р // Уряд. кур'єр. – 2008. – 7 листоп.; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1391–2008–%F0&c=1#Public.

22. Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів : Постанова, Програма, Перелік Кабінету Міністрів України вiд 8 груд. 2006 р. № 1686 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 50. – Ст. 3311;
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1686–2006–%EF&c=1#Public

23. Про фінансування програм соціального захисту інвалідів : Розпорядж. Кабінету Міністрів України вiд 4 листоп. 2002 р. № 625–р. [Електронний ресурс]. – URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=625–2002–%F0&c=1#Public. – Назва з титул. екрану.

24. Про затвердження Положення про Фонд соціального захисту інвалідів : Постанова, Положення Кабінету Міністрів України вiд 26 верес. 2002 р.№ 1434 // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 39. – Ст. 1818; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1434–2002–%EF&c=1#Public.

25. Про подальший розвиток вітчизняного виробництва засобів реабілітації інвалідів : Постанова Кабінету Міністрів України вiд 7 груд. 2000 р. № 1788 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 50. – Ст. 2155; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1788–2000–%EF&c=1#Public.

26. Про забезпечення інвалідів автомобілями : Розпорядж. Кабінету Міністрів України вiд 29 жовт. 2009 р. № 1299–р // Уряд. кур'єр. – 2009. – 18 листоп.; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1299–2009–%F0&c=1#Public.

27. Про затвердження плану невідкладних заходів щодо розв'язання проблем соціального захисту інвалідів та забезпечення захисту їх прав : Розпорядж. Кабінету Міністрів України вiд 3 груд. 2008 р. № 1513–р. [Електронний ресурс]. – URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1513–2008–%F0&c=1#Public. – Назва з титул. екрану.

28. Про Міжнародний день інвалідів : Указ Президента України вiд 27 листоп. 1993 р. № 566/93 [Електронний ресурс]. – URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=612%2F96–%F0%EF&c=1#Public. – Назва з титул. екрану.

29. 67.9(4УКР)305 С 69 Соціальна допомога за законодавством України : зб. нормат. актів / упоряд. Г. І. Чанишева, Т. М. Додіна. – Х. : Одіссей, 2006. – 544 с.

30. 67.9(4УКР)305 С 69 Соціальні допомоги, пільги та послуги за законодавством України : зб. нормат. актів / упоряд. Т. М. Додіна, Г. І. Чанишева. – Х. : Одіссей, 2008. – 520 с.

31. Цивільний Кодекс України : наук.–практ. комент. / за заг. ред. : Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – К. : Всеукр. асоц. вид. «Правова єдність», 2008. – 740 с.Правовий та соціальний захист інвалідів в Україні

  1. Правовий та соціальний захист інвалідів в Україні
  2. КНИГИ
  3. СТАТТІ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше