ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїПравовий та соціальний захист інвалідів в Україні

Версія для друку

СТАТТІ

72. Авраменко, М. Професійна реабілітація як механізм соціальної інтеграції інвалідів : [про деякі пробл. формув. банку даних осіб з особл. потребами] // Соц. захист. – 2005. – № 3. – С. 31–32.

73. Александрова, М. Державна допомога малозабезпеченим сім'ям та інвалідам // Місц. самоврядування. – 2011. – № 5. – С. 72–74.

74. Алексєєв, В. Інвалідність: варто замислитись! // Охорона праці. – 2010. – № 11. – С. 46–48.

75. Аскеров, А.  Роль государства в решении проблем инвалидов // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 7. – С. 92–94.

76. Берлінський, В. Права людей з інвалідністю мають бути гарантовані // Людина і праця. – 2008. – № 7. – С. 5–7.

77. Білик, І. Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам // Право України. – 2006. – № 4. – С.40–43.

78. Богданов, С. Соціальний захист інвалідів праці – одне із пріоритетних завдань Фонду : [про Фонд соц. страхування від нещас. випадків на вир–ві та проф. захворювань України] // Пенсія. – 2008. – № 11. – С. 14–15.

79. Богданов, С. Інвалідам праці – належну увагу // Людина і праця. – 2008. – № 11. – С. 22–23.

80. Боровська, Я. Державна політика у сфері зайнятості інвалідів у контексті зарубіжного досвіду // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 4. – С. 262–269.

81. Верховод, І. С. Освіта – шлях до соціальної інтеграції та працевлаштування інвалідів // Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 1. – С. 25–27.

82. Вітик, І. Р. Працевлаштування осіб з інвалідністю: законодавчі новели, проблеми та перспективи / І. Р. Вітик, В. Л. Костюк // Суд. практика. – 2010. – № 5. – С. 7–12.

83. Гаврюшенко, Г. Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями: світовий досвід та пропозиції щодо його запровадження в Україні // Соц. захист. – 2005. – № 11. – С. 27–28.

84. Гаврюшенко, Г. В. Законодавча практика країн ЄС щодо працевлаштування інвалідів / Г. В. Гаврюшенко, П. М. Коропець // Суд. практика. – 2010. – № 5. – С. 23–30.

85. Гарканова, В. Виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів // Довід. кадровика. – 2007. – № 8. – С. 66–69.

86. Гарканова, В. Надання дотації роботодавцям для створення спеціальних робочих місць для інвалідів // Довід. кадровика. – 2007. – № 10. – С. 49–52.

87. Гарканова, В. Працевлаштування інвалідів та надання підприємствам дотації // Довід. кадровика. – 2008. – № 3. – С. 96–101.

88. Гарканова, В. Виконання вимог статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» // Довід. кадровика. – 2007. – № 7. – С. 71–74.

89. Глинська, Н. Соціальний захист інвалідів праці в умовах економічної кризи // Людина і праця. – 2008. – № 12. – С. 31–32.

90. Глинська, Н. Автомобіль для інваліда – благо чи тягар? // Охорона праці. – 2009. – № 10. – С. 55–56.

91. Голуб, Ю. Захист прав інвалідів – вимога закону і совісті // Вісн. прокуратури. – 2009. – № 5. – С. 23–27.

92. Гончарова, Л. Допомога на догляд за інвалідом або за престарілим // Місц. самоврядування. – 2011. – № 4. – С. 75–78.

93. Горова, О. Правове становище інвалідів // Юрид. Україна. – 2006. – № 9. – С. 4–7.

94. Грабовський, В. Уроки для Ангеліни: [у Львові створено Ресурс. центр інформ. технологій для людей з особливими потребами] // Вісн. Пенс. фонду України. – 2012. – № 8. – С. 40–41.

95. Гузик, Т. Працевлаштування з бар’єрами // Вісн. Пенс. фонду України. – 2011. – № 11. – С. 36–37.

96. Гутаріна, К. В. Права інвалідів у цивільному процесі // Адвокат. – 2007. – № 11/12. – С. 65–66.

97. Данюк, М. Державна політика у сфері соціального захисту інвалідів // Вісн. податк. служби України. – 2007. – № 29. – С. 29–30.

98. Денисенко, М. Порядок нарахування пенсії по інвалідності, яка настала внаслідок трудового каліцтва // Вісн. Пенс. фонду України. – 2011. – № 5. – С. 25.

99. Дерев'янко, С. Соціально–економічне становище інвалідів в Україні та проблеми їх соціального захисту за умов трансформаційної економіки // Україна: аспекти праці. – 2005. – № 4. – С. 12–16.

100. Державна програма реабілітації : [комент.] // Уряд. кур'єр. – 2007. – 10 січ. – С. 13.
101. До бар'єра! : що потрібно зробити, щоб життя людей з обмеженими можливостями стало «безбар’єрним» – кращим і легшим? // Вісн. пенсійн. фонду України. – 2012. – № 5. – С. 12–14.

102. Добродій, Т. Оподаткування фізичних осіб: пільги інвалідам війни ІІІ групи, колишнім в'язням концтаборів // Вісн. податк. служби України. – 2007. – № 4. – С.43–44.

103. Допомога інвалідам з дитинства та дітям–інвалідам : комент. законодавства // Уряд. кур'єр. – 2007. – 6 лип. –С. 6.

104. Дяченко, В. Будуємо суспільство рівних можливостей // Уряд. кур'єр. – 2006. – 21 січ. – С. 7.

105. Дьяченко, В. Комплексна реабілітація – шлях створення рівних можливостей // Соц. захист. – 2006. – № 11. – С. 7–11.

106. Забезпечити зайнятістю людей з інвалідністю: розвінчати міфи // Людина і праця. – 2011. – № 5. – С. 13–14.

107. Зайнятість людей з інвалідністю: МОП пропонує нову модель працевлаштування // Людина і праця. – 2009. – № 12. – С. 14–15.

108. Засоби реабілітації – за індивідуальним замовленням // Людина і праця. – 2011. – № 11. – С. 45.

109. Збільшено пенсійні виплати інвалідам війни і учасникам бойових дій // Людина і праця. – 2010. – № 8. – С. 17–18.

110. Зякун, М. Реабілітації інвалідів – особливу увагу // Охорона праці. – 2008. – № 3. – С. 45–46.

111. Іванченко, І. Звітуємо про працевлаштування інвалідів / І. Іванченко, О. Саврова // Кадровик. Труд. право і упр. персоналом. – 2012. – № 2. – С. 11–25.

112. Інтеграція – через доступ до зайнятості // Людина і праця. – 2011. – № 12. – С. 19–20.

113. Каляпина, Е. Трудоустройство инвалидов, или Цугцванг украинского работодателя // Кадровик України. – 2010. – № 9. – С. 40–52.

114. Качан, Л. Інваліди стануть конкурентоспроможнішими / Л. Качан, В. Лесин // Людина і праця. – 2008. – № 2. – С. 16–17.

115. Качний, О. С. Державні механізми регулювання працевлаштування інвалідів / О. С. Качний, Д. Е. Шапоренко // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. – 2011. – № 2. – С. 105–109. – Бібліогр. 8 назв.

116. Кір'ян, Т. Рівень та можливості використання праці інвалідів на підприємствах окремих сфер економічної діяльності // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 2. – С. 13–19.

117. Кір'ян, Т. Системно–концептуальний підхід щодо соціально–професійної реабілітації інвалідів / Т. Кір'ян, І. Верховод // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 2. – С. 3–11.

118. Ковальчук, Я. Участь у спадкуванні за заповітом інвалідів // Юрид. журн. – 2009. – № 4. – С. 100–101.

119. Козуб, І. Право інваліда на працю як природне право та конституційний принцип // Юрид. Україна. – 2007. – № 11. – С. 52–57.

120. Козуб, І. Права людини чи інваліда? // Право України. – 2010. – № 1. – С.122–127.

121. Колєшня, Л. Інтеграція людей з інвалідністю у сфері праці: перспективи і напрями / Л. Колєшня, В. Пасічник // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 7. – С. 20–24.

122. Колєшня, Л. Основні напрямки розвитку трудової зайнятості осіб з обмеженими можливостями в контексті Плану дій Ради Європи // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 4. – С. 22–26.

123. Костюк, В. Порядок укладення трудового договору з працівниками, які мають інвалідність // Довід. кадровика. – 2012. – № 4. – С. 25–31.

124. Кравченко, Р. Від надання послуг – до їх науково–методичного забезпечення : [про соц. захист інвалідів] // Соц. захист. – 2007. – № 6. – С. 48–50.

125. Кузьменко, С. Г. Державне регулювання ринку праці інвалідів // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. – 2011. – № 4. – С. 152–155.

126. Куровська, Г. Основні концепції державної політики залучення осіб з інвалідністю до ринку праці : міжнародний аспект // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 1. – С. 43–45.

127. Куца, А. Основоположні норми та правила соціального захисту осіб із функціональними обмеженнями // Підприємництво, госп–во і право. – 2010. – № 11. – С. 105–108. – Бібліогр. в кінці ст.

128. Куца, А. Створення для інвалідів сприятливих умов життєдіяльності // Підприємництво, госп–во і право. – 2010. – № 12. – С. 115–117. – Бібліогр. в кінці ст.

129. Лапка, Н. Я. «Дитина–інвалід»: поняття та ознаки // Наук. вісн. Київ. нац. ун–ту вн. справ. – 2010. – № 4. – С. 79–87.

130. Лисянюк, І. Особливості підбору роботи для людей з інвалідністю // Людина і праця. – 2011. – № 11. – С. 22–23.

131. Литовченко, Н. Правові підстави для застосування пільги при обчисленні податку на доходи фізичних осіб для осіб, які є інвалідами / Н. Литовченко, А. Моторна // Вісн. податк. служби України. – 2012. – № 11. – С. 24–25.

132. Люшненко, М. Захист прав інвалідів – вимога закону і совісті // Вісн. прокуратури. – 2011. – № 4. – С. 28–34.

133. Макійчук, Т. М. Правове становище дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що мають інвалідність // Держава і право. – 2009. – Вип. 45. – С. 353–360.

134. Маслєннікова, В. Нові підходи державної політики до забезпечення прав осіб з інвалідністю у сфері праці // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 8. – С. 20–25. – Бібліогр. в примітках.

135. Мастюгіна, Г. Пенсія по інвалідності: право на отримання та приклади розрахунку // Вісник податк. служби України. – 2011. – № 48. – С. 43–46.

136. Международное сотрудничество Российской Федерации в деле всеобъемлющего обеспечения прав человека. Права инвалидов в общей системе прав человека : (по материалам  Всероссийской научно–практической конференции) // Государство и право. – 2010. – № 4. – С. 111–114.

137. Мєдвєдєва, Т. Особливості оформлення інвалідів // Праця і закон. – 2011. – № 8. – С. 20–23.

138. Мельник, С. Законодавчо–нормативне забезпечення державної соціальної політики щодо інвалідів / С. Мельник, Г. Гаврюшенко // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 6. – С. 16–20.

139. Мицик, В. В. Конвенція ООН про права інвалідів 2006 р. та механізми нагляду за її здійсненням // Юриспруденція: теорія і практика. – 2008. – № 1. – С. 2–6.

140. Мосейчук, В. Інвалідів для працевлаштування мають шукати центри зайнятості, а не самі підприємства // Податк. планув. – 2006. –№ 2. – С.19–20.

141. На задоволення вимог шахтарів–інвалідів потрібно майже 1,5 мільярда гривень // Людина і праця. – 2008. – № 5. – С. 25–26.

142. Назаренко, І. Чи дочикаються інваліди робочих місць? // Фін. контроль. – 2012. – № 9. – С. 28–31.

143. Національна Асамблея інвалідів України «Всеукраїнське громадське соціально–політичне об'єднання» [Електронний ресурс]. – URL: http://www.naiu.org.ua/. – Назва з титул. екрану.

144. Паніна, Я. Життя без обмежень // Вісн. Пенс. фонду України. – 2011. – № 1. – С. 42–43.

145. Парягина, О. А. Концептуально–правовые основы и проблемы занятости инвалидов : [в Росії] // Право и политика. – 2007. – № 4. – С. 119–126.

146. Пасічніченко, С. В. Громадські організації інвалідів як структурний елемент громадянського суспільства // Держава і право. – 2009. – Вип. 44. – С. 284–289.

147. Пасічніченко, С. В. Адміністративно–правове регулювання соціального захисту інвалідів // Часоп. Київ. ун–ту права. – 2010. – № 3. – С. 102–105.

148. Пасічніченко, С. В. Громадські організації інвалідів як структурний елемент громадського суспільства // Держава і право. – 2009. – Вип. 44. – С. 284–289.

149. Пенсійне забезпечення інвалідів // Вісник Пенс. фонду України. – 2011. – № 1. – С. 14–15.

150. Пенсія по інвалідності // Вісн. Пенс. фонду України. – 2011. – № 12. – С. 20–20.

151. Потрібні і співчуття, і реальна допомога : [про соц. захист інвалідів] // Охорона праці. – 2009. – № 6. – С. 45–46.

152. Починок, О. Потерпілий має стати повноцінним членом суспільства : [реабілітація інвалідів] // Охорона праці. – 2009. – № 10. – С. 49–50.

153. Призначення пенсії по інвалідності: необхідні передумови // Людина і праця. – 2009. – № 8. – С. 23.

154. Призначення та виплата державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям–інвалідам // Пенсія. – 2008. – № 3. – С. 16–17.

155. Призначення і виплата державної соціальної допомоги : зміни до Порядку  // Людина і праця. – 2012. – № 4. – С. 23.

156. Про працевлаштування інвалідів у транспортній галузі // Охорона праці. –2007. – № 9. – С. 43–44.

157. Проскурняк, О. І. Еволюція ставлення суспільства й держави до людей з особливими потребами // Вісн. Харків. держ. акад. культури. – 2006. – Вип. 17. – С. 249–255.

158. Пузирний, В. Особи із зниженою працездатністю як суб'єкти трудових правовідносин // Підприємництво, госп–во і право. – 2007. – № 12. – С. 77–80.

159. Пузирний, В. Ф. Забезпечення зайнятості та працевлаштування інвалідів у контексті європейської інтеграції України // Держава і право. – 2007. – Вип. 36. – С. 317–321.

160. Ребізант, Р. Як забезпечити «інвалідний» норматив і уникнути санкцій : [про працевлаштування інвалідів] // Податк. планув. – 2009. – № 2. – С. 58–59.

161. Савосько, Е. Практические вопросы взаимодействия работодателей с Фондом социальной защиты инвалидов // Кадровик України. – 2010. – № 3. – С. 95–100.

162. Саврова, О. Звільнення інваліда, якщо на підприємстві немає вакансій для переведення на підходящу роботу // Кадровик. Труд. право і упр. персоналом. – 2010. – № 7. – С. 29–31.

163. Саврова, О. Зарахування до нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів працівниці з інвалідністю, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною // Кадровик 01. – 2012. – № 8. – С. 83–84.

164. Саврова, О. Працівнику встановлено неробочу групу інвалідності: звільняти чи ні? // Кадровик 01. – 2012. – № 8. – С. 51–54.

165. Сивак, А. Соціальні послуги в Україні // Вісн. Пенс. фонду України. – 2012. – № 1. – С. 34–35.

166. Сінчук, О. Гарантії правового захисту // Вісн. Пенс. фонду України. – 2011. – № 12. – С. 32–33.

167. Сіренко, О. Маємо подбати про інвалідів // Уряд. кур'єр. – 2007. – 10 січ. – С.

168. Сопільняк, Д. Установлення ненормованого робочого дня та надання додаткової відпустки за ненормований робочий день інвалідам І і ІІ груп // Довід. кадровика. – 2010. – № 11. – С. 23–28.

169. Сташків, Т. Приймаємо особу з інвалідністю на надомну роботу: крок за кроком / Т. Сташків, І. Іванченко // Кадровик. Труд. право і упр. персоналом. – 2010. – № 10. – С. 9–21.

170. Талан, М. Гарантувати права інвалідів на ринку праці / М. Талан, В. Берлінський // Людина і праця. – 2008. – № 6. – С. 14.

171. Тарабукіна, І. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям–інвалідам / І. Тарабукіна; В. Кокіна // Уряд. кур'єр. – 2007. – 23 берез. – С. 11.

172. Тарасенко, В. С. Працевлаштування інвалідів на посадах зі шкідливими та небезпечними умовами праці: судова практика // Митна справа. – 2009. – № 1. – С. 79–82.

173. Татарин, Б. Прокурорський нагляд як запорука додержання прав дітей–інвалідів, які виховуються у спеціалізованих навчальних закладах // Вісн. прокуратури. – 2009. – № 8. – С. 26–29.

174. Терещенко, А. Л. Адміністративно–правовий статус осіб з особливими потребами // Держава і право. – 2012. – Вип. 55. – С. 267–271.

175. Терюханова, Н. Удосконалення діяльності регіональної служби зайнятості щодо працевлаштування інвалідів / Н. Терюханова, Н. Стульпінас, О. Терещук // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 1. – С. 3–6.

176. Терюханова, І. Н. Інваліди на ринку праці: шляхи підвищення конкурентоспроможності // Формув. ринк. відносин в Україні. – 2007. – № 7. – С. 149–153.

177. Терюханова, І. Держава, роботодавці, особи з інвалідністю: шляхи співпраці / І. Терюханова, Н. Стульпінас, О. Терещук // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 3. – С. 47–51.

178. Терюханова, І. Норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів – вітчизняна реальність та зарубіжна практика // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 3. – С. 24–30.

179. Терюханова, І. Працевлаштування та зайнятість інвалідів: погляд інвалідів і роботодавців / І. Терюханова, Н. Стульпінас, О. Терещук // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 4. – С. 9–13.

180. Терюханова, І. Комплексна реабілітація інвалідів – важлива умова їх конкурентоспроможності на ринку праці / І. Терюханова, Н. Стульпінас // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 4. – С. 36–39.

181. Терюханова, І. Н. Регіональні проблеми працевлаштування інвалідів в Україні та шляхи їх вирішення // Формув. ринк. відносин в Україні. – 2007. – № 10. – С. 142–147.

182. Терюханова, І. Зайнятість інвалідів: реалії та перспективи // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 1. – С. 3–8.

183. Трудові права людей з особливими потребами // Людина і праця. – 2010. – № 5. – С. 24–25.

184. Турський, В. М. Правові аспекти регулювання робочого місця незрячого фахівця в Україні // Адвокат. – 2006. – № 7. – С. 7–11. – Бібліогр.: 26 назв.

185. Ударцов, Ю. Реалізація наглядових повноважень у сфері соціального захисту інвалідів // Вісн. прокуратури. – 2008. – № 8. – С. 26–31.

186. Філоненко, С. Шанс на гідне життя // Віче. – 2010. – № 7. – С. 32–34.

187. Фуртас С. Соціальна захищеність інвалідів в Україні // Вісн. податк. служби України. – 2007. – № 14. – С. 58–59.

188. Хамайдюк, О. На підприємстві працює інвалід // Довід. кадровика. – 2009. – № 5. – С. 92–102.

189. Шевцов, А. Незвичайні діти у звичайній школі : [про дітей–інвалідів] // Завуч. – 2009. – № 19. – С. 3–35.

190. Шлапко, Т. Характеристика інвалідності як однієї з підстав виникнення пенсійних правовідносин // Підприємництво, госп–во і право. – 2007. – № 9. – С. 25–28.

191. Яковлєва, О. Бо кожен член суспільства – повноцінна особистість // Уряд. кур'єр. – 2007. – 11 січ. – С. 5.

192. Ярощук, В. Реабілітація за допомогою інформації / В. Ярощук, Р. Щербан // Бібл. планета. – 2009. – № 1. – С. 26.

 

Підготувала Березюк Н.В.,
провідний бібліограф відділу економіки
та аграрного виробництва


Правовий та соціальний захист інвалідів в Україні

  1. Правовий та соціальний захист інвалідів в Україні
  2. КНИГИ
  3. СТАТТІ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше