ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїПравовий та соціальний захист інвалідів в Україні

Версія для друку

КНИГИ

32. 67.9(4УКР)305 Б 77 Бойко, М. Д. Право пенсійного забезпечення в Україні : навч. посіб. / М.Д. Бойко. – 2–е вид., випр. і доп. – К. : Атіка, 2006. – 356 с.

33. 67.9(4УКР)305 Б 77 Бойко, М. Д. Право соціального забезпечення України : навч. посіб. / М.Д. Бойко. – 3–є вид., доп. та перероб. – К. : Атіка, 2006. – 380 с.

34. 67.9(4УКР)305 Б 79 Болотіна, Н. Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні : наук. вид. / Н.Б. Болотіна. – К. : Знання, 2005. – 381 с.

35. 67.51 В 40 Взаємодіємо активно. Порадник для осіб з інвалідністю, їхніх представників та громадських організацій інвалідів для ефективної реалізації та захисту своїх прав / Нац. Асамблея інвалідів України, Фонд прав інвалідів (США). – К. : [б. и.], 2010. – 118 с.

36. 67.51 В 42 Від виключення до рівності. Реалізація прав людей з інвалідністю : практ. посіб. для парламентарів щодо Конвенції про права інвалідів та Факультативного протоколу до неї. – К. : ООН, 2008. – 152 с.

37. 67.51 Д 49 Дітям про Конвенцію ООН про права інвалідів / худож. : І. Поліщук, І. Бутініна. – К. : Нац. Асамблея інвалідів України, [2009]. – 20 с.

38. 67.9(4УКР)301 Д 70 Доступність до об'єктів житлового та громадського призначення для людей з особливими потребами : метод. посіб. – Вид. 4–е, доп. – К. : Нац. Асамблея інвалідів України, 2007. – 138 с.

39. 60.5 Е 79 Ерусланова, Р. И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов на дому : учеб. пособие для студ. вузов / Р.И. Ерусланова. – М. : Дашков и К., 2007. – 132 с.

40. 67.9(4УКР)300 З–40 Защита прав пользователей психиатрической помощи в суде. Практический опыт / сост. Т. Маликов. – Вінниця : Відродження, 2004. – 76 с.

41. 88.492 К 63 Комар, Т. О. Соціально–психологічна робота з людьми із особливими потребами : наук.–метод. матеріали / Т.О. Комар, І.С. Довгалюк. – Вінниця : [б.в.], 2004. – 50 с.

42. 60.550 К 63 Комплексная реабилитация инвалидов : учеб. пособие для студ. вузов / ред. Т.В. Зозуля. – М. : АСАDEMIA, 2005. – 304 с.

43. 65.9(4УКР)27 Л 51 Лесько, О. Й. Соціально–економічні проблеми зайнятості та професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями : моногр. / О.Й. Лесько. – Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2004. – 244 с.

44. 60.550 М 15 Макарова, О. В. Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки : моногр. / О.В. Макарова. – К. : Ліра–К, 2004. – 328 с.

45. 67.9(4УКР)300 Н 35 Національна платформа недержавних організацій щодо виконання зобов'язань держави перед громадянами з інвалідністю за Конвенцією ООН про права інвалідів / Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю. – К. : Коаліція, 2010. – 85 с.

46. 67.9(4УКР)305 П 32 Пільги. Регулювання та захист : постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, військовослужбовцям, ветеранам, інвалідам, жінкам, малозабезпеченим / ред. В.С. Ковальський. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 417 с.

47. 67.9(4УКР)305 П 56 Понікаров, В. Д. Пенсійне та соціальне забезпечення : підруч. / В.Д. Понікаров, М.М. Топоркова. – Х. : ІНЖЕК, 2006. – 400 с.

48. 67.9(4УКР)300 П 68 Права людей з інвалідністю в Україні : звіт за результатами громадського моніторингу / Нац. Асамблея інвалідів України, Міжнар. Фонд «Відродження». – К. : [б. и.], 2008–2009. – 100 с.

49. 91.9:60 П 68 Право на життя без перешкод: інваліди і суспільство : довід.–бібліогр. покажч. – Миколаїв : Централіз. бібл. система для дорослих, 2007. – 56 с.

50. 67.9(4УКР)305 П 68 Право соціального забезпечення : підруч. для студ. вузів / за ред. П.Д. Пилипенка. – 2–е вид., переробл. і доп. – К. : Ін Юре, 2008. – 504 с.

51. 67.9(4УКР)300 П 68 Правова абетка «Дізнайся про свої права більше» / О. Лепетюк [та ін.] ; Нац. Асамблея інвалідів України. – К. : [б. и.], 2010. – 80 с.

52. 60.5 П 78 Про становище інвалідів в Україні : нац. доповідь / Мін–во праці та соц. політики України. – К. : [б. и.], 2008. – 200 с.

53. 88.482 П 86 Психологическое и социальное сопровождение больных детей и детей–инвалидов : учеб. пособие / ред. С.М. Безух, С.С. Лебедева. – СПб. : Речь, 2006. – 112 с.

54. 67.9(4УКР)300 П 88 Публічна дипломатія у сфері захисту прав осіб з розумовою відсталістю / Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю ; упоряд. Н. Майорова. – К. : [Вид. Татарін], 2009. – 168 с.

55. 65.9(4УКР)24 Р 13 Рабочие места для инвалидов: порядок создания, санкции за невыполнение нормативов по труду : сборник / сост. О. Кормилец. – Х. : Консульт, 2007. – 132 с.

56. 67.9(4УКР)301 Р 31 Реабілітація інвалідів в Україні. Вип. 1 : зб. нормат.–прав. док. відповідно до Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" / підгот. : Н. Скрипка [та ін.]. – К. : Нац. Асамблея інвалідів України, 2007. – 180 с.

57. 67.9(4УКР)305 С 38 Синчук, С. М. Право соціального забезпечення України : навч. посіб. / С.М. Синчук, В.Я. Бурак. – 2–е вид., переробл. і доп. – К. : Знання, 2006. – 318 с.

58. 67.9(4УКР)305 С 40 Сирота, І. М. Право соціального забезпечення в Україні : підруч. / І.М. Сирота. – 7–е вид., переробл. і доп. – Х. : Одіссей, 2007. – 408 с.

59. 67.9(4УКР)305 С 40 Сирота, И. М. Все о пенсиях, пособиях, социальной защите граждан Украины : науч.–практ. коммент. и сб. нормат. актов / И.М. Сирота. – 7–е изд. – Х. : Одиссей, 2007. – 752 с.

60. 67.9(4УКР)305 С 40 Сирота, И. М. Право социального обеспечения в Украине : учеб. / И.М. Сирота. – 6–е изд. – Х. : Одиссей, 2006. – 432 с.

61. 65.9(4УКР–4ВІН)27 С 69 Соціальний захист та пенсійне забезпечення населення Вінниччини : стат. зб. / Голов. упр. статистики у Вінниц. обл. – Вінниця : [б.в.], 2005. – 76 с.

62. 67.9(4УКР)305 С 69 Соціальні послуги: як побудувати українську модель на європейських підходах. – К. : [б.в.], 2006. – 226 с.

63. 60.550 С 72 Спільний шлях: вісник громадських організацій молоді з особливими потребами : наук.–популяр. л–ра. – Вінниця : [б.в.], 2005. – 28 с.

64. 67.9(4УКР)305 С 78 Сташків, Б. І. Право соціального обслуговування : навч. посіб. / Б.І. Сташків. – К. : Знання, 2007. – 567 с.

65. 67.9(4УКР)305 С 78 Сташків, Б. І. Теорія права соціального забезпечення : навч. посіб. / Б.І. Сташків. – К. : Знання, 2005. – 405 с.

66. 88.482 Т 76 Трошин, О. В. Основы социальной реабилитации и профориентации : учеб. пособие / О.В. Трошин, Е.В. Жулина, В.А. Кудрявцев. – М. : Сфера, 2005. – 384 с.

67. 60.5 Х 73 Холостова, Е. И. Социальная реабилитация : учеб. пособие для студ. вузов / Е.И. Холостова, Н.Ф. Дементьева. – 4–е изд. – М. : Дашков и К., 2006. – 340 с.

68. 60.550 Х 73 Холостова, Е. И. Социальная работа с инвалидами : учеб. пособие / Е.И. Холостова. – М. : Дашков и К., 2007. – 240 с.

69. 54.18 Ш 37 Шевчук, В. І. Комплексна реабілітація інвалідів з наслідками травм та захворюваннями опорно–рухової системи : посіб. / В.І. Шевчук, Ю.О. Безсмертний. – Вінниця : Книга–Вега, 2004. – 316 с.

70. 67.9(4УКР)305 Ш 78 Шовкошитна, С. Інвалідність. Як оформити пенсію? / С. Шовкошитна ; Ін–т громад. сусп–ва. – 2–є вид., випр. та допов. – К. : [б.в.], 2003. – 24 с.

71. 60.550 Я 77 Ярская–Смирнова, Е. Р. Социальная работа с инвалидами : учеб. пособие / Е.Р. Ярская–Смирнова, Э.К. Наберушкина. – 2–е изд. – СПб. : Питер, 2005. – 316 с.Правовий та соціальний захист інвалідів в Україні

  1. Правовий та соціальний захист інвалідів в Україні
  2. КНИГИ
  3. СТАТТІ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше