Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

КНИГИ З БІБЛІОТЕКИ ВІННИЦЬКОЇ «ПРОСВІТИ» (1917-1920 рр.)

УДК 017.1(477.44)

ББК 91.18(4УКР-4ВІН)

К 53

Відповідальна за випуск Н.І.Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва

Книги з бібліотеки Вінницької «Просвіти» (1917- 1920 рр.) у фонді Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва: каталог / авт. вступ. статті, уклад. каталогу О.В.Сафроно-ва; ред. М.Г.Спиця; відп. за вип. Н.І.Морозова; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – 108 с.

У дореволюційній Росії українська книга заборонялася для використання у бібліотеках. У роки української революції (1917-1920 рр.) Вінницькій «Просвіті» вдалося швидко сформувати доволі значний її публічний фонд у понад 3 тис. примірників.

Запропоноване видання презентує статті з минулого і сьогодення Вінницької «Просвіти», історії її бібліотеки та каталог книг з її складу, що зберігаються сьогодні у фонді Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва.

Видання призначене всім, хто цікавиться історією українського громадського руху та української книжкової культури.

© Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва


Від укладача

Пропоноване видання починає серію каталогів колекцій, що зберігаються у фонді рідкісних і цінних видань Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім.К.А.Тімірязєва. Він відображає книги, що колись входили до фондів бібліотеки Вінницької «Просвіти». Це видання українською та російською мовами, друковані впродовж 1833-1920 років в Україні, Російській та Австро-Угорській імперіях.

Визначення типу бібліографічного посібника як каталогу зумовило і особливості бібліографічного опису, що містить не тільки основні, але й факультативні елементи. Бібліографічний опис зроблено з повним збереженням орфографії і пунктуації титульного аркуша, за виключенням літер, які вийшли з ужитку після жовтневої революції 1917 року, що замінені літерами сучасного алфавіту.

Матеріал розташований за алфавітом авторів і назв. Описи документів подані мовою оригіналів на основі їхнього вивчення de visu. Якщо з якихось причин неможливо було здійснити опис книги (відсутність титульного аркуша, сторінок, пошкодження тексту тощо), використовувалися інші друковані каталоги.1 Книги в каталозі описані під прізвищами, які вказані на титульному аркуші. В допоміжному іменному покажчику подаються відсилки від справжніх прізвищ до псевдонімів та навпаки. Проведено пошукову роботу щодо встановлення або уточнення дат, прізвищ, місць видань творів, а також розкриття псевдонімів, криптонімів і т. ін. Псевдоніми, які стали літературними іменами (Леся Українка, Марко Вовчок, Нечуй-Левицький), не розкривались.

Бібліографічний опис зроблено за методичними рекомендаціями, в основу яких покладено чинні стандарти.2

При описі багатотомних видань наводиться зведений, що включає відомості про наявність томів. Самостійний опис кожного тому робиться у випадку, якщо є один том з кількох.

До каталогу увійшли збірники Наукового товариства імені Тараса Шевченка, часописи «Літературно-науковий вісник», «Киевская Старина», які, по суті, є збірниками наукових праць. Також включені періодичні видання «Україна», «Украинская жизнь» та ін.

У кінці кожного опису подано шифр видання, що допоможе користувачеві швидко розшукати та отримати ту чи іншу книгу в ВОУНБ ім. К.А.Тімірязєва.

Для різноаспектового розкриття змісту каталогу та поліпшення користування ним подається низка допоміжних покажчиків:

  1. Іменний покажчик.
  2. Покажчик назв творів друку.
  3. Хронологічний покажчик.
  4. Покажчик місць видання творів друку.

Видання розраховане на книгознавців, науковців різних галузей знань, дослідників української історії та культури, працівників бібліотек, інформаційних служб, видавництв.

Зауваження та побажання просимо надсилати на адресу:

21100, Вінниця, вул. Соборна, 73

Тел. (0432) 562-824

Факс (0432) 352-394

http://old.library.vn.ua

1 Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського. 1723-1923 : в 3 т. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського; редкол.: О.С.Онищенко (голова) та ін. – К., 2003.

2 Укладання друкованих каталогів книг гражданського друку (XVIII-початок XX ст.) із фондів бібліотек України / ДНПБ України ім.В.О.Сухомлинського; авт.-уклад. Р.С.Жданова. – К., 2005. – 124 с.