Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Композитор, поет-перекладач
До 180-річчя від дня народження П.І.Ніщинського
(21.09.1832-16.03.1896)
Біобібліографічний покажчик

1. ТВОРЧА СПАДЩИНА П.І.НІЩИНСЬКОГО

1.1. Видання творів П.І.Ніщинського*

1. Грамматика русского языка для греческого юношества / П.И.Нищинский. – О., 1868.

2. Значение Киева и Украины для славянства и культура христианства в России: речь, произнес. в торжеств. совещании Славян. благотвор. о-ва св. Кирилла и Мефодия в 1868 г. / П.И.Нищинский. – О., 1868.

3. Вечорниці (Назар Стодоля): [партит.] / сл. і муз. П.І.Ніщинського. – К.: Б.Корейво, [1870?]. – 38 с.

4. Опыт элементарного руководства при изучении греческого языка в гимназиях и прогимназиях: [курс 1-й и 2-й] / сост. П.И.Нищинский. – О.: Тип. П.Францова, 1870. – 216 с.

5. Историческая записка об Одесской второй гимназии от основания ее в 1848 г. по 1881/82-й учебный год / сост. по поручению Пед. совета препод. греч. яз. в той же Гимназии П.И.Нищинский. – О.: Тип. «Труд» В.Семенова,1882. – [2], ІV, 98 с.

6. Отчет о состоянии Одесской второй гимназии в 1882-83 учебном году / сост. секретарь Пед. совета П.И.Нищинский. – О.: Тип. «Новорос. телеграф», 1883. – 18, 21 с.

7. Путеводитель по Константинополю / сост. П.И.Нищинский. – О., 1884.

8. Порада («Дівчинонько-голубонько»): [романс] / сл. та муз. П.Ніщинського // Нива: укр. літ. зб. 1885 р. – О., 1885. – С. 149-150. – (Б-ка Б.Грінченка; № 157).

9. Путеводитель по святой земле с 16-ю рисунками, новейшим планом Иерусалима и картой «Палестины» / накладом ієромонаха Антоніна без зазнач. авторства П.Ніщинського. – О., 1886. – 294 с.

Те ж. – 2-е вид. – О., 1890. – 312 с.

10. Уманець, М. Спілка А. Словарь російсько-український. – Л., 1893-1898.

Т. 1: А-К. – 1893. – 318 с.

Т. 2: К-П. – 1894. – 285 с.

Т. 3: П-С. – 1896. – 286 с.

Т. 4: С-Я. – 1898. – 238 с.

Спілка А. – псевдонім одеської групи укладачів і видавців словника, в роботі якої брав активну участь П.І.Ніщинський.

11. Закувала та сива зозуля: хор парубків з «Вечорниць» (до п’єси «Назар Стодоля»). – N.J.: publisched by Dm. Andreyko, б.р. – 5 с. – (Melodies of the Ukraine; № 4).

12. Закувала та сива зозуля: хор парубків з «Вечорниць» (Назар Стодоля) / уложив П.І.Ніщинський. – К.: Книгарня і муз. магазин Л.Ідзіковського, б.р. – 5 с.

13. Вечорниці (Назар Стодоля) / сл. и муз. П.И.Нищин-ського.: [партит.]. – О.: Изд-во кн. и муз. магазина Остров-ского, [Ценз. 1887]. – 38 с.

14. Закувала та сива Зозуля: хор мужескій з акомп. фортеп. із драми «Назар Стодоля» / сл. і муз. П.Ніщинського. – (Л.: Літографія А.Пришляка, [1887?]). – 11 с.: партит.; 3 арк.: партії Т. 1, Т. 2, Бас. – (Б-ка музикальна; вип. 5).

15. Складка: альм. року божого 1887-го / уклав Вл. Алек-сандров. – Х.: Друк. А.Дарре, [1887]. – № 1. – 223 с.: нот.

В альманасі надрукована пісня П.І.Ніщинського на слова Вл. Самойленка «Писня горе піиты».

16. Рускій співаник / уложив К.Паньковскій. – Л.: Накл. т-ва «Просвіта», 1888. – 288 с. – (Уміщені тексти пісень без нот). – Зі змісту: Закувала та сива зозуля / сл. і муз. П.Ніщинського.

17. Закувала та сива Зазуля: мужеский хор з фортепяном: [партит.] / хор поправив С.Людкевич; аккомпаніямент переробив З.Лиско. – Podebrady: Vančura, Б.р. – 12 с.

18. Закувала та сива Зазуля: чоловіч. хор у супроводі ф-но до драми «Назар Стодоля» / сл. і муз. П.Ніщинського. – (Л: Літогр. А.Андрейчин [1900?]). – 3 арк.: партії Т. 1, Т. 2, Бас. – (Б-ка музикальна; вип. 19): (Накладом т-ва «Львівський Боян»).

19. Акорди: антол. укр. лірики від смерті Шевченка / уклав І.Франко. – Л., 1903. – 316 с.: іл.

До антології включено поетичні твори П.І.Ніщинського.

20. Козак Софрон: укр. пісня: для чоловіч. хору в супроводі ф-но / П.Ніщинський. – К.; Л.: Ідзіковський, [ценз. 1905]. – 3 с. – (Укр. пісні на 2, 3 і 4 голоси з проводом ф-но; вип. 2): (К.: нотопечатня І.І.Чоколова).

21. Вечорныцы: (Назар Стодоля): [муз. картина з текстом до 2-ї дії драми «Назар Стодоля» Т.Г.Шевченка]. – К.: Изд-во Л.Идзиковского; Ростов н/Д: Тип. Г.М.Пуховича, 1915. – 37 с.

22. А мы коляды не дамо: хор дивчат и парубкив: [з ф-но: з муз. картини] «Вечорныци» (Назар Стодоля) / сл. і муз. П.И.Нищинського. – [перевид.]. – К.; Варшава: Л.Идзиковский, [1916-1917]. – 5 с. – (Вечорныци; № 4): (Нотопечатня и типо-литогр. Г.М.Пуховича, Ростов н/Д).

23. Добрый вечир, паніматко!: дивоч. гурт: [хор з ф-но: з муз. картини] «Вечорныци» (Назар Стодоля) / сл. і муз. П.И.Нищинського. – [перевид.]. – К.; Варшава: Л.Идзиковский, [1916-1917]. – 5 с. – (Вечорныци; № 2): (Нотопечатня и типо-литогр. Г.М.Пуховича, Ростов н/Д).

24. Письня хозяйки з хором: «Ой, хто пье, тому наливайте» и «Пыйте, гуляйте, добрии люде»: [для голосу та мішан. хору з ф-но: з муз. картини]: «Вечорныци» (Назар Стодоля) / сл. і муз. П.И.Нищинського. – [перевид.]. – К.; Варшава: Л.Идзиковский, [1916-1917]. – 5 с. – (Вечорныци; № 6): (Нотопечатня и типо-литогр. Г.М.Пуховича, Ростов н/Д).

25. Закувала та сива зозуля: хор парубкив [з ф-но: з муз. картини]: «Вечорныци» (Назар Стодоля) / сл. і муз. П.И.Нищинського. – [перевид.]. – К.; Варшава: Л.Идзиковский, [1917-1918]. – 5 с. – (Вечорныци; № 5): (Нотопечатня и типо-литогр. Г.М.Пуховича, Ростов н/Д).

26. «Барвисті квітки»: зб. для дітей серед. віку: декламатор: хрестоматія / уклад., автор приміт. і поясн. С.Гаєвський. – К.: Поступ, 1919. – 158 с.

До авторського колективу збірки ввійшов П.І.Ніщинський.

27. Закувала та сива зозуля: [ноти]: хор парубків: [чоловіч. хор без супроводу з муз. картини «Вечорниці»]: [голоси] / сл. і муз. П.І.Ніщинського. – Чернігів, 1920. – 8 с.: 2 партит.

28. Струни: антол. укр. поезії від найдавніш. до ниніш. часів: для вжитку шк. й хати / уклав Б.Лепкий. – Берлін: Укр. сл.; Укр. Нар. Б-ка, 1922. – Ч. 2. – 296 с.

До антології включено твори П.І.Ніщинського.

29. Вечорниці: [ноти] (Назар Стодоля): [для співу з ф-но] / сл. і муз. П.Ніщинського. – К.; Ляйпціґ: Україна. Укр. накладня, [1923-1925]. – 38 c. – (Printed in Germany; Stich und Druck von C.G. Roder G. m. b. H. Leipzig).

30. Закувала та сива зозуля: для чоловіч. хору в супроводі ф-но / П.І.Ніщинський. – К.: Мистец., [1938]. – 8 с.

31. Закувала та сива зозуля: песня для муж. хора с сопро-вождением ф-но / П.Нищинский. – М.: Музгиз, 1952. – 10 с.

32. Вечорниці: музика до драми «Назар Стодоля» Т.Г.Шевченка: клавір / П.І.Ніщинський. – К.: Мистец., 1954. – 56 с. – (300 років возз'єднання України з Росією).

33. Вечорниці: музика до драми «Назар Стодоля» Т.Г.Шевченка: клавір / П.І.Ніщинський. – К.: Мистец., 1964. – 48 с.

Те ж. – К.: Мистец., 1965. – 49 с.

Те ж. – К.: Мистец., 1969. – 50 с.

34. Вечорниці: муз. картина на 2 д. драми Т.Шевченка «Назар Стодоля» /П.Ніщинський; викон. хор та засл. симф. орк. Укртелерадіо; солісти: В.Світильник (меццо-сопрано), С.Пікульський (тенор); хормейстер В.Скоролений; дириг. І.Гамкало. – К.: Музфонд Держтелерадіо України, 1995. – 1 мф/кат.

35. Вечорниці: муз. картина до 2 д. драми Т.Шевченка «Назар Стодоля» / П.Ніщинський; викон. хор., симф. орк. // Музика: аудіокасета до посіб. 6 кл. – Т.: Навч. кн. «Богдан», 2000. – К.1.

36. Закувала та сива зозуля: чолов. хор з музики до драми Т.Шевченка «Назар Стодоля» / П.І.Ніщинський. – К.: Мистец., 1966. – 8 с.

37. Вечорниці: музика до драми «Назар Стодоля» Т.Г.Шевченка: клавір / П.І.Ніщинський; вступ. ст. Л.Ю.Пархоменко. – К.: Муз. Україна, 1988. – 56 с.

38. Закувала та сива зозуля: [вірші] / П.І.Ніщинський // Подільські криниці: хрестоматія з л-ри рід. краю / упоряд., вступ. ст., біогр. нариси А.Подолинного. – Вінниця. – 1994. – Вип. 1. – С. 93-94.

1.2. Переклади П.І.Ніщинського

39. «Слово о полку Игореве»: / пер. грец. П.Ніщин-ського, 1882.

40. Софокл. Антигона: драматич. дія / Софокл; пер. з грец. П.Ніщинський. – О.: Типо-литогр. В.Кирхнер, 1883. – 64 с.

41. Гомер. Гомерова Одіссея: пісня VІ [«Так от в кущах спочивав неборак Одіссей богорівний...»] / Гомер; пер. укр. мовою П.Ніщинський // Нива: укр. літ. зб. 1885 р. – О., 1885. – С. 3-12. – (Б-ка Б.Грінченка; № 157).

42. Гомер. Одиссеви плавники, Гомеровои Одиссеи зшиток пятый / пер. з грец. П.Ніщинський. – [Л.], 1886. –

22 с. – (Передрук з «Зорі» (Львів, Друк. т-ва ім. Шевченка)).

43. Веселка: літ. зб. / уклав А.Молодченко [колект. псевд]. – Л.: [Видав І.Франко], 1887. – VІІ, 211 с.

У збірку включено твори Софокла у перекладі з давньогрецької П.І.Ніщинського.

44. Гомер. Гомерова Одиссея / Гомер; гекзаметром укр. мовою перевіршував П.Байда (Ніщинський); вступ. сл. вид-ва про пер. тв. Гомера. – Л.: Правда, 1889 [на обкл. 1890] –

1892. – (Пер. присвяч. пам’яті М.І.Костомарова).

Ч. 1. – 1889 [на обкл. 1890]. – ХVІ, 161 с.

Ч. 2. – 1892. –157 с.

45. Софокл. «Єсть на світі пребагато деякого дива»: [урив. з «Антігони»] / Софокл; пер. укр. П.Ніщинського // Вік (1798-1898). – К., 1900. – С. 295-297.

46. Виїмки з народної літератури українсько-рускої ХІХ віку: для висших кляс серед. шк. / уклав О.Барвінський. – 3-є вид., поправл. – Л.: Друк. Наук. т-ва ім.Т.Г.Шевченка, 1902. – Ч. 2. – LХХ, 572 с.

У книгу включено твори Гомера в перекладі з давньогрецької П.Ніщинського.

47. Гомер. Іліада. Рапсодія А. / Гомер; пер. укр. П.Байди (Ніщинського). – Л.: Друк. Наук. т-ва ім. Т.Г.Шевченка, 1902. – 59 с. – (Літ.-наук. б-ка).

48. Гомер. Гомерова Ілїяда. Рапсодія В. / Гомер; пер. укр. П.Байди (Ніщинського). – Л.: Друк. Наук. т-ва ім.Т.Г.Шев-ченка, 1902. – 70 с. – (Літ.-наук. б-ка).

49. Гомер. Іліада. Рапсодія Г. / Гомер; пер. укр. П.Байди (Ніщинського). – Л.: Друк. Наук. т-ва ім.Т.Г.Шевченка, 1903. – 36, [4] с. – (Літ.-наук. б-ка).

50. Гомер. Гомерова Іліада. Рапсодії Д, Е, З / Гомер; пер. укр. П.Байди (Ніщинського). – Л., 1904. – 148 [4] с. – (Літ.-наук. б-ка).

51. Гомер. На Олімпі «Зевс так сказав, і злякалась жона волоокая Гера...»: [урив. з «Іліади» Гомера] / Гомер; пер. укр. П.Ніщинського // Досвітні вогні: зб. поезії й прози до читання й декламації / упорядкув. Б.Грінченко. – К., 1906. – С. 237-238.

52. Розвага: укр. декламатор: артистич. зб. поезій, оповід., монологів, жартів, сатир і гуморесок для читання і декламув. на сцені, вечорницях, драм. шк. і літ. збірках / уклад. О.Коваленко. – [К.: Вид. Ів. Самоненко. Друк. Кульженка, 1908].

До збірника включено твори Гомера у перекладі П.І.Ніщинського.

53. Софокл. Антігона: [уривок] / Софокл; пер. з грец. П.Ніщинського // Досвітні вогні: зб. поезії й прози до читання й декламації / упорядкув. Б.Грінченко. – 2-е вид., перероб. і значно допов. – К., 1908. – С. 427-429.

54. Софокл. Антігона: «А ти мені коротко й просто скажи: ти не знала...»: [урив. з «Антігони»] / Софокл; пер. укр. П.Ніщинського // Українська муза: поетич. антол. од початку до наших днів / ред., авт. передм. О.Коваленко. – К., 1908. – Стб. 399-400.

55. Софокл. «Не можна нам віку людського, як єсть він...»: [урив. з «Антігони»] / Софокл; пер. укр. П.Ніщинського // Там же. – Стб. 400.

56. Гомер. Пісня друга «Одіссеї»: [уривок «Тільки лиш рання рожева зоря зайнялася...»] / Гомер; пер. укр. П.Ніщинського // Там же. – Стб. 400-404.

57. Гомер. Пісня п’ята «Одіссеї»: [уривок «Рано од ліжка Тифона хорошого в небі зірниця...»] / Гомер; пер. укр. П.Ніщинського // Там же. – Стб. 404-406.

58. Софокл. «Єсть на світі пребагато деякого дива»: [урив. з «Антігони»] / Софокл; пер. укр. П.Ніщинського // Там же. – Стб. 406-408.

59. Гомер. «Тільки лиш сонце спочило і темрява впала на землю...»: [урив. з «Іліади»] / Гомер; пер. укр. П.Ніщинського // Там же. – Стб. 399.

60. Взори поезиї і прози для пятої кляси шкіл середних / [уклад., авт. поясн.]. – К.Лучаковський. – 2-е вид. – Л.: Друк. Наук. т-ва ім. Т.Г. Шевченка, 1909. – 1, 469, [7]с.

Твори Гомера у збірнику представлені у перекладі П.І.Ніщинського.

61. Софокл. Антигона: драматич. дія із 8 образками, фотографією статуї Софокля та портр. Ніщинського / Со-фокль; перевіршував [пер. та авт. поясн.] П.Ніщинський; переднє сл. [В.І.Сімовича] про розв. грец. драми, про автора та перекладника «Антигони». – Чернівці: Друк. т-ва «Руска Рада», 1911. – ХХХ, 76 с.: іл., портр. – Замітки та пояснення. – С. 48-76.

62. Досвітні Огні: зб. поезії й прози до читання й декламації: з портр. авт. і артистів, з муз. М.Лисенка та М.Левицького. – 3-є вид [допов.]. – [К.]: [Вид-во] Є.Череповського. [Друк. І.І.Соколова, 1914]. – 472 с., 16 с. нот: іл., портр.

У збірці представлено твори Гомера у перекладі українською мовою П.І.Ніщинського.

63. Вінок: (хрестоматія) / уложив О.Білоусенко [О.Г.Лотоцький]. – К.: Криниця, 1918.

Серед авторів прозових та поетичних творів, включе-них до збірки, – наш земляк П.І.Ніщинський.

64. Стежка додому: укр. читанка: для третього року навчання для початк. і вищих початк. шк. / під ред. І.М.Труби. – 1-е вид. – Катеринослав: Стежка додому, 1918.

Серед авторів прозових та поетичних творів, розвідок з історії, мовознавства, мистецтвознавства, літературознавства, біографій, спогадів – наш земляк П.І.Ніщинський.

65. «Барвисті квітки»: декламатор: (хрестоматія) / уклад. [з приміт. і поясн.] С.Гаєвський. – К.: Поступ, 1919. – Кн. 1. – 158 с.

До групи авторів поетичних творів, байок та гуморесок хрестоматії включено П.І.Ніщинського.

66. Український альманах: [збірник] / уклад. А.Кру-шельницький. – К.; Л.; Відень; Нью-Йорк, 1921. – 509 с.

У збірник включено твори Гомера у перекладі з давньогрецької П.І.Ніщинського.

67. Виїмки з української народної літератури / уклад. О.Барвінський. – 4-е, перероб. вид. – Л., 1922.

У книгу включено твори П.І.Ніщинського та його переклади Гомера і Софокла українською мовою.

68. Слово: декламатор / уклав М.Зеров. – К.: Слово, 1923. – 320 с.

До книги включено переклади творів Гомера, здійснені нашим земляком П.І.Ніщинським.

69. Гомер. Іліада. Пісня шоста. Гектор і Андромаха: (уривок) / Гомер; пер. з давньогрец. П.І.Ніщинського // Поділь-ські криниці: хрестоматія з л-ри рід. краю / упоряд., вступ. ст., біогр. нариси А.Подолинного. – Вінниця, 1994. – Вип. 1. – С. 91-93.

70. Гомер. Одіссея (уривок) / Гомер; пер. з давньогрец. П.І.Ніщинського // Тисячоліття. – К., 1995. – С. 277.