Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Композитор, поет-перекладач
До 180-річчя від дня народження П.І.Ніщинського
(21.09.1832-16.03.1896)
Біобібліографічний покажчик

Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

 

Наші видатні земляки

Композитор, поет-перекладач

До 180-річчя від дня народження П.І.Ніщинського

(21.09.1832-16.03.1896)

Біобібліографічний покажчик

 

Вінниця, 2012


УДК 016:929:7

ББК 91.9:85

К 71

Відповідальна за випуск Н.І.Морозова, директор Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва

Композитор, поет-перекладач (21.09.1832-16.03.1896): (біобібліогр. покажч.): до 180-річчя від дня народж. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва; уклад. Г.М.Авраменко; авт. передм. «Славетний подолянин Петро Іванович Ніщинський»: А.Ф.Завальнюк, Т.О.Марчук; ред.: О.Г.Поліщук, М.Г.Спиця; відп. за вип. Н.І.Морозова. – Вінниця, 2012. – 64 c. – (Сер. «Наші видатні земляки»).

 

Біобібліографічний покажчик присвячується 180-й річниці від дня народження українського композитора, автора відомого хору «Закувала та сива зозуля», першого перекладача з давньогрецької мови творів Гомера й Софокла, громадського діяча, нашого земляка Петра Івановича Ніщинського та висвітлює його життєвий і творчий шлях.

До посібника включено розлогу статтю про талановитого подолянина, хронограф його життя та діяльності. У бібліографіч-ній частині досліджено історію публікації його музичних творів і перекладів, зокрема прижиттєвих, представлено літературу про П.І.Ніщинського, вшанування його пам’яті, зокрема на Вінниччині, а також матеріали з мережі Інтернет.

Покажчик розрахований на мистецтвознавців, літературознавців, краєзнавців, студентів гуманітарних вищих навчальних закладів, усіх, кому небайдужа музична спадщина наших земляків, літературний процес в Україні в другій половині ХІХ ст.

© Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, 2012


Від укладача

Історія Вінниччини, за словами відомої української поетеси, нашої землячки Ніни Гнатюк, – «це таке рясне сузір’я знаменитостей, про яких можна розповідати без кінця».

До цієї когорти належить й ім’я видатного укра-їнського композитора, поета-перекладача Петра Івановича Ніщинського. У 2012 році виповнюється 180 років від дня його народження. Народився П.І.Ніщинський на Вінниччині (с. Неменка Іллінецького району), все життя пов’язав з Одесою, Ананьєвим, Єлисаветградом (нині Кіровоград), Бердянськом, а останній свій прихисток Петро Іванович знайшов на рідній йому вінницькій землі (помер і похований у с. Ворошилівка Тиврівського району).

Пропонуємо вам біобібліографічний покажчик «Композитор, поет-перекладач». Для того, щоб вшанувати таким чином пам’ять видатного подолянина, Вінницькою ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва була проведена копітка робота по виявленню джерел, літератури про його життя та творчу діяльність. Було опрацьовано традиційний довідково-бібліографічний апарат та ЕБД (електронні бази даних) бібліотеки, досліджено науково-допоміжні бібліографічні джерела: «Товариство “Просвіта” у Львові: покажчик видань. 1868-1939», «Репертуар української книги. 1798-1916», «Книга в Україні, 1861-1917: матеріали до репертуару укр. кн.», «Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України. 1798-1923», державні літописи книг, газетних, журнальних статей, ресурси мережі Інтернет.

Висловлюємо подяку бібліографам Одеської ОУНБ ім. М.Горького, Кіровоградської ОУНБ ім. Д.І.Чижевського за надані матеріали про зв’язки Ніщинського з Одесою та Кіровоградом (Єлисаветградом), а Львівській національній науковій бібліотеці України ім. В.Стефаника – за інфор-мацію про дореволюційні видання творів П.Ніщинського, що були надруковані у Львові.

У пропонованому біобібліографічному покажчику вперше зібрані описи унікальних матеріалів із дорево-люційних та довоєнних книг, часописів, сучасні видання та публікації, джерела з Інтернету, а також архівні матеріали з фондів Державного архіву Вінницької області. Включені у видання матеріали здебільшого переглянуто de visu. Інші матеріали представлено згідно їх подання в опрацьованих бібліографічних джерелах та надісланих списках.

Відкриває видання вступна стаття кандидата мистецтвознавства, професора, члена Національної спілки композиторів України А.Ф.Завальнюка і зав. відділом рідкіс-них і цінних видань ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва Т.О.Марчук «Славетний подолянин Петро Іванович Ніщинський (21.09.1832 -16.03.1896)».

Для кращої орієнтації в біографії П.І.Ніщинського до покажчика включено «Хронограф життя і творчості П.І.Ніщинського» за книгою Л.О.Пархоменко «Петро Ніщин-ський (К.: Муз. Україна, 1989)», де повністю збережено орфографію видання.

Матеріали у виданні систематизовано в розділах:

У першому розділі досліджено історію публікації його музичних творів і перекладів, зокрема прижиттєвих, матеріали розміщені у хронологічній послідовності їх виходу у світ, чи публікації в часописах, збірниках, альманахах, хрестоматіях, починаючи з 1868 року, при цьому бібліографічні описи дореволюційних, перших радянських видань подано в оригіналі.

В інших розділах і підрозділах публікації розміщені в алфавітному порядку авторів або назв творів, описаних за назвою. Окремо виділено матеріали про дослідження найвідоміших музичних творів «Вечорниці» й «Закувала та сива зозуля».

Видання супроводжує допоміжний Іменний покажчик авторів, упорядників, укладачів книг та публікацій.

Пропонований біобібліографічний покажчик продов-жує серію «Наші видатні земляки». Він розрахований, в першу чергу, на мистецтвознавців, музичних працівників, літературознавців, краєзнавців, студентів гуманітарних вищих навчальних закладів, усіх, кому небайдужа музична спадщина наших земляків, літературний процес в Україні у другій половині ХІХ ст.

Відбір матеріалів до покажчика закінчено 30 червня 2012 року.

Відгуки та побажання надсилайте на адресу:

21100, Відділ літератури та інформації

з питань краєзнавства,

Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, вул. Соборна, 73, м. Вінниця.

Тел.: (0432) 562-824

Факс: (0432) 352-394

E-mail: kraev@library.vn.ua

http://old.library.vn.ua