Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Відданий бібліотечній справі
До 75-річчя від дня народження
Андрія Йосиповича Лучка
бібліотекознавця, колишнього директора Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва,
заслуженого працівника куль

* * *

Колектив Вінницької державної обласної наукової бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва щиро вітає свого колишнього директора зі славним ювілеєм і зичить здоров’я, благополуччя, довгих років життя!

Редакція «Вінниччини» приєднується до цих побажань!

Передрук із газети «Вінниччина», 2007, 14 грудня.

Перелік основних видань і публікацій А.Й.Лучка

та літератури про нього

А.Й.Лучко – як автор, редактор,

відповідальний за видання

1961

Бібліотека – колгоспному виробництву: поради бібліо-текарям / уклад.: Г.К.Смагло, А.Й.Лучко, Г.Ю.Дробчак. – Вінниця: Обл. кн.-газ. вид-во, 1961. – 31 с.

1962

Проведіть конференцію за романом М.Стельмаха “Правда і кривда”: [метод.-бібліогр. матеріали] / підгот. А.Лучко. – Вінниця, 1962. – 4 с.

1963

За здоровий побут: (корот. анот. покажч. л-ри) / уклад.: Є.А.Премислєр, А.Й.Лучко; Вінниц. обл. наук. мед. б-ка, Вінниц. обл. б-ка ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 1963. – 15 с.

Поглиблюємо знання бібліотекарів: [метод. робота обл. б-ки ім. К.А.Тімірязєва] / Г.Смагло, А.Лучко // Соц. культура. – 1963. – № 5. – C. 33-34.

Для романтиків: [про кн. вист. в б-ці, присвяч. освоєнню космосу] / І.Мельниченко, А.Лучко // Вінниц. правда. – 1963. – 16 трав.

Правильно розміщувати бібліотеки: [на прикл. бібл. мережі обл.] / А.Лучко // Вінниц. правда. – 1963. – 4 черв.

Поетове багатство: [до 150-річчя від дня народж. Т.Г.Шевченка, зокрема про дореволюц. вид. його тв. у фондах обл. б-ки] / А.Й.Лучко // Вінниц. правда. – 1963. – 12 груд.

В теорії і на практиці: [пробл. комплектув. кн. фондів б-к] / Г.К.Смагло, А.Й.Лучко // Рад. культура. – 1963. – 26 груд.

1964

Атеїстична пропаганда в бібліотеці: [зб. ст. з досвіду б-к Вінниччини] / до друку підгот.: Г.Смагло, А.Лучко. – Вінниця: Вінниц. кн.-газ. вид-во, 1964. – 56 с.

Досвід новаторів – всім: [рец. на вид. сер. плакатів «Маяки Вінниччини» – про Героїв Соц. Праці] / А.Лучко // Рад. культу-ра. – 1964. – 2 серп.

1965

Щоб дружний з книгою був хлібороб: (з досвіду пропаганди с.-г. л-ри б-кою с.Бабчинці Могилів-Поділ. р-ну) / підгот. А.Лучко. – Вінниця, 1965. – 21 с.

Циркулярна повідь: турботи бібліотекаря: [про роботу метод. каб. обл. б-ки ім. К.А.Тімірязєва] / А.Лучко // Рад. культура. – 1965. – 18 берез.

Якщо взятися дружно: про координацію та кооперув. під-гот. бібліогр. матеріалів [б-ками різних відомств і орг.] / А.Луч-ко // Соц. культура. – 1965. – № 3. – C. 36-37.

1966

Робота бібліотек на допомогу механізаторам: (метод.-бібліогр. матеріали) / уклад.: А.Лучко, Л.Зубалій, Л.Потапенко; відп. за вип. Г.Смагло. – Вінниця, 1966. – 28 с. – [Ротатор].

Професія і покликання: роздуми про фах бібліотекаря / А.Й.Лучко // Соц. культура. – 1966. – № 1. – C. 34-35.

Коли ти володар книги: [нотатки бібліотекаря] / А.Й.Лучко // Вінниц. правда. – 1966. – 11 берез.

З усіх республік: [про респ. наук.-практ. конф. бібл. працівників на базі б-к Вінниччини] / А.Й.Лучко // Вінниц. правда. – 1966. – 26 черв.

Щоб дружний з книгою був хлібороб: [консультація щодо комплектув. і пропаганди б-ками с.-г. л-ри] / А.Лучко // Нові книги УРСР. – 1966. – № 22. – C. 20-24. 

Трудове виховання молоді: [з досвіду б-к обл.] / А.Лучко // Нові книги УРСР. – 1966. – № 35. – C. 18-22.

Соединяя теорию с практикой: [про роботу ун-ту бібл. працівників м.Вінниці] / А.И.Лучко // Библиотекарь. – 1966. – № 12. – C. 48-49.

1967

Крилаті вісники бурі: [про кн. фонди обл. наук. б-ки ім.К.А.Тімірязєва] / А.Лучко // Вінниц. правда. – 1967. – 7 січ.

1968

Робота бібліотек на допомогу буряководам: (метод.-бібліогр. матеріали) / підгот.: А.Лучко, Н.Барашивець. – Вінниця, 1968. – 24 с. – [Ротатор].

Ти на подвиг кличеш, комсомольський квиток!: (інструкт.-метод. матеріали до 50-річчя ВЛКСМ) / підгот.: М.М.Бех, А.Й.Лучко. – Вінниця, 1968. – 22 с. – [Ротатор].

1969

Фах чи покликання: [про підготов. кадрів для культ.-освіт. закл.] / А.Й. Лучко // Соц. культура. – 1969. – № 9. – C. 33.

1971

Не тільки право...: [культ.-освітні закл. і пропаганда законодавства в обл.] / А.Й.Лучко // Вінниц. правда. – 1971. – 2 лют.

Правова пропаганда [у закл. культури обл.] / А.Й.Лучко // Культура і життя. – 1971. – 6 черв.

Пропагандисти величних накреслень: [пропаганда б-ка-ми обл. матеріалів ХХІV з’їзду КПРС та ленін. теорет. спадщини] / А.Лучко, Г.Смагло // Культура і життя. – 1971. – 28 жовт.

1972

Вінниччина: [про обл. наук.-практ. конф. бібл. працівни-ків з питань пропаганди природн.-наук. та атеїст. л-ри] / А.Лучко // Культура і життя. – 1972. – 23 січ.

1973

Виховує колектив: [про патріот. рух за високу культуру й зразк. громад. порядок в обл.] / А.Й.Лучко // Соц. культура. – 1973. – № 11. – C. 18-19.

1974

На допомогу прийшла книга: [про стан бібл. обслуг. населення обл. та перспективи його розв.] / А.Й.Лучко // Вінниц. правда. – 1974. – 11 серп.

1975

«Чудеса» навколо чуда: [розповідь про читачів-боржників обл. наук. б-ки] / А.Лучко // Вінниц. правда. – 1975. – 5 лют.

ДІФ доносить відкриття: [з досвіду впровадж. наук.-техн. інформації б-к обл. для працівників сіл. госп-ва] / А.Лучко  // Культура і життя. – 1975. – 17 лип.

Така наша думка: [щодо об-ня колгосп. бюро НТІ з бюро екон. аналізу] / А.Лучко // Вінниц. правда. – 1975. – 27 груд.

1976

Як книга читається: [пробл. розв. бібл. справи в обл.] / А.Лучко // Вінниц. правда. – 1976. – 19 лют.

Що перешкоджає централізації: [бібл. мережі Вінниччи-ни] / А.Лучко // Вінниц. правда. – 1976. – 3 жовт.

1977

Інформація бібліотек на допомогу виробництву [Вінниччини] / А.Й.Лучко // Десята п’ятирічка і культурно-освітні заклади. – К., 1977. – С. 37-46.

Не тимчасова акція: клопоти централізації бібл. мережі [обл.] / А.Й.Лучко // Культура і життя. – 1977. – 13 лют.

Совместно с библиотеками: опыт, проблемы, поиск: [про спільну роботу б-к обл. і Т-ва книголюбів] / А.И.Лучко // Кн. обозрение. – 1977. – 24 июня.

 1978

Не тільки записати у формуляр: круглий стіл газ. «Культура і життя»: [із виступу дир. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва А.Й.Лучка про нові грані бібл. справи на Вінниччині] / А.Й Лучко // Культура і життя. – 1978. – 15 черв.

1979

Аналіз роботи державних масових бібліотек Вінницької області за 1978 рік / відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1979. – [28 с.]. – [Ротатор].

1980

Інформацію – спеціалістам: [про інформ. діяльн. ОУНБ] / А.Й.Лучко // Бібліотека. – К., 1980. – C. 64-73.

Книга – для кожного: [розв. бібл. справи в обл.] / А.Й.Лучко // Вінниц. правда. – 1980. – 23 січ.

1981

Поінформованість спеціаліста: [про інформ.-пропаган-дист. роботу ДОУНБ ім. К.А.Тімірязєва] / А.Й.Лучко // Сіл. вісті. – 1981. – 17 трав.

1982

75 років Вінницькій державній обласній науковій бібліоте-ці ім.К.А.Тімірязєва (1907-1982): бібліогр. покажч. л-ри / уклад. Г.М.Авраменко; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1982. – 21 с.

75 років Вінницькій державній обласній науковій бібліо-теці ім.К.А.Тімірязєва (1907-1982): [буклет] / підгот. [О.І.Лозін-ська]; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1982. – 9 с.

Мільйон томів: до 75-річчя заснув. першої публіч. б-ки у Вінниці / А.Лучко // Культура і життя. – 1982. – 21 лют.

1983

Марко Вовчок і Вінниччина (1833-1907): реком. покажч. л-ри: до 150-річчя від дня народж. / уклад.: Г.М.Авраменко, Б.В.Хоменко; Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім. К.А.Тімірязєва, Обл. орг. Т-ва охорони пам’яток історії та культури; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1983. – 14 с. – (Наші видатні земляки).

Степан Руданський (1834-1873): реком. список л-ри: до 150-річчя від дня народж. / уклад.: Г.М.Авраменко, Б.В.Хоменко; Вінниц. держ. обл. наук. б-ка ім. К.А.Тімірязєва, Обл. орг. Т-ва охорони пам’яток історії та культури; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1983. – 12 с. – (Наші видатні земляки).

Видеть перспективу: [з досвіду інформ. обслуг. спеціаліс-тів сіл. госп-ва] / А.И.Лучко // Библиотекарь. – 1983. – № 1. – C. 8-12.

П’ятсот автографів – бібліотеці: [подарунок книголюба К.Г.Кисельова колекції кн. з автогр. відом. людей] / А.Й.Лучко // Комс. плем’я. – 1983. – 5 лют.

Якщо в ЦБС безсистемність: [пропоз. щодо поліпшення роботи б-к обл.] / А.Й.Лучко // Культура і життя. – 1983. – 17 квіт.

Практика роботи центральних районних бібліотек в нових умовах / А.Лучко // Діяльність культурних комплексів райцентрів: матеріали наук.-практ. конф. 31 трав. – 2 черв., 1982 р., м.Хмельницький. – К., 1983. – C. 44-47.

1984

А.П.Свидницький (1834-1871): реком. покажч.: до 150-річчя від дня народж. / уклад.: Г.М.Авраменко, В.Б.Бочкова, Б.В.Хоменко; авт. вступ. ст. “Творець безсмертних образів” Б.В.Хоменко; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1984. – 18 с. – (Наші видатні земляки).

Вінниччина у Великій Вітчизняній війні (1941-1945): бібліогр. покажч. / уклад.: Г.К.Смагло, Г.М.Авраменко, П.І.Цим-балюк та ін.; консульт. І.П.Пшук; Вінниц. ДОУНБ ім.К.А.Тімі-рязєва, Вінниц. ДПІ ім. М.Островського, Обл. орг. Т-ва охорони пам’яток історії та культури; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1984. – 83 с.

Вклад трудящих Вінниччини у реалізацію продовольчої програми СРСР: реком. покажч. л-ри / уклад.: Л.В.Зубалій, Л.В.Введенська; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1984. – 22 с.

Кабінет науково-технічної інформації при сільській бібліотеці: (з досвіду роботи б-ки-філіалу с.Біляни Могилів-Поділ. р-ну) / підгот. Г.М.Авраменко; ред. В.І.Смоленкова; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1984. – 5 с.

1985

Естафета трудової доблесті: бібліогр. покажч. / уклад.: Г.М.Авраменко, Л.М.Шпильова; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1985. – 32 с. – (До 50-річчя Стаханов. руху).

Потенціал книги / А.Лучко // Вінниц. правда. – 1985. – 5 січ.

Сага про бібліотеку: актуал. діалог / А.Й.Лучко; записав Л.Пастушенко // Рад. Україна. – 1985. – 14 лип.

Сага про бібліотеку: [відповідь Голов. упр. культ.-освіт. установ М-ва культури УРСР на інтерв’ю дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва А.Й.Лучка (Рад. Україна, 1985,14 лип.), зокрема про нове приміщення для установи, яке планується збудувати у 12-й п’ятирічці] // Рад. Україна. – 1985. – 21 серп.

1986

Зрослі потреби бібліотек: [пропоз. дир. ОУНБ ім.К.А.Тімі-рязєва до проектів парт. і держ. док., спрямов. на забезпеч. якіс. роботи б-к] / А.Лучко // Вінниц. правда. – 1986. – 15 січ.

1987

Зведений каталог сільськогосподарських видань, які надійшли до наукових бібліотек м.Вінниці та області в 1986 році / уклад.: Р.І.Дьяконова, Л.В.Зубалій; ред. О.П.Перепелиця; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1987. – 77 с.

Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1988 року: бібліогр. покажч. / уклад. М.С.Шлеймович; ред. О.П.Перепелиця; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1987. – 29 с.

Інтенсивний розвиток народного господарства Вінниччини: реком. бібліогр. покажч. / уклад.: Л.В.Зубалій, Л.В.Введенська; худож. О.Г.Янголь; ред. О.П.Перепелиця; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1987. – 27 с.

Михайло Стельмах і Вінниччина: реком. бібліогр. покажч. до 75-річчя з дня народж. / уклад. Л.М.Шпильова; авт. вступ. ст. «Співець землі Подільської» В.М.Борщевський; ред. А.Й.Лучко; худож. О.Г.Янголь; Вінниц. ДОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, Вінниц. ДПІ ім. М.Островського. – Вінниця, 1987. – 24 с. – (Наші видатні земляки).

Махінчук, М. Бібліотеки і перебудова: з респ. наради в Кіровограді: [включ. уривок з виступу дир. Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва А.Й.Лучка] / М.Махінчук, А.Лучко // Соц. культура. – 1987. – № 5. – С. 30-31.

Створити належні умови: [про необхідність побудови нов. книгосховища для ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва] / А.Лучко, М.Карягіна // Вінниц. правда. – 1987. – 12 груд.

Потяг до історичної книги: [роздуми про роль іст. кн. у вихованні людей] / А.Лучко // Вінниц. правда. – 1987. – 25 груд.

1988

Зведений каталог видань з питань сільського господарства та переробної промисловості, які надійшли до наукових, сільськогосподарських і технічних бібліотек м.Вінниці та області в 1987 році / уклад.: Л.В.Введенська, Л.В.Зубалій; ред. О.П.Перепелиця; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1988. – 85 с.

Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1989 року: бібліогр. покажч. / уклад. М.С.Шлеймович; ред. О.П.Перепелиця; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, Вінниц. держ. обл. арх., Парт. арх. Вінниц. обкому Компартії України; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1988. – 61 с.

Каталог періодичних, інформаційних та бібліографічних видань, передплачених основними бібліотеками-учасницями єдиної територіальної бібліотечно-інформаційної служби Вінницького облагропрому на 1988 рік / уклад.: Г.М.Авраменко, П.І.Цимбалюк; ред. О.П.Перепелиця; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1988. – 51 с.

1989

Зведений каталог видань з питань сільського господарства та переробної промисловості, які надійшли до наукових, сільськогосподарських і технічних бібліотек м.Вінниці та області в 1988 році / уклад.: Л.В.Введенська, Л.В.Зубалій, Н.Д.Савченко; ред. О.П.Перепелиця; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1989. – 88 с.

Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1990 року: календар / уклад. М.С.Шлеймович; ред. О.П.Перепелиця; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1989. – 15 с.

Каталог періодичних, інформаційних та бібліографічних видань, передплачених основними бібліотеками-учасницями єдиної територіальної бібліотечно-інформаційної служби Вінницького облагропрому на 1989 рік / уклад. Г.М.Авраменко; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1989. – 51 с.

Хоч і не варвари, але...: [пробл. книгозберігання в б-ках обл.] / А.Лучко // Рад. Україна. – 1989. – 18 берез.

Ми за, але...: [пропоз. дир. б-ки щодо ідеї створення Асоц. бібліотекарів УРСР] / А.Лучко // Культура і життя. – 1989. – 21 трав. – C. 3.

1990

Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1991 року: бібліогр. покажч. / уклад. Л.М.Шпильова; ред. О.П.Перепелиця; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, Вінниц. держ. обл. арх., Парт. арх. Вінниц. обкому Компартії України; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1990. – 40 с.

Руденко, В. Скарбниці пам’яті та їх господарі: [з перед-виборн. прогр. А.Лучка, канд. у депутати обл. Ради] / А.Лучко, В.Руденко // Вінниц. правда. – 1990. – 1 берез. 

Пора нарешті вирішувати: [пробл. бібл. мережі обл.] / А.Луч-ко // Вінниц. правда. – 1990. – 25 трав.

Не чекаючи вказівок згори: [про запровадж. нов. системи господарюв. в ОУНБ] / А.Лучко // Соц. культура. – 1990. – № 8. – C. 8-9.

Не панацея, но шанс: [про роботу б-ки в нових умовах господарюв.] / А.Лучко // Библиотекарь. – 1990. – № 12. – C. 19-22.

1991

Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1992 року: бібліогр. покажч. / уклад. Л.М.Шпильова; ред. О.П.Перепелиця; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, Вінниц. держ. обл. арх.; відп. за вип. А.Й.Лучко – Вінниця, 1991. – 31 с.

Тарас Шевченко і Вінниччина: бібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, Вінниц. обл. орг. любителів кн. УРСР; уклад.: Г.М.Авраменко, Б.В.Хоменко; авт. вступ. ст. “Дорогами подільської осені” Б.В.Хоменко; наук. консульт. Н.М.Рева; худож. І.М.Попик; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1991. – 43 с.

Чим зарядити акумулятор історії: [про пробл. комплектув. б-к у зв’язку зі зростанням цін на передплату газ. та журн.] / А.Лучко, Г.Смагло // Панорама. – 1991. – 9 квіт.

Не панацея, але шанс...: [пробл. б-к в період ринк. економіки] / А.Лучко // Камертон-Ікс. – 1991. – Жовт. (№ 18).

1992

Крізь товщу консерватизму: [про пробл. в діяльності б-к обл. та шляхи їх подолання] / А.Лучко // Камертон-ікс. – 1992. – 26 листоп. – C. 2.

1993

Проблеми формування фондів бібліотек / А.Лучко // Бібліо-теки і розвиток культури та духовності на Вінниччині: матеріали конф. бібл. працівників / Обл. упр. культури. – Вінниця, 1993. – С. 9-14.

Продовження Вінницькою ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва тра-дицій бібліографічної діяльності Вінницької філії Всенародної Бібліотеки ВУАН / А.Й.Лучко, Л.М.Шпильова // Пріоритетні напрямки розвитку бібліотечної справи в Україні: матеріали міжрегіон. наук.-практ. конф. – Рівне, 1993. – С. 97-98.

«За Стусом вічно буде плакати Вкраїна»: [про відзнач. юві-лею поета в б-ках обл.] / А.Й.Лучко // Вінниччина. – 1993. – 21 січ.

Потрібна все-таки еволюція: [відповідь дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва на ст. С.Кваші “Чи потрібна революція в бібліотеці” (Камертон-ікс. – 1993. – 23 квіт.)] / А.Лучко // Камер-тон-ікс. – 1993. – 16 лип. – C. 2.

І книга – в дефіциті: [пробл. формув. кн. фондів б-ками обл.] / А.Лучко // Вінниччина. – 1993. – 28 груд.

1994

Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1995 року: бібліогр. покажч. / уклад. М.С.Шлеймович; ред. М.Г.Спиця; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, Вінниц. держ. обл. арх.; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1994. – 87 с.

Настя Присяжнюк: до 100-річчя від дня народж.: бібліогр. покажч. / уклад. О.Г.Ніколаєць; авт. передм. “З народного напившись джерела” А.М.Подолинний; ред. М.Г.Спиця; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1994. – 24 с. – (Наші видатні земляки).

«Узаконений» грабіж: [господарюв. ОУНБ ім. К.А.Тімі-рязєва в ринков. умовах] / А.Лучко // Вінниччина. – 1994. – 15 січ.

1995

Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1996 року: реком. бібліогр. довід. / уклад. М.С.Шлеймович; ред. М.Г.Спиця; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, Вінниц. держ. обл. арх.; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1995. – 71 с.

Література про Вінницьку область за 1993 рік: бібліогр. покажч. / уклад. Л.Г.Кравцова; ред. М.Г.Спиця; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1995. – 175 с.

Бібліотека потопає в морі бездуховності: [про стан бібл. справи в Україні, в т.ч. обл.] / А.Й.Лучко // Демокр. Україна. – 1995. – 4 листоп.

1996

Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1997 року: реком. бібліогр. довід. / уклад. М.С.Шлеймович; ред. М.Г.Спиця; Він-ниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, Вінниц. держ. обл. арх.; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1996. – 66 с.

Література про Вінницьку область за 1994 рік: бібліогр. покажч. / уклад. Л.Г. Кравцова; ред. М.Г.Спиця; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1996. – 143 с.

Духовний потенціал бібліотекаря: проблеми його формування: [виступ на конф. «Проблеми культури і духовності в суспільстві та шляхи їх вирішення у Вінниці»] / А.Лучко // Камертон-ікс. – 1996. – Січ. (№ 1). – С. 2.

Бібліотекам перекривають кисень: [про ситуацію в бібл. справі Вінниччини] / А.Лучко // Вінниччина. – 1996. – 14 трав.

Презентуємо і вшановуємо: [про презентацію в ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва вид. кн. М.С.Грушевського Барське староство: іст. нариси (ХV-ХVІІІ ст.) (Л.,1996) та відзначення 130-річчя від дня народж. її авт.] / А.Лучко // Вінниц. газ. – 1996. – 26 верес.

1997

Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1998 року: реком. бібліогр. довід. / уклад.: Т.М.Дмитренко, М.С.Шлеймович; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, Держ. арх. Вінниц. обл.; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1997. – 68 с.

Література про Вінницьку область за 1992 рік: бібліогр. покажч. / уклад.: В.Б.Бочкова, М.М.Горбачова; ред. М.Г.Спиця; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1997. – 80 с.

Література про Вінницьку область за 1995 рік: бібліогр. покажч. / уклад. Л.Г. Кравцова; ред. М.Г.Спиця; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1997. – 143 с.

Література про Вінницьку область за 1996 рік: бібліогр. покажч. / уклад.: Л.Г.Кравцова, О.Г.Ніколаєць, М.С.Шлеймович; ред. М.Г.Спиця; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1997. – 168 с.

До свята – ще б оптимізму: Вінниц. ДОУНБ ім. К.А.Тімі-рязєва – 90 р.: [інтерв’ю] / А.Лучко; розмову вела Л.Площанська // Вінниччина. – 1997. – 18 лют.

Народитись – платити, отримувати книгу – платити...: [інтерв’ю щодо введення в б-ках платних послуг] / А.Лучко; розмову вела О.Вільчинська // Панорама. – 1997. – 8 лют.

Обласній скарбниці знань – 90: [з історії б-ки] / А.Й.Лучко // Подолія. – 1997. – 13 лют.

«Книги – морська глибина...»: [бесіда з приводу 90-річчя ДОУНБ ім. К.А.Тімірязєва] / А.Лучко; розмову вів А.Степаненко // Вінниц. газ. – 1997. – 15 лют.: фото.

1998

Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 1999 року: реком. бібліогр. довід. / уклад.: М.С.Шлеймович, Т.М.Дмитренко; ред. М.Г.Спиця; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, Вінниц. держ. обл. арх.; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1998. – 67 с.

Імена, повернуті на Батьківщину: бібліогр. покаж. / уклад.: Г.М.Авраменко, О.І.Кізян; авт. біогр. довідок А.М.Подолинний; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1998. – 45 с. – (Наші видатні земляки).

Бібліотеки – врятована казка?: [інтерв’ю дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] / А.Й.Лучко; розмову вела Н.М.Зубкова // Він-ниц. відом. – 1998. – 15 січ. – C. 5.

Варварство і шляхетність: [про нові надходж. кн. до б-к обл., одержані в подарунок від вид-ва «Либідь»] / А.Лучко // Культура і життя. – 1998. – 11 лют.

«Вшановуємо її велич – Книгу»: [бесіда з дир. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва] / А.Й.Лучко; розмову вела Є.Станіславська // Подолія. – 1998. – 29 верес.

В.І. Проблеми «Тімірязєвки» [коментує А.Й.Лучко – її дир.] / А.Лучко // Вінниц. відом. – 1998. – 26 листоп. – C. 4.

1999

Література про Вінницьку область за 1997 рік: бібліогр. покажч. / уклад.: Л.Г.Кравцова, О.Г.Ніколаєць, М.С.Шлеймович; ред. М.Г.Спиця; відп. за вип. А.Й.Лучко. – Вінниця, 1999. – 215 с.

2001

Пічкур, Д. Стусівські читання [в б-ці, які започаткував її колиш. дир. А.Й.Лучко] / Д.Пічкур // Вінниччина. – 2001. – 26 січ.

2005

Фундатори: [розповідь колиш. дир. ОУНБ ім. К.А.Тіміря-зєва про б-ку, її історію та працівників напередодні 100-літнього ювілею закладу] / А.Лучко // Вінниччина. – 2005. – 13 груд. – С. 3.

Про А.Й.Лучка

Про присвоєння тов. Лучку А.Й. [дир. Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва] почесного звання «Заслужений працівник культури Української РСР»: Указ Президії Верховн. Ради УРСР.

11 груд. 1987 р. // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1987. – № 51. – C. 847.

Премії за кращі матеріали 1966 року: [ред. журн. «Соц. культура» відзначила А.Й.Лучка – зав. метод. відділом обл. наук. б-ки ім. К.А.Тімірязєва за ст. «Професія і покликання»] // Соц. культура. – 1967. – № 1. – C. 45.

Лауреати року: [А.Й.Лучко – дир. ОУНБ ім.К.А.Тіміря-зєва серед лауреатів творч. конкурсу 1990 р.] // Укр. культура. – 1991. – № 1. – C. 38.

Шафранська, Ю. Де взяти шпаги д’Артаньяну?: [про семі-нар бібліотекарів у м.Житомирі, зокрема про виступ А.Й.Луч-ка] / Ю.Шафранська // Культура і життя. – 1992. – 22 лют.

Площанська, Л. Директор, в якого найбільше багатство – книги: [до 60-річчя від дня народж. А.Й.Лучка] / Л.Площанська // Вінниччина. – 1997. – 13 груд.

 Лучко, А.Й. Перемогти своїм розумом: [інтерв’ю колиш. дир. Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва А.Й.Лучка з нагоди свого 70-ліття] / А.Й.Лучко; розмову вела А.Трошкова // Вінниччина. – 2007. – 14 груд. – С. 6: фото.

Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва в контексті історії та інноваційному поступі сьогодення: віковому ювілею Бібліотеки присвячується: монографія / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., ВОУНБ ім. К.А.Тімірязєва; авт. проекту: В.Ф.Цига-нюк; упоряд. тексту: М.Г.Спиця, О.І.Кізян, Н.І.Морозова; авт.кол.: А.Й.Лучко та ін.; відп. за вип. Н.І.Морозова. – Вінниця: Меркьюрі-Поділля, 2007. – 312 с.: фото, архів. док. – Зі змісту: [Про А.Й.Лучка]. – С. 102, 105, 106, 111, 117, 118, 140, 165, 193, 195, 196, 208, 209, 215, 227, 234, 239, 241, 243.

Колектив Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва [глибоко сумує з приводу важкої втрати, смерті заслуж. працівника культури України, колиш. її дир. А.Й.Лучка]: [некролог] // Вінниччина. – 2009. – 10 лют. – С. 1.

Андрій Йосипович Лучко (13.12.1937-03.02.2009): [некролог] // Вінниччина. – 2009. – 10 лют.

Цимбалюк, П.І. Відданий бібліотечній справі: (до 75-ї річниці від дня народж. А.Й. Лучка) / П.І.Цимбалюк // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2012 року: хронолог. довід. / уклад. Г.М.Авраменко; ред.: М.Г.Спиця, Г.М.Слотюк; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва; відп. за вип. Н.І.Морозова. – Вінниця, 2011. – С. 207-211. – Бібліогр.: с. 211.

* * *

«Світло землі Подільської...»: ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва в публікаціях (1907-2007): бібліогр. покаж. / уклад. О.С.Михайлюк; ред. М.Г.Спиця; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва; відп. за вип. Н.І.Морозова. – Вінниця, 2007. – 88 с. – (Віковому ювілею Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва присвячується). – Зі змісту: [Публікації А.Й.Лучка]. – див. Іменний покажчик.

Столітній шлях Бібліотеки у її виданнях: бібліогр. покаж. / уклад.: Г.М.Авраменко, О.М.Панчук; ред. М.Г.Спиця; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва; відп. за вип. Н.І.Морозова. – Вінниця, 2007. – 112 с. – (Віковому ювілею Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва присвячується). – Зі змісту: [А.Й.Лучко як автор, редактор, відп. за вип.]. – див. Іменний покажчик.

Біобібліографічне видання

Відданий бібліотечній справі

До 75-річчя від дня народження

Андрія Йосиповича Лучка –

бібліотекознавця, колишнього директора Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва,

заслуженого працівника культури України

(13.12.1937-03.02.2009)

Збірник матеріалів із серії

«Діячі культури і мистецтв краю»

Відповідальна за випуск Н.І.Морозова

Укладач текстів і упорядник П.І.Цимбалюк

Укладач бібліографії Г.М.Авраменко

Редактори: О.Г.Поліщук, М.Г.Спиця

Комп’ютерна верстка, дизайн, обробка фотоматеріалів, оригінал-макет Н.В.Спиця

Комп’ютерний набір:

Г.М.Авраменко, Ю.М.Верховлюк, П.І.Цимбалюк

Підписано до друку 12.12.2012. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Умов. друк. арк. 7.25. Тираж 100.

Друк ПП Балюк І.Б.

м.Вінниця, вул. Р.Скалецького, 15

Тел. (0432) 52-08-02