ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїПрава споживачів та їхній захист

Версія для друку

Законодавство України у сфері захисту прав споживачів

 

16. Конституція України : [ст. 42]. – Х.: ІГВІНІ, 2007. – 64 с.

17. Господарський Кодекс України: [ст. 20, ст. 39, ст. 246]: наук.–практ. комент. / ред. О.І. Харитонова. – Х.: Одіссей, 2007. – 832 с.

18. Законодательство Украины о защите прав потребителей // Право и практика. – 2000. – № 7. – С. 3–109.

19. Законодательство Украины о защите прав потребителей // Право и практика. – 2001. – № 8. – С. 3–91.

20. Законодательство Украины о защите прав потребителей // Право и практика. – 2002. – № 12. – С. 3–118.

21. Законодавство України про захист прав споживачів // Право і практика. – 2011. – № 1. – С. 1–291.

22. Законодавство України про захист прав споживачів // Право і практика. – 2011. – № 2. – С. 1–256.

23. Законодавство України про захист прав споживачів // Право і практика. – 2011. – № 3. – С. 1–256.

24. Законодавство України про захист прав споживачів: закони і законодав. акти / ред. Е.Ф. Демський. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 464 с.

25. Захист прав споживачів : зб. док. / ред. О.А. Кривенко. – К. : СПЛАЙН, 2001. – 80 с.

26. Захист прав споживачів : нормат.–прав. регулювання: зразки док. / упоряд. О.М. Роїна. – 3–є вид., перероб. та доп. – К. : КНТ, 2006. – 232 с.

27. Захист прав споживачів : нормат.–прав. регулювання: зразки док. / упоряд. О.М. Роїна. – 4–е вид., змін. та доп. – К. : КНТ, 2007. – 260 с.

28. Права споживачів та їхній захист : закони і законодавч. акти / Ін–т громад. сусп–ва. – К. : [Б.в.], 1999. – 36 с.

29. Правила торгівлі та права споживачів: нормат. док. / упоряд. О.М. Роїна. – К. : КНТ, 2007. – 440 с.

30. Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України вiд 23 груд. 1997 р. № 771/97–ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 19. – Ст. 98; http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=771%2F97–%E2%F0.

31. Про житлово–комунальні послуги: Закон України вiд 24 черв. 2004 р. № 1875–IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 47. – Ст. 514;
http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1875–15&c=1.

32. Про захист прав споживачів: Закон України вiд 12 трав. 1991 р. № 1023–XII // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 30. – Ст. 379; http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1023–12&c=1.

33. Про затвердження Правил торгівлі на ринках: Наказ Мінекономіки, Європ. інтеграції, МВС України, ДПА України, Держкомстандартизації вiд 26 лют. 2002 р. № 57/188/84/105 // Офіційн. вісн. України. – 2002. – № 13. – С. 261. – Ст. 681; http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=z0288–02&c=1.

34. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами: Наказ Мінекономіки, Європ. інтеграції від 11 лип. 2003 р. № 185 // Офіційн. вісн. України. – 2003. – № 30. – С. 310. – Ст. 1581; http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=z0628–03&c=1.

35. Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 17 листоп. 2004 р. № 1570: [подана форма типового документа та перелік] // Офіційн. вісн. України. – 2004. – № 47. – С. 24. – Ст. 3105; http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1570%2D2004%2D%EF&c=1.

36. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 30 лип. 1996 р. № 854 // Уряд. кур'єр. – 1996. – 14 верес.; http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=854–96–%EF.

37. Про затвердження Правил побутового обслуговування населення: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 16 трав. 1994 р. № 313 [Електронний ресурс]. – URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=313%2D94%2D%EF&c=1. – Назва з титул. екрану.

38 Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту : Постанова Кабінету Міністрів України вiд 18 лют. 1997 р. № 176 // Офіційн. вісн. України. – 1997. – № 8, т. 2. – С. 142; http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=176%2D97%2D%EF&c=1.

39. Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 9 серп. 2005 р. № 720: [подана форма типового документа та перелік] // Офіційн. вісн. України. – 2005. – № 32. – С. 284. – Ст. 1935; http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=720%2D2005%2D%EF&c=1.

40. Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 15 черв. 2006 р. № 833 // Офіційн. вісн. України. – 2006. – № 25. – С. 53. – Ст. 1818; http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=833%2D2006%2D%EF&c=1.

41. Про затвердження Правил торгівлі у розстрочку: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 1 лип. 1998 р. № 997 // Офіційн. вісн. України. – 1998. – № 27. – С. 45; http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=997%2D98%2D%EF&c=1.

42. Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 17 серп. 2002 р. № 1155 // Офіційн. вісн. України. – 2002. – № 34. – С. 70. – Ст. 1586; http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1155%2D2002%2D%EF&c=1.

43. Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 26 лип. 1999 р. № 1357 // Офіційн. вісн. України. – 1999. – № 30. – С.70; http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1357%2D99%2D%EF&c=1.

44. Про затвердження Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 17 серп. 2002 р. № 1177 // Офіційн. вісн. України. – 2002. – № 34. – С. 108. – Ст. 1587; http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1177–2002–%EF&c=1#Public.

45. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг в Україні: Розпорядж., План, Заходи Кабінету Міністрів України вiд 20 січ. 2010 р. № 135–р // Уряд. кур'єр. – 2010. – 10 лют.; http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi.

46. Про заходи щодо посилення державного захисту прав споживачів: Указ Президента України вiд 12 січ. 2002 р. № 16/2002 // Офіційн. вісн. України. – 2002. – № 3. – С. 19. – Ст. 81; http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=16%2F2002&c=1#Public.

47. Про ратифікацію Угоди про основні напрями співробітництва держав–учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі захисту прав споживачів: Закон України вiд 7 берез. 2002 р. № 3102–III // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 32. – Ст. 227; http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=3102–14&c=1#Public.

48. Про схвалення Концепції Державної цільової програми захисту прав споживачів на 2008–2011 рр.: Розпорядж. Кабінету Міністрів України вiд 9 квіт. 2008 р. № 649– р // Офіційн. вісн. України. – 2008. – № 31. – С. 89. – Ст. 1010; http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=649–2008–%F0&c=1#Public.

49. Про утворення Координаційної ради з питань захисту прав споживачів: Розпорядж. Кабінету Міністрів України вiд 27 груд. 2006 р. № 661–р [Електронний ресурс]. – URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=661–2006–%F0. – Назва з титул. екрану.

50. Цивільний Кодекс України: [ст. 1209–1211]: наук.–практ. комент. / за заг. ред.: Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – К. : Всеукр. асоц. вид. «Правова єдність», 2008. – 740 с.

51. Владимиров, А. Комментарий к изменениям в законе о защите прав потребителей // Вестн. бухгалтера и аудитора Украины. – 2006. – № 3/4. – С. 22–25.

52. Іваненко, Л.  Наукове обгрунтування необхідності внесеня змін до Закону України «Про захист прав споживачів» // Право України. – 2005. – № 5. – С.74–78.

53. Колісникова, Г. Особливості цивільно–правового захисту прав споживачів // Право України. – 2008. – № 3. – С.100–102.

54. Колісникова, Г. Загальна характеристика інституту «Захисту прав споживачів» та його місце у системі права і в системі законодавства України // Право України. – 2010. – № 1. – С. 189–193.

55. Кондратьєва, О. Стан захисту підприємництва і споживачів від недобросовісної конкуренції: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування // Інтелектуал. власність. – 2007. – № 11. – С. 36–43.

56. Косінов, С. Особливості правових норм, що забезпечують захист прав споживачів за договором куплі–продажу // Право України. – 1999. – № 1. – С. 90–92.

57. Куделя, Н. Правовий аналіз змін до законодавства України про захист прав споживачів / Н. Куделя, Л.Іваненко // Право України. – 2002. – № 9. – С. 112–114.

58. Осетинська Г. Законодавча регламентація зобов’язань з надання послуг за участю споживачів // Право України. – 2003. – № 11. – С. 130–133.

59. Правове регулювання якості товарів та захисту прав споживачів // Правове регулювання торговельної діяльності в Україні: зб. законодавства з питань здійснення торгов. діяльн. / ред. С. В. Томчишен. – Х., 2006. – С. 221–396.

60. Правове регулювання захисту прав споживачів // Підприємницьке право: підруч. / за ред. О.В. Старцева. – К., 2005. – С. 533–590.

61. Пугач, Я.М. Правові основи забезпечення якості продукції та захисту прав споживачів // Господарське законодавство: навч. посіб. / Я.М. Пугач, Л.М. Труфанова. – К., 2005. – С. 220–620.

62. Правовое обеспечение защиты прав потребителей // Торговое право: учеб. пособие / ред. А. А. Попов. – Х., 2007. – С. 251–282.

63. Рабінович, А. Споживчі права людини: до розробки загальноюридичних понять // Юрид. Україна. – 2005. – № 10. – С. 32–37.

64. Рабінович, А. В. Правове регулювання захисту прав споживачів : навч. посіб. / А. В. Рабінович. – Л. : Новий Світ–2000, 2010. – 342 с.

65. Рабінович, А. В. Теорія споживчого права як складова юридичної науки та як навчальна дисципліна // Держава і право. – 2010. – Вип. 49. – С. 271–276.

66. Салухіна, Н.Г. Характеристика асортименту і якості продовольчих товарів та дотримання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів / Н. Г. Салухіна, М. М. Казаков // Сучасні проблеми товарознавства: зб. наук. пр. – К., 2001. – С. 86–91.

67. Томчишен, С. В. Підстави для розірвання договору роздрібної купівлі–продажу, стягнення неустойки за порушення строків усунення недоліків товару (або його зміни) та компенсації моральної  шкоди: коментар окремих положень Закону «Про захист  прав споживачів» та аналіз судової практики їх застосування // Актуал. питання цивіл. та госп. права – 2011. – № 5. – С. 58–79.

68. Томчишен, С. В. Права споживача у разі придбання товару неналежної якості: коментар окремих положень Закону «Про захист прав споживачів» та аналіз судової практики їх застосування // Актуал. питання цивіл. та госп. права. – 2011. – № 4. – С. 101–108.

69. Шовкошитна, С. Права споживачів та їхній захист: закони і законодавчі акти / Ін–т громад. сусп–ва. – 2–е вид., випр. та доп. – К. : [Б.в.], 2003. – 32 с.

70. Юридичний путівник споживача : навч.–практ. посіб. / за заг. ред. : В. Е. Теліпко. – К. : ЦУЛ, 2010. – 368 с.Права споживачів та їхній захист

  1. Захист прав споживачів: історія становлення
  2. Законодавство України у сфері захисту прав споживачів
  3. Інтереси українського споживача потребують захисту
  4. Відповідальність за порушення прав споживачів в Україні
  5. Світовий досвід захисту прав споживачів

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше