ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїПрава споживачів та їхній захист

Версія для друку

Відповідальність за порушення прав споживачів в Україні

 

178. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів: [ст. 23 Закону України «Про захист прав споживачів» вiд 12 трав. 1991 р. № 1023–XII] // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 30. – Ст. 379; http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1023–12&c=1.

179. Кодекс України про адміністративні правопорушення: [гл. 12 –13]: наук.–практ. комент. із змінами та доп. станом на 1 верес. 2007 р. / Р.А. Калюжний та ін. – К.: Всеукр. асоц. вид. «Правова єдність», 2008. – 781 с.

180. Кримінальний Кодекс України: [ст. 225–229] : наук.–практ. комент. / відп. ред.: Є.Л. Стрельцов. – Х..: Одіссей, 2008. – 800 с.

181. Майнова відповідальність за шкоду, завдану дефектною продукцією або продукцією неналежної якості: [ст. 16 Закону України «Про захист прав споживачів» вiд 12 трав. 1991 р. № 1023–XII] // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 30. – Ст. 379; http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1023–12&c=1.

182. Про захист прав споживачів, відшкодування матеріальної та моральної шкоди: Рішення Верхов. Суду України: витяг вiд 9 лют. 2006 р. // Вісн. Верхов. Суду України. – 2006. – № 7. – С. 22; http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=n0060700–06&c=1#Public.

183. Акімова, Т. 91,8 % українських підприємств порушують законодавство про захист прав споживачів // День. – 2001. – 6 берез.

184. Бойко, М.Д. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів // Правове регулювання підприємництва в Україні: навч.–практ. посіб. / М. Д. Бойко. – К., 2007. – С. 666–695.

185. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів // Підприємницьке право: підруч. / за ред. О.В. Старцева. – К., 2005. – С. 575–590.

186. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів [Електронний ресурс]. – URL:
http://www.ts.zaxist.org/2009/01/16/vdpovdalnst–za–porushennja.html. – Назва з титул. екрану.

187. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) // Цивільне право України: договір. та не договір. зобов’язання: підруч. / за ред. С.С. Бичкової. – К., 2006. – С. 493–497.

188. Вороная, Н. Ответственность за несоблюдение законодательства о защите прав потребителей // Кодекс ответственности / Н. Вороная, Н. Белова, О. Уварова и др. – Х., 2007. – С. 213–226.

189. Грень, Т. Деякі питання вдосконалення адміністративно–господарських санкцій у сфері захисту прав споживачів // Підприємництво, госп–во і право. – 2006. – № 1. – С. 57–60. – Бібліогр.: 10 назв.

190. Дахно, Б. Відповідальність за порушення прав споживачів [Електронний ресурс]. – URL:
http://www.vlasnasprava.info/ua/dozvil/verific.html?_m=publications&_t=rec&id=7576. – Назва з титул. екрану.

191. Дудла, І.О. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів та судовий захист прав споживачів // Захист прав споживачів: навч. посіб. для студ. вузів. / І. О. Дудла. – К., 2007. – С. 163–176.

192. Забарний, Г. Адміністративно–правова характеристика суб'єкта адміністративних порушень законодавства про захист прав споживачів / Г. Забарний, Л. Менів // Право України. – 2009. – № 10. – С. 149–156.

193. Звєрєва, О.В. Відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту прав споживачів // Захист прав споживачів: навч. посіб. для студ. вузів. / О. В. Звєрєва. – К., 2007. – С. 134–149.

194. Кардаш, О. М. Державна система протидії злочинам на споживчому ринку // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ. – 2011. – № 2. – С. 228–235.

195. Кардаш, О. М. Суб’єкти державної системи протидії злочинам, які вчинюють на споживчому ринку // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ. – 2010. – № 6. – С. 174–181.

196. Коваль, М. В. Адміністративно–господарський штраф як один із видів адміністративно–господарських санкцій щодо порушень законодавства про захист прав споживачів / М. В. Коваль, І. С. Войтенко // Держава і право. – 2009. – Вип. 46. – С. 207–212.

197. Колісникова, Г.  Суб'єктний склад зобов'язання щодо відшкодування шкоди, завданої споживачу // Право України. – 2010. – № 7. – С. 210–215.

198. Корнієнко, І. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів / І. Корнієнко // Юрид. журн. – 2009. – № 12. – С. 90–92.

199. Костенко, О. Кримінально–правова охорона права споживача на інформацію про продукцію // Право України. – 2011. – № 5. – С. 268–274.

200. Кузьміна, С. Удосконалення адміністративно–господарських санкцій щодо порушень законодавства про захист прав споживачів / С. Кузьміна, Л. Левчук // Право України. – 2004. – № 12. – С. 51–54. – Бібліогр.: 11 назв.

201. Левчук, Л. Види порушень прав споживачів з боку суб'єктів господарювання // Юрид. вісн. України. – 2005. – 27 серп. – 2 верес. – С. 15.

202. Менів, Л.Д. Об’єкт адміністративних порушень законодавства про захист прав споживачів / Л. Д. Менів // Держава і право. – 2009. – Вип. 45. – С. 286–290.

203. Ответственность торговцев за нарушение прав потребителей // Торговое право: учеб. пособ. / ред. А. А. Попов. – Х., 2007. – С. 278–282.

204. Павловська, Н. Особливості відшкодування моральної шкоди при порушенні прав споживачів // Підприємництво, госп–во і право. – 2001. – № 4 . – С. 71–72.

205. Письменна, О. П. Правовідносини, що виникають у зв'язку з порушенням прав споживачів внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) : монографія / О. П. Письменна. – Вінниця : Вінницька газета, 2009. – 160 с.

206. Пугач, Я.М. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів // Господарське законодавство: навч. посіб. / Я.М. Пугач, Л.М. Труфанова. – К., 2005. – С. 224–227.

207. Ребицький, І.С. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів // Організація і технологія інспектування: підруч. для студ. вузів / В.М. Ребицький, І.С. Полікарпов. – К., 2005. – С. 35–48.

208. Рябоконь, Є.О. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) // Цивільне право України: підруч.: у 2 кн. / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К., 2008. – Кн. 2. – С. 546–548.

209. Рябченко, Ю. Сторони у справах про захист прав споживачів // Підприємництво, госп–во і право. – 2007. – № 7. – С. 45–47. – Бібліогр.: 9 назв.

210. Рябченко, Ю. Ю. Особливості елементів позову у справах про захист прав споживачів: громад.–політич. л–ра // Держава і право. – 2007. – Вип. 35. – С. 408–414. – Бібліогр.: 25 назв.

211. Рябченко, Ю. Ю. Види позовів про захист прав споживачів [Електронний ресурс]. – URL: http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/FP/2008–1/08rjjzpc.pdf. – Назва з титул. екрану.Права споживачів та їхній захист

  1. Захист прав споживачів: історія становлення
  2. Законодавство України у сфері захисту прав споживачів
  3. Інтереси українського споживача потребують захисту
  4. Відповідальність за порушення прав споживачів в Україні
  5. Світовий досвід захисту прав споживачів

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше